Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm
Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các lăng mộ này có niên đại từ khoảng cuối thời kỳ Cổ Vương quốc Ai Cập cho đến cuối thời vương triều Ptolemaic.
b2b4x11e28x1256exdd50x132ebx10f4dx10c9dxea31xce9axX7x11a57x1043ax10cbdxe63fx110d2xf9e5xX5xccf0xXax12c29xf9f8xXdxX3xb983x11ab7xXbxX3xXbxX1xdc1fxXexX3xX1xXdx1088dxf632xX3x11881x1308fx11ad8xX3xX5x12681xX22xc7c2xX3x12035x11765xX3xX4x11a94xX3xX22xXdxb4dexX22xX3x100f2xbfaaxXdxX3x11987xd745xX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX0xde71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb48xX10xX6x1361fxXaxX12xbe65xX2exX3xX16x1235axX3xd865xX17xXexX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX4xX1xda5axX3xf135xXdx11fb0xXexX3xX4xX1cxX4xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX22xecc2x11ac5xX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xXexe3e3xX3xb48cxX1xX6exfe6exX22xX2bxX3xX4xe6ebxc990xXdxX3xXexX1x11714xXdxX3xX94x117d5xX3xX16xX5fxX3x105f3xbf29x10d30xX22xX2bxX3x11a1dxX9cxX9dxX4xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX4xX1xX6exX3xX38xX72xX22xX3xX4xX9cxX9dxXdxX3xXexX1xXa2xXdxX3xX61xXacxXadxX22xX2bxX3xXex12f2exXdx12e35xX9cxX3xba61xXexX6exX5xX10xX2dxX6xXdxX4xX3dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXax10062xXdxX58xXexX1x113e9xX3x10d58xbc53xX26xXbx115f2xe4ddxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX25xX24xX24xXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xf3f3xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX26xX2xX2xXexX2xe1c9xX26xX11exX5xX11exe8c4xX2xX3dxb50bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX25xX24xX24xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xbd08xX1xX9cxX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX61xX92xX6xX3xX38xXacxcf81xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xe8cexX3xXex10b27xX22xX1xX3xd87cxX6exX1xX6xX2bxeed3xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3x12b27xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xdf70xX229xX2bxX9cx12b36xX22xX11bxX3xXcxX55x100a9xX46xXcxXcxX23fxXabxX229xf55cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX11dxX11exX26xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX25xX24xX24xXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX26xX24xX25xXex13032xX24xX24xX3cxX5xX161xX166xX24xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX25xX24xX24xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xc11fxX2exXexX3xX7xX9dxX3xX38xX239xX3xXexX39xX6exX3xXexX1cxX4xX3xX38xXacxX209xX4xX3xXexcbebxX2dxX3xXexX1xddf8xX83xX3xXexX92xX3xX22xX1x11744xX22xX2bxX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX216xX3xXexX219xX22xX1xX3xX21dxX6exX1xX6xX2bxX222xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3xX229xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xX235xX229xX2bxX9cxX239xX22xX11bxX3xXcxX55xX23fxX46xXcxXcxX23fxXabxX229xX246xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX161xX152xX26xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX24xX11exX25xXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX26xX3cxX11exXexX24xX26xX24xX152xX5xX24xX166xX2c2xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX161xX152xX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX24xX11exX25xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xX33cxX2exXexX3xX7xX9dxX3xX38xX239xX3xXexX39xX6exX3xXexX1cxX4xX3xX38xXacxX209xX4xX3xXexX354xX2dxX3xXexX1xX359xX83xX3xXexX92xX3xX22xX1xX361xX22xX2bxX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX216xX3xXexX219xX22xX1xX3xX21dxX6exX1xX6xX2bxX222xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3xX229xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xX235xX229xX2bxX9cxX239xX22xX11bxX3xXcxX55xX23fxX46xXcxXcxX23fxXabxX229xX246xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX11dxX11exX26xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX25xX24xX24xXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX26xX25xX11dxXexX24xX161xX25xX11exX5xX11dxX166xX3cxX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX25xX24xX24xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xX33cxX2exXexX3xX7xX9dxX3xX38xX239xX3xXexX39xX6exX3xXexX1cxX4xX3xX38xXacxX209xX4xX3xXexX354xX2dxX3xXexX1xX359xX83xX3xXexX92xX3xX22xX1xX361xX22xX2bxX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX216xX3xXexX219xX22xX1xX3xX21dxX6exX1xX6xX2bxX222xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3xX229xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xX235xX229xX2bxX9cxX239xX22xX11bxX3xXcxX55xX23fxX46xXcxXcxX23fxXabxX229xX246xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX11dxX11exX26xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX161xX11dxX11exXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX2xX2xX26xXexX2c2xX2xX2c2xX24xX5xX24xX166xX25xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX161xX11dxX11exXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xX16xX1cxX4xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX61xX92xX6xX3xX38xXacxX209xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX216xX3xXexX219xX22xX1xX3xX21dxX6exX1xX6xX2bxX222xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3xX229xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xX235xX229xX2bxX9cxX239xX22xX11bxX3xXcxX55xX23fxX46xXcxXcxX23fxXabxX229xX246xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6exX58xX83xXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX11dxX11exX26xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX3cxX161xX3cxXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX2xX24xX25xXexX152xX11dxX25xX24xX5xX2xX26xX166xX161xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX26xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX3cxX161xX3cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX6exX22xXaxX12xX33cxX2exXexX3xX7xX9dxX3xX38xX239xX3xXexX39xX6exX3xXexX1cxX4xX3xX38xXacxX209xX4xX3xXexX354xX2dxX3xXexX1xX359xX83xX3xXexX92xX3xX22xX1xX361xX22xX2bxX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX94xX1xX6exX97xX22xX2bxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xX216xX3xXexX219xX22xX1xX3xX21dxX6exX1xX6xX2bxX222xX3xX2dxXdxXd8xX22xX3xX229xX6xX2dxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3dxX3xX235xX229xX2bxX9cxX239xX22xX11bxX3xXcxX55xX23fxX46xXcxXcxX23fxXabxX229xX246xX3dxX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXd6xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX9cxX2dxX70xX3xX58xX1xXdxX58xX10xX3xXdxX16xX10xX22xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX116xXdxX58xXexX1xX11bxX3xX161xX2xX25xXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11bxX3xX3cxX2xX26xXbxX121xX122xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX3dxX70xX6xX6exX1xX6xXexXdxX22xX1xX3dxX61xX22xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX11dxX26xX2c2xX2xX26xXexX3cxX24xX11dxX161xX5xX2c2xX166xX2xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX116xXdxX58xXexX1xX9xXaxX161xX2xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX3cxX2xX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xX58xXdxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXd6xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX35xX22xX3xXb1xX9cxX6xX22xX11bxX0xX46xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xX9cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX166xXexX1xX9cxX2dxX70xX166xX6xX22xX58xX166xX7xX6xXbxX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxd756xX3xX2dxX17xXexX3x115b1xX22xX3xX2bxXdxX359xX9cxX3xX7xX6xX9cxX3xX4xX1cxX4xX3xX94xXa6xX3xXb1xX9cxX6xX22xX3xX22xX5fxXdxX3xXexXdxX72xX22xX2bxX3xX38xXacxX209xX4xX3xX2bxXdxfec0xXdxX3xX94xX1xX97xX6exX3xX4xX5fxX3xX94xX1xX1cxX2dxX3xXbxX1xX1cxXaxX3xX1xXd6xX10xd6b4xX9xXaxX46xX61xX6xX22xX166xX1xX6exX6xX166xX1xX6xX166xXexXdxX22xX1xX46xX70xXdxX166xX2dxX6xXexX166xX6xX22xX166xX2bxXdxX6xX9cxX166xX7xX6xX9cxX166xX4xX6xX4xX166xX94xX83xX166xXb1xX9cxX6xX22xX166xX22xX6exXdxX166xXexXdxX10xX22xX2bxX166xX58xX9cxX6exX4xX166xX2bxXdxX6exXdxX166xX94xX1xX6xX6exX166xX4xX6exX166xX94xX1xX6xX2dxX166xXbxX1xX6xX46xX24xX2xX2xX11dxX24xX24xX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX2dxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX24xX26xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX152xX46xX2xX24xX11dxX58xX25xX2xX3cxX25xX152xX24xX3cxXexX161xX26xX3cxX2c2xX5xX24xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX61xX12xX0xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxXae6xX3xX2dxX17xXexX3xXaecxX22xX3xX2bxXdxX359xX9cxX3xX7xX6xX9cxX3xX4xX1cxX4xX3xX94xXa6xX3xXb1xX9cxX6xX22xX3xX22xX5fxXdxX3xXexXdxX72xX22xX2bxX3xX38xXacxX209xX4xX3xX2bxXdxXb15xXdxX3xX94xX1xX97xX6exX3xX4xX5fxX3xX94xX1xX1cxX2dxX3xXbxX1xX1cxXaxX3xX1xXd6xX10xXb2dxX9xXaxX46xX61xX6xX22xX166xX1xX6exX6xX166xX1xX6xX166xXexXdxX22xX1xX46xX70xXdxX166xX2dxX6xXexX166xX6xX22xX166xX2bxXdxX6xX9cxX166xX7xX6xX9cxX166xX4xX6xX4xX166xX94xX83xX166xXb1xX9cxX6xX22xX166xX22xX6exXdxX166xXexXdxX10xX22xX2bxX166xX58xX9cxX6exX4xX166xX2bxXdxX6exXdxX166xX94xX1xX6xX6exX166xX4xX6exX166xX94xX1xX6xX2dxX166xXbxX1xX6xX46xX24xX2xX2xX11dxX24xX24xX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX5bxXae6xX3xX2dxX17xXexX3xXaecxX22xX3xX2bxXdxX359xX9cxX3xX7xX6xX9cxX3xX4xX1cxX4xX3xX94xXa6xX3xXb1xX9cxX6xX22xX3xX22xX5fxXdxX3xXexXdxX72xX22xX2bxX3xX38xXacxX209xX4xX3xX2bxXdxXb15xXdxX3xX94xX1xX97xX6exX3xX4xX5fxX3xX94xX1xX1cxX2dxX3xXbxX1xX1cxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxXd6xX35xX22xX3xXexX1xX72xX3xX2bxXdxXb15xXdxX3xX4xX31xX3xX22xX1xXdxXd8xX9cxX3xX94xXa6xX3xXb1xX9cxX6xX22xX3xX70xXae6xX3xXaecxX22xX3xX38xXacxX209xX4xX3xX2bxXdxXb15xXdxX3xX94xX1xX97xX6exX3xX4xX5fxX3xX1xf97bxX4xX3xX94xX1xX1cxX2dxX3xXbxX1xX1cxX222xX3xX22xX1xXacxX22xX2bxX3xX4xX1xX6exX3xX38xX72xX22xX3xX22xX6xX83xX3xX61x121f9xX22xX3xX4xd8b1xX22xX3xX22xX1xXdxXd8xX9cxX3xX70xXae6xX3xX2dxX17xXexX3xXaecxX22xX3xX2bxXdxX359xX9cxX3dxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1daxX1xX6xXdxX3xXb1xX9cxX17xXexX3xX38xe4d0xX9cxX3xXexXacxX209xX22xX2bxX3xX70x111a8xX22xX2bxX3xX38xX1cxX3xX4xXaecxX2dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX24xX3dxX26xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xXexX9cxX5fxXdxX3xX4x107e2xX6xX3xX55xX6exX82xX22xX2bxX3xX38xX72xX3xf2d2xX6xX3xX33cxc38dxX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXdxX35xX22xXaxX3xX1xXd6xX10xXb2dxX9xXaxX46xX61xX6xX22xX166xX1xX6exX6xX166xX1xX6xX166xXexXdxX22xX1xX46xX94xX1xX6xXdxX166xXb1xX9cxX6xXexX166xX58xX6xX9cxX166xXexX9cxX6exX22xX2bxX166xX70xX6xX22xX2bxX166xX58xX6xX166xX4xX6xX2dxX166xXexX1xX6xX4xX1xX166xX24xX166xX26xX26xX26xX166xX22xX6xX2dxX166xXexX9cxX6exXdxX166xX4xX9cxX6xX166xX1xX6exX6xX22xX2bxX166xX58xX10xX166xX5xX6xX166xX2dxX6xX166xX58xX6xX9cxX166xXexXdxX10xX22xX46xX24xX2xX2xX3cxX26xX161xX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX2dxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX24xX26xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX11dxX46xX2xX26xX11dxX58xX25xX2xX3cxX24xX3cxX3cxX3cxXexX161xX25xX26xX26xX24xX5xX26xX3dxX169xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX61xX12xX0xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1daxX1xX6xXdxX3xXb1xX9cxX17xXexX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXacxX209xX22xX2bxX3xX70xXdd0xX22xX2bxX3xX38xX1cxX3xX4xXaecxX2dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX24xX3dxX26xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xXexX9cxX5fxXdxX3xX4xXdf1xX6xX3xX55xX6exX82xX22xX2bxX3xX38xX72xX3xXdfdxX6xX3xX33cxXe01xX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXdxX35xX22xXaxX3xX1xXd6xX10xXb2dxX9xXaxX46xX61xX6xX22xX166xX1xX6exX6xX166xX1xX6xX166xXexXdxX22xX1xX46xX94xX1xX6xXdxX166xXb1xX9cxX6xXexX166xX58xX6xX9cxX166xXexX9cxX6exX22xX2bxX166xX70xX6xX22xX2bxX166xX58xX6xX166xX4xX6xX2dxX166xXexX1xX6xX4xX1xX166xX24xX166xX26xX26xX26xX166xX22xX6xX2dxX166xXexX9cxX6exXdxX166xX4xX9cxX6xX166xX1xX6exX6xX22xX2bxX166xX58xX10xX166xX5xX6xX166xX2dxX6xX166xX58xX6xX9cxX166xXexXdxX10xX22xX46xX24xX2xX2xX3cxX26xX161xX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX1daxX1xX6xXdxX3xXb1xX9cxX17xXexX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXacxX209xX22xX2bxX3xX70xXdd0xX22xX2bxX3xX38xX1cxX3xX4xXaecxX2dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX24xX3dxX26xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xXexX9cxX5fxXdxX3xX4xXdf1xX6xX3xX55xX6exX82xX22xX2bxX3xX38xX72xX3xXdfdxX6xX3xX33cxXe01xX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXdxX35xX22xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX16xX1cxX4xX3xX22xX1xX82xX3xX94xX1xX97xX6exX3xX4xX5fxX3xX1xXd62xX4xX3xX2dxXb15xXdxX3xX38x108b6xX83xX3xX38xXe01xX3xX94xX1xX6xXdxX3xXb1xX9cxX17xXexX3xX2dxX2exXexX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXacxX209xX22xX2bxX3xX70xXdd0xX22xX2bxX3xX38xX1cxX3xX4xXaecxX2dxX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX24xX3dxX26xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxX3xXexX9cxX5fxXdxX3xX4xXdf1xX6xX3xX55xX6exX82xX22xX2bxX3xX38xX72xX3xX13xX9cxX2bxX9cxX7xXexX9cxX7xX3xX166xX3xX55xX6exX82xX22xX2bxX3xX38xX72xX3xX38xXdc6xX9cxX3xXexXdxX35xX22xX3xX4xXdf1xX6xX3xXdfdxX6xX3xX33cxXe01xX3xX216xX3xXexX1xc9c8xX3xXexXd6xX359xX22xX3xedfaxX7xX10xXd6xX22xXdxX6xX222xX3xX61x11ed7xX22xX2bxX3xX33cxX6exX5xXdxX7xX10xX222xX3xX10d9xXexX6xX5xXdxX6xX3dxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX11bxX3xXdbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX9cxX3xX61xXdxX21xX22xX3xX16xXadxX3xX38xX9dxX4xX3xX2bxXdxX1cxX6exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX5xX105bxX9cxX3xX38xXa2xXdxX3xX22xX1xX359xXexX3xXexX1xX72xX3xX2bxXdxXb15xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xXb2dxX9xXaxX46xX94xX1xX6exX6xX166xX1xX6exX4xX46xX6xXdxX166xX4xX6xXbxX166xXbxX1xX6xXexX166xX1xXdxX10xX22xX166xXexX9cxX166xX61xXdxX10xX22xX166xX4xX6exX166xX58xX6exX4xX166xX2bxXdxX6xX6exX166xX4xX6exX166xX22xXdxX10xX22xX166xX58xX6xXdxX166xX5xX6xX9cxX166xX58xX6exXdxX166xX22xX1xX6xXexX166xXexX1xX10xX166xX2bxXdxX6exXdxX46xX24xX26xX11dxX2c2xX25xX3cxX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX2bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX46xX2dxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX24xX26xX46xX22xX10xX116xX7xX46xX24xX2xX2xX2xX46xX2xX24xX11dxX58xX2xX2xX161xX2c2xX26xX3cxX152xXexX152xX2xX26xX26xX5xX2xX3dxX169xXbxX10xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX29xX22xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX24xX26xX26xX3xX22xX29xX2dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX61xX12xX0xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX11bxX3xXdbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX9cxX3xX61xXdxX21xX22xX3xX16xXadxX3xX38xX9dxX4xX3xX2bxXdxX1cxX6exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX5xX105bxX9cxX3xX38xXa2xXdxX3xX22xX1xX359xXexX3xXexX1xX72xX3xX2bxXdxXb15xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xXb2dxX9xXaxX46xX94xX1xX6exX6xX166xX1xX6exX4xX46xX6xXdxX166xX4xX6xXbxX166xXbxX1xX6xXexX166xX1xXdxX10xX22xX166xXexX9cxX166xX61xXdxX10xX22xX166xX4xX6exX166xX58xX6exX4xX166xX2bxXdxX6xX6exX166xX4xX6exX166xX22xXdxX10xX22xX166xX58xX6xXdxX166xX5xX6xX9cxX166xX58xX6exXdxX166xX22xX1xX6xXexX166xXexX1xX10xX166xX2bxXdxX6exXdxX46xX24xX26xX11dxX2c2xX25xX3cxX3dxX1xXexX2dxXaxX12xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX11bxX3xXdbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX9cxX3xX61xXdxX21xX22xX3xX16xXadxX3xX38xX9dxX4xX3xX2bxXdxX1cxX6exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX5xX105bxX9cxX3xX38xXa2xXdxX3xX22xX1xX359xXexX3xXexX1xX72xX3xX2bxXdxXb15xXdxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXd6xX6exX22xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX33cxX2exXexX3xX4xX9cxX2exX4xX3xX94xX1xX6xXdxX3xXb1xX9cxX17xXexX3xX216xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX38xXe01xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX9cxX3xX61xXdxX21xX22xX3xX16xXadxX3xX38xX9dxX4xX3xX2bxXdxX1cxX6exX3xX4xX31xX3xX22xXdxX35xX22xX3xX38xX39xXdxX3xX5xX105bxX9cxX3xX38xXa2xXdxX3xX22xX1xX359xXexX3xXexX1xX72xX3xX2bxXdxXb15xXdxX3dxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX9cxX5xX12xX0xX58xXdxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd6xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xX46xX58xXdxX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6exX9cxXd6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xXabxXdxX10xXexX22xX6xX2dxbeeaxX0xX46xXbxX12