Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ đập ở Thạch Hà trong mùa mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Sáng 24/5, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra và làm việc với huyện Thạch Hà về công tác quy hoạch, quản lý đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 – 2019 trên địa bàn.
c885x128b9xef96xf028x14b3exc9c5x1217axfdd5x137eaxX7x155f8x110d9x13e47xeadbx113e2x13fa9xX5xeaa2xXaxeefexXcxe90cx120dex13bb5xX3xX4x14aafx14a64xX15xX16xX3xebdex1428ex120afxX15xX3xX5xff6axd983xX3x129c8xX20xce15xX3xf536xX20xe897xX3xX6xX15xX3xXexX2dxe545xX15xX3xX1xcf78xX3xX27xebf4xXbxX3x113b3xX3xXcxX1x15273xX4xX1xX3x11b94xX34xX3xXex13354xX2dxX15xX16xX3xX29x12f0dxX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5x14a0dxX0x10dd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xe2b0xXaxX12xf1b4x13c09xX15xX16xX3x13c13x10a81xX5ax14fa9xX25xX3xX27xX2dxX34xX15xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xX46xd28axd0e3x150a5xX3xXex10376xX15xX1xX3xX46xX34xX3xXcx1359fxX15xX1xX3xX27xXdxX3xe577xXdx11a0exX29xX3xXexX4axX6xX3x14b9bxX34xX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdx14d24xX4xX3xXa6xcf65xXdxX3xX1xX1fx14b70xXafxX15xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXa6xe73exX3xX4x13aacxX15xX16xX3xXexX70xX4xX3xX1exX1fxXb8xX3xX1xX2dxX42xX4xX1xX25xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX27x1503exX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX16xXdxX6xXdxX3xX27xX2dxX42xX15xX3xX74x1280fxX2xd054xX3x12265xX3xX74xXffxX2xd086xX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27x10f9bxX6xX3xX2bxX34xX15xe935xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105d1xX2dxX6cxXb8xX3xXbxc91axX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxcb44xXdxX6cxXexX1xd463xX3xX101xX2xX77xXbxda9cxccc0xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX155xX3xX75xX2xXffxXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX5axX5axXdxX116xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXa6xX15xX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX77xX2xX77xX75xX75xX74xX101xXexX108x14397xX77xX75xX5xX2xXffx13e64xX2xX75xX2xX6cxX77xX2xXffxX75xX2xe9aaxX77xXexX108xX1a0x130a6xX101xX101xX5xXffxX116x10030xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX89xX2dxX34xX15xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xX46xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX9dxXdxX9fxX29xX3xXexX4axX6xX3xXexX1fxXb8x13699xX15xX3xX27xXe5xX3xX46xc9edxX1fxX3xX8axX16xX1x12addxX15xX116xX116xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xXaxX12xf545xX1fxX70xX3xXexX4ax11b28xX15xX1xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xecf4xXb8xX25xX3xX1xXdxXafxX15xX3xXexX1fxXb8xX24bxX15xX3xX27xXe5xX3xX46xX252xX1fxX3xX8axX16xX1xX258xX15xX3xX27x137f8xX3xX9dxXdxXe5xX15xX3xX4x10958xX3xX1x110acxX6xX3xX27xX19x10d15xX4xX3xX1xcfe0xX15xX3xX2xX74xX3xX9dxX29xX5axX2xX108xX3xX9dxX29xX116xX3xXcxX1fxXb8xX24bxX15xX3xX27xXe5xX3xX46xX252xX1fxX3x1147exX1x14cd8xX3xX27xX2a8xX3xX9dxXdxXe5xX15xX3xX4xX2b0xX3xX1xX2b3xX6xX3xX27xX19xX2b8xX4xX3xX2xX1b5xX25xX74xX3xX9dxX29xX25xX3xX27xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc9xX15xX16xX3xX2xX25xX2xX3xX9dxX29xX3xX3exX3xX15bxX2a8xX3xXcxX19xX2b8xX15xX16xX3xX6fxX2bcxX15xX15cxX3xX1xXdxXafxX15xX3xXa6xe5b9xX15xX3xX4xef68xX15xX3xX108xX25xX1b0xX3xX9dxX29xX3xXex10b17xX3xX4x10baexX1fxX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX89xX38xX15xX16xX3xX27xX24bxX15xX3xX4xX2b0xX15xX16xX3xX7xX2b0xX3xX2xX3xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX89xX8exX15xX1xX3xX2bxX110xX3xX1xX19xX3xX1x13ee3xX15xX16xX25xX3xX15bxX1fxX2b0xX15xX16xX3xX4xX28bxXbxX3xX15xX1xX19xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX27xX19xX2b8xX4xX3xX27xX337xX1fxX3xXexX19xX116xX3xX8axX16xX2dxX34xXdxX3xX4axX6xX25xX3xX27xX2dxX34xX15xX3xX4xX329xX15xX3xX27xX24bxX15xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xXexX42xXdxX3xX1xX38xX3xX89xX70xX3xX89xX10xX15xX25xX3xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX8axX16x12966xX4xX15cxX3xX1xX38xX3xX89xX3bxXbxX3xX126xX42xX15xX16xX25xX3xX15bxX2a8xX3xX126x15635xX4xX3xX6fxX2bcxX15xX3xXa6xX34xX3xX29xf1c5xXexX3xX7xX2b0xX3xX4xX2b0xX15xX16xX25xX3xX27xX3bxXbxX3xXexX4axX34xX15xX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27xX110xX6xX3xX2bxX34xX15xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6cxXexX1xX155xX3xX101xX2xX77xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX155xX3xX75xX2xXffxXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX5axX5axXdxX116xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXa6xX15xX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX77xX2xX77xX75xX75xX1b0xX1b0xXexX2xX1b5xX101xX77xX5xX2xXffxX1a6xX2xX75xX2xX6cxX77xX2xXffxX75xX108xX77xX75xXexX75xX74xX74xXffxX101xX5xXffxX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX12cxX337xX1fxX3xXa6xX3bxX15xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX8bxX278xX15xX1xX3xef91xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX8axX16xX3c9xX4xd16cxX3xX27xX2a8xX3xX2bxX110xX3xX1xX19xX3xX1xX368xX15xX16xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xXaxX12xX46xX1fxXb8xXafxX15xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xX1xXdxXafxX15xX3xX4xX2b3xX3xX74xX2xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX5xXb3xX15xX3xX15xX1xX368xX25xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX27xX2b3xX3xX27xX110xX6xX3xXbxX1xX19xX2bcxX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX2xX1a0xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15xX1xX368xX25xX3xX4xX329xX15xX3xX75xX3xX1xX38xX3xX6cxX2dxX3xX12cxXc9xX15xX16xX3xXexXb8xX3xXcxX8axX46xX46xX3x153f1xXcx13ef8xX3xXcxX1xX2dbxXb8xX3xX5xX2b8xXdxX3xX8axX6xX29xX3xX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX116xX3xXcxX334xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX27xX2dxX42xX15xX3xX74xXffxX2xX101xX3xX103xX3xX74xXffxX2xX108xX25xX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27xX110xX6xX3xX2bxX34xX15xX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX3xXexX4axXdxX9fxX15xX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX74xX3xX6cxe274xX3xX70xX15xX25xX3xX16xX38xX29xX3xX7xca6cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xXexX4axX34xX15xX3xX27xX3bxXbxX3xX8bxX278xX15xX1xX3xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX8axX16xX3c9xX4xX3xXa6xX34xX3xX4xX2dbxX15xX16xX3xX4xX2b0xX25xX3xX15xfac2xX15xX16xX3xX4xX28bxXbxX3xXexX1fxXb8xX24bxX15xX3xX27xXe5xX3xX46xX252xX1fxX3xX2d9xX1xX2dbxX116xX116xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6cxXexX1xX155xX3xX101xX2xX77xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX155xX3xX75xX2xXffxXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX5axX5axXdxX116xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXa6xX15xX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX77xX2xX77xX75xX77xX2xX1b5xXexX1b0xX74xX1a0xX75xX5xX1b0xX1a6xX2xX75xX2xX6cxX77xX2xXffxX75xX108xX75xX101xXexX75xX101xX108xXffxX1b5xX5xXffxX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX1bbxX1fxX7xXexXdxf82dxXb8xX15cxXaxX12xe9caxX15xX16xX3xX8axX16xXc9xX3xX89x14294xX4xX3xX272xX1fxXb8xX3xX1a6xX3xX2d9xX1xX2b3xX3xXexX4axX19xX3exX15xX16xX3xX2bxX6xX15xX3xX272x144cbxX8bxffcbxX3xXa6xX34xX3xX4xX70xX4xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX4axX278xX15xX1xX3xX15bxX66dxXb8xX3xX6cxX19xX15xX16xX3xX4xX2bcxX3xX2bxX20xX15xX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX155xX3xX0xX10xX29xX12xX46xX1fxXb8xXafxX15xX3xX27xX6xX15xX16xX3xX4xX337xX15xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xe6a3xX3xX27xX9fxX3xX15xX66dxX15xX16xX3xX4xX28bxXbxX25xX3xX7xX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xX29xX3e9xXexX3xX7xX2b0xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15xX1xX19xX155xX3xXcxX4axX34xX15xX3xX12cxX63cxX6xX3x10756xXdxX3xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3x14db9xX1fxX66dxX15xX15cxX3xX27xX3bxXbxX3xX5d6xX110xX15xX1xX25xX3xX15bxX2a8xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX8axX16xX3c9xX4xX116xX116xX116xX3xXa6xX34xX3xX29xX3e9xXexX3xX7xX2b0xX3xX27xX2dxX42xX15xX3xXexX4axXe5xX15xX3xXexX1fxXb8xX24bxX15xX3xX27xXe5xX3xX46xX252xX1fxX3xX2d9xX1xX2dbxX25xX3xX46xX252xX1fxX3xX8axX16xX1xX258xX15xX116xX116xX116xX0xX5axX10xX29xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1exX1fxX6xX25xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX70xX4xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX4xX329xX15xX3xX16x113faxXbxX3xX29xX3e9xXexX3xX7xX2b0xX3xX9dxX1xX2b3xX3xX9dxX1xX14xX15xX3xX15xX1xX19xX155xX3xX12cxX329xX15xX3xX6cxXdx105cdxX15xX3xX4axX6xX3xXexX278xX15xX1xX3xXexX4axX42xX15xX16xX3xX5xX28bxX15xX3xX4xX1xXdxX24bxX29xX3xX1xX34xX15xX16xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX27xXe5xX15cxX3xX1xX337xX1fxX3xX1xX24bxXexX3xX4xX70xX4xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX4axX278xX15xX1xX3xX15bxX66dxXb8xX3xX6cxX631xX15xX16xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX3xX4xX1xX19xX6xX3xX27xX19xX2b8xX4xX3xX4xX3dexX29xX3xX29xX2b0xX4xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX2bxX20xX2dxX3xXa6xXafxX116xX3xX89xX2b0xXdxX3xXa6xXb3xXdxX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15xX1xX368xX25xX3xX4xX1xX2dbxX3xXb8xX24bxX1fxX3xX9dxX1xXc9xX15xX16xX3xX4xX2b3xX3xX1xX38xX3xX7xX2bcxX3xX15xXe5xX15xX3xX9dxX1xX2b3xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX8f8xX4xX3xX2bxXdxXafxXexX3xX5xX34xX3xX9dxX1xXdxX3xX4xX3dexX29xX3xX29xX2b0xX4xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX4axX278xX15xX1xX116xX116xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6cxXexX1xX155xX3xX101xX2xX77xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX155xX3xX75xX2xXffxXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX5axX5axXdxX116xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXa6xX15xX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX77xX2xX77xX75xX75xX75xX101xXexX1b5xX75xXffxX74xX5xX74xX1a6xX2xX75xX2xX6cxX77xX2xX2xX2xX108xX1b0xX75xXexX77xX1b5xX77xX1b5xX77xX5xXffxX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX1bbxX1fxX7xXexXdxX7afxXb8xX15cxXaxX12xX7b4xX15xX16xX3xX8axX16xXc9xX3xX89xX7bdxX4xX3xX46xX2b8xXdxX3xX1a6xX3xX12cxX1xXdxX3xX4x12e4exX4xX3xXexX4axX19xX3exX15xX16xX3xX12cxX1xXdxX3xX4xXb49xX4xX3xXcxX1xX2dbxXb8xX3xX5xX2b8xXdxX155xX3xX0xX10xX29xX12xX46xX1fxXb8xXafxX15xX3xX4xX337xX15xX3xX15bxX63cxX3xX5xX24xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xX29xX25xX3xX6cxX7bdxXexX3xX27xXdxX9fxX29xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4axX19xX1axX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX42xX29xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX25xX3xX5xX28bxX15xX3xX4xX1xXdxX24bxX29xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27xX110xX6xX3xX2bxX34xX15xX116xX3xX0xX5axX10xX29xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xXaxX12xXcxX42xXdxX3xX2bxX1fxdf18xXdxX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdxXafxX4xX25xX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX3xX27xXc6xX3xX15bxX1fxX28bxXexX3xXexX8exX15xX1xX3xXa6xX34xX3xX15xX16xX34xX15xX1xX3xX8axX8ax15335xX2d9xXcxX8axXcxX3xX4xX2b3xX3xX4xX1xX826xX15xX1xX3xX7xX70xX4xX1xX3xX1x14bc9xX3xXexX4axX2b8xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX826xX3xX4xX1xX2dxX3xX27xX3e9xXdxX3xX15xX16xX58xX3xX4xX70xX15xX3xX2bxX3e9xX3xXexX4axX631xX4xX3xXexXdxX24bxXbxX3xXexX1xX6xX29xX3xX16xXdxX6xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX4axX278xX15xX1xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX15cxX3xX1exX1fxX6xX15xX3xXexX66dxX29xX25xX3xX1xXc3bxX3xXexX4axX2b8xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX826xX3xX27xX9fxX3xX27xX110xX6xX3xXbxX1xX19xX2bcxX15xX16xX3xX4xX1xX2dbxX3xX27xX3e9xX15xX16xX3xX15xX66dxX15xX16xX3xX4xX28bxXbxX25xX3xX7xX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xX29xX3e9xXexX3xX7xX2b0xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15xX16xX1fxXb8xX3xX4xX2bcxX3xX29xX28bxXexX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX2bxX2a8xX2dxX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX6cxXexX1xX155xX3xX101xX2xX77xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX155xX3xX75xX2xXffxXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX5axX5axXdxX116xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXa6xX15xX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX77xX2xX77xX75xX75xX77xX1b0xXexX108xX2xX1b5xX1b0xX5xX1b0xX1a6xX2xX75xX2xX6cxX77xX2xXffxX77xX1a0xX75xX1a0xXexX108xX101xX108xX1b0xX1b0xX5xXffxX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX4xX10xX15xXexX10xX4axX15cxXaxX12xXcxX4axX19xX3exX15xX16xX3xX2bxX6xX15xX3x13173xXdxX15xX1xX3xXexX24bxX3xX1a6xX3xX8axX16xX66dxX15xX3xX7xX70xX4xX1xX3xX46xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX4axX337xX15xX3xX5d6xXdxX24bxXexX3xX46xX3bxX1fxX3xXbxX1xX70xXexX3xXbxX1xX20xXdxX3xX2bxXdxX9fxX1fxX3xXexX42xXdxX3xX2bxX1fxXbfbxXdxX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdxXafxX4xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX1bbxX1fxX7xXexXdxX7afxXb8xX15cxXaxX12xX2d9xX1xX70xXexX3xX2bxXdxX9fxX1fxX3xXexX42xXdxX3xX2bxX1fxXbfbxXdxX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdxXafxX4xX25xX3xXcxX4axX19xX3exX15xX16xX3xX2bxX6xX15xX3xXe42xXdxX15xX1xX3xXexX24bxX3xX1a6xX3xX8axX16xX66dxX15xX3xX7xX70xX4xX1xX3xX46xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX4axX337xX15xX3xX5d6xXdxX24bxXexX3xX46xX3bxX1fxX3xX5xX19xX1fxX3xX24xX25xX3xX4xX70xX4xX3xX15xX16xX34xX15xX1xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX19xX1fxX3xX4xX50xX15xX16xX3xXa6xXb3xXdxX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX3xX4xX337xX15xX3xXexX3bxXbxX3xXexX4axX1fxX15xX16xX3xX4axX34xX3xX7xX2dxX70xXexX3xX27xX9fxX3xX1xX2dxX34xX15xX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xX1exX1fxXb8xX3xX1xX2dxX42xX4xX1xX3xXa6xXc6xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX116xX3xX866xX63cxX3xX5xX24xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xX29xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4axX19xX1axX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX42xX29xX25xX3xX5xX28bxX15xX3xX4xX1xXdxX24bxX29xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX4axX278xX15xX1xX3xXexX1xX2dbxXb8xX3xX5xX2b8xXdxX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27xX110xX6xX3xX2bxX34xX15xX25xX3xX27xX38xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX27x135d9xXb8xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX24bxX15xX3xX27xX3e9xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc9xX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX6cxX631xX3xX70xX15xX3xX27xX6xX15xX16xX3xXexX4axXdxX9fxX15xX3xX9dxX1xX6xXdxX25xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xX116xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX2dxX6cxXb8xX3xXbxX12cxX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX1bbxX1fxX7xXexXdxX7afxXb8xX15cxXaxX12xX8axX1xX252xX15xX16xX3xX27xXc6xX3xX15xX16xX1xX110xX3xX4xX2dbxX6xX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX25xX3xX27xX2dxX34xX15xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xX46xX89xX8axX8bxX3xX7x111d2xX3xXexXbfbxX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xX2bxX70xX2dxX3xX4xX70xX2dxX3xX5xXe5xX15xX3xX4xX28bxXbxX3xX4xX2b3xX3xXexX1xXfdbxX29xX3xX1exX1fxXb8xXc6xX15xX3xX15bxX10xX29xX3xX15bxd915xXexX25xX3xX16xXdxX20xXdxX3xX1exX1fxXb8xX24bxXexX116xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxXa6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe5xX15xX3xX1exX1fxX6xX15xX155xX0xX5axX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a6xXexX1xX1fxX29xX2bxX1a6xX6xX15xX6cxX1a6xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX866xX63cxX3xX5xX24xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xX29xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4axX19xX1axX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX42xX29xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX9dxXdxX15xX1xX1a6xXexX10xX5axX15bxX1fxX1a6xX5xXb8xX1a6xX15xX16xX1xXdxX10xX29xX1a6xX4xX6xX4xX1a6xXexX4axX1fxX2dxX15xX16xX1a6xX1xX2dxXbxX1a6xXa6xXdxX1a6xXbxX1xX6xX29xX1a6xX1xX6xX15xX1xX1a6xX5xX6xX15xX16xX1a6xX6xX15xX1a6xXexX2dxX6xX15xX1a6xX6cxX10xX1a6xX6cxXdxX10xX1fxX1a6xX1xX2dxX1a6xX6cxX6xXbxX5axX2xX1a0xX1b0xXffxX77xX101xX116xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX5axX29xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX74xXffxX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xX74xXffxX5axX2xXffxX77xX6cxX1b0xX2xX75xX2xX75xX1b0xX1a0xXexX1b0xX2xX1b5xX1a0xX5xX74xX1a6xX2xX75xX2xX6cxX1b0xX2xX1b0xX1b0xX1a0xX2xX1b5xXexX1b0xX101xXffxX1b0xX77xX5xXffxX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXa6xX12xX0xX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX866xX63cxX3xX5xX24xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xX29xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4axX19xX1axX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX42xX29xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX9dxXdxX15xX1xX1a6xXexX10xX5axX15bxX1fxX1a6xX5xXb8xX1a6xX15xX16xX1xXdxX10xX29xX1a6xX4xX6xX4xX1a6xXexX4axX1fxX2dxX15xX16xX1a6xX1xX2dxXbxX1a6xXa6xXdxX1a6xXbxX1xX6xX29xX1a6xX1xX6xX15xX1xX1a6xX5xX6xX15xX16xX1a6xX6xX15xX1a6xXexX2dxX6xX15xX1a6xX6cxX10xX1a6xX6cxXdxX10xX1fxX1a6xX1xX2dxX1a6xX6cxX6xXbxX5axX2xX1a0xX1b0xXffxX77xX101xX116xX1xXexX29xXaxX12xX866xX63cxX3xX5xX24xX3xX15xX16xX1xXdxXe5xX29xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4axX19xX1axX15xX16xX3xX1xX2b8xXbxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX42xX29xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX6fxX70xX15xX16xX3xX74xX74xX5axX77xX25xX3xX27xX2dxX34xX15xX3xX16xXdxX70xX29xX3xX7xX70xXexX3xX46xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdxXafxX4xX3xXa6xXb3xXdxX3xX1xX1fxXb8xXafxX15xX3xX12cxXfdbxX29xX3xX866xX1fxXb8xXe5xX15xX3xXa6xXc6xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexX70xX4xX3xX1exX1fxXb8xX3xX1xX2dxX42xX4xX1xX25xX3xX27xX337xX1fxX3xXexX19xX25xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX3xX27xXe5xX3xX27xXdxXc6xX1fxX25xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX16xXdxX6xXdxX3xX27xX2dxX42xX15xX3xX74xXffxX2xX101xX3xX103xX3xX74xXffxX2xX108xX3xX116xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXa6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX272xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xXa6xX3bxX15xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX1xX38xX3xX4xX1xX7bdxX6xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX25xX3xXexXdxX24bxXexX3xX9dxXdxXafxX29xX25xX3xX27xdc25xX15xX16xX3xX1exX1fxXb8xX3xX27xX110xX15xX1xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX1fxX3bxXexXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX15xX2dxX15xX16xX1a6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5axX1exX1fxX6xX15xX1a6xX5xXb8xX1a6xXa6xX6xX15xX1a6xX1xX6xX15xX1xX1a6xX1xX2dxX1a6xX4xX1xX1fxX6xX1a6xX6xX15xX1a6xXexX2dxX6xX15xX1a6xXexXdxX10xXexX1a6xX9dxXdxX10xX29xX1a6xX6cxX1fxX15xX16xX1a6xX1exX1fxXb8xX1a6xX6cxXdxX15xX1xX1a6xXbxX1xX6xXbxX1a6xX5xX1fxX6xXexX5axX2xX101xX108xXffxX2xX75xX116xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX5axX29xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX74xXffxX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX108xXffxX1b5xX5axX2xXffxX77xX6cxX74xX74xXffxX1b0xX74xX77xXffxXexX1b0xX1b5xX2xX101xX5xX101xX1a6xX2xX1b0xX1a0xX6cxX101xX2xX101xX2xX74xX1b0xXffxXexX77xX2xXffxX1b5xX5xX1b0xX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXa6xX12xX0xX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX272xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xXa6xX3bxX15xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX1xX38xX3xX4xX1xX7bdxX6xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX25xX3xXexXdxX24bxXexX3xX9dxXdxXafxX29xX25xX3xX27xX149cxX15xX16xX3xX1exX1fxXb8xX3xX27xX110xX15xX1xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX1fxX3bxXexXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX15xX2dxX15xX16xX1a6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5axX1exX1fxX6xX15xX1a6xX5xXb8xX1a6xXa6xX6xX15xX1a6xX1xX6xX15xX1xX1a6xX1xX2dxX1a6xX4xX1xX1fxX6xX1a6xX6xX15xX1a6xXexX2dxX6xX15xX1a6xXexXdxX10xXexX1a6xX9dxXdxX10xX29xX1a6xX6cxX1fxX15xX16xX1a6xX1exX1fxXb8xX1a6xX6cxXdxX15xX1xX1a6xXbxX1xX6xXbxX1a6xX5xX1fxX6xXexX5axX2xX101xX108xXffxX2xX75xX116xX1xXexX29xXaxX12xX272xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xXa6xX3bxX15xX3xX1xX34xX15xX1xX3xX1xX38xX3xX4xX1xX7bdxX6xX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX25xX3xXexXdxX24bxXexX3xX9dxXdxXafxX29xX25xX3xX27xX149cxX15xX16xX3xX1exX1fxXb8xX3xX27xX110xX15xX1xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX1fxX3bxXexX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX12cxX1xXdxXc6xX1fxX3xX74xX101xX5axX74xX25xX3xX126xX6xX15xX3xXe42xXdxX15xX1xX3xXexX24bxX3xX1a6xX3xX8axX16xX66dxX15xX3xX7xX70xX4xX1xX3xX46xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXexXbfbxX3xX4xX1xX7bdxX4xX3xX5xX34xX29xX3xXa6xXdxXafxX4xX3xXa6xXb3xXdxX3xX12cxXc9xX15xX16xX3xXexXb8xX3xXcxX8axX46xX46xX3xX5d4xXcxX5d6xX3xXcxX1xX2dbxXb8xX3xX5xX2b8xXdxX3xX8axX6xX29xX3xX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX3xXa6xXc6xX3xXexX278xX15xX1xX3xX1xX278xX15xX1xX3xX1xX3c9xX6xXexX3xX27xX3e9xX15xX16xX3xX4xX2dbxX6xX3xX4xXc9xX15xX16xX3xXexXb8xX3xX15xX14xX29xX3xX74xXffxX2xX1b5xX3xXa6xX34xX3xXa6xXdxXafxX4xX3xXexX1xX631xX4xX3xX1xXdxXafxX15xX3xX7d6xX1fxX3bxXexX3xXcxX1xX2dbxXb8xX3xX5xX2b8xXdxX116xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXa6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX155xX3xX46xX2bcxX15xX3xX2xX1b5xX1a0xX3xXex116c7xX3xX27xX38xX15xX16xX3xX7xX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15bxX1fxX2b0xX15xX16xX3xX4xX28bxXbxXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX6cxX6xX1fxX1a6xXexX1fxX5axX1xX6xX1a6xXexXdxX15xX1xX1a6xX1xX2dxX15xX1a6xX2xX1b5xX1a0xX1a6xXexXb8xX1a6xX6cxX2dxX15xX16xX1a6xX7xX1fxX6xX1a6xX4xX1xX1fxX6xX1a6xX1xX2dxX1a6xX6cxX6xXbxX1a6xX15bxX1fxX2dxX15xX16xX1a6xX4xX6xXbxX5axX2xX101xX1b0xX101xX1b5xX77xX116xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX5axX29xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX74xXffxX5axX15xX10xX150xX7xX5axX2xX1b5xX75xX77xX5axX2xX75xX2xX6cxX1b0xX74xX2xX74xX1b5xX75xX75xXexX101xX77xX2xX77xX5xXffxX1a6xX6cxX6xXbxX1a6xX2bxX1fxX2dxX29xX116xX1bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX25xX3xX27xX20xX29xX3xX2bxX20xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX3exX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX46xX34xX3xXexX4axX2dxX15xX16xX3xX29xX50xX6xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXa6xX12xX0xX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX155xX3xX46xX2bcxX15xX3xX2xX1b5xX1a0xX3xXexX17b9xX3xX27xX38xX15xX16xX3xX7xX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15bxX1fxX2b0xX15xX16xX3xX4xX28bxXbxXaxX3xX1xX4axX10xX7afxX9xXaxX5axX6cxX6xX1fxX1a6xXexX1fxX5axX1xX6xX1a6xXexXdxX15xX1xX1a6xX1xX2dxX15xX1a6xX2xX1b5xX1a0xX1a6xXexXb8xX1a6xX6cxX2dxX15xX16xX1a6xX7xX1fxX6xX1a6xX4xX1xX1fxX6xX1a6xX1xX2dxX1a6xX6cxX6xXbxX1a6xX15bxX1fxX2dxX15xX16xX1a6xX4xX6xXbxX5axX2xX101xX1b0xX101xX1b5xX77xX116xX1xXexX29xXaxX12xX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX155xX3xX46xX2bcxX15xX3xX2xX1b5xX1a0xX3xXexX17b9xX3xX27xX38xX15xX16xX3xX7xX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xX15bxX1fxX2b0xX15xX16xX3xX4xX28bxXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4axX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX6fxX63cxX3xX6cxXb49xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX38xX15xX3xXa6xX2b0xX15xX3xXa6xX6xXb8xX3xX534x1551fxX126xX3xX1b5xX542xX3xX6cxX2dxX3xX8axX16xX66dxX15xX3xX1xX34xX15xX16xX3xXcxX1xX24bxX3xX16xXdxXb3xXdxX3xXexX34xXdxX3xXexX4axX2b8xX25xX3xX46xX34xX3xXcxX96xX15xX1xX3xXa6xX334xX6xX3xXbxX1xXe5xX3xX6cxX1fxXb8xXafxXexX3xXcxXdxX9fxX1fxX3xX6cxX631xX3xX70xX15xX3xX2xX155xX3xX6fxX63cxX6xX3xX4xX1xX252xX6xX3xXa6xX34xX3xX15xX66dxX15xX16xX3xX4xX6xX2dxX3xX6xX15xX3xXexX2dxX34xX15xX3xX1xX38xX3xX27xX3bxXbxX3xXexX4axXe5xX15xX3xX27xX110xX6xX3xX2bxX34xX15xX3xXexX8exX15xX1xX3xXa6xXb3xXdxX3xXexXbfbxX15xX16xX3xX29xX7bdxX4xX3xX27xX337xX1fxX3xXexX19xX3xX1xX2bcxX15xX3xX2xX1b5xX1a0xX3xXexX17b9xX3xX27xX38xX15xX16xX116xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXa6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX1fxX5xX12xX0xX6cxXdxXa6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX5axX6cxXdxXa6xX12xX0xX5axX6cxXdxXa6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7d8xX1fxXexX1xX2dxX4axXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX1a6xX6xX5xXdxX16xX15xX155xX3xX4axXdxX16xX1xXexX15cxXaxX12xX46xX252xX1fxX3xXcxX4axX1fxX15xX16xX0xX5axXbxX12
Hữu Trung