Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 18 với số lượng đông kỷ lục
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018 với khoảng 400 VĐV, thi đấu 33/40 môn của đại hội. Đây cũng là số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử các kỳ dự Á vận hội của thể thao Việt Nam.
45dexea33x11ae6xc702x1186ex10985x8c25xe2d3x6e79xca8axX8x107a4x47cbxX8x12404xe4ebxXexX7x94c5xa497xXbx7344xX0x8cb1xd10axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxe9f4x8897xX2xa16exX6xe963xXbxX14xd9f7xX2x8cf7xX23xX4xa80cxX7xXexX4xX8xa36fxX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xde1axX4x5ecfx7efexf53axX3cx9685xX4xX17x91efxX4xX3xbf35xX2xX4xX8xf865xX4xX6x54a4x7003xfc63xf73dxX4xe592xb0f6xX4fxX50xX4xfc5axd647xX4xX6xd140xX5xX0x4fa7xX16xX17xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20x5701xX25xX7xX1xXbxX14x69fax9310x4a70xX4fxX4xX23xX16x7c0bxX4xX23xX16xX7xX7axX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX8xX2xX7xX1xX4x7cadxbdecxX17xX43xX4xX3xX46xX2xX4xX57xX16xX7ax1026axX4fxX50xX4x6648xXa2xXa2xX4xX28xX79xX28x12b92xX4xX23xX16xX2xX4xX52x10b4cxXdxX4x9f67xXc2xX5exXb1xXa2xX4xXexX53xX4fxX4xX5x6d78xX7xX4xX52xf9e3xX2xX4xX16x59dbxX2xcc78xX4xX79xa39axX12xX4xX5xf390xX4fxX50xX4xX6xX7bxX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX3xX2xfe0exX4fxX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX4fxX16xXbfxX23xX4xX23xX11xX7axX4fxX50xX4xX6xdfb9xX5xX16xX4xX8xcdd8xX4xX5x87cbxX5xX4xX57x5e2axX4xX1xX3axX4x4b4exX4xX3xeb0exX4fxX4xX16xXd5xX2xX4xX5xXcdxX7xX4xX23xX16xX80xX4xX23xX16xX7xX7axX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xfb1bxXbxX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xfb8cxX7axX1xX12xX4xX20xb2fdxX25xX4fxX23xX25xX11xXbxX14xX0xX2xXexX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX167xX25xX4fxX23xX25xX11xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbx5a49xX2xX1xX23xX16x6a97xX4x8254xX17x8641xX20xX14dx7bc4xX4xX16xX25xX2xX50xX16xX23xX190xX4xXb1xX17xXa2xX20xX14dxX197xXbxX4xX8xX11xX5xXaxXbxX16xX23xX23xX20xX190xX5exX5exX2xXd7x4c41xX7xX7axX16xX7xX23xX2xX4fxX16xXd7xX3xX4fxX5exX4fxX25xX18bxX8xX5exX17xX43xXc2xXa2xX5exX17xXa2xX43xX1xXb1xXa2xX194xXc2xX192xX194x979exX23x119c0xX43xX1d8xXa1xX6xX1d8x8789xX1xX23xX1e0xX3xX2xX25xX23xX4fxX7xXexX1e0xX23xX16xX25xX23xX16xX7xX7axX20xX6xXd7x9b01xX20xX50xXbxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX3xX46xX2xX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX57xX58xX4xX6xX5bxX5xXbxX4xX5exX14xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX40xX3axX4xX57xX2xcbb5xX4fxX4xX3xX7bxX2xX4xX4fxX50xX7bxX12xX4xX23xX46xX2xXb8xX4xX161xXd5xX4xX23xX11xX4dx113dbxX4fxX50xX4xX161xXd5xX4xX28x6024xX4fxX4xX16xf592xX7xX4xX21xX16xX80xX4xX23xX16xX7xX7axX4xX3xX7bxX4xX40xXdxX4xX6xX10axX5xX16xX4xX2dxX50xXdxX12x6718xX4fxX4xX2dxX50xc58fxX5xX4xX21xX16xX2xX2axX4fxX4xX8xX32xX4xX57x12917xX4xcbcbxXdxX12xX253xX23xX4xX52xX10axX4fxX16xX4xX1b7xX7xX4fxX4xX16xX7bxX4fxX16xX4xX1xX7xX4fxX16xX4xX8xX112xX5xX16xX4xX52xX7axX7bxX4fxX4xX23xX16xX80xX4xX23xX16xX7xX7axX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX21xX11xX7axX4fxX50xX4xX5xXdxXd5xX5xX4xX6xX7bxXexX4xX3xX2xX2axX5xX4xX3xX46xX2xX4xX4fxX50xX7bxX4fxX16xX4xX23xX16xX80xX4xX23xX16xX7xX7axX4xXexX46xX2xX4xX52xXdaxX12xXb8xX4xX161xXd5xX4xX23xX11xX4dxX26axX4fxX50xX4xX52x5e2bxX4xXexXd5xX23xX4xX6x59c5xX4fxX4xX4fx10c52xX7xX4xX4fxX16xXbfxX4fxX4xXexXd1xX4fxX16xX4xX6xXd1xX2xX4xX5xX16xa057xX4xX23xX2xXf6xXdxX4xX73xX167xX28xX4xX5xXcdxX7xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX26axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX6xX33dxX4fxX4xX4fxX7bxX12xXb8xX4xX5xX4axX4xX50xde72xX4fxX50xX4xX52xX7axXd1xX23xX4xX57xX16xX7axXadxX4fxX50xX4xXc2xX4xX73xX167xX28xXd7xX4xb822xX4fxX50xX4xX73xX7axX7bxX4fxX50xX4x10b92xXdxX4axX5xX4xX28xX2xX4fxX16xX4x5de9xX4xX28xX5bxX4xX23xX11xX4dxX26axX4fxX50xX4xX28xX5bxX4xX23xX16xX80xX4xX23xX16xX7xX7axX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX23x11e40xX5xX16xX4xX5xX7xX7axX4xX3exX4xX21xa261xX4fxX50xX4xX5xX5bxX5xX4xX21xX40xX21xX21xX4xX5xX16xX7axX4xX1b7xX2xX253xX23xXb8xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX6xX7bxX4xX57xX116xX4xX52xXd1xX2xX4xX16xXd5xX2xX4xX5xX16xXdaxXdxX4xX11bxX4xXexX7bxX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX50xX276xX20xX4xXexf6dcxX23xX4xX3xX46xX2xX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX57xX58xX4xX6xX5bxX5xX4xX3xX7bxX4xX23xX16xX25xX7axX4xXexX5bxX5xX4xX23xX2xXf6xXdxX4xX20xX16xXbfxX4fxX4xX52xXbfxXdxXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX23xX11exX20xX4xX23xX11xXdxX4fxX50xX4xX23xX11xX7xX4fxX16xX4xX5xX16xXbfxX20xX4xX73xX167xX28xX4xX26axX4xX5xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4x4ac8xX6xX12xXexX20xX2xX5xX4xX4fxX16xX4dxX4xX52xX2xc38bxX4fxX4xX57xX2xX4fxX16xXb8xX4xX5xX10fxX4xX23xXd1xXb8xX4xX1b7xX381xX4fxX4xX8x849dxX4fxX50xXb8xX4xX1b7xX381xX4fxX4xX5xXdxX4fxX50xXb8xX4xX1b7xf5ccxX2xXb8xX4xX14dxX25xX4xX52xXd1xX20xXd7xX4xX79xX41cxX5xX4xX1b7xX2xX2axX23xX4xX5xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4xX3x63d4xX4xX52xX4axX2xX4xX57xX16xX112xX4fxX50xX4xX5xX112xX4xX4fxX16xXdaxX4fxX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX52xX41cxX23xX4xX4fxX16xX2xX48dxXdxX4xX57xX116xX4xX3xX296xX4fxX50xX4xX4fxX16xX4dxX4xX23xX7xX25xX57xX18bxX7axX4fxX1xX7axXb8xX4xX57xX7xX11xX7xX23xX25xXb8xX4xX18bxXdxX8xX16xXdxXb8xX4xX8xX2xX6xX7xX23xXb8xX4xX57xXdxX11xX7xX8xX16xXb8xX4xX1f6xXdxX1f6xX2xX23xX8xX16xXdxXb8xX4xX2a5xXdxX12xX48dxX4fxX4xX7xX4fxX16xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14x46c9xX73xX12xX4xX3xX296xX4fxX50xX4xX8xX4axX4xX16xXdxX12xX4xX5xX16xX4dxX4b2xX4fxX50xX4xX57xX116xX4xX4fxX7xX12xX4xX8xX32xX4xX3xX4dxX4exX23xX4xX57xX116xX4xX23xX11xX4dxX46xX5xXd7xX4xX21xXd1xX2xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xXa1xXa2xX17xXa2xXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX5xX276xX4xX17xX1d8xX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX5xX16xXdxX4fxX50xX4xX57xX253xX23xX4xX5xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4xX3xX4d0xX4xX4fxX16xX4dxX4fxX50xX4xX5xX16xX354xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX17xX4xX73xX167xX28xX4xXexX53xX4fxX4xX57xX7xX11xX7xX23xX25xX4xX5xXcdxX7xX4xdf84xXf6xX4xX161xX3cbxX5xX16xX4xf26cxX16xX4dxX4b2xX4fxX50xXd7xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX1d8xXb8xX4xX28xX2dxX4xX1xX3axX4xX3xX46xX2xX4xX17xX1daxX1daxX4xX28xX79xX28xX4xX1xX3axX4xXa1xX17xX4xXexX53xX4fxXb8xX4xX5xX276xX4xX17xX17xX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX5xX16xXdxX4fxX50xX4xX57xX253xX23xX4xX3xX7bxX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX52xX4a2xX4fxX50xX4xX17xX4xX73xX167xX28xX4xX5xXcdxX7xX4xX40xX4dxX4b2xX4fxX50xX4xX21xX16xX4a2xX12xX4xX28xX2xX4xXexX53xX4fxX4xX18bxXdxX8xX16xXdxXd7xX4xX79xXdaxX12xX4xX6xX7bxX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX2a5xXdxX112xX4xX57xX16xX2xXf6xXexX4xX23xX4axX4fxXb8xX4xX5xX16xX4dxX7xX4xX14dxbda8xX4fxX50xX4xX3xX46xX2xX4xX57xX116xX4xX3xX296xX4fxX50xXd7xX4xX161xX26axX2xX4xX3xX11exX12xX4xX4fxX272xXexX4xX4fxX7xX12xXb8xX4xX1b7x65f0xX4fxX50xX4xXexXd5xX23xX4xX8xX4axX4xX50xX2xXadxX2xX4xX20xX16xX112xX20xX4xX16xX253xX23xX4xX8xX6a5xX5xX4xX2a5xXdxX12xX253xX23xX4xX6xX2xX2axX23xXb8xX4xX5xX112xX5xX4xX52xXd5xX2xX4xX23xXdxX12xX80xX4fxX4xX52xX41cxX23xX4xX11xX7xX4xX2a5xXdxX12xX253xX23xX4xX23xXdaxXexX4xX5xX7xX7axX4xX16xX253xX23xX4xX8xX6a5xX5xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX23xX3cbxX5xX16xX4xX5xX7xX7axX4xX4fxX16xXbfxX23x825cxXb8xX4xX53xX4fxX50xX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX5xX16xX7axX4xX1b7xX2xX253xX23xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX5f1xX336xX4fxX16xX4xX52xXd1xX7axX4xX28xX5bxX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX5xX16xX2xX7xX4xX8x6936xX4xX23xX16xXf6xXexXb8xX4xX3xa44cxX4xX5xX16xX354xX4xX5xc008xX4fxX4xX5xX112xX5xX16xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX50xX33dxX4fxX4xX17xX4xX23xX16xX112xX4fxX50xX4xX4fxXf6xX4fxX4xX5xX112xX5xX4xX52xXd5xX2xX4xX23xXdxX12xX80xX4fxX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX50xX2xX7xX2xX4xX52xX7axXd1xX4fxX4xX4fxX4dxX46xX5xX4xX11xX4a2xX23xXd7xX4xX167xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4xX52xX4axX2xX4xX57xX16xX112xX4fxX50xX4xX23xX11exX20xX4xX23xX11xXdxX4fxX50xX4xX5xX7xX7axX4xX52xXd5xX4xX3xX7bxX7axX4xX4fxXdaxX4fxX50xX4xX5xX7xX7axX4xX5xX112xX5xX4xX5xX16xX2xX253xX4fxX4xX23xX16xXdxX11exX23xX4xX5xX53xX4fxX50xX4xX3xX7bxX4xX23xX16xXcdxXb8xX4xX23xX272xX4fxX50xX4xX5xX4dx1139exX4fxX50xX4xX1b7xX7bxX2xX4xX23xX11exX20xX4xX8xX6a5xX5xX4xX4fxX16xX7xX4fxX16xX4xX3xX7bxX4xXexXd1xX4fxX16xX4xX5xX16xX7axX4xX5xX112xX5xX4xX52xX786xX4fxX4xX23xX16xX253xX4xX8xX26axX4xX23xX11xX4dxX823xX4fxX50xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX167xX25xX4fxX23xX25xX11xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX14dxX23xX1e0xX7xX6xX2xX50xX4fxX190xX4xX5xX25xX4fxX23xX25xX11xX197xXbxX14xX0xX2xXexX50xX4xX8xX11xX5xXaxXbxX16xX23xX23xX20xX190xX5exX5exX2xXd7xX1b7xX7xX7axX16xX7xX23xX2xX4fxX16xXd7xX3xX4fxX5exX4fxX25xX18bxX8xX5exX17xX43xXc2xXa2xX5exX17xXa2xX43xX1xXb1xXa2xX194xXb1xXa2xXa2xXc2xX23xX1d8xXa1xX194xX17xX6xX17xXd7xX1f6xX20xX50xXbxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX3xX46xX2xX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX57xX58xX4xX6xX5bxX5xXbxX4xX5exX14xX0xX5exX20xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX14dxX23xX1e0xX7xX6xX2xX50xX4fxX190xX4xX5xX25xX4fxX23xX25xX11xX197xXbxX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX167xX7xX20xX23xX2xX7axX4fxXbxX14xX73xX7axX7bxX4fxX50xX4x6996xXdxXdaxX4fxX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX5xX16xX4dxX7xX4xX23xfca7xX4fxX50xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX73xX167xX28xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX0xX5exX20xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX14dxX23xX1e0xX7xX6xX2xX50xX4fxX190xX4xX5xX25xX4fxX23xX25xX11xX197xXbxX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX79xX4axX2xX4xX3xX46xX2xX4xX5xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4xX52xXdxX7xX4xX23xX4axX5xX4xX52xXd5xX4xX4fxX16xX4dxX4xX52xX2xX48dxX4fxX4xX57xX2xX4fxX16xXb8xX4xX14dxX25xX4xX52xXd1xX20xXd7xXd7xXd7xXb8xX4xX1b7xX7xX4fxX4xX16xXdxXbfxX4fxX4xX6xXdxX12xX2axX4fxX4xX52xX336xX4xX1b7xX381xX23xX4xX52xX33dxXdxX4xX52xcb77xX12xX4xX5xX7xX7axX4xX50xX2xX46xX2xX4xX16xXd1xX4fxX4xX23xX4axX2xX4xX52xX7xX4xX4fxX16xX6c8xXexX4xX52xXd1xX23xX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX23xX3cbxX5xX16xX4xX23xX2xX2axXexX4xX5xX11exX4fxX4xX23xX16xX823xX2xX4xX57xX116xX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxX4xX5xX16xX3cbxX4fxX16xX4xX23xX16xX6a5xX5xX4xX3xX7bxX4xX5xX276xX4xX8xX3axX4xX52xX2xX48dxXdxX4xX5xX16xX354xX4fxX16xX4xX20xX16x11fc7xX4xX16xX4exX20xX4xX3xX46xX2xX4xX57xX16xXadxX4xX4fxX272xX4fxX50xX4xX5xX16xX10axXdxX4xX52xX3axX4fxX50xX4xX5xXcdxX7xX4xX23xX962xX4fxX50xX4xX28xX79xX28xX4xX3xX2xXf6xX4fxX4xX52xX80xX4xX52xX2xX80xXexX4xX11xX4b2xX2xX4xX52xX354xX4fxX16xX4xX5xX7xX7axX4xX3xX7bxX7axX4xX52xX4a2xX4fxX50xX4xX23xX16xX823xX2xX4xX57xX116xX4xX1xX2xX291xX4fxX4xX11xX7xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX167xX112xX5xX4xXexX53xX4fxX4xX1b7xX381xX4fxX4xX4fxX16xX4dxX4xX1b7xX381xX4fxX4xX8xX4a2xX4fxX50xXb8xX4xX1b7xX381xX4fxX4xX5xXdxX4fxX50xX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX5xXcdxX4fxX50xX4xX5xX4axX4xX57xc376xX4xX23xX16xXdxX11exX23xX4xXb8xX4xX23xX11exX20xX4xX23xX11xXdxX4fxX50xX4xX4fxXdaxX4fxX50xX4xX5xX7xX7axX4xX8xX6a5xX5xX4xX1b7xX48dxX4fxX4xX5xX16xXdxX12xXf6xX4fxX4xXexX53xX4fxX4xX3xX7bxX4xX23xX2xX4fxX16xX4xX23xX16xX33dxX4fxXb8xX4xX23xXdaxXexX4xX6xX2a3xX4xX23xX11xX7axX4fxX50xX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxXd7xX4xX21xX11xX7axX4fxX50xX4xX50xX2xX7xX2xX4xX52xX7axXd1xX4fxX4xX52xX41cxX5xX4xX1b7xX2xX2axX23xX4xX2a5xXdxX7xX4fxX4xX23xX11xX296xX4fxX50xX4xX4fxX7bxX12xXb8xX4xX5xX112xX5xX4xX28xX79xX28xX4xX5xX16xXcdxX4xX5xX16xX4axX23xX4xX5xXcdxX7xX4xXexX53xX4fxX4xX23xX7xX25xX57xX18bxX7axX4fxX1xX7axXb8xX4xX1b7xX381xX4fxX4xX8xX4a2xX4fxX50xX4xX52xX48dxXdxX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX23xX11exX20xX4xX16xXdxXdaxX4fxX4xX3xX7bxX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxX4xX23xXd1xX2xX4xX73xX7bxX4fxX4xX3a2xXdxX4axX5xX197xX4xX1b7xX381xX4fxX4xX5xXdxX4fxX50xX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxX4xX23xXd1xX2xX4xX79xX7bxX2xX4xX5f1xX7axX7xX4fxX197xX4xX57xX7xX11xX7xX23xX25xX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxX4xX23xXd1xX2xX4xX3exX11xX7xX4fxX4xX5xX786xX4fxX4xX52xXd5xX2xX4xX23xXdxX12xX80xX4fxX4xX52xX2xX48dxX4fxX4xX57xX2xX4fxX16xX4xX8xX32xX4xX5xX276xX4xX1b7xX7bxX2xX4xX23xX25xX8xX23xX4xX23xX11xX4dxX46xX5xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX23xXd1xX2xX4xX50xX2xXadxX2xX4xX52xX2xX48dxX4fxX4xX57xX2xX4fxX16xX4xX2a5xXdxX4axX5xX4xX23xX253xX4xX21xX5f9xXd7xX73xX167x805cxX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX57xX16xX26axX2xX4xX23xX11xX7xX4fxX16xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX398xX4fxX50xX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX4fxX16xX11exX4fxX4xX14dx10080xX23xX4xX3xX48dxX4xX57xX16xXadxX4xX4fxX272xX4fxX50xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX73xX167xX28xX4xX5xX112xX4xX4fxX16xXdaxX4fxX4xX5xXcdxX7xX4xX14dxXd1xX4xX23xX16xXcdxX4xX73xX7axX7bxX4fxX50xX4xX952xXdxXdaxX4fxX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX6xX7bxX4xX57xX16xX53xX4fxX50xX4xX2a5xXdxX112xX4xX5xX7xX7axX4xX3xX77fxX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX17xXa2xX4xX8xX4a2xX4fxX50xX4xX4fxX50xX381xX4fxX4xX16xX4b2xX2xX4xXexX7bxX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX52xX336xX4xX23xX962xX4fxX50xX4xX52xX272xX4fxX50xX4xX2a5xXdxX7xX4fxX50xX4xX26axX4xX47fxX6xX12xXexX20xX2xX5xX4xXa1xXa2xX17xX192xX4xX57xX16xX53xX4fxX50xX4xX5xX276xX4xX23xX11xX7axX4fxX50xX4xX1xX7xX4fxX16xX4xX8xX112xX5xX16xX4xX23xX16xX2xX4xX52xXbfxXdxX4xX23xXd1xX2xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xXd7xX4xX28xX77fxX4xX1b7xX10axX4xX556xX57xX16xXdxX12xX253xX23xX4xXexXbfxX23xX735xX4xX5xX3axX4xX6xX12xX4xX8xX26axX4xX23xX11xX4dxX823xX4fxX50xX4xX3xX7bxX4xX23xX16xX253xX4xXexXd1xX4fxX16xX4xX5xXcdxX7xX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX4fxXf6xX4fxX4xX161xX73xX5f1xX4xX52xX336xX4xX2a5xXdxX12xX253xX23xX4xX52xX10axX4fxX16xX4xX5xX16xXdxX12xX80xX4fxX4xX16xX4dxX46xX4fxX50xX4xX3xX7bxX4xX23xX11exX20xX4xX23xX11xXdxX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX16x123ebxX4fxX4xX16xX4exX20xX4xX4fxX7xXexX4xX4fxX341xXd7xX4xX167xXdexX4fxX50xX4xX23xX16xX25xX7axX4xX53xX4fxX50xX4xX28xX2xX4fxX16xXb8xX4xX26axX4xXexX53xX4fxX4xX1b7xX381xX4fxX4xX8xX4a2xX4fxX50xXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX5xX276xX4xX2a5xXdxX12xX48dxX4fxX4xX16xX12xX4xX3xX296xX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX23xX3cbxX5xX16xX4xX5xXcdxX7xX4xX5xX112xX5xX4xX4fxX341xX4xX14dxXd1xX4xX23xX16xX5bxX4xX23xX11xX776xX4xX16xX7xX12xX4xX16xX7xX2xX4xX28xX79xX28xX4xX4fxX7xXexX4xX57xX16xX112xX5xX4xX6xX7bxX4xX73xX7bxX4xXc7axX2xX4fxX16xX4xX21xX16xX7bxX4fxX16xXb8xX4xX21xX11xX33dxX4fxX4xX3a2xXdxX4axX5xX4xX167xX4dxX823xX4fxX50xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX73xX7xX2xX4xX4fxX272xXexX4xX6xX2xXf6xX4fxX4xX23xX2xX253xX20xX4xX52xX7axXd1xX23xX4xX73xX167xX28xX4xX5xX16xXdaxXdxX4xX11bxX4x1295exXa1xXa2xX17xX1d8xXb8xX4xXa1xXa2xX17xX43x8391xX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX4fxX16xXadxX12xX4xX14dxX7xX4xX4fxX341xX4xX4fxXf6xX4fxX4xX161xXa72xX2xX4xX21xX16xX10axX4xX21xX16xXdxX4xX21xX16xXadxX7axX4xX52xX4dxX4exX5xX4xXexX7axX4fxX50xX4xX5xX16xX823xX4xX6xX33dxX4fxX4xX52xX33dxXdxX4xX23xX2xXf6xX4fxX4xXexX7xX4fxX50xX4xX3xX48dxX4xX5xX16xX7axX4xX52xX2xX48dxX4fxX4xX57xX2xX4fxX16xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX23xXbfxXexX4xX73xX167xX28xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xXd7xX4xX21xXdxX12xX4xX4fxX16xX2xXf6xX4fxXb8xX4xX23xX16xX25xX7axX4xX1xX3axX4xX1b7xX112xX7axX4xX5xXcdxX7xX4xX53xX4fxX50xX4xX73xX7axX7bxX4fxX50xX4xX3a2xXdxX4axX5xX4xX28xX2xX4fxX16xXb8xX4xX57xX16xXadxX4xX4fxX272xX4fxX50xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX57xX253xX23xX4xX2a5xXdxXadxX4xX5xX7xX7axX4xX4fxX16xXbfxX23xX4xX5xXcdxX7xX4xX21xX16xXadxX7axX4xX6xX7bxX4xX5xX3axX5xX4xX57xX116xX4xX57xX16xX276xX4xX57xX16xX272xX4fxXd7xX4xX28xX79xX28xX4xXc7axX7xX11xX2xX7xX4xX5f1xX7axX4fxX1xX7xX4xX5xXcdxX7xX4xX4fxX4dxX46xX5xX4xX5xX16xXcdxX4xX4fxX16xX7bxX4xX3exX4fxX1xX7axX4fxX25xX8xX2xX7xX4xX1e0xX4xX52xX4dxX4b2xX4fxX50xX4xX57xX2xXexX4xX3xX53xX4xX52xX10axX5xX16xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX4fxX272xXexX4xXa1xXa2xX17xXb1xX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX11xX112xX7axX4xX11xX2xX253xX23xX4xX23xX11exX20xX4xX6xXdxX12xX2axX4fxX4xX3xX7bxX4xX52xX7xX4fxX50xX4xX52xXd1xX23xX4xX20xX16xX7axX4fxX50xX4xX52xXd5xX4xX11xXbfxX23xX4xX3d6xX4fxX4xX52xX10axX4fxX16xXd7xX4xXb1xX4xX4fxX272xXexX4xX23xX11xX4dxX46xX5xXb8xX4xXc7axX7xX11xX2xX7xX4xX4fxX16xXadxX12xX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX192xX4xXexX4xX194xX17xX4xX50xX2xX7bxX4fxX16xX4xX73xX167xX28xX4xX5xX786xX4fxX4xX21xX16xXadxX7axX4xX5xX16xX354xX4xX3xX48dxX4xX4fxX16xX77fxXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX161xX7axX1xX12xXbxX14xX398xX4fxX50xX4xX28xX2xX4fxX16xX4xX4fxX276xX2xX190xX4xX556xX167xX4b2xX4xX16xXd5xX2xX4xX5xXcdxX7xX4xX21xX16xXadxX7axX4xX3xX7bxX4xXc7axX7xX11xX2xX7xX4xX26axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX3x11d81xX4fxX4xX6xX7bxX4xX194xXa2xX5exX194xXa2xXb8xX4xX23xXa72xX12xX4xX23xX16xXdxXd5xX5xX4xX3xX7bxX7axX4xX1b7xXadxX4fxX4xX6xf6a1xX4fxX16xX4xX5xXcdxX7xX4xXexXdeexX2xX4xX4fxX50xX4dxX823xX2xXd7xX4xX3cxX2xX4xX20xX16xX112xX23xX4xX16xXdxX12xX4xX23xX4axX23xX4xX16xX4b2xX4fxXb8xX4xX7xX2xX4xXexX272xX5xX4xX6xXdeexX2xX4xX3cbxX23xX4xX16xX4b2xX4fxXb8xX4xX7xX2xX4xX23xX11exX4fxX4xX1xX5bxX4fxX50xX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX5xX4b2xX4xX16xXd5xX2xX4xX23xX4axX23xX4xX16xX4b2xX4fxX4xX8xX32xX4xX23xX16xX381xX4fxX50xXd7xX4xX28xX7bxX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX57xX16xX53xX4fxX50xX4xX4fxXf6xX4fxX4xX5xX16xXcdxX4xX2a5xXdxX7xX4fxX4xX57xX16xX2xX4xX26axX4xX4fxXd5xX2xX4xX1xXdxX4fxX50xX4xX4fxX7bxX12xXb8xX4xX21xX16xXadxX7axX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX20xX16xXadxX2xX4xX5xXd1xX4fxX16xX4xX23xX11xX7xX4fxX16xX4xX50xX7xX12xX4xX50xX381xX23xX4xX3xX46xX2xX4xX5xX112xX5xX4xX28xX79xX28xX4xX5xX3axX5xX4xXexXd1xX4fxX16xX4xX52xX253xX4fxX4xX23xX962xX4xX21xX11xXdxX4fxX50xX4xX3a2xXdxX4axX5xXb8xX4xa128xX7x5896xX7xX57xX16xX8xX23xX7xX4fxXb8xX4xX5f9xX16xX2xX6xX2xX20xX20xX2xX4fxX25xX8xX735xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xX25xX6xX7xX23xX25xX1xXbxX14xX0xXdxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2xX23xX6xX25xX1e0xX23xX16xXdxXexX1b7xX1e0xX7xX4fxX1xX1e0xX8xX7xX20xX7axXbxX14xX0xX6xX2xX14xX0xX7xX4xX23xX2xX23xX6xX25xXaxXbxX161xX4axX5xX4xX23xX16xX272xXexX4xX6xXd1xX2xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX50xX2xXadxXexX4xX5xX4b2xX4xX16xXd5xX2xX4xX3xX7bxX7axX4xX3xX786xX4fxX50xX4xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xXbxX4xX16xX11xX25xf355xXaxXbxX5exX1b7xX7axX4fxX50xX1e0xX1xX7xX5exX1b7xX7axX5xX1e0xX23xX16xX7xXexX1e0xX6xX7xX2xX1e0xX7xX8xX2xX7xX1xX1e0xX17xX43xX1e0xX3xX2xX25xX23xX1e0xX4fxX7xXexX1e0xX50xX2xX7xXexX1e0xX5xX7axX1e0xX16xX7axX2xX1e0xX3xX7xX7axX1e0xX3xX7axX4fxX50xX1e0xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xX5exX17xX194xX43xXc2xX1d8xX194xXd7xX16xX23xXexXbxX14xX0xX2xXexX50xX4xX8xX11xX5xXaxXbxX5exXexX25xX1xX2xX7xX5exX17xXa1xXa2xX5exX4fxX25xX18bxX8xX5exX17xX43xXa1xX1daxX5exX17xXa2xX43xX1xX192xX17xXa2xXb1xXa1xX194xX194xX23xXb1xXa2xXa2xX1d8xX6xX194xX1e0xXdxXa1xXc2xX1e0xX3xX2xX25xX23xX1e0xX4fxX7xXexXd7xX1f6xX20xX50xXbxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX3xX46xX2xX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX57xX58xX4xX6xX5bxX5xXbxX4xX5exX14xX0xX5exX7xX14xX0xX1xX2xX3xX14xX0xX8xX23xX11xX7axX4fxX50xX14xX0xX7xX4xX23xX2xX23xX6xX25xXaxXbxX161xX4axX5xX4xX23xX16xX272xXexX4xX6xXd1xX2xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX50xX2xXadxXexX4xX5xX4b2xX4xX16xXd5xX2xX4xX3xX7bxX7axX4xX3xX786xX4fxX50xX4xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xXbxX4xX16xX11xX25xX127axXaxXbxX5exX1b7xX7axX4fxX50xX1e0xX1xX7xX5exX1b7xX7axX5xX1e0xX23xX16xX7xXexX1e0xX6xX7xX2xX1e0xX7xX8xX2xX7xX1xX1e0xX17xX43xX1e0xX3xX2xX25xX23xX1e0xX4fxX7xXexX1e0xX50xX2xX7xXexX1e0xX5xX7axX1e0xX16xX7axX2xX1e0xX3xX7xX7axX1e0xX3xX7axX4fxX50xX1e0xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xX5exX17xX194xX43xXc2xX1d8xX194xXd7xX16xX23xXexXbxX14xX161xX4axX5xX4xX23xX16xX272xXexX4xX6xXd1xX2xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xXb8xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX50xX2xXadxXexX4xX5xX4b2xX4xX16xXd5xX2xX4xX3xX7bxX7axX4xX3xX786xX4fxX50xX4xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xX0xX5exX7xX14xX0xX5exX8xX23xX11xX7axX4fxX50xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX16xX25xX7xX1xXbxX14xX28xX46xX2xX4xX3xX2xX2axX5xX4xX161xX21xX167xX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xXa1xXa2xX17xX43xX4xX2a5xXdxX12xX253xX23xX4xX52xX10axX4fxX16xX4xX1b7xX4axX5xX4xX23xX16xX272xXexX4xX6xXd1xX2xX4xX16xX7axX7bxX4fxX4xX23xX7axX7bxX4fxX4xX1b7xXadxX4fxX50xX4xX52xXbfxXdxX4xXexX53xX4fxX4xX1b7xX276xX4fxX50xX4xX52xX112xX4xX4fxX7xXexX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xXa1xXa2xX17xX43xX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX4fxX16xX4dxX4xX23xX16xX7xX12xX4xX52xX3d6xX2xX4xX52xX2xX48dxXdxX4xX6xX2axX4xX50xX2xXadxX2xXb8xX4xX57xX16xXadxX4xX4fxX272xX4fxX50xX4xX3xX7bxX7axX4xX3xX786xX4fxX50xX4xX57xX4fxX7axX5xX57xX1e0xX7axXdxX23xX4xX5xXcdxX7xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX11xX26axX4xX4fxXf6xX4fxX4xX57xX16xX276xX4xX57xX16xX272xX4fxX4xX16xX4b2xX4fxX4xX8xX7axX4xX3xX46xX2xX4xX23xX11xX4dxX46xX5xX4xX52xX276xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX5exX6xX2xX14xX0xX6xX2xX14xX0xX7xX4xX23xX2xX23xX6xX25xXaxXbxX79xXd5xX2xX4xX16xX77fxX4fxX16xX4xX47fxX6xX12xXexX20xX2xX5xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX52xX2xX4xX3cxX8xX2xX7xX1xX190xX4xX40xX291xX4xX3xX7bxX4xX57xX16xX276xX4xX5xX16xX7axX4xX23xX16xX33dxX12xX4xX5f9xX7xX11xX57xXbxX4xX16xX11xX25xX127axXaxXbxX5exX1b7xX7axX4fxX50xX1e0xX1xX7xX5exX1xX7axX2xX1e0xX16xX2xX4fxX16xX1e0xX7axX6xX12xXexX20xX2xX5xX1e0xX3xX2xX25xX23xX1e0xX4fxX7xXexX1e0xX1xX2xX1e0xX7xX8xX2xX7xX1xX1e0xX1xX25xX1e0xX3xX7xX1e0xX57xX16xX7axX1e0xX5xX16xX7axX1e0xX23xX16xX7xX12xX1e0xX20xX7xX11xX57xX5exX17xX194xX43xXa1xX194xX192xXd7xX16xX23xXexXbxX14xX0xX2xXexX50xX4xX8xX11xX5xXaxXbxX5exXexX25xX1xX2xX7xX5exX17xXa1xXa2xX5exX4fxX25xX18bxX8xX5exX17xX43xXa1xX1daxX5exX17xXc2xXb1xX1xXb1xXa2xX194xXb1xXa1xXa2xXa2xX23xXa1xX1d8xXa1xXa1xX6xX17xXa2xXd7xX1f6xX20xX50xXbxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX8xX32xX4xX23xX16xX7xXexX4xX1xX3axX4xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX4xX17xX43xX4xX3xX46xX2xX4xX8xX4axX4xX6xX4dxX4exX4fxX50xX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX57xX58xX4xX6xX5bxX5xXbxX4xX5exX14xX0xX5exX7xX14xX0xX1xX2xX3xX14xX0xX8xX23xX11xX7axX4fxX50xX14xX0xX7xX4xX23xX2xX23xX6xX25xXaxXbxX79xXd5xX2xX4xX16xX77fxX4fxX16xX4xX47fxX6xX12xXexX20xX2xX5xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX52xX2xX4xX3cxX8xX2xX7xX1xX190xX4xX40xX291xX4xX3xX7bxX4xX57xX16xX276xX4xX5xX16xX7axX4xX23xX16xX33dxX12xX4xX5f9xX7xX11xX57xXbxX4xX16xX11xX25xX127axXaxXbxX5exX1b7xX7axX4fxX50xX1e0xX1xX7xX5exX1xX7axX2xX1e0xX16xX2xX4fxX16xX1e0xX7axX6xX12xXexX20xX2xX5xX1e0xX3xX2xX25xX23xX1e0xX4fxX7xXexX1e0xX1xX2xX1e0xX7xX8xX2xX7xX1xX1e0xX1xX25xX1e0xX3xX7xX1e0xX57xX16xX7axX1e0xX5xX16xX7axX1e0xX23xX16xX7xX12xX1e0xX20xX7xX11xX57xX5exX17xX194xX43xXa1xX194xX192xXd7xX16xX23xXexXbxX14xX79xXd5xX2xX4xX16xX77fxX4fxX16xX4xX47fxX6xX12xXexX20xX2xX5xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexX4xX52xX2xX4xX3cxX8xX2xX7xX1xX190xX4xX40xX291xX4xX3xX7bxX4xX57xX16xX276xX4xX5xX16xX7axX4xX23xX16xX33dxX12xX4xX5f9xX7xX11xX57xX0xX5exX7xX14xX0xX5exX8xX23xX11xX7axX4fxX50xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX16xX25xX7xX1xXbxX14xX167xX276xX4xX23xX11xX7axX4fxX50xX4xX23xX7xX12xX4xXexXd5xX23xX4xX23xX16xX253xX4xX16xX2axX4xX5xX33dxXdxX4xX23xX16xXcdxX4xX23xX7bxX2xX4xX4fxX272xX4fxX50xX4xXexX46xX2xX4xX5xXcdxX7xX4xX1b7xX276xX4fxX50xX4xX52xX112xX4xX28xX2xX2axX23xX4xX2dxX7xXexXb8xX4xX52xf681xX4fxX50xX4xX23xX16xX823xX2xX4xX4fxX16xX11exX4fxX4xX52xX4dxX4exX5xX4xX8xX3axX4xXcdxX4fxX50xX4xX16xXd5xX4xX5xXcdxX7xX4xX8xX4axX4xX52xX53xX4fxX50xX4xX23xX962xX4xX23xX11xXdxX12xX48dxX4fxX4xX23xX16xX53xX4fxX50xX4xX52xX253xX4fxX4xX4fxX50xX4dxX823xX2xX4xX16xXdaxXexX4xXexXd5xX4xX6xX7bxX4xX5xX4b2xX4xX8xX26axX4xX52xX80xX4xX73xX5f1xX28xX4xX5f9xX7xX11xX57xX4xX73xX7xX4fxX50xX4xX3dxX25xX7axX4xX23xX16xX7bxX4fxX16xX4xX5xX53xX4fxX50xXd7xX4xX2dxX16xX4dxX4fxX50xX4xX4fxX276xX2xX4xX4fxX16xX4dxX4xX23xX16xX253xX4xX57xX16xX53xX4fxX50xX4xX5xX276xX4xX4fxX50xX16xX10f7xX7xX4xXexX296xX2xX4xX23xX16xX6a5xX4xX52xX48dxXdxX4xXexX7bxXdxX4xX16xX17a0xX4fxX50xXb8xX4xX23xX11xX112xX2xX4xX6xXd1xX2xX4xX23xX16xX33dxX12xX4xX5f9xX7xX11xX57xX4xX5xXdexX4fxX50xX4xX20xX16xXadxX2xX4xX52xX7xXdxX4xX52xX33dxXdxX4xX57xX16xX53xX4fxX50xX4xX3cbxX23xXd7xXd7xXd7xX0xX5exX20xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX5exX6xX2xX14xX0xX5exXdxX6xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX11xXbxX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX5exX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX3dxX7axXdxX11xX5xX25xXbxX14xX21xX16xX25xX7axX4xX23xX16xX25xX23xX16xX7xX7axX20xX6xXdxX8xXd7xX3xX4fxX0xX5exX20xX14