Đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ Yemen, hơn 100 người thương vong
Hôm 29/8, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu trại huấn luyện binh sĩ của quân đội Yemen ở thành phố miền Nam Aden làm ít nhất 50 người chết.
1860xa82bxbe6dx9c14x88f0x3ee9x570ax41eax712bxX7x1ca1xaa13xe49bxef8ax8f3fxe8a3xX5xc26exXax52d8x489fxb4dcxeea3xX1xX3x2bd5xae64x8236xX3xX5xXdxd2bcxd995xX3xX4xX1xdcc4xXexX3xX15xX1x8d67xX1axX3x5c19x335axX19xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xa00fxX3x1dbexX10xX1axX10xX15xd144xX3xX1x105ecxX15xX3xX2xa31axX43xX3xX15xcd7bx9f95x8b91xXdxX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xX0x86fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx26b6xX10xX6x4af6xXaxX12xX67x4a85xX1axX3x61dbx9a1axX58xa120xX3cxX3xX1ax7173xXexX3xX2bx4755xX3xab02xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xXexX3x7130x6e3axc585xX3x914axX6xX3xXexbc86xXdxX3x9e50xX1xX1fxX3xXexX95xX99xXdxX3xX1xX1fx8250xX15xX3xX5xX1fxX93xb1a1xX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xX35xX3xX4xc0d0xX6xX3x25dexX1fx7ca5xX15xX3xX7exX78xXdxX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3x8189xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1x6f69xX3xX1axXdxX1exX15xX3xde73xX6xX1axX3x53dcxX6axX10xX15xX3xX5xX2cxX1axX3xd104xXexX3xX15xX1xXa7xXexX3x57d4xX43xX3xX15xX47xX48xX49xXdxX3xX4xX1xX23xXex82f8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cf6xX19xX6axX93xXaxX12xX67x77a1xX15xX47xX3xXexXdxX15xX3xf48bxX1xX14xXbxX3xXe0xad3axX11dxX3xX6axd8acxX15xX3xX15xX47xX1fx5450xX15xX3xXexXdxX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX23xXexX3cxX3xX9cxbb9fxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX7exX115xX3xX5xX14xXdxX3xX6exX3xXexX6exX3xX2bxX2cxX19xX3xX15xX3fxXdxX3xXex956bxXbxX3xXexX95xX1fxX15xX47xX3xX4xXb9xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexXbexX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX2bxX2cxX3xX9cxXe9xX4xX1xX3xX15x6d6bxX3xX18xX19xX1axXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xXcxX190xX3xX4xX1xd9ebxX4xX3xX10exX14xX4xX3xX7xX35xX3xa436xX1xX6exX15xX47xX3xX18xXdxd808xX15xX3xX47xXdxc8ccxXdxX3xXexX99xXdxX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4x48f8xX15xX47xX3xX91xX14xX4xX3xX15xX1xX16dxX15xX3xXexX1xX6exX15xX47xX3xXexXdxX15xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3cxX3xX7exX12dxX15xX47xX3xXexX1xX49xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX23xXexX3xX4x3670xX3xX9cxX1xX19xX92xX15xX47xX3xda57xX43xX3xX15xX47xX48xX49xXdxX3xX9cxX1xX14xX4xX3xX18x1a0exX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX7exX115xX3xX7exX48xa2aexX4xX3xX7exX48xX6xX3xXexX1c7xXdxX3xX1axX78xXexX3xX18xXadxX15xX1xX3xX2bxXdxXadxX15xX3xX4xXb9xX6xX3xXexX190xX3xX4xX1xX1b0xX4xX3xX15xX2cxX93xX3xXcbxX3xXe0xX6axX10xX15xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX95xX47xXdxX15x9f20xX3xX71xXbxX91xX3xX6xX1fxXexX19x39bcxXaxX12xX0xXexX18xX19xX6axX93xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX1axX47xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfexX18xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfexX2bxX15xX58xX15xX10xb06exX7xX58xX2xX216x49c4xXf1xX58xX2xX43xXf1xX6axX71xX43xXf1xXexbf3axXf1xX2xX71xX5xX43xXfexb566xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6axX6xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX10xX1fxX3xX4xX1xX10xXexX3xX15xX1xX6xX1axX3xX2bxX6xX19xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xXdxX3xX93xX10xX1axX10xX15xX3xX1xX19xX15xX3xX2xX43xX43xX3xX15xX47xX1fxX19xXdxX3xXexX1xX1fxX19xX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX95xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx20abxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX12xec8bxX10xX3xXbcxX1fxXbexX15xX3xX7xc8e2xX3xX37xX10xX1axX10xX15xXfexX3x3500xX15xX1xX27bxX3xX18xX5xX19xX47xX7xXbxX19xXexXfexX0xX58xXdxX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX95xX12xX0xX58xXexX18xX19xX6axX93xX12xX0xX58xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12x1008exXdxX1c7xXdxX3xX4xX1xX1b0xX4xX3xX37xX10xX1axX10xX15xX3xX4xX92xX15xX1xX3xX18xX14xX19xX3xX4xX19xX15xX3xX7xXd5xX3xXexX1xX48xX3fxX15xX47xX3xX2bxX19xX15xX47xX3xXexX95xX19xX15xX47xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX7xcdb3xX3xX4x4c85xX15xX3xXex84cexX15xX47xX3xX4xX6xX19xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xXcxX95xX99xXdxX3xX1xX1fxXa7xX15xX3xX5xX1fxX93xXadxX15xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX7xX35xX3xX15xX2cxX93xX3xX15xX28xX1axX3xXcbxX3xXbxX1xXe9xX6xX3xX10exb68exX4xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xXd5xX3xXe0xX6axX10xX15xXfexX3xX67xXdxXadxX15xX3xX4xX1xX48xX6xX3xX4xX20dxX3xX5xX34exX4xX3xX5xX48xX233xX15xX47xX3xX15xX2cxX19xX3xX5xX1c2xX15xX3xXexXdxX23xX15xX47xX3xX15xX1xX16dxX15xX3xXexX95xX14xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXadxX1axX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxXadxX15xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX19xX6axX93xXaxX12xX339xX14xX4xX3xXbxX1x5828xX15xX3xXexd0e6xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xXexX1xX1fxX78xX4xX3xX1axX99xX15xX47xX3xX5xX48xX1c7xXdxX3xX9cxX1xXb9xX15xX47xX3xX18xXd5xX3xXe0xX5xX3xbe56xX6xX10xX6axX6xX3xX1xX19x9d7dxX4xX3xXexX1xX1fxX78xX4xX3xXexX190xX3xX4xX1xX1b0xX4xX3x1fb0x4be6xX3xXexX34exX3xX91xX48xX15xX47xX3xXexX1xX48xX49xX15xX47xX3xX7exX1b0xX15xX47xX3xX7xX6xX1fxX3xX4xX14xX4xX3xX2bxX7cxX3xXexXa7xX15xX3xX4xX6exX15xX47xX3xX15xX2cxX93xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e5xX19xX1fxX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x5efcxd268xX52fxX0xX58xXbxX12