Thủ tướng giao thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng từ 1/7/2018
Từ ngày 1/7/2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.
3ed2x525exc0aexa954x6b9fx8a51xa6d8x4dbex98bbx851ax6c2dx96abx50eax7ebfx6620x725cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5220x40bdx8effxXexX0x8960xXaxX17xX18xX19xXexX0x4c27xb6dfxX19xbac5xXexX0xXax94a0xX9x92d3xXdxX18xaf16xX2fx461fx4beax5f36xX5xb3ffxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x6176xXbxc53exX18xXdxX35xbd55x8d96x9ad4xX9xb8b1xa690xX2fxXbxX35x80c5xX26x4a05xX32xXexX5xXax95d9xX9xXbx7296x74bcxX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxab82xX2cxX9xXaxX35xb8fdxX4bxX9xXbx85adxX4bxX4axX9xXdxX5dx63cbxX4bxX4axX9xX2cxX78xX9xX2fx77b5xX9xXdx52b0xX4bxX9xX2axb23fx83aex3efcxX9xXbxb336xX35xX6exX4fxX9x8b2dx8022xX4bxX4axX1cxXbxXax72bfxX4bxX4axX9xXbx78aexX9xX2axX1cx7513xX1cx560ax72cexX2ax683bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxc425xX18xX35xX4bx9a2dx5441xX17x8128xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axXbaxX19xX35x99d6x796dxX18xX33xX24xa9acxX35xXc9xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbbb1xX17xX18xX19xX32xXexX5xX9dxX9xX4bxX4ax8fd6xX26xX9xX2axX1cxXa1xX1cxXa3xXa4xX2axXa6xX87xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX91xX35xa5d8xX4fxX9xX2cxXax465exX4bxXaxX9xXcx7173xX2cxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX78xX9xX2fxX80xX9xXbxX9dxX9xX2axX87xX88xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axX9xXdxX83xX4bxX9xX2axX87xX88xX89xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axa1b6xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXc9xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxXb6xX18xX35xX4bxXbaxXbbxX17xXbdxX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axXbaxX19xX35xXc9xX4xX24xX4bxXbxX17xX4bxXbxXcexX35xXc9xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX23xX24xX44xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX32xXexX0xX19xX35xXc9xX9xX18xXdxX35xX4axX4bxX31xX32xXdxX17xX53xXbxX32xXexX0xX19xX35xXc9xX9xX18xXdxX35xX4axX4bxX31xX32xX2cxX17xX4bxXbxX17xX8cxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX23xX24xX44xX19xX24xX35xXbxX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX8cxX4axX35xX4bxX4cxX9x9b47xX33xX44xX55xX32xX9xXbdxX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2axX1dexXa4xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX31xX32xX2axXa4xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX8cxXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXc9xX17xX8cxXbxX35xX2cxX18xXdxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xXbxX24xX33xX55xX9xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX8cxX55xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX9xX2axX33xX44xX55xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX46xX8cxX35xX4axXaxXbxX4cxX9xX2axX33xX44xX55xX32xXexX0xX19xX35xXc9xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX8cxX55xX9xXcxX18xX8cxX4axX35xX4bxX46xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4cxX9xXa6xX33xX44xX55xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX4cxX9xXa4xX33xX44xX9xXa4xX33xX44xX9xXa4xX33xX44xX9xXa4xX33xX44xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX4fxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX4fxX2cxX9xXaxX35xX17xX4bxX9xXbxX18xX4bxX4axX9xXdxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX24xX9xX2fxX24xX9xXdxX17xX4bxX9xX2axX9xX88xX89xX9xXbxX8cxX35xX17xX4fxX9xX19xX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX18xX4bxX4axX9xXbxX4fxX9xX2axX9xXa1xX9xXa3xXa4xX2axXa6xX32xX9xX2fxX8cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX14axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX14axXc9xX4bxX1cxX4bxX17xXbdxX2fxX1cxX2axXa1x5c38xX89xX1cxXa1xXa1xX19xX334xX2axX2axXa3xX88xXa3xX88xXbxX334xXa6xXa4xXa1xXdxXa4xX14axX4exX33xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX19xX35xXc9xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX8cxX4axX35xX4bxX46xX23xX24xXbxXbxX24xXcxX4cxX9xXa6xX33xX44xX55xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX4cxX9xXa4xX33xX44xX55xX9xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xXaxX5axX9xXbxX5dxX5exX4bxX4axX9xXbbxX4axX4fxX26x83f1xX4bxX9x43f9xX4fx748bxX4bxX9xX7xXax9822xX2cxX9xX91x3f2fxX35xX9xXbxXaxX24xa7a6xX35xX9xXc9xX5exX35xX9xX2cx927cxX4bxX4axX9xX4bxXaxX3bcxX4bxX9xXdxX18xX24xX9xX91x7523xX4bxX4axX9xXc9x6405xX4bxX4axX9x61ddxX35xX4bxXaxX9xXbx6ab2xX9xXbxX8cxb3bcxX4bxX4axX9xX91xX35xa701xXcxX9xXcxX35xX100xX4bxX9xX5xX8cxX4fxX4bxX4axX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xXa3xXa3xX1cxX334xX1cxXa3xXa4xX2axXa1xX14axX9xba9dxX4bxXaxX4cxX9xX5xXaxX3c5xX4bxX4axX9xXbbxXax932axXbxX1cxX5xX5xX3baxae4dxXbbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX8cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX1cxX19xX35xXc9xXexX0xX1cxX19xX35xXc9xXexX0xX1cxX19xX35xXc9xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa7acxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5axX9xXbxX5dxX5exX4bxX4axX9xX4xXax8344xX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xXc9xX9dxX18xX9xX4axX35xX18xX24xX9xX19xX69xX9xXbxX24xX98xX4bxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xad15xX4fxX18xX4bxX9xX4bxX4axX18xX4bxX4axX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xX80xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX87xX9xX5xc58fxX33xX9xX91xX24xXe7xX4bxX9xa36fxX35xX6exX4bxX9xXdxX69xX2cxX9xX42bxX35xX6exXbxX9xXbbxX18xXcxX87xX9xX5x66d1xX4bxX4axX9xX4xX3d3xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXaxX4fxX3c5xX2cxX9xXdxX98xX9xX42bxX35xX6exXbxX9xXbbxX18xXcxX9xXc9xXe7xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5axX9xXbxX5dxX5exX4bxX4axX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xX5axX26xX9xX4bexX4fxX26xX100xX4bxX9xX468xX3e1xX9xXbxX8cxX5dxX80xX4bxX4axX9xX468xX3e1xX9xX5xXe7xX35xX9xX2cxXaxX47axX4bxXaxX9xX4axX35xX18xX24xX9xX19xX69xX9xXbxX24xX98xX4bxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX4bxX4axX18xX4bxX4axX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xX80xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xc239xX9xXbxXaxX4fxX87xX9xX2cxXaxX35xX9xX2fxX18xX4fxX4cxX9xX5xXaxX4fxX9xX33xXaxX47axX87xX9xXdxX6exX9xX33xXaxX47axX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX33xXaxX3cbxXcxX9xXc9xX35xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX2cxX5axX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX4bxX4axX18xX4bxX4axX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xX80xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX55xX9xX2cxXaxX35xX9xX2fxX69xX9xX4bxX4axXaxX35xX6exX33xX9xX23xa947xX24xX9xXc9xX6exX9xXcxX3d3xX35xX9xXbxX8cxX5dx89d0xX4bxX4axX9xX2cxX5axX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX55xX9xX2cxXaxX35xX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xX3eaxXaxX24xX18xX9xXaxX3f4xX2cxX9xXc9xXe7xX9xX2cxX3d3xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX6exX9xX2cxX425xX33xX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX55xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXaxX5dxX713xX4bxX4axX9xX44xX4fxX26xX83xX4bxX9xX2cxX5axX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cx9e86xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX87xX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3f0xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdx7ce2xX4bxXaxX9xXc9xX69xX2cxX87xX9xX19xX69xX9xX98xX4bxX9xX2cxX5axX18xX9xXbxX9dxX4bxX4axX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX4bxX4axX18xX4bxX4axX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xX80xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX55xX9xX2cxXaxX35xX9xX23xX51exX9xX2fxX4fxX4bxX4axX9xX2cx6a3axX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xXbxX9dxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX9dxX4bxX4axX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX91xX3faxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX4xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX706xXcxX9xX4bxX4axXax8d21xX24xX9xX23xX100xX4bxX9xXc9x4d4bxX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xX4xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xX44xX3bcxX26xX9xX19xX69xX4bxX4axX9xX4bxX3d3xX4bxX4axX9xXbxXaxX3d3xX4bxX9xXcxX5exX35xX14axX14axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX8cxX24xX4bxX4axXexX50axX35xX100xX4fxX9xX2cxXaxX105xX4bxXaxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX0xX1cxX2fxXbxX8cxX24xX4bxX4axXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xX9dxX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xX2axX1cxXa1xX1cxXa3xXa4xX2axXa6xX87xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX91xX35xX100xX4fxX9xX2cxXaxX105xX4bxXaxX9xXcxX10axX2cxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX78xX9xX2fxX80xX9xXbxX9dxX9xX2axX87xX88xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axX9xXdxX83xX4bxX9xX2axX87xX88xX89xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axX55xX9xX91xX92xX4bxX4axX9xXbxXaxX713xX35xX87xX9xX91xX35xX100xX4fxX9xX2cxXaxX105xX4bxXaxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xXaxX5dxX4fxX87xX9xXbxX8cx420dxX9xX2cxX425xX33xX9xX23xX706xX24xX9xXaxX35xX3faxXcxX9xX44x9f76xX9xXaxX3e1xX35xX87xX9xXbxX8cxXa16xX9xX2cxX425xX33xX9xXaxXe7xX4bxX4axX9xXbxXaxX98xX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91x4b8bxX4bxXaxX9x5393xX91xX3c5xX35xX9xXbxX5dxXa16xX4bxX4axX9xX19xX24xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xa4eexX9xXc9xXe7xX9xXbxX8cxXa16xX9xX2cxX425xX33xX9xX5dxX4fxX9xX91xXa26xX35xX9xX4bxX4axX5dxX713xX35xX9xX2cxX859xX9xX2cxX3d3xX4bxX4axX9xXbxX72xX4bxX4axX9xX23x56fexX4bxX4axX9xXcxX10axX2cxX9xXbxX72xX4bxX4axX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX78xX9xX2fxX80xX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5axX9xXbxX5dxX5exX4bxX4axX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xX26xX83xX4fxX9xX2cxc5edxX4fxX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX4bxX4axX18xX4bxX4axX9xX23xX3e1xX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xX80xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX87xX9xXbxX8cxX83xX4bxX9xX2cxX78xX9xX2fxX80xX9xX19xX69xX9xXbxX24xX98xX4bxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX4axX35xX18xX24xX87xX9xX2cxXaxX5axX9xX91xX3e1xX4bxX4axX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xX2cxXaxX35xX9xX4ax702cxX4bxX9xXc9xX5exX35xX9xX2fxXb89xX33xX9xX44xX3f0xX33xX9xXdxX3cbxX35xX9xXbxX51exX9xX2cxXaxX10axX2cxX9xX23xX3e1xX9xXcxX98xX26xX87xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX4axX35xX706xX4bxX9xX23xX35xX83xX4bxX9xX2cxXaxX3f0xX87xX9xX33xXaxX425xX4bxX9xX91xX425xX4fxX9xXbxX72xX4bxX4axX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxXaxX4fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX91xX3faxX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xX9xX19xXe7xX4bxXaxX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxX69xX9xX2cxX3bcxX4bxX9xX91xX3c5xX35xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX91xX35xX100xX4fxX9xX2cxXaxX105xX4bxXaxX9xXcxX10axX2cxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX78xX9xX2fxX80xX9xX91xX3f0xX4bxX9xXcxX10axX2cxX9xX2axX87xX88xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axX9xXbxX9dxX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxXa3xXa4xX2axXa6xX9xX91xX3f0xX4bxX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xX88xXa4xX1cxa3d6xX1cxXa3xXa4xX2axXa6xX9xXc9xXe7xX9xXcxX10axX2cxX9xX2axX87xX88xX89xX9xXbxX8cxX35xX6exX4fxX9xX91xX92xX4bxX4axX1cxXbxXaxX98xX4bxX4axX9xXbxX9dxX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xX2axX1cxXa1xX1cxXa3xXa4xX2axXa6xX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX4xX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX35xX3f0xX33xX9xXbxX664xX2cxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX78xX9xX2cxXaxX3f0xX9xXbxX3cbxX24xX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xX91xX3faxX9xX2cxX706xX35xX9xX2cxX98xX2cxXaxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX24xX4bxX4axX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX9xXbxX9dxX9xXcxX3e1xXbxX9xX33xXaxXae5xX4bxX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxXaxX4fxX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX91xX3faxX9xXdxX3cbxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX3f0xX9xX91xX3e1xX9xX2cxX5axX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX87xX9xX91xX78xX4bxX9xXc9xXa4axX55xX9xXbxX35xX3f0xXbxX9xX3eaxX35xX6exXcxX9xX2axXa4x928bxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXaxX5dxX713xX4bxX4axX9xX44xX4fxX26xX83xX4bxX9xXa4exXbxX8cxX9dxX9xX2cxX98xX2cxX9xX3eaxXaxX24xX706xX4bxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX87xX9xX33xXaxX664xX9xX2cxX425xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX87xX9xX3eaxXaxX24xX706xX4bxX9xX2cxX859xX9xXbxX47axX4bxXaxX9xX2cxXaxX425xXbxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xX2cxX98xX2cxX9xX3eaxXaxX24xX706xX4bxX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX4bxX9xX4bxX4axX5dxX713xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX3f0xX9xX91xX3e1xXa76xX55xX9xX1dexXa4xXd7bxX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxX72xX4bxX4axX9xXbxXaxX4fxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXa4exX3eaxXaxX3d3xX4bxX4axX9xX3eaxX3faxX9xXbxXaxX4fxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX2fx40b9xX9xX19xX664xX4bxX4axX9xX91xX425xXbxX87xX9xXbxXaxX4fxX9xX44xX51exX9xX2fxX3c5xX9xX3eaxX35xX3f0xX4bxX9xXbxXaxX35xX3f0xXbxXa76xX9xXc9xXe7xX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX706xX35xX9xX2cxX98xX2cxXaxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXdxX5dxX78xX4bxX4axX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa1xX9xX2cxc2eaxX4bxX9xX19xX5dxX9xX2cxXaxX4fxX26xX3faxX4bxX9xX2fxX18xX4bxX4axX9xXa4exX4bxX3f0xX4fxX9xX2cxX859xXa76xX14axX14axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX8cxX24xX4bxX4axXexX50axX35xX100xX4fxX9xXbxX35xX3f0xXbxX9xX2cxX98xX2cxX9xX3eaxXaxX24xX706xX4bxX9xXbxXaxX4fxX0xX1cxX2fxXbxX8cxX24xX4bxX4axXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8cxX24xX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX35xX9xX91xX24xX3cbxX4bxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX9xX46xX9xXa3xXa4xXa3xXa4xX87xX9xX468xX3e1xX9xX5xXe7xX35xX9xX2cxXaxX47axX4bxXaxX9xXbxX35xX3f0xX33xX9xXbxX664xX2cxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX91xX35xX100xX4fxX9xXbxX35xX3f0xXbxX9xX2axXa4xXa4xXd7bxX9xX2fxX3c5xX9xXbxXaxX4fxX9xXbxXaxX4fxX3f0xX9xX4axX35xX98xX9xXbxX8cxXa4axX9xX4axX35xX18xX9xXbxX72xX4bxX4axX87xX9xXbxXaxX4fxX3f0xX9xXbxX35xX83xX4fxX9xXbxXaxX664xX9xX91x9679xX2cxX9xX23xX35xX6exXbxX9xX91xX3c5xX35xX9xXc9xX5exX35xX9xX2fxX706xX4bxX9xX33xXaxba16xXcxX9xX44xX72xX4bxX4axX87xX9xX19xXae5xX4fxX9xX2cxX5axX18xX9xXbbxXaxXe7xX9xXcxX98xX26xX9xXdxX3f4xX2cxX9xX19xXae5xX4fxX9xXbbxX4axXaxX35xX9xXcaxX78xX4bxX9xXc9xX100xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX55xX9xX4axX35xX8f1xX9xX51exX4bxX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXbx4843xX9xXdxX6exX9xX33xXaxXae5xX4bxX9xXbxX8cxX72xXcxX9xXa4exXd7bxXa76xX9xX33xXaxX3bcxX4bxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX3c5xX9xXbxXaxX4fxX9xXbxXaxX4fxX3f0xX9xX23xX706xX24xX9xXc9xX6exX9xXcxX3d3xX35xX9xXbxX8cxX5dxX713xX4bxX4axX9xX91xX3c5xX35xX9xXc9xX5exX35xX9xX2fxX706xX4bxX9xX33xXaxXf90xXcxX9xX44xX72xX4bxX4axX87xX9xX19xXae5xX4fxX9xXbxX8cxX24xX4bxX4axX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xXc9xXe7xX9xX4bxXaxX502xX33xX9xX3eaxXaxXf90xX4fxX9xX4bxXaxX5dxX9xX91xX3c5xX35xX9xXc9xX5exX35xX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa1xX55xX9xXbxXaxX4fxX9xXc9xXe7xX24xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xXa1xXa3xXd7bxX9xX2fxX3c5xX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXdxXa26xX35xX9xX19xXae5xX4fxX87xX9xX3eaxXaxX47axX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX2cxXaxX5axX9xX4bxXaxXe7xX87xX9xXdxXa16xX35xX9xX4bxXaxX4fxX502xX4bxX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxX9dxX9xXcexX35xX83xX4bxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX42bxX35xX6exXbxX9xX46xX9xXbbxX4axX18xX9x9ed0xX42bxX35xX17xXbxX2fxX24xXc9xX33xX17xXbxX8cxX24x5c6cxX9xXc9xXe7xX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX91xX3f4xX2cxX9xXbxXe7xX35xX9xXdxX35xX6exX4fxX9xX33xXaxX98xXbxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxX8cxX24xX4bxX4axX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX55xX9xX2fxX3c5xX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX2cxXe92xX4bxX9xXdxX3cbxX35xX9xXa4exXa3xXa6xXd7bxXa76xX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xXbxX8cxX80xX9xXdxX3cbxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX502xX33xX9xX91xX24xXe7xX4bxX9xX2xXae5xX4fxX9xX3eaxXaxX47axX9xX42bxX35xX6exXbxX9xXbbxX18xXcxX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX2cxX5axX18xX9xX33xXaxX98xX33xX9xXdxX4fxX502xXbxX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xX9dxX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX87xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX91xX35xX100xX4fxX9xXbxX35xX3f0xXbxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xXbxXaxX4fxX9xX2cxX425xX33xX9xX4bexX4fxX26xX100xX4bxX9xX3eaxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX98xX2cxX9xXbxXe7xX35xX9xX4bxX4axX4fxX26xX83xX4bxX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXbxX3cbxX35xX9xXbbxX4axXaxXa4axX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX2fxX3c5xX9xXa6xXa3xX1cxXa3xXa4xX2axXa1xX1cxXbbxX50axX46xX4xX7xX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xX2axXa1xX1cxXa1xX1cxXa3xXa4xX2axXa1xX9xX2cxX5axX18xX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXc9xX100xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xX33xXaxX98xX33xX9xXbxX47axX4bxXaxX87xX9xXcxX10axX2cxX9xXbxXaxX4fxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX2cxX425xX33xX9xX4bexX4fxX26xX100xX4bxX9xX3eaxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX98xX2cxX9xXbxXe7xX35xX9xX4bxX4axX4fxX26xX83xX4bxX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bxXaxX5dxX9xX33xXaxX3bcxX4bxX9xX2cxX425xX33xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXbxX3cbxX35xX9xXbbxX4axXaxXa4axX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX2fxX3c5xX9xXa3xXa4xX88xX1cxXa3xXa4xX2axX88xX1cxXbbxX50axX46xX4xX7xX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xXa3xXa6xX1cxX2axX2axX1cxXa3xXa4xX2axX88xX9xX2cxX5axX18xX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXc9xX100xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xX33xXaxX98xX33xX9xXbxX47axX4bxXaxX87xX9xXcxX10axX2cxX9xXbxXaxX4fxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX2cxX425xX33xX9xX4bexX4fxX26xX100xX4bxX9xX3eaxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX98xX2cxX9xX3eaxXaxX24xX98xX4bxX4axX9xX2fxX706xX4bxX55xX9xX3eaxX35xX3faxXcxX9xX2fxX24xX98xXbxX9xX2cxXaxXf7axXbxX9xX2cxXax4a46xX9xX23xX3e1xX35xX9xX2cxXaxX35xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX87xX9xX23xX3e1xX35xX9xX2cxXaxX35xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xXcxX10axX2cxX9xXc9xX18xX26xX9xX4bxXa16xX9xX2cxX5axX18xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX55xX9xX23xX706xX24xX9xX91xX706xXcxX9xX4bxXa16xX9xX2cxX3d3xX4bxX4axX87xX9xX4bxXa16xX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX87xX9xX4bxXa16xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xX4bxX4axX24xXe7xX35xX9xX2cxX5axX18xX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xXbxX8cxX24xX4bxX4axX9xX4axX35xX5exX35xX9xXaxX3cbxX4bxX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX14axX14axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5axX9xXbxX5dxX5exX4bxX4axX9xX4xXaxX47axX4bxXaxX9xX33xXaxX5axX9xX26xX83xX4fxX9xX2cxXae5xX4fxX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxX72xX4bxX9xX2cxX10axX9xXc9xXe7xX24xX9xXbxX799xX4bxXaxX9xXaxX799xX4bxXaxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXbxX3f0xX87xX9xX4bexX4fxX26xX3f0xXbxX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXc9xX35xX6exX2cxX9xXbxX51exX9xX2cxXaxX10axX2cxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXax4822xX9xXbxX8cxXa16xX9xX2cxX859xX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xXbxX9dxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX87xX9xXaxX35xX6exX4fxX9xX4bexX4fxX706xX87xX9xX91xX3c1xX4bxX4axX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX2cxX5axX18xX9xX33xXaxX98xX33xX9xXdxX4fxX502xXbxX55xX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xX9xXc9xX3c5xX4bxX9xX91xX3c5xX35xX9xX10axX4bxX4axX9xXbxX9dxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xXaxXe7xX4bxXaxX9xX91xX3faxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX69xX9xX98xX4bxX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX87xX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xX19xX24xX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xX4bexX4fxX706xX4bxX9xXdxb0f3xX87xX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX69xX9xX98xX4bxX9xX19xX24xX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xXaxX1487xX9xXbxX8cxXa16xX9xXbxX8cxX83xX4bxX9xX91xXa4axX18xX9xX23xXe7xX4bxX9xXa4exX4bxX3f0xX4fxX9xX2cxX859xXa76xX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX4xX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX9dxX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX87xX9xXbxX35xX3f0xX33xX9xXbxX664xX2cxX9xX2fxXe3fxX9xX19xX664xX4bxX4axX9xX4bxX4axX4fxX92xX4bxX9xXbxXaxX4fxX9xX44xX51exX9xX2fxX3c5xX9xX3eaxX35xX3f0xX4bxX9xXbxXaxX35xX3f0xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xX33xXaxX98xXbxX9xXbxX8cxX35xX3faxX4bxX14axX9xX5xX8cxX24xX4bxX4axX9xX91xX859xX87xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX9xXcxX35xX100xX4bxX9xX468xXb89xX2cxX87xX9xXcxX35xX100xX4bxX9xX5xX8cxX4fxX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xX5xX3bcxX26xX9xXbbxX4axX4fxX26xX83xX4bxX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xXbxX3c5xX35xX9xXbxXaxX35xX3faxX4fxX9xXc6axXa4xXd7bxX87xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX9xX50axX3d3xX4bxX4axX9xXbbxX18xXcxX9xX468xX3e1xX9xXc9xXe7xX9xXc9xX3e6xX4bxX4axX9xX50axX92xX4bxX4axX9xX23xXa9exX4bxX4axX9xX2fxX3d3xX4bxX4axX9xX4xXe3fxX4fxX9xXcexX24xX4bxX4axX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xXbxX3c5xX35xX9xXbxXaxX35xX3faxX4fxX9xX1dexXa4xXd7bxX9xX2fxX3c5xX9xXbxXaxX4fxX9xX19xX69xX9xXbxX24xX98xX4bxX9xXbxX9dxX9xXaxX24xX3cbxXbxX9xX91xX3e1xX4bxX4axX9xX44xX51exX9xX2fxX3c5xX9xX3eaxX35xX3f0xX4bxX9xXbxXaxX35xX3f0xXbxX9xX19xX24xX9xXdcxX3e1xX35xX9xX91xX92xX4bxX4axX9xX4bxXaxX3bcxX4bxX9xX19xX3bcxX4bxX9xX2cxX425xX33xX9xXbxX105xX4bxXaxX9xX4bexX4fxX26xX3f0xXbxX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX91xX3faxX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX7d5xX4bxXaxX9xXc9xX69xX2cxX9xX4axX35xX98xX24xX9xX19xX664xX2cxX9xX46xX9xX91xXe7xX24xX9xXbxX3cbxX24xX87xX9xX19xX3cbxX26xX9xX4bxX4axXaxX100xX9xXc9xXe7xX9xXdxX7d5xX4bxXaxX9xXc9xX69xX2cxX9xX26xX9xXbxX3f0xX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX4xX98xX2cxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xXbxX3c5xX35xX9xXbxXaxX35xX3faxX4fxX9xX2axXa4xXd7bxX9xX19xX69xX9xXbxX24xX98xX4bxX9xXbxXaxX4fxX9xX91xX3faxX9xX23xX51exX9xX2fxX4fxX4bxX4axX9xXc9xX3c5xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX2cxXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xXcxX664xX2cxX9xXbxX35xX83xX4fxX9xX4bexX4fxX3c5xX2cxX9xX4axX35xX18xX9xX44xX3bcxX26xX9xX19xX69xX4bxX4axX9xX4bxX3d3xX4bxX4axX9xXbxXaxX3d3xX4bxX9xXcxX5exX35xX14axX9xXcaxX18xX4fxX9xX3eaxXaxX35xX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xXc9xX3c5xX4bxX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xX9xXaxX24xXe7xX4bxX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX69xX9xX98xX4bxX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX2cxX98xX2cxX9xXdxX7d5xX4bxXaxX9xXc9xX69xX2cxX9xXbxX8cxX83xX4bxX9xX91xXa26xX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX2cxX425xX33xX9xX2cxX859xX9xXbxXaxXf90xXcxX9xX4bexX4fxX26xX100xX4bxX9xX33xXaxX83xX9xX19xX4fxX26xX6exXbxX87xX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxX3d3xX4bxX4axX9xXbxX8cxX799xX4bxXaxX9xX10axX4bxX4axX9xX33xXaxX859xX9xXc9xX5exX35xX9xX23xX35xX3f0xX4bxX9xX91xX51exX35xX9xX3eaxXaxX47axX9xXaxX502xX4fxX9xXc9xXe7xX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX69xX9xX98xX4bxX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxX8cxX3f4xX4bxX4axX9xX3eaxXaxX98xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX91xX3c5xX35xX9xXbxX5dxXa16xX4bxX4axX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xX2cxX5axX18xX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX468xX24xX19xX26xX32xXexX50axX92xX4bxX4axX9xXbxXaxX713xX35xX87xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX105xX4bxXaxX87xX9xXbxXaxXe7xX4bxXaxX9xX33xXaxX3c5xX9xXbxX8cxX69xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xXbxX8cxX4fxX4bxX4axX9xX5dxX78xX4bxX4axX9xX33xXaxX706xX35xX9xX91xX706xXcxX9xX23xX706xX24xX9xX23xX3c5xX9xXbxX8cxX47axX9xX3eaxX35xX4bxXaxX9xX33xXaxX47axX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX3d3xX4bxX4axX9xXbxX98xX2cxX9xX3eaxX35xX3faxXcxX9xXbxX8cxX18xX87xX9xX3eaxX35xX3faxXcxX9xX4bxX4axXaxX35xX6exXcxX87xX9xX44xXe3fxX9xXdxX1580xX9xXbxX35xX83xX4fxX9xXaxX5axX26xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xX33xXaxXf90xXcxX9xX3eaxXaxX3d3xX4bxX4axX9xX18xX4bxX9xXbxX24xXe7xX4bxX9xXc9xXe7xX9xX91xXae5xX4fxX9xXbxX5dxX9xXbxX8cxX18xX4bxX4axX9xXbxXaxX35xX3f0xXbxX9xX23xXa4axX9xX3eax527axX9xXbxXaxX4fxX502xXbxX9xXbxX5dxX78xX4bxX4axX9xX10axX4bxX4axX9xXc9xX5exX35xX9xX2fxX3c5xX9xXbxXaxX4fxX9xXbxX35xX100xX4bxX9xX44xXe3fxX9xX33xXaxX3cbxXbxX9xXc9xX35xX9xX33xXaxX3cbxXcxX9xXaxXe7xX4bxXaxX9xX2cxXaxX47axX4bxXaxX9xXc9xX100xX9xX18xX4bxX9xXbxX24xXe7xX4bxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xX33xXaxXf90xXcxX9xXbxXaxX4fxX3e1xX2cxX9xX4bxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxX78xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX87xX9xX91xX78xX4bxX9xXc9xXa4axX9xX91xX5dxXa16xX2cxX9xX4axX35xX18xX24xX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xX44xXe3fxX9xXdxX1580xX9xXc9xX35xX9xX33xXaxX3cbxXcxX9xXaxXe7xX4bxXaxX9xX2cxXaxX47axX4bxXaxX9xXc9xX100xX9xX18xX4bxX9xXbxX24xXe7xX4bxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xX33xXaxXf90xXcxX9xXbxX3cbxX35xX9xX91xXa4axX18xX9xX33xXaxX5dxX78xX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4bexX4fxX26xX9xX91xXa4axX4bxXaxX9xX2cxX5axX18xX9xXcexX4fxX502xXbxX9xXbbxX4axX3bcxX4bxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX4bxXaxXe7xX9xX4bxX5dxX5exX2cxX9xXc9xXe7xX9xXbbxX4axXaxXa4axX9xX4bexX4fxX26xX3f0xXbxX9xX2fxX3c5xX9xX334xX88xX1cxXa3xXa4xX2axXa1xX1cx9ef7xXdcxX2axX334xX9xX4bxX4axXe7xX26xX9xXa3xX2axX1cxXc6axX1cxXa3xXa4xX2axXa1xX9xX2cxX5axX18xX9xX1b01xX4fxX3c5xX2cxX9xXaxX3e1xX35xX9xXc9xX100xX9xX91xXf90xX26xX9xXcxX3cbxX4bxXaxX9xXc9xX35xX6exX2cxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxXaxX47axX4bxXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX33xXaxX98xX33xX9xXdxX4fxX502xXbxX9xXc9xX100xX9xX18xX4bxX9xXbxX24xXe7xX4bxX9xXbxXaxX69xX2cxX9xX33xXaxXf90xXcxX9xX4axX35xX18xX35xX9xX91xX24xX3cbxX4bxX9xXa3xXa4xX2axXc6axX9xX46xX9xXa3xXa4xXa3xXa4xX55xX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2fxXb89xX33xX9xX44xX3f0xX33xX9xX2cxX98xX2cxX9xX3eaxXaxX24xX706xX4bxX9xX2cxXaxX35xX9xX91xX3faxX9xX23xX706xX24xX9xX91xX706xXcxX9xX3eaxX35xX4bxXaxX9xX33xXaxX47axX9xXbxXaxX69xX2cxX9xXaxX35xX6exX4bxX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xX4bexX4fxX18xX4bxX9xXbxX8cxX3f4xX4bxX4axX9xXc9xXe7xX9xX2cxX98xX2cxX9xX4bxXaxX35xX6exXcxX9xXc9xX664xX9xXcxX5exX35xX9xXbxX72xX4bxX4axX9xXbxXaxX83xXcxX9xXbxX8cxX24xX4bxX4axX9xX4bxX72xXcxX9xXa3xXa4xX2axXa6xX14axX14axX14axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcaxX24xX4fxX8cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX3baxX42bxXbbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe