Truyền thông Cuba đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư
Trong những ngày này, các phương tiện truyền thông chính thức của Cuba đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cuba trong các ngày từ 28-30/3.
8494x8d04xa3c3xb4e0xf16cxc594x109f9xbbe3x10117x85edx98bax9289xa746x9f44x8f72xaf09xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd7b3xa070xe3f4xXexX0xc545xXaxX17xX18xX19xXexX0xa089x9015xX19xda7axXexX0xXaxddbfxX9xc6efxXdxX18xd062xX2fxdd71xf160xe5fexX5x9ccfxXbxXdxX17xX32xXexX5xfca9x101a9xX26xbe9axd135xX9xXbxXaxedb6xX40xafa0xX9xX4xX3dxX23xX18xX9xb678x84a5xX18xX9xXbxX35xX40xX9xX4dxaa4exXcxX9xX40xab29xXbxX9xdb9axX3fxX9xX2cxXaxX3dxX26xde4cxX40xX9xXbxXax109b9xXcxX9xX2cxde2fxX18xX9xX5xb9dfxX40xX46xX9xf0b9xcfc6xX9xXbxXaxX4exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xab49xX17xX18xX19xX32xXexX5xX3cxX24xX40xX46xX9xX40xXaxb8f1xX40xX46xX9xX40xX46xe64bxX26xX9xX40xX9fxX26x9e58xX9xX2cxaef9xX2cxX9xX33xXaxX4exedeaxX40xX46xX9xXbxX35xaa57xX40xX9xXbxX3cxX3dxX26xX3fxX40xX9xXbxXaxX44xX40xX46xX9xX2cxXaxX76xX40xXaxX9xXbxXaxcf44xX2cxX9xX2cxX6dxX18xX9xX4xX3dxX23xX18xX9xX4dxe56fxX9xX4dxX4exX18xX9xXbxX35xX40xX9xX4dxX56xXcxX9xX40xX5axXbxX9xX5dxX3fxX9xX2cxXaxX3dxX26xX64xX40xX9xXbxXaxX69xXcxX9xX2cxa83bxX33xX9xb6b7xXaxX9fxX9xX40xX4exf322xX2cxX9xX2cxX6dxX18xX9xX5xX71xX40xX46xX9xX75xX76xX9xXbxXaxX4exX9xXfexX46xX3dxX26x9fecxX40xX9xX7xXax10be1xX9xX5xX3cxf590xX40xX46xX9xX5dxX9fxX9xe770xX24xX9fxX40xX9xX12bxfccaxX35xX9xX23xX35xa434xX3dxX9xX2cxXfbxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xe99dxX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xXbxX104xX35xX9xX4xX3dxX23xX18xX9xXbxX3cxX24xX40xX46xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX40xX46xX9fxX26xX9xXbx85faxX9xba68x91e5xc63fxd063x9e82xX1cxX168xdf0fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xd7c5xXbxX167xX18xXdxX35xX46xX40xbce9xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3cxbd6bxX32xXexX0xX18xX9xXaxX3cxX17xc72cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX185xX1cxX1cxX35xXcxX46xX16cxX5dxX35xX17xXbxX40xX18xXcxX33xXdxX3dxX2fxX16cxX5dxX40xX1cxXbx8b1dxX1b5xX169xX1cx1039dxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXdxX17xX33xb7a7xX1cxX165xX169xX2axX166x10a72xX169xX168xX1cbxX165xX166xX1cxXbxXbxX17dxX5dxX40xX1cbxX33xXaxX3dxXbxX3cxX24xX40xX46xX2axX166xX169xX168xX165xX166xX16cxb27fxX33xX46xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX185xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX16cxX5dxX40xX1cxX40xX17x9bf0xX2fxX1cxX2axX166xX2axX168xX1cxX2axX169xX165xX19xX168xX2axX165xX169xX1b5xX169x8bd0xXbxX1b5xX165xd218xX2axXdxX169xX16cxX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX3dxX26xX17xX40xX9xXbxXaxX24xX40xX46xX9xX2cxX3dxX23xX18xX9xX19xX3dxX18xX9xXbxX35xX40xX9xX19xX18xXcxX9xX40xX17xXbxX9xX5dxX17xX9xX2cxXaxX3dxX26xX17xX40xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX2cxX3dxX18xX9xXbxX24xX40xX46xX9xX23xX35xX9xXbxXaxX3dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX5xX71xX40xX46xX9xX75xX76xX9xXbxXaxX4exX9xXfexX46xX3dxX26xX11bxX40xX9xX7xXaxX120xX9xX5xX3cxX124xX40xX46xX16cxX9xbd7axec26xX40xXaxX185xX9xX5xX3cxX76xX9xX2x10c09xX40xX46xX1cxX5xX5xebf3xX141xXfex8b5fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX33xXax9c4fxX40xX46xX9xX5dxX35x856bxX40xX9xX5xX5xX2c2xX141xXfexX9xXbxX131xX35xX9xf9f3xX18xX9xX8bxX18xX23xX18xX40xX18xXa5xX9xXbxX3cxX2e8xX40xX9xXbx8b4bxX9xf72cxX3cxX18xX40xXcxX18xXa5xX9xX2cxXaexX9xef0dxX3dxX18xX40xX9xX40xX46xX44xX40xX9xXdxX3dxX56xX40xX9xX2cxX6dxX18xX9xX12bx10260xX40xX46xX9xX4xa64bxX40xX46xX9xX2fxX327xX40xX9xX4xX3dxX23xX18xX9xX5dxX9fxX9xX40xXaxX56xXbxX9xX23xXa8xX24xX9xXdxX104xX40xX9xX40xXaxXfbxXbxX9xXbxX24xX9fxX40xX9xX313xX3dx9168xX2cxXa5xX9xX40xX99xX9xX40xXaxX9fxX9xX23xXa8xX24xX9xXdxXd9xX24xX9xXbxXaxX9fxX40xXaxX9xaa7bxX18xX3cxXbxX18xX9x90daxX24xX1e7xX18xX2fxX9xX374xX24xX19xX3cxX76xX46xX3dxX17xX1c5xX9xX4dxXd9xX9xX2cxX2e2xX9xX23xX9fxX35xX9xX5dxX35xX64xXbxX9xX40xX2e8xX3dxX9xX23xX56xXbxX9xXdxX131xX35xX9x864bxX9xX40xX46xXaxf792xX18xX9xX2cxX6dxX18xX9xX2cxX3dxX32cxX2cxX9xX4dxXfbxX3dxX9xXbxX3cxX18xX40xXaxX9xX5dx10458xX9xb3c2xXaxXa8xXbxX9xX5dxX124xX40xX46xX9xX4dxX32cxX2cxX9xXdxX56xX33xX9xX2cxX6dxX18xX9xX40xXaxc0faxX40xX9xX19xX3d5xX40xX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX5dxX9fxX9xX5dxX18xX35xX9xXbxX3cxa77bxX9xXdxXd9xX40xXaxX9xX4dxX131xX24xX9xX2cxX6dxX18xX9xX4xXaxX6dxX9xXbxe2a0xX2cxXaxX9xX8bx86b1xX9xX4xXaxX76xX9xX36exX35xX40xXaxX9xX40xXaxX4exX9xX40xXaxX99xX40xX46xX9xXbxXfbxXcxX9xX46xX4exXaexX40xX46xX9xX5dxX9fxX9xX2fx9873xX9xX3bdxXaxX76xX2cxXaxX9xXdxXb4xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX24xX40xX46xX9xXbxX3cxX9fxX24xX9xXbxX35xX64xX40xX9xX23xX32cxX9xXbxX3cxX2e8xX40xX9xXbxX24xX9fxX40xX9xXbxXaxX64xX9xX46xX35xX104xX35xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX4xX42axX3dxX9xX40xX99xX9xX33xXaxX2e2xX40xX46xX9xX5dxX35xX2e8xX40xX9xXbxX163xX40xX46xX9xX2cxX2e2xX9xXbxXaxX306xX35xX9xX46xX35xX18xX40xX9xXbxXaxX4exX306xX40xX46xX9xXbxX3cxX120xX9xXbxX131xX35xX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX5dxX9fxX9xXbxXaxX69xXcxX9xX2cxXaxX35xX64xX40xX9xXbxX3cxX4exX306xX40xX46xX9xXcxX35xX3fxX40xX9xXfexX18xXcxX9xX40xX9fxX26xX9xX2cxX2bcxX40xX46xX9xX40xXaxe05exX2cxX9xXdxX131xX35xX9xX2fxX42axX9xX4dxX407xX40xX46xX9xX2cxX327xXcxX9xX5dxX9fxX9xXdxX3eexX40xX46xX9xX3bdxXaxX3d5xXcxX9xX33xXaxc572xX2cxX9xX2cxX6dxX18xX9xX40xXaxX9fxX9xXbxX4exX9xXbxX4exf471xX40xX46xX9xX5dxX3a4xX9xX4dxX131xX35xX9xcdbdxX24xX2fxX5axX9xX36exX18xX3cxXbxX76xX9xX40xX46xX18xX26xX9xXbxX163xX9xXbxXaxX64xX9xX3bdxd05bxX9xX2c2xb670xX2c2xXa5xX9xX5dxX9fxX9xX40xXaxX99xX40xX46xX9xX3bdxX52exX9xX40xX35xXb4xXcxX9xX2cxX6dxX18xX9xX23xX9fxX9xX5dxX104xX35xX9xX75xXa8xX2cxX9xX8bxX407xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX8bxXd9xX40xX46xX9xXbxXaxX44xX40xX46xX9xXbxXfbxX40xX9xX36ex9f25xX9xX2f5xX18xXbxX35xX40xXaxX9xX2b1xX7xX3cxX17xX40xX2fxX18xX9xX2f5xX18xXbxX35xX40xX18xX2c5xX9xX4dxXd9xX9xX2cxX2e2xX9xX165xX9xX2cxX3dxX32cxX2cxX9xX33xXax109c2xX40xX46xX9xX5dxXfbxX40xX9xX5dxX104xX35xX9xX12bxX131xX35xX9xX2fxXccxX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xXbxX131xX35xX9xX4xX3dxX23xX18xX9xXfexX46xX3dxX26xX11bxX40xX9xX5xX3cxX3dxX40xX46xX9xX5xXaxX9fxX40xXaxX9xX5dxX9fxX9xX12bxX131xX35xX9xX2fxXccxX9xX4xX3dxX23xX18xX9xXbxX131xX35xX9xX8bxX9fxX9xXfexX32cxX35xX9xX2f5xX35xX18xX40xX26xX2fxX9xX5xX24xX3cxX3cxX17xX2fxXa5xX9xXbxX3cxX24xX40xX46xX9xX4dxX2e2xX9xX165xX9xX40xXaxX9fxX9xX40xX46xX24xX131xX35xX9xX46xX35xX18xX24xX9xX4dxX3fxX3dxX9xX3bdxXaxdbf9xX40xX46xX9xX4dxX402xX40xXaxX9xX2cxXaxX3dxX26xX64xX40xX9xXbxXaxX69xXcxX9xX2fxX4d9xX33xX9xXbxX104xX35xX9xX2cxX6dxX18xX9xX5xX71xX40xX46xX9xX75xX76xX9xXbxXaxX4exX9xXfexX46xX3dxX26xX11bxX40xX9xX7xXaxX120xX9xX5xX3cxX124xX40xX46xX9xX5dxX9fxX9xX4dxX24xX9fxX40xX9xX12bxX131xX35xX9xX23xX35xX136xX3dxX9xX2cxXfbxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX2fxe902xX9xXdxX9fxX9xX2cxX32cxXbxX9xXcxX355xX2cxX9xXdxX402xX2cxXaxX9xX2fx8b22xX9xXbxX3cxX24xX40xX46xX9xX313xX3dxX18xX40xX9xXaxXb4xX9xX2fxX24xX40xX46xX9xX33xXaxX4exXaexX40xX46xXa5xX9xX3bdxXaxX35xX9xX5dxX163xX18xX9xX3bdxX64xX9xXbxX4fbxX2cxX9xXbxX3cxX3dxX26xX3fxX40xX9xXbxXaxX355xX40xX46xX9xX313xX3dxX18xX40xX9xXaxXb4xX9xXcx8a65xX3dxX9xXcxX42axX2cxXa5xX9xXbxXaxX6dxX26xX9xX2cxXaxX3dxX40xX46xXa5xX9xXbxX3cxX24xX40xX46xX9xX2fxXa8xX40xX46xXa5xX9xX5dxX163xX18xX9xXcxX50bxX9xX3cxX18xX9xX40xXaxX99xX40xX46xX9xX2cxXaexX9xXaxX32cxX35xX9xX5dxX9fxX9xX3bdxXaxX44xX40xX46xX9xX46xX35xX18xX40xX9xXaxb0afxX33xX9xXbxXa8xX2cxX9xXcxX104xX35xXa5xX9xX4dx100a0xX2cxX9xX23xX35xXb4xXbxX9xXbxX3cxX24xX40xX46xX9xXdxX3a4xX40xXaxX9xX5dxX42axX2cxX9xX3bdxX35xX40xXaxX9xXbxX64xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX7xX3cxX17xX40xX2fxX18xX9xX2f5xX18xXbxX35xX40xX18xX9xX2cxX2bcxX40xX46xX9xX4dxXd9xX9xX2cxX2e2xX9xXcxX32cxXbxX9xX2fxX355xX9xX23xX9fxX35xX9xX5dxX35xX64xXbxX9xX2cxX6dxX18xX9xX33xXaxX2e2xX40xX46xX9xX5dxX35xX2e8xX40xX9xXbxXaxX4exX306xX40xX46xX9xXbxX3cxX120xX9xXbxX131xX35xX9xX8bxX9fxX9xXfexX32cxX35xX9xX33xXaxX327xX40xX9xXa8xX40xXaxX9xXbxXaxX9fxX40xXaxX9xXbxX42axX3dxX9xX2cxX6dxX18xX9xX2cxX44xX40xX46xX9xX2cxX3dxX32cxX2cxX9xX12bxX71xX35xX9xXcxX104xX35xX9xX2cxX6dxX18xX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxXa5xX9xX46xX35xX120xX33xX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4dxX71xX35xX9xX19xX35xXb4xX40xX9xXcxX131xX24xX9xX5dxX9fxX9xX2cxX327xX35xX9xXbxXaxX35xXb4xX40xX9xX2cxX3dxX32cxX2cxX9xX2fxX355xX40xX46xX9xX2cxX6dxX18xX9xXbxX163xX40xX46xX9xX40xX46xX4exX306xX35xX9xX19xX3d5xX40xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX4xXa8xX2cxX9xX3bdxX2e8xX40xXaxX9xXbxX3cxX3dxX26xX3fxX40xX9xXaxX3bbxX40xXaxX9xX2cxXaxX76xX40xXaxX9xX2cxX6dxX18xX9xX4xX3dxX23xX18xXa5xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX40xXaxX56xXbxX9xX23xXa8xX24xX9xX33xXaxXa8xXbxX9xXaxX9fxX40xXaxX9xXbxX24xX9fxX40xX9xX313xX3dxX355xX2cxXa5xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX23xXa8xX24xX9xX4dxX35xXb4xX40xX9xXbxX69axX9xX2cxXaxX76xX40xXaxX9xXbxXaxX355xX40xX46xX9xX5dxX9fxX9xX2cxXa8xX2cxX9xX3bdxX2e8xX40xXaxX9xX33xXaxXa8xXbxX9xXbxXaxX18xX40xXaxX9xX2cxXaxX6dxX9xX2cxXaxX355xXbxX9xX2cxX2bcxX40xX46xX9xX4dxX3fxX3dxX9xX2cxX2e2xX9xX33xXaxX2e2xX40xX46xX9xX2fxX42axXa5xX9xX23xX9fxX35xX9xX2cxXaxX3dxX26xX2e8xX40xX9xX4dxX3fxX9xX5dxX3fxX9xX141xX35xXb4xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX5dxX9fxX9xX2cxXaxX3dxX26xX64xX40xX9xXbxXaxX69xXcxX9xX2fxX4d9xX33xX9xXbxX104xX35xX9xX2cxX6dxX18xX9xX5xX71xX40xX46xX9xX75xX76xX9xXbxXaxX4exX9xXfexX46xX3dxX26xX11bxX40xX9xX7xXaxX120xX9xX5xX3cxX124xX40xX46xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x84d6xX24xX3dxX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX141xX35xX17xXbxX40xX18xXcxX33xXdxX3dxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe