Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh về đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương cho các tập thể, cá nhân
(Baohatinh.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân.
f309x120f0x14a7ex144b2x16491x10b35x16576x14317x15c10xX7x14216x11f59x11562xf62cx11d4ax12752xX5x105dexXaxX3xX7xXex11c2dxX5xX10xX9xXaxXexX10x16c46xXex10bf2xX6xX5xXdx14eaax13519xf5fdxX3x105c6x151b1xX7xXexXdx1578axX15x16199xXax12083x16665xf8e8xX15xX3x1158exX3x1109exXdx104caxX23xX3xX23xX1x15d4exX23xX3x1529bxX3dxX23xX3xfaf6xfe98xX3xXcx1733dxX23xX1xX3x10bcax14226xX3x17568xX4dxX3xX23xX22xX1x15c81xX3x124a5xX1x1409axX3xXexX55xX4xX1xX3xX23x141a0x15c9axX4xX3xXex15b25xX23xX22xX3xXexX1xX61x14867xX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61x11cc6xX23xX22xX3xX4xX1x10fecxX3xX4x1592exX4xX3xXex11d79xXbxX3xXexX1x134a7x169e7xX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xX0x15132xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX40xXaxX2fx16c2fxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3x135c3xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXex12284xX23xX1xX3xX4cx105daxX6xX3xX4xfa3exX3xX4cx17458xX23xX3x17652x1767fxX23xX3xX4fxXd2xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXex13b76x1026bxX23xX3xXabxX82xX7fxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX45xX3x135b9xX45xXdxX3x1554bxXcxX1exXcxX44xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdx121b3xX4xX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX4xX82xX4xX3xX5xX7fx16568xXdxX3xX4xX1xX7fxX3xX4xX82xX4xX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX8cxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23x178f6xX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX7fxX40xX15xX3xXbxX57xX10xX23xXexX10xXf7xXaxX2fxX0xXdx10884xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX23xXexX10xXf7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxff55xXdxX40xXexX1xX24xX3x11968xX2x10d4cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xf7e5xX2x12046xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX96xX96xXdxX170xXd5xX6xX7fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX4cxX23xX96xX23xX10xX1aaxX7xX96xX2xf9c4xf787x11adbxX96xX2xX1c2xX1b1xX40xX1c0xX1c2xX1ebxX1c0xX2x16551xX1c2xXexX1c0xX1f6xX1b1xX1b3xX5xX1c2xX1exX2xX1c2xX1b1xX40xX1eaxX2x1572fxX1eaxX2xX1b3xX1c2xXexX1b3xX1e9xX2xX2xX2xX5xX1c2xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxX3xX4xX82xX4xX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX8cxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX96xX2fxX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX7fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4xXcfxX3xX4fxX61x1463exX4xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xf546xX27xXd6xX3xX23x118c8xX23xX22xX3xXexX1xX2d7xX23xX3xX190xX62xXdxX3xX23xX1xX61xX3xX1xX2d7xX190xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX45xX3xXbxX1xX82xXexX3xX1xX27xX15xX3xXex1775axXexX3xX4cxX6xXdxX3xXexXf7x119ecxX3xX5x11efexX23xX1xX3xX4fxX155xX7fxX8cxX3xX4xX1xXc6xX3xX4fxX155xX7fxX2dxX3xX1xX27xX15xX3xX4fx13292xX23xX22xX3xX4fxX61xX2c9xX4xX3xX7x154e6xX4xX3xX40xX3dxX23xX8cxX3xX1x1022exX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXbxX1xX7fxX23xX22xX3xXexXf7xX45xX7fxX3xX23xX1xX45xX3xX23xX1xX45xX8cxX3xX23xX22xX61xf81cxXdxX3xX23xX22xX61xX354xXdxX3xX5xX45xX190xX3x14915xXcx102efxX3xX7xX27xX2fdxXexX3xX2xX1c2xX3xX23xXd2xX190xX3xX2d2xX27xX6xX170xX3xX0xX10xX190xX2fxXcxXf7xX7fxX23xX22xX3xXd6xX23xX1xX24xX3xXabx14b18xX3xXexX1xX61xX3xXcxXc6xX23xX1xX3xX59xX15xX3xX30xXf8xX3xX10axX333xX23xX1xX3x10735xX79xX23xX3xX4x15fefxX23xX22xX3xX4fxX7fxX45xX23xX3xX4xX2d7xX23xX22xX3xXexX82xX4xX3xX36xXdxX8bxX190xX3xXexXf7xX6xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexXf7xXdxX8bxX23xX3xX7xXd6xX23xX3xX1cxX27xX31xXexX3xX6dxX3xX44xX61xX79xX23xX22xX3xXb9xX1xXf8xX170xX0xX96xX10xX190xX2fxX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX7fxX40xX15xXaxX2fxXcxX1x1116dxX4xX3xX1xXdxX11exX23xX3xX30xX27xX86xXexX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX8cxX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX1f6xX1b1xX96xX2xX2xX96xX1f6xX1c2xX1c2xX1eaxX3xX4cxX45xX3xX30xX27xX86xXexX3xX39cx13027xX6xX3xX4fx154bexXdxX8cxX3xXd5xX437xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX190xX320xXexX3xX7xX2fdxX3xX4fxXdxX4dxX27xX3xX4xX59xX6xX3xX30xX27xX86xXexX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX8cxX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX2xX1b1xX96xX2xX2xX96xX1f6xX1c2xX2xX1eaxX2dxX3xX361xX22xX1xX55xX3xX4fxX55xX23xX1xX3xX7xX2fdxX3xX1e9xX2xX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX96xX361xX10axX1exX57xX10exX3xX23xX22xX45xX15xX3xX1eaxX2xX96xX206xX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX3xX4xX59xX6xX3xX57xX1xX386xX23xX1xX3xXbxX1xX59xX3xX2d2xX27xX15xX3xX4fxX55xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX190xX320xXexX3xX7xX2fdxX3xX4fxXdxX4dxX27xX3xX4xX59xX6xX3xX30xX27xX86xXexX3xXexX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX8cxX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX2dxX3xXcxX1xX2d7xX23xX22xX3xXexX61xX3xX7xX2fdxX3xX1c2xX1ebxX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX96xXcxXcxX1exXabxX361x13a5exX3xX23xX22xX45xX15xX3xX1f6xX206xX96xX2xX1c2xX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX3xX4xX59xX6xX3xXabxX320xX3xX361xX320xXdxX3xX4cx17390xX3x12584xX27xX15xX3xX4fxX55xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX190xX320xXexX3xX7xX2fdxX3xX10axXdxX4dxX27xX3xX4xX59xX6xX3xX361xX22xX1xX55xX3xX4fxX55xX23xX1xX3xX7xX2fdxX3xX1e9xX2xX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX96xX361xX10axX1exX57xX10exX3xX23xX22xX45xX15xX3xX1eaxX2xX96xX206xX96xX1f6xX1c2xX2xX206xX3xX4xX59xX6xX3xX57xX1xX386xX23xX1xX3xXbxX1xX59xX3xX2d2xX27xX15xX3xX4fxX55xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX190xX320xXexX3xX7xX2fdxX3xX10axXdxX4dxX27xX3xX4xX59xX6xX3xX30xX27xX86xXexX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX8cxX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX8cxX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX7fxX40xX15xXaxX2fxXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX4cxX4dxX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX10axX320xX4xX3xX5xX86xXbxX3xX1xX155xX23xX22xX3xXabxX6xX3xX4xX1xX7fxX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX4cxX45xX3xX4xX82xX23xX3xXd5xX320xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX2dxX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xXabxX6xX3xX4xX1xX7fxX3xX1eaxX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX3xX4cxX45xX3xX1f6xX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xX8cxX3xX22x1607fxX190xX24xX3xX361xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX4cxX45xX3xX4xX82xX23xX3xXd5xX320xX3xX1xX27xX15xX11exX23xX3xX361xX22xX1xXdxX3x1304axX27xX3dxX23xX2dxX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX4cxX45xX3xX4xX82xX23xX3xXd5xX320xX3xXcxX10exX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX2dxX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX4cxX45xX3xX4xX82xX23xX3xXd5xX320xX3xX1xX27xX15xX11exX23xX3xX57xX6xX23xX3xX30xX320xX4xX2dxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX2d7xX23xX22xX3xX30xXf8xX3xX10axX333xX23xX1xX3xX39cxX79xX23xX3xX1exX3xXabxX386xX3xXexX1xX61xX3xXcxXc6xX23xX1xX3xX59xX15xX3xX1exX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX44xX10axX361xf38axX3xXexXc6xX23xX1xX2dxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX2d7xX23xX22xX3xX10axX66xX23xX22xX3xX361xX22x1651bxX4xX3xX39cxX79xX23xX3xX1exX3xX10exX1xXcfxX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3x16f1bxXabxX361xX74fxX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX386xX4xX1xX3xX1cxX27xX31xXexX3xX7x13268xX4xX3xXexXf7xX7fxX23xX22xX3xXbxX1xX7fxX23xX22xX3xXexXf7xX45xX7fxX3xXexX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3x153d3xX57xXd6xX3xX23xX61xX62xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX32axX4xX3xX1cxX3dxX15xX3xX40xX3f8xX23xX22xX3xX23xX2d7xX23xX22xX3xXexX1xX2d7xX23xX3xX190xX62xXdx17836xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX4fxX7fxX155xX23xX3xX1f6xX1c2xX2xX2xX1exX1f6xX1c2xX1f6xX1c2xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX7fxX40xX15xXaxX2fx104a2xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX4xX59xX6xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX22xX433xXdxX3xX4cxX4dxX3xXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xXb9xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3x1182cxX7xX2fdxX3xX2xX3xX4fxX61xX354xX23xX22xX3xX361xX22xX27xX15xf7a6xX23xX3xXcxX31xXexX3xXcxX1xX45xX23xX1xX8cxX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXbxX1xX2fdxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1x13355xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX7fxX40xX15xXaxX2fxX39cxX6xX27xX3xX2xX1c2xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX4fxXd2xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX8cxX3xX23xX38xX27xX3xX36xX1xX2d7xX23xX22xX3xX4xXcfxX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xXbxX1xXd6xX23xX3xX1xX6afxXdxX3xX4xX59xX6xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX8cxX3xXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xXb9xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX7x111adxX3xX5xX45xX190xX3xX4xX82xX4xX3xX2d2xX27xX15xX3xXexXf7xX333xX23xX1xX8cxX3xXexX1xX59xX3xXexX533xX4xX3xXexX1xX6xX190xX3xX190xX61xX27xX3xX780xXabxX361xX74fxX3xXexXc6xX23xX1xX3xXexXf7xX333xX23xX1xX3xXcxX1xX59xX3xXexX61xX62xX23xX22xX3xX57xX1xX386xX23xX1xX3xXbxX1xX59xX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX10xX7fxX3xX2d2xX27xX15xX3xX4fxX55xX23xX1xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xX40xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXf7xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX2fxX0xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXf8xX23xX3xX2d2xX27xX6xX23xX24xX0xX96xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX190xXd5xX1exX6xX23xX40xX1exX7xX6xXbxX7fxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xXabxXd6xX7fxX3xX4cxX11exX3xXcxX437xX3xX2d2xX27xX2fdxX4xX3xX1xX155xX23xX22xX3xXd5xX6xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4cxX10xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exXd5xX6xX7fxX1exX4cxX10xX1exXexX7fxX1exX2d2xX27xX7fxX4xX1exX1xX6xX23xX22xX1exXd5xX6xX96xX2xX206xX1b3xX2xX1c2xX1c2xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX0xXdxX190xX22xX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX96xX190xX10xX40xXdxX6xX96xX2xX1f6xX1c2xX96xX23xX10xX1aaxX7xX96xX2xX1e9xX1f6xX1b3xX96xX2xX1c2xX1b1xX40xX1c2xX2xX1b3xX1c2xX1c0xX1c0xX1eaxXexX2xX206xX1e9xX1eaxX5xX206xX1exX2xX1f6xX206xX40xX1c2xX1f6xX2xX1f6xX206xX1c0xX1b3xXexX2xX1b1xX1e9xX206xX1ebxX5xX1c2xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxX3xX4xX82xX4xX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX8cxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX96xX2fxX0xX96xX6xX2fxX0xX40xXdxX4cxX2fxX0xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xXabxXd6xX7fxX3xX4cxX11exX3xXcxX437xX3xX2d2xX27xX2fdxX4xX3xX1xX155xX23xX22xX3xXd5xX6xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4cxX10xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exXd5xX6xX7fxX1exX4cxX10xX1exXexX7fxX1exX2d2xX27xX7fxX4xX1exX1xX6xX23xX22xX1exXd5xX6xX96xX2xX206xX1b3xX2xX1c2xX1c2xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xXabxXd6xX7fxX3xX4cxX11exX3xXcxX437xX3xX2d2xX27xX2fdxX4xX3xX1xX155xX23xX22xX3xXd5xX6xX0xX96xX6xX2fxX0xX96xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX2fxXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxXcbxX6xX3xX4xXcfxX3xX4cxXd2xX23xX3xXd5xXd6xX23xX3xX4fxXd2xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexXf7xXf8xX23xX3xXabxX82xX7fxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX45xX3xX10axX45xXdxX3xX10exXcxX1exXcxX44xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xXabxXd6xX7fxX3xX4cxX11exX3xXcxX437xX3xX2d2xX27xX2fdxX4xX3xX1xX155xX23xX22xX3xXd5xX6xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX386xX4xX1xX3xXexXf7xX7fxX23xX22xX3xX1cxX3dxX15xX3xX40xX3f8xX23xX22xX3xX23xX4dxX23xX3xX2d2xX27xX2fdxX4xX3xXbxX1xX306xX23xX22xX3xXexX7fxX45xX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX4fxX7fxX155xX23xX3xX1f6xX1c2xX1c2xX1e9xX3xX1exX3xX1f6xX1c2xX2xX1e9xX3xX4xX1xX7fxX3xXabxX320xX3xX57xX44xX535xX39cxX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX45xX3xX10axX155xXdxX3xXexX82xX3xX515x12ae3xX3xXcxXf7xX76axX23xX22xX3xX44xXd6xXdxX3xX1exX3x1764dxXdxX82xX190xX3xX4fxX2fdxX4xX3xX57xX2d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXc6xX23xX1xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xX96xX40xXdxX4cxX2fxX0xX96xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX31xXexX3xX4xX1xX7fxX3xX2d7xX23xX22xX3xXcxXf7x169c5xX23xX3xX361xX6xX190xX3xX44xX6afxX23xX22xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exX5xX6xX7fxX1exX40xX7fxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX1xX7fxX1exX7fxX23xX22xX1exXexXf7xX6xX23xX1exX23xX6xX190xX1exX1xX7fxX23xX22xX96xX2xX206xX2xX206xX1ebxX2xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX0xXdxX190xX22xX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX96xX190xX10xX40xXdxX6xX96xX2xX1f6xX1c2xX96xX23xX10xX1aaxX7xX96xX2xX1e9xX2xX1b1xX96xX2xX1c2xX1b1xX40xX1c0xX2xX206xX1c2xX2xX1c0xX1ebxXexX1eaxX1c0xX1f6xX1eaxX1ebxX5xX1c2xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxX3xX4xX82xX4xX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX8cxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX96xX2fxX0xX96xX6xX2fxX0xX40xXdxX4cxX2fxX0xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX31xXexX3xX4xX1xX7fxX3xX2d7xX23xX22xX3xXcxXf7xXdffxX23xX3xX361xX6xX190xX3xX44xX6afxX23xX22xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exX5xX6xX7fxX1exX40xX7fxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX1xX7fxX1exX7fxX23xX22xX1exXexXf7xX6xX23xX1exX23xX6xX190xX1exX1xX7fxX23xX22xX96xX2xX206xX2xX206xX1ebxX2xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX31xXexX3xX4xX1xX7fxX3xX2d7xX23xX22xX3xXcxXf7xXdffxX23xX3xX361xX6xX190xX3xX44xX6afxX23xX22xX0xX96xX6xX2fxX0xX96xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX2fxXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxXcbxX6xX3xX4xXcfxX3xX4cxXd2xX23xX3xXd5xXd6xX23xX3xX4fxXd2xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexXf7xXf8xX23xX3xXabxX82xX7fxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX45xX3xX10axX45xXdxX3xX10exXcxX1exXcxX44xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX31xXexX3xX4xX1xX7fxX3xX2d7xX23xX22xX3xXcxXf7xXdffxX23xX3xX361xX6xX190xX3xX44xX6afxX23xX22xX3xX848xX39cxX361xX3xX2xX1e9xX1b3xX1ebxX877xX8cxX3xX23xX22xX27xX15xXf8xX23xX3xX10exX1xXcfxX3xXabxX386xX3xXexX1xX61xX3xXcxX1xX61xX354xX23xX22xX3xXexXf7xX3f8xX4xX3xXcxXc6xX23xX1xX3xX59xX15xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xX96xX40xXdxX4cxX2fxX0xX96xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX333xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4cxX10xX1exX4cxXdxX10xX4xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exX5xX6xX7fxX1exX40xX7fxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX96xX2xX1b1xX1e9xX1c2xX1b1xX1b3xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX0xXdxX190xX22xX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX96xX190xX10xX40xXdxX6xX96xX2xX1f6xX1c2xX96xX23xX10xX1aaxX7xX96xX2xX1e9xX1c2xX1ebxX96xX2xX1c2xX1b1xX40xX1eaxX2xX1b1xX1c0xX1f6xX1b3xX1b1xXexX1b1xX2xX1f6xX1f6xX5xX1b3xX1exX1b1xX1eaxX1f6xX6xX1c2xXd5xX1b3xX2bxX1e9xX1c0xX2xX10xX206xX40xX1c0xX1c2xX1f6xX1c0xX1c2xX2bxX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX1xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX4xX1xX7fxX3xX4xX82xX4xX3xXexX86xXbxX3xXexX1xX8bxX8cxX3xX4xX82xX3xX23xX1xX3dxX23xXaxX3xX96xX2fxX0xX96xX6xX2fxX0xX40xXdxX4cxX2fxX0xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX333xXaxX3xX1xXf7xX10xX2bxX9xXaxX96xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXf7xXdxX96xX5xX6xX15xX1exX15xX1exX36xXdxX10xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4cxX10xX1exX4cxXdxX10xX4xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX7fxX23xX22xX1exX5xX6xX7fxX1exX40xX7fxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX96xX2xX1b1xX1e9xX1c2xX1b1xX1b3xX170xX1xXexX190xXaxX2fxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX333xX0xX96xX6xX2fxX0xX96xX7xXexXf7xX7fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX2fxXabxX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX27xX6xX3xX1exX3xX36xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxXcbxX6xX3xX4xXcfxX3xX4cxXd2xX23xX3xXd5xXd6xX23xX3xX4fxXd2xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX40xX3dxX23xX3xXexXf7xXf8xX23xX3xXabxX82xX7fxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX23xX1xX3xX4cxX45xX3xX10axX45xXdxX3xX10exXcxX1exXcxX44xX3xXexXc6xX23xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX11exX4xX3xX4fxX4dxX3xX23xX22xX1xX55xX3xX57xX1xX59xX3xXexX55xX4xX1xX3xX23xX61xX62xX4xX3xXexX66xX23xX22xX3xXexX1xX61xX6dxX23xX22xX3xX44xX27xX3dxX23xX3xX4xX1xX61xX79xX23xX22xX3xX30xX6xX7fxX3xX4fxX320xX23xX22xX3xX1xX155xX23xX22xX3xX23xX1xX333xX3xX4xX1xX7fxX3xX2d7xX23xX22xX3xX44xX45xX3xX515xXd2xX23xX3xXcxX1xX155xX4xX1xX3xX1exX3x15a34xX15xX3xX4cxXdxXf8xX23xX3xXabxX6xX23xX3xXcxX1xX61xX354xX23xX22xX3xX4cxX533xX3xXcxXc6xX23xX1xX3xX59xX15xX8cxX3xXcxXf7xX61xX6dxX23xX22xX3xXd5xX6xX23xX3xXcxX437xX3xX4xX1xX32axX4xX3xXcxXc6xX23xX1xX3xX59xX15xX170xX0xX96xXbxX2fxX0xX96xX40xXdxX4cxX2fxX0xX96xX5xXdxX2fxX0xX96xX27xX5xX2fxX0xX40xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf7xXaxX2fxX0xX96xX40xXdxX4cxX2fxX0xX96xX40xXdxX4cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106a7xX27xXexX1xX7fxXf7xXaxX2fxX44xX170xX6d1xX0xX96xXbxX2f
H.X