10 sao mặc đẹp nhất lễ khai mạc Cannes 2017
Lý Nhã Kỳ, Phạm Băng Băng tỏa sáng bên cạnh những tên tuổi thế giới như Uma Thurman, Bella Hadid...
d9b9x17fb3x10f44x17cedx10f74x109fcx1364bx170fax10126xX7x125dfx14a48xf859x10549xe560x128e5xX5xebfaxXax1325fxX2x10205xX3xX7xX6x11cdcxX3xe141xdc15xX4xX3x13a96xf4a1xXbxX3x16896xX1x16052xXexX3xX5x11615xX3x1633cxX1xX6xXdxX3xX1ax10944xX4xX3x14847xX6xX22xX22xX10xX7xX3x13dc0xX14xX2xfb49xX0x12d5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1222fxX10xX6x13e1bxXaxX12x168c2x15e5exX3x16222xX1x157a3xX3xdf9exe8d7x10fa3xX3x154acxX1xX30xX1axX3x160abx14039xX22x11ea9xX3xX64xX65xX22xX67xX3xXexe921xX6xX3xX7x16e6fxX22xX67xX3xf5a5x12499xX22xX3xX4xX30xX22xX1xX3xX22xX1x112d6xX22xX67xX3xXexX78xX22xX3xXex13eb5x16250xXdxX3xXexX1x17a23xX3xX67xXdxdb49xXdxX3xX22xX1x1144axX3x166b4xX1axX6xX3xXcxX1xX8bxff4dxX1axX6xX22xX5dxX3xX64xX10xX5xX5xX6xX3xX4exX6xX51xXdxX51x13544xXb4xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51x152a3xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10x136c2xXexe539xX6xX5xXdxX67xX22x14206xX3xX4xX10xX22xXexX10xXa3x10221xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4x172b0xX22xX3fxX22xX10x171e3xX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51x116d9xX2xX147xXex127d7xX3ax11aa6xX14xX5xX14xXb4x144b2xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bx152d5xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdx17e4cxXc9xXe5xXaxX12xX57xX67x112e4xXc9xX3xX2xX3dxX3fxX147xX5dxX3xX5xXdxX78xX22xX3xX1xX18xX6xX22xX3xXbxX1xXdxX1axX3xX51xX6xX22xX1xX3xX67xXdxX73xX3xX33xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxX3xX1exX59xX3xX77x17797xXexX3xX1ex1120axX8bxX3xX51xXdxX28xX22xX3xXa3xX6xX3xXexX30xXdxX3xXexX1xX1a4xX22xX1xX3xXbxX1x14ccdxX3xX33xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX22xX9axX95xX4xX3xX5fxX1xX73xXbxX5dxX3xe407xX8bxXc9xX3xXex16ee9xX3xX22xX1xXdxef41xX8bxX3xX22xX67x17115xXdxX3xX7xX6xX18xX3xX204xX8bxX1f0xX4xX3xXexX91xX3xXexXa3xX78xX22xX3xXexX1x18454xX1axX3xX1exX6fxXb4xX3x17604xXdxX22xX1xX3xXexXdxX22xX1xX3x12349xX3dxX3xXexX8bxX8cxXdxX3xX9cxX1axX6xX3xXcxX1xX8bxXa3xX1axX6xX22xX3xX1exX9ax17001xX4xX3xX22xX1xXdxX20exX8bxX3xXexX30xXbxX3xX4xX1x16e15xX3xX22xX1xX9axX3xX4exX6xXa3xXbxX10xXa3xXaxX7xX3xX64xX6xedfexX6xX6xXa3xX5dxX3xX230xX6xXa3xXdxX10xX3xX33xX5xX6xXdxXa3xX10xX5dxX3xX5fxX10xX18xXbxX5xX10xXb4xXb4xXb4xX3xX77x17b7exX22xX1xX3xX4xX1x146a1xX22xX3xX5xX1a4xX3xX1ax13918xXexX3xXexXa3xX18xX22xX67xX3xX22xX1xX82xX22xX67xX3xX1ax126bdxX3xX22xX1xf618xX22xX3xX51xXdx13dc2xX22xX3xX1exX1fxXbxX3xX22xX1xX24xXexXb4xX3xX33xX213xX3xXexX6fxX6xX3xX7xX73xX22xX67xX3xX137xX95xXdxX3xX1ax11d8bxX8bxX3xX1exX1d9xX1axX3x11902xXexX10xX5xXdxX10xXa3xX3xea77xX10xXa3xX7xX6xX4xX10xX3xX213xX1axX3xX2axX1xX25fxXexX3xXc9xX78xX8bxX3xX2axXdxX20exX8bxX5dxX3xXd5xX91xXbxX3xX22xX91xXbxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX91xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX4xX10xX22xXexX10xXa3xXe5xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXex1092fxX3axX23axX2xX5xX2xXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX8bxX1axX77xX3xX51xX1xXdxX51xX10xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX3axX3dxX14xXbxXd5xXe5xX1xX10xXdxX67xX1xXexXddxX2xX14dxX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX4xX10xX22xXexX10xXa3xXe5xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX3a0xX14dxX3dxX14dxX5xX3axXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xXcxX1xXdxX78xX22xX3xXexX1xX1d9xX22xX3xX22xX29cxXdxX3xXc9xX3x12e80xX6xXa3xX6xX3xX4e0xX6xX1axXbxX6xXdxX18xX3xX22xX8cxXdxX3xX77x167ddxXexX3xXexXa3xX18xX22xX67xX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX2axX91xX3x17318xX8bxX1xX6xXdxXa3xX3xX230xX8bxXa3xX6xX51xX3xX1exX6fxX3xXa3x1330cxX4xX5dxX3xX1exX25fxX22xX1xX3xX2axX91xXexX3xX4xX213xX22xX67xX3xXbxX1xX8bxXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX3a0xX3a0xX14xX5xX3a0xXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xXcxX73xX4xX3xXbxX1x11695xX1axX3xX4xX1d5xXexX3xXd5x12d38xX3xX7xX10xXd5xXc9xX3xX1axX1a4xX3xXexX1xX9ax109a5xX22xX67xX3xX1xXdxX2b5xX8bxX3xX2daxX5xX10xXd5xX6xX22xX51xXa3xX10xX3xX2e2xX6xX8bxXexX1xXdxX10xXa3xX3xXexX1xX515xX4xX3xX1xXdxX2b5xX22xX3xXa3xXdxX78xX22xX67xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1xX2b0xX22xX3xX51xX1a4xXdxX3xX64xX10xX5xX5xX6xX3xX4exX6xX51xXdxX51xX3xX67xXdx13c8exXbxX3xX4xX213xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX1xX73xX4xX3xXexXa3xXdxX2b5xXexX3xX1ex14cc0xX3xX5xX250xXdxX3xXexX1xX91xX3xX1exX9axf729xX22xX67xX3xX4xX18xX22xX67xX3xX22x12456xX22xX67xX3xX77xX6fxX22xX67xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX165xX147xX165xX147xX5xX23axXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX54xX55xX3xX57xX1xX59xX3xX5bxX5cxX3xX1axX29cxXexX3xX5xX1d9xX22xX3xX22xX82xX6xX3xX67xX1xXdxX3xX51xX24xX8bxX3xX24xX22xX3xX1axX30xX22xX1xX3xX1axf87cxX3xXexXa3xX78xX22xX3xXexX1xX229xX1axX3xX1exX6fxX3xX33xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX2axX1xXdxX3xX51xXdxX2b5xX22xX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX2axX91xX3xX4exX6xX8bxXexX10xX3xX33xX18xX8bxXexX8bxXa3xX10xX3xX67xXdxX73xX3xX165xX14xXb4xX14xX14xX14xX3xX9cxX4e0xe287xX3xX4x15ec9xX6xX3xXexX1xX9axX614xX22xX67xX3xX1xXdxX2b5xX8bxX3xX2daxX7xX1xXdxXb4xX3xXcxXa3xX6xX22xX67xX3xXbxX1xX209xX4xX3xX1exX9axX250xX4xX3xX2axX1xX2b0xX8bxX3xXexX6xXc9xX3xXexX1xX7cdxX3xX4xX213xX22xX67xX3xXexXa3xX18xX22xX67xX3xX3a0xX14xX14xX3xX67xXdxX67exX3xX137xX95xXdxX3xX1exX9axX67exX22xX67xX3xX22x11fadxXexX3xXexXdxX22xX1xX3xXd5xX229xX18xX5dxX3xX4xX1xX24xXexX3xX5xXdxX2b5xX8bxX3xX4xX6xX18xX3xX4xX24xXbxX5dxX3xX1exX10xX1axX3xXexX95xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX22xX67xX9axX67exXdxX3xX1exX1fxXbxX3xX2e2xXdxX2b5xXexX3xX22xX81dxXexX3xX204xX8bxX55xX3xXbxX1xX73xXdxX5dxX3xX2axXdxX78xX8bxX3xX7xX6xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX2xX147xX3a0xX3axX5xX147xXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12x1869bxX6xX22xX67xX3xX1axX6xX22xX67xX3xX77xX1d9xX8bxX3xX22xX1xX9axX22xX67xX3xX22xX67xX213xXdxX3xX7xX6xX18xX3xXcxX1xX73xXdxX3xX54xX6xX22xX3xX0xX6xX3xX1xXa3xX10xX19dxX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxX22xX67xX18xXdxX7xX6xX18xXb4xX22xX10xXexX3fxXexXdxX22xXd7xXexX8bxX4xX3fxXexX1xX18xXdxXd7xXexXa3xX6xX22xX67xX3fxX4xX1xX18xX1axXbxX18xX18xXd7xX6xXa3xX6xXc9xX6xXd7xX22xX67xX18xXdxXd7xX7xX6xX18xXd7xXbxX1xX18xX22xX67xXd7xX4xX6xX4xX1xXd7xX4xX8bxX6xXd7xXexX1xX6xXdxXd7xX5xX6xX22xXd7xX3a0xX3axX2xX3axX14bxX147xX14dxXb4xX1xXexX1axX5xXaxX3xXexX6xXa3xX67xX10xXexX9xXax13318xX77xX5xX6xX22xX2axXaxX12xX33xX1xX18xX1axXbxX18xX18xX3xX2daxXa3xX6xXc9xX6xX0xX3fxX6xX12xX3xX137xX2d3xX22xX3xX2axX1xXdxX91xX22xX3xX2axX1xX73xX22xX3xX67xXdxX229xX3xXexXa3xX1d9xX1axX3xXexXa3x10ed7xX3xX77x17875xXdxX3xX137xX607xX3xX1exX1fxXbxX3xX7xX6xX22xX67xX3xXexXa3xX295xX22xX67xX5dxX3xX204xX8bxXc9xX91xX22xX3xXa3x11080xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX3dxX14bxX14bxX3dxX5xX14bxXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX93dxX229xX1axX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX137xX6xXdxX3xXexXa3x16be4xX3xX67xXdxX73xX1axX3xX2axX1xX229xX18xX3xX54xXdxX78xX22xX3xX1xX18xX6xX22xX3xXbxX1xXdxX1axX3xX33xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxX5dxX3xX5fxX1xX30xX1axX3xX64xX65xX22xX67xX3xX64xX65xX22xX67xX3xX2axX1xX81dxX18xX3xX5xX81dxX18xX3xXexXdxX91xXexX3xX4xX1xX91xX3xX1xX614xX22xX3xX137xX20exX3xX7xX515xX3xX22xX8cxXdxX3xX77xX4f2xXexX3xX4xX7cdxX6xX3xXexXa3xX6xX22xX67xX3xXbxX1xX209xX4xX3xX7xX18xX3xX137xX95xXdxX3xX4xX73xX4xX3xX22xX65xX1axX3xXexXa3xX9axX95xX4xX5dxX3xX22xX1x18080xX1axX3xXexX30xX18xX3xX7xX515xX3xX2axX91xXexX3xX22xX1f0xXdxX3xX1xX1a4xXdxX3xX1xXb0bxX6xX3xX2axX1xXdxX3xX7xX73xX22xX1xX3xX137xX6xXdxX3xX4xX73xX4xX3xX137x13431xX3xX67xXdxX73xX1axX3xX2axX1xX229xX18xX3xX2axX1xX73xX4xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX14bxX165xX147xX165xX5xX3dxXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX57xX67xX9axX67exXdxX3xX1axX2d3xX8bxX3x16242xX137xX6xX3xX4exX10xXa3xX270xXdxX67xX18xX137xX6xX3xX5xX29cxX22xX67xX3xX5xX2d3xXc9xX3xXexXa3xX18xX22xX67xX3xX4xX1xXdxX91xX4xX3xX137xX73xXc9xX3x10acbxX18xX77xX10xXa3xXexX18xX3xX33xX6xX137xX6xX5xX5xXdxX3xX73xX22xX1xX3xX2axXdxX1axX3xXd5xX607xX3xX1ex174dbxXdxX3xX67xX250xXdxX3xX4xX229xX1axXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX3dxX14xX3axX165xX5xX14dxXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX57xX67xX9axX67exXdxX3xX1axX2d3xX8bxX3xX2axXdxX78xX1axX3xX51xXdxX28xX22xX3xX137xXdxX78xX22xX3xX93dxed97xX4xX3xX64xX6xXa3xX77xX6xXa3xX6xX3xX230xX10xXdxX10xXa3xX3xX4xX1xX295xX22xX3xX77xX29cxX3xX1exX1d9xX1axX3xX1exX8bxX213xXdxX3xX4xX73xX3xX1exX25fxX22xX1xX3xX2axX91xXexX3xX4xX1d9xX8bxX3xX2axX5cxX3xX22xX1xX9axX22xX67xX3xX137xX2d3xX22xX3xX22xX20exX22xX3xX22xX59xX5dxX3xXexX213xX22xX3xX7xX1d5xX4xX3xX137xX688xX4xX3xX1xXdxX2b5xX8bxX3xX204xX8bxX229xXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX2xX3axX2xX147xX5xX165xXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX7caxXdxX28xX22xX3xX137xXdxX78xX22xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXd5x10436xXd5xXddxX3xXccaxX10xXexX8bxXa3xX22xX3xX18xX19dxX3xXf15xX6xX22xX51xX10xXa3xX3xX33xX6xX67xX10xX3xXd7xX3xX1axX2acxX3xX22xX1xX2b0xX22xX3xX64xX18xX5xX5xXc9xX13cxX18xX18xX51xX3xX7caxX10xX10xXbxXdxX2axX6xX3xX5fxX6xX51xX8bxX2axX18xX22xX10xX3xXd7xX3xXa3xX30xX22xX67xX3xXa3xe14exX3xX2axX1xX18xX10xX3xX51xX73xX22xX67xX3xX4xXce6xX22xX67xX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX2axX91xX3xX230xX6xXa3xX4xX1xX10xX7xX6xX3xXc9xX78xX8bxX3xX2axXdxX20exX8bxXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX18xX51xXc9xXaxX12xX0xXdxX1axX67xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX4xX3xX51xX10xXbxX3xX22xX1xX6xXexX3xX5xX10xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX1axX6xX4xX3xX4xX6xX22xX22xX10xX7xX3xX3axX14xX2xX3dxXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX3fxX3fxXdxXb4xX77xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb4xX137xX22xX3fxX22xX10xX13cxX7xX3fxX2xX3dxX3axX14xX3fxX3dxX3dxX51xX147xX2xX147xXexX14bxX3a0xX14bxX14bxX5xX2xX14xXb4xX152xXbxX67xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX51xXexX1xXddxX14bxX165xX14xXbxXd5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexXd7xX6xX5xXdxX67xX22xXddxX3xX152xX8bxX7xXexXdxX19dxXc9xXe5xXaxX12xX64xX29cxX3xX137xX73xXc9xX3xXexXa3xX607xX3xXexXa3xX8bxX22xX67xX3xX4xX7cdxX6xX3xX2e2xXdxX137xXdxX10xX22xX22xX10xX3x17ad3xX10xX7xXexX13cxX18xX18xX51xX3xX77xXdxX91xX22xX3xX22xX67xX213xXdxX3xX7xX6xX18xX3xX2xX165xX3xXexX8bxX8cxXdxX3xXca3xX5xX5xX10xX3xd9f8xX6xX22xX22xXdxX22xX67xX3xXexX1xX1a4xX22xX1xX3xX22xX1a4xX22xX67xX3xX4xX213xX22xX67xX3xX4xX1xX65bxX6xX3xX1exX73xX22xX67xX3xXc9xX78xX8bxX3xXexXa3xX78xX22xX3xXexX1xX229xX1axX3xX1exX6fxXb4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e0xX18xX8bxXa3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX22xX67xX18xXdxX7xX6xX18xXb4xX22xX10xXexX0xX3fxXbxX12