Bắt xe tải chở nhiều gia cầm, thịt bò khô không rõ nguồn gốc
(Baohatinh.vn) - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bắt xe tải vận chuyển lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
25ecx5878x5df5x5220x9737x9aa2x4da3x767fxa956x412fx4dcdx265ex707ax40b1x52c8x5753xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7e34x50acx8bd8xXexX0x4db3xXaxX17xX18xX19xXexX0x4427x87d7xX19x2605xXexX0xXax91b8xX9x7432xXdxX18x2f56xX2fx9951x26e6xa26exX5x7610xXbxXdxX17xX32xXex5773x5cacxXbxX9x93e3xX17xX9xXbx43b4xX35xX9xX2cxXax62edxX9x4b5cxXaxX35x3238x45a6xX9x703fxX35xX18xX9xX2cx8955xXcx958dxX9xXbxXax7f9fxXbxX9xX23x5f98xX9xa00bxXax7b1axX9xX61xXaxX63xX4axX50xX9x6a48x9a67xX9xX4axX50xX4ex5ee3xX4axX9xX50x6eadxX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6f27xX17xX18xX19xX32xXex4dadx6fbfxX35xX9xX4xX43xX4axXaxX9xX2fx5b36xXbxX9x46eaxX35xX4dxX4exX9xXbxX6bxX18xX9xXbxX8exX35xX9xX33xXax3d9cxXcxX9x2e37xX4dxX9xX61xX35xX4axXaxX9xXbx7a27xX9x8cffxX9xXcxX18xX9xXbx8672xX26xX9xX4xX63xX4axX50xX9xX18xX4axX9xXaxX4exX26x3300xX4axX9xX87x4a2cx7251xX4axX50xX9x664dxXax2876xX9x51a0xX87x3026xX9xX5x9514xX4axXax8004xX9xXacx9593xX18xX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xXacx562exX4axX9xX2cxXaxX4exX26x3fafxX4axX9xXdxXcfx7c55xX4axX50xX9xXdx79d3xX4axX9xXbxXax3d11xX2cxX9xX33xXax7540xXcxX9xX61xXaxX63xX4axX50xX9xX6bxX6cxX9xX4axX50xX4exX71xX4axX9xX50xX75xX2cxX9xX3fxX4ex6d6bxXbxX9xX3fx6109x9016xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXb7xX18xXdxX35xX50xX4ax70fbxX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX6bx5f42xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x8210xX35xX19xXbxXaxX151x6944x9504xX16fxX33xX3fxX159xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX151x6f7cxX16fxX16fxX33xX3fxX32xX9xX2fxX6bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX151xX1cxX1cxX35xX12axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX12axXacxX4axX1cxX4axX17xX168xX2fxX1cxX2axa623x835exX2axX1cxX2axX16fxX16exX19xX1a4xX2axX1a3xX16fxX1a3xX2axX1a3xXbxX1a3xX1a3xX2axX16fxXdxX16fxX12ax90e5xX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX3fxX17xX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axXaxX35xX17xX4exX9xX50xX35xX18xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxXaxX35xXbxX9xX23xX24xX9xX61xXaxX24xX9xX61xXaxX24xX4axX50xX9xX6bxX24xX9xX4axX50xX4exX24xX4axX9xX50xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXb7xX18xXdxX35xX50xX4axX151xX9xX1baxX4exX2fxXbxX35x2bf9xX26xX159xX32xXexX7xXaxXcfxXd0xX4axX50xX9xXbxX35xXcbxX4axX9xX2cx8508xX4axX50xX9xXaxXdaxX4axX50xX9xXax848bxX18xX9xXacxX35xX9xX33xXaxXa9xXcxX9xX9axXcfxXfexX2cxX9xX9axXcfxX18xX9xXacxX4dxX9xX4xX63xX4axX50xX9xX18xX4axX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xX87xXcfxXd0xX4axX50xX9xXd4xXaxXd6xX9xX2cxXax8a28xX9xX3fx8658xX9xXdx6e8bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexXd4xXaxX24xX43xX4axX50xX9xX1a4xXaxX9xX2fxX97xX4axX50xX9xX4axX50xXdaxX26xX9x51c6xX2b0xX1cxX2axX2b0xX1cxX2b0xX16fxX2axX1a3xX57xX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xXcxX18xX4axX50xX9xX3bxXd4x459axX9x9cf3xX1a3xX4xXb7xX2b0x5088xX2axX12axX16exX17bxX9xX19xX24xX9xX18xX4axXaxX9x833dxX50xX4exX26x59d1xX4axX9x9f52x2862xX4axX9xX5xXaxXb5xX9xXd8xX2caxX2dexX9xX2ax48d8xX1a3xX2b0xX57xX9xXbxX6bxXbdxX9xXbxXa9xX35xX9xX3fx312dxX9xX87xXcfxX4axX50xX9x7e95xX4ex75daxX4axX57xX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xX87xXcfxX4axX50xX9xX2dexX50xX4exX26xXd6xX4axX57xX9xX2dexX50xXaxXcbxX9x6a98xX4axXe0xX9xX9axX35xX4dxX4exX9xX61xXaxX35xXf9xX4axX57xX9xX2cxXaxXa9xX26xX9xXbxXe3xX9xX2dexX50xXaxXcbxX9xX325xX4axX9xXacxX4dxX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xX87xXcfxXd0xX4axX50xX9xXd4xXaxXd6xX9xXbxX35xXd6xX4exX9xXbxXax3471xX57xX9xX61xXaxX35xX9xX9axXb5xX4axX9xX9axX24xXa9xX4axX9xX9axXcfxX280xX4axX50xX9xXdxX35xXd6xX4axX9xX3fxX300xX9xX87xXdaxX9x3b5fxX35xX4axXaxX9xXb7xX9xX87xXcfxXd0xX4axX50xX9x71a4xX35xX18xX4axX50xX9xXbxXax4ee0xX9xX23xX5bxX9xX8dxX8exX35xX9xX4xX43xX4axXaxX9xX2fxX97xXbxX9xX9axX35xX4dxX4exX9xXbxX6bxX18xX9xXbxX8exX35xX9xX33xXaxXa9xXcxX9xXacxX4dxX9xX61xX35xX4axXaxX9xXbxXb5xX9xXb7xX9xXcxX18xX9xXbxXbdxX26xX9xX4xX63xX4axX50xX9xX18xX4axX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xX87xXcfxXd0xX4axX50xX9xXd4xXaxXd6xX9xX19xXe3xX4axX50xX9xXdxXa9xX35xX9xX61xX35xXf9xXcxX9xXbxX6bxX18xX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXb7xX18xXdxX35xX50xX4axX151xX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX6bxX159xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX168xX35xX19xXbxXaxX151xX16exX16fxX16fxX33xX3fxX159xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX151xX17bxX16fxX16fxX33xX3fxX32xX9xX2fxX6bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX151xX1cxX1cxX35xX12axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX12axXacxX4axX1cxX4axX17xX168xX2fxX1cxX2axX1a3xX1a4xX2axX1cxX2axX16fxX16exX19xX1a4xX2axX1a3xX16fxX1a3xX2axX1a3xXbxX2b0xX2d1xX17bxX17bxXdxX2axX12axX1baxX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX3fxX17xX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axXaxX35xX17xX4exX9xX50xX35xX18xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxXaxX35xXbxX9xX23xX24xX9xX61xXaxX24xX9xX61xXaxX24xX4axX50xX9xX6bxX24xX9xX4axX50xX4exX24xX4axX9xX50xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXb7xX18xXdxX35xX50xX4axX151xX9xX1baxX4exX2fxXbxX35xX233xX26xX159xX32xXexX4xX24fxX9xX61xXaxX24xX43xX4axX50xX9xX2axX2b0xX16fxX61xX50xX9xX50xXdaxX9xX2fxX75xX4axX50xX9xX61xXaxX63xX4axX50xX9xX6bxX6cxX9xX4axX50xX4exX71xX4axX9xX50xX75xX2cxX57xX9xX61xXaxX63xX4axX50xX9xX2cxX24fxX9xX50xX35xX125xX26xX9xXbxX280xX9xX61xX35xXf9xXcxX9xX19xX5bxX2cxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa9xX35xX9xXbxXaxX280xX35xX9xX9axX35xXf9xXcxX9xX61xX35xXf9xXcxX9xXbxX6bxX18xX57xX9xXbxX6bxXd6xX4axX9xX3fxX17xX9xXacxXf2xX4axX9xX2cxXaxX4exX26xXf9xX4axX9xX16exX1a4xX9xX2cxX24xX4axX9xX50xXdaxX9xX2fxX75xX4axX50xX57xX9xX4ax73b2xX4axX50xX9xX61xXaxX24xX43xX4axX50xX9xX2axX2b0xX16fxX61xX50xX159xX9xX17bxX9xXbxXaxX245xX4axX50xX9xXbxXaxX5bxXbxX9xX23xX5fxX9xX2fxX125xX26xX9xX61xXaxX63xX57xX9xX2b0xX9xXbxXaxX245xX4axX50xX9xXbxXaxX4exX75xX2cxX9xXdxX97xX9xX2cxX245xX4axX50xX9xX2cxXd0xX9xX2fxX75xX9xX23xX97xX4axXaxX9xX61x9d2cxX24xX57xX9xX9axXcfxX280xX4axX50xX57xX9xX23xX8exXbxX9xX4axX2e6xX4axX50xX57xX9xX23xX8exXbxX9xX4axXb5xX33xX57xX9xX6bxX4exX75xX2cxX9xX23xX63xX4axX50xX9xXacxXdaxX9xX6bxX18xX4exX9xX2cx6430xX9x88b9xX4exX43xX12axX12axX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexXd4xXaxX35xX9xX23xX5bxX9xX26xXd6xX4exX9xX2cxX55xX4exX57xX9xXbxXdaxX35xX9xX3fxXb5xX9xX2dexX50xX4exX26xX2e2xX4axX9xX2e5xX2e6xX4axX9xX5xXaxXb5xX9xX61xXaxX63xX4axX50xX9xX3fxX4exX125xXbxX9xXbxX6bxX395xX4axXaxX9xX9axXcfxXfexX2cxX9xX23xX125xXbxX9xX2cxXe3xX9xX50xX35xX125xX26xX9xXbxX280xX9xX4axXdaxX24xX9xX2cxXaxX129xX4axX50xX9xXcxX35xX4axXaxX9xX4axX50xX4exX71xX4axX9xX50xX75xX2cxX9xX2fxX75xX9xXaxXdaxX4axX50xX9xXaxX24fxX18xX9xX4axX24fxX35xX9xXbxX6bxXd6xX4axX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX63xX4axX50xX9xX18xX4axX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xX87xXcfxXd0xX4axX50xX9xXd4xXaxXd6xX9xX9axX300xX9xX97xX33xX9xXbxX43xX35xX9xX33xXaxXcfxXd0xX4axX50xX9xXbxX35xXcbxX4axX9xXacxXdaxX9xXaxXdaxX4axX50xX9xXaxX24fxX18xX9xXacxX4dxX9xXbxX6bxX35fxX9xX2fxX48xX9xXacxXdaxX9xX33xXaxX75xX35xX9xXaxXfexX33xX9xXacxX103xX35xX9xXdxX108xX2cxX9xXdxXcfxXfexX4axX50xX9xXdxX35xXd6xX4axX9xX4axX50xXdaxX4axXaxX9xXaxX4exX26xXcbxX4axX9xXdxXf2xX33xX9xX23xX35xXd6xX4axX9xX23xX43xX4axX57xX9xX3fxX283xX9xXdxX286xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX61axX4exX26xX9xX9axX5bxX4axXaxX9xX2cxX618xX18xX9xX33xXaxX97xX33xX9xXdxX4exXf2xXbxX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX325xX4exXbxXaxX24xX6bxX32xXexX0xX23xXexX8dxX129xX2cxX9x4d42xX4exX26xX4dxX4axX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Đức Quyền