Lễ bế mạc Olympic Rio 2016: Lung linh và hoành tráng
Cũng như lễ khai mạc, lễ bế mạc Olympic Rio 2016 vẫn là một màn trình diễn với những hiệu ứng hình ảnh lung linh trên sân Maracana.
526ex96e3x8af4x585fxcba9xd0c9x92bbx69e8x983cxX7x9312x9567xb1b4xd079xa6a7x90e4xX5x8f96xXaxcbe3xd451xc736xX3x5467xca79xX3xbab2xa129xX4xX3xa4fdxX5xaa33xX19xXbxXdxX4xX3x5e3fxXdx9d00xX3x63d6x7390xX2x9677x796fxX3xX13x9a6fxadc9xa5c3xX3xX5xXdxX31xX1xX3xd2ebx98b5xX3xX1xX27xX3axX31xX1xX3xXex80eaxa9d4xX31xX32xX0x9e2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cc1xX10xX6x6206xXaxX12xc614x66c9xX31xX32xX3xX31xX1xbdc2xX3xX5xX14xX3xb290xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX4xb179xX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX39x8814xX31xX3xX5xX3axX3xX19x5d7dxXexX3xX19xX3axX31xX3xXexX43x90e5xX31xX1xX3xX5axXdxX14xX31xX3xX39xd530xXdxX3xX31xX1x8b57xX31xX32xX3xX1xXdx9e62xX30xX3xbfdfxX31xX32xX3xX1xX9fxX31xX1xX3x5313xX31xX1xX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xXexX43x908bxX31xX3xX7x6457xX31xX3x937cxX6xX43xX6xX4xX6xX31xX6x6748xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc20xX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69x9bdfxX19xX6xX43xX32xXdxX31x7708xX5xX10x7fbexXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10x92b9xX7xX48xX2xX2cxd1abxbd54xX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexc330x8361xX2xX196xX5xX2axXdfxbe1exXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12x9537xX1x9dd6xXbxX3xX5xX1axXdxX3xX29xX3xXexX30xac1exX31xX3xXexX43xX6xX31xX1xX3xXexX3axXdxX3xX7xd4dexXdxX3xX31x8b34xXdxX3xX39xX3axX3xX1x6f25xXbxX3xX5axX8fxX31xX71xX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX17xX3xX39x95c6xX31xX3xX1xX96xXdxX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3x9060xb399xX3xX5axXdxX14xX31xX3xX43xX6xX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX3axX3xX43xd009xX4xX3xX43x80d5xX3xXexX43xXd0xX31xX3xX7xXd4xX31xX3xX39xX1f5xX31xX3xX205xX96xX31xX32xX3xX1xX30xX1fxbbe4xX31xX3xXexX1xX27xX1axXdxX3xXd7xX6xX43xX6xX4xX6xX31xX6xXdfxX3xbb25xX6xX30xX3xXbxX1xX1c5xX31xX3xXd4xX19xX3xX31xX1xX1axX4xX3xXexX43xX30xX1fxX239xX31xX3xXexX1x6b9exX31xX32xX3xX39xX3axX3xX16xX3axXdxX3x7494xX30xX266xX4xX3xX4xX6xX3xXefxX43xX6x9e0cxXdxX5xX71xX3xX4xX44xX4xX3x62bex68b1xX285xX3xX4x9e4cxX6xX3xX29xX2ax8f45xX3xX205xX27xX3axX31xX3xXexX1x9da4xX3xXexX1xX6xX27xX3xae4fxX31xX1xXdxX239xX30xX3xX205xX27xX3axX31xX3xX4xX1xb55bxX3xX205xX298xX3xX5xX1axXdxX3xX19xX96xXexX3xX39xX3axXdxX3xX205xX1axXdxX3xX5axXdxXb4xX31xX3xXexX1xX6xX19xX3xX5axX21excbccxX3xX5xX1c5xX31xX3xX5xX64xaeacxXexX3xX5axXdxX14xX30xX3xX1xX3axX31xX1xX71xX3xX32xX1xXdxX3xX5axX1dexX30xX3xX7xX21exX3x5ae0xX30xX1dexXexX3xX1xXdxXb4xX31xX3xX5xX1c5xX31xX3xX4xX30xX266xXdxX3xX4xX28axX6xX3xX19xX9fxX31xX1xX3xXexX1axXdxX3xX1dxX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxXdfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xX10xX19xX12xX0xX7xXexX43xX27xX31xX32xX12xb2cdxX64xXa9xXdxX3xX205xXd4xX1fxX3xX5xX3axX3xX31xX1xXaexX31xX32xX3xX1xX9fxX31xX1xX3xXc0xX31xX1xX3xX43xX21exX4xX3xX43xX222xX3xX4xX28axX6xX3xX31xX32xX3axX1fxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXcxX1xX17xX3xX39xX1f5xX31xX3xX1xX96xXdxX3xX19xc58dxX6xX3xX57xca47xX3xX29xX2axX2xX2cxXdfxX0xX48xX7xXexX43xX27xX31xX32xX12xX0xX48xX10xX19xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX195xX28fxX18axX2xX5xX2xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xaf38xX30xX266xX4xX3xX69x7cc6xX3xXefxX43xX6xX27cxXdxX5xX3xXexX43xXd0xX31xX3xX7xXd4xX31xX3xXd7xX6xX43xX6xX4xX6xX31xX6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX18bxX18axX29xX195xX5xX29xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX57xX9fxX31xX1xX3xXc0xX31xX1xX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xXexX43xXd0xX31xX3xX7xXd4xX31xX3xX39xX1f5xX31xX3xX205xX96xX31xX32xX3xX1xX30xX1fxX239xX31xX3xXexX1xX27xX1axXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX28fxX2cxX2axX2xX5xX18axXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX5dxX44xX4xX3xX285xX286xX285xX3xXexXdxX17xX31xX3xX39xX3axX27xX3xX7xXd4xX31xX3xX39xX1f5xX31xX3xX205xX96xX31xX32xX3xX205xX298xX3xX5axX21exX3xX16xX30xX1d7xXdxX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX29xX18bxX2cxX18bxX5xX18bxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX18axX28fxX195xX2axX5x9202xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX29xX829xX2axX28fxX5xX2cxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xa91fxX32xX1xXb4xX3xX7xc2eexX3xX31xX64xXa9xX4xX3xX4xX1xX28axX3xX31xX1xX3axX3xX16xXdxX298xX30xX3xX5axXdxX14xX31xX3xX31xX32xX1xXb4xX3xXexX1xX30xX1f5xXexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX29xX29xX196xX28fxX5xX28fxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX28fxX196xX829xX18axX5xX195xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX195xX2cxX196xX196xX5xX196xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX195xX2cxX18axX2cxX5xX2xX2axXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX196xX29xX2xX2cxX5xX2xX2xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX5dxX44xX4xX3xX5dxX286xX285xX3xXaxXexX21exX3xX7xX64xXa9xX31xX32xXaxX3xXexX43xXd0xX31xX3xX7xXd4xX31xX3xXd7xX6xX43xX6xX4xX6xX31xX6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX18bxX196xX29xX2xX5xX2xX29xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX90dxX1xXaexX31xX32xX3xX1xX9fxX31xX1xX3xXc0xX31xX1xX3xX43xX21exX4xX3xX43xX222xX3xX7xa1afxX4xX3xX19xX3axX30xX3xX4xX28axX6xX3xX4xX44xX4xX3xX31xX32xX1xXb4xX3xX7xX913xX3xXexX1xX6xX19xX3xX5axX21exX3xX16xX30xX1d7xXdxX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX28fxX29xX196xX829xX5xX2xX18axXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xXd7xX3axX31xX3xX16xXe36xX31xX3xXbxX1xX44xX27xX3xX1xX27xX6xX3xX1xX27xX3axX31xX1xX3xXexX43xX44xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX1fxX3xX1dxX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX29xX29xX18axX18axX5xX2xX18bxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX2xX18axX18axX28fxX5xX2xX829xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX2cxX829xX29xX28fxX5xX2xX2cxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX90dxb2b2xX3xX4xX64x7474xXdxX3xX4xX28axX6xX3xX4xX44xX4xX3xX285xX286xX285xX3xXexX1xX6xX19xX3xX5axX21exX3xX16xX30xX1d7xXdxX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX2cxX2cxX18bxX196xX5xX2xX28fxXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX2cxX28fxX196xX829xX5xX2xX195xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX195xX28fxX2xX5xX2xX196xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX18axX2xX18bxX18bxX5xX29xX2axXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX28fxX28fxX829xX829xX5xX29xX2xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX90dxX1xXaexX31xX32xX3xX285xX286xX285xX3xX31xX1xX1f5xX31xX3xX1xX30xX1fxX3xX4xX1xX64xbef5xX31xX32xX3x942cxX3xX32xXdxXd4xX1fxX3xXbxX1xae6fxXexX3xX4xX30xX266xXdxX3xXexX43xX64xXa9xX4xX3xX32xXdxX11dexX3xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX829xX18axX196xX2xX5xX29xX29xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xXcxX1axX19xX3xX16xXdxXb4xXexX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX71xX3xX1xc616xX31xX3xX32xbbbdxXbxX3xX5xX1axXdxX3xX1608xX3xXcxX27xX69xX1fxX27xX3xX29xX2axX29xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axXexX196xX196xX2xX195xX5xX29xX18axXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX27xX31xXaxX12xX90dxX1xX1f5xXexX3xXefxXc0xX31xX3xX7xd09dxX3xX5xX3axX3xX31xX64xXa9xX4xX3xX205x5551xX31xX32xX3xX4xX6xXdxX3xXcxX1xX17xX3xX39xX1f5xX31xX3xX1xX96xXdxX3xX19xX380xX6xX3xX57xX384xX3xX29xX2axX29xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX27xX5axX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xX3xX16xX10xX3xX19xX6xX4xX3xX27xX5xX1fxX19xXbxXdxX4xX3xX43xXdxX27xX3xX29xX2axX2xX2cxX3xX5xX30xX31xX32xX3xX5xXdxX31xX1xX3xX39xX6xX3xX1xX27xX6xX31xX1xX3xXexX43xX6xX31xX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX30xX19xX16xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX2dxX16xX5xX27xX4xX69xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX5xX10xX152xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX19xX6xX43xX32xXdxX31xX14fxX43xXdxX32xX1xXexX2dxX6xX30xXexX27xX148xX185xXdxX5axXexX1xX2dxX2cxX2cxX829xXbxX2efxX148xX1xX10xXdxX32xX1xXexX2dxX18bxX18bxX18bxXbxX2efxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdfxX16xX6xX27xX1xX6xXexXdxX31xX1xXdfxX39xX31xX48xX31xX10xX185xX7xX48xX2xX2cxX18axX18bxX48xX2xX2axX2cxX5axX2xX2xX2axX29xX195xX2axX196xXexX2cxX29xX829xX2xX5xX195xXdfxX19cxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX27xX30xX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXefxX27xX31xX32xX5axX6xXbxX5xX30xX7xX0xX48xXbxX12