Tuyệt chiêu giải quyết nạn thất nghiệp
Nhà tuyển dụng thích thú hỏi Tom: Anh có kế hoạch giải quyết việc làm cho toàn thế giới thật à?
40f5x8534xc688xacc1x97c7x5a22x85acx93b9x8bc8xX7xea38x9f0cxb500x7fc2xa6a5xd563xX5xc51axXaxbdc6xXcx5feax7876xf1f2xXexX3xX4xX1xXdx546dxX14xX3x71e3xXdx9f61xXdxX3xc100xX14xX15xbdf9xXexX3x1004dx8920xX2axX3xXexX1x7c24xXexX3xX2axX1fxX1xXdxX16xXbxX0xb989xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7c0xX10xX6x4526xXaxX12x81cdxX1x7c6fxX3xXexX14xX15xad0fxX2axX3xX4cxd625xX2axX1fxX3xXexX1xc214xX4xX1xX3xXexX1xf55cxX3xX1xa5c8xXdxX3xXcxdc97xa724xa569xX3xe134xX2axX1xX3xX4xaef8xX3x7fd3xX27xX3xX1xX6dxX2bxX4xX1xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX24xX14xX15xX27xXexX3xbe38xXdxX16xX4xX3xX5xX51xX6exX3xX4xX1xX6dxX3xXexX6dxX51xX2axX3xXexX1xX27xX3xX1fxXdxf134xXdxX3xXexX1xc9b6xXexX3xX51x81bbxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xfdb6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x4d03xX6xXbxXexXdxX6dxX2axXaxX3xXb5xX6dxe333xX4cxX10xXcexX9xXaxb321xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX1fxX9xXaxXd4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX2axX1fxX9xXax7f0axXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xXcexXaxX12xX0xXexXb5xX6dxX4cxX15xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX6exX1fxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa4cbxXdxX4cxXexX1xX6fx5925xXd4xXd4xXbx8185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xXexX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX24xX14xX15xX10xXexX3xX2axX6xX2axX3xXexX1xX6xXexX3xX2axX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6fxX3axX3axXdxe7eaxXb5xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX168xX8cxX2axX3axX2axX10xX121xX7xX3axX2xdf2fxXf4xX2xX3axX17cxX17cxX4cxee8fxX2xX127xXexd6a4x4f91xX2xX2xX5xXd4xX168x5e35xXbxX1fxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXcexX12xX0xX3axXexXb5xX6dxX4cxX15xX12xX0xX3axXexX6xXb5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7341xX6dxX4cxX15xXaxX12xXcxX6dxX6exX3xXex87d0xX3xXexXdxX2axX3xX1fxXa9xXexX3xcffex7632xX14xX168xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xafbaxX3x4bcexX2axX3xXexd02cxdbdbxX2axX1fxX3xX1cfxX30xX15x7241xX3xX4xX5axX3xXexX1xX56xX3xXexX1xX27xX3xX2axX51xX6dxXadxX3xX1e8xX3xX2axX1xX51xX3xXexX14xX15xX56xX2axX3xX4cxX5axX2axX1fxX3xX1fxXa9xXexX3xX1fx422fxX168xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xXcxX6dxX6exX3xX1cfxXdx9283xX6exX3xXexbebcxX2axX1xX3xXexXcex4434xX2axX1xX3xXb5xX51xX15xX6fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xX1e8xX3xXcx5ba7xXdxX3xX7xae36xX3xX1cfxX1eexX6xX3xXexX30xXexX3xX4xX21xX3xX1cfxX51xX2axX3xX265xX2axX1fxX3xX1cfxX27xX2axX3xX6exb8f4xXexX3xX1xc2f7xX2axX3xX1cfxX21xX6dxX3xXb5xXdxX16xXexX3xX5xXa9xXbxX3xX8cxX51xX3xX1cfxX1eexX6xX3xXexX30xXexX3xX4xX21xX3xXbxX1xX5axX3xX2axaf2bxX3xX1cfxX27xX2axX3xX6exX283xXexX3xX1xX287xX2axX3xX1cfxX21xX6dxX3xX78xX1x9a6axX4xX168xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xX4fxX1xX51xX3xXexX14xX15xX56xX2axX3xX4cxX5axX2axX1fxX3xXexX287xX3xX6exX287xX6fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xX1e8xX3xbc29x5e9axXdxX3xX2axX1fxX1eex7ba3xXdxX3xX4xX76xX3xXexX1xX56xX3xX5xX51xX6exX3xX8cxXdxX16xX4xX3xX1fxX245xX3xXexXcexX1cxX2axX3xX6exX283xXexX3xX1xX287xX2axX3xX1cfxX21xX6dxX3xX1xX6dxX6xX2axX1fxX3xX4xX1x6372xXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX6dxX4cxX15xXaxX12xX1e8xX3xX49xX303xX3xX7xX269xX3xXexX60xX4xX1xX3xX4xX1c5xX4xX3xX1cfxX76xX2axX1fxX3xXexX1xX14xX15xX23bxX2axX3xX8cxX51xX3xXb5xf8f2xX168xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bbbxX6dxX14xXcexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xeb9bxX4fx5dc2xX0xX3axXbxX12