UBND huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng 20 chỉ tiêu công chức cấp xã
UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, với các vị trí việc làm như sau: Chỉ huy trưởng quân sự: 3 chỉ tiêu; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 11 chỉ tiêu; Tài chính - kế toán: 2 chỉ tiêu; Tư pháp - hộ tịch: 4 chỉ tiêu.
ed4dx14d81x1145ex114f0x17006xee8dx14642x1229dx15cb2xX7x17ac0x135a1x1630fx10fa3x138aax16471xX5x10f6axXax113c6x13340x12a99xf5abx1756dxX3xX1x16756x17038x171ecx145a6xX3xede2x15aa1xf2ddxX3x17281xX19xX1ax17506xX1cxX3xXexX19xX1ax13ed6xX1cxX3x10778x15316xX1cx1607dxX3x160dbx14cd7xX3xX4xX1x1283exX3xXexXdxX25xX19xX3xX4x15f74xX1cxX31xX3xX4xX1x1675cxX4xX3xX4x111bcxXbxX3xff64x15cc0xX0x132a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1405cxX10xX6xX2exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXexX1xX40xX1cxX31xX3x119fex160d1x10d5fxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xX1cx10dd4xX20xX3xX33xX34xX33xX2xfe4bxX3x17063xf42dxXdxX3xX4xX81xX4xX3xXaax13463xX3xXex1581cx10b6bxX3xXaaxXdxX1bxX4xX3xX5x10a0dxX20xX3xX1cxX1x16f77xX3xX7xX6xX19xf92bxX3xX1exX1xX38xX3xX1xX19xX1axX3xXexXb6xXc4x1387bxX1cxX31xX3x110a6xX19x11f8axX1cxX3xX7x1073cxXc9xX3x10e72xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xf188xX3xf752xXb3xX6xX3xX4xX1xXb7xX1cxX1xX3x1632cxX3xX1cxX40xX1cxX31xX3xX1cxX31xX1xXdxX1bxXbxX3xXf9xX3xX4dxXdcxX1axX3xX2exXe0xX1cxX31xX3xXaaxXbfxX3xX20xX40xXdxX3xXexXb6xXc4x16f2cxX1cxX31xXc9xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXedxX3xXcxXbfxXdxX3xX4xX1xXb7xX1cxX1xX3xXf9xX3x10a3fx15b61xX3xXexX82xX81xX1cxXc9xX3xX33xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXedxX3xXcxXc4xX3xXbxX1xX81xXbxX3xXf9xX3xX1x1168dxX3xXexXb3xX4xX1xXc9xX3x12f49xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19x10dfdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXf9xX6xX5xXdxX31xX1cxXc9xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXb6xXedxXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xXcxX5fx10e92xX15x10ab1xX3xX14x1760cx15e0cxX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXf9xX6xX5xXdxX31xX1cxXc9xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXb6xXedxXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12x163c0x10c06xX3xXaaxXdxX1bxX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xX1cxXa1xX20xX3xX33xX34xX33xX2xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXexX1xX40xX1cxX31xX3xX80xX81xX82xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xX1cxXa1xX20xX3xX33xX34xX33xX2xX3xX1cxX1xXc4xX3xX7xX6xX19xXc9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX2xX16cxX3x1167cx12e20xX3xX5xXc4x131ddxX1cxX31xX3xXaaxXb3xX3xXexXb6xXb7xX3xXaaxXdxX1bxX4xX3xX5xXbfxX20xX3xX4x13076xX1cxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXa8xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX2bxX3xX1cxX1xXc4xX3xX7xX6xX19xXc9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX6xX16cxX3xX1exX1xX46xX4xX3xX2exX6xX1cxX1xX3xX1exX1xX38xX3xX1xX19xX1axX3xXexXb6xXc4xXd6xX1cxX31xX3xXdaxX19xXdcxX1cxX3xX7xXe0xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX3xXe3xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX80xX16cxX3xX1exX1xX46xX4xX3xX2exX6xX1cxX1xX3x14e90xXb3xX6xX3xX4xX1xXb7xX1cxX1xX3xXf9xX3xX1cxX40xX1cxX31xX3xX1cxX31xX1xXdxX1bxXbxX3xXf9xX3xX4dxXdcxX1axX3xX2exXe0xX1cxX31xX3xXaaxXbfxX3xX20xX40xXdxX3xXexXb6xXc4xX11cxX1cxX31xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXa8xX3xXexXb6xX82xX1cxX31xX3xX374x13574xXc9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xXf9xX3x13946xX1xX2fxX3xXexXb6xX81xX4xX1xX3xXdaxX19x14577xX1cxX3xX5x12432xX3xX374xX4axXexX3xX374xX6xXdxXa8xX3xXexXbfxXdxX3xX1cxX31xX19xX1axX25xX1cxXa8xX3xX20xX40xXdxX3xXexXb6xXc4xX11cxX1cxX31xXa8xX3xX4dxXdcxX1axX3xX2exXe0xX1cxX31xXa8xX3xX31xXdxX6xX82xX3xXexX1xX40xX1cxX31xXc9xX3xf51cxX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xXf9xX3xX3dcxX1xX2fxX3xXexXb6xX81xX4xX1xX3xX5x15a67xX1cxX1xX3xXaaxXe0xX4xX3xX1cxX40xX1cxX31xX3xX1cxX31xX1xXdxX1bxXbxX3xXaaxXbfxX3xX4dxXdcxX1axX3xX2exXe0xX1cxX31xX3xX1cxX40xX1cxX31xX3xXexX1xX40xX1cxX3xX20xXabxXdxXc9xX3x17471xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX4xX16cxX3xX1exX1xX46xX4xX3xX2exX6xX1cxX1xX3xXexXbfxXdxX3xX4xX1xXb7xX1cxX1xX3xXf9xX3xX13axX13bxX3xXexX82xX81xX1cxXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX3xX33xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXa8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX2exX16cxX3xX1exX1xX46xX4xX3xX2exX6xX1cxX1xX3xXexXc4xX3xXbxX1xX81xXbxX3xXf9xX3xX1xX15axX3xXexXb3xX4xX1xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX3xX162xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xXa8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX33xX16cxX3xXcxX1xX11cxXdxX3xX31xXdxX6xX1cxXa8xX3xX374xXb3xX6xX3xX4xX1xX38xX3xXaaxXbfxX3xX374xXb3xX6xX3xX374xXdxX2bxX20xX3xXexXdxX13bxXbxX3xX1cxX1x110bcxX1cxX3xXbxX1xXdxX13bxX19xX3xX374xXa1xX1cxX31xX3xX13axX3ecxX3xX2exXe0xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xXf9xX3xXcxX1xX11cxXdxX3xX31xXdxX6xX1cxXc9xX3xXex12fdfxX3xX1cxX31xXbfxX1axX3xX2xXe3xX50xX2xX34xX50xX33xX34xX33xX2xX3xX374xX13bxX1cxX3xX1cxX31xXbfxX1axX3xX2xX2xX50xX2xX2xX50xX33xX34xX33xX2xX3x11459xXexXb6xX82xX1cxX31xX3xX31xXdxX11cxX3xX1xXbfxX1cxX1xX3xX4xX1xXb7xX1cxX1xf634xX16cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xXf9xX3xXefxXb3xX6xX3xX374xXdxX2bxX20xXc9xX3xXex1773bxXdxX3xXbxX1x11430xX1cxX31xX3xX1x14e2exXbxX3xX31xX81xX4xX3xX33xXa8xX3xX4xf4a8xX3xXdaxX19xX6xX1cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXf9xX3xX7xX2a8xX3xX2x1685fxX480xXa8xX3xX374xXc4xX11cxX1cxX31xX3xX5fxXbfxX3xX5fxX19xX1axX3xXcxX574xXbxXa8xX3xXexX1xXb3xX3xXexXb6xX4axX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxXa8xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxXa8xX3xXexX38xX1cxX1xX3xX5fxXbfxX3xXcxX451xX1cxX1xX16cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xXe3xX16cxX3xXcxXdxX25xX19xX3xX4xX1xX19xX1fxX1cxXa8xX3xX374xXdxX1f2xX19xX3xX13axXdxX1bxX1cxX3xX374xXa1xX1cxX31xX3xX13axX3ecxX3xX2exXe0xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxXa8xX3xX1x13ff0xX1cxX1xX3xXexX1xX46xX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xXcxXdxX25xX19xX3xX4xX1xX19xX1fxX1cxXa8xX3xX374xXdxX1f2xX19xX3xX13axXdxX1bxX1cxX3xX374xXa1xX1cxX31xX3xX13axX3ecxX3xX2exXe0xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxXa8xX3xX1xX6e1xX1cxX1xX3xXexX1xX46xX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xXa8xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX13bxXexX3xX4xX1xX19xX1axX25xX1cxX3xX1cxX31xXbfxX1cxX1xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX374xXc4xX2acxX4xX3xX1cxXdxX25xX20xX3xX1axX13bxXexX3xXexX619xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxXa8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX81xX4xX3xX4dxX4exXa8xX3xXexX1xXb3xX3xXexXb6xX4axX1cxX3xXaaxXbfxX3xX4x103e0xX1cxX31xX3xXexX1xX40xX1cxX31xX3xXexXdxX1cxX3xX374xXdxX1bxX1cxX3xXexef34xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xX5e0xX1xXexXexXbxXc9xX50xX50xX4xX6xX20xX4dxX19xX1axX10xX1cxX16cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX16cxX31xX82xXaaxX16cxXaaxX1cxX50xX5f5xX16cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX19xX20xX80xX3xX2exX1xXdxX2exX10xX3xXdxX1exX10xX1cxXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxf00cxXdxX2exXexX1xXc9xX3xX425xX33xX34xXbxX4dxXedxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexXc9xX3xX162xX34xX480xXbxX4dxXedxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX16cxX80xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX16cxXaaxX1cxX50xX1cxX10xX82fxX7xX50xX33xX2xX162xX33xX50xX650xX425xX2exX33xX2xX162xX480xX2xX480x1556exXexX876xX650xX34xX876xX5xX33xXf9xX4xX82xX1cxX31xXf9xX4xX1xX19xX4xXf9xX2xX162xf54exX88bxX2xXe3xX34xX876xX650xX650xX16cx124f8xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX82fxXdxX2exXexX1xX9xXaxX425xX33xX34xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX162xX34xX480xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX2exXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXb6xX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX25xX1cxX3xXdaxX19xX6xX1cxXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf9xXexX1xX19xX20xX80xXf9xX6xX1cxX2exXf9xX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX619xX4xX1xX3xX5fxXbfxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX162xX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1cxX31xXbfxX1cxX1xX3xX31xXdxX81xX82xX3xX2exX2fxX4xX3xX374xXbfxX82xX3xXexX619xX82xXaxX3xX1xXb6xX10x11cf5xX9xXaxX50xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX7xXdxX1cxX1xX50xX19xX80xX1cxX2exXf9xX1xX19xX1axX10xX1cxXf9xXexX1xX6xX4xX1xXf9xX1xX6xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xX162xXf9xXaaxXdxX10xX1cxXf9xX4xX1xX19xX4xXf9xX1cxX31xX6xX1cxX1xXf9xX31xXdxX6xX82xXf9xX2exX19xX4xXf9xX2exX6xX82xXf9xXexX6xX82xX50xX33xX33xX2xX2xX33xX480xX16cxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX50xX20xX10xX2exXdxX6xX50xX2xX33xX34xX50xX1cxX10xX82fxX7xX50xX33xX2xX162xX33xX50xX650xX425xX2exX33xX34xX88bxX162xX34xX33xX34xXexX480xXe3xXe3xX650xX5xX425xXf9xX6xX7xX16cxX894xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2exXdxXaaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX619xX4xX1xX3xX5fxXbfxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX162xX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1cxX31xXbfxX1cxX1xX3xX31xXdxX81xX82xX3xX2exX2fxX4xX3xX374xXbfxX82xX3xXexX619xX82xXaxX3xX1xXb6xX10xX9a5xX9xXaxX50xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX7xXdxX1cxX1xX50xX19xX80xX1cxX2exXf9xX1xX19xX1axX10xX1cxXf9xXexX1xX6xX4xX1xXf9xX1xX6xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xX162xXf9xXaaxXdxX10xX1cxXf9xX4xX1xX19xX4xXf9xX1cxX31xX6xX1cxX1xXf9xX31xXdxX6xX82xXf9xX2exX19xX4xXf9xX2exX6xX82xXf9xXexX6xX82xX50xX33xX33xX2xX2xX33xX480xX16cxX1xXexX20xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX619xX4xX1xX3xX5fxXbfxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX162xX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1cxX31xXbfxX1cxX1xX3xX31xXdxX81xX82xX3xX2exX2fxX4xX3xX374xXbfxX82xX3xXexX619xX82xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xX619xX4xX1xX3xX5fxXbfxX3xXexX1xX40xX1cxX31xX3xX80xX81xX82xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xX4xX1xX46xX4xX3xX13axX13bxX3xXexX82xX81xX1cxXa8xX3xX1cxX1xXdcxX1cxX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xXaaxXa1xX1cxX3xXexX1xXc4xXa8xX3xX1cxX1xXdcxX1cxX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xXexX1xXc4xX3xXaaxXdxX1bxX1cxX3xX4xX81xX4xX3xXexXb6xXc4xX11cxX1cxX31xX3xX1xX623xX4xX3xX31xf440xX20xX3xX162xX3xX1cxX31xXc4xX11cxXdxXa8xX3xXexXb6xX82xX1cxX31xX3xX374xX3c3xXc9xX3xX33xX3xX13axX13bxX3xXexX82xX81xX1cxXa8xX3xX2xX3xX1cxX1xXdcxX1cxX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xXexX1xXc4xX3xXaaxXdxX1bxX1cxXa8xX3xX2xX3xX1cxX1xXdcxX1cxX3xXaaxXdxX25xX1cxX3xXaaxXa1xX1cxX3xXexX1xXc4xX16cxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2exXdxXaaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1xXdxX3xXexXdxX13bxXexX3x11a0dxX19xX1axX3xX4xX1xX13bxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xXexXb6xX25xX1cxX3xX374xXb3xX6xX3xX80xXbfxX1cxX3xX5fxXbfxX3xXcxX451xX1cxX1xXaxX3xX1xXb6xX10xX9a5xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1cxX1xXf9xXdaxX19xX1axX10xX1cxX50xX4xX1xXdxXf9xXexXdxX10xXexXf9xXdaxX19xX1axXf9xX4xX1xX10xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xX4xX82xX1cxX31xXf9xX4xX1xX19xX4xXf9xX4xX6xXbxXf9xX4dxX6xXf9xXexXb6xX10xX1cxXf9xX2exXdxX6xXf9xX80xX6xX1cxXf9xX1xX6xXf9xXexXdxX1cxX1xX50xX33xX2xX480xXe3xX162xXe3xX16cxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX50xX20xX10xX2exXdxX6xX50xX2xX33xX34xX50xX1cxX10xX82fxX7xX50xX33xX2xX33xX650xX50xX2xX34xX425xX2exX425xX34xX425xX33xXe3xX2xX650xXexX162xX34xX33xX2xX5xX425xXf9xX2xX33xX88bxX2exX33xX33xX2xX34xXe3xX34xX2xXexX480xXe3xX88bxX425xX88bxX5xX34xX16cxX894xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX19xX1axX25xX1cxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexXdxX25xX19xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2exXdxXaaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1xXdxX3xXexXdxX13bxXexX3xXc95xX19xX1axX3xX4xX1xX13bxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xXexXb6xX25xX1cxX3xX374xXb3xX6xX3xX80xXbfxX1cxX3xX5fxXbfxX3xXcxX451xX1cxX1xXaxX3xX1xXb6xX10xX9a5xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1cxX1xXf9xXdaxX19xX1axX10xX1cxX50xX4xX1xXdxXf9xXexXdxX10xXexXf9xXdaxX19xX1axXf9xX4xX1xX10xXf9xXexX19xX1axX10xX1cxXf9xX2exX19xX1cxX31xXf9xX4xX82xX1cxX31xXf9xX4xX1xX19xX4xXf9xX4xX6xXbxXf9xX4dxX6xXf9xXexXb6xX10xX1cxXf9xX2exXdxX6xXf9xX80xX6xX1cxXf9xX1xX6xXf9xXexXdxX1cxX1xX50xX33xX2xX480xXe3xX162xXe3xX16cxX1xXexX20xXaxX12xX1exX1xXdxX3xXexXdxX13bxXexX3xXc95xX19xX1axX3xX4xX1xX13bxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX31xX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xXexXb6xX25xX1cxX3xX374xXb3xX6xX3xX80xXbfxX1cxX3xX5fxXbfxX3xXcxX451xX1cxX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1xXb7xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX20xX3xX31xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX4xX40xX1cxX31xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4dxX4exX3xXexXb6xX25xX1cxX3xX374xXb3xX6xX3xX80xXbfxX1cxX3xX5fxXbfxX3xXcxX451xX1cxX1xX3xX7x1369axX3xXbxX1xX3e8xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXe0xX3xX5xX19xX574xX1cxX3xX5e0xXaaxXdxX13bxXexX5f5xXa8xX3xXexX1xXdxX3xXexXb6x17afdxX4xX3xX1cxX31xX1xXdxX1bxX20xX3xXaaxXbfxX3xXexXb6xX3e8xX3xX5xX11cxXdxX3xXbxX1x163abxX1cxX31xX3xXaaxX4axX1cxX16cxX16cxX16cxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2exXdxXaaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX19xX5xX12xX0xX2exXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX50xX2exXdxXaaxX12xX0xX50xX2exXdxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXf9xX6xX5xXdxX31xX1cxXc9xX3xXb6xXdxX31xX1xXexXedxXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xXcxXb6xXc4xXd6xX1cxX31xX3xXbxX1xX61exX1cxX31xXc9xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX82xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXf9xX6xX5xXdxX31xX1cxXc9xX3xXb6xXdxX31xX1xXexXedxXaxX12xX0xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX5fxX82xXbfxX1cxX31xX3xX1f1xXa1xX1cxX3xX1exX1xXc4xX62exX1cxX31xX0xX50xX7xXexXb6xX82xX1cxX31xX12xX0xX50xXbxX12