NATO - 70 năm hình thành, phát triển và tương lai đi về đâu?
70 năm đã qua, Liên minh NATO đang chứng kiến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên chủ chốt trong nhiều vấn đề.
34bdxe357xf7bbxfd87x894bxf9fcxeae7x8c06xc0e1xX7x102a6x9c6dx6153xdd39x7843xbfeaxX5x34e1xXaxf1e9x3a7exb371xXcx43ecxX3x7579xX3x9929xaaedxX3x81c3xb971xf833xX3xX1xf443xX1dxX1xX3xXexX1xb847xX1dxX1x95dfxX3xXbxX1x75bbxXexX3xXexec34xXdxff5bxX1dxX3xc326xX28xX3xXexb1adxa9daxX1dx9305xX3xX5xX6xXdxX3x637axXdxX3xX38xa558xX3xX45x8656x43a1x7259xX0x361fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9c5xX10xX6xdc06xXaxX12xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX45xcfbexX3x7772xX4dxX6xX2bxX3xb7fbxXdxfeaaxX1dxX3xX1fxXdxX1dxX1xX3xX13xX14xXcxX16xX3xX45xX6xX1dxX3fxX3xX4xX1x3f4cxX1dxX3fxX3x65b8xXdxd0fcxX1dxX3xX7xe71dxX3xX33x8988xX1dxX3xX1dxX8axXexX3xXexX33x5074xX1dxX3fxX3xX1fx924fxXdxX3xX6fxX4dxX6xX1dxX3xX1x4ff5xX3xX3fxXdx4257xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xX38xXdxX76xX1dxX3xX4xX1x8927xX3xX4xX1xXa5xXexX3xXexX33xXa0xX1dxX3fxX3xX1dxX1xXdxX49xX4dxX3xX38x9468xX1dxX3xX45xX49xc869xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4bb5xXa0xX62x5994xX3xXbx4bf8xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX1fxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXax456cxXdxX62xXexX1xc7a0xX3x839bxa92axX1bxXbxd92cx365bxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX11exX3xX120x9211x78d9xX120xXbxX124xX125xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX50xX50xXdxXdfxbce5xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdfxX38xX1dxX50xX1dxX10xX119xX7xX50xX2xX131xX1bxX130xX50xX2xX1bx4463xX62x50a8xX1bxX120xX1bxc440xX161xX131xXexX120xX161xX2xX161xX5xX2xX1bxX18xX1dxX6xXexXa0xX18xX10xX38xXa0xX5xX4dxXexXdxXa0xX1dxX18xX2xX18xXa0xda2axXdfxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1dxX1xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX2bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX33xXdxX35xX1dxX3xX38xX28xX3xXexX3cxX3dxX1dxX3fxX3xX5xX6xXdxX3xX45xXdxX3xX38xX49xX3xX45xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXa0xX62xXf2xX3xXbxXf5xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX1fxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXexX1xX4dxX1fxX146xX3xX62xX1xXdxX62xX10xX3xXdxXf5xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX62xXexX1xX11exX3xX15fxX2xX130xXbxX124xX125xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX11exX3xX165xX2xX1bxXbxX124xX125xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX50xX50xXdxXdfxX146xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdfxX38xX1dxX50xX1dxX10xX119xX7xX50xX2xX131xX1bxX130xX50xX2xX1bxX15fxX62xX161xX1bxX120xX1bxX15fxX121xX2xXexX161xX120xX121xX2xX5xX120xX18xX1dxX6xXexXa0xX18xX10xX38xXa0xX5xX4dxXexXdxXa0xX1dxX18xX2xX18xXa0xX183xXdfxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1dxX1xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX2bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX33xXdxX35xX1dxX3xX38xX28xX3xXexX3cxX3dxX1dxX3fxX3xX5xX6xXdxX3xX45xXdxX3xX38xX49xX3xX45xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX33xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX76xX1dxX3xX6fxX4dxX6xX1dxX11exX0xX50xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18xXexX1xX4dxX1fxX146xX18xX6xX1dxX62xX18xX7xX6xXbxXa0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX3xX1xXaexX3xXexX1xXa5xX1dxX3fxX3xXbxX1xX2fxXa0xX3xXbxX1xad22xX1dxX3xX5xX94xX4xX3xX146xc6c8xX1dxX3xX5xXa0xX97xXexX3xX4dxXf2xX3xX5xX94xX4xX3xX1dxX1xXdaxXexX3xX13xX14xXcxX16xXaxX3xX1xX33xX10xe9acxX9xXaxX50xX38xX4dxX18xX8exX1xXdxX50xX130xX18xX1xX10xX18xXexX1xXa0xX1dxX3fxX18xXbxX1xX6xXa0xX18xXbxX1xX6xX1dxX18xX5xX4dxX4xX18xX146xX6xX1dxX18xX5xXa0xX6xXexX18xX4dxXf2xX18xX5xX4dxX4xX18xX1dxX1xX6xXexX18xX1dxX6xXexXa0xX50xX2xX15fxX1axX1bxX15fxX161xXdfxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX3fxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX1fxX10xX62xXdxX6xX50xX2xX121xX1bxX50xX1dxX10xX119xX7xX50xX2xX131xX1bxX121xX50xX2xX1bxX15fxX62xX2xX121xX121xX2xX161xX2xX165xXexX15fxX2xX161xX2xX5xX2xX1bxX18xX1dxX130xX130xX15fxX131xX18xX33xX1dxX38xX3fxXdfxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1dxX1xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX2bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX33xXdxX35xX1dxX3xX38xX28xX3xXexX3cxX3dxX1dxX3fxX3xX5xX6xXdxX3xX45xXdxX3xX38xX49xX3xX45xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX38xX12xX0xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX3xX1xXaexX3xXexX1xXa5xX1dxX3fxX3xXbxX1xX2fxXa0xX3xXbxX1xX343xX1dxX3xX5xX94xX4xX3xX146xX34bxX1dxX3xX5xXa0xX97xXexX3xX4dxXf2xX3xX5xX94xX4xX3xX1dxX1xXdaxXexX3xX13xX14xXcxX16xXaxX3xX1xX33xX10xX368xX9xXaxX50xX38xX4dxX18xX8exX1xXdxX50xX130xX18xX1xX10xX18xXexX1xXa0xX1dxX3fxX18xXbxX1xX6xXa0xX18xXbxX1xX6xX1dxX18xX5xX4dxX4xX18xX146xX6xX1dxX18xX5xXa0xX6xXexX18xX4dxXf2xX18xX5xX4dxX4xX18xX1dxX1xX6xXexX18xX1dxX6xXexXa0xX50xX2xX15fxX1axX1bxX15fxX161xXdfxX1xXexX1fxXaxX12xX130xX3xX1xXaexX3xXexX1xXa5xX1dxX3fxX3xXbxX1xX2fxXa0xX3xXbxX1xX343xX1dxX3xX5xX94xX4xX3xX146xX34bxX1dxX3xX5xXa0xX97xXexX3xX4dxXf2xX3xX5xX94xX4xX3xX1dxX1xXdaxXexX3xX13xX14xXcxX16xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xe89fxX3cxd840xX4xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX8exX90xX3xX45xX35xX3xXexX33x6cf3xXexX3xX1fxdd2bxXexX3xX8exX1xXa5xXdxX3xX5xX3cxX527xX1dxX3fxX3xX1x814bxX6xX3xX5xX94xX4xX3xX8exX1xXc6xX1dxX3fxX3xX8exX1xXdxX90xXbxX3xX5xX76xX1dxX3xX45xXa5xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX1dxX3fxX2bxX3xXbxX1xX2fxXa0xX3xXbxX1xX343xX1dxX3xX5xX94xX4xX3xX146xX34bxX1dxX3xX5xXa0xX97xXexX3xX4xb207xX3xXexX1xX35xX3xX124xX586xX6xX3xX7x8d84xX3xX1fxX53cxXexX3xX62xXdxXaexX1dxX3xXex8d38xX4xX1xX3xX5xf6e6xX1dxX3xXexX33xXa0xX1dxX3fxX3xX1dxX1xX2fxXf2xX3xX1fxX34bxXexXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX38xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX5xXdxXaexX4dxX3xX4xX586xX3xX4x5903xX1dxX3xfd23x353bxX4exXaxX3xX1xX33xX10xX368xX9xXaxX50xX6fxX4dxXa0xX4xX18xXexX10xX50xX1dxX6xXexXa0xX18xX5xXdxX10xX4dxX18xX4xXa0xX18xX4xXa0xX1dxX18xX1fxXf2xX50xX2xX130xX1axX130xX130xX121xXdfxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX3fxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX1fxX10xX62xXdxX6xX50xX2xX121xX1bxX50xX1dxX10xX119xX7xX50xX2xX120xX121xX1axX50xX2xX1bxX130xX62xX165xX2xX130xX2xX131xX121xX165xXexX130xX15fxX165xX120xX5xX2xXdfxX183xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1dxX1xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX2bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX33xXdxX35xX1dxX3xX38xX28xX3xXexX3cxX3dxX1dxX3fxX3xX5xX6xXdxX3xX45xXdxX3xX38xX49xX3xX45xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX38xX12xX0xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xX5xXdxXaexX4dxX3xX4xX586xX3xX4xX5dfxX1dxX3xX5e2xX5e3xX4exXaxX3xX1xX33xX10xX368xX9xXaxX50xX6fxX4dxXa0xX4xX18xXexX10xX50xX1dxX6xXexXa0xX18xX5xXdxX10xX4dxX18xX4xXa0xX18xX4xXa0xX1dxX18xX1fxXf2xX50xX2xX130xX1axX130xX130xX121xXdfxX1xXexX1fxXaxX12xX13xX14xXcxX16xX3xX5xXdxXaexX4dxX3xX4xX586xX3xX4xX5dfxX1dxX3xX5e2xX5e3xX4exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX33xXa0xX1dxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xf882xXdxX5a2xXdxX3xXbxX1xX4cxX1dxX3xXexX59dxX4xX1xX3xXexX1x98fexXdxX3xX7xX94xX3xX6fxX4dxXa5xX4xX3xXexX90xX3xX4xX1xXa0xX3xX33x60f2xX1dxX3fxX3xXcxX591xX1dxX3fxX3xXexX1xXa5xX1dxX3fxX3xX5e2xX5e3xX3xf65bxXa0xX1dxX6xX5xX62xX3xXcxX33xX4dxX1fxXbxX3xX45xX6xX1dxX3fxX3xX45xX3cxX6xX3xX33xX6xX3xX1dxX1xXdxX49xX4dxX3xX62xXdaxX4dxX3xX1xXdxXaexX4dxX3xX38xX49xX3xX8exX1xX343xX3xX1dxX1exX1dxX3fxX3xX33xX538xXexX3xX5e2xX5e3xX3xX33xX6xX3xX8exX1xX54bxXdxX3xX13xX14xXcxX16xX3xX1dxX1xX3cxX3xfc42xX1dxX3fxX3xX45xX6dxX3xXex4a03xX1dxX3fxX3xX5xX28xX1fxX3xX38xX5a2xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX1xXdxXaexXbxX3xX45x9a50xX1dxX1xX3xX6fxX4dxXa5xX4xX3xXexX90xX3xX8exX1xX2fxX4xX3xX8exX35xX3xXexX7adxX3xX8exX1xXdxX3xX146xX3cxX5a2xX4xX3xX4xX1xX4cxX1dxX3xX38xX28xXa0xX3xX13xX1xX28xX3xXcxX33xX34bxX1dxX3fxXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX38xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX4dxX5xX12xX0xX62xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX38xX12xX0xX50xX62xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx42ebxXa0xX4dxX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3x6046xX16xX83fxX0xX50xXbxX12