iPhone 12 mở bán, thị trường Việt Nam vẫn im ắng
Hôm nay iPhone 12 chính thức mở bán toàn thế giới nhưng Việt Nam khá im ắng, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm nay.
d233xe5bfx12a0cx12801xff8ex12634xf981xd41ex14277xX7xd980xdf4bxf297x13a39x14760xe44bxX5xe581xXax105bdxXdx12c1cxX1x14a40x120f7xX10xX3xX2xe96bxX3x11220x10b16xX3xdf88x10620xX17x145a0xX3xXexX1xdeecxX3xXex14697x105f7x11d31xX17x150b6xX3x141aexXdx14c5exXexX3xe7a2xX6xX1dxX3x12d37xd545xX17xX3xXdxX1dxX3x1038dxX17xX2exX0x11cc1xX1xX2xX12xX0x12260xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax101a2xX2axXexXdxX4xX5xX10x13d0dxX10xX6xX49xX3xX1dxXex1589fxef99xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f12xX10xX6xX49xXaxX12xX71x125ddxX1dxX3xX17xX6x14e26xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX1x116a5xX17xX1xX3xXexX1x104d4xX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX3xXexX16x12337xX17xX3xXexX1xfe13xX3xX2exXdx1081dxXdxX3xX17xX1xX2bxX17xX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xf53exX1xX21xX3xXdxX1dxX3xX40xX17xX2exX23xX3x11e8exXdx13939x139f1xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXex10c0fxX17xX2exX3xf4d7x13ca8xX7dxX3xX2axX6xX3xXexX2axX16xX17xX2exX3xX17xX1xXdxXc6xXc7xX3xX17x1190exX1dxX3xX17xX6xX7dx13517xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX49xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b0dxX16xX49xX7dxXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX1xX8bxX17xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX3xXexX2axe611xX17xX3xXexX16xX9dxX17xX3xXexX1xXa2xX3xX2exXdxXa6xXdxX3xXexXcfxX3xX1xX78xX1dxX3xX17xX6xX7dxX3xX1bx1170fxX44xX2x1062fxXedxX3xX35xX2exX2bxX2cxXdxX3xX49x107ecxX17xX3xX1exX3x1114fxX4xX3xXc4xX2bxd56exX4xX3xX1dxXc7xX6xX3xX7xXa6xX1dxX3xX17xX1x1268bxXexX3xX39x131e7xX3xX5x14454xX3xX49xX16xX3xX1dx12b83xXdxX3xX2exXdxX2cxXedxX3x10ccexXdxX17xX2exX6xXbxX16xX2axX10xX3xXexX2axX16xX17xX2exX3xX1xX78xX1dxX3xX17xX6xX7dxX3xX4x11e98xX17xX2exX3xX4xX1xX16xX3xX5xX127xX17xX3xXb8xX32xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xXex13b07xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX17dxXexX16xX2axX10xX3xX1exX3xX4xX21xX4xX3xX39xX27xX3xXexX2axX8bxX3xXc4xX40xX4xX3xXc4xX27xX6xXedxX3xXcxXc7xX7dxX3xX17xX1xXdxX127xX17xX23xX3xXexX1b0xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xX1dx1471dxXdxX3xXexX1xX91xX3xX2axX168xXexX3xXdxX1dxX3xX40xX17xX2exXedxX3x136d0xXdxXc6xXc7xX3xX17xX9dxX7dxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXexXcfxX17xX2exX3xXd3xXd4xX7dxX3xX2axX6xX3xXexX2axX16xX17xX2exX3xX8bxXexX3xX17xX1xX168xXexX3x13737xX3xX17xXe7xX1dxX3xXexX2axX1exX3xX5xX1b0xXdxX3xXc4xX151xX7dxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX2axX2exXdxX17x12e35xX3xX1bxXbxXd3xX3xX6xXc7xXexX16xdd66xXaxX12xX0xXexX20xX16xX49xX7dxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX1dxX2exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXedxX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX17xX1xXedxX39xX17xX44xX17xX10x11489xX7xX44xX1bxX147xX63xX1bxX44xX2xX1bxfb9cxX49x12ea8xX2xX147xX147x10874xX29cxX29cxXexX2xX144xX63xX144xX5xX2xXedx14c12xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX17xX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xX39xX3axX17xX3xXdxX1dxX3xX40xX17xX2exXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX49xX12xX0xX44xXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11db2xX6xXbxXexXdxX16xX17xXaxX12xX103xX127xX17xX3xX17xX2exX16xX9dxXdxX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX17dxXexX16xX2axX10xX3xXexX2axX127xX17xX3xXc4xX2bxX2cxX17xX2exX3xff00xX2axX4xX1xX6xX2axX49xX23xX3xX17dxXdxX17xX2exX6xXbxX16xX2axX10xX23xX3xX17xXe7xX1dxX3xX1bxX147xX2xX2a0xXedxX3xe6f4x14dfexX17xX1xX257xX3xX71xXd4xXdxX3xX205xXe7xX17xX2ex1384fxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX49xX12xX0xX44xXexX2axX12xX0xX44xXexX20xX16xX49xX7dxX12xX0xX44xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX306xX21xX4xX3xX17xXe7xX1dxX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX23xX3xXc4xX127xX1dxX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXb8xX1xXdxX3xX17dxXdxX17xX2exX6xXbxX16xX2axX10xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX23xX3xX1dx10884xXexX3xX7xd290xX3xX1dxX3axXc7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xXc4x132d7xX3xX39xXc6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX23xX3xX4xX1xd9bfxX3xX4xX1xX2cxX3xXc4xX175xX17xX2exX3xXexX1xX2cxXdxX3xX2exXdxX6xX17xX3xXc4x13a62xX3xXb8xX8bxX4xX1xX3xX1xX16xX1b0xXexX3xX1dxX21xX7dxXedxX3xX30xX9dxX16xX3xX2exXdxX6xXdxX3xXc4xX16xX1b0xX17xX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX20xX21xX17xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2a0xX3xX14xX5xXc7xX7xX23xX3xXexX1x158f0xX1dxX3xX4xX1xX8bxX3xX4xX1xXdxXa2xX4xX3xX1dxX21xX7dxX3xX17xX9dxX7dxX3xX39xXc6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXb8xX1xXdxX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX2exXdxXa6xXdxX3xXexX1xXdxX32xXc7xX3xX17xfd9bxX3xXexX1b0xXdxX3x15786xe5dbxXedxX3xX306xX1xX16xX3xXc4xXa2xX17xX3xX7xX21xX17xX2exX3xX17xX6xX7dxX3xX1bxX144xX44xX2xX147xX23xX3xX4xX21xX4xX3xX4xd41axX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX39xX3c0xX17xX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXc4xX151xX7dxX3xX1xX6xX7dxX3xX1dxX6xX17xX2exX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX39xXc6xX3xX7xXa6xX1dxX3xXc4xXc6xXc7xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX4xX46cxX3xXc4xX3bcxX17xX2exX3xXex11043xX17xX1xX3xX2exX16cxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX30xX9dxX16xX3xXexX3c0xXdxX3x14076xXc7xX6xX3xX1bxX1bxX44xX2xX147xX3xXb8xX1xXdxX3xXbxX1xX46cxX17xX2exX3xX39xXdxX127xX17xX3x12229xX306xXcxX17xX10xX290xX7xX3xX5xXdxX127xX17xX3xX1xX32xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX493xX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX5xXa6xX17xX3xXexX1b0xXdxX3xXcxX14xXedxX71xX306xX472xX23xX3xXexX168xXexX3xX4xXd4xX3xXc4xXc6xXc7xX3xX4xX1xX16xX3xX20xXdxXa2xXexX3xXb8xX1xX78xX17xX2exX3xX4xX46cxX3xX16fxX3xXc4xX27xX17xX1xX3xX1dxX6xX17xX2exX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xXc6xX3xXexX2axX16xX17xX2exX3xX2exXdxX6xXdxX3xXc4xX16xX1b0xX17xX3xX17xX9dxX7dxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12x13cb5x13ee3xX3xXb8xXdxXa2xX17xX23xX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX7xdda7xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX8bxX17xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xXexX1b0xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xX39xX9dxX16xX3xX17xX2exX9dxX7dxX3xX63xX44xX2xX1bxXedxX3xXcxX2axX2bxXa6xX4xX3xXb8xX1xX16xXd4xX17xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX2exXdxX6xX17xX3xX17xX9dxX7dxX23xX3xX17xXa2xXc7xX3xX17xX2exX2bxX2cxXdxX3xX49xf766xX17xX2exX3xX1dxXc7xX3c0xX17xX3xX4xX46cxX3xX1dxX21xX7dxX3xX7xXa6xX1dxX3xX20xXc7xX3bcxX4xX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX1dxXc7xX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3x13231xXd3xX21xX4xX1xX3xXexX6xX7dxefcdxXedxX3xXcxXc7xX7dxX3xX17xX1xXdxX127xX17xX3xX17xX1xe0acxX17xX2exX3xX4xX493xX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX4xX1xXc7xX7dxX127xX17xX3xX20xX21xX17xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xXd3xX21xX4xX1xX3xXexX6xX7dxX3xX1xXdxX32xX17xX3xX17xX6xX7dxX3xXc4xX6xX17xX2exX3xXb8xX1xX78xX17xX2exX3xX1dx129daxX17xX3xX1dxX9dxX3xXc4xX2bxX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xXc6xX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXc4xXdxX3f5xX1dxX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX8bxX17xX1xX3xXexX1xX91xX4xXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xXcxX168xXexX3xX4xXd4xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX493xX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX50fxX306xXcxX17xX10xX290xX7xX3xX5xXdxX127xX17xX3xX1xX32xX3xXc4xXc6xXc7xX3xX4xX1xX16xX3xX20xXdxXa2xXexX23xX3xX1xX1f2xX3xXc4xX6xX17xX2exX3xX5xX16xX3xX17xX2exX1b0xXdxX3xX35xX2exX1xX27xX3xXc4xX27xX17xX1xX3xd25dxX29axX44xX1bxX147xX1bxX147xX44xX35xX205xX62xX306xX14xX23xX3xX4xX46cxX3xX1xXdxX32xXc7xX3xX5xX59cxX4xX3xXexXcfxX3xX2xX29cxX44xX2xX147xXedxX3xXcxX1xX10xX16xX3xX35xX2exX1xX27xX3xXc4xX27xX17xX1xX3xX17xX9dxX7dxX23xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX16xX1b0xXexX3xXc4xX3bcxX17xX2exX3xXexX1xX2bxf72cxX17xX2exX3xX1dxX1b0xXdxX23xX3xX7xXd4xX17xX3xXd3xXc7xX168xXexX23xX3xX20xXc7xX78xX17xX3xX20xX21xX17xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX2exXdxXd4xX23xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX4xX168xX1dxX3xX39xX9dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX21xX3xX17xX1xX151xX17xX3xXb8xXdxX17xX1xX3xX49xX16xX6xX17xX1xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX17xX1xX42fxXbxX3xX5xX42fxXc7xX3xX7xX5abxX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX4xX1xX27xXc7xX3xX1dxX91xX4xX3xXbxX1xX1b0xXexX3xX29cxX147xX147xXedxX147xX147xX147xX3xXc4xXa2xX17xX3xX29cxX147xX3xXexX2axXdxX32xXc7xX3xXc4x11383xX17xX2exX23xX3xXexX60bxX7dxX3xXexX1xX10xX16xX3xX2exXdxX21xX3xXexX2axX27xX3xX4x1293axX6xX3xXexXcfxX17xX2exX3xX5xX16xX1b0xXdxX3xX1xX9dxX17xX2exXedxX3xX71xX9dxX17xX1xX3xX39xXdxX3xX17xX9dxX7dxX3xX7xX5abxX3xX20xX27xX3xXbxX1xX1b0xXexX3xX2exX168xXbxX3xXc4xX78xXdxX3xXc4xX3c0xXdxX3xX39xXa6xXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexfa32xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX1b0xX1dxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX306xX21xX4xX3xX4xX493xX6xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX5xXa6xX17xX3xX4xX46cxX3xXexXdxXa2xX17xX2exX3xXexXe7xX1dxX3xXc4xXc6xXc7xX3xXc4xX6xX17xX2exX3xX49xXcfxX17xX2exX3xX5xX1b0xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX2bxXa6xX17xX2exX3xX49xX3axX17xX3xX4xX800xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX766xX3xX4f6xXc7xX6xX17xX3xX4f6xXc7xXd4xX17xX3xX5xX16fxXedxX3xXcxX2axX2bxXa6xX4xX3xX1dxX40xXexX23xX3xX1xX1f2xX3xX4xX1xX16xX3xX20xXdxXa2xXexX3xX7xX5abxX3xX20xX21xX17xX3xX4xX21xX4xX3xX17xX2exXc7xX7e9xX17xX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX17xX1xX42fxXbxX3xX39xXc6xX3xX4xX46cxX3xXc4x1594exX7dxX3xXc4xX800xX3xX1xX16xX21xX3xXc4xX766xX17xX3xX4xX1xX91xX17xX2exX3xXexXcfxX3xX39xX9dxX3xXc4xX46cxX17xX2exX3xXc4xX800xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX16xX1b0xXdxX3xXexX1xXc7xXa2xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4f6xXc7xX7dxX3xXc4xX27xX17xX1xXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX103xX127xX17xX3xX4xX1b0xX17xX1xX3xX5xX16xX3xX17xX2exX1b0xXdxX3xX39xXc6xX3xX35xX2exX1xX27xX3xXc4xX27xX17xX1xX3xX71cxX29axX23xX3xX49xX27xX4xX1xX3xX306xX16xX39xXdxX49xX62xX2xX71cxX3xX4xX196xX17xX2exX3xX2exX46cxXbxX3xXbxX1xX8f3xX17xX3xX5xXa6xX17xX3xX39xX9dxX16xX3xX39xXdxX32xX4xX3xXb8xX1xX46cxX3xXc4xX2bxX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xXc6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxXedxX3xX306xX21xX4xX3xX4xX1xXc7xX7dxXa2xX17xX3xX20xX6xX7dxX3xX4f6xXc7xX3c0xX4xX3xXexXa2xX3xX20xX27xX3xX2exXdxXa6xXdxX3xX1xX1b0xX17xX23xX3xX4f6xXc7xX7dxX3xXc4xX27xX17xX1xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX7dxX3xXb8xX1xXdxX3xX17xX1xX42fxXbxX3xX4xXd4xX17xX1xX23xX3xX4xX3bcxX17xX2exX3xX39xXa6xXdxX3xX17xX1xXdxXc6xXc7xX3xXb8xX1xX46cxX3xXb8xX1xXe7xX17xX3xXb8xX1xX21xX4xX3xXb8xX1xXdxXa2xX17xX3xX17xX1xXdxXc6xXc7xX3xX17xX2exX2bxX2cxXdxX3xXb8xX1xX78xX17xX2exX3xX1dxX685xX17xX3xX1dxX9dxX3xXc4xX2bxX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX39xXc6xX3xX17xX2bxXa6xX4xXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xXcxX1xX127xX1dxX3xX39xX9dxX16xX3xXc4xX46cxX23xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX1dxXa6xXdxX3xX4xX1xX3dfxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xX9dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xXedxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX472xXdxX17xXdxX3xX39xX9dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX3xX472xX6xXd3xX3xX7xX5abxX3xXc4xX2bxX15bxX4xX3xX2exXdxX6xX16xX3xXexX1b0xXdxX3xX17dxXdxX17xX2exX6xXbxX16xX2axX10xX3xX39xX9dxX16xX3xX17xX2exX9dxX7dxX3xX2xX144xX44xX2xX2xXedxX3xX71xX6xXdxX3xX1dxX3axXc7xX3xX1dxX21xX7dxX3xX20xX21xX17xX3xX7xX6xXc7xX3xX4xX46cxX3xX39xe206xX3xX1xX175xXexX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX39xXa6xXdxX3xX17xX2exX2bxX2cxXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX1xX766xX17xX23xX3xX17xX127xX17xX3xXb8xX1xXd4xX3xX17xXe7xX17xX2exX3xX49xX151xX17xX3xX20xXc7xX78xX17xX3xX7xX5abxX3xX4xX1xX2cxX3xXc4xX15bxXexX3xX1dxX21xX7dxX3xX17xX9dxX7dxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX59bxX60bxX3xX39xX42fxX7dxX23xX3xX7xX6xXc7xX3xXb8xX1xXdxX3xX17dxXdxX17xX2exX6xXbxX16xX2axX10xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX3xX4xX1xX8bxX17xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xXexXcfxX3xX1xX78xX1dxX3xX17xX6xX7dxX3xX1bxX144xX44xX2xX147xX23xX3xX4xX1xXdxXc6xXc7xX3xX17xX6xX7dxX3xX1xX16xX685xX4xX3xX39xX9dxXdxX3xX17xX2exX9dxX7dxX3xXexXa6xXdxX3xX4xX46cxX3xXexX1xX3f5xX3xX7xX5abxX3xX4xX46cxX3xX17xX1xX64axX17xX2exX3xXc4xX15bxXexX3xX1xX9dxX17xX2exX3xX17xX1xd595xX3xX5xXb02xX3xX1dxX6xX17xX2exX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xX9dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX3xX39xXc6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX54xXbxXbxX5xX10xX3xX2exXdxXa6xXdxX3xXexX1xXdxX32xXc7xX3xX63xX3xX4xX1xXdxXa2xX4xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xXexX1xXa2xX3xX1xX32xX3xX1dxXa6xXdxX3xX2exX7e9xX1dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX23xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX472xXdxX17xXdxX23xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX23xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX3xX472xX6xXd3xX3xX39xX9dxX16xX3xX2axX1b0xX17xX2exX3xX7xX21xX17xX2exX3xX2xX63xX44xX2xX147xX3xX34exXexX1xX10xX16xX3xX2exXdxX2cxX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX35cxXedxX3xX306xX21xX4xX3xX1dxX21xX7dxX3xXc4xXc6xXc7xX3xXc4xX2bxX15bxX4xX3xXexX1xX6xX7dxX3xXc4xX83fxXdxX3xXexX1xXdxXa2xXexX3xXb8xXa2xX3xX7xX16xX3xX39xXa6xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX1xX32xX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX23xX3xX39xX9dxX3xX2exXdxX3c0xX17xX2exX3xX39xXa6xXdxX3xXb8xXdxX3f5xXc7xX3xX49xX21xX17xX2exX3xX4xX800xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX29cxX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXc4xX151xX7dxXedxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xX9dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX3xX4xX46cxX3xX4xX60bxX17xX2exX3xX1dxX9dxX17xX3xX1xX16cxX17xX1xX3xX22dxX23xX2xX3xXdxX4xX17xX1xXedxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX2axX16xX3xX472xX6xXd3xX3xX4xX46cxX3xX1dxX9dxX17xX3xX1xX16cxX17xX1xX3xX5xXa6xX17xX3xX17xX1xX168xXexX23xX3xX22dxX23xX2a0xX3xXdxX17xX4xX1xXedxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX472xXdxX17xXdxX3xX1dxX9dxX17xX3xX1xX16cxX17xX1xX3xX29cxX23xX63xX3xXdxX17xX4xX1xXedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX49xX7dxXaxX12xX306xX21xX4xX3xX17xX1xX9dxX3xX20xX21xX17xX3xX5xXb02xX3xX5xXa6xX17xX3xX1xXdxX32xX17xX3xXc4xX3cexX3xX4xX1xX16xX3xXc4xX685xXexX3xX1xX9dxX17xX2exX3xXexX2axX2bxXa6xX4xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX39xXa6xXdxX3xX2exXdxX21xX3xX49xX59cxX3xXb8xXdxXa2xX17xX3xXexXcfxX3xX1bxX2xX23xX71cxX71cxX3xXexX2axXdxX32xXc7xX3xXc4xX7e9xX17xX2exX23xX3xX4xX6xX16xX3xX17xX1xX168xXexX3xX63xX144xX23xX71cxX71cxX3xXexX2axXdxX32xXc7xX3xXc4xX7e9xX17xX2exXedxX0xX44xXbxX12xX0xX49xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX2axX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX127xX17xX3xX4f6xXc7xX6xX17xX257xX0xX44xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xX0xXc7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX62xXexX1xXc7xX1dxX20xX62xX6xX17xX49xX62xX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xX3xX1dxX3axXc7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX4xX196xX3xX2exXdxXd4xX1dxX3xX2exXdxX21xX3xX7xX6xXc7xX3xXb8xX1xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX2axX6xX3xX1dxX40xXexXaxX3xX1xX2axX10x11426xX9xXaxX44xXexX1xXdxX10xXexX62xX20xXdxX62xX7xX16xX44xX2a0xX62xX1dxX6xXc7xX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX4xXc7xX62xX2exXdxX6xX1dxX62xX2exXdxX6xX62xX7xX6xXc7xX62xXb8xX1xXdxX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX2xX1bxX62xX2axX6xX62xX1dxX6xXexX44xX1bxX147xX147xX1bxX147xX2a0xXedxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX2exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX44xX1dxX10xX49xXdxX6xX44xX2xX1bxX147xX44xX17xX10xX290xX7xX44xX1bxX147xX63xX2xX44xX2xX147xX29axX49xX29cxX147xX71cxX1bxX71cxX1bxX22dxXexX63xX63xX147xX71cxX144xX5xX147xXedxX2abxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX17xX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xX39xX3axX17xX3xXdxX1dxX3xX40xX17xX2exXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX49xXdxX39xX12xX0xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xX3xX1dxX3axXc7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX4xX196xX3xX2exXdxXd4xX1dxX3xX2exXdxX21xX3xX7xX6xXc7xX3xXb8xX1xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX2axX6xX3xX1dxX40xXexXaxX3xX1xX2axX10xXecbxX9xXaxX44xXexX1xXdxX10xXexX62xX20xXdxX62xX7xX16xX44xX2a0xX62xX1dxX6xXc7xX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX4xXc7xX62xX2exXdxX6xX1dxX62xX2exXdxX6xX62xX7xX6xXc7xX62xXb8xX1xXdxX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX2xX1bxX62xX2axX6xX62xX1dxX6xXexX44xX1bxX147xX147xX1bxX147xX2a0xXedxX1xXexX1dxXaxX12xX2a0xX3xX1dxX3axXc7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX4xX196xX3xX2exXdxXd4xX1dxX3xX2exXdxX21xX3xX7xX6xXc7xX3xXb8xX1xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX2axX6xX3xX1dxX40xXexX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX306xX21xX4xX3xX1xX32xX3xXexX1xX3c0xX17xX2exX3xX39xXcfxX6xX3xXc4xXdxXc6xXc7xX3xX4xX1xX3dfxX17xX1xX3xX2exXdxX21xX3xX20xX21xX17xX3xX4xX800xX6xX3xX17xX1xXdxXc6xXc7xX3xX1dxX3axXc7xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX4f6xXc7xX6xX3xX7xX493xX3xX49x1559axX17xX2exX3xX17xX1xX2bxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2a0xX3xX14xX5xXc7xX7xX23xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX29axX3xX1xX6xX7dxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX2xXedxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX49xXdxX39xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX205xXcfxX17xX2exX3xX1dxXc7xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX5xX175xX4xX3xX17xX9dxX7dxXedxXedxXedxXaxX3xX1xX2axX10xXecbxX9xXaxX44xXexX1xXdxX10xXexX62xX20xXdxX62xX7xX16xX44xX49xXc7xX17xX2exX62xX1dxXc7xX6xX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX5xXc7xX4xX62xX17xX6xX7dxX44xX2xX71cxX29axX63xX1bxX144xXedxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX2exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX44xX1dxX10xX49xXdxX6xX44xX2xX1bxX147xX44xX17xX10xX290xX7xX44xX1bxX147xX144xX22dxX44xX2xX147xX22dxX49xX29cxX1bxX1bxX2xX147xX144xX2a0xXexX63xX71cxX144xX22dxX5xX2xXedxX2abxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX17xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX17xX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX1dxX3xX39xX3axX17xX3xXdxX1dxX3xX40xX17xX2exXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX49xXdxX39xX12xX0xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX205xXcfxX17xX2exX3xX1dxXc7xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX5xX175xX4xX3xX17xX9dxX7dxXedxXedxXedxXaxX3xX1xX2axX10xXecbxX9xXaxX44xXexX1xXdxX10xXexX62xX20xXdxX62xX7xX16xX44xX49xXc7xX17xX2exX62xX1dxXc7xX6xX62xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX62xX5xXc7xX4xX62xX17xX6xX7dxX44xX2xX71cxX29axX63xX1bxX144xXedxX1xXexX1dxXaxX12xX205xXcfxX17xX2exX3xX1dxXc7xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX5xX175xX4xX3xX17xX9dxX7dxXedxXedxXedxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX2axX16xX17xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX205xX151xX7dxX3xX5xX9dxX3xXexX1xX2cxXdxX3xXc4xXdxX3f5xX1dxX3xX1dxX9dxX3xX20xX1b0xX17xX3xX17xX127xX17xX3xX4xX1xX2cxX3xX17xXa2xXc7xX3xX17xX1xX2bxX3xX1dxXc7xX3c0xX17xX3xX1dxXc7xX6xX3xX1dxX3bcxXexX3xX4xX1xXdxXa2xX4xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX1dxXa6xXdxXedxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX49xXdxX39xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXc7xX5xX12xX0xX49xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX44xX49xXdxX39xX12xX0xX44xX49xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX16xXc7xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX71xXd4xXdxX3xX205xXe7xX17xX2exX44xXdxX4xXexX17xX10xX290xX7xX0xX44xXbxX12