Thành phố Hà Tĩnh tuyển 37 giáo viên mầm non, tiểu học
(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh vừa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học năm học 2020-2021 gồm 37 chỉ tiêu, trong đó 26 chỉ tiêu giáo viên mầm non và 11 chỉ tiêu giáo viên tiểu học.
9e3fxe27ex123d2x10a0bxf511xb76cxe2f6xf103xe912xX7x14782xfc56x1124axdd0cx103efx132adxX5x12264xXax11b10xX0x15b00xX12xXcxX1xd9b9x15d97xX1xX3xXbxX1x152bcxX3x1250axX18xX3xXcx11c06xX19xX1xX3xXexbd34xd5c0x10a59xX19xX3xdc54x13c79xX3xcf2dxXdxf7b4x139e1xX3x11b82xXdxb1b7xX19xX3x1046exd37cxX3bxX3xX19xX34xX19xcf8bxX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xbbe4xX4xX0x116d3xX14xX12xX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xa270xXaxX12xb269xd08bxdf17xad35xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xX36xa0a0xX6xX3xXexX1xb8f1xX19xX31xX3xX14xX33xX34xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63x1336fxX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX3xX36xX18xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xX19x12073xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xacdbx1106bxXbcxXbdx10d04xXbcxXbdxXbcxX2xX3xX31x125b4xX3bxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xebf9xX3xXexXdxX38xX29xX42xX3xXex1407dxX34xX19xX31xX3x12d48x10c42xX3xXbcx133eexX3xX4xX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX3xX36xX18xX3xX2xX2xX3xX4xX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4x14534xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xdecfxXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19x102b3xX3xX4xX10xX19xXexX10xXd8xdcf8xXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xXcxX20x11279xX68x12473xX3xX67xf9f7xb0e3xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19xX146xX3xX4xX10xX19xXexX10xXd8xX14exXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xXcxX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19xX146xX3xX4xX10xX19xXexX10xXd8xX14exXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xXdxX3bxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX29xX3bxX14xX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxaa4dxX10xX19xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax10215xXdxX63xXexX1xX146xX3xX2xXbdxXbdxXbdxXbxX13exX14exX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX146xX3xXe1xXe1xX2fxXbxX13exX14exXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4dxX4dxXdxX11fxX14xX6xX34xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11fxX36xX19xX4dxX19xX10xX249xX7xX4dxXbcxXbdx14bd9xX28axX4dxX2xXbdxb66fxX63xX28fxX2xXe1xX2xXbcxX2exX2xXexX2x15b11xXe1x10e1fxX5xXbcxXc0xXbdxX29cxX29axX28axX63xXe1xX6xX2exX28fxXbdxX10xXbdxX14xX29cxX14xX10xX10xXbdxc563xX2xX11fxbb7fxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xXaxX3xX249xXdxX63xXexX1xX9xXaxX2xXbdxXbdxXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXe1xXe1xX2fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX23axXb5xX19xX3xX4xc0bcxX3xX68xX31xX1x13333xX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX7xX1exX3xX2xX2xX28fxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX4dxX68x108f3xXc0xX23ax10530xX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbcxX28fxX4dxX29cxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xc3e3xX6xX3xX23axX1x11f5exX19xX1xX3xXbxX1xX364xX3x11e4axX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX36xefcdxX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX42xX3xX7x10bc0xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX36xX18xX3xX371xX29xfcabxX19xX3xX5xc43dxX3xX36xXdxX38xX19xX3xX4xX1xX336xX4xX14exX3xXcxX1xe51axX4xX3xX1xXdx14f3cxX19xX3xX23axX83xX19xX31xX3xX36xXb5xX19xX3xX7xX1exX3xXe1xX2exX29axX2xX4dxX66xX67xX68xX69xXc0xX68xX23axX0xX7xX29xX14xX12xX2xX0xX4dxX7xX29xX14xX12xX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbcxXbcxX4dxX29cxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xa7f6xX2axX3xX14xX6xX19xX3xX19xX1x1271fxX19xX3xX63xX3f2xX19xX3xXexXcfxX19xX1xX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX36xXdxX3aexX4xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3x11973xX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXcxXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX42xX3xXcxX20xX23axe905xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX14exX3xX23axX83xX19xX31xX3xX36xXb5xX19xX3xX7xX1exX3xX2xX2fxX2xX29cxX4dxX439xX68x148e5xXc0xX23axX23axX463xX23axX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbdxX2xX4dxX2xXbdxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xX439xcd66xX3xX68x1163exXdxX3xX36xX92xX3xX36xX37bxX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX1x12d76x14e7exX19xX31xX3xX63xf862xX19xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXcxX20xX42xX3xXcxX20xX23axX439xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX3xXexX1xX10xX34xX3xX68xX31xX1xX33bxX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX2xX2xX28fxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX4dxX68xX34fxXc0xX23axX352xX14exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX23axX83xX19xX31xX3xX36xXb5xX19xX3xX7xX1exX3xX2xX2fxX29cxX2xX4dxX439xX68xX463xXc0xX23axX23axX463xX23axX3xX19xX31xX18xX2axX3xX2xX2exX4dxX2xXbdxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xX439xX47fxX3xX68xX482xXdxX3xX36xX92xX3xX36xX37bxX3xX36xXdxX3aexX4xX3xXexX1xX1exX19xX31xX3xX19xX1xd96exXexX3xX4xda7bxX3xX4xX550xX29xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX14exX3xX23axX83xX19xX31xX3xX36xXb5xX19xX3xX7xX1exX3xX2xX29cxX2fxX2xX4dxX439xX15dxX69xX34fxXcxXc0xXcxX23axX23axX67xX3xX19xX31xX18xX2axX3xX2xXe1xX4dxX2xXbdxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xX439xX47fxX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xXc0xX3xX34fxX18xX34xX3xXexe66axX34xX3xX36xX37bxX3xX36xXdxX3aexX4xX3xXexX1xX1exX19xX31xX3xX19xX1xX550xXexX3xX4xX554xX3xX4xX550xX29xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX14exX3xX3e9xX2axX3xX14xX6xX19xX3xX19xX1xX3f2xX19xX3xX63xX3f2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xXexX1xX83xX19xX31xX3xX14xX33xX34xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xX19xXb5xX3bxX3xX1xX4axX4xX3xXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXc0xX3xXbcxXbdxXbcxX2xX42xX3xX19xX1xX491xX3xX7xX6xX29xX146xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xdae4xX11fxX3xX23axX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX42xX3xX36xX33bxX3xXexXd8xX369xX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX5xX18xX3bxX42xX3xX4xX1xX336xX4xX3xX63xX6xX19xX1xX3xX19xX31xX1xX37bxX3xX19xX31xX1xXdxX3aexXbxX146xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX34xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX23axX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX146xX3xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX2exX2fxX3xX4xX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX42xX3xX31xXc7xX3bxX146xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX34xX5xX12xX0xX29xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX15dxXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX146xX3xXbcxXe1xX3xX4xX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX14exX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX15dxXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX146xX3xX2xX2xX3xX4xX1xXcfxX3xXexXdxX38xX29xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX36xXb5xX19xX3xX1xXdexX6xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX29xX5xX12xX0xX34xX5xX3xX7xXexX6xXd8xXexX9xXaxXbcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX463xX33bxX3xXexXd8xX369xX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX5xX18xX3bxX42xX3xX4xX1xX336xX4xX3xX63xX6xX19xX1xX3xX19xX31xX1xX37bxX3xX19xX31xX1xXdxX3aexXbxX146xX3xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX34xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX34fxX1exXdxX3xX36xX492xXdxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX146xX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX3xX1xX5ebxX19xX31xX3xX6dbxX463xX14exX3xX423xd6e7xX3xX7xX1exX146xX3xX463xX11fxXbdxX2fxX11fxXbdxXbcxX11fxXbdxXe1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX34fxX1exXdxX3xX36xX492xXdxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX36xXb5xX19xX3xX1xXdexX6xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX146xX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX3xX1xX5ebxX19xX31xX3xX6dbxX463xX14exX3xX423xX8c4xX3xX7xX1exX146xX3xX463xX11fxXbdxX2fxX11fxXbdxX2exX11fxXbdxX29cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX6dbxX6dbxX11fxX3xX34fxXdxX37bxX29xX3xdd1dxXdxX3aexX19xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX2xX11fxX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX3xX34fxXdxX37bxX29xX3xX962xXdxX3aexX19xX3xX4xX1xX29xX19xX31xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX68xX31xX491xd8edxXdxX3xX4xXdexX3xXddxX364xX3xX4xX33xX4xX3xXddxXdxX37bxX29xX3xX962xXdxX3aexX19xX3xX7xX6xX29xX3xXddxX3f2xX2axX3xX962xX1xX83xX19xX31xX3xXbxX1xX3f2xX19xX3xX14xXdxX3aexXexX3xX63xX3f2xX19xX3xXexX482xX4xX42xX3xX19xX6xX3bxX3xX19x10c75xX42xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3cxX19xX3xX13exX8c4xX3xX1xX482xXdxX42xX3xXexX369xX19xX3xX19xX31xX491xba9bxX19xX31xX42xX3xXexX83xX19xX3xX31xXdxX33xX34xX3xXddxX491x13925xX4xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX4xX1xX336xX4xX146xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX6x114d0xX3xX23axXdexX3xX371xX29xX1exX4xX3xXexX33bxX4xX1xX3xX463xXdxX3aexXexX3xX68xX6xX3bxX3xX36xX18xX3xX4xX491xX3xXexXd8x152a6xX3xXexX5ebxXdxX3xX463xXdxX3aexXexX3xX68xX6xX3bxX14exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX14xXa80xX3xXcxX7exX3xXddxX364xX3xX2xX29axX3xXexX29xbef3xXdxX3xXexXd8xX47fxX3xX5xX38xX19xX14exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX4xXa80xX3xX23axXdexX3xXbxX1xXdx11b43xX29xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xefa8xXexX1xX10xX34xX3xX3bxX497xX29xXa80xX14exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX63xXa80xX3xX23axXdexX3xX5xX39axX3xX5xX33bxX4xX1xX3xXd8xec40xX3xXd8xX18xX19xX31xX14exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXddxXa80xX3xX23axXdexX3xX36xXb5xX19xX3xX14xa1e2xX19xX31xX42xX3xX4xX1xX336xX19xX31xX3xX4xX1xXcfxX3xXddxX18xX34xX3xXexX5ebxX34xX3xXbxX1x9f79xX3xX1xXa4cxXbxX3xX36xX492xXdxX3xX36xX33bxX3xXexXd8xX369xX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX5xX18xX3bxX3xX4xX3cxX19xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX10xXa80xX3xX34fxX364xX3xX7xX336xX4xX3xX962xX1x10312xX10xX3xXddxX2bxX3xXexX1xX3a9xX4xX3xX1xXdxX3aexX19xX3xX19xX1xXdxX3aexX3bxX3xX36xX92xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xXbcxX11fxX3xX34fxXdxX37bxX29xX3xX962xXdxX3aexX19xX3xX4xX92xX3xXexX1xX2bxX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX6xXa80xX3xX463xX37bxX3xXexXd8xa17exX19xX1xX3xXddxX482xX3xX4xX1xX29xX2axX38xX19xX3xX3bxX83xX19xX146xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX463xX33bxX3xXexXd8xX369xX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX5xX18xX3bxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX146xX3xX23axX6xX34xX3xXddxf2b3xX19xX31xX3xXexXd8xX47fxX3xX5xX38xX19xX42xX3xX4xX1xX29xX2axX38xX19xX3xX19xX31xX18xX19xX1xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX42xX3xX7xX491xX3xXbxX1xX5ebxX3bxX3xX3bxX3cxX3bxX3xX19xX34xX19xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX463xX33bxX3xXexXd8xX369xX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX5xX18xX3bxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX36xXb5xX19xX3xX1xXdexX6xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX146xX3xX34fxX5ebxXdxX3xX1xX4axX4xX3xXexXd8xX47fxX3xX5xX38xX19xX42xX3xX4xX1xX29xX2axX38xX19xX3xX19xX31xX18xX19xX1xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX42xX3xX7xX491xX3xXbxX1xX5ebxX3bxX3xXexXdxX2bxX29xX3xX1xX4axX4xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX14xXa80xX3xX463xX37bxX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xX19xX31xX34xX5ebxXdxX3xX19xX31xXa1fxX42xX3xXexXdxX19xX3xX1xX4axX4xX146xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX23axXdexX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xX19xX31xX34xX5ebxXdxX3xX19xX31xXa1fxX3xXexX7exX3xX14x12700xX4xX3xX2xX3xXexXd8xX47fxX3xX5xX38xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xXexX5ebxXdxX3xXcxX1xX83xX19xX31xX3xXexX491xX3xX7xX1exX3xXbdxX2xX4dxXbcxXbdxX2xX28axX4dxXcxXcxXc0xX67xX15dxX69xX34fxXcxX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbcxX28axX4dxXbdxX2xX4dxXbcxXbdxX2xX28axX3xX4xX364xX6xX3xX67xX482xX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xX36xX18xX3xX34fxX18xX34xX3xXexX5ebxX34xX3xX14xX6xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3x10f1bxX1xX29xX19xX31xX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX5xX3a9xX4xX3xX19xX31xX34xX5ebxXdxX3xX19xX31xXa1fxX3xXe1xX3xX14xXdb1xX4xX3xX63xXb7exX19xX31xX3xX4xX1xX34xX3xX463xXdxX3aexXexX3xX68xX6xX3bxX3xX1xX34x13d97xX4xX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xXexX491xX554xX19xX31xX3xXddxX491xX554xX19xX31xX3xXexX1xX10xX34xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX1xXdxX3aexX19xX3xX1xX18xX19xX1xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX463xXdxX3aexX4xX3xX4xX83xX19xX31xX3xX19xX1xXdb1xX19xX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xX19xX31xX34xX5ebxXdxX3xX19xX31xXa1fxX3xXexX491xX554xX19xX31xX3xXddxX491xX554xX19xX31xX3xXexX1xX3a9xX4xX3xX1xXdxX3aexX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX463xXb5xX19xX3xX14xX396xX19xX3xX7xX1exX3xX2xX2xXbdxX28axX4dxX439xX15dxX69xX34fxXcxXc0xXcxX23axX23axX67xX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbcxXe1xX4dxXe1xX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xX439xX47fxX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xXc0xX3xX34fxX18xX34xX3xXexX5ebxX34xX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX36xXdxX3aexX4xX3xX1xX491xX492xX19xX31xX3xX63xX497xX19xX3xX4xX83xX19xX31xX3xX19xX1xXdb1xX19xX3xX4xX1xX336xX19xX31xX3xX4xX1xXcfxX4dxX4xX1xX336xX19xX31xX3xX19xX1xXdb1xX19xX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX5xX3a9xX4xX3xX19xX31xX34xX5ebxXdxX3xX19xX31xXa1fxX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXc0xX3xX23axXdexX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xXexXdxX19xX3xX1xX4axX4xX3xXddxX5ebxXexX3xX4xX1xX29xb317xX19xX3xX962x10259xX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX7xX38axX3xX63xX92xX19xX31xX3xX4xX83xX19xX31xX3xX19xX31xX1xX3aexX3xXexX1xX83xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xX4xX554xX3xX14xX396xX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xXexX5ebxXdxX3xXcxX1xX83xX19xX31xX3xXexX491xX3xX7xX1exX3xXbdxX2exX4dxXbcxXbdxX2xX28axX4dxXcxXcxXc0xX67xXcxXcxXcxXcxX3xX19xX31xX18xX2axX3xX2xX2xX4dxX2exX4dxXbcxXbdxX2xX28axX3xX4xX364xX6xX3xX67xX482xX3xXcxX1xX83xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xX36xX18xX3xXcxXd8xX29xX2axX37bxX19xX3xXexX1xX83xX19xX31xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX4xX1xX29xXf98xX19xX3xX962xXf9cxX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX7xX38axX3xX63xX92xX19xX31xX3xX4xX83xX19xX31xX3xX19xX31xX1xX3aexX3xXexX1xX83xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xX1xX34xXe54xX4xX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxX482xX3xXexX491xX554xX19xX31xX3xXddxX491xX554xX19xX31xX3xXexX1xX10xX34xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX1xXdxX3aexX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX364xX6xX3xX67xX482xX3xX15dxXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX3xX36xX18xX3xX34fxX18xX34xX3xXexX5ebxX34xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX2exX11fxX3xX68xX1xXa1fxX19xX31xX3xX19xX31xX491xX9e2xXdxX3xX7xX6xX29xX3xXddxX3f2xX2axX3xX962xX1xX83xX19xX31xX3xXddxX491xXa4cxX4xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX6xXa80xX3xX423xX550xXexX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX5xX3a9xX4xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX36xXdxX3xX63xX3f2xX19xX3xX7xX3a9xX3xX1xX34xXe54xX4xX3xX14xX33bxX3xX1xX5ebxX19xX3xX4xX1xXafbxX3xX19xXb5xX19xX31xX3xX5xX3a9xX4xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX36xXdxX3xX63xX3f2xX19xX3xX7xX3a9xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX14xXa80xX3xX34fxX6xX19xX31xX3xX14xX33bxX3xXexXd8xX29xX2axX3xX4xX336xX29xX3xXexXd8xX33xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX3aexX3bxX3xX1xXc37xX19xX1xX3xX7xX3a9xX14exX3xXddxX6xX19xX31xX3xX4xX1xX550xXbxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX14xX396xX19xX3xX33xX19xX42xX3xX371xX29xX2axXafbxXexX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX1xXc37xX19xX1xX3xX7xX3a9xX3xX4xX364xX6xX3xXcx12041xX6xX3xX33xX19xX14exX3xXddxX6xX19xX31xX3xX14xX33bxX3xX33xXbxX3xX63xX92xX19xX31xX3xX14xXdxX3aexX19xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX13exX38axX3xX5xX39axX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX369xX19xX1xX3xXddxX491xX6xX3xX36xX18xX34xX3xX4xX554xX3xX7xX47fxX3xX4xX1xXa1fxX6xX3xX14xX3aexX19xX1xX42xX3xX4xX554xX3xX7xX47fxX3xX31xXdxX33xX34xX3xX63xX92xX4xX42xX3xXexXd8xX491xX9e2xX19xX31xX3xX31xXdxX33xX34xX3xX63xX491xXa3cxX19xX31xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX6dbxX6dbxX6dbxX11fxX3xX68xX482xXdxX3xX63xX29xX19xX31xX3xX36xX18xX3xX1xXc37xX19xX1xX3xXexX1xX336xX4xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX146xX0xX4dxXbxX12xX0xX34xX5xX12xX0xX5xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX20xXc37xX19xX1xX3xXexX1xX336xX4xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX146xX3x133b3x120fexXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX11fxX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX68xX482xXdxX3xX63xX29xX19xX31xX3xX13exX12b3xXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX3xXcxX1xX10xX34xX3xX34fxXdxX37bxX29xX3xX2xX2xX42xX3xX68xX31xX1xX33bxX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX7xX1exX3xX2xX2xX28fxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX4dxX68xX34fxXc0xX23axX352xX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbcxX28fxX4dxX29cxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xX4xX364xX6xX3xX23axX1xX369xX19xX1xX3xXbxX1xX364xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX36xX37bxX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX42xX3xX7xX38axX3xX63xX92xX19xX31xX3xX36xX18xX3xX371xX29xX396xX19xX3xX5xX39axX3xX36xXdxX38xX19xX3xX4xX1xX336xX4xX11fxX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX34xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX6dbxX463xX11fxX3xXcxX1xX9e2xXdxX3xX31xXdxX6xX19xX42xX3xXddxX33bxX6xX3xXddxXdxX2bxX3bxX3xX19xX482xXbxX3xXbxX1xXdxXafbxX29xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX42xX3xXddxX33bxX6xX3xXddxXdxX2bxX3bxX3xX13exX12b3xXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX36xX18xX3xXbxX1xX369xX3xX13exX12b3xXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX34xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXcxX1xX9e2xXdxX3xX31xXdxX6xX19xX3xX19xX482xXbxX3xX352xX1xXdxXafbxX29xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX3xXcxX7exX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbdxX29cxX4dxX2xX2xX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXddxXafbxX19xX3xX1xXafbxXexX3xX19xX31xX18xX2axX3xXbdxX29axX4dxX2xXbcxX4dxXbcxXbdxXbcxXbdxX3xXb0fxXexX1xX9e2xXdxX3xX31xXdxX6xX19xX3xXexXd8xX34xX19xX31xX3xX31xXdxX9e2xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX369xX19xX1xXa80xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX34fxX33bxX6xX3xXddxXdxX2bxX3bxX3xX19xX482xXbxX3xXbxX1xXdxXafbxX29xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX3xX352xX1xX11c9xX19xX31xX3xX68xX482xXdxX3xX36xX92xX42xX3xX3e9xX2axX3xX14xX6xX19xX3xX19xX1xX3f2xX19xX3xX63xX3f2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX34fxX33bxX6xX3xXddxXdxX2bxX3bxX3xX13exX12b3xXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX3xX3e9xX2axX3xX14xX6xX19xX3xX19xX1xX3f2xX19xX3xX63xX3f2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX14exX3xX34fxX33bxX6xX3xX4xX1xXcfxX146xX3xX7xX1exX3xX2fxXbcxX42xX3xXddxX491xX9e2xX19xX31xX3xX352xX1xX6xX19xX3xX34fxXc37xX19xX1xX3xX352xX1xXb7exX19xX31xX42xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX42xX3xXexXcfxX19xX1xX3xX20xX18xX3xXcxX24xX19xX1xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xX352xX1xX369xX3xX13exX12b3xXexX3xXexX29xX2axX2bxX19xX146xX3xXcxX1xX3a9xX4xX3xX1xXdxX3aexX19xX3xXexX1xX10xX34xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xXexX5ebxXdxX3xXcxX1xX83xX19xX31xX3xXexX491xX3xX7xX1exX3xXbcxXbcxX29axX4dxXbcxXbdxX2xXe1xX4dxXcxXcxXc0xX67xXcxX23axX3xX19xX31xX18xX2axX3xX2xX2xX4dxX2xX2xX4dxXbcxXbdxX2xXe1xX3xX4xX364xX6xX3xX67xX482xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX369xX19xX1xX3xX371xX29xX2axX3xXddxX33bxX19xX1xX3xX3bxX336xX4xX3xXexX1xX29xX42xX3xX4xX1xXafbxX3xXddxX482xX3xXexX1xX29xX42xX3xX19xX482xXbxX42xX3xX371xX29xX396xX19xX3xX5xX39axX3xX36xX18xX3xX7xX38axX3xX63xX92xX19xX31xX3xXbxX1xX369xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX63xX92xX19xX31xX42xX3xX63xX3a9xX3xXexX1xXdxX3xX19xX3f2xX19xX31xX3xX19xX31xX5ebxX4xX1xX42xX3xXexX1xXb5xX19xX31xX3xX1xX5ebxX19xX31xX3xX4xX83xX19xX31xX3xX4xX1xX336xX4xX42xX3xX36xXdxX38xX19xX3xX4xX1xX336xX4xX11fxX3xX423xX336xX4xX3xXbxX1xX369xX146xX3xX28fxXbdxXbdxX11fxXbdxXbdxXbdxX3xXddxXc7xX19xX31xX4dxXexX1xX369xX3xX7xXdxX19xX1xX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX34xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX12xXcxXd8xX34xX19xX31xX3xX371xX29xX33xX3xXexXd8xXc37xX19xX1xX3xXddxXdxX37bxX19xX3xXexX1xX83xX19xX31xX3xXexXdxX19xX3xXexXd8xX34xX19xX31xX3xXbxX1xXdxXafbxX29xX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX19xXafbxX29xX3xX4xXdexX3xX36xX550xX19xX3xXddxX37bxX3xX4xX1xX491xX6xX3xXd8xXb3exX42xX3xXddxX37bxX3xX19xX31xX1xX33bxX3xX19xX31xX491xX9e2xXdxX3xXddxXb5xX19xX31xX3xX962xX39axX3xX63xX3a9xX3xXexX29xX2axX2bxX19xX3xX5xXdxX38xX19xX3xX1xX3aexX3xX36xX492xXdxX3xX66xX67xX68xX69xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xXb0fxX371xX29xX6xX3xXbxX1xX11c9xX19xX31xX3xX68xX482xXdxX3xX36xX92xX42xX3xX7xX1exX3xXddxXdxX3aexX19xX3xXexX1xX34xX5ebxXdxX146xX3xXbdxX29cxX2xX28fxXe1xX28axXbdxX2xXe1xX29axX4dxXbdxX29cxX2xX28fxX28axX28axX2exX29cxX29cxX29axXa80xX3xXddxX2bxX3xXddxX491xXa4cxX4xX3xX1xX491xX492xX19xX31xX3xX63xX497xX19xX11fxX4dxX11fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX34xX63xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19xX146xX3xXd8xXdxX31xX1xXexX14exXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xXcxX423xX11fxX3xX66x12c94xX3xX67x13e7exX68xX3xX68xX20x12f41xX68xX3xX69xX17e2xX68xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19xX146xX3xXd8xXdxX31xX1xXexX14exXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX23axX20xX3e9xX3xXcxd2f9xX23axX20xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXc0xX6xX5xXdxX31xX19xX146xX3xXd8xXdxX31xX1xXexX14exXaxX12xX0xX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xXcxXd8xX33bxX19xX1xX3xX463xXb5xX19xX3xX68xX31xX4axX4xX0xX4dxX7xXexXd8xX34xX19xX31xX12xX0xX4dxXbxX12