Đồ ăn để cả tháng vẫn tươi nguyên - tất cả là nhờ vào vật liệu này!
Vật liệu mới giúp thực phẩm của bạn vẫn tươi nguyên lên tới hơn 50 ngày.
8846xdad4xa4cax11a08x13512x10323xa5cfxd9f8xde0exX7xf6f1x13110xa8d6x95a7x1274dx8ec0xX5x11335xXaxf6f2x12bf8x12698xX3xc282x1335exX3xa876xa709xX3xX4xfb3dxX3xXexX1xee8cxX17x11e42xX3xce01x1044exX17xX3xXex9f0bx12b88xXdxX3xX17xX23xce00x12d63xe38axX17xX3xd4bfxX3xXex1074bxXexX3xX4xX1dxX3xX5xd572xX3xX17xX1xfd79xX3xX25xX3fx11541xX3xX25x13480xXexX3xX5xXdxec52xX30xX3xX17xX3fxX31xe7c6xX0x111fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11217xX10xX6xd4f6xXaxX12x99adxX4axXexX3xX5xXdxX4fxX30xX3xb2ddxcd47xXdxX3xX23xXdx11fd6xXbxX3xXexX1xf383xX4xX3xXbxX1xf840xX75xX3xX4x123a9xX6xX3xccecxde1exX17xX3xX25xX26xX17xX3xXexX2axX2bxXdxX3xX17xX23xX30xX31xX32xX17xX3xX5xX32xX17xX3xXexX76xXdxX3xX1xX2bxX17xX3x8f82xfdebxX3xX17xX23xX3fxX31xedd9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfefexX47xX69xX31xXaxX12xXc3xX8dxX17xX3xX4xe797xX3xX1xX6xX31xbba5xX3xX75xe258xXdxX3xX17xX16xX75xX3xXexX1x11573xX3xX23xXdxX76xXdxX3xX5xfe9exX17xX23xX3xXbxX1x9842xX3xX2xXd3xc2b3xX3xXexec54xX3xXexX38xX17xX3xX19xX14xX3xX16xX17xXb3xX3xX6cxX3fxX3xX4xd159xX3xX75xXd6xXdxX3xXacxX3xX23xXdx112b1xX31xXd3xX3xX4xX21xX4xX3xX7xXdxX32xX30xX3xXexX1xbc26xX3xXexX8dxXdxX3x11b25xae46xX3xX8cxfe6cxX3xX19xXdxX3xX1xX2bxX17xX3x12d1exXd3xXacxX3xXexX38xX17xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX16xX17xX3xX19xX2axfa7cxX4xXd3xX3xX4xX47xX17xX3xX7x10979xX3xX17xX3fxX31xX3x10987xX3xX13xX105xX4xX3xX5xX3fxX3xXf1xXd3xe2d7xX3xXexX38xX17xX3xX35xX3xX75xf971xXexX3xX4xX47xX17xX3xX7xX158xX3xb2dbxX1xd448xX17xX23xX3xX5xX14xXb3xX3xb1bdxX1xda68xX17xX23xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX17xX3fxX31xX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX75xX76xXdxX3xX4xX1xXf4xX3xX19xX8dxXexX3xX1xX8dxX17xX3xXaxX8cxX10xX7xXexX3xX8cxX10xa9cdxX47x10332xX10xX3xX69xX6xXexX10xXaxX3xX1xX47xf84exX4xX3xX5xX3fxX3x9ad0xX30xX158xX17xX23xX3xX75xXe7xX3xX75xX172xXexX3xX4xX1xX7bxXexXb3xXb3xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ccxXexX35xX6xX5xXdxX23xX17x978fxX3xX4xX10xX17xXexX10xX1bbx12a22xXaxX12xX0xXdxX75xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX69xXexX1xX30xX75xX8cxX3xX69xX1xXdxX69xX10xXaxX3xX7xX1bbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb3xX8cxX6xX47xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX25xX17xX57xX17xX10xea1exX7xX57xX2xab9fxXacxX2xX57xX2xXadxX248xX69xXadxX2xX131xX2xX131xX2xX169xXexX131xX2xb8afxXf1xX5xa393xXb3xe80fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xX47xX3xX6xX17xX3xX69xX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX6xX17xX23xX3xX25xX6xX17xX3xXexX30xX47xXdxX3xX17xX23xX30xX31xX10xX17xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5xX6xX3xX17xX1xX47xX3xX25xX6xX47xX3xX25xX6xXexX3xX5xXdxX10xX30xX3xX17xX6xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX244xXdxX69xXexX1xX206xXf1xX25axX248xXbxX1ccxX20exX1xX10xXdxX23xX1xXexX206xX25dxX248xX131xXbxX1ccxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xXc3xX32xX17xX3xX4xX8dxX17xX1xX3xX19xXcexXd3xX3xX25xb962xX3xX25xX3fxXdxX3xX5x9e58xX3xX69xX47xX3xX17xX1xX2axX3xX8cxX128xX3xc5f4xX30xX32xX17xXd3xX3xX8cxX4axX17xX3xX1bbxX172xX17xX3xX75xX3fxX3xX17cxX1xc273xX17xX23xX3xXedxXexX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xXexX1bbxX21xXdxX3xX4xX10fxX31xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX19xX2axX14fxX4xX3xX19xX1axX3xX25xX3fxX47xX3xXexX89xX3xX5xX8dxX17xX1xX3xXexX1bbxX15exX3xX17xX32xX17xX3xX1xac52xX47xX3xX7bxX6xXd3xX3xX17cxX1xX317xX17xX23xX3xX7x137c3xX3xX69x1068axX17xX23xX3xX19xX2axX14fxX4xX3xX17xX188xX6xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX186xX1x11f6fxX75xX3xX23xXdxX1dxX75xX3xXexX1xXdxX1axX30xX3xX7xX80xX3xX5xXe7xX17xX23xX3xXbxX1xXedxX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX17xX3fxX31xXd3xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX30xX31xX32xX17xX3xX23xXdxX6xX3xX19xXe7xX3xXexX2f1xX75xX3xX1bbxX6xX3xX75xX172xXexX3xX5xX47xX8dxXdxX3xX25xX4axXexX3xX5xXdxX4fxX30xX3xXaxX4xX80xX4xX3xX4xX1xX38xXexXaxX3xX35xX3x9194xX69xXdxXbxX10xX10xX5xX3xX35xX3xX4xXcexX3xX23xX158xX4xX3xXexX1xX80xX4xX3xX25xX4axXexX3xX17xX1xX388xX75xX3xX23xXdxX6xX3xXexX16xX17xX23xX3xXexX1xX43xXdxX3xX1xX8dxX17xX3xXexX2axX2bxXdxX3xX17xX23xX47xX17xX3xX4xX89xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX47xX8dxXdxX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xXd3xX3xX1bbxX6xX30xXd3xX3xXexX1bbxX21xXdxX3xX4xX10fxX31xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX0xXdxX75xX23xX3xX7xX1bbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb3xX8cxX6xX47xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX25xX17xX57xX17xX10xX244xX7xX57xX2xX248xXacxX2xX57xX2xXadxX248xX69xXadxX2xX131xXexX248xX25axX248xX248xX5xX2xXb3xX25fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xX47xX3xX6xX17xX3xX69xX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX6xX17xX23xX3xX25xX6xX17xX3xXexX30xX47xXdxX3xX17xX23xX30xX31xX10xX17xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5xX6xX3xX17xX1xX47xX3xX25xX6xX47xX3xX25xX6xXexX3xX5xXdxX10xX30xX3xX17xX6xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX75xX6xX1ccxX35xX244xXdxX69xXexX1xX206xX2xXadxXadxb295xX20exX69xXdxX7xXbxX5xX6xX31xX206xX8cxX5xX47xX4xX17cxX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX5xX10xX1b9xXexX206xX6xX30xXexX47xX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX1bbxXdxX23xX1xXexX206xX6xX30xXexX47xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX13xX1c6xX4xX3xX8cxXdxX4fxXexX3xX1xX2bxX17xXd3xX3xX17xX23xX30xX31xX32xX17xX3xX5xXdxX4fxX30xX3xX17xX3fxX31xX3xX17cxX1xX317xX17xX23xX3xX75x112c8xXdxXd3xX3xX17cxX1xX317xX17xX23xX3xX25xX11exX3xX25xX3fxX3xX1xX47xX3fxX17xX3xXexX47xX3fxX17xX3xX17cxX1xX317xX17xX23xX3xX19xX172xX4xX3xX1xX8dxXdxXd3xX3xX1xX2bxX17xX3xXexX1xXdfxX3xX4xX1xX7bxX17xX23xX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX16xX17xX3xX19xX2axX14fxX4xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xa6b0xX47xX8dxXdxX3xX25xX4axXexX3xX5xXdxX4fxX30xX3xX17xX3fxX31xX3xX17cxX1xXdxX3xX8cx9c08xX4xX3xX5xX32xX17xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX7x91eexX3xX23xXdxX7bxXbxX3xX17cxX353xX47xX3xX69xX3fxXdxX3xXexX30xX17exXdxX3xX1xX5d5xX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX8cxX388xX17xX23xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX1xX8dxX17xX3xX4xX1xXdfxX3xX7xX80xX3xX75xX38xXexX3xX17xX2axX76xX4xX3xX25xX3fxX3xX47xX1ccxX31xX3xX1xXcexX6xX3xX35xX3xX25dxX3xX17xX23xX30xX31xX32xX17xX3xX17xX1xX10fxX17xX3xX1xX3fxX17xX23xX3xX19x1074dxX30xX3xX17cxX1xXdxXdfxX17xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xX158xXdxX3xX1bbxX188xX6xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX0xXdxX75xX23xX3xX7xX1bbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb3xX8cxX6xX47xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX25xX17xX57xX17xX10xX244xX7xX57xX2xX248xXacxX2xX57xX2xXadxX248xX69xXadxX2xX131xXexX248xXf1xX131xXacxX5xX25dxXb3xX25fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xX47xX3xX6xX17xX3xX69xX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX6xX17xX23xX3xX25xX6xX17xX3xXexX30xX47xXdxX3xX17xX23xX30xX31xX10xX17xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5xX6xX3xX17xX1xX47xX3xX25xX6xX47xX3xX25xX6xXexX3xX5xXdxX10xX30xX3xX17xX6xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX75xX6xX1ccxX35xX244xXdxX69xXexX1xX206xX2xXadxXadxX4f3xX20exX69xXdxX7xXbxX5xX6xX31xX206xX8cxX5xX47xX4xX17cxX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX5xX10xX1b9xXexX206xX6xX30xXexX47xX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX1bbxXdxX23xX1xXexX206xX6xX30xXexX47xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xXcxXdxXdfxX17xX3xX7xceb4xX3x9da5xX6xX75xX10xX7xX3xeafaxX47xX23xX10xX1bbxX7xXd3xX3xX23xXdxX21xX75xX3xX19xX158xX4xX3xX19xXdx11575xX30xX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX25xX3fxX3xX7xX21xX17xX23xX3xX5xX4axXbxX3xc1c0xXbxX10xX10xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb20cxX206xX3xX0xXdxX12xXaxX3e9xX69xXdxXbxX10xX10xX5xX3xX7xX5e7xX3xX5xX3fxX75xX3xX4xX1xX4axX75xX3xXexX158xX4xX3xX19xX172xX3xX8cxX158xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX17xX2axX76xX4xX3xX4xX89xX6xX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xXd3xX3xX25xX3fxX3xX1xX8dxX17xX3xX4xX1xXdfxX3xXexX158xXdxX3xX19xX6xX3xX7xX80xX3xX47xX1ccxX31xX3xX1xXcexX6xX3xX4xX89xX6xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xXb3xX3xXc3xX388xX17xX23xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX19xXcexXd3xX3xX4xX1xX7bxX17xX23xX3xXexX317xXdxX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX23xXdxX6xX3xXexX16xX17xX23xX3xXexX30xX17exXdxX3xXexX1xX5d5xX3xX19xX21xX17xX23xX3xX17cxX1axX3xX4xX89xX6xX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xXaxXb3xX3xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12x11c1cxX364xX3xXexX1xX1axXd3xX3xX3e9xX69xXdxXbxX10xX10xX5xX3xX19xX6xX17xX23xX3xX19xX2axX14fxX4xX3xX4xX1xXdfxX3xXexX8dxX47xX3xX15exX3xX69xX8dxX17xX23xX3xX5xX128xX17xX23xXd3xX3xX17xX23xX2axX43xXdxX3xX69xX563xX17xX23xX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX17xX1xX7bxX17xX23xX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xX3xXexX2axX2bxXdxX3xX7xX158xX17xX23xX3xXexX1bbxX47xX17xX23xX3xX69xX30xX17xX23xX3xX69xX11exX4xX1xX3xX19xXcexX3xX1xX47xX1c6xX4xX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xXd6xX17xX3xX1xX14fxXbxX3xX5xX32xX17xX3xX8cxX77dxX3xX75xX1c6xXexX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xXb3xX3x12028xX1xXdxX3xX17cxX1xX317xXd3xX3xX17xXcexX3xX19xXe7xX3xX19xX1axX3xX5xX8dxXdxX3xX75xX172xXexX3xX5xX76xXbxX3xX75xX3fxX17xX23xX3xX75xX128xX17xX23xX3xX8cxX32xX17xX3xX17xX23xX47xX3fxXdxX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX0xXdxX75xX23xX3xX7xX1bbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb3xX8cxX6xX47xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX25xX17xX57xX17xX10xX244xX7xX57xX2xX248xXacxX2xX57xX2xXadxX248xX69xXadxX2xX131xXexX25ax9f95xXf1xX248xX5xXf1xXb3xX25fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xX47xX3xX6xX17xX3xX69xX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX6xX17xX23xX3xX25xX6xX17xX3xXexX30xX47xXdxX3xX17xX23xX30xX31xX10xX17xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5xX6xX3xX17xX1xX47xX3xX25xX6xX47xX3xX25xX6xXexX3xX5xXdxX10xX30xX3xX17xX6xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX75xX6xX1ccxX35xX244xXdxX69xXexX1xX206xX2xXadxXadxX4f3xX20exX69xXdxX7xXbxX5xX6xX31xX206xX8cxX5xX47xX4xX17cxX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX5xX10xX1b9xXexX206xX6xX30xXexX47xX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX1bbxXdxX23xX1xXexX206xX6xX30xXexX47xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX124xX172xXexX3xXexX1bbxX6xX17xX23xX3xXexX1bbxX8dxXdxX3xXexX1bbxX14xX17xX23xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX1xX188xX30xX3xX4xX2bxX3xXexX1bbxX32xX17xX3xX8cxX43xX3xX8cxXdxX1axX17xX3xX75xXdxX77dxX17xX3xXcxX1bbxX30xX17xX23xX3xX867xX6xX5xXdxX1b9xX47xX1bbxX17xXdxX6xX3xX19xXe7xX3xXexX1xX361xX3xX21xXbxX3xX69xX364xX17xX23xX3xX4xX317xX17xX23xX3xX17xX23xX1xX4fxX3xX17xX3fxX31xX3xX5xX32xX17xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX47xX8dxXdxX3xXexX1bbxX21xXdxX3xX4xX10fxX31xX3xXexX1bbxX47xX17xX23xX3xX25xX2axX43xX17xXb3xX3xX8fcxXdfxXexX3xX304xX30xX1dxX3xX4xX1xX47xX3xXexX1xX38xX31xXd3xX3xX25xX4axXexX3xX5xXdxX4fxX30xX3xX17xX3fxX31xX3xX23xXdxX7bxXbxX3xX17cxX353xX47xX3xX69xX3fxXdxX3xX23xX38xXbxX3xX25dxX3xX5xX646xX17xX3xXexX30xX17exXdxX3xXexX1xX5d5xX3xX4xX89xX6xX3xX4xX1xX6xX17xX1xX3xX17xX23xXcexX17xX3xXexX6xX31xXd3xX3xX25xX3fxX3xX4xX47xX17xX3xX7xX158xX3xX19xX8dxXexX3xX19xX2axX14fxX4xX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX5xX32xX17xX3xXexX76xXdxX3xXacxX131xX3xX17xX23xX3fxX31xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX0xXdxX75xX23xX3xX7xX1bbxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb3xX8cxX6xX47xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX25xX17xX57xX17xX10xX244xX7xX57xX2xX248xXacxX2xX57xX2xXadxX248xX69xXadxX2xX131xXexXacxX97axXacxX5xX131xXb3xX25fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xX47xX3xX6xX17xX3xX69xX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX6xX17xX23xX3xX25xX6xX17xX3xXexX30xX47xXdxX3xX17xX23xX30xX31xX10xX17xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5xX6xX3xX17xX1xX47xX3xX25xX6xX47xX3xX25xX6xXexX3xX5xXdxX10xX30xX3xX17xX6xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX75xX6xX1ccxX35xX244xXdxX69xXexX1xX206xX2xXadxXadxX4f3xX20exX69xXdxX7xXbxX5xX6xX31xX206xX8cxX5xX47xX4xX17cxX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX5xX10xX1b9xXexX206xX6xX30xXexX47xX20exX75xX6xX1bbxX23xXdxX17xX35xX1bbxXdxX23xX1xXexX206xX6xX30xXexX47xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX47xX69xX31xXaxX12xX124xX1c6xX4xX3xX69xX563xX3xX17cxXdfxXexX3xX304xX30xX1dxX3xX17xX3fxX31xX3xX19xX646xX31xX3xX1xX105xX6xX3xX1x1035bxX17xX3xX17xX1xX2axX17xX23xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX30xX31xX32xX17xX3xX23xXdxX6xX3xX25xX26xX17xX3xXexXdxXdfxXbxX3xXexX364xX4xX3xXexX1xX361xX3xX17xX23xX1xXdxX4fxX75xX3xXexX1xX32xX75xXb3xX3xX66xXdxX3xX25xX5d5xX17xX23xX3xX1bbxX388xX17xX23xXd3xX3xX7xX1dxX17xX3xXbxX1xX85xX75xX3xX17xX3fxX31xX3xX7xX76xX75xX3xX4xXcexX3xX75xX1c6xXexX3xXexX1bbxX32xX17xX3xXexX1xX11exX3xXexX1bbxX2axX43xX17xX23xX3xX19xX1axX3xX4xXcexX3xXexX1xX1axX3xX23xXdxX7bxXbxX3xXexX6xX3xX8cxX1dxX47xX3xX304xX30xX1dxX17xX3xXexX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX75xX3xXexX158xXexX3xX1xX2bxX17xXb3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5c6xX47xX30xX1bbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXcxX1bbxXedxX3xXexX1xX105xX4xX3xXexX1bbxX79dxX0xX57xXbxX12