Dấu hiệu xấu về sức khỏe mà bạn cần lưu ý giữa lúc dịch corona
Các bác sĩ cho biết, triệu chứng ban đầu của viêm đường hô hấp cấp do virus corona giống với của cúm. Do vậy, bạn cần lưu ý các dấu hiệu sau đây:
ff1dx12dd0x15e36x17e26x108fbx12873x1b369x126c9x122b1xX7x1053cx18c25x16862x1574fx15ea5x13733xX5x1967fxXax17377x1199ex14fd8x17691xX3xX1xXdx12a34xX15xX3x12583xX14xX15xX3x14ef9x12c80xX3xX7x1ac1exX4xX3x108e2xX1x12afexX10xX3x109b9x146e7xX3x11292x17debx15757xX3xX4x17060xX31xX3xX5x15c4fxX15xX3x114f2xX3x16210xXdx124fdxX6xX3xX5x1995axX4xX3x1721ex129dfxX4xX1xX3xX4x10eb1x17f7fxX4cxX31xX6xX0x15bfdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16bbexX10xX6xX46xXaxX12x129f3x1781fxX4xX3xX2fxX68xX4xX3xX7x1572fxX3xX4xX1xX4cxX3xX2fxXdx12b54xXex1710dxX3xXexX4dxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX24xX31xX3dxX3xX2fxX6xX31xX3x17023xX34xX15xX3xX4x18d69xX6xX3xX20xXdx1a590xX2cxX3xX8cxX38x1b675xX31xX3dxX3xX1x1569axX3xX1xX14xXbxX3xX4xX14xXbxX3xX46xX4cxX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX3dxXdx14af2xX31xX3dxX3xX20x103c1xXdxX3xX4xX91xX6xX3xX4xX43xX2cx15e81xX3xX13xX4cxX3xX20x1b60ax17ca5xX7axX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX4xX68xX4xX3xX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX7xX6xX15xX3xX8cx12891xXd2x108c3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1487fxX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7x15a7cxXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX67x19740xX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xXc1xX31xX3xX5xX30xX31xX1xXf7xX3xXcxX4dxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX24xX31xX3dxX3xX4xX91xX6xX3xX2fxX19xX31xX1xX3xX4xX43xX2cxX3xXexX1xX38xX9bxX31xX3dxX3xX2fx10f63xXexX3xX8cxX34xX15xX3xX2fx130ecxX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX2fxX47xX3xXc1xX31xX3xX5xX30xX31xX1xX3xX20xX2dxX3xX2cxX19xXexX3xX2cxX29xXdxX3xX46xX4cxX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX20xX2dxX3xX20xXdxX3xX27xX1xX15x19851xX31xX3xX3dxXf5xXd2xX3xX5xX96xX31xXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10x12268xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52x1a8cex172d6xX5xX118x104c3x18814xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1x13b6bxX1d1xX1d9x160f3xX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX2xX1dcxX107x145b9x13392x160bfxXcbx14461xXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7x15db9xXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1x15702xX31xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9x191a8xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2x1370axX27dxXex13793xX1d1xX1ccxX1cdxX5xX2xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX2xX1dcxX107xX1e6xX1e7xX1e8xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX67xX12axX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xXc1xX31xX3xX5xX30xX31xX1xX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xXcxX4dxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX24xX31xX3dxX3xX4xX91xX6xX3xX2fxX19xX31xX1xX3xX4xX43xX2cxX3xXexX1xX38xX9bxX31xX3dxX3xX2fxX15cxXexX3xX8cxX34xX15xX3xX2fxX164xX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX2fxX47xX3xXc1xX31xX3xX5xX30xX31xX1xX3xX20xX2dxX3xX2cxX19xXexX3xX2cxX29xXdxX3xX46xX4cxX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX20xX2dxX3xX20xXdxX3xX27xX1xX15xX199xX31xX3xX3dxXf5xXd2xX3xX5xX96xX31xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3x1108dx1613axX3xX31xX1xXdxX21xX15xX3xX2cx17d56xX3xX1xXa0xXdxXf7xX3xX107xX47xX3xX4xX43xX2cxX3xX1xX6xXd2xX3xXbcxX2cxX3xX4x14e84xX31xX3dxX3xX8cxX38x115a7xX4xX3xX2fxXdx1abdbxX15xX3xX1xXdxX19xX31xX3x1494axX15xX6xX3xX20xXdxX19xX4xX3xX2fxX30xX31xX3xX8cxX3fbxX3xX31xX1xXdxX21xX15xX3xX2cxX404xX3xX1xXa0xXdxX3xX4x1a1f1xX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX5xX30xX31xX1xX3xXexX4dxX4cxX31xX3dxX3xX27xX1xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX27xX1xXa0xX31xX3dxX3xX20xXd1xX31xX3xX8cx17343xX31xX3dxXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX1d1xX1dcx18afex189efx16ee1xX1e7xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xX1d1xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX280x1b21axX27dxX280xX5xX1d1xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX1d1xX1dcxX4bbxX4bcxX4bdxX1e7xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX3faxX3fbxX3xX31xX1xXdxX21xX15xX3xX2cxX404xX3xX1xXa0xXdxX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xX107xX47xX3xX4xX43xX2cxX3xX1xX6xXd2xX3xXbcxX2cxX3xX4xX41axX31xX3dxX3xX8cxX38xX420xX4xX3xX2fxXdxX425xX15xX3xX1xXdxX19xX31xX3xX42dxX15xX6xX3xX20xXdxX19xX4xX3xX2fxX30xX31xX3xX8cxX3fbxX3xX31xX1xXdxX21xX15xX3xX2cxX404xX3xX1xXa0xXdxX3xX4xX44bxX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX5xX30xX31xX1xX3xXexX4dxX4cxX31xX3dxX3xX27xX1xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX27xX1xXa0xX31xX3dxX3xX20xXd1xX31xX3xX8cxX476xX31xX3dxXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX3faxX6xX15xX3xX46xX30xX3xX46xX2dxXd2xXf7xX3xX67xX68xX4xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX43xX2cxX3xX4xX41axX31xX3dxX3xX4x178abxX3xXexX1xX425xX3xX27xX1xXdxX78xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX12axX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xX2fxX15xX404xX31xX3xX31xXa0xX31xX7axX3xX8cxX6xX15xX3xX46xX30xXd2xX3xX46xX2dxXd2xX3xX1xX4cx1b4c6xX4xX3xXexXdxX96xX15xX3xX4xX1xX12axXd2xX3xX27xX1xXdxX3xX2fxX47xX3xX4xX43xX2cxXcbxX3xX4bcxXdxX12axXdxX3xXbxX1xX68xXbxX3xX27xX1xX15cxX4xX3xXbxX1x1b0c6xX4xX3xX8cx1a4c6xX31xX3xX3dxXdxX12axX31xX3xXexX4dxX4cxX31xX3dxX3xXexX4dxX38xX9bxX31xX3dxX3xX1xX420xXbxX3xX31xX2dxXd2xX3xX5xX2dxX3xX1x1a81fxXd2xX3xX2fxX3fbxX3xX7xX15xX31xX3dxX3xX31xX38xXc1xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX27dxX1dcx16440x193ccxX67x17571xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xX27dxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX1d1xX1cdxX280xX1d1xX5xX27dxXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX27dxX1dcxX7d1xX7d2xX67xX7d4xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX3faxX6xX15xX3xX46xX30xX3xX46xX2dxXd2xX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xX67xX68xX4xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX43xX2cxX3xX4xX41axX31xX3dxX3xX4xX6f5xX3xXexX1xX425xX3xX27xX1xXdxX78xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX12axX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xX2fxX15xX404xX31xX3xX31xXa0xX31xX7axX3xX8cxX6xX15xX3xX46xX30xXd2xX3xX46xX2dxXd2xX3xX1xX4cxX726xX4xX3xXexXdxX96xX15xX3xX4xX1xX12axXd2xX3xX27xX1xXdxX3xX2fxX47xX3xX4xX43xX2cxXcbxX3xX4bcxXdxX12axXdxX3xXbxX1xX68xXbxX3xX27xX1xX15cxX4xX3xXbxX1xX750xX4xX3xX8cxX754xX31xX3xX3dxXdxX12axX31xX3xXexX4dxX4cxX31xX3dxX3xXexX4dxX38xX9bxX31xX3dxX3xX1xX420xXbxX3xX31xX2dxXd2xX3xX5xX2dxX3xX1xX775xXd2xX3xX2fxX3fbxX3xX7xX15xX31xX3dxX3xX31xX38xXc1xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3x103efxX1xXdxX19xXexX3xX8cxX476xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3x13f32xX3xX2cxX24xX4xX3xX4xX6xX4cxXf7xX3xXcxX4dxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX24xX31xX3dxX3xX1xX15cxXexX3xX1xX754xXdxX7axX3xX31xX1xX24xX4xX3xX8cxX34xX15xX7axX3xX27xX1xX6f5xX3xXexX1xXa3axX3xX8cxXdxX3xX27x17113xX2cxX3xX20xXc1xXdxX3xX7xXbcxXexX3xX31xX1x19525xX3xX1fexX3xX27xX1xXdxX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3xXa3axX3xX2cxX24xX4xX3xX27dx179f1xX7axX272xX3xX8cxX476xX3xX8cxX78xX31xX3xX27dxX1cdxX3xX8cxX476xX3xXexX1xX24dxX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX4xX1xX15cxX31xX3xX4dxX164xX31xX3dxX3xX2fxX30xX31xX3xX8cxX6xX31xX3dxX3xXexX1xff2cxX4xX3xX7xXac2xX3xX2fxX47xX3xXbcxX2cxXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX557xX1dcx17751x133adx155b9xX7d1xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xX557xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX557xX27dxX27dxXa93xX5xX557xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX557xX1dcxXb0fxXb10xXb11xX7d1xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xXa26xX1xXdxX19xXexX3xX8cxX476xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3xXa3axX3xX2cxX24xX4xX3xX4xX6xX4cxX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xXcxX4dxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX24xX31xX3dxX3xX1xX15cxXexX3xX1xX754xXdxX7axX3xX31xX1xX24xX4xX3xX8cxX34xX15xX7axX3xX27xX1xX6f5xX3xXexX1xXa3axX3xX8cxXdxX3xX27xXa70xX2cxX3xX20xXc1xXdxX3xX7xXbcxXexX3xX31xX1xXa7dxX3xX1fexX3xX27xX1xXdxX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3xXa3axX3xX2cxX24xX4xX3xX27dxXa93xX7axX272xX3xX8cxX476xX3xX8cxX78xX31xX3xX27dxX1cdxX3xX8cxX476xX3xXexX1xX24dxX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX4xX1xX15cxX31xX3xX4dxX164xX31xX3dxX3xX2fxX30xX31xX3xX8cxX6xX31xX3dxX3xXexX1xXac2xX4xX3xX7xXac2xX3xX2fxX47xX3xXbcxX2cxXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX4bcxXdxX12axX2cxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xXexX1xXa70xX2cxX3x16413xX31xXf7xX3xX1e6xXdxX19xX4xX3xX2fxX47xX3xX8cxX6xX15xX3xX2fxX750xX31xX3dxX3xX46xX4cxX3xX4xX68xX4xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX43xX2cxX3xX3dxXf5xXd2xX3xX4dxX6xX3xX4xX41axX31xX3dxX3xX8cxX404xX31xX3dxX3xXexX1xX9bxXdxX3xX27xXdxX78xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX3dxXdxX12axX2cxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX31xX3dxX4cxX31xX3xX2cxXdxX19xX31xX3dxX3xX20xX2dxX3xXexX1xXa70xX2cxX3xXd64xX31xXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX272xX1dcxX4bcx17c0cx170c7xX7d1xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xX272xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX27dxX1cdxXa93xX280xX5xX272xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX272xX1dcxX4bcxXe0fxXe10xX7d1xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX4bcxXdxX12axX2cxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xXexX1xXa70xX2cxX3xXd64xX31xX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xX1e6xXdxX19xX4xX3xX2fxX47xX3xX8cxX6xX15xX3xX2fxX750xX31xX3dxX3xX46xX4cxX3xX4xX68xX4xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX43xX2cxX3xX3dxXf5xXd2xX3xX4dxX6xX3xX4xX41axX31xX3dxX3xX8cxX404xX31xX3dxX3xXexX1xX9bxXdxX3xX27xXdxX78xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX3dxXdxX12axX2cxX3xX4xX12axX2cxX3xX3dxXdxX68xX4xX3xX31xX3dxX4cxX31xX3xX2cxXdxX19xX31xX3dxX3xX20xX2dxX3xXexX1xXa70xX2cxX3xXd64xX31xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX107xX47xX3xX1cxX15xXbcxX31xX3dxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX34xX31xXf7xX3x14043xX1xXdxX3xX2fxX47xX3xX4xX43xX2cxX3xX1xX4cxX726xX4xX3xXbcxX2cxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xX38xX9bxX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xX27xX1xX6f5xX3xX4xX1xX47xX15xX7axX3xX46x1b1fbxX3xX4xX68xX15xX3xX3dxX15cxXexX3xX20xX2dxX3xX27xX1xXa0xX31xX3dxX3xX5xX2dxX2cxX3xX4xX1xX91xX3xX8cxX38xX420xX4xX3xXexX4dxX30xX31xX3dxX3xXexX1xX68xXdxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX34xX31xX3xX4xX91xX6xX3xX2cxX24dxX31xX1xXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX1ccxX1dcxXb11xXb0fxXb10xX1e6xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX3xX46xXexX1xX15xX2cxX2fxXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX46xXexX1xXf7xX3xX280xX1d9xX1d9xXbxX1cx18ea3xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexXf7xX3xX272xX1d9xX1d9xXbxX1cxX1124xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xX1ccxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX272xX1d1xX27dxX1d9xX5xX1ccxXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xX1ccxX1dcxXb11xXb0fxXb10xX1e6xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX107xX47xX3xX1cxX15xXbcxX31xX3dxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX34xX31xX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xX1038xX1xXdxX3xX2fxX47xX3xX4xX43xX2cxX3xX1xX4cxX726xX4xX3xXbcxX2cxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xX38xX9bxX31xX3dxX3xX4xX12axX2cxX3xXexX1xX14xXd2xX3xX27xX1xX6f5xX3xX4xX1xX47xX15xX7axX3xX46xX106axX3xX4xX68xX15xX3xX3dxX15cxXexX3xX20xX2dxX3xX27xX1xXa0xX31xX3dxX3xX5xX2dxX2cxX3xX4xX1xX91xX3xX8cxX38xX420xX4xX3xXexX4dxX30xX31xX3dxX3xXexX1xX68xXdxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX34xX31xX3xX4xX91xX6xX3xX2cxX24dxX31xX1xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX118xXdxXbxX10xX2fxX4cxX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX1e8xX9bxXdxX3xX27xX1xX15xXd2xX96xX31xX3xX4xX1xX4cxX3xX2fxX30xX31xXf7xX3xX3faxX425xX3xXbxX1x14e55xX31xX3dxX3xX31xX3dx14222xX6xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX7axX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xX15xXd2xX96xX31xX3xX3dxXdxX6xX3xXd2xX3xXexX78xX3xX27xX1xX15xXd2xX78xX31xX3xX4xX68xX4cxX3xX2cx16fdexXdxX3xX31xX3dxX38xX9bxXdxX3xX3dxXdxX3fxX3xX3dxX24dxX31xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX20xX2dxX3xXexXd64xX31xX3dxX3xX7xX24xX4xX3xX8cxX21xX3xX27xX1xX68xX31xX3dxX3xX4xX91xX6xX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3xX2fxX164xX31xX3dxX3xX20xXdxX19xX4xX3xX31xX3dxX1x1156fxX3xX31xX3dxX754xXdxX7axX3xXd64xX31xX3xX15xXbcxX31xX3dxX3xX8cxX91xX3xX4xX1xX14xXexX3xX46xXdxX31xX1xX3xX46xX38x14e43xX31xX3dxXcbxX52xXcbxX3xXaxX3xX1xX4dxX10xX1aaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xXa93xX1dcxX1e7x153daxX1431x1a31axXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX3xX1xX24dxX31xX1xX3xXa93xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcbxX2fxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXcbxX20xX31xX52xX31xX10xX118xX7xX52xX1d1xX1d9xX1d9xX272xX52xX2xX1d9xX1ccxX46xX2xX1d1xX1d1xX1d1xX2xX27dxX27dxXexX1ccxX280xX1d1xX280xX5xXa93xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1cxX14xX15xX3xX20xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX31xX3xX5xX38xX15xX3xX3bxX3xX3dxXdxX3fxX6xX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1fexXbxX1xX4cxXexX4cxX1fexX4cxX4dxXdxX3dxXdxX31xX6xX5xX1fexX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf7xX52xX52xXdxX2cxX6xX3dxX10xX7xXcbxX20xX4cxX20xXcbxX20xX31xX52xX15xXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX52xX1ccxX1cdxX5xX118xX1d0xX1d1xX31xX2cxX10xX1d0xX3dxX52xX1d1xX1d9xX1d1xX1d9xX1dcxX1d9xX1d1xX1dcxX1d9xX2xX52xXa93xX1dcxX1e7xX1431xX1431xX1433xXcbxX1eaxXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX46xXd2xXaxX12xX0xX2fxX12xX1e8xX9bxXdxX3xX27xX1xX15xXd2xX96xX31xX3xX4xX1xX4cxX3xX2fxX30xX31xX0xX52xX2fxX12xXf7xX3xX3faxX425xX3xXbxX1xX134cxX31xX3dxX3xX31xX3dxX1352xX6xX3xX20xXdxX4dxX15xX7xX3xX4xX4cxX4dxX4cxX31xX6xX7axX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xX15xXd2xX96xX31xX3xX3dxXdxX6xX3xXd2xX3xXexX78xX3xX27xX1xX15xXd2xX78xX31xX3xX4xX68xX4cxX3xX2cxX1383xXdxX3xX31xX3dxX38xX9bxXdxX3xX3dxXdxX3fxX3xX3dxX24dxX31xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX20xX2dxX3xXexXd64xX31xX3dxX3xX7xX24xX4xX3xX8cxX21xX3xX27xX1xX68xX31xX3dxX3xX4xX91xX6xX3xX4xX754xX3xXexX1xX425xX3xX2fxX164xX31xX3dxX3xX20xXdxX19xX4xX3xX31xX3dxX1xX13caxX3xX31xX3dxX754xXdxX7axX3xXd64xX31xX3xX15xXbcxX31xX3dxX3xX8cxX91xX3xX4xX1xX14xXexX3xX46xXdxX31xX1xX3xX46xX38xX13e9xX31xX3dxXcbxX52xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xX4cxX15xX4dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX1e6x114d5xX1e6xX0xX52xXbxX12