Chèo thuyền, đi cầu khỉ ở U Minh Thượng
Rừng U Minh Thượng (Kiên Giang) được xếp vào kiểu rừng đặc thù, hạng quý hiếm trên thế giới, được ASEAN công nhận là Vườn di sản Đông Nam Á.
db9dx153d3xf847x17d56x1656bxff93x1478cx148dax1041fxX7x18cb8x161e7x13820x17c76xe523x14eb5xX5x12007xXax1623cx173e0xX1x11bfcxec05xX3xXexX1x119f2x183dfx107e9x1516cx12958xX3x15ee2xXdxX3xX4x17cb4xX1axX3xe77fxX1x18486xX3x1449dxX3xf6a4xX3xe02exXdxX1dxX1xX3xXcxX1x14a79x11e45xX1dx12edcxX0xf225xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c36xX10xX6x12375xXaxX12x13362x13e14xX1dxX39xX3xX2dxX3xX2fxXdxX1dxX1xX3xXcxX1xX36xX37xX1dxX39xX3xfef1xe390xXdx1106bxX1dxX3xdf6axXdxX6xX1dxX39xea40xX3xX20xX36xX37xX4xX3x17566x13c32xXbxX3x14158x11cf9xX16xX3xX27xXdx10024xX1axX3xfa79xX51xX1dxX39xX3xX20x184c3xX4xX3xXexX1x139fcxX1exX3xX1x17ff2xX1dxX39xX3x14afdxX1ax14d1axX3xX1xXdxX76x15372xX3xXexX82xX66xX1dxX3xXexX1xX76xX3xX39xXdxeff7xXdxX1exX3xX20xX36xX37xX4xX3x142fexef7bx14fadxXb2x12061xX3xX4xea8bxX1dxX39xX3xX1dxX1x183bexX1dxX3xX5xX7axX3x12d0axX36xe34fxX1dxX3xX4dxXdxX3xX7xf953xX1dxX3x17f2fxXb9xX1dxX39xX3xXb6xX6xX9cxX3xfc81xfb44xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xebcexX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXex17681xX6xX5xXdxX39xX1dx152b2xX3xf9d8xX1axX7xXexXdx139a9xX1bx15720xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18682xX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10x189f7xX7xX3bxX2x1648exe86bx135ebxX3bxX2x10f09xX142xX4dx1103bxX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xdd7axX147xX14axX147xX144xX143xX14axX2xX5xX147xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xdf64xX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX50xX51xX1dxX39xX3xX95xX1axe776xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX4x142ccxX4xX1xX3xXexX1xX7axX1dxX1xX3xXbxX1xX1ccxX3xX50xX91xX4xX1xX3xX69xXdxX1d4xX1exX3xXexX29xX1dxX1xX3xX64xXdxX66xX1dxX3xX69xXdxX6xX1dxX39xX3xX1x15794xX1dxX3xX14axX147xX3xX27xX9cxX3xX79xX1cxX3xXbxX1x186e5xX6xX3xX1dxX6xX9cxXdbxX3xXd1xX36xXc7xX1dxX39xX3xX79xX7axX16xX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX82xX37xXbxX3xXe3xf067xX1dxX39xX3xX4x16d50xX1bxX3xX9cxX1d4xXexX3xX9cx11487xX1exX3xX9cxX6xX1dxX39xX3xX20xX88xX4xX3xXexX82xX36xX1dxX39xX3xX4xddf5xX6xX3xX9cxXdxX1cxX1dxX3xXcxX22cxX1bxXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axX153xX5xX2xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX50xX51xX1dxX39xX3xX1dx160acxX9cxX3xXexX82xX66xX1dxX3xX2xX3xX5xXa9xXbxX3xXexX1xX6xX1dxX3xXe3xX8dxX1dxX3xX4dxX7axX1bxXdbxX3xXd1xX227xX3xX4x12743xX1dxX39xX3xX5xX7axX3xX5xX97xX3xX4dxX16xX3xX1dxX36xXa9xX4xX3xXexX91xXdxX3xX27xX1xX1axX3xX79xeb90xX4xX3xX1dxX7axX1bxX3xX5xX1axXb9xX1dxX3xX4xX227xX3xX9cxX7axX1axX3xX20xX10xX1dxXdbxX3xXd1xX7fxX3xX1xX91xX1dxX3xX4xX1xX76xX3xX1dxX39xX1axX1bxX3xX4xX1fdxX3xX4xX1xX1d4xX1bxX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX79xX7axX16xX3xX9cxX8dxX6xX3xX27xX1xXb9xX1exX3xXc5xX36xXc7xX1dxX3xX95xX1axX1ccxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX2dxX3xX2fxXdxX1dxX1xX3xXcxX1xX36xX37xX1dxX39xX3xXexX1xX36xXc7xX1dxX39xX3xX4xX1xX29xX3xX9cxX2bxX3xX4x153e7xX6xX3xX20xX227xX1dxX3xX27xX1xX1d4xX4xX1xX3xX7xX6xX1axX3xX27xX1xXdxX3xX27xX76xXexX3xXexX1xde8dxX4xX3xX20xX37xXexX3xX1xX91xX1dxXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axf957xX5xX153xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xXd1xX22cxX1bxX3xX5xX7axX3xX27xX1xX1axX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX20xX88xX4xX3xXe3xXdx13f25xXexX1exX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX1dxX39xXbfxXbxX3xX1dxX36xXa9xX4xX3xX1dxX66xX1dxX3xX4dxX1axX3xX27xX1xX1d4xX4xX1xX3xXexX1xX6xX9cxX3xX95xX1axX6xX1dxX3xXe3xX374xX1dxX39xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1x12c2fxX3xX27xX1xXb9xX1dxX39xX3xXbxX1xXcexXdxX3xX20xXdxX3xXexX82xX66xX1dxX3xX20x13c0exXexX3xX1dxX1xX36xX3xX1dxX1x119c8xX1dxX39xX3xX27xX1xX1axX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX27xX1xX1d4xX4xXdbxX3xXcxX82xX16xX1dxX39xX3xX1x13c01xX1dxX1xX3xX5xX7axX3xX1dxX1xX5caxX1dxX39xX3xX4xX1xXdxX76xX4xX3xX75xX1axf63dxX1dxX39xX3xX20xX36xX37xX4xX3xX4x10efaxXexX3xX4dx16908xX4xX3xX153xX3xXe3xX66xX1dxX3xXe3xXc7xXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX144xX14ax1343axX2xX14axX5xX4eexXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xX3xX4dxXexX1xX1axX9cxXe3xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX13exXdxX4dxXexX1xX107xX14axX14axX147xXbxX75xX110xX1xX10xXdxX39xX1xXexX107xX143xX4eexX6b9xXbxX75xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xXcxX91xXdxX3xXexX1xX1d4xXbxX3xX13xX22cxX1bxX3xX69x15ca4xX1dxX1exX3xXexX16xX7axX1dxX3xX4xXcexX1dxX1xX3xX82xX51xX1dxX39xX3xX1xXdxX573xX1dxX3xX82xX6xX3xX1dxX1xX36xX3xXexX82xX16xX1dxX39xX3xX9cxX1fdxXdbxX3xXb6xX1xX5caxX1dxX39xX3xX5xXa9xXbxX3xX7xX36xX1fdxX1dxX39xX3xX9cxX8dxX3xX5xX1fdxX3xX5xX41cxX1dxX39xX3xX39xXdxX5caxX6xX3xX82xX88xX1dxX39xX3xX4xX22cxX1bxX3xX27xX1xXdxX76xX1dxX3xX4dxX1axX3xX27xX1xX1d4xX4xX1xX3xX75xX1axX97xXexX3xX75xX16xX6xX1exX3xX79xX5e4xX3xX7xX36xX1fdxX1dxX39xX3xX9cxX8dxX3xX1xXdxX76xX9cxX3xX4xX227xX3xX39xXdxX5caxX6xX3xX9cxXdxX1cxX1dxX3xXb6xX6xX9cxXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axX142xX5xX143xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xXcxX82xXcexX1dxX39xX3xX13xX1xXdxX9cxX3xX20xX36xX37xX4xX3xX9cxX573xX1dxX1xX3xX4dxX6xX1dxX1xX3xX5xX7axX3xX79xX36xX1fdxX1dxX39xX3xX95xX1axX1ccxX4xX3xX4xX1xXdxX9cxX1exX3xX1dxX1fdxXdxX3xX95xX1axX1bxX3xXex13fc7xX3xX1xX1fdxX1dxX3xXexX82x14744xX9cxX3xX5xX16xX7axXdxX1exX3xXexX82xX16xX1dxX39xX3xX20xX227xX3xX4xX227xX3xX1dxX1xXdxX1cxX1axX3xX5xX16xX7axXdxX3xX1dxX374xX9cxX3xXexX82xX16xX1dxX39xX3xX4dxX6xX1dxX1xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xXe3x10d8axX3xX20xX10xX3xX4dxX607xX6xX3xXexX16xX7axX1dxX3xX4xX24xX1axXdbxX3xXd1xX36xXc7xX1dxX39xX3xX20xXdxX3xX5xX7axX3xX1dxX1xX5caxX1dxX39xX3xX4xX24xX1axX3xX4dxX3afxX1dxX39xX3xXexX51xX3xX9cxX603xXexX3xXexX1xX22cxX1dxX3xX4xX22cxX1bxX3xXexX82xX7axX9cxX3xX101xX3xX4xX24xX1axX3xX27xX1xX29xX1exX3xX9cxX603xXexX3xX9cxX227xX1dxX3xXaxX20xX88xX4xX3xX7xXcexX1dxXaxX3xX4xX247xX6xX3xX9cxXdxX1cxX1dxX3xXcxX22cxX1bxX3xXb6xX6xX9cxX3xX11bxX603xXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axX14axX5xX142xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xXb3xX6xX1axX3xX1xX1fdxX1dxX3xX153xX147xX147xX3xX9cxX3xXe3xX1d4xX9cxX3xX79xX20bxX1axX3xX82xX1axX1dxX3xX82xee7fxX1bxX3xXexX82xX66xX1dxX3xX4xX24xX1axX3xX27xX1xX29xX1exX3xXcxX82xXcexX1dxX39xX3xX13xX1xXdxX9cxX3xX1xXdxX573xX1dxX3xX82xX6xX3xXexX82xX36xXa9xX4xX3xX9cx11320xXexXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axX6b9xX5xX14axXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xXb6xX1xX5caxX1dxX39xX3xX4xX1xX437xX3xX4xX1xXdxX9cxX3xXexX3afxX3xX4dxX16xX3xXexX1axX1dxX39xX3xX4xX1d4xX1dxX1xX3xXexX82xX66xX1dxX3xX79xX8dxX1dxX39xX3xXexX82xXc7xXdxXdbxX3xXcxXdxX76xX1dxX39xX3xX20xXbfxXbxX3xX4xX1d4xX1dxX1xX1exX3xXexXdxX66xX1dxX39xX3xX27xX66xX1axX3xX39xX607xXdxX3xX1dxX1xX6xX1axX3xX1dxX1xX603xX1dxX3xX1dxX1xX97cxXbxX3xX9cxX6xX1dxX39xX3xX5xX91xXdxX3xX1dxX1xX97cxXbxX3xX7xX1ccxX1dxX39xX3xXexX82xX7axX1dxX3xX20xX24xX1bxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX27xX1xX20bxX3xX4xX247xX6xX3xXexX3afxX3xX1dxX1xXdxX66xX1dxXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14ax14031xX5xX6b9xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX13xX16xX1dxX3xX27xX66xX1dxX1xX3xX20xX10xX1dxX3xX1dxX39xXbfxXbxX3xXe3xX15xX16xXdbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX4dxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX101xX6xX5xXdxX39xX1dxX107xX3xX109xX1axX7xXexXdxX10exX1bxX110xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX16xX4dxX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12xX0xXdxX9cxX39xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXdbxXe3xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXdbxX79xX1dxX3bxX1dxX10xX13exX7xX3bxX2xX142xX143xX144xX3bxX2xX147xX142xX4dxX14axX147xX14axX147xX144xX147xX147xXexX2xX153xX147xX14axX147xX144xX143xX14axX144xX5xXdd9xXdbxX109xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX16bxX9cxX6xX39xX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xX3bxXexX82xX12xX0xX3bxXexXe3xX16xX4dxX1bxX12xX0xX3bxXexX6xXe3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX16xX1axX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3x10c27xXdxX1dxX39xXdbxX79xX1dxX0xX3bxXbxX12
congthanh