Dịch Covid-19 vẫn bùng phát mạnh ở Trung Đông
Nhiều nước ở Trung Đông đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai khi số ca mắc và tử vong tăng cao kỷ lục mỗi ngày.
8795x8a67x90cax102e2x14a4dx105e0x9e1ax9ab7x10974xX7xf733x10102x955cx9339xa7a1x14d93xX5xa0eexXax14ff5x141bbxf58fxX4xX1xX3xb8f4x138acx1379axXdxbcf8x10e56xX2x154eexX3xX1ax11ddexa40fxX3xeb54x141c0xX23xdb98xX3xXbxX1xac91xXexX3x9b87xb8e6xX23xX1xX3xe679xX3xXcx14773x1370dxX23xX28xX3x13d55x15b3dxX23xX28xX0x10077xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7f2xX10xX6xX1cxXaxX12x10f1bxX1xXdx935cxX38xX3xX23xe3d8x958fxX4xX3xX34xX3xXcxX37xX38xX23xX28xX3xX3cxX3dxX23xX28xX3xbfa8xX6xX23xX28xX3xX6exc658xXdxX3xX2fx14b3fxXexX3xX1axX5exXdxX3xX6exc288xXexX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX1xf33cxX3xX1xX6xXdxX3xb5c3xX1xXdxX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xX2fx9241xX4xX3xX1ax91c1xX3xXexa076xX3xX1axX19xX23xX28xX3xXexe7e0xX23xX28xX3xX4xX6xX19xX3xXa3xe950xX3xX5x125a3xX4xX3xX2fx12cafxXdxX3xX23xX28xXb2x1131ex88aexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea2cxX19xX1cxXd3xXaxX12xXcxX30xXdxX3x142e9xX6xX37xX19xX4xX4xX19xdba5xX3xXe4xd0c9xX3x10fa7xX3xXex9141xX3xX23xX5dxX5exX4xX3xX23xXb2xXd3xX3xX1axa542xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX28xX3xX25xX2cxX19xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxd9e2xX23xX3xX1x15474xX23xX3x13c70xXd4x14325x10092xX127xX3xXexX37xX5dx95f2xX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX2fxXf8xXexX3xX23xX28xXb2xXd3xXd4xX3xX3cx142adxXd3xX3xX5xXb2xX3xX4xX19xX23xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX19xX3xX23xX1x108dcxXexX3xX2fxXcdxXdxX3xX23xX28xXb2xXd3xX3xXa3xa57cxX3xXexX109xX3xXa3xX1xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX25xXaexXexX3xX6exd1a2xX38xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexXd4xX3xX50xXdxX11dxX23xX3xX23xX6xXd3xXf5xX3xXex148ecxX23xX28xX3xX7xX74xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX34xX3xXeexX6xX37xX19xX4xX4xX19xX3xX5xXb2xX3xX1xX121xX23xX3xaca7xX2xX1d3xXd4xX127xX127xX127xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxXf5xX3xXexX1a8xX23xX28xX3xX7xX74xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xX5xXb2xX3xX126xXd4xdf4fx13d3axX1d3xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX19xX1cxXd3xXaxX12xX0xX7xX19xX38xX37xX4xX10xX3xXexXd3xXbxX10xX9xXaxXdxX2fxX6xX28xX10xX41xc472xXbxX10xX28xXaxX3xX2fxX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX23xX1cxX3x145bdxX2fxXdxX23xX1dx9488xXdxX1cxXexX1xb00axX3xX2xX1d3xX127xX127xXbx14628xf307xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX1cxX10xca9exX6xX38xX5xXexX41xX26axXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexXd3xX5xX10xX7xX41xX5xX6xX37xX28xX10x9921xX244xX6xXexX10xX37xX2fxX6xX37xXa3xX41xXbxX38xX25xX5xXdxX4xX41xX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX2xX127xX41xX6xXdxX282xX4xX6xXbxX282xX1cxXdxX4xX1xX282xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX282xX1axX6xX23xX282xX5xX6xXd3xX282xX5xX6xX23xX282xX1dxX282xX6xX23xX1xX282xX23xX28xX19xX4xX282xXexX1xX6xX4xX1xXd4xX22axXbxX28xX3xX2xX250xXaxX3xX41xX12xX0xX7xX19xX38xX37xX4xX10xX3xXexXd3xXbxX10xX9xXaxXdxX2fxX6xX28xX10xX41xX22axXbxX10xX28xXaxX3xX2fxX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX23xX1cxX3xX23fxX2fxXdxX23xX1dxX244xXdxX1cxXexX1xX249xX3xX1fxX1fxX1d3xXbxX250xX251xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX1cxX10xX26axX6xX38xX5xXexX41xX26axXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexXd3xX5xX10xX7xX41xX5xX6xX37xX28xX10xX282xX244xX6xXexX10xX37xX2fxX6xX37xXa3xX41xXbxX38xX25xX5xXdxX4xX41xX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX2xX127xX41xX6xXdxX282xX4xX6xXbxX282xX1cxXdxX4xX1xX282xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX282xX1axX6xX23xX282xX5xX6xXd3xX282xX5xX6xX23xX282xX1dxX282xX6xX23xX1xX282xX23xX28xX19xX4xX282xXexX1xX6xX4xX1xXd4xX22axXbxX28xX3xX2xX250xXaxX3xX41xX12xX0xX7xX19xX38xX37xX4xX10xX3xXexXd3xXbxX10xX9xXaxXdxX2fxX6xX28xX10xX41xX22axXbxX10xX28xXaxX3xX2fxX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX23xX1cxX3xX23fxX2fxXdxX23xX1dxX244xXdxX1cxXexX1xX249xX3xX1f8x10921x11055xXbxX250xX251xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX1cxX10xX26axX6xX38xX5xXexX41xX26axXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexXd3xX5xX10xX7xX41xX7xX2fxX6xX5xX5xX282xX244xX6xXexX10xX37xX2fxX6xX37xXa3xX41xXbxX38xX25xX5xXdxX4xX41xX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX2xX127xX41xX6xXdxX282xX4xX6xXbxX282xX1cxXdxX4xX1xX282xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX282xX1axX6xX23xX282xX5xX6xXd3xX282xX5xX6xX23xX282xX1dxX282xX6xX23xX1xX282xX23xX28xX19xX4xX282xXexX1xX6xX4xX1xXd4xX22axXbxX28xX3xX2xX250xXaxX3xX41xX12xX0xX7xX19xX38xX37xX4xX10xX3xXexXd3xXbxX10xX9xXaxXdxX2fxX6xX28xX10xX41xX22axXbxX10xX28xXaxX3xX2fxX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX23xX1cxX3xX23fxX2fxXdxX23xX1dxX244xXdxX1cxXexX1xX249xX3xX1f7xX1f8xX3cfxXbxX250xX251xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX1cxX10xX26axX6xX38xX5xXexX41xX26axXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexXd3xX5xX10xX7xX41xX7xX2fxX6xX5xX5xX282xX244xX6xXexX10xX37xX2fxX6xX37xXa3xX41xXbxX38xX25xX5xXdxX4xX41xX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX2xX127xX41xX6xXdxX282xX4xX6xXbxX282xX1cxXdxX4xX1xX282xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX282xX1axX6xX23xX282xX5xX6xXd3xX282xX5xX6xX23xX282xX1dxX282xX6xX23xX1xX282xX23xX28xX19xX4xX282xXexX1xX6xX4xX1xXd4xX22axXbxX28xX3xX2xX250xXaxX3xX41xX12xX0xX7xX19xX38xX37xX4xX10xX3xXexXd3xXbxX10xX9xXaxXdxX2fxX6xX28xX10xX41xX22axXbxX10xX28xXaxX3xX2fxX10xX1cxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX23xX1cxX3xX23fxX2fxXdxX23xX1dxX244xXdxX1cxXexX1xX249xX3xX127xX251xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX1dxX7xX37xX4xX7xX10xXexX9xXaxX41xX7xXdxXexX10xX7xX41xX1cxX10xX26axX6xX38xX5xXexX41xX26axXdxX5xX10xX7xX41xX7xXexXd3xX5xX10xX7xX41xX7xX2fxX6xX5xX5xX282xX244xX6xXexX10xX37xX2fxX6xX37xXa3xX41xXbxX38xX25xX5xXdxX4xX41xX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX2xX127xX41xX6xXdxX282xX4xX6xXbxX282xX1cxXdxX4xX1xX282xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX282xX1axX6xX23xX282xX5xX6xXd3xX282xX5xX6xX23xX282xX1dxX282xX6xX23xX1xX282xX23xX28xX19xX4xX282xXexX1xX6xX4xX1xXd4xX22axXbxX28xX3xX2xX250xXaxX3xX41xX12xX0xXdxX2fxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX28xX3xX4xX2fxX7xX1dxX5xX6xcad9xXd3xX3xX4xX2fxX7xX1dxX10xX37xX37xX19xX37xXaxX3xX7xXexXd3xX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX7xXbxX5xX6xXd3xX249xX3xX25xX5xX19xX4xXa3xa802xX3xX2fxX6xX37xX28xXdxX23xX1dxX5xX10xX26axXexX249xX3xX6xX38xXexX19xX611xX3xX2fxX6xX37xX28xXdxX23xX1dxX37xXdxX28xX1xXexX249xX3xX6xX38xXexX19xX611xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXd4xX25xX6xX19xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd4xX1axX23xX41xX23xX10xX244xX7xX41xX1d3xX127xX124xX126xX41xX2xX127xX3d0xX1cxX1f7xX2xX3cfxX124xX3d0xX124xX124xXexX126xX126xX126xX127xX5xX2xXd4xX22axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX23xX1xX3xX34xX3xXcxX37xX38xX23xX28xX3xX3cxX3dxX23xX28xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxXdxX4xXexX38xX37xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX19xX23xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX22xX23xX3xX5xX153xXd3xX3xX5xX6xX23xX3xXexX30xXdxX3x1206dxXdxX3xX18x1503fxXbxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX19xX1cxXd3xXaxX12xXcxX30xXdxX3xc979xX10xX25xX6xX23xX19xX23xXf5xX3xXe4xXf8xX3xXfaxX3xXexXfdxX3xX23xX5dxX5exX4xX3xX23xXb2xXd3xX3xX1axX109xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX28xX3xX25xX2cxX19xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxX11dxX23xX3xX2xXd4xX1fxX126xX126xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axXb2xX3xX3d0xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX1d3xX124xX3xX28xXdxX12dxX3x12984xX38xX6xXd4xX3xX3cxX153xXd3xX3xX5xXb2xX3xX4xX19xX23xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX19xX3xX23xX1xX166xXexX3xXa3xX173xX3xXexX109xX3xXa3xX1xXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexXd4xX3xX3cxXfdxX23xX3xX23xX6xXd3xXf5xX3xXexX1a8xX23xX28xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX34xX3xX709xX10xX25xX6xX23xX19xX23xX3xX5xXb2xX3xX1xX121xX23xX3xX1f8xX1f8xXd4xX1f8xX127xX127xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxXf5xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX6ex1258cxX3xXexX1a8xX23xX28xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xX5xXb2xX3xX3cfxX2xX127xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX19xX1cxXd3xXaxX12xX18xX1xe966xX23xX1xX3xXbxX1x131e3xX3xXcxX38xX23xXdxX7xXdxX6xX3xX6exX6xX23xX28xX3xX5xX19xX3xX23xX28xX30xXdxX3xXexd357xX23xX1xX3xX1xX852xX23xX1xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX7x11d2axX3xX250xX166xX38xX3xX6exXdxX3xX34xX3xX23xX1xXdxX59xX38xX3xX4xX166xXbxX3xX6exXf8xX3xXa3xX1xX2cxX4xX3xX23xX1xX6xX38xX3xX1axXb2xX3xX6exdf5exX3xXbxX1xe7b4xXdxX3xX6exX5dxX6xX3xX37xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX25xXdxX11dxX23xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xXbxX1x149a2xX23xX28xX3xX23xX28xX109xX6xX3xX23xX28xX1xXdx105e3xX2fxX3xX23xX28xX78xXexX3xX2fxX5exXdxXf5xX3xX25xX6xX19xX3xX28xa5a5xX2fxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX23xX28xX1xXdxX8bbxX2fxX3xX25xX6xX23xX3xX6exX8bbxX2fxX3xXexX37xX8bbxX23xX3xX4xX894xX3xX23xX5dxX5exX4xXf5xX3xXexX30xX2fxX3xX6exX7fbxX23xX28xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1x9a0bxX4xXf5xX3xX1cxX109xX23xX28xX3xX1axXdxX11dxX4xX3xX6exXdxX3xX5xX30xXdxX3xX28xXdxdd12xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xXex966fxX23xX1xX3xX23xX1xfe7axX2fxX3xX1xX30xX23xX3xX4xX1xXfdxX3xX7x120c0xX3xX5xX153xXd3xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX83axX6xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX19xX1cxXd3xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX7xX74xX3xX5xXdxX11dxX38xX3xX4xX1xX834xX23xX1xX3xXexX1xX9dxX4xXf5xX3xXcxX38xX23xXdxX7xXdxX6xX3xX28xX18fxX23xX3xX6exX153xXd3xX3xX6exX890xX3xX28xX1xXdxX3xX23xX1xX6edxX23xX3xX1xX121xX23xX3xX2xXd4xX127xX127xX127xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX2fxXcdxXdxX3xX23xX28xXb2xXd3xXf5xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xXa3xX1xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX25xX11dxX23xX1xX3xX1axXdxX11dxX23xX3xX4xX83axX6xX3xX23xX5dxX5exX4xX3xX23xXb2xXd3xX3xX6exX6xX23xX28xX3xXexX1xXdxXfdxX38xX3xXexX37xX6xX23xX28xX3xXexX1xXdxXfdxXexX3xX25xX14xX3xX1axXb2xX3xX23xX1xX153xX23xX3xX1axXdxX8bbxX23xXf5xX3xX6exX8cdxX23xX28xX3xXexX1xX12dxXdxX3xX28xX78xXbxX3xXa3xX1xX7fbxX3xXa3xX1xXbdxX23xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX1axXdxX11dxX4xX3xX6exX74xXdxX3xXbxX1xX7fbxX3xX1axX5exXdxX3xX5xX5dxX80xX23xX28xX3xX25xX11dxX23xX1xX3xX23xX1xX153xX23xX3xXexX109xX3xX23xX5dxX5exX4xX3xX23xX28xX19xXb2xXdxX3xXexX37xX34xX3xX1axX59xXd4xX3xXcxX38xX23xXdxX7xXdxX6xX3xX2fxX34xX3xX4xXb5xX6xX3xX25xXdxX8bbxX23xX3xX28xXdxX5exXdxX3xXexX37xX34xX3xX5xX30xXdxX3xX1axXb2xX3xX1cx145d4xX3xX25x9fdbxX3xX1xX18fxX38xX3xX1xXfdxXexX3xX4xX2cxX4xX3xX25xXdxX11dxX23xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xXbxX1xX8aexX23xX28xX3xX23xX28xX109xX6xX3xXa3xX173xX3xXexX109xX3xX6exX18fxX38xX3xX2fxX26xX6xX3xX1x1238exX3xX7xX6xX38xX3xXa3xX1xXdxX3xXexX1xXb2xX23xX1xX3xX4xX3dxX23xX28xX3xX2fxXf8xXexX3xXbxX1xX18fxX23xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX1axXdxX11dxX4xX3xXa3xXdxX173xX2fxX3xX7xX19xX2cxXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX25xX11dxX23xX1xXd4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX19xX1cxXd3xXaxX12xXcxX30xXdxX3xX6e9xXdxX3xX18xX6edxXbxXf5xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX23xX28xXb2xXd3xX3xX1d3xX1fxX41xX2xX127xX3xXa3xX1xX19xX894xX23xX28xX3xX2xX1f8xX1fxX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xX1axXb2xX3xX2xX126xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xXf5xX3xXexXbdxX23xX28xX3xXexX109xX3xX2xX1f7xX126xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xX2fxXaexX4xX3xX1axXb2xX3xX2xX1d3xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX2fxXf8xXexX3xX23xX28xXb2xXd3xX3xXexX37xX5dxX5exX4xX3xX6exX7fbxXd4xX3xXcxX1a8xX23xX28xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX34xX3xX6e9xXdxX3xX18xX6edxXbxX3xX6exXfdxX23xX3xX23xX6xXd3xX3xX5xXb2xX3xX1xX121xX23xX3xX2xX127xX1f8xXd4xX127xX127xX127xX3xXexX37xX5dxX12dxX23xX28xX3xX1xX80xXbxXf5xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX6exX7fbxX3xX4xX7fbxX3xX3cfxXd4xX1d3xX124xX1f8xX3xX23xX28xX5dxX12dxXdxX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xXd4xX3xXe4xXf8xX3xXfaxX3xXexXfdxX3xX6e9xXdxX3xX18xX6edxXbxX3xX6exX6xX23xX28xX3xX23xXcdxX3xX5xX93cxX4xX3xXexXbdxX23xX28xX3xX4xX5dxX12dxX23xX28xX3xXbxX1xX8aexX23xX28xX3xX1axXb2xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1cx93cexXdxX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX6exX8cdxX23xX28xX3xXexX1xX12dxXdxX3xXexX1xX93cxX4xX3xX1xXdxX11dxX23xX3xXexX166xXexX3xX4xX894xX3xX4xX2cxX4xX3xX25xXdxX11dxX23xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xXbxX1xX8aexX23xX28xX3xX23xX28xX109xX6xX3xX4xX18fxX23xX3xXexX1xXdxXfdxXexXd4xX0xX41xXbxX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX37xX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX8bbxX23xX3xX77exX38xX6xX23xX249xX0xX41xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dxXexX1xX38xX2fxX25xX1dxX6xX23xX1cxX1dxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX7xX38xXd3xX3xXd3xXfdxX38xX3xX1cxX18fxX23xXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX77exX38xX19xX4xX1dxXexX10xX41xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX7xX38xXd3xX1dxXd3xX10xX38xX1dxX1cxX6xX23xX41xX2xX1fxX1f8xX3cfxX126xX1d3xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX41xX2fxX10xX1cxXdxX6xX41xX2xX1d3xX127xX41xX23xX10xX244xX7xX41xX1d3xX127xX126xX124xX41xX2xX127xX1f7xX1cxX126xX2xX1d3xX1d3xX1d3xX1d3xX3cfxXexX1fxX3cfxX1fxX1f7xX5xX126xX1dxX7xX4xX37xX10xX10xX23xX1dxX7xX1xX19xXexX1dxX1d3xX127xX1d3xX127xX1dxX127xX3d0xXd4xXbxX23xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX23xX1xX3xX34xX3xXcxX37xX38xX23xX28xX3xX3cxX3dxX23xX28xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX7xX38xXd3xX3xXd3xXfdxX38xX3xX1cxX18fxX23xXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX77exX38xX19xX4xX1dxXexX10xX41xX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX7xX38xXd3xX1dxXd3xX10xX38xX1dxX1cxX6xX23xX41xX2xX1fxX1f8xX3cfxX126xX1d3xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX7xX38xXd3xX3xXd3xXfdxX38xX3xX1cxX18fxX23xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX1cxX922xX3xX5xXdxX11dxX38xX3xX4xX83axX6xX3xXcxX1a8xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXfaxX3xXexXfdxX3xXcxX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX23fx100c8xX50x12001xX251xXf5xX3xX1cxX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX4xX7fbxX3xX1cxX166xX38xX3xX1xXdxX11dxX38xX3xX7xX38xXd3xX3xXd3xXfdxX38xX3xX34xX3xX23xX1xXdxX59xX38xX3xX77exX38xX74xX4xX3xX28xXdxX6xXf5xX3xX7xX74xX3xX4xX6xX3xX1cxX5dxX121xX23xX28xX3xXexX834xX23xX1xX3xX1axXb2xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xX28xXdxX894xX2fxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX1cxXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf2a9xX18fxX23xX3xX2xX124xXf5xX1fxX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxfa08xX2fxX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXf5xX3xX23xX28xX38xXd3xX3xX4xX121xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX34xX3xX4xX1xX153xX38xX3x146cfxX1xXdxXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX77exX38xX19xX4xX1dxXexX10xX41xX28xX6xX23xX1dxX2xX124xX1dxX1fxX1dxXexX37xXdxX10xX38xX1dxX4xX6xX1dxX23xX1xXdxX10xX2fxX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX23xX28xX38xXd3xX1dxX4xX19xX1dxX25xX38xX23xX28xX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX19xX1dxX4xX1xX6xX38xX1dxXbxX1xXdxX41xX2xX1fxX1f7xX3cfxX1f8xX3d0xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX41xX2fxX10xX1cxXdxX6xX41xX2xX1d3xX127xX41xX23xX10xX244xX7xX41xX1d3xX127xX1d3xX1fxX41xX2xX127xX3cfxX1cxX1d3xX127xX3cfxX1d3xX3cfxX124xX124xXexX1f8xX127xX1f7xX3d0xX5xX2xXd4xX22axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX23xX1xX3xX34xX3xXcxX37xX38xX23xX28xX3xX3cxX3dxX23xX28xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf03xX18fxX23xX3xX2xX124xXf5xX1fxX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxXf18xX2fxX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXf5xX3xX23xX28xX38xXd3xX3xX4xX121xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX34xX3xX4xX1xX153xX38xX3xXf3exX1xXdxXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX77exX38xX19xX4xX1dxXexX10xX41xX28xX6xX23xX1dxX2xX124xX1dxX1fxX1dxXexX37xXdxX10xX38xX1dxX4xX6xX1dxX23xX1xXdxX10xX2fxX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxX23xX28xX38xXd3xX1dxX4xX19xX1dxX25xX38xX23xX28xX1dxXbxX1xX6xXexX1dxX19xX1dxX4xX1xX6xX38xX1dxXbxX1xXdxX41xX2xX1fxX1f7xX3cfxX1f8xX3d0xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xXf03xX18fxX23xX3xX2xX124xXf5xX1fxX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxXf18xX2fxX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXf5xX3xX23xX28xX38xXd3xX3xX4xX121xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX34xX3xX4xX1xX153xX38xX3xXf3exX1xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxX19xXb2xX23xX3xXexX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX4xX7fbxX3xX2xX124xXd4xX3d0xX1d3xX126xXd4xX3d0xX3cfxX1fxX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxXf18xX2fxXf5xX3xX3cfxX2xX1d3xXd4xX2xX3d0xX3cfxX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX611xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xXa3xX1xXdxX3xX6exX7fbxX3xXe8bxX50xXe8dxX3xX23xX1xX166xX23xX3xX2fxX30xX23xX1xX3xX7xX74xX3xX5xX5dxX80xX23xX28xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX6xX3xX25xX11dxX23xX1xX3xXexXbdxX23xX28xX3xX2fxX30xX23xX1xX3xXexX30xXdxX3xX56xX6xX2fxX3xXf3exX1xXdxX3xX4xX7fbxX3xXexX1xX173xX3xX5xXb2xX3x12eaexX6exXdxX59xX2fxX3xX25xX2cxX19xX3xXexX37xX5dxX5exX4x9dccxX3xX1axX59xX3xX4xX2cxX4xX3xX6exX80xXexX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1cxX14xX4xX1xX3xXexX37xX8bbxX23xX3xXa3xX1xXaexXbxX3xX4xX1xX153xX38xX3xXf3exX1xXdxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX1cxXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX6edxXbxX3xX23xX1xX6edxXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX249xX3xXcxX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX1xX121xX23xX3xX2xX124xX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xXf5xX3xX1f7xX1fxX1f8xXd4xX1fxX124xX1f7xX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX1cxXdxX10xX2fxX1dxX23xX19xX23xX28xX41xX4xX6xXbxX1dxX23xX1xX6xXexX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX1xX19xX23xX1dxX2xX124xX1dxXexX37xXdxX10xX38xX1dxX4xX6xX1dxX2fxX6xX4xX1dxX1f7xX1fxX1f8xX1dxX1fxX124xX1f7xX1dxX4xX6xX1dxXexX38xX1dxX1axX19xX23xX28xX41xX2xX1fxX1f7xX1f7xX1d3xX1d3xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX28xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX41xX2fxX10xX1cxXdxX6xX41xX2xX1d3xX127xX41xX23xX10xX244xX7xX41xX1d3xX127xX1d3xX3d0xX41xX2xX127xX3d0xX1cxX3cfxX127xX3cfxX2xX126xX1d3xX3d0xXexX1f8xX126xX3d0xX126xX1d3xX5xX127xXd4xX22axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1axX22xX23xX3xX25xX26xX23xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX23xX1xX3xX34xX3xXcxX37xX38xX23xX28xX3xX3cxX3dxX23xX28xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX1cxXdxX1axX12xX0xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX6edxXbxX3xX23xX1xX6edxXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX249xX3xXcxX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX1xX121xX23xX3xX2xX124xX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xXf5xX3xX1f7xX1fxX1f8xXd4xX1fxX124xX1f7xX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xXaxX3xX1xX37xX10xX26axX9xXaxX41xX1cxXdxX10xX2fxX1dxX23xX19xX23xX28xX41xX4xX6xXbxX1dxX23xX1xX6xXexX1dxX4xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX1dxXexX1xX10xX1dxX28xXdxX19xXdxX1dxX1xX19xX23xX1dxX2xX124xX1dxXexX37xXdxX10xX38xX1dxX4xX6xX1dxX2fxX6xX4xX1dxX1f7xX1fxX1f8xX1dxX1fxX124xX1f7xX1dxX4xX6xX1dxXexX38xX1dxX1axX19xX23xX28xX41xX2xX1fxX1f7xX1f7xX1d3xX1d3xXd4xX1xXexX2fxXaxX12xX18xX6edxXbxX3xX23xX1xX6edxXexX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxX249xX3xXcxX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX1xX121xX23xX3xX2xX124xX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xXf5xX3xX1f7xX1fxX1f8xXd4xX1fxX124xX1f7xX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX37xX19xX23xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12x12df0xX2cxX23xX28xX3xX2xX3d0xX41xX1f8xXf5xX3xXexX1xXfdxX3xX28xXdxX5exXdxX3xX6exX890xX3xX28xX1xXdxX3xX23xX1xX6edxX23xX3xX1xX121xX23xX3xX2xX124xX3xXexX37xXdxX11dxX38xX3xX4xX6xX3xX2fxXaexX4xXf5xX3xXexX37xX19xX23xX28xX3xX6exX7fbxX3xX1f7xX1fxX1f8xXd4xX1fxX124xX1f7xX3xX4xX6xX3xXexXb5xX3xX1axX19xX23xX28xX3xX1cxX19xX3xX18xX19xX1axXdxX1cxX1dxX2xX1fxXd4xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX1cxXdxX1axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX38xX5xX12xX0xX1cxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX41xX1cxXdxX1axX12xX0xX41xX1cxXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142exX19xX38xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x9da5xXe8dxX14d4xX0xX41xXbxX12