Vận chuyển ma túy bằng xe rơ moóc
40 bánh cần sa mua từ Lào, giấu trong xe đầu kéo được vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung.
8de7xaa29xf56exbffex12667xd07cx14cc7x13a8exfb8exX7xaafbxa810xa595x10917xc61axb08cxX5x13d22xXaxX3xX7xXexf413xX5xX10xX9xXaxXexX10xa8b4xXexf418xX6xX5xXdx11dd6x96fbx126e3xX3xf57bxb6edxX7xXexXdx14731xX15xXax10e19x1203axb84exX23xX3xX4xX1xX27xX15x135adxX23xX3xf26axX6xX3xXex13bb6xX15xX3x124dexb324xX23xX22xX3xX1cxX10xX3x155ebx1083exX3xX3ax129abxd371xX4xX0xddafxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140c8xX10xX6xc92cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exfc50xddc3xX3xX41x11495xX23xX1xX3xX4x132a0xX23xX3xX7xX6xX3xX3axX27xX6xX3xXex10bb5xX3x91f7xea3exX4dxb4acxX3xX22xXdx12c4axX27xX3xXexX49xX4dxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xacf6xX8bxX27xX3xc33dx9a1cxX4dxX3xXabx103dfx957dxX4xX3xfcf4xX30xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xXb8x11c20xX3xX2fxXdx101f9xXexX3x15dc0xX6xX3axX3xXexXdx11145xX27xX3xXexX1x13189xX3xXexe54fxXdxX3xX4xX86xX4xX3xXex15c0fxX23xX1xX3xX3axXdxXc4xX23xX3xXcxX49xX27xX23xX22xe657xX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9531xX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex143acxX1xXdxXc4xX27xX3xX2xa4acxX51xad6dxX9bxX3xX121xae2cxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXe1xX23xX1xX3xXcxX1xX96xX6xX3xXcxX1xXdxXd1xX23xX3xX1exX3xX60xX27x10c88xX3xX4xX1xX4dxX3xX41xXdxX149xXexX3xXabx1351axX3xX41x1315exXexX3xX82xX3xX23xX22xXb4xef8bxXdxX3xXexX49xX4dxX23xX22xX3xXabxXb4xX160xX23xX22xX3xX63xc3a0xX15xX3xXb8xX30xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xX3axX27xX6xX3xX41xX86xX23xX3xXexX49xX86xXdxX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX4xX1xX9fxXexX3xX3axX6xX3xXexX3exX15xX3xXexX96xX3xX98xX99xX4dxX3xXb8xXc4xX3xX60xX27xX149xX9bxX3xXexX1xX27xX3xX22xXdx14d35xX3xX82xX83xX3xX41xX86xX23xX1xX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xX3x11e5axX3ax10e43xXexX3xXafxX22xX3xX3axX1c4xXexX3xX41xX86xX23xX1x108ebxXefxX0xX51xXbxX2exX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x116ccxXdxX63xXexX1xX9xXaxeacfxX83xX83xXaxX3xX41xX4dxX49xX63xX10xX49xX9xXaxX83xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX49xXaxX2exX0xXexX41xX4dxX63xX15xX2exX0xXexX49xX2exX0xXexX63xX2exX0xX6xX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxXaxX2exX0xXdxX3axX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxX41xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxXb8xX23xX51xX23xX10xX1ffxX7xX51xX2xX82xbb3ex13c5exX51xX2xX83xcbb8xX63xX206xX83xX266xX2xX83xX83xX83xXexX266xX83xX262xX83x12433xX5xX83xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX51xX2exX0xX51xX6xX2exX0xX51xXexX63xX2exX0xX51xXexX49xX2exX0xXexX49xX2exX0xXexX63xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX4dxX23xXaxX2exXcxX6xX23xX22xX3xXb8xX30xXexX3xX41xbd78xX3xX121xX12exX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxX1xX96xX6xX3xXcxX1xXdxXd1xX23xX3xX1exX3xX60xX27xX149xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxX1b1xXefxX3x137ddxX23xX1xX24xX3xX121xX12exX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX9fxXbxXefxX0xX51xXbxX2exX0xX51xXexX63xX2exX0xX51xXexX49xX2exX0xX51xXexX41xX4dxX63xX15xX2exX0xX51xXexX6xX41xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX49xXb4x137acxX4xX3xXabxX4exX3xX23xX22xX99xX15xX3xX262xX51xX12axX9bxX3xXcxX12exX3xX60xX1b1xX27xX3xX60xX27xX15xX3xX1c2xX261xX266xX3xXexX27x13c0cxXdxX9bxX3xXexX49xX3exX3xXbxX1xXb4xX160xX23xX22xX3x92a7xX23xX3xX121xc574xX27xX9bxX3xXcxd743xX3xX60xX27xX149xX1d2xX3xX3axX6xX23xX22xX3xX261xX83xXefxX83xX83xX83xX3xbef2xb8d4x159f9xX3xX49xX6xX3xX41xX149xX23xX3xX1cxX10xX3xXbxX1xc627xX6xX3xXffxX158xX4xX3xXexX1xX99xX23xX1xX3xXbxX1x11628xX3xX60xX27xX149xX3xX41xX158xXexX3xX1cxX10xX3xXabxX37xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX98xX99xX4dxXefxX3xcc26xX1xX12exX23xX22xX3xX5xX170xX27xX3xX7xX6xX27xX9bxX3xX60xc9fdxX3x104cfxefc3xX23xX22xX3xXcxX27xX9fxX23xX3xX1c2xX82xX82xX3xXexX27xX35cxXdxX9bxX3xX4xe75exX23xX22xX3xXexX49xX3exX3xXbxX1xXb4xX160xX23xX22xX3xX36bxX23xX3xX121xX36fxX27xX1d2xX3xX4x156ddxX23xX22xX3xXabxXdxXc4xX27xX3xXafxX1xXdxX37xX23xX3xX1cxX10xX3xXexaf30xXdxX3xXafxXb0xX4dxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX49xX4axX3xX3axX4dxX4exX4xX3xX49xX160xXdxX3xX60xX27xX149xX3xXabxX149xX23xX3xXabxXdxX37xX3axX3xX1x13826xX23xX3xX63xX4dxX3xX60xX27xX15xX3xX41xX3a6xX3xXexX49xX397xX3x997exX3xX22xX8bxX23xX3xXafxX1xX27xX3xXb8xX36fxX4xX3xX41xXdxXd1xX23xX3xX22xXdxX33bxXdxX3xX98xX99xX4dxX3xX1exX3xX2fxXdxXc8xXexX3xXcbxX6xX3axX3xXabxX37xX3xX4xX1xX160xX3xXb8xX30xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xXefxX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX388xX6xX27xX3xXafxX1xXdxX3xX3axX27xX6xX3xX82xX83xX3xX41xX86xX23xX1xX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xX3xXexX96xX3xX3axX1c4xXexX3xX23xX22xXb4xX160xXdxX3xX449xX3xX98xX99xX4dxX9bxX3xX60xX27xX15xX3xX41xX99xX23xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xX7xX3a6xX3xX1xX99xX23xX22xX3xX4xX1xX4dxX3xXcxX27xX9fxX23xX3xX4xX9fxXexX3xX22xXdxX1b1xX3xX449xX3xXexX1xX3e7xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXexX412xXdxX9bxX3xXexX49xXd1xX23xX3xXbxX1x11d8dxX3xXexX1xXd9xX4xX1xX3xX4xX6xX4dxX3xXabxX37xX3xXexX49xX86xX23xX1xX3xXbxX1xX86xXexX3xX1xXdxXc8xX23xXefxX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcbxX22xX99xX15xX3xX2xX2xX51xX12axX9bxX3xXcxX27xX9fxX23xX3xX5xX86xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX412xXdxX3xX4xX1xX449xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xX3xf7cfxX27xX6xX3xXabxXb4xX160xX23xX22xX3xX4xae4bxX6xX3xXafxX1xf0c7xX27xX3xX98xX6xX4dxX3xXffxX412xX4dxX3xX1c2xb9c8xX27xX412xX23xX22xX3xXcxX49xX2b3xX1d2xX3xXb8xXc4xX3xX60xX27xX149xXefxX3x158c4xXd9xX23xX22xX3xX7xX86xX23xX22xX3xX2xX206xX51xX12axX9bxX3xX1cxX10xX3xXabxX149xX23xX3xX22xX8bxX23xX3xXafxX1xX27xX3xXb8xX36fxX4xX3xX23xX1xX99xX3xX3axX86xX15xX3xX1cxXdxX3xX3axX3d3xX23xX22xX3xX98xX27xX4xXafxX7xX3xX1c2xX449xX3xXexX1xX2b3xX3xX1cxX155xX3xX60xXb4xX4axX23xX22xX3xXcxX49xX99xX1d2xX3xXexX1x10a5axX3xX60xX27xX15xX3xX4xX3e7xX23xX22xX3xX41xX3a6xX3xX5xX99xX3xX12exX23xX22xX3xXcxX12exX3xX60xX1b1xX27xX3xXcxXdxX149xX23xX3xX1c2xX266xX83xX3xXexX27xX35cxXdxX1d2xX3xXabxXdxX3xX12exXexX12exX3xXabxX149xX23xX3xX23xX1xX30xX23xX3xX1xX99xX23xX22xXefxX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcbxX1xX30xX23xX3xXabxXb4xXb5xX4xX3xXexXdxX23xX3xX41xX86xX4dxX9bxX3xX4xX12exX23xX22xX3xX6xX23xX3xXabxX155xX3xX3axX30xXexX3xXbxX1xXd6xX4xX3xXb8xX99xX3xX41xX9fxXexX3xX23xX22xX160xX3xX30xXbxX3xXabxX149xX23xX3xXafxX1xX3a6xX23xX22xX3xX4xX1xX149xX3xXb8xX99xX3xXexX1xX27xX3xXexX6xX23xX22xX3xXb8xX30xXexX3xX5xX99xX3xX82xX83xX3xX41xX86xX23xX1xX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xXefxX3x10708xX449xX3xX49xX1c4xX23xX22xX3xXabxXdxXc4xX27xX3xXexX49xX6xX9bxX3xX4xX12exX23xX22xX3xX6xX23xX3xX41xX158xXexX3xXexX1xXd1xX3axX3xX60xX3d0xX3xX3d2xX3d3xX23xX22xX3xX389xXdxXc8xX27xX3xX1c2xX206xX261xX3xXexX27xX35cxXdxX9bxX3xXexX49xX3exX3xXbxX1xXb4xX160xX23xX22xX3xX36bxX23xX3xX3d2xX12exX23xX22xX9bxX3xXcxX374xX3xX60xX27xX149xX1d2xXefxX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX4dxX63xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXd9xXdxX3xX4xX4axX3xX5a1xX27xX6xX23xX3xXabxXdxXc4xX27xX3xXexX49xX6xX9bxX3xX23xX1xX4exX3axX3xX23xX22xXb4xX160xXdxX3xX23xX99xX15xX3xXafxX1xX6xXdxX3xX23xX1xX30xX23xX3xXexX49xXb4xX33bxX4xX3xXabxX4exX3xXabxX155xX3xXb8xX30xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xXexX49xX4exXexX3xX5x996axXexX3xX206xX3xXb8xXd6xX3xX41xX27xX12exX23xX3xX41xX86xX23xX3xX4xX8bxX23xX3xX7xX6xX3xXexX96xX3xX98xX99xX4dxX3xXb8xXc4xX3xX60xX27xX149xX3xXb8xX33bxXdxX3xX7xX3a6xX3xX5xXb4xXb5xX23xX22xX3xX266xX83xX3xX41xX86xX23xX1xX9bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX49xX6xX3xX41xX86xX23xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX86xX4xX3xX4xX4dxX23xX3xX23xX22xX1xXdxXc8xX23xX3xXexXd9xXdxX3xX60xX27xX149xX9bxX3xX5bdxX27xX412xX23xX22xX3xXcbxX6xX3axX9bxX3xX3d2xX99xX3xXcbx14d24xX23xX22xX9bxef6dxX0xX51xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX388xX4dxX27xX49xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xX4dxX3xX374xX1xX3exX4xX3xXcbxX22xX27xX15x138f1xX23xX51xX2fxX23x9814xX1cxXbxX49xX10xX7xX7xX0xX51xXbxX2e
namthanh