Triệu hồi hơn 1.500 xe Honda City tại Việt Nam
Có 1.524 xe Honda City tại Việt Nam được sản xuất, lắp ráp từ ngày 25/5/2013 đến ngày 6/1/2014 nằm trong diện triệu hồi để thay thế bộ thổi khí của túi khí phía trước bên ghế phụ.
77fx974ax6b17x4c03x4af6x56bex4a38x27f0x6b3bxa0eax89ccx6787x6e43x8c5x79cx7550xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7d45x3f0ax994fxXexX0xa10exXaxX17xX18xX19xXexX0x80b7x2aaexX19x2f23xXexX0xXax452exX9x3cf8xXdxX18x6d5cxX2fx8e74x470ax44e3xX5x198axXbxXdxX17xX32xXexX5x86f2xX35x1872xd0dxX9xXax59d7xX35xX9xXax8e59x32e9xX9xX2ax9d09x2dbex9e5cxX4cxX9x382axX17xX9x8043xX24xX47xX19xX18xX9xX4xX35xXbxX26xX9xXbx1467xX35xX9xdb0xX35xX3exXbxX9x14b8xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX17xX18xX19xX32xXexX4x9775xX9xX2axX4axX4bx4c4fx62baxX9xX4fxX17xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX9xX4xX35xXbxX26xX9xXbxX5exX35xX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxX9x7a63x2179x9edfxX2cxX9xX2fx884bxX47xX9xX4fxX3fx19adxXbx92a4xX9xXdx9034xX33xX9xX3cx7909xX33xX9xXbx4e40xX9xX47x9920x794cxX26xX9xX85xX4bxX1cxX4bxX1cxX85xX4cxX2ax138bxX9xXa3x3683xX47xX9xX47xXbexXbfxX26xX9x2259xX1cxX2axX1cxX85xX4cxX2axX86xX9xX47x3b2cxXcxX9xXbxX3cxX24xX47xXbexX9xX19xX35xX3exX47xX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xXaxX42xX35xX9xXa3x5325xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXcdxX9xX23x2e28xX9xXbxXax788cxX35xX9x832axXax48a3xX9xX2cx1228xX18xX9xXbx383dxX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xX33xXaxX10dxX18xX9xXbxX3cxXa4x5f3axX2cxX9xX23x87abxX47xX9xXbexXaxXcdxX9xX33xXax7c6xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x79f5xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXa4xX46xX47xXbexX9xXbxX3cx30b6xX47xXaxX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xXaxX42xX35xX9xX47xXbfxX26xX9xXa3xXa4xXa5xX2cxX9xXbxXax14a0xX2cxX9xXaxX35xX3exX47xX9xXbxXbbxX9xX47xX18xX26xX9xXa3xXcdxX47xX9xX47xXbexXbfxX26xX9x8ed3xX1cxXcaxX1cxX85xX4cxX2axX181xX9xXbxX5exX35xX9xXbxXaexXbxX9xX2cxXa9xX9xX2cxXb7xX2cxX9xXa3xX5exX35xX9xXdx5a03xX9xXa3xXa4xXa5xX2cxX9xX110xX26xX9x19a8xX3fxX26x2325xX47xX9xX2cxX110xX18xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxX9xXbxX3cxX127xX47xX9xXbxX24xXbfxX47xX9xX1a8xX3fx1794xX2cxX4axX9xX5xXax40cexX35xX9xXbexX35xX18xX47xX9xX10bxX35xXf8xXcxX9xXbxX3cxX18xX9x940axXbfxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXcdxX9xX10bxXaxX24xXa9xX47xXbexX9xXcaxX4cxX9xX33xXaxX114xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXcx44f8xX35xX9xX4fxX17xX9xX1e4xXbfxX9xXaxX24xXbfxX47xX9xXbxX24xXbfxX47xX9xXcxX35x638axX47xX9xX33xXaxX10dxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXbexX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xa2c9xX1cxX1cxX35xX4axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX4axX1e4xX47xX1cxX47xX17x52ffxX2fxX1cxX2ax2b6bxX2axX2axX1cxX2axX4cxX85xX19xX4cxX2axX86xX4bxX86xX2axX181xXbxX181xXcaxX86xX4bxXdxX4cxX4ax9eebxX33xXbexX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX243xX23xXdxX24xX2cxX10bx1f85xXcxX18xX3cxXbexX35xX47x1e38xXdxX17x261fxXbxX243xX18xX3fxXbxX24xX28bxXcxX18xX3cxXbexX35xX47xX292xX3cxX35xXbexXaxXbxX243xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX35xX9xXaxX24xX47xX9xX2axX9xX4bxX4cxX4cxX9xX4fxX17xX9xXaxX24xX47xX19xX18xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xXbxX18xX35xX9xX1e4xX35xX17xXbxX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX292xX18xXdxX35xXbexX47xX243xX9xX272xX3fxX2fxXbxX35xX295xX26xX28bxX32xXex90ax2648xX3fxX9xX4fxX17xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX33xXaxX35xX127xX47xX9xX23xXa9xX47xX9xX85xX4cxX2axX86xX9xXbxX5exX35xX9xXbxXax341fxX9xXbxX3cxXa4xX1d3xX47xXbexX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxX4axX9x9e6cxX47xXaxX243xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4xX130xX2cxX9x9ab4x69a8xX47xXbexX9xX10bxX35xXf8xXcxX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxXb0xX9xXbxX114xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xX18xX47xX9xXbxX24xXbfxX47xX9xXbxX3cxX18xX47xXbexX9xX23xX343xX9xXbxX3cxX127xX47xX9xX2cxXb7xX2cxX9xX4fxX17xX9xX47xXaxXdfxXcxX9xXbexX35xXa9xXcxX9xXbxXaxX35xXf8xX3fxX9xX2cxXb7xX2cxX9xX3cxX110xX35xX9xX3cxX24xX9xXbxX18xX35xX9xX47xX5exX47xX9xXdxX35xX127xX47xX9xX1a8xX3fxX18xX47xX9xXa3xXcdxX47xX9xX2cxX24xX47xX9xX47xXbexXa4xX1d3xX35xX9xXaxX24x9414xX2cxX9xXbexX35xXa9xXcxX9xXbxXaxX35xXf8xX3fxX9xX2cxXaxXaexX47xX9xXbxXaxXa4xX46xX47xXbexX9x2d70xX9xX1e4x4490xX47xXbexX9xXa3x5459xX3fxXb0xX9xX2cxX108xXb0xX9xX47xXbexX169xX2cxX9xX1e4xXbfxX9xXcxX3f4xXbxX9xX2cxX110xX18xX9xXdxXb7xX35xX9xX4fxX17xX9xX2cx5f4dxX47xXbexX9xX47xXaxXa4xX9xXaxXbfxX47xXaxX9xX10bxXaxXb7xX2cxXaxX9xX10bxXaxX35xX9xX4fxX17xX9xX23xX343xX9xX1e4xX18xX9xX2cxXaxX5exXcxX9xXbxXbbxX9xX33xXaxX10dxX18xX9xXbxX3cxXa4xX123xX2cxX4axX9x6863xXaxX35xX9xX4fxXa9xX26xX9xX3cxX18xX9xX1e4xX18xX9xX2cxXaxX5exXcxX9xXa3xX110xX9xXcxX5exX47xXaxXb0xX9xX23xX104xX9xXa3xX35xX1abxX3fxX9xX10bxXaxX35xXf8xX47xX9xX47xXax8c02xX47xX9xXa3xXa4xXa5xX2cxX9xXbxX10dxX47xX9xXaxX35xX3exX3fxX9xX2fx8a68xX9xX2cxX3fxX47xXbexX9xX2cxXaexX33xX9xX19x7764xX47xXbexX9xXa3xX35xX3exX47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexXa3xXf8xX9xX10bxX10dxX2cxXaxX9xX47xX108xX9xXbxX114xX35xX9xX10bxXaxX10dxXb0xX9xX23xX104xX9xXbxXaxX108xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xX2fxX4a8xX9xXbxX5exX24xX9xX10bxXaxX10dxX9xX47xXaxXdfxXcxX9xXbxX5exX24xX9xX3cxX18xX9xXcxX104xXbxX9xXbxX114xX35xX9xXa3xX3exXcxX9xX10bxXaxX10dxX9xXbxX3cxXb7xX47xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX104xXbxX9xX2fxX1cdxX9xX23xX104xX9xX33xXaxX496xX47xX9xX2cxX110xX18xX9xX2cxX46xX9xXbxXaxXcdxX9xX47xXbexXa4xX1d3xX35xX9xX1e4xX18xX9xX2cxXaxX5exXcxX9xXbxX3cxX169xX2cxX9xXbxX35xXcdxX33xX9xX1e4xX123xX35xX9xX2cxXb7xX2cxX9xX33xXaxX416xX47xX9xX2cx4745xX47xXbexX9xX2cxX110xX18xX9xX4fxX17xX4axX9xf24xX18xX3fxX9xXa3xX80xXb0xX9xXa3xX80xX9xXbxX114xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xX2fxX4a8xX9xXbxX169xX9xXa3xX104xX47xXbexX9xX4fxXa9xX9xXaxX46xX35xX9xXa3xXf8xX9xX10bxXax1e91xX47xXbexX9xXdxXbfxXcxX9xX10bx7cdaxXbxX9xX47xXbexXa4xX1d3xX35xX9xXdxXb7xX35xX9xX1e4xXbfxX9xXaxXbfxX47xXaxX9xX10bxXaxXb7xX2cxXaxX9xXbxX3cxX24xX47xXbexX9xX4fxX17xX4axX9xX5xX3cxX24xX47xXbexX9xXbxX3cxXa4xX1d3xX47xXbexX9xXaxXa5xX33xX9xX23xX104xX9xXbxXaxX108xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xXbxX5exX24xX9xX3cxX18xX9xXb7xX33xX9xX2fxX3fxXaexXbxX9xX1a8xX3fxXb7xX9xXdxX123xX47xX9xXbxX5exX35xX9xXbxXaxX1d3xX35xX9xXa3xX35xXf8xXcxX9xXbxX114xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xX23xX343xX9xX10bxX10dxX2cxXaxX9xXaxX24xX5exXbxX9xX10bxXaxX35xX9xX4fxX17xX9xX1e4xX18xX9xX2cxXaxX5exXcxXb0xX9xX1e4x8defxX9xX23xX104xX9xXbxXaxX108xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xXaxX24xX3f4xX2cxX9xX2cxXb7xX2cxX9xXdxX35xX47xXaxX9xX10bxX35xX3exX47xX9xX47xXaxX62exX9xX2cxX80xX9xXbxXaxXf8xX9xX23xX343xX9xX1e4x2ac4xXb0xX9xX23xXb3xX47xX9xX3cxX18xX9xXbex635dxX26xX9xXbxX108xX47xX9xXbxXaxXa4xX46xX47xXbexX9xX2cxXaxX24xX9xXdxXb7xX35xX9xX4fxX17xX9xX1e4xXbfxX9xXaxXbfxX47xXaxX9xX10bxXaxXb7xX2cxXaxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4xX598xX47xXbexX9xXbxX26xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXb0xX9xXcxX3f4xX2cxX9xX19xX411xX9xX2cxXaxXa4xX18xX9xXbexXaxX35xX9xX47xXaxX496xX47xX9xXbxX3cxXa4xX1d3xX47xXbexX9xXaxXa5xX33xX9xX47xXbfxX24xX9xX4fxXa9xX26xX9xX3cxX18xX9xXa3xX1cdxX35xX9xX1e4xX123xX35xX9xX19xX4b4xX47xXbexX9xX4fxX17xX9xXbxX3cxX127xX47xXb0xX9xX47xXaxXa4xX47xXbexX9xX1e4xX150xX9xX1a8xX3fxX26xX1abxX47xX9xXdxXa5xX35xX9xX1e4xXbfxX9xX18xX47xX9xXbxX24xXbfxX47xX9xX2cxX110xX18xX9xXdxXb7xX35xX9xX4fxX17xX9xX2cxX436xX47xXbexX9xX47xXaxXa4xX9xX47xXbexXa4xX1d3xX35xX9xX2cxX411xX47xXbexX9xXa3xX35xX9xX4fxX17xXb0xX9xX10bxXaxXb7xX2cxXaxX9xXaxXbfxX47xXbexX9xX47xX127xX47xX9xX10bxX35xXf8xXcxX9xXbxX3cxX18xX9xX4fxX17xX9xX2cxX110xX18xX9xXcxX150xX47xXaxX9xX2cxX80xX9xX47xXdfxXcxX9xXbxX3cxX24xX47xXbexX9xX19xX35xX3exX47xX9xXa9xX47xXaxX9xXaxXa4xX40exX47xXbexX9xXa3xXf8xX9xXa3xXa4xX18xX9xXa3xXcdxX47xX9xX2cxXb7xX2cxX9xXa3xX5exX35xX9xXdxX19exX9xX110xX26xX9xX1a8xX26xX1abxX47xX9xX10bxX35xXf8xXcxX9xXbxX3cxX18xXb0xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXcdxX9xX23xX104xX9xXbxXaxX108xX35xX9xX10bxXaxX10dxX9xXcxX123xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXa3xX114xX47xXbexX9xXbxX35xX127xX3fxX9xX2cxXaxX3fx6f38xX47xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX66xXbexX24xXbfxX35xX9xX3cxX18xXb0xX9xXa3xXf8xX9xX23xX35xXcdxXbxX9xXbxXaxX127xXcxX9xX2cxXb7xX2cxX9xXbxXaxX598xX47xXbexX9xXbxX35xX47xX9xXdxX35xX127xX47xX9xX1a8xX3fxX18xX47xX9xXa3xXcdxX47xX9xX2cxXaxXa4xX46xX47xXbexX9xXbxX3cxX150xX47xXaxX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xXaxX42xX35xXb0xX9xX10bxXaxXb7xX2cxXaxX9xXaxXbfxX47xXbexX9xX2cxX80xX9xXbxXaxXf8xX9xXdxX35xX127xX47xX9xXaxX3exX9xX1e4xX123xX35xX9xX4xX598xX47xXbexX9xXbxX26xX9xX52xX24xX47xX19xX18xX9xX61xX35xX3exXbxX9xX66xX18xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2fxX1cdxX9xX52xX24xXbxXdxX35xX47xX17xX9xX2axX25bxX4cxX4cxX4bxX4bxX4bxX4bxX86xX25bxX9xXaxX24xX3f4xX2cxX9xX2axX25bxX4cxX4cxX25bxX4cxX4cxX2axX9xX1e4xXbfxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX10bxXaxXa9xX24xX9xXbxXaxX598xX47xXbexX9xXbxX35xX47xX9xXbxX3cxX127xX47xX9xXbxX3cxX18xX47xXbexX9xX257xX17xX23xX9xXaxX24xX47xX19xX18xX24xXbxX24xX4axX2cxX24xXcxX4axX1e4xX47xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX56exX24xX3fxX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX141xX66xX8x5a6bxX56exX1cxX5xX5x2003xX61xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe