Cách bảo vệ xe ôtô vào mùa hè nắng nóng
Mùa hè nắng nóng, tài xế cần trang bị kĩ năng chăm sóc bảo dưỡng xe ôtô phù hợp.
d8aaxeb5ex16ec3x13e1bx1324bx108bdx16085xe5f5xe561xX7x14982x13f7fx11144xeb76xf342x12f91xX5x10439xXax17077xec9ax1658cxX4xX1xX3x1555bx117b7x10e47xX3x10af8x125d3xX3x1270bxX10xX3x10fb8xXexX22xX3xX1cx14db9xX1axX3xf9afx15047xX6xX3xX1xf609xX3x1619cx13c4dxX31x12e86xX3xX31xdaedxX31xX34xX0x12b49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c90xX10xX6x11817xXaxX12x1216fxX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34x128cbxX3xXexX27xXdxX3xX1fx162c1xX3xX4xfcfaxX31xX3xXexfcd3xX6xX31xX34xX3xX18x10870xX3x14632x15b57xX3xX31x1382exX31xX34xX3xX4xX1xX7axX2axX3xX7xX37xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4dx10084x13117xX31xX34xX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xXbxX1xX2bxX3xX1x16664xXbx11e4dxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13faexX1axX4dxf3cbxXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x11a1exXb2xXbxX6exX10xX5xX1axX6xX4dxXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xXb2xe655xX3xX18xX5xX1axX4xX76xe944xX3xX2axX6xX6exX34xXdxX31x128ccxX5xX10x15931xXexXdcxX3xX6x1050bxXexX1axXe3xX3xX2axX6xX6exX34xXdxX31xXebxX6exXdxX34xX1xXexXdcxX3xX6xXf3xXexX1axXe3xXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXdcxX3bxX3bxX2axX10xX4dxXdxX6xXebxX4xX4dxX31xX9fxX5xX6xX1axX4dxX1axX31xX34xX9fxX1cxX31xX3bx10b55xXexX1axX6exX6xX34xX10xX3bx13b13xX10x11597xX7x165c8xX1axX6exXexX6xX5xX3bx11d9dx15accxX142xX2xX3bx1429fxX3bxdff8xX3bxee3bxX2x10597xX142xX2xX2xX3bxe54axX10xXebx16508xXebxXcxX1axX9fx159d9xXbxX34xe819xX139xX9x160ebxX160xX160xda6axX1xX9xX149xX14bxX142xX163xX4xX6exX1axXbxX9xX6xXf3xXexX1axX163xX7xX4xX6xX5xX10xX9xX18xX1axXexX1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxe4fexXdxX31xX1xX3xX31xX34xX1xXdxX1dxX2axX3xX4xX1xX7axX2axX3xX7xX37xX4xX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX9fxX3x10446x109f5xX3xX1x12c3dxX6xXdcxX3xX50xX9fxX4axXaxX3xX139xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX160xX160xX160xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX149xX14bxX142xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX185xXdxee99xX2axX3xXexX6exX6xX3xX4xX14xX4xX3xX18xf80exX3xXbxX1x109b2xX31xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXcxX6exX8cxefcfxX4xX3xX76xX1xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3x1047exX8cxe455xX31xX34xX3xX4dxX27xXdxX3xX1cxX27xX1axX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX31x112e8xX31xX3xX4dxX27xX31xX1xX3xXexX1xX23fxXdxX3xX34xXdxX6xX31xX3xX23dxX1f0xX3xX76xXdxX1f0xX2axX3xXexX6exX6xX3xX4xX14xX4xX3xX18xX1fcxX3xXbxX1xX200xX31xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX3xX4x156dcxX6xX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX60xX3xX1cxec50xX3xX4dx10798xX3xX31xX1xX8cxXdcxX3xX4axX1dxX3xXexX1x1356bxX31xX34xX3xXexX19xX31xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX60xX3xX31xX8cxX22bxX4xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX60xX3x13245xXf3x15dfexXexX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX60xX9fxX9fxX9fxX3xX18x133dexX31xX34xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX1fxX10xX3xX4xX1xX2c8xXb2xX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xXexX19xXdxX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX185xXdxX1f0xX2axX3xXexX6exX6xX3xX14xXbxX3xX7xXf3x15466xXexX3xX5xX2a9xXbxX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXcxX6exX1axX31xX34xX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX31xX25bxX31xX3xX76xXdxX1f0xX2axX3xXexX6exX6xX3xX5xX2a9xXbxX3xX1fxX10xX3xXexX1xX8cxX23fxX31xX34xX3xX1fxXf3xXb2xX25bxX31xX3xX1cxX27xX3xX18xX19xX1axX3xX23dxX19xX2axX3xX18xdd50xX2axX3xX23dx12babxX31xX34xX3xX14xXbxX3xX7xXf3xX322xXexX3xX5xX2a9xXbxX9fxX3xXcxX1xX10xX1axX3xX23dxX37xX60xX3xX76xX1xXdxX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX23dxX1fcxX3xX18xX25bxX31xX3xX31xX34xX1axX27xXdxX3xXexX7axX31xX34xX3bxX34xXdxX19xX2axX3xX149xX3xX23dxX1fcxX3xX13xX3xXexX1xe8a2xX3xX14xXbxX3xX7xXf3xX322xXexX3xX7xe1e0xX3xXexX1xX6xXb2xX3xX23dx15dd0xXdxX3xX76xX1xX1axX19xX31xX34xX3xX2xX3xX13bxX12fx12532xX9fxX3x15cfdxX3daxX3xX1cxX200xXb2xX60xX3xX23dxX1f0xX3xX18xX392xX2axX3xX4xX1xX29axX31xX1xX3xX1fxX14xX4xX3xX14xXbxX3xX7xXf3xX322xXexX3xX5xX2a9xXbxX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX31xX25bxX31xX3xX18xX392xX2axX3xX1fxX10xX3xXexX6exX1axX31xX34xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX23dxX1fcxX3xXbxX1x16d2cxX31xX34xX3xX1cxX22bxXdxX3xX2axf059xX4xX3xX14xXbxX3xX7xXf3xX322xXexX3xX5xX2a9xXbxX3xX76xX1xX1axX19xX31xX34xX3x104b8xX142xX3xX13bxX12fxX3fbxX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXafxX25bxX31xX3xX4xX2c8xX31xX1xX3xX23dxX37xX60xX3xX1cxX22bxXdxX3xX23dxXdx118f1xXf3xX3xX76xXdxX1dxX31xX3xX76xX1xX29axX3xX1xX200xXf3xX3x154c5xX3xX3fexXdxX1dxXexX3xX137xX6xX2axX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xX5xX25bxX31xX3xX23dxX67xX31xX3x13830xX143xX3xX23dxX1fcxX3xX13xX60xX3xX14xXbxX3xX7xXf3xX322xXexX3xX18xX392xX2axX3xXexX6exX8cxX22bxX4xX3xX23dxX37xX3xX4a5xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX23dxX1fcxX3xXbxX1xX447xX31xX34xX3xX7xX3e5xX3xXexX7axX31xX34xX3xX76xX1xX1axX19xX31xX34xX3xX4bfxX3xX13bxX12fxX3fbxX9fxX3x14a16xX1axX3xX1cxX200xXb2xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX31xX25bxX31xX3xX34xXdxX19xX2axX3xX18xX22bxXexX3xX4bfxX3xX13bxX12fxX3fbxX3xX7xX1axX3xX1cxX22bxXdxX3xXexX6exX8cxX22bxX4xX3xX23dxX37xX60xX3xXexX6exX1axX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX76xXdxX1dxX31xX3xX1cxX200xX31xX3xX1xX27xX31xX1xX3xXexX1xX8cxX23fxX31xX34xX3xX1fxXf3xXb2xX25bxX31xX3xX4a5xX3xX2axX450xX4xX3xX4bfxX143xX3xX23dxX1fcxX3xX13xX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX185xXdxX1f0xX2axX3xXexX6exX6xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX1axX2c8xXdxX3xX4dxX6axXf3xX3xX18xX22xXdxX3xXexX6exX392xX31xX3xX1cxX27xX3xX31xX8cxX22bxX4xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXcxX1xX23fxXdxX3xXexXdxX67xXexX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX3xX7xX3e5xX3xX76xX1xXdxX67xX31xX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xXexXdxX25bxXf3xX3xXexX1xX29dxX3xX31xX1xXdxX495xXf3xX3xX1xX392xX31xX3xX4dxXf3xX31xX34xX3xX4dxX74xX4xX1xX3xX18xX22xXdxX3xXexX6exX392xX31xX3xX1cxX27xX3xX31xX8cxX22bxX4xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX3xX23dxX1f0xX3xXbxX1xX29dxX4xX3xX1cxX29dxX3xX4xX1xX1axX3xX2c6xXf3xX14xX3xXexX6exX3daxX31xX1xX3xXexX19xX31xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX4xX28exX6xX3xX23dxX1fcxX31xX34xX3xX4xX392xX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX3fexX3daxX3xX1cxX200xXb2xX60xX3xX1cxXdxX1dxX4xX3xX76xXdxX1f0xX2axX3xXexX6exX6xX3xXexX1xX8cxX23fxX31xX34xX3xX1fxXf3xXb2xX25bxX31xX3xX4xX14xX4xX3xX4dxXf3xX31xX34xX3xX4dxX74xX4xX1xX3xX31xX27xXb2xX3xX7xX3e5xX3xX23dxX19xX2axX3xX18xX19xX1axX3xX6xX31xX3xXexX1axX27xX31xX3xX4xX1xX1axX3xX2c6xXf3xX14xX3xXexX6exX3daxX31xX1xX3xX4dxXdxX3xX4xX1xXf3xXb2xX1f0xX31xX60xX3xXexX6exX14xX31xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX1cxX322xX31xX3xX23dxX495xX3xXexX1xX8cxX23fxX31xX34xX3xX34x12dd1xXbxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX31xX1xX8cxX3xX23dxX1fcxX31xX34xX3xX4xX392xX3xX18xX74xX3xX2c6xXf3xX14xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX1xX6xXb2xX3xX4xX1xX67xXexX3xX2axX14xXb2xX3xX34xXdx109d9xX6xX3xX23dxX8cxX23fxX31xX34xX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX4axX2c8xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX3xX31xX1fcxXdxX3xXexX1xX322xXexX3xX22xXexX22xX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXcxX6exX1axX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX76xXdxX1dxX31xX3xXexX1xX23fxXdxX3xXexXdxX67xXexX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xX31xX25bxX31xX3xX5xX27xX2axX3xX2axX14xXexX3xX18xX2d8xX31xX34xX3xX2axX1fcxXexX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4dxXf3xXb2xX3xX31xX1xX322xXexX3xX5xX27xX3xX4xX1xX1axX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xX4xX1xX2c8xXb2xX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xXexX19xXdxX3xX1cxX3daxX3xX31xX37xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xX76xX1xXdxX67xX31xX3xX23dxX1fcxX31xX34xX3xX4xX392xX3xX18xX74xX3xX2c6xXf3xX14xX3xX31xX1xXdxX1dxXexX9fxX3xXcxX1xX10xX1axX3xX23dxX37xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xX23dxX37xX31xX34xX60xX3xX2axX4a5xX3xX4xf9c2xX6xX3xX18xX25bxX31xX3xX5xX14xXdxX3xX1cxX27xX3xX1xX27xX31xX1xX3xX76xX1xX14xX4xX1xX3xX2axX1fcxXexX3xX1cxX27xXdxX3xX5xX6axX31xX3xX23dxX1f0xX3xX23dx139d3xXb2xX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xX76xX1xX29axX3xX31xX37xX31xX34xX3xX18xX25bxX31xX3xXexX6exX1axX31xX34xX3xX1fxX10xX3xX6exX6xX3xX31xX34xX1axX27xXdxX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX137xX34xX1axX27xXdxX3xX6exX6xX60xX3xX76xX1xXdxX3xXexX1xX23fxXdxX3xXexXdxX67xXexX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xX2c6xXf3xX14xX3xX31xX34xX1fcxXexX3xX31xX34xX2c8xXexX3xX1cxX27xX3xX23dxX6xX31xX34xX3xX5xX14xXdxX3xX1fxX10xX3xX4a5xX3xXexX2a9xX4xX3xX23dxX1fcxX3xXexX1xX322xXbxX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xX2axX4a5xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX833xX6xX3xX7xX3edxX3xX23dxX1f0xX3xX5xX322xXb2xX3xX76xX1xX22xX31xX34xX3xX76xX1xX29axX3xXex105e4xX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX9fxX3xXcxXf3xXb2xX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX60xX3xX76xX1xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX1fxX10xX3xX4a5xX3xXexX2a9xX4xX3xX23dxX1fcxX3xXexX6exX25bxX31xX3xX160xX143xX3xX76xX2axX3bxX1xX60xX3xX5xX911xX4xX3xX4xX19xX31xX3xX34xXdxX37xX3xX76xX1xXdxX3xX2axX4a5xX3xX4xX833xX6xX3xX7xX3edxX3xXexX2a9xX31xX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX3xX5xXdxX1dxXf3xX3xX1xX392xX31xX3xX1cxXdxX1dxX4xX3xX7xX833xX3xX4dxX29dxX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xXafxX25bxX31xX3xX4xX2c8xX31xX1xX3xX23dxX37xX60xX3xX76xX1xXdxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX23dx16eefxX3xX1fxX10xX3xX4dxX8cxX22bxXdxX3xXexX6exX23fxXdxX3xX31xX32xX31xX34xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX31xX25bxX31xX3xX1fxX1axX6xXb2xX3xX1cxX22xX3xX5xX7axX31xX34xX3xX2xX160xX143xX3xX23dxX1fcxX3xX23dxX1f0xX3xX76xX1xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX29axXexX3xX18xX74xX3xX31xX37xX31xX34xX3xX1xX392xX31xX9fxX3xX137xX34xX1axX27xXdxX3xX6exX6xX60xX3xXexX27xXdxX3xX1fxX67xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xX4dxX2bxX31xX34xX3xXexX322xX2axX3xX4xX1xX10xX3xX31xX32xX31xX34xX3xX23dxX1f0xX3xXexX6exX14xX31xX1xX3xXexXdxX6xX3x170c2xX3fexX3xXex16158xX3xX14xX31xX1xX3xX31xX32xX31xX34xX3xX2axX6ecxXexX3xXexX6exX23fxXdxX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX1axX4dxXb2xXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xXc3xXb2xXbxX6exX10xX5xX1axX6xX4dxX3xX4dxXexX1xXf3xX2axX18xX3xX4dxX1xXdxX4dxX10xX3xXdxX13xX10xX31xXexX10xX6exXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xXb2xXdcxX3xX18xX5xX1axX4xX76xXe3xX3xX2axX6xX6exX34xXdxX31xXebxX5xX10xXeexXexXdcxX3xX6xXf3xXexX1axXe3xX3xX2axX6xX6exX34xXdxX31xXebxX6exXdxX34xX1xXexXdcxX3xX6xXf3xXexX1axXe3xX3xX139xXdxX4dxXexX1xXdcxX3xX160xX160xX160xXbxX1fxXe3xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXdcxX3xX149xX14bxX142xXbxX1fxXe3xXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX9fxX18xX6xX1axX1xX6xXexXdxX31xX1xX9fxX1cxX31xX3bxX31xX10xX139xX7xX3bxX142xX2xX142xX142xX3bxX2xX142xX160xX4dxX147xX142xX466xX143xX160xX466xX147xXexX2xX142xX2xX466xX5xX2xX9fxX15axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xX1cxX27xX1axX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX139xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX160xX160xX160xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX149xX14bxX142xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX6exX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX25bxX31xX3xX2c6xXf3xX6xX31xXdcxX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xXf3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xXf3xX2axX18xXebxX6xX31xX4dxXebxX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1760fxX1adxX4xX3xX34xXdxX37xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xX22xX3xXexX22xX3xX1cxX27xX3xX31xX1xX71cxX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX18xX2c8xX31xX3xX4xX6axX31xX3xX18xXdxX67xXexXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX5xX1axX4xXebxX34xXdxX1axXebxX4dxXdxX10xXf3xXebxX1xX1axX6xXebxX1axXebxXexX1axXebxX1cxX6xXebxX31xX1xXf3xX31xX34xXebxX4dxXdxX10xXf3xXebxX18xX6xX31xXebxX4xX6xX31xXebxX18xXdxX10xXexX3bxX142xX2xX2xX147xX14bxX143xX9fxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX3bxX2axX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX142xX143xX3bxX31xX10xX139xX7xX3bxX142xX2xX2xX14bxX3bxX2xX142xX160xX4dxX466xX2xX466xX2xX4bfxX149xX14dxXexX14dxX14bxX160xX149xX5xX2xX9fxX15axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xX1cxX27xX1axX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbdcxX1adxX4xX3xX34xXdxX37xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xX22xX3xXexX22xX3xX1cxX27xX3xX31xX1xX71cxX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX18xX2c8xX31xX3xX4xX6axX31xX3xX18xXdxX67xXexXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX5xX1axX4xXebxX34xXdxX1axXebxX4dxXdxX10xXf3xXebxX1xX1axX6xXebxX1axXebxXexX1axXebxX1cxX6xXebxX31xX1xXf3xX31xX34xXebxX4dxXdxX10xXf3xXebxX18xX6xX31xXebxX4xX6xX31xXebxX18xXdxX10xXexX3bxX142xX2xX2xX147xX14bxX143xX9fxX1xXexX2axXaxX12xXbdcxX1adxX4xX3xX34xXdxX37xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xX22xX3xXexX22xX3xX1cxX27xX3xX31xX1xX71cxX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX18xX2c8xX31xX3xX4xX6axX31xX3xX18xXdxX67xXexX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXbdcxX1adxX4xX3xX34xXdxX37xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xX23dxX8cxX9dxX4xX3xX1cxX29axX3xX31xX1xX8cxX3xX5xX14xX3xXbxX1xX3edxXdxX3xX4xX28exX6xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX2a9xX31xX34xX3xX23dxXdxX495xXf3xX3xX1xX447xX6xX3xXexX6exX25bxX31xX3xX22xX3xXexX22xX9fxX3xX3fexX3daxX3xX1cxX200xXb2xX3xX4xX6axX31xX3xX1cxX1dxX3xX7xXdxX31xX1xX3xX5xX1adxX4xX3xX34xXdxX37xX3xX23dxX396xX31xX34xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX23dxX1f0xX3xX31xX37xX3xX1xX1axX2c8xXexX3xX23dxX1fcxX31xX34xX3xX1xXdxX1dxXf3xX3xX2c6xXf3xX19xX3xX31xX1xX322xXexX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX1cxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX3xXexX27xX31xX3xXbxX1xX14xX3xX4xX14xX4xX3xX18xX1fcxX3xXbxX1xX200xX31xX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX31xX1xX8cxX3xXexX1xX67xX3xX31xX27xX1axX15dxXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX31xX6xX31xX34xXebxX31xX1axX31xX34xXebxXexX6xX31xXebxXbxX1xX6xXebxX4xX6xX4xXebxX18xX1axXebxXbxX1xX6xX31xXebxX1fxX10xXebxX1axXebxXexX1axXebxX31xX1xXf3xXebxXexX1xX10xXebxX31xX6xX1axX3bxX142xX2xX2xX149xX466xX2xX9fxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX3bxX2axX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX142xX143xX3bxX31xX10xX139xX7xX3bxX142xX2xX2xX14bxX3bxX2xX142xX160xX4dxX2xX143xX147xX143xX143xX143xX149xXexX14bxX2xX14bxX160xX5xX2xX9fxX15axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xX1cxX27xX1axX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX3xXexX27xX31xX3xXbxX1xX14xX3xX4xX14xX4xX3xX18xX1fcxX3xXbxX1xX200xX31xX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX31xX1xX8cxX3xXexX1xX67xX3xX31xX27xX1axX15dxXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX31xX6xX31xX34xXebxX31xX1axX31xX34xXebxXexX6xX31xXebxXbxX1xX6xXebxX4xX6xX4xXebxX18xX1axXebxXbxX1xX6xX31xXebxX1fxX10xXebxX1axXebxXexX1axXebxX31xX1xXf3xXebxXexX1xX10xXebxX31xX6xX1axX3bxX142xX2xX2xX149xX466xX2xX9fxX1xXexX2axXaxX12xX137xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX3xXexX27xX31xX3xXbxX1xX14xX3xX4xX14xX4xX3xX18xX1fcxX3xXbxX1xX200xX31xX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX31xX1xX8cxX3xXexX1xX67xX3xX31xX27xX1axX15dxX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX185xX1xXdxX3xXexX1xX23fxXdxX3xXexXdxX67xXexX3xX18xX8cxX22bxX4xX3xX7xX6xX31xX34xX3x12260xX2axX2bxX6xX3xX5xX833xX6x13647xX60xX3xX31xX1xXdxX495xXf3xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX67xXexX60xX3xX18xX1fcxX3xXbxX1xX200xX31xX3xX4xX28exX6xX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX7xX3e5xX3xX4dxe658xX3xX34xX6ecxXbxX3xXexX6exX29dxX4xX3xXexX6exX6ecxX4xX3xX1cxX27xX3xX1x10b1exX31xX34xX3xX1xX37xX4xX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX1cxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50x150a8xX1axX3xXexXdxX67xXexX3xX76xXdxX1dxX2axX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX3xX5xXdxX1dxXf3xX3xX4xX1xX1axX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX76xX1xXdxX3xXexX6exX23fxXdxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX2axX10xX1axXebxXexXdxX10xXexXebxX76xXdxX10xX2axXebxX31xX1xXdxX10xX31xXebxX5xXdxX10xXf3xXebxX4xX1xX1axXebxX1fxX10xXebxX1axXebxXexX1axXebxX76xX1xXdxXebxXexX6exX1axXdxXebxX31xX6xX31xX34xXebxX31xX1axX31xX34xX3bxX142xX2xX2xX143xX466xX143xX9fxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX3bxX2axX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX142xX143xX3bxX31xX10xX139xX7xX3bxX142xX2xX2xX14dxX3bxX2xX142xX160xX4dxX147xX2xX147xX2xX160xX466xX466xXexX160xX147xX14bxX466xX5xX2xX9fxX15axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX10xX3xX22xXexX22xX3xX1cxX27xX1axX3xX2axX2bxX6xX3xX1xX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1091xX1axX3xXexXdxX67xXexX3xX76xXdxX1dxX2axX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX3xX5xXdxX1dxXf3xX3xX4xX1xX1axX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX76xX1xXdxX3xXexX6exX23fxXdxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xXaxX3xX1xX6exX10xXeexX9xXaxX3bxX1fxX10xX3bxX2axX10xX1axXebxXexXdxX10xXexXebxX76xXdxX10xX2axXebxX31xX1xXdxX10xX31xXebxX5xXdxX10xXf3xXebxX4xX1xX1axXebxX1fxX10xXebxX1axXebxXexX1axXebxX76xX1xXdxXebxXexX6exX1axXdxXebxX31xX6xX31xX34xXebxX31xX1axX31xX34xX3bxX142xX2xX2xX143xX466xX143xX9fxX1xXexX2axXaxX12xX50xX1091xX1axX3xXexXdxX67xXexX3xX76xXdxX1dxX2axX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX3xX5xXdxX1dxXf3xX3xX4xX1xX1axX3xX1fxX10xX3xX22xX3xXexX22xX3xX76xX1xXdxX3xXexX6exX23fxXdxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX6exX1axX31xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX1xX23fxXdxX3xXexXdxX67xXexX3xX31xX32xX31xX34xX3xX31xX37xX31xX34xX3xX4dxX1057xX3xX76xX1xXdxX67xX31xX3xX22xX3xXexX22xX3xX1xX6xX1axX3xX1fxX7axX31xX34xX3xX1xX392xX31xX9fxX3xXcxXf3xXb2xX3xX31xX1xXdxX25bxX31xX3xX31xX67xXf3xX3xX14xXbxX3xX4dxX29dxX31xX34xX3xX31xX1xX71cxX31xX34xX3xX5xX8cxXf3xX3x16309xX3xX7xX6xXf3xX60xX3xX18xX2c8xX31xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f0xX3xXexXdxX67xXexX3xX76xXdxX1dxX2axX3xX1fxX7axX31xX34xX3xX1xXdxX1dxXf3xX3xX2c6xXf3xX19xX3xX31xX34xX6xXb2xX3xX4xX19xX3xXexX6exX1axX31xX34xX3xX31xX1xX71cxX31xX34xX3xX31xX34xX27xXb2xX3xX31xX32xX31xX34xX3xX23dx16cb3xX31xX1xX3xX23dxXdxX1f0xX2axX9fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX1cxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxXf3xX5xX12xX0xX4dxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6exXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX1cxX12xX0xX3bxX4dxXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX1axXf3xX6exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXbdcxX6xX1axX4dxX1axX31xX34xX0xX3bxXbxX12