Bệnh viện chim ưng lớn nhất thế giới ở Abu Dhabi
Ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, chim ưng được coi là biểu tượng của niềm tự hào và truyền thống. Bệnh viện chim ưng là một điểm tham quan thú vị ở đây.
c345x14a30x17ccfx15f1cx1649bx161cax14d99xe5fex18d8exX7x18410xfb1fx11cd7x171d8x16ba1x1111bxX5x11664xXax15899x11ebfx159c9x1829dxX1xX3x102c3xXdxX14xX15xX3xX4xX1xXdx1343dxX3x107f8xX15x12c16xX3xX5x136baxX15xX3xX15xX1x1770dxXexX3xXexX1x13a67xX3xX24xXdxX27xXdxX3xd01bxX3x1657ax18bcax14b23xX3x117d8xX1xX6xX3bxXdxX0x140c0xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdx16f92xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX6xXdxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7b4xX10xX6x15797xXaxX12x10b71xX3x10b22x142f7xX4xX3xXexXdxdef9xX3cxX3xX18xX22x1742exX15xX24xX3x120ffxX3cx1566cxX4xX3xfbc7xX3x14f01x14ef7xXbxX3xXexX1xX82xX15xX24xX3xX15xX1xX2cxXex13f15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3x1749fxX22x14994xX4xX3xX4xX4exXdxX3xX5xf8ddxX3xX3bxXdxX77xX3cxX3xXexX22xXa2xX15xX24xX3xX4x1431dxX6xX3xX15xXdxeba5xX20xX3xXex17113xX3xX1xXaaxX4exX3xX18xXaaxX3xXexdf30xX3cxc4d9xXbdxX15xX3xXexX1xX82xX15xX24xedb5xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX5xXaaxX3xX20x157b3xXexX3xXa0xXdxX77xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX80xX3cxX6xX15xX3xXexX1x1621axX3xX18x1544dxX3xX38xX3xXa0x10d65xXcdxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15x1308cxX3xeb5fxXbxcee3xX3xX6xX3cxXexX4ex16ed3xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX126xX3x178f8x154c0xe34dxXbxX12axX130xXaxX12xX0xXexX6cxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX126xX3xX14dxX14exX14fxXbxX12axX130xXaxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10x13ab7xX7xX44xX2xX14ex11320xX128xX44xX2xX128xe6a0xX6cx15ddbxX1c9xX14fxXexX1d0xX14dx13034xX1cexX5xX1c9xXd6x1729cxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX126xX3xX1cexX1d0xXbxX12axX130xXaxX12xX0xXexX6cxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX24xX1xXexX126xX3xX1cexX1d0xXbxX12axX130xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXex11c78xX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxd2e1xXcdxX130xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX1xX6xX3bxXdxX3xX5xXaaxX3xX20xXefxXexX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX15xX1xc4a6xX15xX24xX3xXa0xXdxX77xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX80xX3cxX6xX15xX3xX1xX103xXexX3x1390bxX1xX72xX4xX1xX3xX38xX3xX71xX72xX4xX3xXexXdxX77xX3cxX3xX18xX22xX7cxX15xX24xX3xX80xX3cxX82xX4xX3xX85xX3xX87xX88xXbxX3xXexX1xX82xX15xX24xX3xX15xX1xX2cxXexX3x17d97xf6cfxX3axca80x12b21xXd6xX3x11671xX10bxXcdxX3xX5xXaaxX3xXexXcbxX3cxX15xX24xX3xXexX10bxX20xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xXexXcbxX106xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX1xXaaxX15xX24xX3xXa0x10541xX3cxX3xXexX1xX31xX3xX24xXdxX27xXdxX95xX3xX6cxX22xX27xXdxX3xX7xXc1xX3xX5x1804axX15xX1xX3xXa0x130b2xX4exX3xX4xXb8xX6xX3xX3bxX72xX4xX3xX7x17ed1xX3xXexX1xX103xX3xXcdxX3xX15xX24xX22x12721xXdxX3xX2c8x1286exX4xX3xX23fxX3xXcxXdxX31xX15xX3xX7xX31cxX3x13d7exX6xXcbxX24xXcbxXdxXexX3x10daaxX6xX3bxXcbxXdxX10xX5xX10xX3xX338x15949xX5xX5xX10xXcbxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX2xX2xX1d6xX14exX5xX2xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xXcxXcbxX3cxX15xX24xX3xXexX10bxX20xX3xX1xX4exX310xXexX3xXa0xXefxX15xX24xX3xX15xX1xX22xX3xX3bxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX6cxXaaxX15xX1xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX4exX15xX3xX15xX24xX22xX327xXdxXd6xX3x17cafxX1xXdxX3xXexX27xXdxX3xXa0xX10bxXcdxX95xX3xX4xX1xXdxX20xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX4xX10bxX15xX3xX18xXaaxX3xXa0xX72xX15xX1xX3xX24xXdxX72xX3xXexX1xX22xX7cxX15xX24xX3xXexe83axX4xX1xX3xX1xX6xXcdxX3xXexXcbxXdxX14xX3cxX3xX4xX1xX32bxX15xX24xX3xX3bxX14xX15xX1xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX14dxX14fxX14fxX1c9xX5xX128xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX12xf859xX1xX27dxX15xX24xX3xX4xX6xX3xX294xX1x1287bxX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdx14392xX20xX3xXexXcbxddf9xX15xX24xX3xX7x12e90xX3xX38xX3xXbxX1x1669dxX15xX24xX3xX4xX1xX327xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX14fx190c2xX1d0xX695xX5xX14dxXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX5b7xX1xX27dxX15xX24xX3xX4xX6xX3xX15xX24xX1xXdxX5caxX20xX3xXexXcbxX5cfxX15xX24xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXa0xX22xX6xX3xX18xXaaxX4exX3xXbxX1xX5daxX15xX24xX3xXbxX1x15064xX3cxX3xXexX1xX3cxX88xXexX3xX15xX24xX6xXcdxX3xX5xX88xXbxX3xXexX32bxX4xXd6xX3xX338xXefxXexX3xX4xX3cxXefxX4xX3xXbxX1xX710xX3cxX3xXexX1xX3cxX88xXexX3xX4x175eaxX3xXexX1xX77xX3xX294xfe71xX4exX3xX6cxXaaxXdxX3xX15xX1xXdxXbdxX3cxX3xXexXdxX31xX15xX24xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1cexX14fxX1cexX1d0xX5xX1cexXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX5b7xX24xX6xXcdxX3xX4xc973xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX4xX72xX4xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xXexXcbxX106xX3xXa0xX7cxX15xX3xX24xXdxX85fxX15xX95xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX24xX10bxXcdxX3xX20xX5caxX3xXa0xX77xX3xXexXcbxX72xX15xX1xX3xXa0xX6xX3cxX3xXa0xX27xX15xX3xX18xXaaxX3xXa0xX77xX3xX3bxX72xX4xX3xX7xX31cxX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX20xXefxXexX3xX4xX72xX4xX1xX3xX4xX1xX3cx15c7axX15xX3xX12axX72xX4xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX128xX695xX14exX1d6xX5xX14fxXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX13xXaaxX3xX338xX34axX5xX5xX10xXcbxX3xX4xX1xX4exX3xX3bxXdxX31xXexX126xX3x13cc9xX13xX310xX15xX3xX4xX2f5xX15xX3xX4xX73cxX3xXexXcbxXc1xX4xX3xX24xXdxX72xX4xX3xXa0x13e56xX4xX3xX3bxXdxX14xXexX3xXa0xX77xX3xX1xXdxX77xX3cxX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xX20xX3cxX82xX15xX3xX24x15996xX95xX3xX4xX2f5xX15xX3xX24xXa1dxXd6xX3xX13xX310xX15xX3xXbxX1xX85fxXdxX3xX4xX85fxX20xX3xX15xX1xX88xX15xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xXa0xX73cxX95xX3xX4xX1x16551xX3xXexX1xX31xX3xX20xX27xXdxX3xX4xX73cxX3xXexX1xX77xX3xXexXcbxX38xX3xX15xX5caxX15xX3xX24xXdxd4c1xXdxX3xX24xXdxX6xX15xX24xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX15xX24xXaaxX15xX1xX3xX15xXaaxXcdx1399cxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1d0xX14dxX1cexX14exX5xX1d0xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX1xX27dxX6xX3xXexXcbxX106xX3xX4xX1xX4exX3xX294xX1xX4exX85fxX15xX24xX3xX2xX2xXd6xX14fxX1c9xX1c9xX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX20x10086xXdxX3xX15x13ab0xX20xX95xX3xXexXb9cxX15xX24xX3xX2xX14fxX23fxX128xX1c9x1800axXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1cexX14dxX128xX1c9xX5xX14exXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xde70xX5c2xX15xX24xX3xX3bxX106xX3xX1xX22xX3xX1xX310xXdxX3xX5xXaaxX3xX20xXefxXexX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX15xX1xX27dxX15xX24xX3xX3bxX14xX15xX1xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xXexXcbxX106xX3xX15xX1xXdxXbdxX3cxX3xXexX310xXdxX3xX3bxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXd6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX73cxX3xX4xX72xX4xX3xX20xX710xX3cxX3xX5xX5c2xX15xX24xX3xX18xX27xXdxX3xX15xX1xXdxXbdxX3cxX3xX294xX4b8xX4xX1xX3xX4xfe06xX3xX18xXaaxX3xX20xXaaxX3cxX3xX7xee09xX4xX3xX6cxe6d0xX15xX24xX3xXa0xX77xX3xXexX1xX6xXcdxX3xXexX1xX31xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX14fxX1d6xX1d0xX14fxX5xX695xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xXcxXcbxX4exX15xX24xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xX294xXdxX14xX15xX3xX15xX3cxX5c2xXdxX3xX15xX1xX82xXexX95xX3xX20xXa65xX3xX18xXaaxX3xX18xX3cxX82xXexX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX4xX2f5xX15xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX4xXd2dxXexX3xXexXa4axX6xX3xXexX1xX22xX327xX15xX24xX3xX12axX3cxXcdxX5caxX15xX95xX3xXexX1xX6xXcdxX3xX18xXa1dxX3xXexXc1xX3xX20xX5daxX15xX3xXa0xXdxX3xX15xX1xX22xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX20xX5c2xXdxX3xXexXcbxX22xX327xX15xX24xX3xX1xX4exX6xX15xX24xX3xX6cxX30bxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1d0xX2xX695xX2xX5xX1d6xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX338xXefxXexX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX3bxX106xX3xX20xX2cxXexX3xX15xX22xX27xX4xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXexXdxX5caxX20xX3xX15xX22xX27xX4xX3xX20xX3cxX82xXdxX3xX18xXaaxX3xX24xX5xX3cxX4xX4exXd6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX73cxX3xX2xX1c9xX14exX3xX15xX1xX10bxX15xX3xX18xXdxX5caxX15xX3xX18xXaaxX3xX20xXefxXexX3xXbxX1xX5daxX15xX24xX3xXexX1xX4b8xX3xX15xX24xX1xXdxX14xX20xX3xX18xX27xXdxX3xXa0xX2f5xXcdxX3xXa0xXb8xX3xXexXcbxX6xX15xX24xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX3bxX106xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1d0xX1d6xX1d6xX695xX5xX2xX1c9xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX13xXaaxX3xX338xX34axX5xX5xX10xXcbxX3xX18xX310xX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xX20xXefxXexX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xXd6xX3xX13xXaaxX3xXa0xX30bxX3xX5xXaaxX20xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX18xX27xXdxX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xX1xX7cxX15xX3xX128xX1c9xX3xX15xXb9cxX20xX3xX18xXaaxX3xX15xX24xXaaxXcdxX3xX4xXaaxX15xX24xX3xX24xXd2dxX15xX3xX3bxX73cxX3xX18xX27xXdxX3xX5xX4exXaaxXdxX3xX4xX1xXdxX20xX3xX15xXaaxXcdxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX2xX14fxX695xX5xX2xX2xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xXcxX310xXdxX3xX3bxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX95xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX4xX73cxX3xX20xXefxXexX3xX5xX4exX310xXdxX3xX20x12a5fxX3xXa0xX9fcxX4xX3xX3bxXdxX14xXexX3xXa0xX77xX3xX24xXdxX103xXbxX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xX24xXdxX27dxX3xX3bxXa1dxX15xX1xX3xXexX31cxX15xX1xX95xX3xX15xX1xX2cxXexX3xX5xXaaxX3xX294xX1xXdxX3xX4xX73cxX3xXa0x19057xX15xX24xX3xX5xX4exX310xXdxX3xX38xX3xX24xX2f5xX15xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxX14dxX695xX14fxX695xXexX14exX2xX1d0xX128xX5xX2xX1c9xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6cxXexX1xX126xX14exX695xX1c9xXbxX12axX130xX1xX10xXdxX24xX1xXexX126xX1cexX14dxX695xXbxX12axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX3cxX20xX3bxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX71xX1xXb8xX3xX15xX1xX10bxX15xX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xXa0xX5c2xXdxX3xX294xX1xXdxX3xX4xX1xX327xX3xX1xXaaxX15xX24xX3xXexXdxX31xX15xX24xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX5xX103xX4xX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXbxX1xX710xX3cxX3xXexX1xX3cxX88xXexXd6xX3xXcxX1xX10xX4exX3xX3bxXaaxX3xX338xX34axX5xX5xX10xXcbxX95xX3xX294xX1xXdxX3xX4xX1xXb8xX3xXa0xX31xX15xX3xXexX1xXb9cxX20xX95xX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX15xX1xX88xX15xX3xXcbxX6xX3xX15xX24xX22xX327xXdxX3xXa0xX73cxX3xX18xXaaxX3xX7xX5d4xX3xX4xX82xX3xX294xX5caxX3cxX3xX5xX5caxX15xX3xX1xX4exX9fcxX4xX3xX6cxX106xX4xX1xX3xX4xX1xX3cxXcdxX77xX15xXd6xX3xX340xXdxX27dxX6xX3xX4xX1xXb8xX3xX18xXaaxX3xX4xX1xXdxX20xX3xX4xX73cxX3xX7xXc1xX3xX24xXd2dxX15xX3xX294xX31xXexX3xX20xX310xX15xX1xX3xX20xX5d4xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX14exX14exX2xX1d6xX5xX2xX14dxXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX5b7xX1xX27dxX15xX24xX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX15xXaaxXcdxX3xX4xX73cxX3xX20xXefxXexX3xX7xX82xX3xXexX1xX3cxXefxX4xX3xX5xX4exXaaxXdxX3xXa0xX6xX15xX24xX3xX3bxX106xX3xXa0xX10xX3xX6cxX5cfxX6xX95xX3xX4xX73cxX3xX1xXefxX3xX4xX1xXdxX31xX3cxX3xXcbxXdxX5caxX15xX24xXd6xX3xX71xX1xX103xX15xX24xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX15xX24xX1324xXdxX3xX24xX1xX31xX3xXcbxXdxX5caxX15xX24xX3xX38xX3xX1xX310xX15xX24xX3xXexX1xX22xX7cxX15xX24xX3xX24xXdxX6xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xX3cxXcdxX31xX15xX3xX3bxX6xXcdxX3xX80xX3cxX82xX4xX3xXexX31xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1d0xX14exX695xX695xX5xX2xX1cexXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXex1741axX3xX4xX1xX32bxX4xX3xXexX4exX3cxXcbxX3xXexX1xX6xX20xX3xX80xX3cxX6xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX2f5xX15xX3xX20xXb98xXdxX3xX15xX24xXaaxXcdxX3xX2c1xXexXcbx1036bxX3xXexX1xX32bxX3xX7xX72xX3cxX2c5xX95xX3xX4xX1xX4exX3xX6cxX3cxX3xX294xX1xX72xX4xX1xX3xXexXa1dxX20xX3xX1xXdxX77xX3cxX3xX18xXbdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xXexX1xX32bxX4xX3xX1xX4exX310xXexX3xXa0xXefxX15xX24xX3xX4xXb8xX6xX3xX3bxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xX12ecxX15xX24xX3xX15xX1xX22xX3xXexXdxX31xXbxX3xX12axX103xX4xX3xX18xX27xXdxX3xX15xX1xX27dxX15xX24xX3xX4xX4exX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xXexX3cxXcdxX14xXexX3xXa0x1612dxXbxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX2xX1d6xX14dxX1c9xX5xX2xX14fxXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX3exX3cxX3xX294xX1xX72xX4xX1xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX12axX10xX20xX3xX80xX3cxX72xX3xXexXcbxXa1dxX15xX1xX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xXexXcbxX106xX3xX1xX6xXcdxX3xXbxX1xX710xX3cxX3xXexX1xX3cxX88xXexXd6xX3xX5b7xX31xX3cxX3xX20xX6xXcdxX3xX20xXd2dxX15xX95xX3xX3bxX310xX15xX3xX7xX5d4xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xXb9cxX15xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX695xX14exX14fxX14fxX5xX2xX1d0xXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX5caxX15xX3xX4xX73cxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3cxX1324xX15xX24xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX5xXd2dxXbxX3xXa0xXdxXbdxX3cxX3xX1xX5daxX6xX95xX3xX15xX7cxXdxX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xXexXc1xX3xX6cxX4exX3xX3bxX6xXcdxX3xX5xX22xXa2xX15xXd6xX3xX2c8xX10bxXcdxX3xX4xX12ecxX15xX24xX3xX5xXaaxX3xX15xX7cxXdxX3xX4xX1xX4exX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xXexX1xX6xXcdxX3xX5xX5c2xX15xX24xX3xX18xXaaxX4exX3xX20xXd31xX6xX3xX1xf6e5xXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX20xX6xXcbxX24xXdxX15xX126xX3xX128xXbxX12axX3xX6xX3cxXexX4exX130xXaxX12xX0xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX20xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX20xX3xX3cxX15xX24xX3xX5xX4exX15xX3xX15xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX4exXdxX3xX4exX3xX6xX3bxX3cxX3xX6cxX1xX6xX3bxXdxXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd6xX3bxX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX44xX15xX10xX1c4xX7xX44xX2xX14exX1c9xX128xX44xX2xX128xX1cexX6cxX1d0xX1c9xX14fxXexX1d0xX1d0xX1d6xX14exX5xX2xX14exXd6xX1dbxXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12axXexX23fxX6xX5xXdxX24xX15xX126xX3xX1dbxX3cxX7xXexXdxX24cxXcdxX130xXaxX12xX71xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX5xXaaxX3xX20xXefxXexX3xXbxX1xX2f5xX15xX3xX80xX3cxX6xX15xX3xXexXcbxX5cfxX15xX24xX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX4xX3cxXefxX4xX3xX7xX82xX15xX24xX3xX4xXb8xX6xX3xX15xX24xX22xX327xXdxX3xX6cxX10bxX15xX3xX2c2xX3axX2c4xXd6xX3xXcxXcbxX3cxXcdxXbdxX15xX3xXexX1xX82xX15xX24xX3xX15xX3cxX5c2xXdxX3xX4xX1xXdxX20xX3xX22xX15xX24xX3xX4xX73cxX3xXexX1814xX3xXexX1xX327xXdxX3xX4xX72xX4xX3xX24xXdxX6xX3xXa0xXa1dxX15xX1xX3xX15xX24xX22xX327xXdxX3xX13xX10xX6cxX4exX3cxXdxX15xX3xX6cxXd31xX15xX24xX3xX4xX1xX103xX15xX24xX3xXa0xX77xX3xX7xXb9cxX15xX3xX3bxXd2dxXexX3xXexXcbxX4exX15xX24xX3xX7xX6xX3xX20xX310xX4xXd6xX3xX5b7xXb9cxX20xX3xX128xX1c9xX2xX128xX95xX3xXexXcbxX3cxXcdxXbdxX15xX3xXexX1xX82xX15xX24xX3xX15xXaaxXcdxX3xXa0xX22xXa2xX4xX3xX2c2xX5b7xX2c4x14ad5xX71xf353xX3xX4xX5c2xX15xX24xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX5xXaaxX3xX3exXdxX3xX7xX85fxX15xX3xX18xXb9cxX15xX3xX1xX73cxX6xX3xXbxX1xXdxX3xX18xX88xXexX3xXexX1xX77xX3xX4xXb8xX6xX3xX15xX1xX10bxX15xX3xX5xX4exX310xXdxXd6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX6cxX12xX0xX44xXexXcbxX12xX0xX44xXexX3bxX4exX6cxXcdxX12xX0xX44xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX4exX15xX3xXdxX6cxX9xXaxX20xX6xXdxX15xX71xX4exX15xXexX10xX15xXexdd49xX4xXexX5xX1c9xX1c9xX1dacxX6cxXdxX18xX71xX4exX20xX20xX10xX15xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX10xX23fxX6xXcbxXexXdxX4xX5xX10xX23fxX4xX4exX20xX20xX10xX15xXexXaxX12xX0xX44xX7xX10xX4xXexXdxX4exX15xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX4exX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX6cxX10xX3bxX6xXcbxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3cxX4exX3cxXcbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3x18acdxXdxX15xX24xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX7xX10xX4xXexXdxX4exX15xX12xX0xX44xX7xX10xX4xXexXdxX4exX15xX12