Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng
Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu lúc 12h30 ngày 15/8. Thi hài nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
4364xa703xba42xb708xfd3dx121a4xb33fx6ef0x139ccxX7xa805x10e50x69fax61d6xa42dx112a6xX5xfb80xXax99f8x12e95xXdxb5b7x9d36xX3xXbxX1x445exXexX3xXexXdxa168x61f0xX3xb9eaxd1a0xX6xX3xX20x10087xc65bxX16x1131cxX20xX3xXcx885fxX20xX27xX3xc325xb7c4xX3xXexX1xX23xX3x54c1xX2axX3x137a2xX1xb85dxX3x89faxX1xXdxX2axX28xX3x4fe6x8447xX3xX4xb0c5xXdxX3xX46x72bbxX20xX1xX3xX1x7326xX20xX27xX0x8edexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4bb4xX10xX6x11094xXaxX12xX39xX1fxX3xXex116a8xX28xX16xX3xX22xXdx915axX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3x72f5xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX85xed9exXexX3xX22xe18axX28xX3xX5xX1axX4xX3xX2xb507xX1x11a6dxf646xX3xX20xX27x8e8exX16xX3xX2x80d6xX57x52abx71c0xX3xXcxX1xXdxX3xX1xXadxXdxX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX22xX23xa085xX4xX3xX6xX20xX3xXexa6a7xX20xX27xX3xXexc568xXdxX3xX20xX27xX1xX4exX6xX3xXexX70xX6xX20xX27xX3xfa67xX6xXdxX3xc125xf5c2xX4xX1x9be8xX3xX66xXadxX3xe452x1310bxXdxXb4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32x7a09xX69xX16xXaxX12xX0xXdx136c3xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6ed2xX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxfa91xXdxX69xXexX1xa0fbxX3xXb3xXa6xXa9xXbxd169x1348fxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1x10f63xf249xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69x1287exX2xX154xXa8xX2xXb1xXb3xXexX184xXa8xX2xXb1xX5xX155xb906xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4x7f09xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12x8dbdxX1axX20xX27xX3xX2xXa6xX1xXa8xXa9xX103xX3xX39xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX85xX9axXexX3xX22xX9exX28xX3xXexXecxXdxX3xX20xX1xXadxX3xXexX6xX20xX27xX3xX5xX1fxX3x49dbxX28xd1a4xX4xX3xX27xXdxX6xXb4xX3xe62exc66axX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3x6adexb979xX20xX57xdf55xXdxX10xXexX20xX6xX123x10651x63adxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa6xX2xXb3xXexXa6xXa6xX2xX2xX5xXa9xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX192xX6xX5xXdxX27xX20xX142xX3xX1a8xX28xX7xXexXdxd75dxX16xX149xXaxX12xXcxX70xX11cxX20xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX27xXadxX16xX3xXexX2exX3xX4xX1xa792xX4xX3xX5xX1fxX3xX27bxX28xX27dxX4xX3xXexX6xX20xX27xX103xX3xXexX33xX20xX1xX3xX22x9253xX20xX3xXexX70xX23x6e4bxX4xX3xX27xXdxefcexX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX103xX3xX22x13b3dxX3xX4x12032xX3x11069xX154xX184xX3xX22xX11cxXadxX20xX103xX3xXexX70xX2axX20xX3xX2xX2xXb4xXa9xXa9xXa9xX3xX20xX27xX23xX40exXdxX3xX22xX421xX3xX22xX403xX20xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa6xX154xX155xXexX184xX154xXa8xX184xX5xXa9xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX192xX6xX5xXdxX27xX20xX142xX3xX1a8xX28xX7xXexXdxX3d3xX16xX149xXaxX12xXcxX70xX11cxX20xX27xX3xX7xX27dxX3xX22xX424xX103xX3xX4xX424xX3xXa6xX3xX22xX11cxXadxX20xX3xX22xXecxXdxX3xX85xXdx5d22xX28xX3xX4xe48bxXbxX3xX4xX6xX11cxX3xX4x104edxX6xX3xX12exX6xX123xXbxX28xX4xX1xXdxX6xX3xX46xXadxX3xX39xXadxX11cxX3xX22xX421xX3xX22xX403xX20xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX46xXadxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX85xX28x8055xX20xX103xX3xX20xX1xXdxX47xX28xX3xX22xX11cxXadxX20xX3xX20xX27xX11cxXecxXdxX3xX27xXdxX6xX11cxX3xX4x62ebxX20xX27xX3xX22xX403xX20xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xXexXecxXdxX3xX108xX1xXadxX3xXexX6xX20xX27xX3xX39xX1fxX3xX27bxX28xX27dxX4xX3xX27xXdxX6xX103xX3xX66xXadxX3xX108xX109xXdxXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa8xXa9xX2xXexXb3xXb3xX154xX2xX5xXb3xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX39xXdxX20xX1xX3xX4x5c4dxX28xX3xX4xX5ecxX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX22xX23xXe0xX4xX3xX22x6a23xXexX3xXexX70xX6xX20xX27xX3xXexX70xd8a7xX20xX27xX3xX5xX2axX20xX3xX5xXdxX20xX1xX3xX148xX6xXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa8xX2xXb1xXexX426xX184xX426xXb1xX5xX155xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX192xX6xX5xXdxX27xX20xX142xX3xX1a8xX28xX7xXexXdxX3d3xX16xX149xXaxX12xX39xXdxX20xX1xX3xX4xX79exX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX22xX23xXe0xX4xX3xX22xX7bexXexX3xXexX70xX2axX20xX3xX5xXdxX20xX1xX3xX148xX6xX3xX7xb978xX3xX69xXdxX3xX4xX1xX28xX16xX5e0xX20xX3xX27bxX28xX6xX3xX123xX109xXexX3xX7xX27dxX3xXexX28xX16xX403xX20xX3xXbxX1xX27dxX3xX4xX1xX33xX20xX1xX3xX4xX5ecxX6xX3xXcxX1xX5ecxX3xX22xf70axX3xX66xXadxX3xX108xX109xXdxXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa8xXa8xX155xXexX184xX184xX426xX184xX5xXa8xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX192xX6xX5xXdxX27xX20xX142xX3xX1a8xX28xX7xXexXdxX3d3xX16xX149xXaxX12xX39xX1axX4xX3xX2xX154xX1xX103xX3xX5xX1fxX3xX6xX20xX3xXexXe7xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX7xX96dxX3xX22xX23xXe0xX4xX3xXexX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexXecxXdxX3xX20xX27xX1xX4exX6xX3xXexX70xX6xX20xX27xX3xXfbxX6xXdxX3xXffxX100xX4xX1xX103xX3xX66xXadxX3xX108xX109xXdxXb4xX3xX22axX15xX16xX3xX5xXadxX3xX20xX291xXdxX3xX6xX20xX3xX20xX27xX1x12ef9xX3xX4xX5ecxX6xX3xX20xX1xXdxX47xX28xX3xX85x6a19xX4xX3xXexXdxX47xX20xX3xX85xX27dxXdxX3xX4xXe7xX4xX1xX3xX123xXecxX20xX27xX3xX4xX5ecxX6xX3xX22axX3exX20xX27xX103xX3xX108xX1xXadxX3xX20xX23xX409xX4xX103xX3xa516xX28xX15xX20xX3xX22xX109xXdxX3xX46xXadxX3xX4xXe7xX4xX3xX5xXdxX76xXexX3xX7xX4exXb4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXa8xXb1xX2xXexXb3xXb1xX155xXb1xX5xX2xXa9xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX184xXa6xX2xXexXb3xX154xXa9xX155xX5xX155xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX184xXa8xXb1xXexX184xXb1xXb3xX155xX5xXb3xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX184xXb1xXa9xXexX155xX426xX155xX426xX5xX184xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX155xX2xXb3xXexX184xXa9xXa6xX5xX2xXa9xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX155xX154xXb1xXexX184xXa6xXb1xXa9xX5xXa6xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xX154xXa8xXa8xXexXa8xX2xXa6xXa9xX5xXa6xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX192xX6xX5xXdxX27xX20xX142xX3xX1a8xX28xX7xXexXdxX3d3xX16xX149xXaxX12xX286xX20xX1xX3xX5xX1axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX40exXdxX3xX4xX5ecxX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX22xX23xXe0xX4xX3xX4xXe7xX4xX3xX22axX11cxXadxX20xX3xX46xXdxX2axX20xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX2axX20xX3xX123xX6xX20xX27xX3xXexX409xXdxX3xXexX70xX23xX409xX4xX3xX4xX2exX20xX27xX3xX20xX1xXadxX3xXexX6xX20xX27xX3xX5xX1fxXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXb1xXa9xXa9xXexX2xX5xX184xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12x4bbexX5e4xXexX3xX22xX99dxX20xX27xX3xX20xX27xX23xX40exXdxX3xX69xX15xX20xX3xX22xX421xX3xX22xX403xX20xX3xX22xX5e0xX3xX22xX23xX6xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX85xX33xX3xXexX1xX23xXb4xX3xX285xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX29cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXb1xX2xX155xXexXa8xXa8xXa9xX154xX5xX426xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXb1xXa8xX2xXexX155xXa6xXa6xX426xX5xXb1xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa8xX155xX69xX184xX2xX154xXa8xXb1xX154xX154xXexXa8xX2xX426xX154xX5xX155xX192xX46xX20xXbxX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX155xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xX286xX20xX1xX142xX3xXfbxXdxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX57xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xX29bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xX3xX69xXexX1xX28xX123xX85xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xXb1xX154xX184xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa9xXb3xX69xX184xX2xX154xX154xXa8xX154xXa9xXexXb1xXa8xXa9xXa9xX5xX184xX192xX2xX2xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXb1xX154xX184xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xXb4xXb4xXb4xX3xX286xX20xX1xX3xX294x8afaxX294xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX11cxX69xX16xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX20xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX69xXexX1xX142xX3xXb3xXa6xXa9xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX142xX3xX154xX184xX2xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xX85xX6xX11cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb4xX46xX20xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa9xXb3xX69xX184xX2xX154xX154xX154xX2xXa6xXexX184xX2xXa6xXb3xX5xX155xX192xX2xXa6xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX13dxXdxX69xXexX1xX9xXaxXb3xXa6xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX154xX184xX2xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX11cxX20xXaxX12xXb4xXb4xXb4xX3xX286xX20xX1xX3xX294xX1ae1xX294xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX70xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX192xXexX1xX28xX123xX85xX192xX6xX20xX69xX192xX7xX6xXbxX11cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xXexX11cxX192xX4xX1xX28xX4xX192xXexX70xX11cxX20xX27xX192xXexX1xX10xX192xX5xX10xX192xXexX70xX28xX16xX192xX69xXdxX10xX28xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192x60ecxX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xX2xX2xX426xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX123xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXa6xXa9xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa9xXb3xX69xX184xX2xX154xXa9xXb3xXa8xX184xXexX154xXa6xX426xX184xX5xXa8xX192xX2xX154xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX46xX12xX0xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xXexX11cxX192xX4xX1xX28xX4xX192xXexX70xX11cxX20xX27xX192xXexX1xX10xX192xX5xX10xX192xXexX70xX28xX16xX192xX69xXdxX10xX28xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xX2xX2xX426xXb4xX1xXexX123xXaxX12xXcxX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX12exX1xXdxX47xX28xX3xX2xXb1xX57xXb3xX57xXa6xXa9xXa6xXa9xX103xX3xX32xX6xX20xX3xX12exX1xX5e4xXbxX3xX1xXadxX20xX1xX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xX23xX291xX20xX27xX3xX22axX3exX20xX27xX103xX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xX1xX109xXdxX103xX3xX12exX1xX5ecxX3xXexX100xX4xX1xX3xX20xX23xX409xX4xX103xX3xX12exX1xX33xX20xX1xX3xXbxX1xX5ecxX103xX3xf0d8xX16xX3xX85xX6xX20xX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xX23xX291xX20xX27xX3xXfbxX7bexXexX3xXexX70xXb7exX20xX3xXcxX2exX3xX27bxX28xX27dxX4xX3xX294xXdxX76xXexX3xX108xX6xX123xX3xXexX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX39xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX46xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX99dxX123xX3xX20xX6xX16xX3xX69xXdxX1fxX20xX3xX70xX6xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX46xXadxX3xX6xX20xX3xXexXe7xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX1xX11cxX123xX192xX20xX6xX16xX192xX69xXdxX10xX20xX192xX70xX6xX192xX5xX10xX192xXexX70xX28xX16xX192xX69xXdxX10xX28xX192xX46xX6xX192xX6xX20xX192xXexX6xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xX2xXa9xX2xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX123xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXa6xXa9xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa9xXb3xX69xX184xXa9xX155xXb1xX2xX2xX2xXexX2xXb1xX155xXb3xX5xX2xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX46xX12xX0xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX99dxX123xX3xX20xX6xX16xX3xX69xXdxX1fxX20xX3xX70xX6xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX46xXadxX3xX6xX20xX3xXexXe7xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX1xX11cxX123xX192xX20xX6xX16xX192xX69xXdxX10xX20xX192xX70xX6xX192xX5xX10xX192xXexX70xX28xX16xX192xX69xXdxX10xX28xX192xX46xX6xX192xX6xX20xX192xXexX6xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xX2xXa9xX2xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX66xX99dxX123xX3xX20xX6xX16xX3xX69xXdxX1fxX20xX3xX70xX6xX3xX5xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX46xXadxX3xX6xX20xX3xXexXe7xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX39xX1fxX3xXexX70xX28xX16xX3xX22xXdxX76xX28xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX22xX23xXe0xX4xX3xX4x6857xX3xX1xXadxX20xX1xX3xX5xX1axX4xX3xX2xXa6xX1xXa8xXa9xX3xXexXecxXdxX3xX108xX1xXadxX3xXcxX6xX20xX27xX3xX5xX1fxX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xX27xXdxX6xX149xX3xX6xX20xX3xXexXe7xX20xX27xX3xXexXecxXdxX3xX108xX27xX1xX4exX6xX3xXexX70xX6xX20xX27xX3xXfbxX6xXdxX3xXffxX100xX4xX1xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX46xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22axX11cxXadxX20xX3xX22xXecxXdxX3xX85xXdxX5e0xX28xX3xXexXb71xX20xX1xX3xX66xXadxX3xXcxX4exX20xX1xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX69xX11cxX6xX20xX192xX69xX6xXdxX192xX85xXdxX10xX28xX192xXexXdxX20xX1xX192xX1xX6xX192xXexXdxX20xX1xX192xX46xXdxX10xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xXa9xXb3xX184xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX123xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXa6xXa9xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa9xXb1xX69xXb1xXa6xX2xX2xXa8xXa6xXb3xXexX426xXa8xX154xXa9xX155xX5xXa9xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX46xX12xX0xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22axX11cxXadxX20xX3xX22xXecxXdxX3xX85xXdxX5e0xX28xX3xXexXb71xX20xX1xX3xX66xXadxX3xXcxX4exX20xX1xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX69xX11cxX6xX20xX192xX69xX6xXdxX192xX85xXdxX10xX28xX192xXexXdxX20xX1xX192xX1xX6xX192xXexXdxX20xX1xX192xX46xXdxX10xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xXa9xXb3xX184xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX22axX11cxXadxX20xX3xX22xXecxXdxX3xX85xXdxX5e0xX28xX3xXexXb71xX20xX1xX3xX66xXadxX3xXcxX4exX20xX1xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX12exX1xXdxX47xX28xX3xX2xX154xX57xXb3xX103xX3xX22xX11cxXadxX20xX3xX22xXecxXdxX3xX85xXdxX5e0xX28xX3xXexXb71xX20xX1xX3xX66xXadxX3xXcxX4exX20xX1xX3xX69xX11cxX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xXcxXb71xX20xX1xX3xX28xfdf6xX3xX39xX2axX3xX22axd1ddxX20xX1xX3xX290xX291xX20xX3xX69xd17exX20xX3xX22xX9exX28xX3xX22xX421xX3xX22xX403xX20xX3xX22xX7bexXexX3xX46xdceexX20xX27xX3xX1xX11cxX6xX3xX1cc4xX33xX20xX1xX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xXexXecxXdxX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xXexX15xX123xX3xX66xX109xXdxX3xX20xX27xX1xX100xX3xXa6xXb1xX32xX3xX285xXcxX40xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX66xX424xX6xX29cxX3xXexXb71xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX66xX11cxXe7xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX46xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX21dexX3xX1xXadxX20xX1xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX39xX1fxX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xXexX6xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX4xX28xX192xX1xX6xX20xX1xX192xXexX70xX11cxX20xX27xX192xXexX1xX10xX192xX5xX10xX192xX27bxX28xX11cxX4xX192xXexX6xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xXa9xX154xXa8xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX0xXdxX123xX27xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX57xX123xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXa6xXa9xX57xX20xX10xX13dxX7xX57xXa6xXa9xXa8xXa6xX57xX2xXa6xXb3xX69xXb1xXa9xXb3xX154xX154xXb1xX2xXexXb3xX426xX154xXa8xX5xXa6xXb4xX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX3xX46xX47xX3xX4xX4axXdxX3xX46xX4exX20xX1xX3xX1xX53xX20xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX46xX12xX0xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX21dexX3xX1xXadxX20xX1xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX39xX1fxX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xXexX6xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xXaxX3xX1xX70xX10xX3d3xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX192xXexX70xXdxX57xX4xX28xX192xX1xX6xX20xX1xX192xXexX70xX11cxX20xX27xX192xXexX1xX10xX192xX5xX10xX192xX27bxX28xX11cxX4xX192xXexX6xX20xX27xX192xX20xX27xX28xX16xX10xX20xX192xXexX11cxX20xX27xX192xX85xXdxX192xXexX1xX28xX192xX5xX10xX192xX1cc4xX1xX6xX192xXbxX1xXdxX10xX28xX57xX2xX426xX155xXa9xX154xXa8xXb4xX1xXexX123xXaxX12xX12exX21dexX3xX1xXadxX20xX1xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX39xX1fxX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xXexX6xX20xX27xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX70xX11cxX20xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX290xXe7xX20xX27xX3xX2xX154xX57xXb3xX103xX3xXexXecxXdxX3xX108xX1xXadxX3xXcxX6xX20xX27xX3xX5xX1fxX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX192xX3xX7xX27dxX3xXb1xX3xXcxX70xX9exX20xX3xXcxX1xXe7xX20xX1xX3xXcxX99dxX20xX27xX3xX285xX66xXadxX3xX108xX109xXdxX29cxX103xX3xX66xX109xXdxX3xXexX70xX23xX40exX20xX27xX3xXcxX1xX27dxX20xX27xX3xX20xX1xX5e4xXexX3xX285xXcxX40xX3xX66xX617xX3xX12exX1xX33xX3xXfbxXdxX20xX1xX29cxX3xX46xXadxX3xX66xX109xXdxX3xXexX70xX23xX40exX20xX27xX3xXa6xXb1xX32xX3xX285xXcxX40xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX66xX424xX6xX29cxX103xX3xX32xX6xX20xX3xX12exX1xX5e4xXbxX3xX1xXadxX20xX1xX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xX23xX291xX20xX27xX3xX22axX3exX20xX27xX103xX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xX1xX109xXdxX103xX3xX12exX1xX5ecxX3xXexX100xX4xX1xX3xX20xX23xX409xX4xX103xX3xX12exX1xX33xX20xX1xX3xXbxX1xX5ecxX103xX3xX1ec6xX16xX3xX85xX6xX20xX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xX23xX291xX20xX27xX3xXfbxX7bexXexX3xXexX70xXb7exX20xX3xXcxX2exX3xX27bxX28xX27dxX4xX3xX294xXdxX76xXexX3xX108xX6xX123xX3xX46xXadxX3xX27xXdxX6xX3xX22xX24c0xX20xX1xX3xX22xX421xX3xXexX2exX3xX4xX1xX3ecxX4xX3xXexX70xX7c9xX20xX27xX3xXexX1xX5e0xX3xX39xX1fxX3xX46xXdxX403xX20xX27xX3xX22xX617xX20xX27xX3xX4xX1xX33xX3xX39xX2axX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX1xXdxX2axX28xX103xX3xX20xX27xX28xX16xX2axX20xX3xXcxX2exX20xX27xX3xX32xX33xX3xXexX1xX23xX3xX32xX6xX20xX3xX12exX1xX5e4xXbxX3xX1xXadxX20xX1xX3xXcxX70xX28xX20xX27xX3xX23xX291xX20xX27xX3xX22axX3exX20xX27xX3xX12exX109xX20xX27xX3xX7xX3exX20xX3xX294xXdxX76xXexX3xX108xX6xX123xX103xX3xXexX1xX10xX11cxX3xX20xX27xX1xXdxX3xXexX1xX3ecxX4xX3xXba8xX28xX27dxX4xX3xXexX6xX20xX27xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX46xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX28xX5xX12xX0xX57xX69xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX11cxX28xX70xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX11cxX3xX294xXdxX10xXexX20xX6xX123xXbxX5xX28xX7xX0xX57xXbxX12