8 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
Lý Nhã Kỳ, Thanh Hằng, Đỗ Mỹ Linh... đều khéo chọn trang phục tôn lợi thế hình thể.
e800x1263bx161d2xfe37x193aaxe861x10bd2x13851x190e3xX7x13260x11e09x16ad3xf64dx18ed4x19447xX5x16752xXax185d0x15a95xX3x1458bx19f6cxX3xf72dxX1x19dc6xX18xX3x14fa4xXdx12ec6xXexX3xX15x11795xX4xX3xfc9bxecbdxXbxX3xX18xX1xe997xXexX3xXex1869fx1367cxX18xX0x1265cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a19xX10xX6x142a1xXaxX12x15c6fx12e93xX3x10dfcxX1x1796cxX3x172e7x12efbx16db8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43x108e2xX18x16307xX52xX3x196a8x1636dxX3x10f3fxX16xX3xX49xXdxX18xX1x18a7bxX6axX6axX3xX26x1ad1axX30xX3x120d2xX1xee1cxed11xX3xX4xX1x12d01xX18xX3xXex187f2xX6xX18xX5dxX3xXbxX1x13723xX4xX3xXex18d8cxX18xX3xX5x124b9xXdxX3xXexX1x1930exX3xX1x16018xX18xX1xX3xXexX1x144dcxX6axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf108xX75xX46x178dbxX3xXbx17bccxX10xX18xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10x14343xXex12a7axX6xX5xXdxX5dxX18x11953xX3xX4xX10xX18xXexX10xX7dx1591exXaxX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX18xXexX10xX7dxX3xX46xXexX1xX30xX15x11056xX3xX46xX1xXdxX46xX10xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXax10323xXdxX46xXexX1xXcaxX3x174d1x12ecex15659xXbxXc2xXd2xX3xX1xX10xXdxX5dxX1xXexXcaxX3xX2xX13xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6ax11855xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13x19643x1444exX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107x15502xX149x10efbxXexX14bxX13fxX13exX149xX5xX105xXc4xX7xX6xX75xX134xXdxX10xXexX15xX6xX4xX46xX10xXbxXexXc4xX2xX149xX13exX149x1376fxX6ax126a3xXbxX5dx181f2xX7dxX9xX13exX105xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX167xX106xX106xX13fxX5xX2xX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdx15047xXaexXd2xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX3xX46x11b32xX3xX5x158adxX3xXexX7dxX6xX75xX3xX5dxXdx1a457xXdxX3xX49xX43x1667fxX3xX4xX1xX1axX30xX3x146efxX3xXc4xX3xXcxX1x17764xXdxX3xXabxX94xX18xX1xX3xf8c9xfaaax12d34xX18xX5dxX3xX105xX107xX2xX13xX3xXex1a019xXdxX3xX60x133caxXdxX3xX49xX75xX6xX18xX52xX3xXcxX7dxX331xX332xX18xX5dxX3xX4cxX5dxX79xX4xX3xX322xX18xX1xX3xX5dxX1xXdxX3xX26xXdxX9axX15xX3xXexX30xXaexX1fxXexX3xX26x19bcfxXdxX3xX72xX1xXdxX3xX46xXdxX1fxX18xX3xXeex10f82xX3xX26xX31xX15xX3xX5dxX8cxXdxX3xX4xX316xX15xX3xX15xX340xX3xX72xX1xX88xX18xX5dxX3xX72xX74xX15xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX7xX6xX18xX5dxX3xXexX7dxX79xX18xX5dxX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX2xX106xX105xX167xX5xX105xX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xXb1x1a9fexX18xX5dxX3xXexX33cxXdxX3xX7xX30axX3xX72xXdxX1fxX18xX3xX18xX340xXaexX52xX3xX46xXdxX30dxX18xX3xX134xXdxfa20xX18xX3xX4cxX5dxX79xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1axX15xX3xX4xX1xX79xX18xX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX72xX91xX3xX26xX30xX88xXdxX3xX4xX328xX3xX26x12659xX18xX1xX3xX72xX91xXexX3xXex146a8xX3xX15xX571xX3xXexX7dxX53fxX18xX3xX18xX6fxX18xX3xX4xX1xX2cxXexX3xX5xXdxX1fxX30xX3xXc2xX30xXaexX53fxX18xX3xXexX1xX2cxX30xX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX2xX2xX105xX13exX5xX13exX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12x19d6exX10xXexX3xX26x11d1exX3xX26xX10xX18xX3xXexX7dx1697exX18xX5dxX3xX72xX91xXexX3xX1xX8cxXbxX3xX1xX340xXdxX3xX1xX75xX340xX3xX15xX6xX18xX5dxX3xX26xX91xX18xX3xX4xX1xX75xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX5bxX18xX5dxX3xX134xe825xX3xXexX1x176f0xXdxX3xXexX1xX331xX8cxX18xX5dxX3x127dbxX3xXeexX30x1a791xXdxX3xX7dxX6xX3xX15xX722xXexX3xXbxX1xXdxX15xX3xXaxX63x10d33xX6xX3xX134xXdxX91xXexX3xXexX94xX18xX1xX3xX4xX6xXaxX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX106xX167xX13exX167xX5xX14bxX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xX43xX75xX6xX3xX1x18ef8xX30xX3xX4xX1xX30xXaexX9axX18xX3xX5dxXdx1514fxXdxX3xX43xX331xX332xX18xX5dxX3x1188exXdxX6xX18xX5dxX3xX72xXdxX53fxX30xX3xX72xX51xX3xX134xX915xXdxX3xX169xX30xX15xXbxX7xX30xXdxXexX3xX72x1ada6xX15xX3xX328xX75xX3xX4xX1xX75xX340xX18xX5dxX3xX5xX2cxXbxX3xX5xX328xX18xX1xX3xX46xX75xX3xX4cxXcxX50xX3xXb1xX88xX18xX5dxX3xXcxX7dxX568xX3xXexX1xX30axX4xX3xX1xXdxX1fxX18xX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX14bxX14bxX105xX149xX5xX149xX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xXcxX915xXdxX3x102e7xX75xX15xX6xX18xXdxX6xX3xX4xX88xX18xX5dxX3xXexX328xX4xX52xX3xX49xX4axX3xX4cxX1xX4exX3xX50xX51xX3xX4xX1xX79xX18xX3xXbxX1xX75xX18xX5dxX3xX4xX328xX4xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5x1360exX4xX1xX3xXexX7dxX53fxX18xX3xX18xX6fxX18xX3xXbxX6xX7xXexX10xX5xX3xX4xX1x111bbxX3xX26xX33cxX75xX52xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX18xX1xX328xX3xX4xX5xX30xXexX4xX1xX3xX26xX376xX4xX3xX26xX328xX75xX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX105xX13exX106xX14bxX5xX13fxX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xX322xX3xX1xX909xX30xX3xX330xXdxX30dxX15xX3xXcxX7dxX6xX18xX5dxX3xX5xX376xX18xX5dxX3xX5x17e49xXaexX3xX4xX772xX18xX5dxX3xXeexX376xX3xX26xX31xX15xX3xXc2xX74fxX3xX4xX6xX75xX3xX7xX10xXc2xXaexX52xX3xXbxX1xXb38xX3xX1xX75xX33cxX3xXexXdxX91xXexX3xX18xX761xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX91xX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX14bxX107xX13fxX5xX106xX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xX330xXdxX30dxX18xX3xX134xXdxX53fxX18xX3xX63xX6xXdxX3xXcxX1xX30xX3xX43xX30xXaexX6fxX18xX3xX5dxX1axXaexX3xXeexX2cxXexX3xX18xX5dxX753xX3xX72xX1xXdxX3xXc2xX30xX2cxXexX3xX1xXdxX1fxX18xX3xXexX7dxX75xX18xX5dxX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX72xX91xX3xX88xX15xX3xX72xX1xX568xXexX3xX7xX6xX18xX5dxX3xXexX7dxX79xX18xX5dxX52xX3xX72xX1xX328xX4xX3xX1x111c8xX18xX3xX1xX94xX18xX1xX3xX316xX18xX1xX3xX7dxX331xX753xX15xX3xX7dxX340xX3xXexX1xX331xX753xX18xX5dxX3xXexX1xX2cxXaexX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXfexXdxX46xXexX1xXcaxX3xX13fxX107xX107xXbxXc2xXd2xXaxX3xXeexX75xX7dxX46xX10xX7dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX5dxX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX5dxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX5dxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcaxX34xX34xXdxX6axXeexX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6axX134xX18xX34xX18xX10xXfexX7xX34xX2xX13xX13exX13fxX34xX2xX107xX13fxX46xX2xX2xX13exX107xX13fxX105xX13fxXexX14bxX14bxX107xX13fxX5xX13xX6axX169xXbxX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xX18xX6xXexX30xX7dxX6xX5xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX107xX107xXaxX3xX46xX6xXexX6xXc4xXbxXfexXdxX46xXexX1xX9xXaxX13fxX167xX107xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexXc4xX6xX5xXdxX5dxX18xXcaxX3xX169xX30xX7xXexXdxX2ffxXaexXd2xXaxX12xX43xX75xX6xX3xX1xX909xX30xX3xX60xX61xX3xX63xX16xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX46xXdxX1fxX18xX3xX134xX328xXaexX3xXexX7dxX722xX18xX5dxX3xXc2xX91xXbxX3xX18xX91xXbxX3xX15xX6fxX15xX3xX15xX33cxXdxX52xX3xX5dxXdx14e61xXbxX3xX15xX61xXdxX3xXeexX331xX915xX4xX3xX4xX1xX1axX18xX3xXexX1xX53fxX15xX3xX46xX30xXaexX53fxX18xX3xX46xX328xX18xX5dxX6axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX7dxX12xX0xX34xXexXeexX75xX46xXaexX12xX0xX34xXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX715xX75xX30xX7dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xX18xX5dxX75xXdxX7xX6xX75xX6axX18xX10xXexX0xX34xXbxX12