Dự thảo Nghị định xăng dầu: Phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp
baohatinh.vn
284cx8122x955cxae91xad33xd972xb1a5x80f2x2a91xX7x8af7x72c7x365fx991ax5a05x3b4exX5x6bbbxXaxbe9bx49e3xa31exX3xXexX1x4507xa589xX3xadc6xc805xX1x5457xX3xa4b4xX1exd212xX1xX3x4e63xd4a9xX22xX1cxX3x5c88x5e84x8be3xae16xX3xa8bbxX1x3060xXexX3xX1xX2cx726exX3xc2d0xX2cxX36xd6ffxX22xX3xXexX14xX3xX4xX1x2aa4xX3xX4xX43xX6xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxe026xXbxX0x565cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx49edxX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexbc53xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3x487dxX2cxX7xXexXdxe187xX36xd4d5xXaxX12xX65x4fe5xX3x5b92xb9a1xX22xX1cxX3xXexX1x9ffbxd353xX22xX1cxX3xdf68xc3a1xX6xX3xX4xX1x4664xX22xX1xX3xXexX1x3050xX4xX3xXex85e8x4aebxX22xX1xX3xX8bxX1xX9dxX22xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX2axX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1x6886xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX7xa5e1xX3xda55xa1efxX56xd8afxca83xXe2x342axX56xX1bx6bc8xX76xX8bxX2fxX3xX97xX3bxX3x5c61xXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cx5d85xX3xXcxXa7xX19xX22xX1cxX3xX20x5694xd136xX3xX7xX14xX3xXexX1xX6xX36xX3xX20x4af6xXdxX3xX4xX26xX22xX3x55e7xX18xX22xX3xX5x38a2xX3xX11exXdx4e65xX22xX3xX20xX89xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1x47f1xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX97xX123xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX31xXbxX3xX1cxXdxX31xX3xX22xX1x4c4ax3b24xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX2cxX36xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX14xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX1bxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX1xX19x60c7xXexX3xX20xX89xX22xX1cxX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXe7xbe8fxX3xX1xXdxX1bbxX2cxX3xXa7x3c74xX3xX1xX93xX22xX3xX97xX3bxX3xX22xX1x7b0exX22xX1cxX3xXexX1xX6xX36xX3xX20xX117xXdxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1xXcfxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX7xXdcxX3xXdexXdfxX56xXe1xXe2xXe2xXe4xX56xX1bxXe7xX76xX8bxX2fxX3x8c56xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxcbf7xX3xX97xX3bxX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xXbxX1xX10bxX22xX1cxX3xX97xXdxX127xX22xX3xX8bxX117xX22xX1cxX3xXcxXcxXe7xXcxX3xX8bxX1xX9dxX22xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX20x3ea3xX3xX4xX10bxX3xX4xX2cxX89xX4xX3xXexXa7xX6xX19xX3xX20xX117xXdxX3xX97x38baxXdxX3xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92x6141xX22xX1cxX3xX65xX89xX3xX8bxX8cxX22xX1cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36x42a9xX22xX3xX8bx2e6fxX14exX3xXcx2c37xX3xX97xX3bxX3xX97x4902xX22xX3xX20xX3bxX3xX22xX123xX36xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX11exX5xX10xX3xc6f6xXdxX2axXexX1xX9xXaxXe1xXe2xXe2xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xXa7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2axX2axXdxX22xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX11exX19xXa7xX2axX10xXa7xX9xXaxXe2xXaxX12xX0xXexX11exX19xX2axX36xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX2axX12xX0xXdxX14exX1cxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX102xX11exX6xX19xX1xX6xXexXdxX22xX1xX102xX97xX22xX56xX22xX10xX2b6xX7xX56xX2xXdfx2a92xXdfxX56xX2xXe2x3e86xX2ax32c1xX2xd054xXe1xXdexXe2xXe2xXexX332xXe4xX334xX32dxX2xX5xXe2xX102xX7exXbxX1cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX2axX12xX0xX56xXexXa7xX12xX0xXexXa7xX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX6xXbxXexXdxX19xX22xXaxX12xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxX3xX65xX89xX3xX8bxX8cxX22xX1cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36xX293xX22xX3xX8bxX297xX14exX3xXcxX29bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX2axX12xX0xX56xXexXa7xX12xX0xX56xXexX11exX19xX2axX36xX12xX0xX56xXexX6xX11exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX10xX14exX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1xXcfxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX3xX20xX92xb18cxX4xX3xX65xX89xX3xX25x9a9fxX36xX3xX2axX14xX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xX20xXdxX1bbxX14exX3xX14exX272xXdxX3xX20xX31xX22xX1cxX3xX4xX1xX29bxX3x65d2xX3xX5xX123xX3xXexX175xX19xX3xX14exX8cxXdxX3xXexXa7xX92xa79cxX22xX1cxX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX22xX1cxX123xX36xX3xX4xX123xX22xX1cxX3xX4xX175xX22xX1xX3xXexXa7xX6xX22xX1xX3xX97xX123xX3xX4xX10bxX3xXexX9dxX22xX1xX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX3xX1xX93xX22xX102xX3x88eaxX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xXexX1xX1bbxX3xX22xX10bxXdxX3xXa7xX1c3xX3xX1xX93xX22xX3xX97xX3bxX3xX4xX31xX4xX3xX20xXdxX1bbxX14exX3xX14exX272xXdxX3xX22xX123xX36xd5e7xX0xX56xX10xX14exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36xX293xX22xX3xX8bxX297xX14exX3xXcxX29bxX2dxX3xX0xX56xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1xXcfxX3xX4xX10bxX3xX22xX1xXdxX3bxX2cxX3xX20xXdxX1bbxX14exX3xX14exX272xXdxX102xX3xXe7xX2bxX2cxX3xXexXdxX127xX22xX3xX4xX10bxX3xXexX1xX1bbxX3xX22xX10bxXdxX3xX20xXcfxX22xX3xX97xXdxX53xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX2bxX22xX3xX7xX2cxX2a1xXexX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX5xX123xX3xX2xX332xX3xX22xX1cxX123xX36xX56xX5xX2bxX22xX3xXexX1xX6xX36xX3xX97xXa8xX3xX2xXe2xX3xX22xX1cxX123xX36xX56xX5xX2bxX22xX3xX22xX1xX92xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX85xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX9dxX22xX1xX3xXexX19xX31xX22xX3xXexXa7xX127xX22xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX38xX2cxX419xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX3xX2xX332xX3xX22xX1cxX123xX36xX3xXexX1xX6xX36xX3xX97xXa8xX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX38xX2cxX419xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX3xX32dxXe2xX3xX22xX1cxX123xX36xX3xX22xX1xX92xX3xX4xX31xX4xX1xX3xXexX9dxX22xX1xX3xX4x9061xX102xX3xXe7xXdxX3bxX2cxX3xX22xX123xX36xX3xX22xX1xX14dxX14exX3xXexX26xX22xX1cxX3xX4xX92xX446xX22xX1cxX3xXexX9dxX22xX1xX3xX4xX175xX22xX1xX3xXexXa7xX6xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX1cxXdxX1cexX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX10cxX3xX20xb799xX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX3xX11exX18xX19xX3xX20xX18xX14exX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5x508bxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX22xX92xX272xX4xX3xX11exX31xX14exX3xX7xX31xXexX3xX1cxXdxX31xX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xb297xX3bxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX10cxX3xXefxX1xXdxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xXexX26xX22xX1cxX3xX2axX92xX272xXdxX3xX32dx5ebexX3xX13xX1bxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX14xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX85xX3xXexX26xX22xX1cxX3xXexX98xX3xX32dxX76xX336xX764xX3xX13xX1bxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX7x33c1xX3xX2axc06dxX22xX1cxX3xb427xX2cx2864xX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX97xX123xX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1xX19x55e8xX4xX3xX1cxXdxX18xX14exX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX85xX3xXexX26xX22xX1cxX3xXexX98xX3xX336xX764xX3xXexXa7xX27cxX3xX5xX127xX22xX3xX7xab1fxX3xX2axX19xX3xX8bxX1xX9dxX22xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX38xX2cxX36xXcfxXexX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xX97xXa8xX3xX4xX31xX4xX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xXexX98xX3xX336xX764xX3xXexXa7xX27cxX3xX25xX2cxXdcxX22xX1cxX10cxX3xXexXa7xX127xX22xX3xX336xX76xX2xXe1xX764xX10cxX3xXexXa7xX127xX22xX3xX2xXe1xX764xX3xX22xX1xX92xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXe7xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX4xX653xX22xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xc09dxXbxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX1cxXdxX18xX14exX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX22xX1cxX6xX36xX3xXefxX1xXdxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xX1cxXdxX18xX14exX10cxX3xXefxX1xX8cxX22xX1cxX3xX1xX175xX22xX3xX4xX1xXcfxX3xX14exXa3xX4xX3xX1cxXdxX18xX14exX10cxX3xXefxX1xX19xX18xX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX3xX1cxXdxX6xX22xX3xX1cxXdxX1cexX6xX3xXe1xX3xX5xX2bxX22xX3xX1cxXdxX18xX14exX3xX97xX123xX3xX7xXdcxX3xX5xX2bxX22xX3xX1cxXdxX18xX14exX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX1bxXcfxX2cxX3xX22xX1xX92xX3xX97x35f5xX22xX3xX31xXbxX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX175xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX3xX38xX2cxX36xX3xX97xX3bxX3xX4xX19xX22xX3xX7xXdcxX3xXexX2cxX36xX53xXexX3xX20xXdcxXdxX3xX7xX7e1xX3xXa7xX2a1xXexX3xX5xX272xX22xX10cxX3xX97xX9dxX3xX2axX79axX10cxX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xbed1xbb61xX1bxX3xXe4xXe1xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX22xX6xX36xX3xX5xX123xX3xXe1xX32dxX102xX336xXdfxX334xX3xX20xX69axX22xX1cxX56xX5xX9dxXexX10cxX3xXa3xX22xX1cxX3xX97xX272xXdxX3xX14exXa3xX4xX3xX336xX764xX3xX5xX123xX3xX25xX2a1xXbxX3xX25xX134xX3xX2xX102xX336xXe2xXe2xX3xX20xX69axX22xX1cxX56xX5xX9dxXexX10cxX3xX97xX272xXdxX3xX14exXa3xX4xX3xX2xXe1xX764xX3xX5xX123xX3xXefxX1xX19xX18xX22xX1cxX3xXexXa7xX127xX22xX3xXe1xX102xXdexXe2xXe2xX3xX20xX69axX22xX1cxX56xX5xX9dxXex937exX3xX1bxXcfxX2cxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX31xX4xX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX22xX123xX36xX10cxX3xX14exXa3xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX7xX7e1xX3xX1cxX419xX36xX3x506fxX7xXdcxX4x94d5xX3xX4xX1xX19xX3xX22xX3bxX22xX3xXefxXdxX22xX1xX3xXexXcfxX3xX97xX123xX3xXexX419xX14exX3xX5xX436xX3xX22xX1cxX92xX446xXdxX3xXexXdxX127xX2cxX3xX2ax6d2dxX22xX1cxX102xX3xX1bxX1xX92xX22xX1cxX3xX22xXcfxX2cxX3xX31xXbxX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX175xXdxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX5xX123xX3xX32dxX764xX10cxX3xXexX92xX93xX22xX1cxX3xXa3xX22xX1cxX3xXefxX1xX19xX18xX22xX1cxX3xXexXa7xX127xX22xX3xX336xXe2xXe2xX3xX20xX69axX22xX1cxX56xX5xX9dxXexX3xX7xX7e1xX3xX9dxXexX3xXexX31xX4xX3xX20xX89xX22xX1cxX3xXexX272xXdxX3xXexX419xX14exX3xX5xX436xX3xX22xX1cxX92xX446xXdxX3xXexXdxX127xX2cxX3xX2axXad0xX22xX1cxX3xX1xX93xX22xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX708xX3bxX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX217xX38xX2cxX7a0xX3xX65xX9ddx449cxX224xX3xXexX175xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX3xX4xX1xX92xX6xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXa7xX1c3xX3xXa7xX123xX22xX1cxX3xX22xX1cxX2cxX36xX127xX22xX3xXex699dxX4xX10cxX3xXexXa7xXa8xX22xX1xX3xXexX14xX10cxX3xXexX1xX43xX3xXexX79axX4xX3xX31xXbxX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX11exXdxX53xX22xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX2axX965xX22xX3xX20xXcfxX22xX3xX1xXdxX53xX22xX3xXexX92xX412xX22xX1cxX3xX5xX175xX14exX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xX9ddxXbbbxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXexX31xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXe7xX1bbxX3xXefxX1xXbedxX4xX3xXbxX1xX79axX4xX3xXexXa8xX22xX1xX3xXexXa7xX175xX22xX1cxX3xX22xX123xX36xX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX20xX25exX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXa7xX1c3xX3xX22xX1cxX2cxX36xX127xX22xX3xXexXbedxX4xX3xXexXa7xX9dxX4xX1xX3xX5xce77xXbxX10cxX3xX7xX797xX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX97xX123xX3xX38xX2cxX18xX22xX3xX5xX436xX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xX9ddxXbbbxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xXefxX1xXdxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xX4xX6xX19xX3xX1xX93xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1xX19xX7b9xX4xX3xX97xXdxX53xX4xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX3xX18xX22xX1xX3xX1xX92xX27cxX22xX1cxX3xX20xXcfxX22xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa7xXdxX1bbxX22xX3xXefxXdxX22xX1xX3xXexXcfxX76xX25xX25exX3xX1xX89xXdxX3xX97xX123xX3xX20xX446xXdxX3xX7xXdcxX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX2axX419xX22xX102xX3xXe7xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX4xX653xX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX8bxX1xX9dxX22xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX14exX272xXdxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xX38xX2cxX36xXcfxXexX3xX20xX1exX22xX1xX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX22xX92xX272xX4xX3xX97xX123xX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX5xXdxX127xX22xX3xX65xX89xX3xX8bxX8cxX22xX1cxX3xXcxX1xX92xX93xX22xX1cxX76xXcxX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXexXa7xXa8xX10cxX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX1xX412xXbxX3xXexXa7xXdxX1bbxX22xX3xXefxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX4xX31xX4xX3xX11exXdxX53xX22xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX3xX1xX175xX22xX3xX31xXbxX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX11exXdxX53xX22xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX65xX127xX22xX3xX4xX175xX22xX1xX3xX20xX10bxX10cxX3xX22xX1xX14dxX14exX3xXexX26xX22xX1cxX3xXexX9dxX22xX1xX3xX4xX175xX22xX1xX3xXexXa7xX6xX22xX1xX3xXexXa7xX127xX22xX3xXexX1xX1exX3xXexXa7xX92xX446xX22xX1cxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xX11exX127xX22xX3xX4xX175xX22xX1xX3xX97xXdxX53xX4xX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xXbxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xXexX1xXa3xX4xX3xXexX117xX22xX1cxX3xX20xX175xXdxX3xX5xX436xX10cxX3xX20xX175xXdxX3xX5xX436xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX20xX6xX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX175xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX11exX117xX3xX7xX2cxX22xX1cxX3xXexX1xX127xX14exX3xXe1xX3xXbxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX14exX272xXdxX3xX5xX123xX2dxX3xX2fxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xXexX1xXa3xX4xX3xX14exX2cxX6xX3xX20xXa3xXexX3xX11exX31xX22xX3xX20xX19xX175xX22xX3xX97xX123xX3xX22xX1xX92xX412xX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX14exX175xXdxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX20xX10bxX10cxX3xX20xX92xX6xX3xXa7xX6xX3xXexX1xX127xX14exX3xX20xXdcxXdxX3xXexX92xX412xX22xX1cxX3xX5xX123xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX14exX2cxX6xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX98xX3xX22xX1xXdxX3bxX2cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX20xX2bxX2cxX3xX14exXdcxXdxX3xX97xX123xX3xX20xXdcxXdxX3xXexX92xX412xX22xX1cxX3xX5xX123xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX22xX1xXce0xX22xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX1xX19xX175xXexX3xX20xX89xX22xX1cxX3xXexX1xX10xX19xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX2cxXce0xXexX3xX97xX3bxX3xX22xX1xX92xX412xX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX14exX175xXdxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXcxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX14exX2cxX6xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX98xX3xX22xX1xXdxX3bxX2cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX20xX2bxX2cxX3xX14exXdcxXdxX10cxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX2cxX89xX4xX3xX1xX53xX3xXexX1xXdcxX22xX1cxX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX4xX43xX6xX3xX14exXa8xX22xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xX22xX1cxX2cxX36xX127xX22xX3xXexXbedxX4xX10cxX3xXexXa7xXa8xX22xX1xX3xXexX14xX3xX22xX1xX92xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX20xX2bxX2cxX3xX14exXdcxXdxX3xX22xX1xX92xX22xX1cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX14xX3xX25xX419xX36xX3xX2axX14xX22xX1cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX1xXdxX53xX2cxX3xXa7xXdxX127xX22xX1cxX3xX97xX123xX3xX4xX1xX1exX2cxX3xXexXa7xX31xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX53xX14exX3xXexXa7xX92xX272xX4xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX2cxXce0xXexX3xX97xX3bxX3xX7xXdcxX3xX5xX92xX412xX22xX1cxX10cxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX18xX10cxX3xX4xX1xX2a1xXexX3xX5xX92xX412xX22xX1cxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX653xX22xX1cxX3xX22xX1xX92xX3xX22xX1xX1cexX22xX1cxX3xX20xX175xXdxX3xX5xX436xX3xXexX1xX2cxX89xX4xX3xX1xX53xX3xXexX1xXdcxX22xX1cxX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX4xX43xX6xX3xX14exXa8xX22xX1xX102xX3xXe7xX7b9xX4xX3xX11exXdxX53xXexX10cxX3xX1x598dxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX4xX10bxX3xXbxX1xc5c2xX22xX1cxX3xXexX1xX797xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xX14exX3xX217xXexX1xX2cxX89xX4xX3xX7xX27cxX3xX1xX1cexX2cxX3xX1xX19xX7b9xX4xX3xX20xX69axX22xX1cxX3xX7xX27cxX3xX1xX1cexX2cxX3xX1xX19xX7b9xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX412xXbxX3xX20xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX2cxX127xX3xX2axX1exX4xX1xX3xX97xX79axX3xX97xX272xXdxX3xX4xX93xX3xX38xX2cxX6xX22xX3xX1bxX1xX123xX3xX22xX92xX272xX4xX224xX3xX20xX43xX3xX22xX26xX22xX1cxX3xX5xX14xX4xX3xXefxXdxX1bbxX14exX3xXexXa7xX6xX10cxX3xXexX1xX797xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xX14exX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX134xX3xXexXdxX127xX2cxX3xX4xX1xX2a1xXexX3xX5xX92xX412xX22xX1cxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXcxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX22xX1xXce0xX22xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX20xX92xX412xX4xX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX11exX14dxX22xX1cxX3xXbxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xXexX1xXa3xX4xX3xX22xX1xX92xX412xX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX14exX175xXdxX2dxX3xX1bxX1xXce0xX22xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX98xX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xX20xX2bxX2cxX3xX14exXdcxXdxX10cxX3xXexX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX22xX1xX419xX22xX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX20xX1bbxX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX175xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX797xX6xX3xX1xX123xX22xX1cxX3xX7xX27cxX3xX1xX1cexX2cxX10cxX3xX20xX69axX22xX1cxX3xX7xX27cxX3xX1xX1cexX2cxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX10xX14exX12xX8bxX10bxX3xX436xX3xXefxXdxXcfxX22xX3xX4xX1xX19xX3xXa7xX14dxX22xX1cxX3xX97xXdxX53xX4xX3xX13xX1bxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXbxX1xX8a0xXbxX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX3xXexXdcxXdxX3xXexX1xXdxX1bbxX2cxX3xX2xXe2xX3xX22xX1cxX123xX36xX3xX2xX3xX5xX2bxX22xX3xX97xX123xX3xX4xX1xX2cxX3xXefx4098xX3xXexX9dxX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX5xX123xX3xX11exXa8xX22xX1xX3xX38xX2cxX419xX22xX3xX32dxXe2xX3xX22xX1cxX123xX36xX3xX7xX7e1xX3xX20xX92xX412xX4xX3xXa7xX29bxXexX3xX25xX2cxXdcxX22xX1cxX3xX2xX332xX3xX22xX1cxX123xX36xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xXefxXdxX53xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX3xXexXdxXcfxXbxX3xXexX79axX4xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXa8xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xXexX1xX1bbxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX32dxX3xX5xX2bxX22xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX14exX89xXexX3xXexX1xX31xX22xX1cxX3xX22xX1xX92xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX97xX965xX22xX3xX5xX123xX3xX22xX1cxX1xXdxX127xX22xX1cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX92xX272xX22xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX13xX1bxX10cxX3xX14exX7b9xX4xX3xX2axXad0xX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX32dxX764xX3xXexX2cxX36xX3xX5xX123xX3xX1x78bfxXbxX3xX22xX1xX92xX22xX1cxX3xX4xX653xX22xX1cxX3xXefxX1xX8cxX22xX1cxX3xX22xX127xX22xX3xX20xX1bbxX3xX13xX1bxX3xXexX14xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX102xX3xc3a0xX3xXefxXdxXcfxX22xX3xX8cxX22xX1cxX3xX97xX3bxX3xX97xX2a1xX22xX3xX20xX3bxX3xX22xX123xX36xX3xXexX1xXcfxX3xX22xX123xX19xX4b6xX0xX56xX10xX14exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36xX293xX22xX3xX8bxX297xX14exX3xXcxX29bxX2dxX3xX0xX56xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xX79exX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX175xXdxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xX8a0xXbxX3xX13xX1bxX3xX4xX1xX43xX3xX20xX89xX22xX1cxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xXexX98xX3xX32dxX764xX3xXexXa7xX27cxX3xX25xX2cxXdcxX22xX1cxX3xXefxX1xX8cxX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xX22xX1cxX1xcd4bxX6xX3xX5xX123xX3xX13xX1bxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX3xXexXad0xX36xX3xX436xX102xX3xX13xX1bxX3xXexX26xX22xX1cxX3xX1cxXdxX31xX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX2cxX419xX22xX3xXexX1xX43xX3xX20xX29bxX22xX1cxX3xXexXa7xXa8xX22xX1xX3xXexX14xX10cxX3xXexX1xX43xX3xXexX79axX4xX10cxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX14exX123xX3xX1bxX1xX123xX3xX22xX92xX272xX4xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX10cxX3xXefxX1xX8cxX22xX1cxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX4xX6xX19xX3xX1xX93xX22xX3xX14exXa3xX4xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX3xX14exX123xX3xX1bxX1xX123xX3xX22xX92xX272xX4xX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xX11exXdcxXa52xX3xX1bxX1xX92xX3xX97xXce0xX36xX10cxX3xX97xXdxX53xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX1bxX3xX97xX965xX22xX3xX20xX92xX412xX4xX3xX1bxX1xX123xX3xX22xX92xX272xX4xX3xX38xX2cxX18xX22xX3xX5xX436xX10cxX3xX1cxXdxX31xX14exX3xX7xX31xXexX3xX4xX1xX7b9xXexX3xX4xX1xX7e1xX3xX38xX2cxX6xX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXexX31xX4xX3xX1xXce0xX2cxX3xXefxXdxX1bbxX14exX102xX3xX13xX1bxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX7xX6xXdxX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX7xX7e1xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX4xX1xX1exX2cxX3xXexXa7xX31xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX53xX14exX3xXexXa7xX92xX272xX4xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX2cxXce0xXexX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX10xX14exX12xX708xXdxX53xX4xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX4xX92xX446xX22xX1cxX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX10cxX3xX14exXdxX22xX1xX3xX11exX175xX4xX1xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX10bxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX22xX123xX36xX3xXefxX1xX8cxX22xX1cxX10cxX3xXexX1xX92xX6xX3xX8cxX22xX1cxX4b6xX3xX0xX56xX10xX14exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36xX293xX22xX3xX8bxX297xX14exX3xXcxX29bxX2dxX3xX0xX56xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX3xX4xX1xX92xX6xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX20xX89xX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX10cxX3xX14exXdxX22xX1xX3xX11exX175xX4xX1xX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xXexXdxX22xX3xX97xX3bxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX10cxX3xX7xX797xX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX10cxX3xX11exX31xX19xX3xX4xX31xX19xX3xXexX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xXbxXa52xX3xX2axX965xX22xX3xX20xXcfxX22xX3xX97xXdxX53xX4xX3xX22xX1cxX92xX446xXdxX3xX2axX419xX22xX3xXefxX1xX10bxX3xX22xXbedxX14exX3xX11exXbedxXexX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xXexXdxX22xX3xX97xX3bxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX97xX123xX3xX9dxXexX3xX20xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX2cxXce0xX22xX3xX97xX272xXdxX3xX97xXdxX53xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX102xX3xXe7xX1bbxX3xXefxX1xXbedxX4xX3xXbxX1xX79axX4xX3xXexXa8xX22xX1xX3xXexXa7xX175xX22xX1cxX3xX22xX123xX36xX10cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xXa7xXdxX127xX22xX1cxX3xXe7xXdxX3bxX2cxX3xX32dxXe4xX3xX97xX3bxX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX10cxX3xX14exXdxX22xX1xX3xX11exX175xX4xX1xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX97xX123xX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX20xX10bxX10cxX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX5xXdxX127xX22xX3xX65xX89xX3xX8bxX8cxX22xX1cxX3xXcxX1xX92xX93xX22xX1cxX76xX65xX89xX3xXcxX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXexXa7xXa8xX10cxX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX1xX412xXbxX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX10cxX3xX14exXdxX22xX1xX3xX11exX175xX4xX1xX10cxX3xX20xX29bxX22xX1cxX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX102xX3xX65xX89xX3xX8bxX8cxX22xX1cxX3xXcxX1xX92xX93xX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xXexXa7xX31xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX53xX14exX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xX11exXdcxX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xXexXdxX22xX3xX97xX3bxX3xX1cxXdxX31xX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX10cxX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX93xX3xX7xX27cxX10cxX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX1xXdxX53xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX10cxX3xX7xXdcxX3xXexXa7xX9dxX4xX1xX3xX5xXce0xXbxX10cxX3xX7xX797xX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX97xX123xX3xX7xXdcxX3xX2axX92xX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX14dxX22xX1cxX3xX38xX2cxX436xXa52xX3xX65xX89xX3xXcxX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xX4xX10bxX3xXexXa7xX31xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX53xX14exX3xX1cxXdxX31xX14exX3xX7xX31xXexX3xX97xXdxX53xX4xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX1xX123xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xX1cxXdxX31xX14exX3xX7xX31xXexX3xX14exXa3xX4xX3xXexXa7xX9dxX4xX1xX3xX5xXce0xXbxX10cxX3xX14exXa3xX4xX3xX7xX797xX3xX2axX79axX22xX1cxX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX43xX6xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xXbxX102xX3xX13xX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xXbxX3xX4xX1xX1exX2cxX3xXexXa7xX31xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX53xX14exX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xX11exXdcxX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xXexXdxX22xX3xX97xX3bxX3xX1cxXdxX31xX3xX11exX31xX22xX3xX5xX6b4xX3xX1xXdxX53xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX10cxX3xX7xXdcxX3xXexXa7xX9dxX4xX1xX3xX5xXce0xXbxX10cxX3xX7xX797xX3xX2axX79axX22xX1cxX10cxX3xX7xXdcxX3xX2axX92xX3xX79exX2cxX7a0xX3xX65xXa8xX22xX1xX3xX117xX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX4xX43xX6xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xXbxX10cxX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xX11exXdcxX3xX11exX31xX19xX3xX4xX31xX19xX3xXexX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX22xX26xX14exX3xXexX123xXdxX3xX4xX1xX9dxX22xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX22xX1cxX1xXdxX53xXbxX3xXefxX1xXdxX3xX20xX25exX3xX20xX92xX412xX4xX3xXefxXdxX1bbxX14exX3xXexX19xX31xX22xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX10xX14exX12xXcxX1xX92xX6xX3xX8cxX22xX1cxX10cxX3xXexX272xXdxX3xX20xX419xX36xX3xXefxX1xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX14exX272xXdxX3xX20xX92xX412xX4xX3xX11exX6xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX3xX7xX7e1xX3xXexXce0xXbxX3xXexXa7xX2cxX22xX1cxX3xX1cxXdxX18xXdxX3xX38xX2cxX36xXcfxXexX3xX20xX92xX412xX4xX3xX22xX1xX1cexX22xX1cxX3xX97xX2a1xX22xX3xX20xX3bxX3xX1cxXa8xX4b6xX0xX56xX10xX14exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxX3xX1bxX1cxX2cxX36xX293xX22xX3xX8bxX297xX14exX3xXcxX29bxX2dxX3xX0xX56xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX8cxXdxX10cxX3xXefxX1xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1xXcfxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xXdexXdfxX3xX20xX92xX412xX4xX3xXcxX1xX43xX3xXexX92xX272xX22xX1cxX3xX8bxX1xX9dxX22xX1xX3xXbxX1xX43xX3xXefxX436xX3xX11exX6xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX3xX7xX7e1xX3xX20xX92xX6xX3xX1xX19xX175xXexX3xX20xX89xX22xX1cxX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxXcfxXbxX3xXexX79axX4xX3xX97xXce0xX22xX3xX1xX123xX22xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX93xX3xX4xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX3xXexXa7xX92xX446xX22xX1cxX3xX4xX10bxX3xX7xX14xX3xX38xX2cxX18xX22xX3xX5xX436xX3xX4xX43xX6xX3xX1bxX1xX123xX3xX22xX92xX272xX4xX3xX97xX123xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX2cxX36xX3xX38xX2cxX36xX3bxX22xX3xXexX14xX3xX4xX1xX43xX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX1bxX3xXexX1xX10xX19xX3xX38xX2cxX36xX3xX20xX1exX22xX1xX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX2cxXce0xXexX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xXe7xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX10cxX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX22xX92xX272xX4xX3xX7xX7e1xX3xXbxX1xX18xX22xX3xX31xX22xX1xX3xXefxX1exXbxX3xXexX1xX446xXdxX3xX2axXdxX293xX22xX3xX11exXdxXcfxX22xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX1xXcfxX3xX1cxXdxX272xXdxX85xX3xXexX2bxX22xX3xX7xX2cxX2a1xXexX10cxX3xX11exXdxX127xX22xX3xX20xX89xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX4xX1xX134xX22xX1xX3xX1cxXdxX31xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXbxX1xXad0xX3xX1xX412xXbxX3xX97xX272xXdxX3xX7xX14xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa7xXdxX1bbxX22xX3xXefxXdxX22xX1xX3xXexXcfxX76xX25xX25exX3xX1xX89xXdxX10cxX3xXexX419xX14exX3xX5xX436xX3xX22xX1cxX92xX446xXdxX3xXexXdxX127xX2cxX3xX2axXad0xX22xX1cxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX65xX127xX22xX3xX4xX175xX22xX1xX3xX20xX10bxX10cxX3xXefxX1xXdxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX20xX92xX412xX4xX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xX38xX2cxX6xX3xX7xX7e1xX3xX1cxX10bxXbxX3xXbxX1xX2bxX22xX3xXexX26xX22xX1cxX3xX4xX92xX446xX22xX1cxX3xXexX9dxX22xX1xX3xX4xX175xX22xX1xX3xXexXa7xX6xX22xX1xX10cxX3xX4xX8cxX22xX1cxX3xXefxX1xX6xXdxX10cxX3xX14exXdxX22xX1xX3xX11exX175xX4xX1xX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xXefxXdxX22xX1xX3xX2axX19xX6xX22xX1xX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX85xX3xX38xX2cxX18xX22xX3xX5xX436xX3xX4xX1xX7b9xXexX3xX4xX1xX7e1xX3xX1xX53xX3xXexX1xXdcxX22xX1cxX3xXbxX1xX419xX22xX3xXbxX1xXdcxXdxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX10cxX3xX11exX18xX19xX3xX20xX18xX14exX3xX4xX2cxX22xX1cxX3xXa3xX22xX1cxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXa7xX19xX22xX1cxX3xX1xX53xX3xXexX1xXdcxX22xX1cxX10cxX3xX11exX18xX19xX3xX20xX18xX14exX3xX4xX1xX2a1xXexX3xX5xX92xX412xX22xX1cxX3xX25xX26xX22xX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX92xX2cxX3xXexX1xX8cxX22xX1cxX3xXexXa7xX127xX22xX3xXexX1xX1exX3xXexXa7xX92xX446xX22xX1cxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX708xXdxX53xX4xX3xXefxX1xX2cxX36xXcfxX22xX3xXefxX1xX9dxX4xX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXa7xXdxX1bbxX22xX3xX22xX1xXdxX127xX22xX3xX5xXdxX53xX2cxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX1xX12abxX4xX3xX22xX1xX14dxX14exX3xX1cxXdxX18xX14exX3xX7xX14xX3xXbxX1xX79axX3xXexX1xX2cxX89xX4xX3xX97xX123xX19xX3xX22xX1xXdxX127xX22xX3xX5xXdxX53xX2cxX3xX4xX10bxX3xX22xX1cxX2cxX69axX22xX3xX1cxXdcxX4xX3xX1xX10bxX6xX3xXexX1xX175xX4xX1xX10cxX3xX20xX69axX22xX1cxX3xXexX1xX446xXdxX3xX1cxX10bxXbxX3xXbxX1xX2bxX22xX3xX11exX18xX19xX3xX97xX53xX3xX14exX8cxXdxX3xXexXa7xX92xX446xX22xX1cxX3xX4xX653xX22xX1cxX3xX5xX123xX3xX20xXdxX3bxX2cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX1exX22xX1xX3xX1xX92xX272xX22xX1cxX3xXexX272xXdxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX19xX2axX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX76xX6xX5xXdxX1cxX22xX2dxX3xX7exX2cxX7xXexXdxX83xX36xX85xXaxX12xX0xX10xX14exX12x8db5xXdxX22xX3xX4xX18xX14exX3xX93xX22xX3xXcxX1xXa3xX3xXexXa7xX92xX27cxX22xX1cxa88cxX0xX56xX10xX14exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4fc6xX19xX2cxXa7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX0xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xX3xXcxX1xXad0xX36xX3xXcxXa7xX6xX22xX1cxX0xX56xX7xXexXa7xX19xX22xX1cxX12xX56xX708xXbbbxX2fxX0xX56xXbxX12
congthanh