Nghệ An tăng viện 52 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19
6 giờ 30 phút sáng ngày mai (9/6), đoàn công tác của ngành y tế Nghệ An sẽ xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sang giúp Hà Tĩnh chống dịch.
b0b3x1256bx11cdex110edxc3e7x15189x12ed9x11aa8x13a0axX7xdc2ax12842xbbadx1007ex16acax130acxX5x11967xXax1330ex1365bx13adcxX1x14ae3xX3xcf3ex13f13xX3xXexfd63xX19xX14xX3x10da1xXdxX16xX19xX3x1602fx1747bxX3xX4x161b9xX19xX3xef1ax13785xX3xe658xX3xXexd483xX3xX1xe6b4xX3xXex128aex17b6cxX3xe72exe304xX3xXcx17511xX19xX1xX3xXbxX1x16103xX19xX14xbbf1xX3xX4xX1x112f0xX19xX14xX3x13dd8xb172xX4xX1xX3x10df3xc6d0xX20xXdxX50x17245xX2x11849xX0x16555xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xX50xXaxX12x10bf8xX3xX14xXdxcb33xX3xf018x1398fxX3xXbxX1xd370xXexX3xX7xX29xX19xX14xX3xX19xX14xX3cxX2fxX3x14759xX6xXdxX3xc8adxX5cxX5exX73xf6cdxX48xX3x17025xX56xX3cxX19xX3xX4x14301xX19xX14xX3xXexX29xX4xX3xX4xcef7xX6xX3xX19xX14xX3cxX19xX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX7x140aexX3xb0d2x10958x116e7xXexX3xXbxX1xX29xXexX3xXexfeecxX3xf38cxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX3bx13033xXbfxX3xX19xX14xX1xX51xX3x17830xX6xX3x152a5xX1xX56xX6xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX6xX19xX14xX3xX14xXdxX7exXbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xca12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxbbc8xXdxX50xXexX1x17244xX3xX73xX2xX25xXbxXbexefefxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX131xX3x1685bxX2xX2xXbxXbexX138xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX19xX14xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXbxX1xX45xX19xX14xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10axX2cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xX10axX20xX19xX5exX19xX10xX12cxX7xX5exX26xX2xX26xX79xX5exX2xX7axX25xX50xX26xX2xX142xX142x11f4fxX79xX2xXexX25xX79xX26xf650xX79xX5xX7axX10axc1afxXbxX14x14d89xX38xX9xX1cbxX142xX79xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX19xX14xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXbxX1xX45xX19xX14xX48xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxXaxX3xX12cxXdxX50xXexX1xX9xXaxX73xX2xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbexXexX5axX6xX5xXdxX14xX19xX131xX3xX1d0xXbfxX7xXexXdx14139xX2fxX138xXaxX12xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX7xXbcxX3xX14xXdxX7exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX1xf6c7xX4xX3xX1xXdxX16xX19xX3xX5xXc0xX2fxX3xX8bx1095exXbfxX3xXbex1450exXexX3xX19xX14xX1xXdxX16xX8bxX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxX10axX3x14c4bxX19xX1xX131xX3xXcxX1xX3cxX19xX1xX3xX55x18387xX77xX19xX14xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbexXexX5axX6xX5xXdxX14xX19xX131xX3xX1d0xXbfxX7xXexXdxX277xX2fxX138xXaxX12x149a6x161ccxd36bxX10axXcxX312xX3x14cf9xX2dax1841bxX19xX14xX3xXdex15d8dxX19xX1xX3xX55xX1x16888xX19xX1xX3xX5axX3xX310xX1x13ddcxX3xXcxX38xX2dax138abxX19xX14xX3xX2cxX6xX19xX3xX310xX1xX45xX19xX14xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxX3xXexX324xX19xX1xX48xX3xX311xXdxX29xX8bxX3xX96xX4cxX4xX3xX312xX331xX3x17cecxX3xXexX32xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX9cxX19xX14xX3xXexXdxX19xX131xX3xXcxX38xX2dax1531exX4xX3xXexX31exX19xX1xX3xX1xX31exX19xX1xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxX3xX331xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX50xXdx18082xX19xX3xX2cxXdxX32xX19xX3xXbxX1x140c3xX4xX3xXex17764xXbxX48xX3xXexX38xX56xX19xX14xX3xX7xX29xX19xX14xX3xX19xX6xX2fxX48xX3xX312xX331xX3xX365xX3xXexX32xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX96xb921xX3xX1xea5fxXbxX3xX20xX3cxX3x150c4xXbfxX2fxX32xXexX3xX96xX51xX19xX1xX3xXexX1cxX19xX14xX3xX20xXdxX16xX19xX48xX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX4xX1xX56xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX96x1541bxX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX10axX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX19xX3cxX2fxX3xX7xXbcxX3xXexX1xX2a9xX4xX3xX1xXdxX16xX19xX3xX19xX1xXdxX16xX8bxX3xX20xd563xX3xX14xXdxX7exXbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX5xXc0xX2fxX3xX8bxX2b6xXbfxX3xXbexX2baxXexX3xX19xX14xX1xXdxX16xX8bxX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX96xX32cxX48xX3xXcbxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX3bxXd6xXbfxX3xX19xX14xX1xX51xX3xXdexX6xX3xXe1xX1xX56xX6xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX20xX380xXdxX3xX20xX6xXdxX3xXexX38xX45xX3xX2cxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xXexXbfxX2fxX32xX19xX3xX4xXbfxX4cxXdxX3xX4xXa5xX6xX3xXe1xX1xXbfxX3xX20xX2a9xX4xX3xXcbxb4d6xX4xX3xXcxX38xXbfxX19xX14xX3xXcbxX2dxX3xX7xXbcxX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX25xX7axX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX20xX3cxX3xX79xX7axX7axX3xX2cxX2dxX3xX96xdea2xX3xXbxX1xX45xX19xX14xX3xX1xX2dxX48xX3xX2xX10axX7axX7axX7axX3xXe1xX1x17f1exXbfxX3xXexX38xX6xX19xX14xX48xX3xX2xX10axX7axX7axX7axX3xX96xX9cxXdxX3xX14xX1cxX19xX14xX3xXexX6xX2fxX48xX3xX25xX7axX3xXexXc0xX8bxX3xX4xX1xX4ecxX19xX3xX14xXdxX3e2xXexX3xX2cxX4ecxX19xX48xX3xX4x15a10xX19xX14xX3xX2xX7axX7axX3xXexX38xXdxX16xXbfxX3xX96xX51cxX19xX14xX3xXexXdxc89dxX19xX3xX8bxd2daxXexX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX12xb343xXdx13768xX19xX14xX3xXcxX38xXbfxX19xX14xX3xXex15563xX8bxX3xcd70xXdxX426xX8bxX3xX7xX56xX29xXexX3xXcbxX16xX19xX1xX3xXexb282xXexX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX7axX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xXexX1xX2a9xX4xX3xX1xXdxX16xX19xX3xX4xX9cxX19xX14xX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xX324xX3xX96xX3baxX56xX48xX3xX96xXdxX57axXbfxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX4xX1xXbfxX19xX14xX10axX10axX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX12xX13xX14xX56xX3cxXdxX3xX38xX6xX48xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX4xc27cxX19xX14xX3xX7xXbcxX3xX14xXdxX7exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX1xX2a9xX4xX3xX1xXdxX16xX19xX3xXbexX2baxXexX3xX19xX14xX1xXdxX16xX8bxX3xX8bxX2b6xXbfxX3xX2cxX16xX19xX1xX3xXbxX1xX530xX8bxX3xX8fxX50xX56xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX19xX3cxX2fxX3xX5xXc0xX2fxX3xX1xX3cxX19xX14xX3xX19xX14xX3cxX2fxX93xX3xXexX3baxXdxX3xXbxX1xX45xX19xX14xX3xXbexX2baxXexX3xX19xX14xX1xXdxX16xX8bxX3xXcbxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX312xd334xX19xX3xX13xX1xXdxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX20xX3cxX3xXcbxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX3bxXd6xXbfxX3xX19xX14xX1xX51xX3xXdexX6xX3xXe1xX1xX56xX6xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX56xX50xX2fxXaxX12xX73xX3xX14xXdxX77xX3xX79xX7axX3xXbxX1xX7exXexX3xX7xX29xX19xX14xX3xX19xX14xX3cxX2fxX3xX8bxX6xXdxX3xX8fxX5cxX5exX73xX93xX48xX3xX96xX56xX3cxX19xX3xX4xX9cxX19xX14xX3xXexX29xX4xX3xXexX31exX19xX1xX3xX19xX14xXbfxX2fxX16xX19xX3xX4xXa5xX6xX3xX19xX14xX3cxX19xX1xX3xX365xX3xXexX32xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX7xXbcxX3xXbexXbfxXc0xXexX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXc9xX3xXcbxX16xX19xX1xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX3bxXd6xXbfxX3xX19xX14xX1xX51xX3xXdexX6xX3xXe1xX1xX56xX6xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX7xX6xX19xX14xX3xX14xXdxX7exXbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX10axX5exX10axX0xX5exXbxX12xX0xX50xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX38xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX38xX56xX19xX14xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX598xX19xX3xX3e8xXbfxX6xX19xX131xX0xX5exX7xXexX38xX56xX19xX14xX12xX0xXbfxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5axXexX1xXbfxX8bxX2cxX5axX6xX19xX50xX5axX7xX6xXbxX56xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX3xXexX38xX2daxX77xX19xX14xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX14xX1xXdxX3xX19xX14xX77xX3xXexX3baxXdxX3xXcbx118ebxXdexX5a6xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX5a3xX8bxX3xXex15111xX19xX1xX3xX20xX380xXdxX3xX20xXdxX38xXbfxX7xX3xX312xX18xX596xX312xX5axX55xX56xX81cxX5axX26xXaxX3xX1xX38xX10xX277xX9xXaxX5exX2fxX5axXexX10xX5exX26xX5axXexX38xXbfxX56xX19xX14xX5axX1xX56xXbxX5axX19xX14xX1xXdxX5axX19xX14xX56xX5axXexX6xXdxX5axX2cxX20xX50xXe1xX5axXexXdxX19xX1xX5axX1xX6xX5axXexXdxX19xX1xX5axX6xX8bxX5axXexXdxX19xX1xX5axX20xX56xXdxX5axX20xXdxX38xXbfxX7xX5axX7xX6xX38xX7xX5axX4xX56xX20xX5axX26xX5exX26xX2xX79xX79xX79xX1c4xX10axX1xXexX8bxXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX5exX8bxX10xX50xXdxX6xX5exX2xX26xX7axX5exX19xX10xX12cxX7xX5exX26xX2xX26xX79xX5exX2xX79xX79xX50xX2xX26xX2xX26xX1cbxX2xX25xXexX73xX73xX1c4xX5cxX73xX5xX7axX10axX1d0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX19xX14xX3xX20xXdxX16xX19xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX1xX35xX3xXexX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXbxX1xX45xX19xX14xX48xX3xX4xX1xX4cxX19xX14xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX20xXdxX50xX5axX2xX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX50xXdxX20xX12xX0xX7xXexX38xX56xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX3xXexX38xX2daxX77xX19xX14xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX14xX1xXdxX3xX19xX14xX77xX3xXexX3baxXdxX3xXcbxX81cxXdexX5a6xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX5a3xX8bxX3xXexX831xX19xX1xX3xX20xX380xXdxX3xX20xXdxX38xXbfxX7xX3xX312xX18xX596xX312xX5axX55xX56xX81cxX5axX26xXaxX3xX1xX38xX10xX277xX9xXaxX5exX2fxX5axXexX10xX5exX26xX5axXexX38xXbfxX56xX19xX14xX5axX1xX56xXbxX5axX19xX14xX1xXdxX5axX19xX14xX56xX5axXexX6xXdxX5axX2cxX20xX50xXe1xX5axXexXdxX19xX1xX5axX1xX6xX5axXexXdxX19xX1xX5axX6xX8bxX5axXexXdxX19xX1xX5axX20xX56xXdxX5axX20xXdxX38xXbfxX7xX5axX7xX6xX38xX7xX5axX4xX56xX20xX5axX26xX5exX26xX2xX79xX79xX79xX1c4xX10axX1xXexX8bxXaxX12xX26xX3xXexX38xX2daxX77xX19xX14xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX14xX1xXdxX3xX19xX14xX77xX3xXexX3baxXdxX3xXcbxX81cxXdexX5a6xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX5a3xX8bxX3xXexX831xX19xX1xX3xX20xX380xXdxX3xX20xXdxX38xXbfxX7xX3xX312xX18xX596xX312xX5axX55xX56xX81cxX5axX26xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX38xX56xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xXdexX32xX19xX3xXexX1xX77xXdxX3xX96xXdxX426xX8bxX3xX19xX3cxX2fxX48xX3xXcbxX81cxXdexX5a6xX3xXexX324xX19xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX4xX1xX324xX3xX4xX32cxX3xX2xX3xXexX38xX2daxX77xX19xX14xX3xX1xX39xXbxX3xX50xX2daxX319xX19xX14xX3xXexX831xX19xX1xX3xX20xX380xXdxX3xX20xXdxX38xXbfxX7xX3xX312xX18xX596xX312xX5axX55xX56xX81cxX5axX26xX3xX5xX3cxX3xX2cxX16xX19xX1xX3xX19xX1xX5a3xX19xX3xX310xX10axX55xX10axX55xX10axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX50xXdxX20xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exXbfxX5xX12xX0xX50xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX5exX50xXdxX20xX12xX0xX5exX50xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX56xXbfxX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXcxX1xX3cxX19xX1xX3xX55xX1xXbfxX19xX14xX5exXcbxX29xX56xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX0xX5exXbxX12