Căn hộ nhỏ nhưng không hẹp nhờ thiết kế hợp lý
Căn hộ nhỏ, chỉ có 62 m2 nhưng nhờ thiết kế hợp lý, chủ nhân vẫn có một không gian sống thoáng đãng và tiện nghi.
908bxbd5cx105d0x9df2xe375x10fb4xb3adxf166xfcc2xX7x11706xfe17xe283xab8cx11e09xa091xX5xbb5bxXaxf4ddxfd44x10375x10913xX3xX1xb16dxX3xX15xX1xc47dxX3xX15xX1xc98exX15x11627xX3xe6f2xX1x94ddxX15xX22xX3xX1xac05xXbxX3xX15xX1xa767xX3xXexX1xXdx9397xXexX3xX24xX35xX3xX1x1267axXbxX3xX5x120e2xX0xcfc4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc7cxX10xX6xb161xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxf412xX3xX4xX1x9258xX3xX4xb165xX3xb8d8x126d1xX3x12476xX0xX7x90e7xXbxX12xX6bxX0xX42xX7xX70xXbxX12xX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xX61xX3xX4xX1xd24exX3xX15xX1x9e25xX15xX3x9e4axb555xX15xX3xX4xX68xX3xX6dxX18xXexX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX7xa2b0xX15xX22xX3xXexX1xa791x91e8xX15xX22xX3x116a6x1243axX15xX22xX3xX9fxe9ffxX3xXexXdx13203xX15xX3xX15xX22xX1xXdx10233xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf256xXbcxX54xbfd1xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xb4a8xX5xX6xefd7xXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbx112dbxXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10x138c3xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xXe5xa7e9xX3x92e0xX5xXbcxX4xX24xe688xX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX5xX10x11f3fxXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX111xXdxX22xX1xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxf416xdcaexX6axX42xX2xX172x9937xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2x1246exXex10882xX173xcb82xX6bxX5xX2xXd2x13c41xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xe721xXexXfbxX6xX5xXdxX22xX15xX125xX3xX189xX70xX7xXexXdxX137xXe5xX12cxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX4xX68xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX4xX1xX70xX15xX22xX3xX5xXc7xX3xXbxX1xcfffxX15xX22xX3xX24xX1xXbdxX4xX1xX61xX3xX127xX35xXbxX3x93c1xX3xX14xX15xX61xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX15xX22xX98xX3xX9fxXc7xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX9fxXcbxX3xX7xXdxX15xX1xX12cxX3xXex10294xXexX3xX4xa393xX3xX22xX68xXdxX3xX22xe1e1xX15xX3xXexX111xXbcxX15xX22xX3xX6axX6bxX3xX6dxX0xX7xX70xXbxX12xX6bxX0xX42xX7xX70xXbxX12xXd2xX3xXcxX20x11d10xX15xX22xX3xX15xX1xX20xX3xXc1xX68xX3xX5xXc7xX3xX6dxX18xXexX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX61xX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xX61xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX7xXb6xX15xX22xX3xX4xX98xX6xX3xX4xX1xX98xX3xX15xX1xX9cxX15xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xad02xX3xX1xX2bxXbxX3xX9fxXc7xX3xX9fxXa0xX15xX3xXc1xd7ecxXe5xX3xXc1xX98xX3xXexXdxXcbxX15xX3xX15xX22xX1xXdxXd2xX3xXcx12edcxX3xX4xc687xX6xX3xX9fxXc7xXbcxX61xX3xXc1xXdx120d6xX6dxX3xX22xX9cxXe5xX3xX254xX15xX3xXexX20xX3cxX15xX22xX3xX4xX1xc2c8xX15xX1xX3xX5xXc7xX3xX127xa301xX4xX3xXexX111xX6xX15xX1xX3xX7xb9c0xX15xX3xX54xX2e7xX70xX3xXexX1xXdxX35xX70xX3xX15xacd6xX3xX9fxdd68xXdxX3xXexXc7xX3xXbdxXbcxX3xX54xXc7xXdxX3xX54xX70xXe5xa57bxX15xX3xX54xXbdxX15xX22xX3xX4x9187xX15xX22xX3xX4xX1xXdxX35xX4xX3xX15xX68xX15xX3xX5xXbdxX3xXc1xd548xX4xX3xXexX111xX20xX15xX22xX3xX4xX98xX6xX3xXbxX1x11fb8xX3xX15xX338xX3xa07axXdxXcbxXexX3x11d7bxX6xX6dxXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xXe5xX125xX3xX127xX5xXbcxX4xX24xX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX5xX10xX137xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX111xXdxX22xX1xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX2xb20cxX433xX180xX5xX6bxXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12xe471xXdxX3x12ecaxX70xX6xX3xX24xX1xX70xX3xX9fx123fcxX4xX3xX7xX258xX15xX1xX3xX5xXc7xX3xX6dxX18xXexX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX4xX1xX70xX15xX22xX3xX6dxX27cxX3xX111xX18xX15xX22xX3xX9fxX33bxXdxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX24xX1xXbdxX4xX1xX61xX3xX127xX35xXbxX3xX9fxXc7xX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX14xX15xXd2xX3xXcxX254xXexX3xX4xX258xX3xX24xX35xXexX3xX15xXb6xXdxX3xX5xXdxX34bxX15xX3xX1xXbcxXc7xX15xX3xXexX111xXbcxX15xX22xX3xX6dxX18xXexX3xXexX26xX15xX22xX3xX6dxXc7xX70xX3xX7xXbdxX15xX22xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX2xX2xX178xX6axX5xX173xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12x11da9xX1xX21axX15xX22xX3xX24xX1xXbdxX4xX1xX3xX127xXc7xXdxX3xXexX111xX318xX3xXc1xX32axX15xX3xX22xXdxX258xX15xX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX9fxXa0xX15xX3xXexXdxXcbxX15xX3xX15xX22xX1xXdxXd2xX3xX37fxX1xX338xX15xX22xX3xX4xX1xX254xXexX3xX5xXdxXcbxX70xX3xX24xX1xXbdxX4xX3xX15xX1xX6xX70xX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xX24xX35xXexX3xX1xX3cxXbxX3xX1xXc7xXdxX3xX1xX21axX6xX3xXc1xX306xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX4xX68xX3xX4xX258xX6dxX3xX22xXdxXbdxX4xX3xX15xX1xXc7xX6dxX3xX4xX1xXbdxX15xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX2xX433xX178xX6axX5xX184xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e6xXexXfbxX6xX5xXdxX22xX15xX125xX3xX189xX70xX7xXexXdxX137xXe5xX12cxXaxX12xX48dxX306xX3xX4xX68xX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xX6dxX18xXexX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xXexX1xXbcxXbdxX15xX22xX3xXc1xXc2xX15xX22xX3xX15xX1x13122xX6dxX3xX24xX1x94aexX4xX3xXbxX1xX375xX4xX3xX15xX1xX20xX3cxX4xX3xXc1xXdxX306xX6dxX3xX1xe91bxX15xX3xX4xX1xX35xX3xX9fxX2d9xX3xX54xXdxXcbxX15xX3xXexX318xX4xX1xX61xX3xX24xXdxX35xX15xX3xXexX111x100a5xX4xX3xX7xX20xX3xXc1xXc2xX3xX7xX2fcxX3xX54xX375xX15xX22xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xXdxXcbxX15xX3xXc1xX786xXdxX3xX9fxX33bxXdxX3xXexX26xX15xX22xX3xX6dxXc7xX70xX3xXexX111xX772xX15xX22xX3xX24xX35xXexX3xX1xX3cxXbxX3xX22x90d9xX3xX7xa7b9xXdxX3xX4xX32axX3xX127xX258xX15xX3xX9fxXc7xX3xXc1xX7e4xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX6dxXdxX15xX1xX3xX15xX1xX76dxX6dxX3xXexXb6xXdxX3xX20xX70xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX7xXb6xX15xX22xX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xX3xX54xXexX1xX70xX6dxX127xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX111xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xXe5xX125xX3xX127xX5xXbcxX4xX24xX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX5xX10xX137xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX111xXdxX22xX1xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxX3xX107xXdxX54xXexX1xX125xX3xX6axX2xX182xXbxX1e6xX12cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX125xX3xX184xX2xX172xXbxX1e6xX12cxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX2xX180xX2xX172xX172xX173xXexX2xX182xX180xX2xX184xX5xX172xXd2xX189xXbxX22x9e7cxX111xX9xX173xX2xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX107xXdxX54xXexX1xX9xXaxX6axX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX184xX2xX172xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e6xXexXfbxX6xX5xXdxX22xX15xX125xX3xX189xX70xX7xXexXdxX137xXe5xX12cxXaxX12xX13xX1xXdxX35xX4xX3xX127xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xX24xX34bxX3xX5xXdxX2d9xX15xX3xX9fxX33bxXdxX3xX6dxX18xXexX3xXexX254xX6dxX3xX22xX20xX32axX15xX22xX3xXc1xX306xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX4xX68xX3xXexX1xX34bxX6dxX3xX4xX1xXdxX2d9xX70xX3xX7xX9cxX70xXd2xX3xXe2xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xX4x12564xX15xX22xX3xX5xXc7xX3xXc1xX7e4xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX6dxXdxX15xX1xX3xX4xX68xX3xXexX1xX306xX3xX22xcd83xXbxX3xX5xX786xXdxX3xX24xX1xXdxX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX7xX2fcxX3xX54xX375xX15xX22xX3xXc1xX306xX3xX5xX254xXe5xX3xX4xX1xX7e1xX3xX4xX1xX32axXdxX3xX4xX1xXbcxX3xX5xX9fcxX3xXexX111xc3fbxXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX433xX182xX6bxX184xX5xX182xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX127xX35xXbxX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX9fxXa0xX15xX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXc1xX98xX3xX4xX26xX15xX22xX3xX15xX14xX15xX22xX3xX4xX2e7xX15xX3xXexX1xXdxX35xXexXd2xX3xXcxX98xX3xX127xX35xXbxX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xXc1xX32axX15xX3xX22xXdxX258xX15xX3xXbxX1xX354xX3xX1xX3cxXbxX3xX4xX70xX18xX4xX3xX7xXb6xX15xX22xX3xX1xXdxXcbxX15xX3xXc1xX786xXdxXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xXe5xX125xX3xX127xX5xXbcxX4xX24xX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX5xX10xX137xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxX3xX6dxX6xX111xX22xXdxX15xXfbxX111xXdxX22xX1xXexX125xX3xX6xX70xXexXbcxX12cxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX433xX6bxX173xX178xX5xX6axXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12x12d9dxX1xX70xX3xX9fxX499xX4xX3xX15xX254xX70xX3xX127xX35xXbxX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xX15xX22xX14xX15xX3xX9fxX33bxXdxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX24xX1xXbdxX4xX1xX3xX127xX76dxX15xX22xX3xX6dxX18xXexX3xXc1xX258xXbcxX3xX127xX35xXbxX3xXc1xX306xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX772xX15xX3xX9fxXc7xX3xX15xX22xX14xX15xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX4xX258xX15xX3xX24xX1xX70xX254xXexX3xXexX2e7xX6dxX3xX15xX1xfa0bxX15xX3xX9fxXc7xX3xX127xX68xX3xX1xX2bxXbxX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX173xX178xX172xX5xX180xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12xX13xX9cxXe5xX3xX1e6xX6xX15xX1xX3xX9fxXc7xX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xXc1xX7e4xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xX15xX1xX1cxX3xXc1xXdxX306xX6dxX3xX1e6xX70xXe5xX35xXexX3xX5xXc7xX6dxX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1xX34bxX6dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc1xX18xX15xX22xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xXdxX6dxX6xX22xX10xXfbxX107xXdxX54xX10xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX433xX2xX178xX433xX5xX178xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12xX5dfxX1xX21axX15xX22xX3xX15xX22xX98xX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX24xX1xd789xXbcxX3xX5xXf02xXbcxX3xX9fxX33bxXdxX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xXc1xX7e4xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX6dxXdxX15xX1xX3xXc1xX306xX3xXexX14xX15xX22xX3xXexX1xX34bxX6dxX3xX4xX1xX7e1xX3xXc1xX306xX3xXc1xX7e4xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXbcxX54xXe5xXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX22xX3xX4xX6dxX7xXfbxX5xX6xXfexXe5xX3xX4xX6dxX7xXfbxX10xX111xX111xXbcxX111xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd2xX127xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX9fxX15xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX6axX42xX2xX172xX178xX54xX6axX6bxX172xX172xX6bxX2xX180xXexX6axX180xX433xX178xX5xX433xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX15xXaxX12xX13xX1xXdxX35xX4xX3xX22xX20xX32axX15xX22xX3xX5xX33bxX15xX3xX5xXc7xX6dxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xX9fxXcbxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX34bxX6dxX3xX111xX18xX15xX22xX61xX3xXbxX1xX318xX6xX3xX7xX6xX70xX3xX22xX20xX32axX15xX22xX3xX4xX9fcxX15xX22xX3xX5xXc7xX3xXexX98xX3xXc1xX7e4xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX111xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX34bxX15xX3xX490xX70xX6xX15xX125xX0xX42xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfbxXexX1xX70xX6dxX127xXfbxX6xX15xX54xXfbxX7xX6xXbxXbcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37fxXf02xXexX3xX4xXbdxX3xXexX318xX15xX1xX3xXexX111xXbcxX15xX22xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xXc1xX32axX15xX3xX7xX772xX4xXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xX15xX10xXexXfbxX4xX6xXfbxXexXdxX15xX1xXfbxXexX111xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX15xXfbxX1xXbcxXfbxX54xXbcxX15xXfbxX7xX6xX4xX42xX2xX433xX6axX6axX6axX433xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX6dxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX6bxX172xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX173xX2xX42xX2xX172xX178xX54xX184xX6bxX172xX173xX180xX6bxX172xXexX182xX2xX433xX2xX6bxX5xX172xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37fxXf02xXexX3xX4xXbdxX3xXexX318xX15xX1xX3xXexX111xXbcxX15xX22xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xXc1xX32axX15xX3xX7xX772xX4xXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xX15xX10xXexXfbxX4xX6xXfbxXexXdxX15xX1xXfbxXexX111xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX15xXfbxX1xXbcxXfbxX54xXbcxX15xXfbxX7xX6xX4xX42xX2xX433xX6axX6axX6axX433xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xX37fxXf02xXexX3xX4xXbdxX3xXexX318xX15xX1xX3xXexX111xXbcxX15xX22xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xXc1xX32axX15xX3xX7xX772xX4xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX37fxX18xXdxX3xXexX1xX254xXexX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xXc1xX20xX3cxX4xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xXc1xX32axX15xX3xX7xX772xX4xX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX15xX1xXc7xX6dxX3xX4xX1xXbdxX15xX3xX6dxXc7xX3xXc1xX10xX6dxX3xX5xX786xXdxX3xX4xXbdxX3xXexX318xX15xX1xX3xX111xXdxX34bxX15xX22xX3xX15xX1xX20xX3xX7xX27cxX3xXexX1xX318xX4xX1xX3xX4xX98xX6xX3xX4xX1xX98xX3xX15xX1xX9cxX15xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX9fxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1cxX6xX3xX7xX320xX4xX3xX7xXbdxX15xX22xX3xXexX786xXbcxX3xX9fxX33bxXdxX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xX4xX1xXdxX35xX4xX3xX127xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xXexX1xXbcxX6xXfbxX7xX70xX4xXfbxX7xX6xX15xX22xXfbxXexX6xXbcxXfbxX9fxXbcxXdxXfbxX15xX1xX70xX15xX22xXfbxX4xX1xXdxX10xX4xXfbxX127xX6xX15xXfbxX6xX15xXfbxX15xX1xXbcxXfbxX54xX6xXe5xXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX4xX1xX42xX2xX433xX182xX172xX184xX182xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX6dxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX6bxX172xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX6bxX180xX42xX2xX172xX178xX54xX184xX172xX433xX172xX182xX173xX6bxXexX173xX178xX182xX180xX5xX2xXfbxX70xX15xXexXdxXexX5xX10xX54xXfbxX2xXfbxX4xXbcxXbxXe5xXd2xX189xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1cxX6xX3xX7xX320xX4xX3xX7xXbdxX15xX22xX3xXexX786xXbcxX3xX9fxX33bxXdxX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xX4xX1xXdxX35xX4xX3xX127xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xXexX1xXbcxX6xXfbxX7xX70xX4xXfbxX7xX6xX15xX22xXfbxXexX6xXbcxXfbxX9fxXbcxXdxXfbxX15xX1xX70xX15xX22xXfbxX4xX1xXdxX10xX4xXfbxX127xX6xX15xXfbxX6xX15xXfbxX15xX1xXbcxXfbxX54xX6xXe5xXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX4xX1xX42xX2xX433xX182xX172xX184xX182xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xXcxX1xX1cxX6xX3xX7xX320xX4xX3xX7xXbdxX15xX22xX3xXexX786xXbcxX3xX9fxX33bxXdxX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xX4xX1xXdxX35xX4xX3xX127xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXe2xXc7xX15xX3xX14xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX15xX1xX338xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX5xXc2xX15xX22xX3xXbxX1xX318xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX61xX3xX6dxXc7xX3xX4xX1xX7a2xX15xX22xX3xX4xX21axX15xX3xX4xX68xX3xXexX1xX306xX3xX24xX1xa702xX15xX22xX3xXc1xdbecxX15xX1xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xX15xX22xX26xXdxX3xX15xX1xXc7xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX9fxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX172xX3xX40xX3xXexX20xX27cxX15xX22xX3xX22xX786xX4xX1xX3xXb6xXbxX3xXc1xX2bxXbxX3xX5xXbcxX15xX22xX3xX5xX6xX15xX1xX61xX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xXexX772xX6dxX3xX15xX1xX1cxXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xX2xX172xXfbxXe5xXfbxXexX70xXbcxX15xX22xXfbxX22xX6xX4xX1xXfbxXbcxXbxXfbxX54xX10xXbxXfbxX5xXbcxX15xX22xXfbxX5xX6xX15xX1xXfbxX54xX6xXe5xXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX4xX1xXfbxX4xX1xXbcxXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX6xX6dxXfbxX15xX1xXbcxX42xX2xX433xX173xX2xX180xX433xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX42xX6dxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX6bxX172xX42xX15xX10xX107xX7xX42xX6bxX172xX6bxX6bxX42xX2xX6bxX178xX54xX173xX2xX6axX2xX184xX2xX173xXexX6axX180xX180xX172xX5xX184xXd2xXbxX15xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX15xX1xX1cxX3xX15xX1xX20xX15xX22xX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX24xX35xX3xX1xX3cxXbxX3xX5xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX172xX3xX40xX3xXexX20xX27cxX15xX22xX3xX22xX786xX4xX1xX3xXb6xXbxX3xXc1xX2bxXbxX3xX5xXbcxX15xX22xX3xX5xX6xX15xX1xX61xX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xXexX772xX6dxX3xX15xX1xX1cxXaxX3xX1xX111xX10xX137xX9xXaxX42xXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX1xX70xXe5xX42xX2xX172xXfbxXe5xXfbxXexX70xXbcxX15xX22xXfbxX22xX6xX4xX1xXfbxXbcxXbxXfbxX54xX10xXbxXfbxX5xXbcxX15xX22xXfbxX5xX6xX15xX1xXfbxX54xX6xXe5xXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxX4xX6xX4xX1xXfbxX4xX1xXbcxXfbxXbxX1xXbcxX15xX22xXfbxXexX6xX6dxXfbxX15xX1xXbcxX42xX2xX433xX173xX2xX180xX433xXd2xX1xXexX6dxXaxX12xX2xX172xX3xX40xX3xXexX20xX27cxX15xX22xX3xX22xX786xX4xX1xX3xXb6xXbxX3xXc1xX2bxXbxX3xX5xXbcxX15xX22xX3xX5xX6xX15xX1xX61xX3xXc1xX2e7xXe5xX3xXbxX1xXbcxX15xX22xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xXexX772xX6dxX3xX15xX1xX1cxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX111xXbcxX15xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX37fxX1xX338xX15xX22xX3xX5xXbcxX786xXdxX3xX22xX786xX4xX1xX3xXb6xXbxX3xX15xXc7xXe5xX3xX7xe818xX3xX22xXdxX7a2xXbxX3xX24xX1xX26xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xXbxX1xX21axX15xX22xX3xXexX772xX6dxX3xX111xX18xX15xX22xX3xX111xXc2xXdxX3xX1xX32axX15xX3xXexX111xX26xX15xX22xX3xXexX1xX254xXe5xXd2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX9fxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX70xX5xX12xX0xX54xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX111xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX9fxX12xX0xX42xX54xXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcda8xXbcxX70xX111xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xX37ax108c4xX37axX0xX42xXbxX12