Đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ Yemen, hơn 100 người thương vong
Hôm 29/8, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu trại huấn luyện binh sĩ của quân đội Yemen ở thành phố miền Nam Aden làm ít nhất 50 người chết.
cb5dxf944x122d2x11d06x13ce5xe389x13dcax11b6bx13464xX7x11a6axf7adxedb6xce80xf59exffa6xX5xde32xXaxf8d7x10e0dx13182x10d6dxX1xX3x14ea6xe840xe0d8xX3xX5xXdx11a7ax12a05xX3xX4xX1xdd1exXexX3xX15xX1x11123xX1axX3xe41exd6ecxX19xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7x14b91xX3x14c6dxX10xX1axX10xX15x1423bxX3xX1xf51axX15xX3xX2xf89axX43xX3xX15x126fex119f4xd070xXdxX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xX0x12986xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd34axX10xX6x12aefxXaxX12xX67xf11cxX1axX3x13da5xd218xX58xf32fxX3cxX3xX1ax10ae6xXexX3xX2bx14be4xX3x14dbcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xXexX3x1449ax14ed3xf481xX3x113caxX6xX3xXex13dbcxXdxX3xe8f2xX1xX1fxX3xXexX95xX99xXdxX3xX1xX1fxd13cxX15xX3xX5xX1fxX93xfa07xX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xX35xX3xX4x118eexX6xX3xcd9axX1fx135a2xX15xX3xX7exX78xXdxX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3x120bbxX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1x14faexX3xX1axXdxX1exX15xX3x12169xX6xX1axX3xdefbxX6axX10xX15xX3xX5xX2cxX1axX3x1236cxXexX3xX15xX1xXa7xXexX3xe5a0xX43xX3xX15xX47xX48xX49xXdxX3xX4xX1xX23xXex1514axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14483xX19xX6axX93xXaxX12xX67xf752xX15xX47xX3xXexXdxX15xX3x12d9fxX1xX14xXbxX3xXe0xd4ecxX11dxX3xX6ax14587xX15xX3xX15xX47xX1fx138d3xX15xX3xXexXdxX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX23xXexX3cxX3xX9cx1356fxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX7exX115xX3xX5xX14xXdxX3xX6exX3xXexX6exX3xX2bxX2cxX19xX3xX15xX3fxXdxX3xXexf5cdxXbxX3xXexX95xX1fxX15xX47xX3xX4xXb9xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexXbexX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX2bxX2cxX3xX9cxXe9xX4xX1xX3xX15x12d12xX3xX18xX19xX1axXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xXcxX190xX3xX4xX1x12d3axX4xX3xX10exX14xX4xX3xX7xX35xX3x10e17xX1xX6exX15xX47xX3xX18xXdxdabfxX15xX3xX47xXdx134eexXdxX3xXexX99xXdxX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4x1044fxX15xX47xX3xX91xX14xX4xX3xX15xX1xX16dxX15xX3xXexX1xX6exX15xX47xX3xXexXdxX15xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3cxX3xX7exX12dxX15xX47xX3xXexX1xX49xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX23xXexX3xX4xd292xX3xX9cxX1xX19xX92xX15xX47xX3xf1bcxX43xX3xX15xX47xX48xX49xXdxX3xX9cxX1xX14xX4xX3xX18x134d5xX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX7exX115xX3xX7exX48x11e92xX4xX3xX7exX48xX6xX3xXexX1c7xXdxX3xX1axX78xXexX3xX18xXadxX15xX1xX3xX2bxXdxXadxX15xX3xX4xXb9xX6xX3xXexX190xX3xX4xX1xX1b0xX4xX3xX15xX2cxX93xX3xXcbxX3xXe0xX6axX10xX15xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX95xX47xXdxX15xce51xX3xX71xXbxX91xX3xX6xX1fxXexX19x139edxXaxX12xX0xXexX18xX19xX6axX93xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX1axX47xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfexX18xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfexX2bxX15xX58xX15xX10xd7a9xX7xX58xX2xX216xcfdbxXf1xX58xX2xX43xXf1xX6axX71xX43xXf1xXexd039xXf1xX2xX71xX5xX43xXfexde1axXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6axX6xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX10xX1fxX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1xX6xX1axX3xX2bxX6xX19xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xXdxX3xX93xX10xX1axX10xX15xX3xX1xX19xX15xX3xX2xX43xX43xX3xX15xX47xX1fxX19xXdxX3xXexX1xX1fxX19xX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX95xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcf9xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX12x1089exX10xX3xXbcxX1fxXbexX15xX3xX7xe9c1xX3xX37xX10xX1axX10xX15xXfexX3x13e64xX15xX1xX27bxX3xX18xX5xX19xX47xX7xXbxX19xXexXfexX0xX58xXdxX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX95xX12xX0xX58xXexX18xX19xX6axX93xX12xX0xX58xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12x14ea1xXdxX1c7xXdxX3xX4xX1xX1b0xX4xX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4xX92xX15xX1xX3xX18xX14xX19xX3xX4xX19xX15xX3xX7xXd5xX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xX3xXexX95xX19xX15xX47xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX7xea01xX3xX4xf240xX15xX3xXex14cacxX15xX47xX3xX4xX6xX19xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xXcxX95xX99xXdxX3xX1xX1fxXa7xX15xX3xX5xX1fxX93xXadxX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xX35xX3xX15xX2cxX93xX3xX15xX28xX1axX3xXcbxX3xXbxX1xXe9xX6xX3xX10ex10abcxX4xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xXd5xX3xXe0xX6axX10xX15xXfexX3xX67xXdxXadxX15xX3xX4xX1xX48xX6xX3xX4xX20dxX3xX5xX34exX4xX3xX5xX48xX233xX15xX47xX3xX15xX2cxX19xX3xX5xX1c2xX15xX3xXexXdxX23xX15xX47xX3xX15xX1xX16dxX15xX3xXexX95xX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXadxX1axX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxXadxX15xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xX339xX14xX4xX3xXbxX1x14219xX15xX3xXex1087bxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xXexX1xX1fxX78xX4xX3xX1axX99xX15xX47xX3xX5xX48xX1c7xXdxX3xX9cxX1xXb9xX15xX47xX3xX18xXd5xX3xXe0xX5xX3xfdd8xX6xX10xX6axX6xX3xX1xX19x13379xX4xX3xXexX1xX1fxX78xX4xX3xXexX190xX3xX4xX1xX1b0xX4xX3x1198bxdf89xX3xXexX34exX3xX91xX48xX15xX47xX3xXexX1xX48xX49xX15xX47xX3xX7exX1b0xX15xX47xX3xX7xX6xX1fxX3xX4xX14xX4xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX15xX2cxX93xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e5xX19xX1fxX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x112b2x11917xX52fxX0xX58xXbxX12