Sau tôm lại đến lượt cá chết hàng loạt
Hiện tượng tôm chết hàng loạt ở xã Tượng Sơn chưa nguôi thì vài ngày nay, nhiều hộ dân ở xã Thạch Tân (Thạch Hà) lại điêu đứng vì cá chết.
1978x57b3x934ax2fafxc522xc25bxc5bfxaa53x3d4ax98cax63d8x4f81xX5xX8x74bbxX5x5bf2x69c9xX7xc04cx947fx28a5x4acbxX3x581bxb817xX4xX5xX12x81bfxX6xXaxX3x19d9xX7xX10xX4xX4xX9xXax9c4bx27c5xX12xX5xX7xX8xXaxb748xcee6xX10xX18xX3xX5xbf04x7703xX3xX7xd191xX12xX3x2e13xc486xX14xX3xX7x2c22x5631xX5xX3xX20xa8dcxX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX1x6542xX14xX13xX3xX7x1e89xX38xX5xX0x57d4xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x9b91xX8xX10x7419xXaxX2exX81xX12x603exX14xX3xX5xX40xX41xX14xX13xX3xX5xX34xX35xX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX1xX4dxX14xX13xX3xX7xX52xX38xX5xX3x5953xX3xXdxaae4xX3xX28xX40xX41xX14xX13xX3xX2fx5eacxX14xX3xX20xX1xX40xX10xX3xX14xX13xX18xX34xX12xX3xX5xX1x9190xX3x49cdxX4dxX12xX3xX14xX13xX4dxX6xX3xX14xX10xX6x9f30xX3xX14xX1xX12xde92xX18xX3xX1x40faxX3xX84xcf3exX14xX3xXa5xX3xXdxXa8xX3xX28xX1xX38xX20xX1xX3xX28xXdbxX14xX3x8eeaxX28xX1xX38xX20xX1xX3xX81xX4dx7eb5xX3xX7xX38xX12xX3xX3bxX12x2b98xX18xX3xX3bx9fb9xX14xX13xX3xXc3xXc1xX3xX20xX45xX3xX20xX1xX3cxX5xbbf3xX0xX56xX27xX2exX0xX5xX10x41cexX7xX8xX3x349bxX12xX84xX5xX1xX9xXaxa649x87d1xX124xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX84xX84xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX118xX52xb96axX84xX8xX14axX9xXaxX124xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX14axXaxX2exX0xX5xX118xX52xX84xX6xX2exX0xX5xX14axX2exX0xX5xX84xX2exX0xX12xX35xX13xX3xX4xX14axX20xX9xXaxX56xX56xX12xX110xX118xX10xX52xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX110xXc3xX14xX56xX14xX8xX11cxX4xX56xX2xc7bbxX123x867axX56xX2xX124x75c6xX84xX198xX124xX194xX2x8c0dxX124xX124xX5xX192xX2x68e7xX198xX198xX7xX124xX110xX17xX27xX13xXaxX3xX56xX2exX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX14axX2exX0xX5xX14axX2exX0xX5xX84xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xad44xX10xX27xX5xX12xX52xX14xXaxX2exaf77xX14xX13xX3x3f74xX12xX14xX1xX3xXdx3b4bxX5xX3xXdxX10xX3xX5xX14axX40x82c7xX20xX3xX20xd5cfxX14xX1xX3xX20xX45xX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX1xX4dxX14xX13xX3xX7xX52xX38xX5xX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX14axX2exX0xX56xX5xX118xX52xX84xX6xX2exX0xX56xX5xX10xX118xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x2280xX52xX84xX6xXaxX2ex811cx689bxX3xX14xX18xX34xX12xX3xX5xX14ax4e96xX14xX13xX3xX5xX1x4333xX6xX3xX4xX1ebxX14xX3xX14x3e5axX35xX3xX14xX10xX6xXcfxX3xX13xX12xX10xX3xX3bxXc1xX14xX1xX3xX34xX14xX13xX3xX1d8xX13xX18xX6x8a25xX14xX3xX247xX25fxX14xX3xX1d8xX12xX14xX1xX3xXedxX5xX1xX34xX14xX3xX28xX14axX18xX14xX13xX3xX81xd550xX10xXcfxX3xXdxXa8xX3xX28xX1xX38xX20xX1xX3xX28xXdbxX14xXf6xX3xX5xX1xX1ebxX3xX14xX18xX34xX12xX3xX192xX110xX124xX124xX124xX3xX20xX52xX14xX3xX20xX45xX3xXedxX20xX1x1f94xX27xXcfxX3xX35xdf1exXcfxX3xX5xX14axX34xX12xXcfxX3xX5xX14ax9af6xX35xXf6xX3xX5xX1xX8xX52xX3xX1xXc1xX14xX1xX3xX5xX1xX102xX20xX3xX5xX1xXdbxX35xX3xX20xX10xX14xX1xXcfxX3xX5xX14axXfexX14xX3xX84xX12xX89xX14xX3xX5x57d1xX20xX1xX3xX2xX1xX10xX110xX3xc820xX10xX14xX13xX3xXc3xX18xX12xX3xXc3xXc1xX3xX20xX45xX3xX27xX1xX45xX5xX3xX5xX14axX12x7654xX14xX3xX5xcd47xX5xXcfxX3xX84x4caaxX3xX118xX45xX52xX3xX35xXd8xX5xX3xX35x3eabxX10xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX52xX38xX20xX1xX3xX20xX10xX52xX3xX5xX1xXc1xX3xX5xX14axX52xX14xX13xX3xX123xX3xX14xX13xX4dxX6xX3xX14xX10xX6xXcfxX3xX13x67f4xX14xX3xX192xX110xX124xX124xX124xX3xX20xX52xX14xX3xX20xX45xX3xX14xX40xX1e7xX20xX3xX14xX13x5e79xX5xX3xX84xX52xX3xX5xX14axX52xX14xX13xX3xX10xX52xX3xX14xX1xX4dxX3xX34xX14xX13xX3xX1d8xX12xX14xX1xX3xX118x6786xX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX1xX4dxX14xX13xX3xX7xX52xX38xX5xXcfxX3xX13xXdbxX6xX3xX5xX1xX12xX89xX5xX3xX1xX38xX12xX3xX1xX4dxX14xX13xX3xX20xX1xX248xX20xX3xX5xX14axX12xX89xX18xX3xX3bxX251xX14xX13xX110xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX241xX52xX84xX6xXaxX2exX1d4xX14xX13xX3xX1d8xX12xX14xX1xX3xX20xX1xX52xX3xX118xX12xX3cxX5xXcfxX3xX5xXc1xX14xX1xX3xX5xX14axX38xX14xX13xX3xX20xX45xX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX118xX2ccxX5xX3xX3bxX351xX18xX3xX4xX10xX18xX3xX14xX1x2396xX14xX13xX3xX5xX14axc070xX14xX3xX35xX40xX10xX3xX7xX1e7xX14xX3xX84xX52xX3xX20xXb1xX14xX3xX118xXa8xX52xX3xX4xX319xX3xX123xX110xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX241xX52xX84xX6xXaxX2exa45fxX1xX34xX14xX13xX3xX14axX12xXfexX14xX13xX3xX13xX12xX10xX3xX3bxXc1xX14xX1xX3xX34xX14xX13xX3xX1d8xX12xX14xX1xXcfxX3xX13xX12xX10xX3xX3bxXc1xX14xX1xX3xX34xX14xX13xX3x8de7xXfexX3xX247xX25fxX14xX3xX49dxX12xXfexX35xX3xXa5xX3xX5xX1xX34xX14xX3xX28xX12xX3cxX14xX3xX241xXd8xX3xXc3xX4dxX3xX123xX3xX13xX12xX10xX3xX3bxXc1xX14xX1xX3x524axX1xX45xX20xX3xXa5xX3xX5xX1xX34xX14xX3xX28xXdbxX14xX3xX81xX291xX10xX3xXedxX28xX1xX38xX20xX1xX3xX28xXdbxX14xXf6xX3xX20xdb76xX14xX13xX3xX20xX1xX18xX14xX13xX3xX5xXc1xX14xX1xX3xX5xX14axX38xX14xX13xX3xX5xX14axXfexX14xX110xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX241xX52xX84xX6xXaxX2exX2fexX40xX41xX20xX3xX118xX12xX3cxX5xXcfxX3xX5xX52xX4dxX14xX3xXdxXa8xX3xX28xX1xX38xX20xX1xX3xX28xXdbxX14xX3xX20xX1dexX3x4073xX2xX3xX1xXd8xX3xX14xX18xX34xX12xX3xX192xX198xXcfxX194xX3xX1xX10xX3xX20xX45xX3xX14xX40xX1e7xX20xX3xX14xX13xX368xX5xX3xX5xX1xX8xX52xX3xX1xXc1xX14xX1xX3xX5xX1xX102xX20xX3xX5xX1xXdbxX35xX3xX20xX10xX14xX1xX110xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX241xX52xX84xX6xXaxX2exX28xX14axX40xX1e7xX20xX3xX5xXc1xX14xX1xX3xX1xXc1xX14xX1xX3xX3bxX1dexXcfxX3x97f7xX1xX291xX14xX13xX3xX1d8xX1d8x3ba0xX5b4xX28xX1d8xX28xX3xX1xX18xX6xX89xX14xX3xX28xX1xX38xX20xX1xX3xX81xX4dxX3xX3bxXa8xX3xX20x1fbaxX3xX20xX45xX14xX3xX118xXd8xX3xX20xX1xX18xX6xXfexX14xX3xX35xX34xX14xX3xXdxX18xX319xX14xX13xX3xX5xX425xX14xX3xX20xX45xX20xX3xX1xXd8xX3xX14xX18xX34xX12xX3xX7xX4dxX35xX3xX14axad5cxX3xX14xX13xX18xX6xXfexX14xX3xX14xX1xXdbxX14xX110xX3xX241xX4dxX3xX81xX18x6073xX14xX1xX3xX28xX1xX385xX3x7867xX14xX1xX3x2a41xX12xX89xX18xX3xXfxX3xX20xX1xX18xX6xXfexX14xX3xXc3xX12xXfexX14xX3xX5b4xX1xX291xX14xX13xX3xX1d8xX1d8xX5bcxX5b4xX28xX1d8xX28xX3xX1xX18xX6xX89xX14xX3xX28xX1xX38xX20xX1xX3xX81xX4dxX3xX20xX1xX52xX3xX118xX12xX3cxX5xX15xX3xX84xX52xX3xX35xX34xX12xX3xX5xX14axX40xa868xX14xX13xX3xX5xX14axX52xX14xX13xX3xX10xX52xX3xX14xX18xX34xX12xX3xX4c6xX1xX34xX14xX13xX3xX3bxX1ebxX35xX3xX118xX1ebxX52xXcfxX3xX7xX40xX41xX14xX13xX3xX5xX1xX102xX20xX3xX25fxX14xX3xX4c6xX1xX34xX14xX13xX3xX3bxX257xX3xX20xX1x1b0fxX5xX3xX84xX12xX14xX1xX3xX84xX40xc5fbxX14xX13xX3xX84xafc1xX14xX3xX3bxX3cxX14xX3xXc3xX12xX89xX20xX3xX20xX45xX3xX118xX385xX3xX4xX319xX20xX3xX35xX34xX12xX3xX5xX14axX40xX668xX14xX13xX3xXc3xX4dxX3xX20xX1xX3cxX5xX3xX1xX4dxX14xX13xX3xX7xX52xX38xX5xX110xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x4f00xX18xX5xX1xX52xX14axXaxX2exX28xX1x7fd9xX6xX3xb776xX18xX618xX14xX1xX0xX56xX27xX2e
Thúy Quỳnh