Xem lại clip Công Phượng cùng đồng đội vùi dập U19 Australia 5-1
(Baohatinh.vn) - Cùng xem lại trận thắng U19 Australia 5-1 của Công Phượng và đồng đội hồi năm 2013, trước khi U23 Việt Nam gặp U23 Australia ở VCK U23 châu Á.
fb76x121d8x1a587x19944x107a2x10ceax15238x15631x17461xX7x18d44x12fccx11802x10ad9x16548x11402xX5x11afaxXax19850x19c6exX10x1654cxX3xX5x1726fxXdxX3xX4xX5xXdxXbxX3x19350x17debx12f17x1492axX3xfbc6xX1x1a0c9x15493xX22xX23xX3xX4x14fc2xX22xX23xX3x153dex1305fxX22xX23xX3xX31x1366bxXdxX3x13b2bxX2dxXdxX3x15331x15e67xXbxX3x108d8xX2x19144xX3x1530ex15140xX7xXex16450xX6xX5xXdxX6xX3xfdadx1741bxX2xX0x13ae4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18a4cxX10xX6xX3exXaxX12xX20xX2dxX22xX23xX3x1a799xX10xX15xX3xX5xX18xXdxX3xXexX4axX3fxX22xX3xXexX1x17a85xX22xX23xX3xX42xX2xX44xX3xX46xX47xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX50xX51xX2xX3xX4x188cbxX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX28xX22xX23xX3xX3ax16fc9xX3xX31xX32xX22xX23xX3xX31xX37xXdxX3xX1xX32xXdxX3xX22x1a01cxX15xX3x1a24ex1a14bxX2x16f1cx145ecxX3xXexX4axX27x182b9xX4xX3x18065xX1xXdxX3xX42xXb7xXbaxX3x19f6fxXdx18fb2xXexX3x17d45xX6xX15xX3xX23x19baexXbxX3xX42xXb7xXbaxX3xX46xX47xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3x15994xX3xXcbxX20x19257xX3xX42xXb7xXbaxX3xX4xX1xfe5axX47xX3xff3ax1923axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX22xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX54xX6xXbxXbxX7xX54x10cf6xXbxX10xX22xX54xX15xX10xX3exXdxX6xX54xXexX1xX47xX15x112efx1762fxXbxX9xX22xX10x19e8fxX7xX54xX2x15406xXb8xXb7xX54xX2xXb8xX50xX3exXb8xXb8x106b7xX50x1600exX143xXb7xXexX137xX50xX50xX141xX5xX143xXf6x111f6xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX4xX10xX51xX11exX12dxX14exX10xX4xXexX3xX3exX23xX15xX10xX3exXdxX6xX3xX3axXdxX3exX10xX11exX3xX15xXbxX143xXaxX3xX3exX6xXexX6xX51xXex14538xXbxX10xX9xXaxX3axXdxX3exX10xX11exX54xX15xXbxX143xXaxX3xX3exX6xXexX6xX51xX10xX22xX4xX11exX3exX10xX9xXaxX11exXd0xXbxX14exX4xX10xX5xX63xX44xX25x13ffexX2xX1xX12dxX63xX14ex15215x1836exX12dxX20xX6xX7xXcxX23x124e1x105d7xX3ax17d3exX5xX54xX4axX50xXb7xX2xXbaxX14exXd0xX3ax14f15x15c1cxX47xXbaxX12dxX14exX2xXcbxX10xX47x11bbbxXb7xX1b3xXc3x14910xX1b6xXcbxXcbxX15xXeaxX14exXcxX10xX63xX1b4xX10xXexX10xX1abxX11exX137x16a1bxXbaxX22xX1b6xX1acxX42xX3exX25xX12dx1a276xX1e0xXb7xXcxX6xX1xXbaxXcbx133fdxX1a5xX4axX13xX1e0xXexXdxX3axX141xXc3xX1abxX1a5xX22xX133xX50xX4axX1a5xX17exX14ex10dd9xX137xX1c2xX133xX1cbxXbaxX1a5xXaxX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX22xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX47xX15xX12dxX3xX3exX1xXdxX3exX10xXaxX3xX7xXexX17exX5xX10xX9xXaxX133xXdxX3exXexX1x130e5xX50xX143xXb8xXbxX6ex140f6xX1xX10xXdxX23xX1xXexX24bxXbaxX1e0xX44xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6exX10xX15xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX5xXdxXbxX3xX4xX11exX22xX23xX3xXbxX1xX47xX11exX22xX23xX3xX4xX47xX22xX23xX3xX3exX11exX22xX23xX3xX3exX11exXdxX3xX3axX47xXdxX3xX3exX6xXbxX3xX47xX2xX44xX3xX6xX47xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX50xX3xX2xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24bxX54xX54xXdxXf6xX12dxX6xX11exX1xX6xXexXdxX22xX1xXf6xX3axX22xX54xX22xX10xX133xX7xX54xX2xX137xXb8xXb7xX54xX2xXb8xX50xX3exXb8xXb8xX1e0xXb8xXb7xX143xX2xXexXb7xX143xX50xX141xX5xXb8xXf6xX14exXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102d0xX11exX47xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX54xX1xX0xX54xXbxX12