Châu Âu nắng nóng kỷ lục
Tây Ban Nha, Pháp và các quốc gia Tây Âu khác cuối tuần qua hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, dẫn đến một số đám cháy rừng.
c24dx1227bxc40ax12bddx15746x1100cx1620fx15378x1513exX7x1122dx16201x17197x17b97x15ca6x10b31xX5x11499xXax128a6x13506xX1x175edxf2cdxX3xdeedxX16xX3xdbfaxc581xX1bxd8b2xX3xX1bx13db9xX1bxX1exX3x1590bx135c5xX3xX5x184c4xX4xX0xf8e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17404xX10xX6x17797xXaxX12xXcxX15x12f07xX3x151b4xX6xX1bxX3x173d6xX1xX6x1503fxX3x17bedxX1x15840xXbxX3x10517x17a1fxX3xX4xX50xX4xX3x1821cxX16x111dexX4xX3xX1exXdxX6xX3xXcxX15xX43xX3xX18xX16xX3xX25xX1xX50xX4xX3xX4xX16xX5cxXdxX3xXexX16xf8bfxX1bxX3xX5axX16xX6xX3xX1x13ce4xX1bxX1exX3xX4xX1x13403xX16xX3xed4ex13188xXexX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX1exX6xX43xX3xX1exX1cxXexX4cxX3xX3exe027xX1bxX3xX87xc392xX1bxX3x13ecfx168ddxXexX3xX7xX5cxX3xX87xX50xXa6xX3xX4xX1xX50xX43xX3x10422x1808exX1bxX1ex103d1xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45x1204dxX3exX43xXaxX12x16fa0xX7exX4xX3xX1bxX1xXdxe8b9xXexX3xX1x11f24xX1bxX3x1736cx1743dxX3xX87xXa7xX3xX13xX3xX87x16edaxX88xX4xX3xX1exX1xXdxX3xX1bxX1x160f4xX1bxX3xddf9xX3xX4xX50xX4xX3xX25xX1xX16xX3xX53x12374xX4xX3xX4xf15fxX6xX3xXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xX7xX16xX5cxXexX3xXexX16xX76xX1bxX3xX5axX16xX6xXbaxX3xX13xXdbxX3xX5axX16xX6xX1bxX3xXbxX1x1137cxX1bxX3xX7exX1bxX1exX3xX25xX1xf202xX1bxX3xX4x13771xXbxX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX7exX1bxX1exX3xXbxX1xX21xX3xX53xdf37xXdxX3xXa6xXa7xXexX3xX7xX5cxX3xX53xX29xX3xX4xX1xX50xX43xX3xXb6xXb7xX1bxX1exX3xXf4xX3xXa6xXdx1043axX1bxX3x127eaxX1cxX4xX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX1bxX54xX43xX3xX1xd0f8xXa6xX3xX2x10a25xX2cx162a8xXbaxX3xf9f9xX29xX3xX4xX1xX50xX43xX3xX87xX50xX1bxX1exX3xX167xX50xXcbxX3xX87xXa7xX1bxX1exX3xX1bxX1xX138xXexX3x171f0xX12bxX43xX3xXb6xX6xX3xXf4xX3xX3exf5adxX43xX3xX1bx183c0xXdxX3x12dd7xXdxX10xXb6xXb6xX6xX3xX3exX10xX3xX13xX16xX5xX10xX167xXb6xX6xX3xX87xX1a3xX3xXbxX1xX50xX3xX1xX103xX43xX3xX1xXdbxX1bxX3x13987xf2d1xXbaxXdfxXdfxXdfxX3xX1xX6xX3xXb6xXb7xX1bxX1exX4cxX3xXexX1xX10xXcbxX3xX4xX1xfb0axX1bxX1xX3xX5axX16xX43xX164xX1bxX3xX25xX1xX16xX3xX53xXffxX4xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xe82fxXffxX4xX3xX5xXe7xX88xX1bxX1exX3xX4xX7exX16xX3xX1x173afxX6xX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX3exX84xX16xX3xX1xXdbxX1bxX3xX53xX54xXcbxX3xX87x182e4xXa6xX3xX87xX1a3xX3xX1exXdxX1a7xXbxX3xX53xXdxXd7xX4xX3xX4xX1x15dcfxX6xX3xX4xX1xX50xX43xX3xXexX1xX16xXf1xX1bxX3xX5xX88xXdxX3xX1xXdbxX1bxXbaxX3xX49xX1exXe7x1384bxXdxX3xX3exX15xX1bxX3xX4xX103xX6xX3xX25xX1xXcbxX12bxX1bxX1exX3xX1cbxXdfxX3xX1bxX1exX175xXdxX3xX5xX54xX1bxX1exX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX7xXdbxX3xXexX50xX1bxX3xX87xX1a3xX3xX87xXe7xX88xX4xX3xXbxX1x15c42xXbxX3xXexXb6xXf4xX3xX53xX164xX3xX1bxX1xX54xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX0xXdxXa6xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xXb6xX3xX3exXexX1xX16xXa6xX167xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax12524xXdxX3exXexX1x18200xX3xX17bxX2xX1ccxXbxX199x143d2xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2e6xX3xXdexX2xXdfxXbxX199xX2edxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxXbaxX167xX6xXcbxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXbaxX53xX1bxX2cxX1bxX10xX2e1xX7xX2cxX1cbxX1cbxX1cbxX1ccxX2cxX2xXdfx14ddaxX3exX2xX2xXdexX2xX17bxX1ccx186e2xXexXdexX2xX2xXdexX1cbxX5xXdfxXbax13db7xXbxX1ex1856axXb6xX9xX179xX1ccxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xXaxX3xX2e1xXdxX3exXexX1xX9xXaxX17bxX2xX1ccxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxXdexX2xXdfxXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcbxX1bxXaxX12xX49xX1exXe7xX266xXdxX3xX3exX15xX1bxX3xX87xXdxX3xX5axX16xX6xX3xXa6xXa7xXexX3xX167xXdx14508xX1bxX3xX167xX50xXcbxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xXdexX17bxX3xX87xXa7xX3xX13xX3xXexfa27xXdxX3xX45xXdxX5xX167xX6xXcbxX4cxX3xXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xX1bxX1exX54xX43xX3xX2xX329xX2cxX17bxXbaxX3x11602xX1bxX1xX2e6xX3x162a4xX10xX16xXexX10xXb6xX7xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX13xX1xX50xX43xX3xXb6xXb7xX1bxX1exX3xX4xf3d4xX1bxX1exX3xX199xX12bxX43xX3xXb6xX6xX3xXf4xX3x17adaxX7exX4xX4cxX3xX1bxXdbxXdxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX5xX23axX1bxX3xXexX149xXdxX3x160ecxX321xX3xX87xXa7xX3xX13xX3xXf4xX3xX4xX50xX4xX3xX167xX6xX1bxX1exX3xXbxX1xX1e2xX6xX3xX87xX175xX1bxX1exX3xX45xXb6xX6xX1bxX3exX10xX1bxX167xX16xXb6xX1exX4cxX3xXcxX1xX16xXb6xXdxX1bxX1exXdxX6xX3xX53xX54xX3xX1aaxX6xX4xX1xX7xX10xX1bxXbaxX3xXcxX3c0xXdxX3xXexX1xX54xX1bxX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX13xXcbxXexXexX167xX16xX7xX4cxX3xX167xX6xX1bxX1exX3xX45xXb6xX6xX1bxX3exX10xX1bxX167xX16xXb6xX1exX4cxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX5xX54xX3xX436xX321xX4cxX329xX3xX87xXa7xX3xX13xX4cxX3xXa6xX7exX4xX3xX4xX6xXcbxX3xX1bxX1xX138xXexX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xXexX1xX50xX1bxX1exX3xX17bxX3xXf4xX3xX41cxX7exX4xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX13xX1xX1e2xX1bxX1xX3xX5axX16xX43xX164xX1bxX3xX87xX84xX6xX3xXbxX1xXe7xXdbxX1bxX1exX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xXa6xXa7xXexX3xX87xX50xXa6xX3xX4xX1xX50xX43xX3xXf4xX3xX45xXb6xX6xX1bxX3exX10xX1bxX167xX16xXb6xX1exX4cxX3xX1bxX1exXcbxX3c0xXdxX3xX175xX3xXexX1xX103xX3xX87xX175xX3xX45xX10xXb6xX5xXdxX1bxX4cxX3xX87xX1a3xX3xX25xX1xXdxXa3xX1bxX3xX329xXdfxXdfxX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX7xXdbxX3xXexX50xX1bxX4cxX3xX53x11854xX3xX1bxX1exd4c3xX1bxX3xX5x16eb0xX6xX3xX87xX10xX3xX3exX564xX6xX3xX436xX2cxXdexX3xXexX1xX84xX3xXexXb6xX138xX1bxX3xXcxXb6xX10xX16xX10xX1bxX167xXb6xXdxX10xXex166a9xX10xX1bxXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xXcxX3c0xXdxX3xX167xX6xX1bxX1exX3xX17exXcbxXb6xX6xXb6xX5xX167xX10xXb6xX1exX4cxX3xXbxX1xX1e2xX6xX3xXexX15xX43xX3xX1bxXe7xX149xX4xX3x12519xXcbxX4cxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX87xX3c0xXexX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xX436xX17bxX4cxX1ccxX3xX87xXa7xX3xX13xX3xXf4xX3xXexX1xX84xX3xXexXb6xX138xX1bxX3x15727xX10xX5xX3exX25xXdxXb6xX4xX1xX4cxX3xX1exXdxX50xXbxX3xX167xXdxX23axX1bxX3xX1exXdxX149xXdxX3xX53xX149xXdxX3xXcxX1xX29xX43xX3xX1aaxf507xXbaxX3xX17exXdxXd7xX1bxX3xX25xX1xX1e2xX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3x177b3xd0f9xXd0x11ab5xX3xX4xX103xX6xX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX1bxX54xX43xX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xXexX1xX50xX1bxX1exX3xX17bxX3xX1bxX54xX43xX3xX87xX1a3xX3xX4xX1xX7exX1bxX1exX3xX25xXdxXa3xX1bxX3xX7xX5cxX3xX1bxX1exX54xX43xX3xX53xXe7xX88xXexX3xX436xXdfxX3xX87xXa7xX3xX13xX3xX1exX138xXbxX3xX87xX175xXdxX3xX167xX560xX1bxX1xX3xXexX1xXe7xX266xX1bxX1exXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX4exX1xX76xX1bxX3xX5xX149xX1bxX3xXcxX1xX29xX43xX3xX1aaxX617xX3xX4xX40fxX1bxX1exX3xX1xX7exX1bxX1exX3xX4xX1xX84xX16xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exXbaxX3xX13xXdbxX3xX5axX16xX6xX1bxX3xX25xX1xX1e2xX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX1bxX54xX43xX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xX1bxX1exX54xX43xX3xX2xX179xX2cxX17bxX3xX4xX1xX7exX1bxX1exX3xX25xXdxXa3xX1bxX3xXexX1xX23axXa6xX3xX1bxX1xXdxX164xX16xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX167xX84xX3xXbxX1xX50xX3xX53x12152xXbaxX3x1817cxX1xXdxX3xX62cxX10xX1bxX10xX53xX6xX3xX1bxX1exXa7xXexX3xX1bxX1exX3c0xXexX3xX3exXe7xX149xXdxX3xX4xX50xXdxX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX436xX1ccxX3xX87xXa7xX3xX13xX4cxX3xXa6xXa7xXexX3xX7xX5cxX3xXexX1xX84xX3xXexXb6xX138xX1bxX3xX25xX1xX50xX4xX3xX4xX40fxX1bxX1exX3xX1exX1xXdxX3xX1bxX1xXf1xX1bxX3xXa6xX7exX4xX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX4xX6xXcbxX4cxX3xX1bxX1xXe7xX3xXf4xX3xX49xX10xX16xX4xX1xX6xXexX10xX5xX3xX53xX54xX3xX5f3xX6xX1xX43xX4cxX3xX1bxX164xX1bxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX53xXe7xX88xXexX3xXa6xX7exX4xX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xX436xXdexX3xX87xXa7xX3xX13xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX41cxX54xXdxX3xX25xX1xX1e2xX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3xX5axX16xX5cxX4xX3xX1exXdxX6xX3xXd0xX10xXexX10xXcbxX3xX5f3xXb6xX6xX1bxX4xX10xX3xX4xX103xX6xX3xX4exX1xX50xXbxX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xX45xXdxX6xXb6xXb6xXdxXexX58axX4cxX3xX25xX1xX16xX3xX1bxX1exX1x145daxX3xXa6xX50xXexX3xX53xX10xX1bxX3xX167xXdxX3a7xX1bxX3xX1bxe8aaxXdxX3xXexXdxXa3xX1bxX1exX3xXf4xX3xXbxX1xX1e2xX6xX3xXexX15xX43xX3xX1bxX6xXa6xX4cxX3xX1exX1xXdxX3xX1bxX1xXf1xX1bxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX4xX6xXcbxX3xX1bxX1xX138xXexX3xXa6xX564xXdxX3xXexX1xX266xXdxX3xX87xX3c0xXdxX3xX53xX54xXcbxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX2xX321xX2cxX17bxX4cxX3xX53xX149xXdxX3xXdexX1cbxX4cxX179xX3xX87xXa7xX3xX13xXbaxX3xX49xX1xXdxX164xX16xX3xX1bxXdbxXdxX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xX25xX1xX16xX3xX53xXffxX4xX3xX4xX40fxX1bxX1exX3xX53xXe7xX88xXexX3xX1bxX1exXe7xX723xX1bxX1exX3xXdexXdfxX3xX87xXa7xX3xX13xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12x15092xXcbxX3xX1exXdxX149xXdxX3xX4xX1xX7exX4xX3xX4xX138xXa6xX3xXexX1cxXa6xX3xXf4xX3xX7xX175xX1bxX1exX3xX1aaxX10xXdxX1bxX10xX4cxX3xX1bxX1xX24cxX1bxX1exX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxX3xX3exX15xX1bxX3xX4exX6xXb6xXdxX7xX3xX1bxX1exXa7xXexX3xX1bxX1exX3c0xXexX3xX87xX1a3xX3xXexX560xXa6xX3xX87xXa3xX1bxX3xX4xX50xX4xX3xX87xX54xXdxX3xXbxX1xX16xX1bxX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX4xX103xX6xX3xXexX1xX54xX1bxX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX87xX3a7xX3xX5xX54xXa6xX3xX3exX84xX16xX3xXcbxXdxX3xX167xX7exX4xXbaxX3xda8fxX41cxX15xX43xX3xX5xX54xX3xX87xX88xXexX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX7xX149xXa6xX3xX1bxX1xX138xXexX3xXexXb7xX1bxX1exX3xX87xXe7xX88xX4xX3xX1exX1xXdxX3xX1bxX1xXf1xX1bxX3xXf4xX3xX4exX1xX50xXbxX3xX25xX3a7xX3xXexXb7xX3xX1bxce92xXa6xX3xX2xX179xXdexX329x11533xX4cxX3xXd0xX6xXexXexX1xXdxX10xX16xX3xX1aaxXcbxXb6xX10xX5xX4cxX3xX1bxX1xX54xX3xX25xX1xX1e2xX3xX1xXf1xX16xX3xX1xX564xX4xX3xXexX3c0xXdxX3xXd0xX10xXexX10xXcbxX3xX5f3xXb6xX6xX1bxX4xX10xX4cxX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xXd0xXa7xXexX3xX7xX5cxX3xXexX1xX84xX3xXexXb6xX138xX1bxX3xXf4xX3xXa6xXdxX164xX1bxX3xX167xX1cxX4xX3xe59fxXexX6xX5xX43xX3xX87xX1a3xX3xX50xXbxX3xX1exXdxX149xXdxX3xX1xX3c0xX1bxX3xX1bxX1exX16x14531xX1bxX3xX4xX16xX1bxX1exX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX4xX1xXcbxX3xX4xX50xX4xX3xX1xXa7xX3xX1exXdxX6xX3xX87xX560xX1bxX1xX4cxX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xX25xX1xXdxX3xX1xXdxXd7xXbxX3xX1xXa7xXdxX3xX1bxX175xX1bxX1exX3xX1bxX1exX1xXdxXd7xXbxX3xX13xXcbxX5xX3exXdxXb6xX10xXexXexXdxX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexX3xX167x1747bxX3xX7xX24cxX6xX3xXf4xX3xX1bxXe7xX149xX4xX3xX1bxX54xX43xX3xXexXdxXa3xXexX3xXb6xX6xX3xX1e2xXexX3xX7xX24cxX6xX3xX1xXdbxX1bxX3xX2xXdfx14214xX3xX3exXcbxX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX49xX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xXexX992xX1bxX1exX3xX4xX6xXcbxX3xXexXb6x130d9xX1bxX1exX3xX53xX149xXdxX3xX3exXffxX3xX87xXcbxX50xX1bxX3xX4xX103xX6xX3xX4xX50xX4xX3xX1bxX1xX54xX3xX25xX1xXcbxX6xX3xX1xX564xX4xX3xXb6xd280xX1bxX1exX3xX1bxX1xX24cxX1bxX1exX3xX1xXdxXd7xX1bxX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3xX1bxX1xXe7xX3xX53xXf1xX43xX3xX7x1328axX3xX199xX12bxX43xX3xXb6xX6xX3xX7xX149xXa6xX3xX1xXdbxX1bxX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xX1bxX992xXa6xX3xX3exXcbxX3xX1xXdxXd7xX1bxX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX5xX23axX1bxX3xXexXcbxX54xX1bxX3xX4xX76xX16xX3xX87xX50xX1bxX1exX3xX5xXcbxX3xX1bxX1exX3c0xXdxXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXcbxX3exX43xXaxX12xX952xX8d1xXcbxX3xX167xXdxXa3xX1bxX3xX87xX82bxXdxX3xX25xX1xX1e2xX3xX1xXf1xX16xX4cxX3xX4xX50xX4xX3xX87xX88xXexX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX167xX1cxXexX3xX87xX76xX16xX3xX7xX149xXa6xX3xX1xXdbxX1bxXbaxX3xXcxX1xXf1xXexX3xX25xX1xX175xX1bxX1exX3xXa6xX6xX43xX4cxX3xX1bxX1xX24cxX1bxX1exX3xX1exX560xX3xX4xX1xX1a7xX1bxX1exX3xXexX6xX3xX87xX6xX1bxX1exX3xX4xX1xX7exX1bxX1exX3xX25xXdxXa3xX1bxX3xX1xX175xXa6xX3xX1bxX6xX43xX3xXa6xX149xXdxX3xX4xX1xX81bxX3xX5xX54xX3xXa6xX54xX1bxX3xX3exX3c0xXcbxX3xX87xX76xX16xX3xX4xX103xX6xX3xXexXe7xXdbxX1bxX1exX3xX5xX6xXdxX999xX4cxX3xX13xX5xX6xXb6xX10xX3xX49xX16xX5xX5xXdxX7xX4cxX3xXbxX1xX50xXexX3xX1bxX1exX175xX1bxX3xX53xXdxX23axX1bxX3xX4xX103xX6xX3xXcxX82bxX3xX4xX1xX7exX4xX3xX726xX1xX1e2xX3xXexXe7xX88xX1bxX1exX3xXcxX1xXa3xX3xX1exXdxX149xXdxX3xXexX3c0xXdxX3xX62cxX10xX1bxX10xX53xX6xX4cxX3xX4xX1xXcbxX3xX167xXdxXa3xXexXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xX3exXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXb6xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX23axX1bxX3xX5axX16xX6xX1bxX2e6xX0xX2cxX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xebb2xXexX1xX16xXa6xX167xXca8xX6xX1bxX3exXca8xX7xX6xXbxXcbxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xXf4xX3xX4exX6xX25xXdxX7xXexX6xX1bxX3xX53xXe7xX88xXexX3xX5axX16xX50xX3xXa6xX7exX4xX3xX4xX1xX84xX16xX3xX87xXffxX1bxX1exX3xX4xX103xX6xX3xX4xXcbxX1bxX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxXaxX3xX1xXb6xX10x15e07xX9xXaxX2cxXexXb6xX16xX1bxX1exXca8xX3exXcbxX1bxX1exX2cxX1bxX6xX1bxX1exXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xXcbxXca8xXbxX6xX25xXdxX7xXexX6xX1bxXca8xX53xX16xXcbxXexXca8xX5axX16xX6xXca8xXa6xX16xX4xXca8xX4xX1xXdxX16xXca8xX3exX16xX1bxX1exXca8xX4xX16xX6xXca8xX4xXcbxX1bxXca8xX1bxX1exX16xXcbxXdxX2cxX1cbxX436xX1cbxXdexX436xX179xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX2cxXa6xX10xX3exXdxX6xX2cxX2xX1cbxXdfxX2cxX1bxX10xX2e1xX7xX2cxX1cbxX1cbxX1cbxX2xX2cxX2xXdfxX1ccxX3exXdfxX2xX329xXdfxX17bxX436xX179xXexX17bxXdexX321xX436xX2xX5xXdfxXbaxX333xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxX6xX12xX0xX3exXdxX53xX12xX0xX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xXf4xX3xX4exX6xX25xXdxX7xXexX6xX1bxX3xX53xXe7xX88xXexX3xX5axX16xX50xX3xXa6xX7exX4xX3xX4xX1xX84xX16xX3xX87xXffxX1bxX1exX3xX4xX103xX6xX3xX4xXcbxX1bxX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxXaxX3xX1xXb6xX10xXd05xX9xXaxX2cxXexXb6xX16xX1bxX1exXca8xX3exXcbxX1bxX1exX2cxX1bxX6xX1bxX1exXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xXcbxXca8xXbxX6xX25xXdxX7xXexX6xX1bxXca8xX53xX16xXcbxXexXca8xX5axX16xX6xXca8xXa6xX16xX4xXca8xX4xX1xXdxX16xXca8xX3exX16xX1bxX1exXca8xX4xX16xX6xXca8xX4xXcbxX1bxXca8xX1bxX1exX16xXcbxXdxX2cxX1cbxX436xX1cbxXdexX436xX179xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xX49xX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xXf4xX3xX4exX6xX25xXdxX7xXexX6xX1bxX3xX53xXe7xX88xXexX3xX5axX16xX50xX3xXa6xX7exX4xX3xX4xX1xX84xX16xX3xX87xXffxX1bxX1exX3xX4xX103xX6xX3xX4xXcbxX1bxX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxX0xX2cxX6xX12xX0xX2cxX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX13xX50xX4xX3xX1bxX1xX54xX3xX25xX1xXcbxX6xX3xX1xX564xX4xX3xX4xX12bxX1bxX1xX3xX167xX50xXcbxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX1exXdxX6xX3xXexX992xX1bxX1exX3xX5xXdxX23axX1bxX3xXexX29xX4xX3xX53xX54xX3xX5axX16xX50xX3xX7xX7exX4xX3xX4xX1xX84xX16xX3xX87xXffxX1bxX1exX3xX87xX6xX1bxX1exX3xX25xXdxX3a7xXa6xX3xX4xX1xX7exX1bxX1exX3xX25xX1xX12bxX3xX1bxX992xX1bxX1exX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexXa1fxX1bxX3xX4xX103xX6xX3xX4xXcbxX1bxX3xX1bxX1exXe7xX266xXdxXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xX2cxX3exXdxX53xX12xX0xX2cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xXa7xX4xX3xX7xX5cxX1bxX1exX3xX3exXe7xX149xXdxX3xX4xX50xXdxX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX1ccxX2xX3xX87xXa7xX3xX13xXaxX3xX1xXb6xX10xXd05xX9xXaxX2cxX3exXdxX10xXa6xXca8xX1bxXcbxX1bxX1exX2cxX4xX16xXcbxX4xXca8xX7xXcbxX1bxX1exXca8xX3exX16xXcbxXdxXca8xX4xX6xXdxXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xX1ccxX2xXca8xX3exXcbxXca8xX4xX2cxX1cbxX436xX1cbxX1cbxX1cbxX321xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX2cxXa6xX10xX3exXdxX6xX2cxX2xX1cbxXdfxX2cxX1bxX10xX2e1xX7xX2cxX1cbxX1cbxX1cbxX2xX2cxX2xXdfxX321xX3exX1cbxX1cbxX1cbxX1ccxX329xX2xXdfxXexX329xX329xX17bxX329xX17bxX5xXdfxXbaxX333xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxX6xX12xX0xX3exXdxX53xX12xX0xX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xXa7xX4xX3xX7xX5cxX1bxX1exX3xX3exXe7xX149xXdxX3xX4xX50xXdxX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX1ccxX2xX3xX87xXa7xX3xX13xXaxX3xX1xXb6xX10xXd05xX9xXaxX2cxX3exXdxX10xXa6xXca8xX1bxXcbxX1bxX1exX2cxX4xX16xXcbxX4xXca8xX7xXcbxX1bxX1exXca8xX3exX16xXcbxXdxXca8xX4xX6xXdxXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xX1ccxX2xXca8xX3exXcbxXca8xX4xX2cxX1cbxX436xX1cbxX1cbxX1cbxX321xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xX13xX16xXa7xX4xX3xX7xX5cxX1bxX1exX3xX3exXe7xX149xXdxX3xX4xX50xXdxX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX1ccxX2xX3xX87xXa7xX3xX13xX0xX2cxX6xX12xX0xX2cxX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX1aaxX6xX10xX10xX3exX3xX62axX5xXdxX4cxX3xX2xX1cbxX3xXexX16xX82bxXdxX4cxX3xX1bxX1exX1a3xX3xX1exX29xX4xX3xXexXb6xX23axX1bxX3xX87xXe7xX266xX1bxX1exX3xX87xXdxX3xX1xX564xX4xX3xX53xX164xX3xX3exXe7xX149xXdxX3xX4xX50xXdxX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX1exX6xX43xX3xX1exX1cxXexX3xXf4xX3xXexX1xX54xX1bxX1xX3xXbxX1xX5cxX3x18624xX6xX4xXcbxX167xX6xX167xX6xX3exX3xX7xX6xX16xX3xX4xX12bxX3xX1bxX1exX54xX43xX3xX1bxX1exXa1fxXdxX3xX1xX564xX4xX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xX5xX149xXbxX3xX25xX1xX175xX1bxX1exX3xX4xX21xX3xX5axX16xX3c0xXexXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xX2cxX3exXdxX53xX12xX0xX2cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xXdexX17bxX3xX87xXa7xX3xX13xXaxX3xX1xXb6xX10xXd05xX9xXaxX2cxX3exXdxX10xXa6xXca8xX1bxXcbxX1bxX1exX2cxXexX6xX43xXca8xX167xX6xX1bxXca8xX1bxX1xX6xXca8xX1bxX6xX1bxX1exXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xX25xX43xXca8xX5xX16xX4xXca8xXdexX17bxXca8xX3exXcbxXca8xX4xX2cxX1cbxX436xX1cbxX2xX1cbxX179xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX2cxXa6xX10xX3exXdxX6xX2cxX2xX1cbxXdfxX2cxX1bxX10xX2e1xX7xX2cxX1cbxX1cbxX1cbxX2xX2cxX2xXdfxX321xX3exX2xX2xX1cbxXdfxX321xXdfxX2xXexX1cbxX179xX2xX1ccxXdexX5xXdfxXbaxX333xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxX6xX12xX0xX3exXdxX53xX12xX0xX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xXdexX17bxX3xX87xXa7xX3xX13xXaxX3xX1xXb6xX10xXd05xX9xXaxX2cxX3exXdxX10xXa6xXca8xX1bxXcbxX1bxX1exX2cxXexX6xX43xXca8xX167xX6xX1bxXca8xX1bxX1xX6xXca8xX1bxX6xX1bxX1exXca8xX1bxXcbxX1bxX1exXca8xX25xX43xXca8xX5xX16xX4xXca8xXdexX17bxXca8xX3exXcbxXca8xX4xX2cxX1cbxX436xX1cbxX2xX1cbxX179xXbaxX1xXexXa6xXaxX12xXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xXdexX17bxX3xX87xXa7xX3xX13xX0xX2cxX6xX12xX0xX2cxX7xXexXb6xXcbxX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX49xX1xXdxX164xX16xX3xX25xX1xX16xX3xX53xXffxX4xX3xXf4xX3xXcxX15xX43xX3xX45xX6xX1bxX3xX49xX1xX6xX3xXexXb6xX12bxXdxX3xX5axX16xX6xX3xX87xX88xXexX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1bxX21xX1bxX1exX3xX25xX26xX3xX5xX29xX4xX3xXexXb6xXcbxX1bxX1exX3xXexX1xX50xX1bxX1exX3xX1ccxX4cxX3xX53xX149xXdxX3xX1bxX1xXdxXd7xXexX3xX87xXa7xX3xX4xX21xX3xX1bxXdbxXdxX3xX5xX23axX1bxX3xXexX149xXdxX3xXdexX17bxX3xX87xXa7xX3xX13xXbaxX0xX2cxXbxX12xX0xX2cxX3exXdxX53xX12xX0xX2cxX5xXdxX12xX0xX2cxX16xX5xX12xX0xX3exXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX2cxX3exXdxX53xX12xX0xX2cxX3exXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXcbxX16xXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcbxX3xX3bxX16xX43xX164xX1bxX3xX209xX23axX3x16dc9xX17exX49xc569xe4edxX0xX2cxXbxX12