“Kẻ độc hành” trên đường ray...
(Baohatinh.vn) - Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, mỗi ngày họ phải đi bộ 14 km. Trong suốt lộ trình lặng lẽ ấy, họ bám theo từng mét đường ray, kiểm tra từng con bu-lông, từng thanh tà vẹt…, âm thầm góp sức để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu xuôi ngược.
d2a3xe0f5x163fax14451x1539ex126a4x101c8x19432xfe16xX7x11ec1x1501ax10fc6x190e6x16d45x16a02xX5x1141cxXax15651xXax169bcx196c7xX3x10f50x12079xX4xX3xX1xe4efx1a78dxX1xXaxX3xXex1604ax1763cxX1dxX3xX17x1813axe423xX1dx17161xX3xX22xX6x18b90x16115xX2fxX2fxX0x192caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ef5xX10xX6x18c37xXaxX12x109d6x11c87xXexX3x17779x142a9xX3xX1dxX2axX1cxX2exX3xX1xX6xX2exX3xX17xX23xeb5dx1498cxX3xX1dx1674bxX1dxX2axX3xX1xX6xX2exX3xX5axX27xX6xX5bxX3xX5ax10afdxXdxX3xX1dxX2axX1cxX2exX3xX1x1573bxX3xXbxX1x1a4c1xXdxX3xX17xXdxX3x1849bxX18xX3xX2x135b9xX3xX4cxX5axX2fxX3xXcxX22x19e50xX1dxX2axX3xX7x153a4x1522exXexX3xX5xX18xX3xXexX22xee65xX1dxX1xX3xX5x119bdxX1dxX2axX3xX5x116b6xX3xX49xX2exX5bxX3xX1xX75xX3xX7fx171b5xX5axX3xXexX1xX10xX8bxX3xXex147bbxX1dxX2axX3xX5ax1a2d7xXexX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX5bxX3xX4cxXdxX4dxX5axX3xXexX22xX6xX3xXexXb6xX1dxX2axX3xX4xX8bxX1dxX3xX7fxX90x17173xX5x1177exX1dxX2axX5bxX3xXexXb6xX1dxX2axX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX1cxX3xe020xdd79xXex16412xX5bxX3x1a607xX5axX3xXexX1xe880xX5axX3xX2ax18352xXbxX3xX7x1281cxX4xX3xX17xX4dxX3xX17xX79xX5axX3xX7fxX79xX8bxX3xX6xX1dxX3xXexX8bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX8bxX3xX1dxX1x10aecxX1dxX2axX3xX4xX1xX90xX2ex12774xX1dxX3xXexX1cxX90xX3x13f52xX90xXdfxXdxX3xX1dxX2axX27x18416xX4xX2fxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx169ebxX10xX1dxXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXexX1xX90xX5axX7fxX3xX45xX1xXdxX45xX10xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax180fdxXdxX45xXexX1x1972dxX3x18d4cx145aaxX17axXbxX130xe929xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX178xX3xX83x1503dxX2xXbxX130xX17fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX33xX33xXdxX2fxX7fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX2fxXf2xX1dxX33xX1dxX10xX173xX7xX33xX2xe1eaxX17bxX17axX33xX2xeff4xX17axX45x12a56xX1baxX1baxe5ecxX2xX2xX2xXexX18axX1baxX1baxX1bdxX5xX17axXddxX45xX6xXdxXddxX45xXdxX10xX1dxX2fx17731xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxf3e9xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1x151cdxX3xXexX22xX23xX1dxX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX2fxX2fxX2fxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX2axX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX173xXdxX45xXexX1xX178xX3xX1b2xX1b7xX1baxXbxX130xX17fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX178xX3xX1b7xX1bdxX83xX1baxXbxX130xX17fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX33xX33xXdxX2fxX7fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX2fxXf2xX1dxX33xX1dxX10xX173xX7xX33xX2xX1b2xX17bxX1b2xX33xX2xX1b7xX17axX45xX2xX2x17125xX1bdxX1b7xX2xX18axXexX83xX17bxX18axX2xX5xX83xXddxX2xXddxX5axX5axX5axX5axX2fxX1d2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1xX1e8xX3xXexX22xX23xX1dxX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX2fxX2fxX2fxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX2axX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX173xXdxX45xXexX1xX178xX3xX1b2xX1b7xX1baxXbxX130xX17fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX178xX3xX1b7xX1bdxX26cxXbxX130xX17fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX33xX33xXdxX2fxX7fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX2fxXf2xX1dxX33xX1dxX10xX173xX7xX33xX2xX1b2xX17bxX1b2xX33xX2xX1b7xX17axX45xX2xX2xX26cxX1bdxX26cxX83xX2xXexX17bxX83xX2xX17bxX5xX1baxXddx110fdxX326xX326xX326xX326xX326xX326xX326xX326xX326xXddxX5axX5axX5axX5axX2fxX1d2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1xX1e8xX3xXexX22xX23xX1dxX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX2fxX2fxX2fxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX2axX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX173xXdxX45xXexX1xX178xX3xX1b2xX1b7xX1baxXbxX130xX17fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX178xX3xX1b7xX26cxX26cxX17axXbxX130xX17fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX33xX33xXdxX2fxX7fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX2fxXf2xX1dxX33xX1dxX10xX173xX7xX33xX2xX1b2xX17bxX1b2xX33xX2xX1b7xX17axX45xX2xX2xX26cxX83xX1baxX1baxX17bxXexX17axX1b7xX1b7xX5xX83xXddxX1b7xXddxX5axX5axX5axX2fxX1d2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1xX1e8xX3xXexX22xX23xX1dxX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX2fxX2fxX2fxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX2axX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX173xXdxX45xXexX1xX178xX3xX1b2xX1b7xX1baxXbxX130xX17fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX178xX3xX1b7xX17axX1b2xX1baxXbxX130xX17fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX33xX33xXdxX2fxX7fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX2fxXf2xX1dxX33xX1dxX10xX173xX7xX33xX2xX1b2xX17bxX1b2xX33xX2xX1b7xX17axX45xX2xX2xX17axX2xX1baxX1bdxX1bdxXexX17axX17bxX1baxX5xX1b2xXddxX17bxXddxX5axX5axX5axX2fxX1d2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1xX1e8xX3xXexX22xX23xX1dxX3xX17xX27xX28xX1dxX2axX3xX22xX6xX2exX2fxX2fxX2fxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1671exX90xXexX1xX8bxX22xXaxX12xX48xX1cxXdxX5bxX3xX79xX1dxX1xX178xX3xd961xXdxX6xX1dxX2axX3x15b0exX6xX5axX3xXddxX3xX42xX121xX90xX3xXcxX22xX90xX1dxX2axX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX90xXexX1xX8bxX22xXaxX12xXexX1xXdxX129xXexX3xX4cxX129xX178xX3xX1xX90xX2exX3xXex12443xX1dxX2axX0xX33xXbxX12
Bài, Ảnh: Giang Nam - Hữu Trung