Ấm áp những hoạt động tri ân của phụ nữ Hà Tĩnh trong tháng 7
(Baohatinh.vn) - Dọn dẹp nhà cửa, tặng quà, trao nhà tình nghĩa... là những hoạt động được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh thực hiện trong tháng 7 với tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh - liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.
81d6x112d2x10c35xc9b4xf69fxdbf0xf948x11995xc073xX7x10159xd043xcce9xd6b2xba09x8dd5xX5x8f0bxXaxc271x101bbxa95fxX3x11acfxXbxX3x12519xX1xcaacxX19xccf4xX3xX1xb5f1xd780xXexX3xdc21x1068dxX19xX1dxX3xXexafabxXdxX3xb176xX19xX3xX4xafecxX6xX3xXbxX1x107daxX3xX19xX1bxX3xc537x8fc7xX3xXcxe2bexX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xd3f7xX0x85d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xde35xXaxX12x98b8xe475xX19xX3xX63x12280xXbxX3xX19xX1xX3cxX3xX4x10e3exX6xc020xX3xXex8db4xX19xX1dxX3xe4c6xe994xX3cxX75xX3xXexX2axX6xX20xX3xX19xX1xX3cxX3xXex1265bxX19xX1xX3xX19xX1dxX1xX3fxX6xbca8xX94xX94xX3xX5xX3cxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xX24xa6cbxbdb0xX4xX3xX4xX16xX4xX3xX4x101bcxXbxX3xX1xX25xXdxX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX1xaa94xX4xX3xX1xXdx1286exX19xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3x105cbxf21dxXdxX3xXexXb5xX14xX3xX5xf027xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX7xX2dxX7dxX3xX7x8268xX4xX3xX24xb13dxXdxX3xXe3xXe4xXdxX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xXacx11f05xX19xX1dxX3x900axXdxX19xX1xX3x125e0xX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7x8412xX75xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xd2b3xX3xX4xd125xX19xX1dxX3xXe3xXe4xXdxX3xX4xX16xX4xX1xX3xX14xX21xX19xX1dxX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd24cxX20xX63x120a1xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9674xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxa075xXdxX63xXexX1xce2axX3xd8eaxX2xe99exXbxe94bx128f6xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xd7dbxX2x93d9xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xc2dexX18axX1b0xc88fxX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axf859xX18axX18axXexX188xX17bxX1bdxX18ax10ccfxX5xX18axX94xc316xXbxX1dxbcd5xX2axX9xX1bdxX1b0xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX3bxX25xXdxX3x106d2xX3bxf502x10a41xX3xXexb6aexX19xX1xX3xXe3xffa4xX6xX3xXexa8f6xX3xX4xX1xb398xX4xX3xX63xX2dxX19xX1dxX3xX1xXacxX10exX19xX1dxX3xXexXacxf279xX19xX1dxX3xX19xX1xXe4xX3xX4xX16xX4xX3xX6xX19xX1xX3xX1xce3cxX19xX1dxX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX3xXcxX252xXcx8a79xX3xX24x108cexX3xX4xX1xXdx11b78xX19xX3xX24xXb5xX7dxX75xX3xX1xX153xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX272xX3xX252xX1dxX295xX3xX112xX6xX3x106aexfa07xX19xX1dxX3xX24fxX25xX4xX94xX94xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX179xX1b3xX63xX18axX18axX4fxX1bdxX1bdxX1b0xX17bxXexX4fxX188xX1b0xX1b0xX18axX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1b3xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX117xX6xX5xXdxX1dxX19xX177xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2axX17exXaxX12xX94xX94xX94xXe3xX3cxX3xX63xX2dxX19xX1dxX3xX1xX20xX6xX3xXexX2axXacxXe4xX4xX3xXexX25axX19xX1dxX3xXbxX1x103b7xX19xX3xX14xX25xX3xX2xX18axX3xX5xXdxXd2xXexX3xX19xX1bxX3xXcxX252xX292xX251xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1b0xX188xX4fxXexX188xX17bxX179xX17bxX2xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX4fxX1c5xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX66x11c8cxXbxX3xX19xX3cxX153xX75xX3xX163xX1xX31xX3xXexX51exX4xX1xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xXexX255xX19xX1xX94xX94xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1b0xX17bxX1bdxXexX1b3xX17bxX17bxX1b0xX1b3xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX179xX179xX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX94xX94xX94xX4xX283xX19xX1dxX3xX24xX20xX3cxX19xX3xX4xX16xX19xX3xX112xX25xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xXexX255xX19xX1xX3xX24xX295xX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX17bxX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xd391xX14xcd5axXdxX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX2xX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxc896xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3x10e21xX6bxX3xd2d4xXdxXd2xXexX3xX252xX6xX14xX3xd4fcxX19xX1xX3xX1xX283xX19xX1dxX75xX3xXexX1xX2dxX19xX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX75xX3xXexX1xXacxX10exX19xX1dxX3xX112xXdxX19xX1xX75xX3xX4xXcdxX7dxX3xXcxX252xX292xX251xX3xX4xX12cxX3xX1xX20xX3cxX19xX3xX4x1208fxX19xX1xX3xaafaxX1xX12cxX3xX6efxX1x8f33xX19xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX18axX188xXexX4fxX18axX17bxX1c5xX179xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX17bxX1b0xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX163xX16xX4xX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xX1xX25xXdxX3xX272xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX3xc606xX10exX19xX3xX24xX295xX3xXexX2axXdx9902xX19xX3xX6efxX1xX6xXdxX3xX63xX67xX19xX3xX63xX6bxXbxX3xX19xX1xX3cxX3xX4xX73xX6xX75xX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xXe3xXacx10f08xX19xX3xXexXacxXadxX4xX3xX4xX1xX20xX3xX6a3xX6bxX3xX6a6xXdxXd2xXexX3xX252xX6xX14xX3xX6afxX19xX1xX3xX1xX283xX19xX1dxX75xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1x113cfxX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX75xX3xX19xX1dxXacxX84bxXdxX3xX4xX12cxX3xX4xX12fxX19xX1dxX94xX94xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axX3xX63xXexX1xX7dxX14xX112xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX2xX1bdxXexX188xX18axX179xX1bdxX17bxX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1b0xX1bdxX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX94xX94xX94xXe3xX3cxX3xXexX2axX6xX20xX3xX1xX3cxX19xX1dxX3xXexX2axX6f5xX14xX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX75xX3xXexX1xXacxX10exX19xX1dxX75xX3xX112xXd2xX19xX1xX3xX112xXdxX19xX1xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX2xX179xXexX4fxX2xX188xX1c5xX4fxX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1c5xX17bxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX117xX6xX5xXdxX1dxX19xX177xX3xX1c9xX7dxX7xXexXdxbbf2xX153xX17exXaxX12xXcxX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX75xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXb5xXbxX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX3xXcxX1xX21xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX24xX295xX3xX7cxX7dxX153x12490xX19xX3xX1dxX12cxXbxX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX2xX1c5xX4fxX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX75xX3xXexX2axX51exX3xX1dxXdxX16xX3xX1xX10exX19xX3xX188xX17bxX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX75xX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xX1b0xX18axX3xXe3xXacxX84bxX19xX3xX1xX25xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXe3xX3cxX3xX19xX1dxXacxX84bxXdxX3xX4xX12cxX3xX4xX12fxX19xX1dxX75xX3xXe3xXd2xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6efxX1xX7dxX12fxX19xX3xXe3xXdxXb4cxX19xX3xX4xX16xX4xX3xX24xX3cxXdxX3xXexXacxX272xX19xX1dxX3xX19xXdxXd2xX14xX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX0xX10xX14xX12xX94xX0xX51xX10xX14xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX179xX1b3xX63xX18axX18axX1c5xX18axX18axX2xX179xXexX1bdxX18axX1b3xX2xX17bxX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX179xX1b0xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX94xX94xX94xXbxX1xX100xXdxX3xX1xXadxXbxX3xXe3xXe4xXdxX3xX3bxX25xXdxX3xX251xX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX163xX12fxX19xX1dxX3xX6xX19xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX3xX1dxXdx99d1xXbxX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xXe3xXacxX84bxX19xX3xXe3xX3cxX3xXexX78xX19xX1dxX3xX7cxX7dxX3cxX3xX4xX1xX20xX3xX1b0xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXexX21xXdxX3xX17dxX295xX3xXcxX1xX21xX4xX1xX3xX292xX7dxX2dxX19xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX1b0xX188xXexX1b0xX179xX17bxX4fxX1b0xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX179xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX3bxX25xXdxX3xXe3xXdxXb4cxX19xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX3xX252xX1dxX1xXdxX3xX292xX7dxX2dxX19xX3xXexX2axX6xX20xX3xX2xX17bxX18axX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX75xX3xXexX2axX51exX3xX1dxXdxX16xX3xX1xX10exX19xX3xX2xX1c5xX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXe3xX3cxX3xX112xX3cxX19xX3xX1dxXdxX6xX20xX3xX19xX1xX3cxX3xX14xX16xXdxX3xXb5xX14xX3xXexX8bxX19xX1xX3xXexX1xXacxX10exX19xX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX1xX25xXdxX3xXe3xXdxXb4cxX19xX3xX19xX1dxX1xdd36xX20xX3xX272xX3xX17dxX295xX3xX163xX25exX3xX2b3xX21xX14xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX1b0xX4fxXexX1b3xX4fxX1b0xX179xX179xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX17bxX18axX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX3bxX25xXdxX3xX251xX1xX36xX3xX19xX1bxX3xXbxX1xXacxX84bxX19xX1dxX3xX150xXfcxX4xX3xX3bxX3cxX75xX3xXbxX1xXacxX84bxX19xX1dxX3xXcxX1xX21xX4xX1xX3xd08fxX7dx12064xX3xX683xXcxX251xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX699xX3xX24xX295xX3xX24xX29axX19xX3xXexX1xX6f5xX14xX3xX1x9cbdxXdxX3xXe3xX3cxX3xXexX2axX6xX20xX3xX7cxX7dxX3cxX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4xX12cxX3xX1xX20xX3cxX19xX3xX4xX6ebxX19xX1xX3xX6efxX1xX12cxX3xX6efxX1xX6f5xX19xX3xXexX2axXb4cxX19xX3xX24xX51exX6xX3xX112xX3cxX19xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX1bdxX4fxXexX1b3xX2xX2xX17bxX1b3xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1b3xX1b0xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX117xX6xX5xXdxX1dxX19xX177xX3xX1c9xX7dxX7xXexXdxXb12xX153xX17exXaxX12xXcxX21xXdxX3xX163xX6xX19xX3xX24fxX25xX4xX75xX3xX2xX1c5xX51xX2xX1c5xX3xX1xX25xXdxX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX4xXb5xXbxX3xX17dxX295xX3xX24xX295xX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xX63xX67xX19xX3xXe3xXd2xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX16xX4xX3xXexXacxXadxX19xX1dxX3xX24xX3cxXdxX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX75xX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xX19xX1xX3cxX3xX272xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX75xX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX2xX1bdxX18axX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xXexX2axX51exX3xX1dxXdxX16xX3xX1b0xX4fxX75xX179xX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX24xX100xXdxX3xXexXacxXadxX19xX1dxX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX94xX3xX0xX10xX14xX12xX683xc265xX19xX1xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX3xX6efxX29axXexX3xX19xX100xXdxX3xXe3xXe4xXdxX3xX3bxX25xXdxX3xX251xX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX163xX12fxX19xX1dxX3xX6xX19xX3xXexX255xX19xX1xX3xXe3xX3cxX3xX4xX16xX4xX3xX19xX1xX3cxX3xX1xX6ebxX20xX3xXexX2dxX14xX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX7cxX7dxX3cxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXexX21xXdxX3xX17dxX295xX3xXcxX283xX19xX1dxX3xX24fxX25xX4xX75xX3xX251xX1xXd36xX3xX24fxX25xX4xX75xX3xXcxX1xXacxX84bxX19xX1dxX3xX252xX1dxX6xX75xX3xX292xX7dxX2dxX19xX3xX24fxX25xX4xX699xX94xX0xX51xX10xX14xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX188xX17bxXexX179xX179xX17bxX18axX188xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1c5xX1c5xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX117xX6xX5xXdxX1dxX19xX177xX3xX1c9xX7dxX7xXexXdxXb12xX153xX17exXaxX12xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX3xa0b9xX1xXb4cxX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xX63xX67xX19xX3xX63xX6bxXbxX3xX19xX1xX3cxX3xX4xX73xX6xX75xX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xXe3xXacxX84bxX19xX3xX1xX25xX3xX4xX1xX20xX3xX17bxX2xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX17exX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX2xX179xX1bdxX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xXe3xXe4xXdxX3xXexX25exX19xX1dxX3xX7xX100xX3xXexXdxc6e3xX19xX3xX1dxX3fexX19xX3xX1b0xX17bxX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX3xX4xX283xX19xX1dxX3xX14xX25xXexX3xX7xX100xX3xX1xXdxXd2xX19xX3xXe3xa387xXexX75xX3xXexX1xe00fxX3xX112xX6ebxX20xX3xX1xXdxX824xX14xX3xX153xX3xXexX29axX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX188xX1c5xXexX1c5xX1c5xX17bxX1bdxX2xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX4fxX4fxX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX163xX16xX4xX3xX4xXb5xXbxX3xX3bxX25xXdxX3xX251xX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX2b4xX19xX1dxX3xX24fxX3fxX19xX1xX3xX4x11ae3xX19xX1dxX3xX24xX295xX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xXexX1xX6f5xX14xX3xX1xX1087xXdxX3xXe3xX3cxX3xXexX78xX19xX1dxX3xX17bxX1bdxX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xXexX2axX51exX3xX1dxXdxX16xX3xX1dxX3fexX19xX3xX2xX17bxX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX94xX94xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX1bdxX17bxX179xXexX179xX18axX1b0xX1bdxX179xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX4fxX188xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX12xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX2b3xX262xX4xX3xXcxX1xX67xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX1xXadxXbxX3xXexX25exX19xX1dxX3xX63xX67xX19xX3xXe3xXd2xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXe3xXacxX84bxX19xX3xXe3xX3cxX3xX19xX10exXdxX3xXexX1xX84bxX3xXexXcdxX3xX4xX31xX6xX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX3xXcxX2axX3fexX19xX3xX6a6xX6f5xX19xX3xXcxX106bxX3xX683xXexX1xX12fxX19xX3xXcxX2dxX19xX3xX24fxX25xX4xX75xX3xX17dxX295xX3xXcxX2dxX19xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX699xX94xX94xX94xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX163xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX63xXexX1xX177xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX177xX3xX188xX2xX18axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX51xX51xXdxX94xX112xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xX94xXe3xX19xX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX17bxX17bxX63xX18axX18axX179xX18axX188xX18axX18axXexX1bdxX179xX179xX1b3xX2xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxX1ccxX2axX9xX1b3xX1b0xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX172xXdxX63xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX2xX18axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX6xXbxXexXdxX20xX19xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX117xX6xX5xXdxX1dxX19xX177xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2axX17exXaxX12xX94xX94xX94xX3xXe3xX3cxX3xXexX2axX6xX20xX3xX4xX16xX4xX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXexX2axXb4cxX19xX3xXexX20xX3cxX19xX3xX1xX7dxX153xXd2xX19xX0xX51xXbxX12xX0xX112xX5xX20xX4xX6efxX7cxX7dxX20xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX2axXdxX4xX1xX63xX6xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX20xX63xX153xXaxX12xXcxX25axX3xX24xX3fexX7dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xX24xX29axX19xX3xX19xX6xX153xX75xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXb5xXbxX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX20xX3cxX19xX3xXexX255xX19xX1xX3xX24xX295xX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xX4xX16xX4xX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xX4xX12cxX3xX106bxX3xX19xX1dxX1xX3fxX6xX3xX24xX824xX3xX4xX1xX6f5xX14xX3xX5xX20xX75xX3xX1dxXdxXd36xXbxX3xX24x123e5xX75xX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXe3xXdxXb4cxX19xX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xXacxX10exX19xX1dxX75xX3xX112xXd2xX19xX1xX3xX112xXdxX19xX1xX75xX3xXexX1xX2dxX19xX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX5xXdxXd2xXexX3xX7xX11fxX75xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX94xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXb5xXbxX3xX24xX295xX3xXexX2axX6xX20xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX1dxX3fexX19xX3xX2xX94xX17bxX18axX18axX3xX7xX7dxXb5xXexX3xX7cxX7dxX3cxX3xXe3xXe4xXdxX3xXexX25exX19xX1dxX3xXexX2axX51exX3xX1dxXdxX16xX3xX1dxX3fexX19xX3xX1bdxX17bxX18axX3xXexX2axXdxXd2xX7dxX3xX24xX2b4xX19xX1dxX3xXe3xX3cxX3xX1xX7dxX153xX3xX24xX25xX19xX1dxX3xX2xX94xX18axX18axX18axX3xX19xX1dxX3cxX153xX3xX4xX12fxX19xX1dxX3xX1dxXdxXd36xXbxX3xX4xX16xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4xX1xX255xX19xX1xX3xXexX2axX6xX19xX1dxX3xX19xX1xX3cxX3xX4xX73xX6xX75xX3xXe3xXacxX84bxX19xX3xXexXacxXadxX4xX94xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX7dxXexX1xX20xX2axXaxX12xX163xX1xX31xX3xXexX51exX4xX1xX3xX3bxX25xXdxX3xX24fxX3bxX251xX252xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX66xXacxX10exX19xX1dxX3xXcxX1xX51exX3xX3bx922bxX19xX1dxX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xX51xX112xX5xX20xX4xX6efxX7cxX7dxX20xXexX10xX12xX0xX63xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX2axX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX117xXexX1xX7dxX14xX112xX117xX6xX19xX63xX117xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b3xX20xX3cxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXb4cxX19xX3xX6a6xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX19xX1xX3cxX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX16xXdxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX272xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX3xX81axX10exX19xXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX19xX1xXdxXbxX117xX4xX6xX7dxX117xX153xX10xX7dxX117xXexX1xX7dxX20xX19xX1dxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1xX117xX19xXdxX10xX19xX117xXe3xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX117xXexX6xX19xX1dxX117xX19xX1xX6xX117xX19xX1xX6xX19xX117xX6xXdxX117xX4xX1xX20xX117xX1dxXdxX6xX117xX63xXdxX19xX1xX117xX4xX1xXdxX19xX1xX117xX7xX6xX4xX1xX117xX20xX117xX1xX7dxX20xX19xX1dxX117xX7xX20xX19xX51xX2xX1b3xX17bxX1b3xX4fxX18axX94xX1xXexX14xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX14xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b0xX18axX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX1c5xX188xX63xX179xX2xX1b3xX1bdxX188xX2xX1b0xXexX1bdxX18axX1b0xX1c5xX4fxX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b3xX20xX3cxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXb4cxX19xX3xX6a6xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX19xX1xX3cxX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX16xXdxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX272xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX3xX81axX10exX19xXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX19xX1xXdxXbxX117xX4xX6xX7dxX117xX153xX10xX7dxX117xXexX1xX7dxX20xX19xX1dxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1xX117xX19xXdxX10xX19xX117xXe3xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX117xXexX6xX19xX1dxX117xX19xX1xX6xX117xX19xX1xX6xX19xX117xX6xXdxX117xX4xX1xX20xX117xX1dxXdxX6xX117xX63xXdxX19xX1xX117xX4xX1xXdxX19xX1xX117xX7xX6xX4xX1xX117xX20xX117xX1xX7dxX20xX19xX1dxX117xX7xX20xX19xX51xX2xX1b3xX17bxX1b3xX4fxX18axX94xX1xXexX14xXaxX12xX2b3xX20xX3cxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXb4cxX19xX3xX6a6xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX78xX19xX1dxX3xX19xX1xX3cxX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX16xXdxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX272xX3xX3bxXacxX10exX19xX1dxX3xX81axX10exX19xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2b3xX20xX3cxX19xX3xX4xX10exX3xX7xX272xX3xX6a6xXdxX10xXexX4xX20xX14xX112xX6xX19xX6efxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX1xXadxXbxX3xXe3xXe4xXdxX3xX150xXd2xX19xX1xX3xXe3xXdxXd2xX19xX3x83b1xX3xX1xX67xX4xX3xX163xX25exX3xXexX2axX7dxX153xX1513xX19xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX1xX6f5xX14xX3xX6efxX1xX16xX14xX3xX7xX262xX4xX3xX6efxX1xX1087xX10xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xXacxX10exX19xX1dxX3xX112xXdxX19xX1xX75xX3xX112xXd2xX19xX1xX3xX112xXdxX19xX1xX17exX3xXexX2axX6xX20xX3xX19xX1xX3cxX3xX19xX1xX2dxX19xX3xX16xXdxX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX8bxX19xX1xX3xX4xX1xX878xX19xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX94xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX252xX1dxXacxX84bxXdxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXe3xX3cxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX5xX100xXdxX3xXe3xX1513xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX10xX51xX19xX1dxX7dxX20xXdxX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX117xXe3xX6xX117xX19xX1xX7dxX19xX1dxX117xX5xX20xXdxX117xXe3xX10xX117xXexX2axXdxX117xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1dxX117xX4fxX51xX2xX1b3xX17bxX1b3xX2xX1c5xX94xX1xXexX14xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX14xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b0xX18axX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1b3xX51xX2xX1bdxX1c5xX63xX17bxX1b0xX18axX188xX179xX18axX179xXexX1b0xX1b3xX2xX18axX179xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX252xX1dxXacxX84bxXdxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXe3xX3cxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX5xX100xXdxX3xXe3xX1513xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX10xX51xX19xX1dxX7dxX20xXdxX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX117xXe3xX6xX117xX19xX1xX7dxX19xX1dxX117xX5xX20xXdxX117xXe3xX10xX117xXexX2axXdxX117xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1dxX117xX4fxX51xX2xX1b3xX17bxX1b3xX2xX1c5xX94xX1xXexX14xXaxX12xX252xX1dxXacxX84bxXdxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXe3xX3cxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX5xX100xXdxX3xXe3xX1513xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xXe3xX1513xX75xX3xX4xX16xX4xX3xXexX25exX3xX4xX1xX262xX4xX3xX24xX20xX3cxX19xX3xXexX1xX824xX75xX3xX63xX20xX6xX19xX1xX3xX19xX1dxX1xXdxXd2xXbxX75xX3xX19xX1dxXacxX84bxXdxX3xX63xX2dxX19xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX5xX21xXdxX3xX4xX283xX19xX1dxX3xX1xXacxXe4xX19xX1dxX3xXe3xX1513xX3xX19xX1dxXacxX84bxXdxX3xX4xX12cxX3xX4xX12fxX19xX1dxX3xXe3xXe4xXdxX3xX4xX16xX4xX1xX3xX14xX21xX19xX1dxX3xX112xX1b98xX19xX1dxX3xX19xX1xXdxX1513xX7dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xX106bxX3xX19xX1dxX1xX3fxX6xX75xX3xXexX1xXdxX29axXexX3xXexX1xXcdxX4xX94xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xXecxX19xX1dxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xX4xX31xX6xX3xXexX7dxX25exXdxX3xXexX2axX1540xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX10xX51xX6xX14xX117xX5xX20xX19xX1dxX117xX19xX1xX7dxX19xX1dxX117xX1xX20xX6xXexX117xX63xX20xX19xX1dxX117xXexX2axXdxX117xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1dxX117xX4fxX117xX4xX7dxX6xX117xXexX7dxX20xXdxX117xXexX2axX10xX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX51xX2xX1b3xX17bxX179xX2xX1b3xX94xX1xXexX14xXaxX12xX0xXdxX14xX1dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX14xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b0xX18axX51xX19xX10xX172xX7xX51xX1b0xX18axX1b0xX1c5xX51xX2xX1b0xX1b3xX63xX18axX1b0xX1bdxX18axX1b0xX2xX1c5xXexX1b0xX1c5xX2xX17bxX2xX5xX18axX94xX1c9xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX3xX19xX1bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xXexX2axX20xX19xX1dxX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXe3xX12xX0xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xXecxX19xX1dxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xX4xX31xX6xX3xXexX7dxX25exXdxX3xXexX2axX1540xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xXaxX3xX1xX2axX10xXb12xX9xXaxX51xX63xX20xX6xX19xX117xXexX1xX10xX51xX6xX14xX117xX5xX20xX19xX1dxX117xX19xX1xX7dxX19xX1dxX117xX1xX20xX6xXexX117xX63xX20xX19xX1dxX117xXexX2axXdxX117xX6xX19xX117xXexX1xX6xX19xX1dxX117xX4fxX117xX4xX7dxX6xX117xXexX7dxX20xXdxX117xXexX2axX10xX117xX1xX6xX117xXexXdxX19xX1xX51xX2xX1b3xX17bxX179xX2xX1b3xX94xX1xXexX14xXaxX12xX13xX14xX3xX5xXecxX19xX1dxX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xX4xX31xX6xX3xXexX7dxX25exXdxX3xXexX2axX1540xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX20xX19xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX14acxX1xXfcxX4xX3xX7xX2dxX7dxX3xX24xX21xX20xX3xX5xX106bxX3xe471xX7dxX100xX19xX1dxX3xX19xXacxXe4xX4xX3xX19xX1xXe4xX3xX19xX1dxX7dxX2b4xX19xfd84xX75xX3xX19xX1xX1bxX19xX1dxX3xX19xX1dxX3cxX153xX3xXexX1xX16xX19xX1dxX3xX4fxX3xX5xX51exX4xX1xX3xX7xX73xX75xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXb5xXbxX3xX112xX25xX3xX2b3xX20xX3cxX19xX3xX272xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX19xX1xX3xX24xX295xX3xXexX2axXdxX824xX19xX3xX6efxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX1513xX7dxX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX19xX1dxX3xX106bxX3xX19xX1dxX1xX3fxX6xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xX29axX3xX1xXd2xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX24xXdxX3xXexX2axXacxXe4xX4xX94xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX7dxX5xX12xX0xX63xXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xX51xX63xXdxXe3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6afxX7dxXexX1xX20xX2axXaxX12xX251xX6a6xX117xX163xXcxX6a6xX0xX51xXbxX12
PV-CTV