Real Madrid nhận hơn 50 triệu euro trước Champions League 2018/19
Trước khi Champions League 2017/18 khởi tranh, Real Madrid sẽ nhận đến 50 triệu euro từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
f877x1186fx16296x173f3x17586x11881x16270x1416dx13c6dxX7x12e08x10a14x14354x12a85x1215dx11547xX5x144b9xXax11b14x14e46xX10xX6xX5xX3x15c23xX6x16e64x102bcxXdxX1axX3x156bexX1xfae5xX1fxX3xX1x11844xX1fxX3x16012x11651xX3xXexX1bxXdx12af9x15531xX3xX10xX2fxX1bx1611dxX3xXexX1bx10060x16de2xX4xX3x1162bxX1xX6x14b0axXbxXdxX34xX1fxX7xX3x10ebbxX10xX6x16e07xX2fxX10xX3x14bb5xX29xX2x15824x12491xX2x12a92xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160ddxX10xX6xX1axXaxX12xXcxX1bxX38xX39xX4xX3x13755xX1xXdxX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2x164b0xX51xX2xX50xX3xX70xX1x1083exXdxX3xXexX1bxX6xX1fxX1x13e5axX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX7x12cdaxX3xX1fxX1xX21xX1fxX3x174dfx11a4cxX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXex1717bxX3xX46xXdx1613cxX1fxX3xXadxX34xfe04xX1fxX3x130dbx10569xX1fxX49xX3xXadx17051xX3xX4xX1x11c5axX2fxX3x13818xX2fxX3x15d7cx1562ax1200dx144e0x11f22x12f4dx15dbbxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c19xX34xX1ax12d07xXaxX12x152cdxX49xXc9xXf5xX3xX28xX51x14b7axX97xX3xXddxXdexXdfxXe0xX3xXbxX1xXd2xXexX3xX1bxX6xX3xXexX1x13384xX1fxX49xX3xXccxXd2xX34xX97xX3xX1x16f55xX3xX7xXa6xX3xX1ax17731xX1fxX49xX3xX4dxX97xX29x11fbexX3xXexfea1xX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXadx13c5exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX34xX3xX4xXd2xX4xX3xXadx132b1xXdxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX1ax17735xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX3fxX121xX6xX3xX49xXdx10a69xXdxX3xXexXdxXaexXbxX3xXexX1xX10xX34xXe2xX3xXcxX1bxX34xX1fxX49xX3xX7x1110fxX3xXadxXcdxX97xX3xX7xXa6xX3xX4xXcdxX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXadxX38x13056xX4xX3xX1bx14f1axXexX3xX1fxX1xXdx16d51xX2fxX97xX3x148a0xXc9xX3xX1fxX49xX38xX196xX4xX3xX5x12629xXdxXe2xX3x1064cxX1xXd2xX4xX3xX1a4xX39xXdxX3xX1fxX1x13c84xX1fxX49xX3xX3fxX121xX6xX3xX49xXdxX165xXdxX3xXexX1bxX38xX39xX4xX97xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xX3xX5xXc9xX3xXexX1x144cbxXdxX3xXddxXdexXdfxXe0xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1a0xX1fxX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX70xX1xXdxX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX70xX1xX8fxXdxX3xXexX1bxX6xX1fxX1xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX34xX1axXf5xXaxX12xXddxXdexXdfxXe0xX3xXex13d72xX1fxX49xX3xX1xX196xXbxX3xXexX1xXc9xX1fxX1xX3xXex12f12xX4xX1xX3xX4x158efxX6xX3xX4xXd2xX4xX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xX2xX29xX3xX3fxX121xX6xX3xX49xXdxX165xXdxX3xX49x1038bxX1fxX3xX1fxX1xX19axXexX3xXadxX133xX3xXex1009dxX3fxX3xX1bxX6xX3xXadxXd6xX2fxX3xX5xXc9xX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xXadxX38xX196xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexXdxX1a0xX1fxX3xX1fxX1xXdxX1a0xX2fxX3xX1fxX1xX19axXexX97xX3xX7xX6xX2fxX3xXadxXcdxX3xXexX1x13181xX3xXexX14cxX3xX49xXdxX165xX3fxX3xX1axX261xX1fxXe2xX3xXcxX1xX10xX34xX3xX4xXd2xX4xX1xX3xXexX23fxX1fxX1xX3xX1fxXc9xXf5xX97xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX5xXc9xX3xXadxX143xXdxX3xX4xX1xXdxXaexX3fxX3xX38xX2fxX3xXexX1xXaexX3xXexX2fxXf5xX2exXexX3xXadxX17axXdxX3xX1a4xX39xXdxX3xX128xX3xX5xX261xX1fxX3xX5xXc4xX1fxX3xX1fxX49xX111xXdxX3xX1a4xX111xX3xXadx11ab4xX4xX1xXe2xX3x169a4xXaexXbxX3xX7xX6xX2fxX3xX5xX261xX1fxX3xX5xX38xX196xXexX3xX5xXc9xX3xXf2xX6xX1bxX4xX10xX5xX34xX1fxX6xX97xX3xXf2xX6xXf5xX10xX1bxX1fxX3xX18xX2fxX1fxXdxX4xX1xX97xX3xXe0xXexX5xX10xXexXdxX4xX34xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX97xX3xX18xXddxX97xX3x11195xX2fxX1a4xX10xX1fxXexX2fxX7xX97xX3xfe57xX34xX1bxXexX34xX97xX3xX1a4xXc9xX3xXf2xX10xX1fx16c15xXdxX4xX6xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXccxX5xX10xX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX3fxX6xX1bxX49xXdxX1fx14468xX3xX4dxXbx16b08xX3xX6xX2fxXexX34x13e0dxXaxX12xX0xXexXccxX34xX1axXf5xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX1fxXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3fxX49xX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXax10ed8xXdxX1axXexX1xX380xX3xX28xX28xX28xXbxX384xX38axX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX380xX3x10586xX88xX29xXbxX384xX38axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xX3xX1xX26dxX1fxX1xX3xX165xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX380xX51xX51xXdxXe2xXccxX6xX34xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe2xX1a4xX1fxX51xX1fxX10xX3bbxX7xX51xX2xX50xX4dxX3d1xX51xX2xX3d1xX128xX1axX3d1xX2xX28xX2xX28xX29xXffxXexX53xX50xX3d1xX128xX5xX2xXe2x149aexXbxX49x124a6xX1bxX9xX3d1xX128xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX6xXbxXexXdxX34xX1fxXaxX12xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3fxX121xX6xX3xX49xXdxX165xXdxX3xX3fxX39xXdxX3xX4xX244xX6xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX1axX12xX0xX51xXexX1bxX12xX0xX51xXexXccxX34xX1axXf5xX12xX0xX51xXexX6xXccxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX34xX1axXf5xXaxX12xXcxX19axXexX3xX4xX165xX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX1axX14cxX3xX1a4x15246xX1fxX49xX3xXccxX165xX1fxX49xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xX3xXadxX38xX196xX4xX3xXddxXdexXdfxXe0xX3xX1x14663xX3xXexX1bxX196xX3xX2xX28xX97xXffxX28xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xXe2xX3xX3cxX143xX1fxX49xX3xXexX19axXexX3xX4xX165xX3xX70xX1xX34xX165xX1fxX49xX3xXexX1xX2fxX97xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX7xXa6xX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXadxXaexX1fxX3xX28xX2xX97xX2xX2xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xXdexX2fxX1bxX34xXe2xX3xXf8xX49xX34xXc9xXdxX3xX1bxX6xX97xX3x10c03xX1b2xX1a0xX1fxX3xX70xX1a0xX1fxX3xXexX1bx12b13xX1fxX49x1535axX3xX4xX578xX1fxX3xX4xXcdxX3xXbxX1xX261xX1fxX3xX5xX39xX1fxX3xXexX1bxX34xX1fxX49xX3xX4xX34xX1fxX3xX7xX17axX3xX4dxX53xX4dxX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xXdexX2fxX1bxX34xX3xXexXdxX1a0xX1fxX3xXccxX165xX1fxX3x16ac8xX2fxXf5xX1a0xX1fxX3xXexX1bxX2fxXf5xX1a0xX1fxX3xX1xX26dxX1fxX1xX3xX4xX244xX6xX3xXddxXdexXdfxXe0xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX34xX1axXf5xXaxX12xXcxX1aexXdxX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xX97xX3xX3fxX5a5xXdxX3xXadxX143xXdxX3xX7xXa6xX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXadxX38xX196xX4xX3xX4dxX97xX88xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xX1fxXaexX2fxX3xX1fxX1xX38xX3xX49xXdxXc9xX1fxX1xX3xX3fxX143xXexX3xX4xX1xXdxXaexX1fxX3xXexX1xX60dxX1fxX49xX97xX3xX53xX29xX29xXe2xX29xX29xX29xX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xX4xX1xX34xX3xX70xXaexXexX3xX647xX2fxX165xX3xX1xX578xX6xXe2xX3xX46xX38xX196xXexX3xXexX1bxX21xX1fxX3xX1a4xX578xX1fxX49xX3xX2xX51xX2xXffxX97xX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xXexX1xX2fxX3xX1a4xX1a0xX3xX53xX97xX28xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xX1a4xX39xXdxX3xX4xX1xXdxXaexX1fxX3xXexX1xX60dxX1fxX49xX97xX3xXexX38xX25xX1fxX49xX3xXexX14cxX3xX5xXc9xX3xXexX2a7xX3xX70xXaexXexX3xX1a4xXc9xX3xXccxXd2xX1fxX3xX70xXaexXexXe2xX3x14e94xX143xXdxX3xXexX1xX60dxX1fxX49xX3xX4xX2fxX143xX4xX3xX8fxX3xX4xX1xX2fxX1fxX49xX3xX70xXaexXexX3xX7xXa6xX3xXadxX38xX196xX4xX3xXexX1xX38xX8fxX1fxX49xX3xXexX1xXc4xX3fxX3xX2xX28xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX34xX1axXf5xXaxX12x16432xXdxX165xXdxX3xXadxX19axX2fxX3xXdexX2fxX1bxX34xXbxX6xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4xXcdxX3xXexX23fxX1fxX1xX3xX4xX1xX19axXexX3xXexX1xX19axXbxX3xX1xX25xX1fxX97xX3xX1fxXc4xX1fxX3xXddxXdexXdfxXe0xX3xX4xX1x10d53xX3xX1axX2fxXf5xX2exXexX3xX4xX1xXdxX3xX647xX2fx16b46xX3xX28xXffxX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xXdexX2fxX1bxX34xXe2xX3xX128xX50xX3xXadxX143xXdxX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xX1axX14cxX3xX49xXdxX165xXdxX3xXexXc0xX3xX1a4xX578xX1fxX49xX3xXadxX261xX2fxX3xXexXdxXc4xX1fxX3xX7xXa6xX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXadxX38xX196xX4xX3xX4dxX97xX53xX4dxX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexXdxX1a0xX1fxX3xXadxX261xX2fxX3xXexX38xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX34xX1axXf5xXaxX12xX3cxX25xX3xX647xX2fxX6xX1fxX3xX647xX2fxXf5xX1a0xX1fxX3xX5xX14cxX4xX3xX1fxX1xX19axXexX3xX4xX244xX6xX3xXccxXcdxX1fxX49xX3xXadxXd2xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX6xXf5xX3xXexXdxXaexXexX3xX5xX143xX3xXexX23fxX1fxX1xX3xXexX230xX1fxX49xX3xX1axX34xX6xX1fxX1xX3xXexX1xX2fxX3xXexXc0xX3xXexX1xX38xX25xX1fxX49xX3xX3fxX1aexXdxX3xX8fxX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX97xX3xXdexX2fxX1bxX34xXbxX6xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX1a4xXc9xX3x10287xX2fxXbxX10xX1bxX3xX3cxX2fxXbxX3xX3fxX121xX6xX3xX49xXdxX165xXdxX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xX97xX3xX1xX11bxX3xXexX1xX2fxX3xX1a4xX1a0xX3xXadxXaexX1fxX3xX3d1xX97xX4dxX28xX3xXexX12bxX3xXdexX2fxX1bxX34xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX1axXdxX1a4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX1bxX10xX5xX6xXexX10xX1axXaxX12xX0xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxXc4xX1fxX3xX647xX2fxX6xX1fxX380xX0xX51xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x10530xXexX1xX2fxX3fxXccxX962xX6xX1fxX1axX962xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14089xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX3xX981xXdxX1axX6xX1fxX10xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX64xX46x1325cxX3xXexX1bxX38xX8fxX1fxX49xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXccxX34xX1fxX49xX962xX1axX6xX51x14508xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX962xX9c0xXdxX1axX6xX1fxX10xX962xXexX2fxX962xX4xX1xX2fxX4xX962xX1xX5xX1a4xX962xXexX1bxX2fxX34xX1fxX49xX962xX1bxX10xX6xX5xX962xX3fxX6xX1axX1bxXdxX1axX51xX2xX28xX28xXffxX3d1xX29xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX49xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX51xX3fxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX4dxX29xX51xX1fxX10xX3bbxX7xX51xX2xX50xX4dxX4dxX51xX88xX88xX1axX128xX2xX50xX28xX2xX128xX88xXexX3d1xX50xX2xX88xX5xX128xX962xX9c0xX9c0xX34xXe2xX466xXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX1a4xX12xX0xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX981xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX3xX981xXdxX1axX6xX1fxX10xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX64xX46xX99bxX3xXexX1bxX38xX8fxX1fxX49xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXccxX34xX1fxX49xX962xX1axX6xX51xX9c0xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX962xX9c0xXdxX1axX6xX1fxX10xX962xXexX2fxX962xX4xX1xX2fxX4xX962xX1xX5xX1a4xX962xXexX1bxX2fxX34xX1fxX49xX962xX1bxX10xX6xX5xX962xX3fxX6xX1axX1bxXdxX1axX51xX2xX28xX28xXffxX3d1xX29xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX981xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX3xX981xXdxX1axX6xX1fxX10xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX64xX46xX99bxX3xXexX1bxX38xX8fxX1fxX49xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX2xX50xX1xX3xX1fxX49xXc9xXf5xX3xX3d1xX2xX51xX28xX97xX3xX1xX2fxXf5xX1a0xX1fxX3xXexX1xX34xX1aexXdxX3xX1fxX49xX38xX1dexXdxX3xX356xX1xXd2xXbxX3xXadx1255bxX3xXexX230xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xXccxX2fxX230xXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXccxXd2xX34xX3xXccxX19axXexX3xXexX1xX38xX1dexX1fxX49xX3xXadxX133xX3xX4xX111xX1fxX49xX3xXccxX17axX3xX647xX2fxXf5xXaexXexX3xXadxX304xX1fxX1xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX4xX1xX7e5xX3xX28xX3xX1fxX49xXc9xXf5xX3xX7xX6xX2fxX3xX70xX1xXdxX3xX5xXc4xX1fxX3xXadxX7e5xX1fxX1xX3xX1a4xXdxX1fxX1xX3xX647xX2fxX6xX1fxX49xX3xX8fxX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX1a4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99bxX111xX3xXadxX304xX4xX1xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX97xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1a4x17004xX1fxX3xXadxX2a7xX1fxX49xX3xX7xX6xX2fxX3xXf2xX6xX1bxX4xX6xX3xX8fxX3xX4xX1xXd6xX2fxX3xXd9xX2fxXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXexX1xX10xX962xXexX1xX6xX34xX51xX1a4xX34xX962xX1axXdxX4xX1xX962xX4xX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX962xX5xX10xX6xX49xX2fxX10xX962xX1bxX10xX6xX5xX962xX3fxX6xX1axX1bxXdxX1axX962xX1a4xX6xX1fxX962xX1axX2fxX1fxX49xX962xX7xX6xX2fxX962xXccxX6xX1bxX4xX6xX962xX34xX962xX4xX1xX6xX2fxX962xX6xX2fxX51xX2xX28xX28xX28xX29xX3d1xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX49xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX51xX3fxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX4dxX29xX51xX1fxX10xX3bbxX7xX51xX2xX50xX4dxX4dxX51xX2xX29xX50xX1axX3d1xX29xX28xX3d1xX4dxX128xX29xXexX88xXffxX88xX29xX5xX2xXe2xX466xXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX1a4xX12xX0xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99bxX111xX3xXadxX304xX4xX1xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX97xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1a4xXc44xX1fxX3xXadxX2a7xX1fxX49xX3xX7xX6xX2fxX3xXf2xX6xX1bxX4xX6xX3xX8fxX3xX4xX1xXd6xX2fxX3xXd9xX2fxXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXexX1xX10xX962xXexX1xX6xX34xX51xX1a4xX34xX962xX1axXdxX4xX1xX962xX4xX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX962xX5xX10xX6xX49xX2fxX10xX962xX1bxX10xX6xX5xX962xX3fxX6xX1axX1bxXdxX1axX962xX1a4xX6xX1fxX962xX1axX2fxX1fxX49xX962xX7xX6xX2fxX962xXccxX6xX1bxX4xX6xX962xX34xX962xX4xX1xX6xX2fxX962xX6xX2fxX51xX2xX28xX28xX28xX29xX3d1xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX99bxX111xX3xXadxX304xX4xX1xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX97xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1a4xXc44xX1fxX3xXadxX2a7xX1fxX49xX3xX7xX6xX2fxX3xXf2xX6xX1bxX4xX6xX3xX8fxX3xX4xX1xXd6xX2fxX3xXd9xX2fxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xXf2xX6xX1bxX4xX6xX3xXadxXb86xX3xX1a4xX38xX196xXexX3xX647xX2fxX6xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xXexX1bxXc4xX1fxX3xXf2xX309xX64xX3xX1fxX1xX1bdxX1fxX49xX3xX3cxX46xXf2xX3xX1xXc9xX1fxX49xX3xXadxX261xX2fxX3xX4xX1xXd6xX2fxX3xXd9xX2fxX3xX1axX121xX3xXadxX34xXc9xX1fxX3xX647xX2fxXd6xX1fxX3xX4xX244xX6xX3xX64xX46xX99bxX3xX981xXdxX1fxX10xX1axXdxX1fxX10xX3xX981xXdxX1axX6xX1fxX10xX3xX1a4xXc0xX6xX3xX49xXdxXc9xX1fxX1xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX1a4xX111xX3xXadxX304xX4xX1xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX5xX261xX1fxX3xXexX1xX2a7xX3xX3d1xX3xX5xXdxXc4xX1fxX3xXexXdxXaexXbxXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX1a4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX1a4xX7xX3xX46xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX380xX3xXcxX1bxX21xX1fxX3xX4xX1xXdxXaexX1fxX3xXexX1xXaexX3xX70xX12bxXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXccxX34xX1fxX49xX962xX1axX6xX51xX1bxX10xX6xX5xX962xX1a4xX7xX962xX5xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX962xXexX1bxX6xX1fxX962xX4xX1xXdxX10xX1fxX962xXexX1xX10xX962xX70xXf5xX51xX2xX28xX3d1xX53xXffxX29xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX49xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX51xX3fxX10xX1axXdxX6xX51xX2xX4dxX29xX51xX1fxX10xX3bbxX7xX51xX2xX50xX2xX50xX51xX88xXffxX1axXffxX2xX29xX28xX4dxX28xX28xXexX28xX53xX28xX50xX5xX29xXe2xX466xXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX1xX25xX1fxX3xX28xX29xX3xXexX1bxXdxX2exX2fxX3xX10xX2fxX1bxX34xX3xXexX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX4dxX29xX2xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX1axXdxX1a4xX12xX0xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX6xX5xX3xX1a4xX7xX3xX46xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX380xX3xXcxX1bxX21xX1fxX3xX4xX1xXdxXaexX1fxX3xXexX1xXaexX3xX70xX12bxXaxX3xX1xX1bxX10xX363xX9xXaxX51xXccxX34xX1fxX49xX962xX1axX6xX51xX1bxX10xX6xX5xX962xX1a4xX7xX962xX5xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX962xXexX1bxX6xX1fxX962xX4xX1xXdxX10xX1fxX962xXexX1xX10xX962xX70xXf5xX51xX2xX28xX3d1xX53xXffxX29xXe2xX1xXexX3fxXaxX12xX13xX10xX6xX5xX3xX1a4xX7xX3xX46xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX380xX3xXcxX1bxX21xX1fxX3xX4xX1xXdxXaexX1fxX3xXexX1xXaexX3xX70xX12bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1bxX34xX1fxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX1a4xXc9xX3xX46xXdxX1a4xX10xX1bxXbxX34xX34xX5xX3xX962xX3xX70xX1xXcdxX3xX4xXcdxX3xXexX1xX133xX3xXexX26dxX3fxX3xX1bxX6xX3xX4xXd2xXdxX3xX70xXaexXexX3xX1fxXc9xX34xX3xXadxf884xXbxX3xX1xX25xX1fxX3xX4xX1xX34xX3xXexX1bxX21xX1fxX3xX4xX1xX2fxX1fxX49xX3xX70xXaexXexX3xX3cxX1xX6xX3fxXbxXdxX34xX1fxX7xX3xX46xX10xX6xX49xX2fxX10xX3xX3fxX121xX6xX3xX1fxXc9xXf5xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX1a4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2fxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8e2xX34xX2fxX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX9c0xXdxX1fxX49xXe2xX1a4xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX1axXdxX1a4xX12xX0xX363xXdxX49xX2fxX1bxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1a4xXdxX1axX10xX34xX3xX4xX3fxX7xX962xX1a4xXdxX1axX10xX34xXaxX3xX1axX6xXexX6xX962xX1a4xXdxX1axX10xX34xX962xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX380xX51xX51xX9c0xX1fxX10xX3bbxX7xX962xX3fxX4xX5xX34xX2fxX1axX962xXccxX363xX962xX7xX4dxXe2xX9c0xX6xX1axX1fxXe2xX1a4xX1fxX51xX363x16106xXddxXdexX1axX29xX8e2xXf5x10286xXf2xX3bbxX51xX29xX88xX4xX88xX10xXccxX3d1xX50xX128xX88xX88xX1axX6xX10xX4dxX3d1xX363xX88xXffxX4xX51xX50xX363xX1axX1axX4dxXffxX28xX128xX29xX1axX2xX2xX10xX128xX128xX363xXccxX1axX29xX29xX51xX88xX4dxX29xX51xX4dxX29xX2xX50xX29xX28xX4dxX88x15527xX29xX2xX1201xX1xXdxX49xX1xX5xXdxX49xX1xXexX7xX1201xX1bxX10xX6xX5xX3fxX6xX1axXe2xX3fxXbxX128xX469xX6xX2fxXexX1xX10xX1fxX9xX10xX384xXbxX9xX2xX28xX4dxX50xX3d1xX53xX53xX128xX4dxX29x16257xX6xX4xX5xX9xX51xX363xX11c0xXddxXdexX1axX29xX8e2xXf5xX11c7xXf2xX3bbxX51x13edbxX1231xX1xX3fxX6xX4xX9xX6xX2xX6xX6xX53xX88xX4dxX128xX4xX53xX3d1xX363xX363xXccxX50xX1axX3d1xX4xX3d1xX6xX1axX28xX50xX4dxX53xX6xXffxX128xX3d1xX4xXffxX363xXaxX12xX0xX363xXdxX49xX4xX6xXbxXexXdxX34xX1fxX12xX0xX51xX363xXdxX49xX4xX6xXbxXexXdxX34xX1fxX12xX0xX51xX363xXdxX49xX2fxX1bxX10xX12