Những bức ảnh thiên văn học đẹp nhất năm 2019
Những bức ảnh chủ đề thiên văn học đẹp nhất năm 2019 được công bố ngày 13/9 vừa qua và được trưng bày tại Bảo tàng hàng hải quốc gia ở London, Anh.
c4fx4392x22d3x384dx40a2x69e5x7e87x5d7fx1cc1xX7x92cax8808xa16dx34bex3692x58c4xX5x2774xXax70a1x27d7xX1x324dx462bx97e3xX3x735dx7255xX4xX3x6b71xX16xX1xX3xXexX1xXdx8539xX16xX3x25fex876exX16xX3xX1x6e0fxX4xX3x9e5ax9fe8xXbxX3xX16xX1x3b32xXexX3xX16xX28x9805xX3xa1d6x8cf3xX2x1fa3xX0x4116xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f0cxX10xX6x8e23xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xX4xX1x60b9xX3xX2fx10e6xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX2fx5f6fx8f97xX4xX3xX4x53c7xX16xX17xX3xX19xb22exX3xX16xX17x44efx2178xX3xX2xa847xX41xX3fxX3xX27x2f85xX6xX3x6768x32b8xX6xX3xX27xX9axX3xX2fxX8cxX8dxX4xX3xXex5ebaxX8cxX16xX17xX3xX19xX9axX9bxX3xXex955exXdxX3x9c5cxX1dx5552xX3xXexX9axX16xX17xX3xX1xX9axX16xX17xX3xX1xX1dxXdxX3xXa6xXa7xX96xX4xX3xX17xXdxX6xX3xa346xX3x1d70xXc2xX16xX53xXc2xX16x9820xX3x6133xX16xX1x4484xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79c7xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7x312bxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxa087xXdxX53xXexX1x6851xX3x45c5xX2x8c7bxXbxa9c6x618dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX9exX3fxX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3x853dxXbxX3cx7a42xX3xX1x484cxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9ex3ff3xX41xX2xX3dxadeexX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX9exX3fxX2xX5xX2xXe8x65f3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3x7733xXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7x5eecxX27xX10xXa7x33b5xX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fx7679xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX242xX13x5d6fxXf8x6094xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12x1c50xXa7x7fd3xX16xX3xXa6xXa7x7c65xX16xX3x4dd0xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXcxX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxaad5xX3xX5xX9axX3xX279xXf8xX1xX17fxX3axX3xX27xX9axXc2xX3xX19x4bc0xX16xX17xX3xXexX96xXdxX2a7xXe3xX3xX4xX1xX66xX3xX2fxX69xX3x95fdx528axXexX3xXcxXb3xX28xX16xX17xX3xX4xX66xX6xX3xX16xX1xXdxa6d0xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xXddxX271xX7xX237xX5xX2b7xX3x747exXb3xX6xX16xX4xX7xXdxX4xX7xXe3xX3xX16xX17xX8cx2e5cxXdxX3xX50xXa7xX16xX17xX6xXb3xX9bxXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX9exX1a4xX12fxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX3cxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX9exX12fxX3dxX12dxX5xX3cxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX3cxX242xXf8x451ex91f6xXcxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXcxXb3xX28xX16xX17xX3xX23bxX1xXa7xX9bxX2d9xXexX3xX19xX6xX16xX3xX16xX17xX9axX9bxX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xa9c2xX2xX3dxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX9exXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX2xX4f6xX3cxX12dxX5xX9exXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX9exX242xXcx2124xX2ebxX2ebxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXc0xac07xX3xX5xX91xX16xX17xX3xX1a4xX3xX3axX9axXa7xX3xX4xX66xX6xX3xX2c8xX2c9xXexX3xXexXb3xX28xX16xX17xX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX1a8xX12dxX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX4f6xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX2xX3cxX3dxX9exX5xX4f6xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX4f6xX242x62cax18dcxXcxXddxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXc0x4346xXa7xX3xXexXb3xX2f9xXdxX3xX27xX9axX3xX2c8xX2c9xXexX3xX2fxX35xXexXe3xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3x3d12xX17fxX3xX7xX6xXc2xX3xX27xX9axX3xXf8xX271xXexX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX3cxX12fxX3fxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX12fxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX3cxX9exX3fxX3dxX5xX12fxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX12fxX242xX607xX7b2x4c1dxX24cxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXcxXb3xX6xX16xX17xX3xX7xX1axX4xX3xX4xX66xX6xX3xX469xXb3xXdxXc2xX16xX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xX3xX53xXexX1xXa7xX3axX19xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX3cxX9exXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX2xX12dxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX12dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX3dxX3cxX4f6xX1a8xXexX1a4xX3dxX3cxX3fxX12fxX5xX3dxXe8xX1b8xXbxX17x114cxXb3xX9xX2xX12dxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX12dxX242xa1f5xXe5x3a60xX607xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xX7b1xX6xXc2xX3xXcxX1x4857xX3xX1x6a5exX16xX17xX3xX16xX17xXc2xXbdxXdxX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX3dxX3dxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX1a4xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX2xX1a4xX3dxX4f6xX5xX12dxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX1a4xX242xX24exX7f1x9d83xXcxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xXc0xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xX4xX1x5a93xXbxX3xXc0x7e1fxX4xX3xX4x3f81xX4xX3xXa6xXa7xX6xX16xX17xX3xX4xX2b7xX3xXexX24xX16xX3xX279xX13xX17xX8cxX2f9xXdxX3xX17xXdxX271xX3axX3xX7xX271xXexX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX2xX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX1a8xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX12dxX9exX3fxX1a8xX5xX1a4xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX1a8xX242xX24exXf8x349dxXe83xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXc0xXcf3xX4xX3xX4xXcf7xX4xX3xXa6xXa7xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX17fxX16xX3xXexXa3xX3xX19xX2f9xX3xX19xXdx2a73xX16xX3xXc0xX10xX10xXb3xX19xX6xXb3xXb3xX10xX5xX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX2xX3dxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX3fxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX4f6xX3fxX3fxX5xX1a8xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX3fxX242xXe83xX469xX24ex9bc3xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xX7b1xXcf7xX3xXexXb3xXdbxX3xX5xXbdxXdxX3xX4xX66xX6xX3xXa6xXa7x7699xX3xX19xX9axX3xX3axX9axXa7xX3xX131xX6xX16xX1xX3xX179xX19xXcf3xX4xX3xX4xXcf7xX4xX3xXa6xXa7xX6xX16xX17xX17cxX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX12dxX9exXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX3dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX12dxX1a4xX3cxX3dxX5xX3fxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX3dxX242xXb21xX13xX2ebxX7f1xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xXcxX1xXdxX24xX16xX3xX1xX9axX3xX13xX24exXf8xX3xX9exX3fxX3cxX9exXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX12dxX3dxX12fxXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX3fxX2xX12dxX12dxX5xX2xX3dxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX2xX242xX7f1xX2c8xf2fxX469xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXf8xX35xXa7xX3xXexXb3x920cxX4xX3xX1xX9bxX53xXb3xXc2xX17xX10xX16xX3xXexXb3xXc2xX16xX17xX3xX2c8xX6xX17xX10xX5xX5xX6xX16xXdxX4xX3xXf8xX5xXc2xXa7xX53xX3xX179xXexX1xXdxX24xX16xX3xX1xX9axX3xX16xX1x688bxX3xX17xX7d7xX16xX3xX4xXcf7xX4xX3xX13xX6xX3axX17cxX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX9exX1a8xX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX3cxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX9exX1a4xX12dxX3cxX5xX2xX2xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX3cxX242xXf8xX7b2xX50xXb21xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xXcxX1xXdxX24xX16xX3xX1xX9axX3xXe5xX16xX53xXb3xXc2xX3axX10xX53xX6xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX1a8xX12dxX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX9exXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX3fxX12fxX3fxX1a8xX5xX2xX3cxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX9exX242xa8a2xXb21xX24exXddxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xX468xX1xX271xXc2xX3xX1xXc2xX6xX2a7xX3xX179xX4xX1xXcefxXbxX3xX2c8xX2c9xXexX3xXexXb3xX2f9xXdxX17cxXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX9exX1a8xX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX4f6xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX3fxX3cxX4f6xX2xX5xX2xX9exXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX4f6xX242xXb21xXf8xX607xX2c8xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xX7f1xb0b0xX16xX17xX3xXe5xXb21xX2xX3cxX1a4xX4f6xX2a7xX3xX179xX2c8xX2c9xXexX3xXexXb3xX2f9xXdxX17cxXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX1a4xX12dxX1a8xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX12fxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX9exX3fxX4f6xX1a4xX5xX2xX4f6xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX12fxX242xX50xX2ebxXe5xX24exXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xX2c8xX2c9xXexX3xXexXb3xX2f9xXdxX3xX10fxX3xXf8xX1xXdxX3xXexXdxX2d9xXexX3xX23bxX1xb172xX3xXa6xXa7xX9bxXec1xX16xX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xXc2xX53xX9bxX3xXbxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX3xXdxXf8xX10xX16xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX126xXdxX53xXexX1xX12bxX3xX12dxX2xX12fxXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12bxX3xX4f6xX2xX2xXbxX131xX132xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX179xXbxX3cxX17cxX3xX1xX17fxX16xX1xX3xX2xX12dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe8xX19xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe8xX27xX16xX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX1a4xX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12fxX2xX3dxX12fxX9exX12fxX12fxXexX9exX1a4xX3dxX3cxX5xX2xX12fxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX10fxXbxX1xXc2xXexXc2xX10fxXc2xXb3xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX10fxX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12bxX41xX41xXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe8xX27xXc2xX27xXe8xX27xX16xX41xXa7xXbxX5xXc2xX6xX53xX10xX53xX41xXb3xX22axXexX126xX9bxX19xXb3xX131xX22axX3axX5xX9bxX1a8xXa7xX237xX27xX10xXa7xX23bxX17xX41xX3cxX3dxX2xX3fxX242xX3dxX3fxX242xX2xX1a8xX41xX2xX12dxX242xX26fxX139cxX2c8xXb21xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxXc2xX16xXaxX12xX279xXc0xX10xX16xXe3xX3xX2ebxX5xXc2xX9bxX53xX3xX27xX9axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX13c5xX2a7xX3xX179xX4xX1xX66xX3xX2fxX69xX3xX4xXc2xX16xX3xX16xX17xX8cxX2f9xXdxX3xX27xX9axX3xX27x2015xX3xXexXb3xXcefxX17cxXe8xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXb3xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX24xX16xX3xXa6xXa7xX6xX16xX12bxX0xX41xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xXa7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10fxXexX1xXa7xX3axX19xX10fxX6xX16xX53xX10fxX7xX6xXbxXc2xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX279xXc0xXb4dxX3xX16xX91xX16xX17xX3xX16xX1xX1dxX9bxX3xX3axX13c5xX6xX2a7xX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xXa7xX62cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xX2d9xX3xX17xXdx9e8fxXdxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX53xXa7xX10fxX5xXdxX4xX1xX41xX19xXc2xX10fxX16xXc2xX16xX17xX10fxX16xX1xX6xX9bxX10fxX3axXa7xX6xX10fxX53xXc2xX6xXexX10fxX17xXdxX6xXdxX10fxX16xX1xX6xXexX10fxX4xXa7xXc2xX4xX10fxXexX1xXdxX10fxX16xX1xXdxX10xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxXexX1xX10xX10fxX17xXdxXc2xXdxX10fxX3cxX3dxX2xX3fxX41xX2xX1a4xX1a4xX3fxX3cxX1a8xXe8xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX3axX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX9exX41xX2xX3dxX1a8xX53xX4f6xX3cxX3cxX3cxX9exX3cxX3dxXexX3fxX12fxX4f6xX5xX1a4xX10fxX2xXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX27xX12xX0xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX279xXc0xXb4dxX3xX16xX91xX16xX17xX3xX16xX1xX1dxX9bxX3xX3axX13c5xX6xX2a7xX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xXa7xX62cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xX2d9xX3xX17xXdxX1d13xXdxX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX53xXa7xX10fxX5xXdxX4xX1xX41xX19xXc2xX10fxX16xXc2xX16xX17xX10fxX16xX1xX6xX9bxX10fxX3axXa7xX6xX10fxX53xXc2xX6xXexX10fxX17xXdxX6xXdxX10fxX16xX1xX6xXexX10fxX4xXa7xXc2xX4xX10fxXexX1xXdxX10fxX16xX1xXdxX10xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxXexX1xX10xX10fxX17xXdxXc2xXdxX10fxX3cxX3dxX2xX3fxX41xX2xX1a4xX1a4xX3fxX3cxX1a8xXe8xX1xXexX3axXaxX12xX279xXc0xXb4dxX3xX16xX91xX16xX17xX3xX16xX1xX1dxX9bxX3xX3axX13c5xX6xX2a7xX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xXa7xX62cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xX2d9xX3xX17xXdxX1d13xXdxX3xX3cxX3dxX2xX3fxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXc0xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3axX3xX19xXb4dxX3xX16xX91xX16xX17xX3xX279xX16xX1xX1dxX9bxX3xX3axX13c5xX6xX2a7xX3xXexXb3xX24xX16xX3xX53x9067xX16xX17xX3xX7xX91xX16xX17xX3xX19xX28xX16xX17xX3xXdbxX3xX50xX9bxX3xXddxXbdxXbxX3xX4xX66xX6xX3xXexX271xX4xX3xX17xXdxX1dxX3xX16xX17xX8cxX2f9xXdxX3xXe5xX16xX1xXe3xX3xXf8xX6xXb3xXc2xX16xX3xX7b1xXexX10xX10xX5xX10xXe3xX3xX2fx16b6xX3xX17xXdxX9axX16xX1xX3xX17xXdxX1dxXdxX3xXexX1xX8cxXdbxX16xX17xX3xX4xX6xXc2xX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xXa7xX62cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX3axX3xX3axXa7xX91xX16xX17xX3xX3cxX3dxX2xX3fxXe8xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f1xXdx8f30xXexX3xX13xX6xX3axX3xXexXa7xX9bxX1fc6xXexX3xX2fxX30xXbxX3xXa6xXa7xX6xX3xX96xX16xX17xX3xX23bxX1aa2xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX8cxX1d13xX4xX3xX16xX17xXc2xX9axXdxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX53xXa7xX10fxX5xXdxX4xX1xX41xX27xXdxX10xXexX10fxX16xX6xX3axX10fxXexXa7xX9bxX10xXexX10fxX53xX10xXbxX10fxXa6xXa7xX6xX10fxXc2xX16xX17xX10fxX23bxXdxX16xX1xX10fxX16xX1xXdxX10xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxX17xXdxX6xX10fxX16xXa7xXc2xX4xX10fxX16xX17xXc2xX6xXdxX41xX2xX1a4xX1a4xX12dxX1a8xX3dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX3axX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX3cxX41xX2xX3dxX1a8xX53xX12dxX3cxX2xX2xX12fxX4f6xX3cxXexX1a4xX4f6xX3fxX5xX4f6xX10fxX12dxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX27xX12xX0xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f1xXdxX1fc6xXexX3xX13xX6xX3axX3xXexXa7xX9bxX1fc6xXexX3xX2fxX30xXbxX3xXa6xXa7xX6xX3xX96xX16xX17xX3xX23bxX1aa2xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX8cxX1d13xX4xX3xX16xX17xXc2xX9axXdxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX53xXa7xX10fxX5xXdxX4xX1xX41xX27xXdxX10xXexX10fxX16xX6xX3axX10fxXexXa7xX9bxX10xXexX10fxX53xX10xXbxX10fxXa6xXa7xX6xX10fxXc2xX16xX17xX10fxX23bxXdxX16xX1xX10fxX16xX1xXdxX10xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxX17xXdxX6xX10fxX16xXa7xXc2xX4xX10fxX16xX17xXc2xX6xXdxX41xX2xX1a4xX1a4xX12dxX1a8xX3dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xX7f1xXdxX1fc6xXexX3xX13xX6xX3axX3xXexXa7xX9bxX1fc6xXexX3xX2fxX30xXbxX3xXa6xXa7xX6xX3xX96xX16xX17xX3xX23bxX1aa2xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX8cxX1d13xX4xX3xX16xX17xXc2xX9axXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX271xX4xX3xXbxX1x9207xX3axX3xX4xX66xX6xX3xX16xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX17xX8cxX2f9xXdxX3xX468xX1xX271xXbxX3xX10fxX3xXb21x9436xX1xX6xX1xX16xX3xXf8xXb3xXc2xXa6xXa7xX10xX27xXdxX10xX5xX5xX10xX3xX23bxX1xXdxX2d9xX16xX3xX16xX17xX8cxX2f9xXdxX3xX131xX10xX3axX3xX16xX17xX276xX9bxX3xX16xX17xX35xXexX3xXexXb3xX8cxX1d13xX4xX3xXbxX1xXc2xX16xX17xX3xX4xX1dxX16xX1xX3xXexXa7xX9bxX1fc6xXexX3xX2fxX30xXbxX3xX4xX66xX6xX3xX7f1xXdxX1fc6xXexX3xX13xX6xX3axXe8xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX1xXcefxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX13xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX3xXdbxX3xX50xX9axX3xXcx25c9xX16xX1xX3xX10fxX3xX16xX1x6a1bxXexX3xX23bxX106exX3xX4xX1xXc2xX3xX4xX271xX4xX3xX279xXexX1xXdxX24xX16xX3xXexX1xX7d7xX16xX3xX16xX1xX13f4xX2a7xXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX3axX10xX10fxX19xX10xX41xX4xX1xXa7xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxX16xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX10fxXc2xX10fxX1xX6xX10fxXexXdxX16xX1xX10fxX16xX1xX6xXexX10fxX23bxX9bxX10fxX4xX1xXc2xX10fxX4xX6xX4xX10fxXexX1xXdxX10xX16xX10fxXexX1xX6xX16xX10fxX16xX1xXc2xX41xX2xX1a4xX12dxX1a8xX12dxX12dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX3axX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX9exX3dxX41xX2xX9exX3cxX53xX4f6xX3dxX3cxX3dxX4f6xX12fxX3cxXexX3fxX1a4xX4f6xX3fxX2xX5xX3dxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX27xX12xX0xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX1xXcefxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX13xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX3xXdbxX3xX50xX9axX3xXcxX2276xX16xX1xX3xX10fxX3xX16xX1xX227exXexX3xX23bxX106exX3xX4xX1xXc2xX3xX4xX271xX4xX3xX279xXexX1xXdxX24xX16xX3xXexX1xX7d7xX16xX3xX16xX1xX13f4xX2a7xXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX3axX10xX10fxX19xX10xX41xX4xX1xXa7xXbxX10fxX6xX16xX1xX10fxX16xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX10fxXc2xX10fxX1xX6xX10fxXexXdxX16xX1xX10fxX16xX1xX6xXexX10fxX23bxX9bxX10fxX4xX1xXc2xX10fxX4xX6xX4xX10fxXexX1xXdxX10xX16xX10fxXexX1xX6xX16xX10fxX16xX1xXc2xX41xX2xX1a4xX12dxX1a8xX12dxX12dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xXf8xX1xXcefxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX13xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX3xXdbxX3xX50xX9axX3xXcxX2276xX16xX1xX3xX10fxX3xX16xX1xX227exXexX3xX23bxX106exX3xX4xX1xXc2xX3xX4xX271xX4xX3xX279xXexX1xXdxX24xX16xX3xXexX1xX7d7xX16xX3xX16xX1xX13f4xX2a7xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12x2b3cxXec1xX3xX5xX8cxXa7xX3xX17xXdxX15xX3xX23bxX1xXc2xX1dxX16xX1xX3xX23bxX1xXcf3xX4xX3xX2fxX271xX16xX17xX3xX16xX1xX1d13xX3xX23bxX1xXdxX3xX4xXc2xX16xX3xX4xX1xX9axXc2xX3xX2fxX2f9xXdxXe3xX3xX16xX1xXdxX69xXa7xX3xX19xX96xX3xX3axX30xX3xXdbxX3xX50xX9axX3xXcxX2276xX16xX1xX3xX2fxX1f63xX3xX4xX1xXcefxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX19xX21edxX3xX5xX13c5xX4xX3xX3axX1d13xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX179xX16xX10xX126xX19xXc2xXb3xX16xX17cxX3xX2fxXec1xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXbdxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX23bxX1xXc2xX1dxX16xX1xX3xX23bxX1xXcf3xX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xX66xX6xX3xX4xX271xX4xX3xX279xXexX1xXdxX24xX16xX3xXexX1xX7d7xX16xX3xX16xX1xX13f4xX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX17xX21caxX16xX3xX16xX17x39fexX3xXexXb3xX8cxX1d13xX4xX3xX5xXc2xXbdxXexX3xXexX271xX4xX3xXbxX1xX21caxX3axX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX16xX1xX3xX22axX5xX9bxX4xX6xX3axX3xXe83xXb3xXc2xX16xX10xX3xXe5xX126xX6xXb3xX53xX7xX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX17xXdxX6xXdxX10fxXexXb3xXdxX41xX16xX17xX6xX16xX10fxX16xX17xXc2xX10fxXexXb3xXa7xXc2xX4xX10fxX5xXc2xX6xXexX10fxXexX6xX4xX10fxXbxX1xX6xX3axX10fxX53xXc2xX6xXexX10fxX17xXdxX6xXdxX10fxXexX1xXdxX10fxX6xX16xX1xX10fxX22axX5xX9bxX4xX6xX3axX10fxX53xXb3xXc2xX16xX10xX10fxX6xX126xX6xXb3xX53xX7xX10fxX3cxX3dxX2xX3fxX41xX2xX1a4xX12dxX3dxX1a8xX12dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX41xX3axX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3cxX3dxX41xX16xX10xX126xX7xX41xX2xX3fxX3cxX1a8xX41xX2xX3cxX4f6xX53xX4f6xX2xX4f6xX2xX12dxX3cxX3fxXexX4f6xX1a8xX3dxX2xX5xX2xX10fxX3cxXe8xX1b8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX16xX3xX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xXbxX3xX16xX1xX35xXexX3xX16xX28xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX27xX12xX0xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX17xX21caxX16xX3xX16xX17xX2537xX3xXexXb3xX8cxX1d13xX4xX3xX5xXc2xXbdxXexX3xXexX271xX4xX3xXbxX1xX21caxX3axX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX16xX1xX3xX22axX5xX9bxX4xX6xX3axX3xXe83xXb3xXc2xX16xX10xX3xXe5xX126xX6xXb3xX53xX7xX3xX3cxX3dxX2xX3fxXaxX3xX1xXb3xX10xX22axX9xXaxX41xX17xXdxX6xXdxX10fxXexXb3xXdxX41xX16xX17xX6xX16xX10fxX16xX17xXc2xX10fxXexXb3xXa7xXc2xX4xX10fxX5xXc2xX6xXexX10fxXexX6xX4xX10fxXbxX1xX6xX3axX10fxX53xXc2xX6xXexX10fxX17xXdxX6xXdxX10fxXexX1xXdxX10fxX6xX16xX1xX10fxX22axX5xX9bxX4xX6xX3axX10fxX53xXb3xXc2xX16xX10xX10fxX6xX126xX6xXb3xX53xX7xX10fxX3cxX3dxX2xX3fxX41xX2xX1a4xX12dxX3dxX1a8xX12dxXe8xX1xXexX3axXaxX12xX13xX17xX21caxX16xX3xX16xX17xX2537xX3xXexXb3xX8cxX1d13xX4xX3xX5xXc2xXbdxXexX3xXexX271xX4xX3xXbxX1xX21caxX3axX3xX2fxXc2xXbdxXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX16xX1xX3xX22axX5xX9bxX4xX6xX3axX3xXe83xXb3xXc2xX16xX10xX3xXe5xX126xX6xXb3xX53xX7xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXb3xXc2xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX7f1xX8cxX8dxXexX3xXa6xXa7xX6xX3xX1xX2537xX16xX3xX4f6xXe8xX12fxX3dxX3dxX3xXexX271xX4xX3xXbxX1xX21caxX3axXe3xX3xXexX6xX9bxX3xX3axX271xX9bxX3xX96bxX6xX4xX10xX23bxX3xXe83xX10xX16xX10xX23bxX6xX3xX2fxX2d9xX16xX3xXexXa3xX3xXc0xX6xX3xXddxX6xX16xX3xX2fxX1f63xX3xX17xXdxX9axX16xX1xX3xX2fxX8cxX8dxX4xX3xX17xXdxX1dxXdxX3xXexX1xX8cxXdbxX16xX17xX3xX4xX6xXc2xX3xX16xX1xX35xXexX3xX4xXa7xX62cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXcefxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXexXa3xX3xXexX1xXdxX2d9xXexX3xX19xaa81xX3xX19xX6xX9bxX3xX23bxX1xX91xX16xX17xX3xX16xX17xX8cxX2f9xXdxX3xX5xX271xXdxX3xXe83xXb3xXc2xX16xX10xX3xXe5xX126xX6xXb3xX53xX7xX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xX18e4xX16xX17xX3xX53xX6xX16xX1xX3xX1xXdxX1fc6xXa7xX3xX4xX6xXc2xX3xXa6xXa7xX106exX3xX279xX13xX1xXdxX2d9xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX66xX6xX3xX16xX28xX3axX2a7xXe8xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xXa7xX5xX12xX0xX53xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb3xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xX41xX53xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7b1xXc2xXa7xXb3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc2xX3xX7f1xX469xX7f1xX0xX41xXbxX12