Ông Joe Biden đã làm được những gì trong 50 ngày đầu tiên tại nhiệm?
Ông Biden từng công bố một chương trình hành động nhiều tham vọng trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, và hôm nay 10-3, ông đã đi được nửa chặng đường đó.
4eafx813bx4f21xba7bx7690x9cf5x7b8bx796fx5819xX7xc214x4fa9xcb31x7666x9ed3x993dxX5xa6f7xXax8016xca9bx741fx9902xX3x6de3xb09axX10xX3x8036xXdxb49bxX10xX14xX3x6fadx59f0xX3xX5x58e9x6974xX3xX21x72efxa518xX4xX3xX14xX1x8df4xX14xX15xX3xX15x77a3xX3xXex930bxX18xX14xX15xX3xac21xbdc7xX3xX14xX15xX25x4ec8xX3xX21xb218x6e69xX3xXexXdx5139xX14xX3xXex665fxXdxX3xX14xX1xXdx5bc3xX26x8888xX0x7676xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97eaxX10xX6xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXexbe56xX14xX15xX3xX4xa3ddxX14xX15xX3x6ceax9770xX3xX26x9882xXexX3xX4xX1xX29x9b14xX14xX15xX3xXexX37xX34xX14xX1xX3xX1xX25xX14xX1xX3xX21xX85xX14xX15xX3xX14xX1xXdx5afbxX46xX3xXexX1xX6xX26xX3x56faxc4d3xX14xX15xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX2xX3dxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xbe50xX3xXaaxX25xX3xX1xX7dxX26xX3xX14xX6xX42xX3xX2xX3dxb5c2xc5b6xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX22xX3xX21xXdxX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xaf1bxX6xX3xX4xX1x9c75xX14xX15xX3xX21xX29xb2ebxX14xX15xX3xX21xad4exb8d9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX0xXdxX26xX15xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX26xX15xb14axX10x9207xX81x983fx794bxX6x7a89xX3dxXdfxX12bxX2xX81xX12axXdfxX2xX2xX10xX81xXdfxX12bxX12bxX12dxX1dxXdfxX1dxX2xX3cxX10xX6xX81xX6xX4xX12axX12dxX81xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX15xX1xXexX81xX18xbca6xXdfxX4xX18xX14xXexX10xX14xXexXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX15bxXdfxaad3xXdxX1dxXexX1x99bexX3xX2xX3dxX3dx6cedx8805xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX15xX34xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX56xX3xXdfxX3x744fxX14xX1xX3xX2xX104xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX104xX81xX6xX18xX1xX6xXexXdxX14xX1xX104xXaaxX14xX58xX14xX10xX171xX7xX58xX12dxX2xX2xX3dxX58xX2xX3dxX128xX1dxX12axX3dxX3cxX3cxX12dxX12dx719bxXexX128xX12bxX12axX3cxX5xX2xX104xb9a8xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX15xX34xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX56xXaxX3xX171xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xXdfxX18xX37xXdxX15xXdxX14xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX176xX58xX58xX4xX1dxX14xX104xXexX46xX18xXdxXexX37xX10xX104xXaaxX14xX58xX12dxX3dxX12dxX2xX58xXe0xX58xX2xX3dxX58xX208xX18xX10xXdfxX81xXdxX1dxX10xX14xXdfxX2xX128xX2xX3cxXe0xX1ffxX2xXe0xX1ffxX2xXe0xX3cxXe0xX2xX12axX12dxX3dxX12axXe0xXe0xX12axX12dxX3cxX104xX208xXbxX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc365xX6xXbxXexXdxX18xX14xXaxX12xXcxa6cbxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3x68edx62c1xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXbxX1x83f9xXexX3xX81xXdx6872xX46xX3xXexX4exXdxX3xXbxX1x885bxX14xX15xX3xXbxX1x948dxX6xX3xX21xX7dxX14xX15xX3xX4x8cf3xX6xX3xac00xX1xX25xX3xXcxX37x856fxX14xX15xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX14xX15xX25xX42xX3xX12bxXdfxXe0xXdfxX12dxX3dxX12dxX2xX3xXdfxX3xX1cdxX14xX1xX176xX3x935bxd219xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX1xX22xX14xX15xX3xXexXdxX14xX3xX33bxX33cxXd0xX3xXexX30axX14xX1xX3xXexa296xXdxX3xX1xX7dxX26xX3xX14xX6xX42xX3xX2xX3dxXdfxXe0xXd0xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX37xX304xX14xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xXaaxX25xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xb17cxX46xX42xXa2xX14xX3xX4xX313xX6xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX6xX14xX15xX3xX4xX1xX46x9e03xX14xX3xX81xa862xX3xX4xX1x89ccxX14xX15xX3xc8cexXdxa2eaxX14xX3xX26xX85xXexX3xX1dx962exX46xX3xX26xX82xX4xX3xX5xX36axX14xX3xX3daxX1xX2f6xX4xX176xX3xXaaxXdxX54xX4xX3xXexX1xX7dxX14xX15xX3xX3b8xX46xX6xX3xX5xX45xX14xX3xX4xX46xX82xXdxX3xXexX4exXdxX3xX3b8xX46xX82xX4xX3xX1xX85xXdxX3xX15xX103xXdxX3xX4xX3d6xX46xX3xXexX37xX2axX3xX2d3xbffaxc815xa3f4x7ae3xXdfxX2xX1ffxX3xXexX37xX3d2xX3xX15xXdxX2f6xX3xX2xXd0xX1ffxX3xX14xX15xX25xX14xX3xXex65c6xX3x83f0x6e5dxX42axX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12x9a67xX103xXdxX3xX4xX3d6xX46xX3xXexX37xX2axX3xX14xX25xX42xX3xX7x745fxX3xX15x87a6xX26xX3xX4xX2f6xX4xX3xX3daxX1xX18x6c77xX14xX3xXexXdxXa2xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXexX37x65d4xX4xX3xXexXdxX3dcxXbxX3xX4xX1xX18xX3xX1xX25xX14xX15xX3xXexX37xXdxX54xX46xX3xX14xX15xX29xXfexXdxX3xX2e7xX2e8xX3xXaaxX25xX3xXexXdxXa2xX14xX3xX21xX2fbxX3xX15xXdxaf35xXbxX3xX316xX1xX25xX3xXcxX37xX31cxX14xX15xX3xXexX1xX488xX4xX3xX1xXdxX54xX14xX3xX26xX85xXexX3xX7xX82xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX5xX36axX14xX3xX14xX1xX3e4xXexX3xX7dxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXexX78xX14xX15xX3xX21xX29xX6xX3xX37xX6xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xX1dxX3d2xX4xX1xX3xXexX37xX6xX14xX1xX3xX4xXf3xX3xX14xX1xX29xX3xX26x8bb0xX3xX4xXf3xX6xX3xX5xX4exXdxX3xXexX37xX29xXfexX14xX15xX3xX1xXabxX4xX3xXaaxX25xX3xX15xXdxX4b5xXbxX3xXexX1xX4axX26xX3xX14xX1xXdxXa2xX46xX3xX14xX15xX29xXfexXdxX3xX2e7xX2e8xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexXdxX4axX26xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX2d3xX427xX428xX429xX42axXdfxX2xX1ffxX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX33bxX33cxXd0xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xX14xX15xX470xXdxX3xX15xX1xX3dcxX3xXexX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX21xX4exXexX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX81xX29xX36axX4xX3xXexXdxX3dcxX14xX3xX21xX2f6xX14xX15xX3xX3daxX2fbxX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX26xX85xXexX3xX7xX82xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX4xX1xX30axX14xX1xXd0xX3xX1dxadcbxX3xXaax4f8exX14xX3xX4xX304xX14xX3xX26xX85xXexX3xX7xX82xX3xX21xXdxXa2xX46xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX6xX14xX15xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3b8xX46xX2f6xX3xXexX37xX34xX14xX1xX3xXexX1xX488xX4xX3xX1xXdxX54xX14xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX429xX14xXexX10xX37xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexXdfxX6xX5xXdxX15xX14xX176xX3xX4xX10xX14xXexX10xX37xX17cxXaxX12xX316xX1xX2fxX14xX15xX3xX26x5d34xX4xX3xXexXdxX4axX46xX3xX21xX22xX3xX1xX18xX25xX14xX3xXexX1xX25xX14xX1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX29xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xX15xXdxX47axXdxX3xX3b8xX46xX42xX3dcxXexX3xX21xX4exXdxX3xX1dxX3d2xX4xX1xX3xX2d3xX427xX428xX429xX42axXdfxX2xX1ffxX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xXexX46xX45xX14xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xXd0xX3xXaaxX25xX3xX7xX488xX3xXex7ef1xXbxX3xXexX37xX46xX14xX15xX3xX21xX103xX3xX4xX313xX6xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX22xX3xX26xX6xX14xX15xX3xX5xX4exXdxX3xX3daxX3dcxXexX3xX3b8xX46xX47axX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12x6422xX4b5xX4xX3xX14xX25xX42xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX6xX14xX15xX3xXexX37xX4axX14xX3xX21xX25xX3xX1xX18xX25xX14xX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX26xX675xX4xX3xXexXdxX4axX46xX3xXexXdxX4axX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX2xX3dxX3dxX3xXexX37xXdxX54xX46xX3xX5xXdxXa2xX46xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX2xX3dxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX104xX3xX2e7xX675xX4xX3xXexXdxX4axX46xX3xX14xX25xX42xX3xX4xX103xX3xXexX1xX2fbxX3xX1xX18xX25xX14xX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX7xX36axX26xX3xX14xX1xX3e4xXexX3xXaaxX25xX18xX3xX4xX46xX82xXdxX3xXexX46xX45xX14xX3xXexX36axXdxX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX67xXdxX54xX14xX3xXexX4exXdxX3xXexX37xX46xX14xX15xX3xX81xX34xX14xX1xX3xX26x5bcbxXdxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX51dxX3xX2e7xX2e8xX3xX4xX103xX3xX1xX8bxX14xX3xX12dxX3xXexX37xXdxX54xX46xX3xX5xXdxXa2xX46xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexXdxX4axX26xXd0xX3xXexX2ddxX14xX15xX3xX4xX85xX14xX15xX3xX21xX22xX3xX1xX8bxX14xX3xcee6xX3cxX3xXexX37xXdxX54xX46xX3xX5xXdxXa2xX46xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexXdxX4axX26xX3xX3daxX2fbxX3xXexX78xX3xX3daxX1xXdxX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXexX46xX42xX4axX14xX3xXexX1xX54xX3xX14xX1xX6faxX26xX3xX4xX1xX3d6xX4xX3xX14xX15xX25xX42xX3xX12dxX3dxXdfxX2xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4x70afxX14xX15xX3xX21xX22xX3xX7xX36axX26xX3xX4xX103xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX3b8xX46xX42xX3dcxXexX3xX21xX3d2xX14xX1xX3xX21xX2fbxX3xX1xX18xX25xX14xX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xXaaxXa2xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX7xX2f6xX4xX1xX3xX3daxX1xX30axX3xX1xX6faxX46xX104xX3xX316xX15xX6xX42xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX14xX15xX25xX42xX3xX14xX1xX6faxX26xX3xX4xX1xX3d6xX4xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX22xX3xX3dax974exX3xX7xX31cxX4xX3xX5xX54xX14xX1xX3xX1xX25xX14xX1xX3xXbxX1xX2f6xXbxX3xXexX1xX46xX3xX1xX470xXdxX3xX15xXdxX3e4xX42xX3xXbxX1x7a79xXbxX3xXexX37xXdxX2fbxX14xX3xX3daxX1xX6xXdxX3xX1dxX488xX3xX2f6xX14xX3xX5xX25xX26xX3xX21xX29xXfexX14xX15xX3xX82xX14xX15xX3xX1dxX601xX14xX3xX1dxX45xX46xX3x8f10xX10xX42xX7xXexX18xX14xX10xX3xa758xX737xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX8c4xX14xX15xX3xX21xX22xX3xX1dx8294xX3xX1dxX25xX14xX15xX3xXexX1xX488xX4xX3xX1xXdxX54xX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xXexX78xX14xX15xX3xX21xX29xX6xX3xX37xX6xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xX1dxX3d2xX4xX1xX3xXexX37xX6xX14xX1xX3xX4xXf3xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX3b8xX46xX6xX14xX3xX21xX3dcxX14xX3xXaaxXdxX54xX4xX3xX21xX47axX18xX3xX14xX15xX29xX2axX4xX3xX5xX4exXdxX3xX4xX2f6xX4xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX7xX2f6xX4xX1xX3xX4xX313xX6xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX3b8xX46xX42xXa2xX14xX3xX7dxX14xX15xX3xXcxX37xX46xX26xXbxX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX26xXabxXdxX3xXaaxX3e4xX14xX3xX21xXa2xXd0xX3xXexX78xX3xX81xXdxX3dcxX14xX3xX21xX2ddxXdxX3xX3daxX1xX30axX3xX1xX6faxX46xX3xXexX36axXdxX3xX14xX1xX6faxXbxX3xX4xX29xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX2d3xX1xX30axX14xX1xX3xX3b8xX46xX42xXa2xX14xX3xX7dxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX21xX29xX6xX3xX14xX29xX36axX4xX3xX2e7xX2e8xX3xX15xXdxX6xX3xX14xX1xX6faxXbxX3xXexX37xX51dxX3xX5xX4exXdxX3xXcxX2ddxX3xX4xX1xX3d6xX4xX3x9f42xX3xXexX3dcxX3xXcxX1xX3dcxX3xX15xXdxX36axXdxX3xXaaxX25xX3xXcxX1x90e1xX6xX3xXexX1xX46xX6faxX14xX3xX981xX1xX30axX3xX1xX6faxX46xX3xX33cxX6xX37xXdxX7xXd0xX3xX1dxX78xX14xX15xX3xXaaxXdxX54xX4xX3xX15bx9e9dxX42xX3xXexX29xXfexX14xX15xX3xX81xXdxX4axX14xX3xX15xXdxX36axXdxXd0xX3xX4xX1xX3e4xX26xX3xX1dxX3d6xXexX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX1xX4exX14xX3xX4xX1xX3dcxX3xX21xXdxX3xX5xX4exXdxX3xXaaxX36axXdxX3xX1xX25xX14xX1xX3xX3daxX1xX2f6xX4xX1xX3xX21xX3dcxX14xX3xXexX78xX3xX4xX2f6xX4xX3xX3b8xX46xX82xX4xX3xX15xXdxX6xX3xXbxX1xX45xX14xX3xX5xX36axX14xX3xXexX1xX10xX18xX3xX21xX4exX18xX3xX67xX470xXdxXd0xX3xXaaxX25xX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX5xX6faxXbxX3xX5xX488xX4xX3xX5xX29xX2axX14xX15xX3xX4xX1xX46xX42xX4axX14xX3xXexX37xX2f6xX4xX1xX3xX21xX2fbxX3xX21xX18xX25xX14xX3xXexX675xX3xX4xX2f6xX4xX3xX15xXdxX6xX3xX21xX34xX14xX1xX3xX21xX22xX3xX81xX3d2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX51dxX3xX3daxX1xX46xX3xXaaxX488xX4xX3xX81xXdxX4axX14xX3xX15xXdxX36axXdxX3xX2e7xX2e8xX3xXdfxX3xX2e7xX10xX15bxXdxX4xX18xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12x50d0xXdxX4axX14xX15xX3xXaaxXa2xX3xX14xX1xX6faxXbxX3xX4xX29xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4xX8c4xX14xX15xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX4xX7dxX14xX15xX3xX81xX82xX3xX26xX85xXexX3xX1dxX488xX3xX5xX46xX6faxXexX3xX4xX47axXdxX3xX4xX2f6xX4xX1xX3xXexX18xX25xX14xX3xX1dxXdxX54xX14xX3xXexX37xX34xX14xX1xX3xX3b8xX46xX82xX4xX3xX1xX85xXdxX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX2xX3dxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xXaaxX25xX3xXexX1xX2f6xX14xX15xX3xXexX37xX29xX36axX4xX3xX7dxX14xX15xX3xX21xX22xX3xX1xX18xX25xX14xX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX26xX675xX4xX3xXexXdxX4axX46xX3xX14xX25xX42xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXexX46xX42xX4axX14xX3xXexX1xX54xX3xX14xX1xX6faxX26xX3xX4xX1xX3d6xX4xXd0xX3xXexX37xX51dxX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xXexX1xX3d6xX3xX12axX128xX3xX4xX313xX6xX3xX14xX29xX36axX4xX3xX2e7xX2e8xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX14xX15xX25xX42xX3xX12dxX3dxXdfxX2xXdfxX12dxX3dxX12dxX2xX3xXdfxX3xX1cdxX14xX1xX3xX4xX1xX675xXbxX3xX26xX25xX14xX3xX1xX34xX14xX1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX429xX14xXexX10xX37xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexXdfxX6xX5xXdxX15xX14xX176xX3xX4xX10xX14xXexX10xX37xX17cxXaxX12xX316xX1xX2fxX14xX15xX3xXaaxXdxX54xX4xX3xX21xX6xX14xX15xX3xX5xX25xX26xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX2d3xX1xXdxX3dcxX14xX3xX5xX29xX2axX4xX3xX3b8xX46xX82xX4xX3xX15xXdxX6xX3xX4xX1xX82xX14xX15xX3xX2d3xX427xX428xX429xX42axXdfxX2xX1ffxX3xX4xX313xX6xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX3b8xX46xX42xXa2xX14xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xXexX36axXdxX3xX4xX46xX82xXdxX3xXexX1xX2f6xX14xX15xX3xX12dxXdfxX12dxX3dxX12dxX2xX3xX7xX46dxX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX5xX6faxXbxX3xX2xX3dxX3dxX3xXexX37xX46xX14xX15xX3xXexXb02xX26xX3xXexXdxX4axX26xX3xXbxX1xX304xX14xX15xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX26xX36axXdxX3xX4xX103xX3xX7xX488xX3xX1xX80dxX3xXexX37xX2axX3xX4xX313xX6xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX81xX6xX14xX15xX3xXexX37xX4axX14xX3xX4xX47axX3xX14xX29xX36axX4xX104xX3xXcxX36axXdxX3xX14xX6xX42xX3xX26xX36axXdxX3xX4xX1xX441xX3xX4xX103xX3xX3daxX1xX18xX47axX14xX15xX3xX12dxX3dxX3xX21xXdxX2fbxX26xX3xXexXdxX4axX26xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX21xX4exXdxX3xXexX37xX25xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX428xXa2xX3xX14xX1xX6faxXbxX3xX4xX29xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX7xX46dxX3xX21xX47axX18xX3xX14xX15xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX21xXdxXa2xX46xX3xX5xX46xX6faxXexX3xX21xX29xX2axX4xX3xX2f6xXbxX3xX1dxX675xX14xX15xX3xX1dxX29xX36axXdxX3xXexX1xXfexXdxX3xX7dxX14xX15xX3xXcxX37xX46xX26xXbxX3xX14xX1xa56exX26xX3xX14xX15x5125xX14xX3xX4xX47axX14xX3xX14xX15xX29xXfexXdxX3xX14xX1xX6faxXbxX3xX4xX29xX3xX3daxX1xX7dxX14xX15xX3xX5xX2axXdxX3xX1dxX675xX14xX15xX3xX4xX2f6xX4xX3xX14xX15xX46xX470xX14xX3xXbxX1xX4b5xX4xX3xX5xX2axXdxX3xX15bxX22xX3xX1xX85xXdxXd0xX3xXexXdxX14xX1xX3xX15xXdxX47axX14xX3xX3b8xX46xX2f6xX3xXexX37xX34xX14xX1xX3xX15bxX957xXexX3xX4xX3e4xXbxX3xX3b8xX46xX82xX4xX3xXexX3d2xX4xX1xX3xX4xX1xX18xX3xX14xX15xX29xXfexXdxX3xX14xX1xX6faxXbxX3xX4xX29xX3xXaaxX25xX3xX4xX47axXdxX3xX4xX2f6xX4xX1xX3xX1xX54xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX4xX3e4xXbxX3xX4xX8bxX3xX4xX1xX3dcxX3xXexX3d2xX3xX14xX4exX14xX3xX4xX313xX6xX3xX2e7xX2e8xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX2xX3dxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xXcxX37xX18xX14xX15xX3xXexX1xX2f6xX14xX15xX3xX12dxXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX3daxX933xX3xX26xX85xXexX3xX7xX31cxX4xX3xX5xX54xX14xX1xX3xX1xX25xX14xX1xX3xXbxX1xX2f6xXbxX3xX4xX1xX441xX3xX21xX4exX18xX3xX4xX2f6xX4xX3xX81xX4axX14xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX3b8xX46xX6xX14xX3xX15bxX10xX26xX3xX15bxX957xXexX3xX5xX4exXdxX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX7xX2f6xX4xX1xX3xXaaxX78xX6xX3xX14xX4axX46xX3xXaaxX25xX3xX21xXa2xX3xX15bxX46xX3e4xXexX3xX4xX2f6xX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xX2ddxXdxX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xXaaxX304xX14xX15xX3xX128xX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX2e7xX51dxX3xX4xXf3xX6xX3xX5xX4exXdxX3xXexX37xX29xXfexX14xX15xX3xX1xXabxX4xX3xX5xX25xX3xX26xX85xXexX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX5xX36axX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xX1dxX3d2xX4xX1xX3xXexX37xX6xX14xX1xX3xX4xXf3xX3xX4xX313xX6xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX1xXdxX54xX14xX3xX21xX6xX14xX15xX3xX5xX25xX3xXaaxX3e4xX14xX3xX21xXa2xX3xX3daxX1xX103xX3xX15xXdxX47axXdxX3xX3b8xX46xX42xX3dcxXexX3xX1xX8bxX14xX3xX4xX47axX104xX3xX2e7xX85xXexX3xXbxX1xX45xX14xX3xXaaxX34xX3xX4xX1xX46xX42xX54xX14xX3xXexX37xX51dxX3xX5xX4exXdxX3xX1xXabxX4xX3xX81xX34xX14xX1xX3xXexX1xX29xXfexX14xX15xX3xXexX37xX4axX14xX3xX5xX36axXbxX3xX5xX4b5xX4xX3xX14xX25xX42xX3xX4xX304xX14xX3xXexX5fexX42xX3xXexX1xX46xX85xX4xX3xXaaxX25xX18xX3xX4xX1xX30axX14xX1xX3xX3b8xX46xX42xXa2xX14xX3xX21xX3d2xX6xX3xXbxX1xX29xX8bxX14xX15xX3xXaaxX25xX3xX4xX2f6xX4xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX21xX18xX25xX14xX3xX15xXdxX2f6xX18xX3xXaaxXdxX4axX14xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX444xX6xX46xX3xX26xX85xXexX3xXaaxX25xXdxX3xX5xX45xX14xX3xX4xX1xX441xX14xX1xX3xX7xXf3xX6xX3xX21xXdxX3xX4xX1xX441xX14xX1xX3xX7xXf3xX6xX3xX5xX4exXdxX3xXaaxX36axXdxX3xX4xX2f6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3dcxXexX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX26xX675xX4xX3xXexXdxX4axX46xX3xX4xX313xX6xX3xX26xX34xX14xX1xXd0xX3xXexX1xX2f6xX14xX15xX3xXexX37xX29xX36axX4xX3xX7dxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xXexX46xX42xX4axX14xX3xX81xX82xX3xX7xX3d6xX3xX26xX54xX14xX1xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX2xX3dxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xX4xX313xX6xX3xX7dxX14xX15xX3xX5xX25xX3xX1xX45xX46xX3xX1xX3dcxXexX3xX4xX2f6xX4xX3xXexX37xX29xXfexX14xX15xX3xXexXdxX2fbxX46xX3xX1xXabxX4xX3xX7xX46dxX3xX26xX51dxX3xX4xXf3xX6xX3xX3cxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX26xX85xXexX3xXexX46xX45xX14xX3xXaaxX36axXdxX3xX4xX2f6xX4xX3xX81xX46xX2ddxXdxX3xX5xX4axX14xX3xX5xX36axXbxX3xX81xX34xX14xX1xX3xXexX1xX29xXfexX14xX15xX3xX14xX1xX29xX3xXexX37xX29xX36axX4xX3xX21xXb02xX42xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xXcxX1xX2f6xX14xX15xX3xX14xX25xX42xX3xX7dxX14xX15xX3xX4xX8c4xX14xX15xX3xX21xX22xX3xX4xX1xX441xX3xX21xX4exX18xX3xX4xX2f6xX4xX3xX81xX6xX14xX15xX3xX29xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexXdxX4axX26xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX4xX1xX18xX3xX15xXdxX2f6xX18xX3xXaaxXdxX4axX14xXd0xX3xXexX46xX42xX4axX14xX3xX81xX82xX3xX7xX46dxX3xX4xX1xX441xX3xX21xX4exX18xX3xX1dxX25xX14xX1xX3xX4xX2f6xX4xX3xX14xX15xX46xX470xX14xX3xXexX25xXdxX3xX14xX15xX46xX42xX4axX14xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX81xX6xX14xX15xX3xX21xX2fbxX3xXexXdxX4axX26xX3xXaaxX31cxX4xX3xX15bxXdxX14xX3xX4xX1xX18xX3xX15xXdxX2f6xX18xX3xXaaxXdxX4axX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xXexX1xX2f6xX14xX15xX3xXe0xX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX1bxX4axX14xX3xX4xX4exX14xX1xX3xX21xX103xXd0xX3xX26xX85xXexX3xX7xX82xX3xX4xX6xX26xX3xX3daxX3dcxXexX3xX4xX313xX6xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4xX304xX14xX3xX21xX6xX14xX15xX3xX4xX1xXfexX3xX3daxX3dcxXexX3xX3b8xX46xX47axX3xXbxX1xX4axX3xX4xX1xX46xX3cexX14xX3xX4xX313xX6xX3xXcxX1xX29xX2axX14xX15xX3xXaaxXdxX54xX14xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX2f6xX4xX3xX21xXa2xX3xX4xXf3xX3xX14xX1xXb02xX14xX3xX7xX488xX3xX1dxX18xX3xX7dxX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xXa2xX3xX15bxX46xX3e4xXexX3xX26xX36axXdxX3xX4xX103xX3xXexX1xX2fbxX3xXexX1xX488xX4xX3xXexX1xXdxX104xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX18xX1dxX42xXaxX12xX67xX6xXdxX3xX21xXa2xX3xX4xXf3xX3xX3b8xX46xX6xX14xX3xXexX37xXabxX14xX15xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX21xX103xXd0xX3xX26xX85xXexX3xX5xX25xX3xX7dxX14xX15xX3xX2e7xX10xX37xX37xXdxX4xX3daxX3xX45cxX6xX37xX5xX6xX14xX1dxX3xX4xX1xX18xX3xX15xX1xX3dcxX3xX1bxX85xX3xXexX37xX29xX51dxX14xX15xX3xXcxX29xX3xXbxX1xX2f6xXbxX3xXaaxX25xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX25xX3xX1dxXb02xX14xX3xX81xXdxX2fbxX46xX3xX2e7xX6xX37xX4xXdxX6xX3x8f92xX46xX1dxX15xX10xX3xX4xX1xX18xX3xXaaxX3d2xX3xXexX37xX30axX3xX1bxX85xX3xXexX37xX29xX51dxX14xX15xX3xX316xX1xX25xX3xX51dxX3xXaaxX25xX3xX33cxX1xX2f6xXexX3xXexX37xXdxX2fbxX14xX3xX21xX7dxX3xXexX1xX3d2xXd0xX3xX1dxX488xX3xX3daxXdxX3dcxX14xX3xX7xX46dxX3xX21xX29xX2axX4xX3xXcxX1xX29xX2axX14xX15xX3xXaaxXdxX54xX14xX3xXbxX1xX4axX3xX4xX1xX46xX3cexX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xXexX46xX45xX14xX3xX14xX25xX42xX104xX0xX58xXbxX12xX0xX1dxXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX37xX10xX5xX6xXexX10xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX4axX14xX3xX3b8xX46xX6xX14xX176xX0xX58xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX46xX26xX81xXdfxX6xX14xX1dxXdfxX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX14xX1xX6faxX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX30axX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xX4xX6xX18xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX46xX85xX4xX3xXexX1xXee5xX26xX3xX1dxX304xX3xX26xX36axXdxXaxX3xX1xX37xX10x54bcxX9xXaxX58xX1dxXdxX10xX26xXdfxX14xX18xX14xX15xX58xXexX18xX14xX15xXdfxXexX1xX18xX14xX15xXdfxX26xX42xXdfxX208xX18xX10xXdfxX81xXdxX1dxX10xX14xXdfxX14xX1xX6xX14xXdfxX1dxX46xX18xX4xXdfxXexXdxX14xXdfxX14xX1xXdxX10xX26xXdfxX4xX6xX18xXdfxXexX37xX18xX14xX15xXdfxX4xX46xX18xX4xXdfxXexX1xX6xX26xXdfxX1dxX18xXdfxX26xX18xXdxX58xX12dxX3dxX852xX128xX12bxX12bxX104xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX15xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX26xX10xX1dxXdxX6xX58xX2xX12dxX3dxX58xX14xX10xX171xX7xX58xX12dxX2xX3dxX1ffxX58xX2xX12dxX12bxX1dxX12dxX3dxX3cxX3cxX852xX3dxX852xXexX1ffxX3cxX2xX2xX5xX2xX104xX208xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX15xX34xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1dxXdxXaaxX12xX0xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX14xX1xX6faxX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX30axX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xX4xX6xX18xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX46xX85xX4xX3xXexX1xXee5xX26xX3xX1dxX304xX3xX26xX36axXdxXaxX3xX1xX37xX10xX15a4xX9xXaxX58xX1dxXdxX10xX26xXdfxX14xX18xX14xX15xX58xXexX18xX14xX15xXdfxXexX1xX18xX14xX15xXdfxX26xX42xXdfxX208xX18xX10xXdfxX81xXdxX1dxX10xX14xXdfxX14xX1xX6xX14xXdfxX1dxX46xX18xX4xXdfxXexXdxX14xXdfxX14xX1xXdxX10xX26xXdfxX4xX6xX18xXdfxXexX37xX18xX14xX15xXdfxX4xX46xX18xX4xXdfxXexX1xX6xX26xXdfxX1dxX18xXdfxX26xX18xXdxX58xX12dxX3dxX852xX128xX12bxX12bxX104xX1xXexX26xXaxX12xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX14xX1xX6faxX14xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX30axX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xX4xX6xX18xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX4xX46xX85xX4xX3xXexX1xXee5xX26xX3xX1dxX304xX3xX26xX36axXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX2e7xX3d6xX4xX3xX21xX85xX3xXexX30axX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX15xXdxX6xXdxX3xX21xX18xX4exX14xX3xX21xX45xX46xX3xX14xX31cxX26xX3xX3b8xX46xX42xXa2xX14xX3xX4xX313xX6xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX4xX6xX18xX3xX1xX8bxX14xX3xX37xc32axX3xX37xX54xXexX3xX7xX18xX3xXaaxX36axXdxX3xXex9603xX3xX5xX54xX3xXexX30axX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xXexX29xX8bxX14xX15xX3xX3d6xX14xX15xX3xX1dxX25xX14xX1xX3xX4xX1xX18xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xXexXdxXa2xX14xX3xX14xX1xXdxX54xX26xX3xX42axX18xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX37xX46xX26xXbxX3xX3daxX1xXdxX3xX26xX36axXdxX3xX14xX1xX6faxX26xX3xX4xX1xX3d6xX4xX104xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1dxXdxXaaxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX5xX25xX3xX3d6xX14xX15xX3xXaaxXdxX4axX14xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX5xX3d2xX4xX1xX3xX7xXf3xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xXexX1xX31cxX14xX15xX3xXaaxX36axXdxX3xX1xX8bxX14xX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX37xX10xX15a4xX9xXaxX58xX3b8xX46xX18xX4xXdfxXexX10xX58xX18xX14xX15xXdfxX81xXdxX1dxX10xX14xXdfxX5xX6xXdfxX46xX14xX15xXdfxXaaxXdxX10xX14xXdfxXexX18xX14xX15xXdfxXexX1xX18xX14xX15xXdfxX26xX42xXdfxX1dxX6xX46xXdfxXexXdxX10xX14xXdfxXexX37xX18xX14xX15xXdfxX5xXdxX4xX1xXdfxX7xX46xXdfxX4xX1xXdxX10xX14xXdfxXexX1xX6xX14xX15xXdfxXaaxX18xXdxXdfxX1xX18xX14xXdfxX12bxX3dxXdfxXexX37xXdxX10xX46xXdfxXbxX1xXdxX10xX46xXdfxX81xX6xX46xX58xX12dxX3dxX12dxX128xX2xX12bxX104xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX15xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX58xX26xX10xX1dxXdxX6xX58xX2xX12dxX3dxX58xX14xX10xX171xX7xX58xX12dxX3dxX12axX852xX58xX2xX12dxX12axX1dxXe0xX2xX2xX2xX3dxX3dxX3cxXexX12dxX12axX12bxX12axX3dxX5xX3dxX104xX208xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX14xX1xX2fxX14xX15xX3xX15xX34xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX3cxX3dxX3xX14xX15xX25xX42xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX4exXdxX3xX14xX1xXdxX54xX26xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1dxXdxXaaxX12xX0xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX5xX25xX3xX3d6xX14xX15xX3xXaaxXdxX4axX14xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX5xX3d2xX4xX1xX3xX7xXf3xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xXexX1xX31cxX14xX15xX3xXaaxX36axXdxX3xX1xX8bxX14xX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX37xX10xX15a4xX9xXaxX58xX3b8xX46xX18xX4xXdfxXexX10xX58xX18xX14xX15xXdfxX81xXdxX1dxX10xX14xXdfxX5xX6xXdfxX46xX14xX15xXdfxXaaxXdxX10xX14xXdfxXexX18xX14xX15xXdfxXexX1xX18xX14xX15xXdfxX26xX42xXdfxX1dxX6xX46xXdfxXexXdxX10xX14xXdfxXexX37xX18xX14xX15xXdfxX5xXdxX4xX1xXdfxX7xX46xXdfxX4xX1xXdxX10xX14xXdfxXexX1xX6xX14xX15xXdfxXaaxX18xXdxXdfxX1xX18xX14xXdfxX12bxX3dxXdfxXexX37xXdxX10xX46xXdfxXbxX1xXdxX10xX46xXdfxX81xX6xX46xX58xX12dxX3dxX12dxX128xX2xX12bxX104xX1xXexX26xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX5xX25xX3xX3d6xX14xX15xX3xXaaxXdxX4axX14xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xXexX37xX18xX14xX15xX3xX5xX3d2xX4xX1xX3xX7xXf3xX3xX4xX1xXdxX3dcxX14xX3xXexX1xX31cxX14xX15xX3xXaaxX36axXdxX3xX1xX8bxX14xX3xX104xX104xX104xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX37xX18xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX2d3xX316xX316xX3xX21xX29xX6xX3xXexXdxX14xXd0xX3xX7dxX14xX15xX3xX17xX18xX10xX3xX1bxXdxX1dxX10xX14xX3xX21xX22xX3xXexX37xX51dxX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX3d6xX14xX15xX3xXaaxXdxX4axX14xX3xXcxX2ddxX14xX15xX3xXexX1xX82xX14xX15xX3xX2e7xX2e8xX3xX21xX45xX46xX3xXexXdxX4axX14xX3xX15xXdxX25xX14xX1xX3xX21xX29xX2axX4xX3xX1xX8bxX14xX3xX12bxX3dxX3xXexX37xXdxX54xX46xX3xXbxX1xXdxX3dcxX46xX3xX81xX45xX46xX104xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1dxXdxXaaxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX46xX5xX12xX0xX1dxXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX58xX1dxXdxXaaxX12xX0xX58xX1dxXdxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX444xX18xX46xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXexX46xX18xXdxXexX37xX10xX104xXaaxX14xX0xX58xXbxX12