Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm tại một số doanh nghiệp
(Baohatinh.vn) - Trong không khí vui Tết, đón Xuân, sáng nay (20/2, tức mùng 5 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm tại một số đơn vị.
2d00xa769x6126x5252x8820xa42bxa6c2xa131x2e99x4ec7x9c44xa304x5723x770ex44f1x9a46xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5d09x7003xaed4xXexX0x7d62xXaxX17xX18xX19xXexX0x86a0x8371xX19x570dxXexX0xXax6a27xX9x9449xXdxX18x76e5xX2fx4391x8c5fx8de4xX5x4c12xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax443cxX9xXbx5b48xX2cxXaxX9x9d8dx82dbx3c98xX2xX9xXbx98bfx7c7fxXaxX9x7bf1xX35x766axXcxX9xXbx737bxX18xX9xX2fx4245xX4bxX9xa16ex3acax629axXbxX9x7e22x5985xX5cxX9xX4bxaa5cxXcxX9xXbx5a4axX35xX9xXcx7869xXbxX9xX2fx74ddxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bx531cxXaxX35x772dxX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3576xX17xX18xX19xX32xXexX5xX54xX24xX4bxX7axX9xX4exXax5e16xX4bxX7axX9xX4exXax759fxX9x3b7exX5cxX35xX9xX5x4c66xXbx86d4xX9xX60x5195xX4bxX9x4ac9xX5cx8e2axX4bxXacxX9xX2fx9612xX4bxX7axX9xX4bxX18xX26xX9x4431x3406x3644xX1cxXc2xXacxX9xXbx8e8cxX2cxX9xXcx4bd4xX4bxX7axX9x75f6xX9xX5xXaaxXbx97f7xXacxX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9x6c02x4f6bxX4bxX7axX9x3c42xX5cxX71xX2cxX9xa405xXaxXb9xX4bxXaxX9xX2cxXcdxX4bxX7axX9xXdx8979xX4bxXaxX9xX60xX69xX24xX9x7193x5f3exX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxXax9df8x7dc0xX4bxX7axXacxX9x80d4xX65xX4bxX9xX33xXax5612xX4bxX7axX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xX8fx4887xX9xX5x763axX4bxXaxX9xX60xX35xX9xX4exX35xX50xXcxX9xXbxX54xX18xX9xXaxX24xX69xXbxX9xX60xX6dxX4bxX7axX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX4exX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX60xX61xX5cxX9xX4bxX65xXcxX9xXbxX69xX35xX9xXcxX6dxXbxX9xX2fxX71xX9xX60xX115xX4bxX9xXa5xX40x854axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbx37bfxX18xXdxX35xX7axX4bx972fxX9x6e05xX5cxX2fxXbxX35xaf05xX26x5100xX32xXexXecxXaaxX4bxX9xX4exX35xX50xXcxX9xXbxX54xX18xX9xXaxX24xX69xXbxX9xX60xX6dxX4bxX7axX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX4exX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXa5xX12fxX9xX2cxXax5f2dxX2cxX9xXcx7ff6xX4bxX7axX9xX4bxX65xXcxX9xXcxaed6xX35xX9xX2cxXb9xX4bxX9xX23xX6dxXacxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xX4bxXaxXb4xX4bxX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xXecxX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX5bxXb4xX26xX9xX19x8343xX4bxX7axX9xX5xX54xX61xX4bxX9xX4xXaxXb4xX5cxX9xXc1xX60xX115xX4bxX9xXa5xX40xX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xXa5xX35xa170xX4bxX9xX5x45f7xX4bxX7axX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xX5xXaxX114xX115xX4bxX7axX9xXcxX69xX35xX9x5112xX9xX19xX40xX2cxXaxX9xXa5x55f6xX9xXa5x49e3xX4bxX9xXbxX58xX35xX9xX11axX35xXaaxXbxX9xX8fxX58xX35xXd6xX9xX60xXafxX4bxX7axX9xXbxX69xX35xX9xX2cxX25dxXcxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xX4bxX7axXaxX35xX7dxX33xX9xX45x7686xX2cxX9xX4x7a04xXcxX9xXb2xX5cxX26xX235xX4bxXacxX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xX23xX12fxX26xX9xXbx7ecaxX9xXa5xX5cxX35xX9xXcxX1e0xX4bxX7axX9xX4exXaxX35xX9xX2cxXaxXc9xX4bxX7axX9xX4exX35xXaaxX4bxX9xXaxX7dxX9xXbxXaxX71xX4bxX7axX9xXcxXb9xX26xX9xXcxXafxX2cxXacxX9xXbxXaxX35xXaaxXbxX9xX23xX40xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xX60xX69xX35xX9xXa5xX12fxX9xX4exXaxX9dxX4bxX7axX9xX4exXaxXa3xX9xXdxX18xX24xX9xX60xX6dxX4bxX7axX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xXaxX65xX4bxX7axX9xX2fxX18xX26xXacxX9xX33xXaxX5dxX4bxX9xX4exXaxX10bxX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xXbxX24xX12fxX4bxX9xXbxXaxX50xX9xX4xX45xX4xX46xX9xX4bxX7axX18xX26xX9xXbxX1e0xX9xX4bxXax494bxX4bxX7axX9xX4bxX7axX12fxX26xX9xX60xX61xX5cxX9xX4bxX65xXcxX9xXcxX1e9xX35xX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x67b0xX35xX19xXbxXaxX1a0x32fbxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0x9935xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2ax34edxXc3xX42fxX1cx681axX433xX19xXc2xX2ax8099xXd1xX433xX2axX2axXbxX3faxXc2xX433xX438xXdxXc3xX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX3f4xX35xX19xXbxXaxX1a0xX3faxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0xX407xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2axX42fxXc3xX42fxX1cxX433xX433xX19xXc2xX2axX438xXd1xX433xX2axX2axXbxX3faxX2axX42fxX3faxXdxX2axX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXbxX54xX120xX9xX2cxXaxX5cxX26xX7dxX4bxXacxX9xXbxXedxX4bxX7axX9x7c29xX5cxX12fxX9xX2cxXb9xX4bxX9xX23xX6dxXacxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xX4bxXaxXb4xX4bxX179xX179xX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX1a2xX5cxX2fxXbxX35xX1a7xX26xX1a9xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xX7axXaxX35xX9xX4bxXaxX260xX4bxXacxX9xX23xX35xX50xX5cxX9xX19xX114xX115xX4bxX7axX9xXdxX102xX4bxXaxX9xX60xX69xX24xX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xXecxX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX5bxXb4xX26xX9xX19xX217xX4bxX7axX9xX5xX54xX61xX4bxX9xX4xXaxXb4xX5cxX9xX60xX102xX9xXcxX69xX4bxXaxX9xX19xX69xX4bxX9xX60xX61xX5cxX9xXbxX114xXacxX9xXb9xX33xX9xX19xX25dxX4bxX7axX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xX4bxX7axXaxX7dxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xX60xX69xX35xX9xXa5xX12fxX24xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxXacxX9xXdxX12fxX9x658dxX60xX61xX5cxX9xX4exa0c2xX24x9989xX9xX60xX50xX9xX4bxXaxX35x56e5xX5cxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX7dxX33xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xXbxX54xX24xX4bxX7axX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXax7d97xX2cxX9xXbxX260xX33xX1a9xX9xX2cxXaxX1dcxX2cxX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xXaxX24xX12fxX4bxX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xXa5xX12fxX9xXa5xX114x956cxXbxX9xX4exXaaxX9xXaxX24xX69xX2cxXaxX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX4bxX65xXcxX9xXc2xXc3xX2axX42fxX1a9xX9xXbxX35xXaaxX33xX9xXbxX25dxX2cxX9xX60xX61xX5cxX9xXbxX114xXacxX9xXaxX24xX12fxX4bxX9xX2cxXaxX4axX4bxXaxX9xX60x525bxX4bxX7axX9xX23xX6dxX9xX19xXb4xX26xX9xX2cxXaxX5cxX26xX686xX4bxXacxX9xX4bxXaxX12fxX9xX5bxX114xX10bxX4bxX7axXacxX9xXcxX10bxX9xX54xX6dxX4bxX7axX9xXbxXaxX40xX9xXbxX54xX114xb248xX4bxX7axXacxX9xX4bxXb4xX4bxX7axX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxX5cxX9xX4bxXaxX260xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX7axX114xX739xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX60xX6dxX4bxX7axX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX3f4xX35xX19xXbxXaxX1a0xX3faxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0xX407xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2axX42fxXc3xX42fxX1cxX433xX433xX19xXc2xX2axX438xXd1xX433xX2axX2axXbxX2axX2axX438xX42fxXdxXc2xX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX3f4xX35xX19xXbxXaxX1a0xX3faxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0xX407xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2axX42fxXc3xX42fxX1cxX433xX433xX19xXc2xX2axX438xXd1xX433xX2axX2axXbx30a9xXc2xX438xXc3xXdxX438xX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX1a2xX5cxX2fxXbxX35xX1a7xX26xX1a9xX32xXexX179xX179xX179xX9xXa5xX12fxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX584xX5cxX18xX4bxX9xX4bxXaxX12fxX9xXcxXb9xX26xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX7axX69xX2cxXaxXacxX9xX4bxX7axXafxX35xX9xX4exXaxX9dxX4bxX7axX9xX4bxX5cxX4bxX7axXacxX9xX23xX235xX9xXbxX9dxX4bxX7axX9xXdxX35xX9xXbxXb4xXcxX9xX2cxX3dxX18xX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xXecxX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX5bxXb4xX26xX9xX19xX217xX4bxX7axX9xX5xX54xX61xX4bxX9xX4xXaxXb4xX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexXecxX114xX6d0xX2cxX9xX23xX35xXaaxXbxXacxX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xXecxX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX5bxXb4xX26xX9xX19xX217xX4bxX7axX9xX5xX54xX61xX4bxX9xX4xXaxXb4xX5cxX9xXcxX1e9xX35xX9xX60xX35xX9xXa5xX12fxX24xX9xXaxX24xX69xXbxX9xX60xX6dxX4bxX7axX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX2cxX5cxX71xX35xX9xX4bxX65xXcxX9xXc2xXc3xX2axX433xX9xXa5xX1e9xX35xX9xX4bxX7axX12fxX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX686xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX7axX69xX2cxXaxXacxX9xX4bxX7axXafxX35xX9xX4exXaxX9dxX4bxX7axX9xX4bxX5cxX4bxX7axX9xXc1xX2fxX58xX4bxX9xXdxX114xX6d0xX4bxX7axX9xX2axX2axXc3xX9xXbxX54xX35xX7dxX5cxX9xXa5xX35xX235xX4bxX1cxX4bxX65xXcxXd6xX9xXa5xX12fxX9xX23xX235xX9xXbxX9dxX4bxX7axX9xXdxX35xX9xXbxXb4xXcxX9xXc1xXc2xX433xXd1xX179xXc3xXc3xXc3xXcxX1cxX4bxX65xXcxXd6xX179xX9xX8fxX7dxX9xXbxXaxX71xX4bxX7axX9xX4bxXaxX12fxX9xX5bxX114xX10bxX4bxX7axXacxX9xXcxXb9xX26xX9xXcxXafxX2cxX9xX60xX114xX6d0xX2cxX9xX60xX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX23xa6cbxX4bxX7axX9xX19xXb4xX26xX9xX2cxXaxX5cxX26xX686xX4bxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xX4bxX7axXaxX7dxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xX60xX69xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxXb9xX2cxX9xX4bxX114xX1e9xX2cxX9xXecxXc9xX2cxXacxX9xX46xXaxX260xXbxX9xX45xX58xX4bxXacxX9xX8fxX12fxX4bxX9xXf1xX5cxX71xX2cx7d56xX9xXa5xX1e9xX35xX9xXbxX239xX4bxX7axX9xXcxXc9xX2cxX9xX60xX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX438xX407xXc3xX9xXbx367bxX9xX60xX70cxX4bxX7axX179xX9xXecxXedxX2cxX9xX23xX35xX7dxXbxXacxX9xX2cxXb9xX2cxX9xX2fxX58xX4bxX9xX33xXaxX28fxXcxX9xX4bxXaxX114xX9xX7axX69xX2cxXaxXacxX9xX4bxX7axXafxX35xXacxX9xX23xX235xX9xXbxX9dxX4bxX7axX9xX2cxX3dxX18xX9xX4bxXaxX12fxX9xXcxXb9xX26xX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX60xX58xXcxX9xX23xX58xX24xX9xXbxX35xX235xX5cxX9xX2cxXaxX5cxX28fxX4bxX9xXbxXaxXb4xX4bxX9xXbxXaxX35xX7dxX4bxX9xXa5xX1e9xX35xX9xXcxX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axX9xXa5xX12fxX9xX60xX102xX9xX60xX114xX6d0xX2cxX9xX4exXaxXb9xX2cxXaxX9xXaxX12fxX4bxX7axX9xX4bxXaxX35xX686xX5cxX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xXbxX54xX235xX4bxX9xX2cxX58xX9xX4bxX114xX1e9xX2cxX9xXbxXa3xX4bxX9xX4bxXaxX35xX7dxXcxX179xX9xX46xX65xXcxX9xXc2xXc3xX2axX42fxXacxX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX5xX46xX8fxX8fxX9xXecxX61xX5cxX9xXbxX114xX9xX5bxXb4xX26xX9xX19xX217xX4bxX7axX9xX5xX54xX61xX4bxX9xX4xXaxXb4xX5cxX9xX60xXedxXbxX9xXcxX25dxX2cxX9xXbxX35xX235xX5cxX9xX2fxX58xX4bxX9xX5bxX5cxX5dxXbxX9xX60xX69xXbxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXbxXaxX5cxX9xXbxX54xX235xX4bxX9xXc2xX433xXc3xX9xXbxXb3cxX9xX60xX70cxX4bxX7axX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX4x49baxX4bxX7axX9xXbxX54xX24xX4bxX7axX9xX2fxXb9xX4bxX7axX9xX4bxX18xX26xXacxX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xX60xX102xX9xX60xXaaxX4bxX9xXbxXaxX65xXcxXacxX9xX2cxXaxX1dcxX2cxX9xXcxX1e0xX4bxX7axX9xX4bxX65xXcxX9xXcxX1e9xX35xX9xX4xX45xX4xX46xX11axX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9x4901xX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axX9xX255xX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxX54x3641xX4bxXaxX9xX60xX9dxX9xXbxXaxX40xX9xX8fxX12fxX9xX5xX132xX4bxXaxX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX3f4xX35xX19xXbxXaxX1a0xX3faxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0xX407xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2axX42fxXc3xX42fxX1cxX433xX433xX19xXc2xX2axX438xXd1xX433xX2axX2axXbxX42fxX3faxXd1xX91bxXdxX407xX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xX23xX35xX50xX5cxX9xX19xX114xX115xX4bxX7axX9xX4xX45xX4xX46xX11axX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xXcd7xX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axX9xX255xX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxX54xXcebxX4bxXaxX9xX60xX9dxX9xXbxXaxX40xX9xX8fxX12fxX9xX5xX132xX4bxXaxX9xXbxXaxX739xX35xX9xX7axX35xX18xX4bxX9xX584xX5cxX18xX9xX60xX102xX9xX4bx8a91xX9xXdxX217xX2cxX9xX33xXaxX5dxX4bxX9xX60xX5dxX5cxXacxX9xX60xX24xX12fxX4bxX9xX4exXaaxXbxX9xXbxXaxX217xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xXbxX71xXbxX9xX4bxXaxX35xX7dxXcxX9xXa5xX25dxX179xX9xXecxXedxX2cxX9xX23xX35xX7dxXbxXacxX9xXbxX54xX24xX4bxX7axX9xX4bxXaxX357xX4bxX7axX9xX4bxX7axX12fxX26xX9xXbxX54xX114xX1e9xX2cxXacxX9xXbxX54xX24xX4bxX7axX9xXa5xX12fxX9xX2fxX18xX5cxX9xX5xXaaxXbxXacxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX60xX102xX9xXaxX5cxX26xX9xX60xX6dxX4bxX7axX9xX2axXc3xXc3xX9xX4xX45xX4xX46xX11axX9xXdxX12fxXcxX9xXa5xX35xX7dxX2cxX9xX438xX9xX2cxX18xXacxX9xXbxXaxX217xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xXbxX71xXbxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxXb9xX2cxX9xXa5xX7dxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXcxX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axXacxX9xXdxX28bxX33xX9xX60xXedxXbxX9xXaxX7dxX9xXbxXaxX71xX4bxX7axX9xX2cxXaxX35xXaaxX5cxX9xX2fxXb9xX4bxX7axXacxX9xXbxX54xX70cxX4bxX7axX9xX2cxXb4xX26xX9xX5bxX18xX4bxXaxX9xX7axXafxX33xX9xX33xXaxX61xX4bxX9xXdxX12fxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xX33xXaxX71xX9xX4bxX7axX12fxX26xX9xX2cxX12fxX4bxX7axX9xX2fxXb9xX4bxX7axX9xX19axX9xX5bxX18xX4bxXaxX9xX19axX9xX2fxX69xX2cxXaxX9xX19axX9xX60x457exX33xXacxX9xX33xXaxX25dxX2cxX9xXa5xX25dxX9xX4bxXaxXb4xX4bxX9xX19xXb4xX4bxX9xXa5xX5cxX35xX9xX5xXaaxXbxX9xX60xXafxX4bxX9xXb2xX5cxXb4xX4bxX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX54xX1a9xX32xXexX0xX35xXcxX7axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX5cxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX5cxX23xX4bxX19xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4exX35xX17xXcxX9xXbxX54xX18xX9xX2fxX18xX4bxX9xX5bxX5cxX18xXbxX9xX19xX18xX5cxX9xX4bxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXcxX24xXbxX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX7axXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX3f4xX35xX19xXbxXaxX1a0xX3faxXc3xXc3xX33xX5bxX1a9xXaxX17xX35xX7axXaxXbxX1a0xX407xXc3xXc3xX33xX5bxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a0xX1cxX1cxX35xX179xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX179xXa5xX4bxX1cxX4bxX17xX3f4xX2fxX1cxX2axX42fxXc3xX42fxX1cxX433xX433xX19xXc2xX2axX438xXd1xX433xX2axX2axXbxX433xX433xX407xX2axXdxXd1xX179xX1a2xX33xX7axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX19axX18xXdxX35xX7axX4bxX1a0xX9xX1a2xX5cxX2fxXbxX35xX1a7xX26xX1a9xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xXbxXedxX4bxX7axX9xX584xX5cxX12fxX9xX2cxXaxX1dcxX2cxX9xXcxX1e0xX4bxX7axX9xX4xX45xX4xX46xX11axX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xXcd7xX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axX9xX255xX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxX54xXcebxX4bxXaxX9xX60xX9dxX9xXbxXaxX40xX9xX8fxX12fxX9xX5xX132xX4bxXaxX9xX4bxXaxXb4xX4bxX9xX19xX40xX33xX9xX60xX61xX5cxX9xX4bxX65xXcxX9xXcxX1e9xX35xX179xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2xX9xXbxX4axX4bxXaxX9xXecxXedxX4bxX7axX9xXf1xX5cxX71xX2cxX9xXf6xXaxXb9xX4bxXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx35e9xX9xX4bxXaxX357xX4bxX7axX9xX4exXaxXafxX9xX4exXaxX65xX4bxX9xXa5xX1e9xX35xX9xX60xX115xX4bxX9xXa5xX40xXacxX9xX60xX70cxX4bxX7axX9xXbxXaxX739xX35xX9xX4bxXaxX5dxX4bxX9xXcxX69xX4bxXaxXacxX9xX4xX9dxX4bxX7axX9xXbxX26xX9xX2cxX61xX4bxX9xXbxX35xXaaxX33xX9xXbxX25dxX2cxX9xXcxX69xX4bxXaxX9xX19xX69xX4bxX9xX60xX239xX35xX9xXcxX1e9xX35xXacxX9xX2fxXb9xX4bxX7axX9xXbxX69xX24xX9xXbxX54xX24xX4bxX7axX9xXbxX54xX18xX4bxX7axX9xXbxX54xXa3xX9xXaxX7dxX9xXbxXaxX71xX4bxX7axX9xX2cxXaxX35xXaaxX5cxX9xX2fxXb9xX4bxX7axXacxX9xXbxX54xX70cxX4bxX7axX9xX2cxXb4xX26xX9xX5bxX18xX4bxXaxX9xXbxX54xX235xX4bxX9xX2cxXb9xX2cxX9xXbxX5cxX26xXaaxX4bxX9xX33xXaxX71xX1a9xX9xXbxXaxX217xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4bxX9xXbxX71xXbxX9xX2cxX9dxX4bxX7axX9xXbxXb9xX2cxX9xXa5xX7dxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXcxX9dxX35xX9xXbxX54xX114xX739xX4bxX7axX9xX60xX9dxX9xXbxXaxX40xX9xX7axXafxX33xX9xX33xXaxX61xX4bxX9xX60xX28fxX26xX9xX4bxXaxX18xX4bxXaxX9xXbxX35xXaaxX4bxX9xX60xX6dxX9xX5bxXb4xX26xX9xX19xX217xX4bxX7axX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xX33xXaxX71xX9xX8fxX12fxX9xX5xX132xX4bxXaxX9xXbxX54xX10bxX9xXbxXaxX12fxX4bxXaxX9xX60xX9dxX9xXbxXaxX40xX9xXdxX24xX69xX35xX9xXc2xX179xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7476xX5cxXbxXaxX24xX54xX32xXexX5xXaxX18xX4bxXaxX9xX8fxX24xX12fxX35xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thanh Hoài