Công đoàn Y tế hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân trong ngày mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Nhiều bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã được công đoàn cơ sở ngành Y tế hỗ trợ suất ăn miễn phí trong ngày mưa lũ.
9681x9c00x10b69xc488x11f54x12b38xa646x9dc6xd0a9xX7x12355x12d76xaf5dxd93axb3a3x12aefxX5x110d8xXax11548xa28fx9e92xfe96x113e9xX3xf67ax1040ex12c2fxX15xX3xbc2axX3xXexfcf8xX3xX1x9dd5xX3xXexcaefxae05xX3xX7xc912x100c0xXexX3xf17dxX15xX3xX4xX1xX19xX3xa6b2xdba4xX15xX1xX3xX15xX1x12157xX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1ax109d1xX3xbeebxde25xX6xX3xX5x10e46xX0x121b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c51xX10xX6xba12xXaxX12xac35xX1xXdxbbf0xX2axX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xfb41xX1axX3xX15xX16xX4bxafd9xXdxX3xX15xX1xX1axX3xXex111a8xXdxX3xX4xd482xX4xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xXexX26xd618xX15xX3xX18x9f40xX6xX3xX35xX1axX15xX3xXcx118e6xX3xX60xX1axX3xXcxf8d4xX15xX1xX3xX18xe7acxX3xX18xX4bxX27xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xac80xX3xX7x9e70xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4axXdxecadxX15xX3xXbxX1xfe22xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxfbc5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ab8xX19xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXax13a12xXdxX63xXexX1x10e91xX3xcc1axX2xbf5cxXbx10330x10f13xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX130xX3xebddxX2xb556xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX51xX51xXdxXf9xX35xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX76xX15xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xc287xX143xX141xX169xX51xX2x136a2xd5d3xX63xX2xX169xX2xX16fxX141xX143xX169xXexX169xf6b1xX16fxX2xX16fxX5xX143xXf9x10febxXbxX16xd64cxX26xX9xX169x100c4xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX12bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX141xX2xX143xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcxX84xXdxX3xX109xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xXa3xX1xd373xX4xX3xX1x1386fxXdxX3xX4xX1x1396fxX4xX3xX15xX2exX15xX16x1134cxX3xX1xXc0xX15xX3xX169xX143xX143xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX4xXc0xX4axX224xX3xX169xX143xX143xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX4xX1xX88xX19xX3xX18xXaexX3xX18xX4bxX27xX4xX3xXexX26xX6xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX88xX4xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX76xX1axX3xX15xX16xX4bxX7cxXdxX3xX15xX1xX1axXf9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX19xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX63xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX130xX3xX141xX2xX143xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX51xX51xXdxXf9xX35xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX76xX15xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX169xX51xX2xX16fxX170xX63xX2xX169xX2xX16fxX141xX169xX134xXexX2xX189xX17bxX169xX169xX5xX143xXf9xX182xXbxX16xX185xX26xX9xX132xX169xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX12bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX141xX2xX143xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xX4xc140xX15xX3xXexX26xX6xX19xX3xX4axd2b1xXexX3xX7x9f69xX3xX7xX2axX2bxXexX3x1292dxX2axX1axX3xX35xX88xX15xX1xX3xX18xb13axX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX16xXdxX1axX3xX48xX20xX2axXf9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX19xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX63xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX130xX3xX141xX2xX143xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX51xX51xXdxXf9xX35xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX76xX15xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX169xX51xX2xX16fxX170xX63xX2xX169xX2xX16fxX134xX16fxX134xXexX17bxX17bxX189xX143xX141xX5xX143xXf9xX182xXbxX16xX185xX26xX9xX189xX132xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX12bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX141xX2xX143xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX109xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xX1dxX3xX1xa95dxX4xX3xX4xee1dxX3xXexX26xX2axX48xX69xX15xX3xX4xX4fxX15xX16xX3xXexX26xX6xX19xX3xX1xXc0xX15xX3xX2xX170xX143xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX4xXc0xX4axX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX18xXdxX69xX2axX3xXexX26xX9bxX3xXexX84xXdxX3xX4xX88xX4xX3x1180bxX1xX19xX6xXf9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX19xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX26xX3xX63xXexX1xX2axX4axX35xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX63xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX130xX3xX141xX2xX143xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX51xX51xXdxXf9xX35xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX76xX15xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX169xX51xX2xX16fxX170xX63xX2xX169xX2xX16fxX132xX169xX2xXexX141xX132xX17bxX17bxX16fxX5xX143xXf9xX182xXbxX16xX185xX26xX9xX134xX134xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX12bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX141xX2xX143xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX13xX88xX4xX3xX48xX3xX35xX88xX4xX3xX7xe604xX3xX18xX20xX15xX3xXexffd5xX15xX16xX3xXbxX1xX391xX15xX16xX3xXexX26xX6xX19xX3xX4xXc0xX4axX3xX76xX1axX3xX18xX39axX15xX16xX3xX76xXdxX97xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x10c74xX15xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xXf9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX19xX63xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX63xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX130xX3xX141xX2xX143xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX51xX51xXdxXf9xX35xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX76xX15xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX169xX51xX2xX16fxX170xX63xX2xX169xX2xX16fxX189xX2xX134xXexX170xX169xX170xX169xX134xX5xX143xXf9xX182xXbxX16xX185xX26xX9xX2xX132xX143xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX12bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX141xX2xX143xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX13xX88xX4xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX18xX4bxX27xX4xX3xX4xX88xX15xX3xX35xX39axX224xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX76xXdxX97xX15xX3xX4xea3axX6xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xXc0xX3xX7xXc3xX3xX18x1123exX15xX16xX3xX16xX7d9xXbxX3xX537xXdxX15xX1xX3xXbxX1xXe6xX3xX76xX1axX3xXexe04dxX3xXexX6xX48xX3xX4xX1xX2axbb09xX15xX3xX35xX9bxXf9xX0xX51xXbxX12xX0xX35xX5xX19xX4xX537xX3a5xX2axX19xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX26xXdxX4xX1xX63xX6xX15xXaxX12xX0xX63xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX15xXexX10xX15xXexXaxX12x112b0xX2bxX48xX3xX1xX14xX4axX3xX15xX6xX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5x108fbxX15xX224xX3xX4xX88xX4xX3xX1xX1axX15xX16xX3xX3a5xX2axX88xX15xX3xX3a5xX2axX6xX15xX1xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xX537xX1xX14xX15xX16xX3xX4axXc3xX3xX4x972dxX6xX224xX3xX15xX16xX4bxX7cxXdxX3xX15xX1xX1axX3xX4xX4fxX15xX16xX3xX4xX1xb6fexX15xX16xX3xX4axX6xX15xX16xX3xX4xXc0xX4axX3xX76xX1axX19xX3xX18xX4bxX27xX4xXf9xX3xX833xX6xX48xX3xX4xX7d9xX3xX4xX88xX4xX3xX48xX224xX3xX35xX88xX4xX3xX7xX658xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX20xX3xX4xXc0xX4axX3xX15xX4bxX844xX4xX224xX3xX18xX39axX15xX16xX3xX76xXdxX97xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX686xX15xX3xX15xX97xX15xX3xX4xX1xe009xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX4xX4fxX15xX16xX3xX18xd142xX3xX5xX19xX3xX5xc33bxX15xX16xX3xXbxX1xX686xX15xX3xX15xX1axX19xXaxXf9xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xX63xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2axXexX1xX19xX26xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXex10f14xX6xX5xXdxX16xX15xX130xX3xX26xXdxX16xX1xXexX137xXaxX12xX0xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12x9cebxX15xX16xX3x11e9fxX1axX19xX3x11fd1xXdxX20xXexX3xc4d7xX4fxX15xX16xX3xX924xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX84xXdxX3xX109xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX97xX15xX3xXa3xX1xX214xX4xX3xX1xX218xXdxX3xX4xX1xX21dxX4xX3xX15xX2exX15xX16xX0xX51xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xX51xX35xX5xX19xX4xX537xX3a5xX2axX19xXexX10xX12xX0xX63xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX26xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX97xX15xX3xX3a5xX2axX6xX15xX130xX0xX51xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX924xXexX1xX2axX4axX35xX924xX6xX15xX63xX924xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX130xX3xX7x9e57xX15xX3xX7xX1axX15xX16xX3xXexX1xX2axX3xX63xX2axX15xX16xX3xX76xX1axX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX21dxX2axX3xX4axXdxXe1xX15xX3xXbxX1xXe6xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX84xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX63xX19xX3x134a8xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX1xX26xX10xabffxX9xXaxX51xX48xX924xXexX10xX51xX1xX6xX924xXexXdxX15xX1xX924xX7xX6xX15xX924xX7xX6xX15xX16xX924xXexX1xX2axX924xX63xX2axX15xX16xX924xX76xX6xX924xX4xX6xXbxX924xX4xX2axX2axX924xX4axXdxX10xX15xX924xXbxX1xXdxX924xX4xX1xX19xX924xX15xX6xX15xX924xX15xX1xX6xX15xX924xX63xX19xX924xX6xX15xX1xX924xX1xX2axX19xX15xX16xX924xX4axX2axX6xX924xX5xX2axX51xX169xX143xX143xX16fxX17bxX2xXf9xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX4axX10xX63xXdxX6xX51xX2xX169xX143xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX169xX51xX2xX16fxX16fxX63xX2xX2xX132xX143xX169xX169xX17bxXexX170xX189xX132xX169xX189xX5xX143xXf9xX182xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX76xX12xX0xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX130xX3xX7xXa04xX15xX3xX7xX1axX15xX16xX3xXexX1xX2axX3xX63xX2axX15xX16xX3xX76xX1axX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX21dxX2axX3xX4axXdxXe1xX15xX3xXbxX1xXe6xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX84xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX63xX19xX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX1xX26xX10xXa4exX9xXaxX51xX48xX924xXexX10xX51xX1xX6xX924xXexXdxX15xX1xX924xX7xX6xX15xX924xX7xX6xX15xX16xX924xXexX1xX2axX924xX63xX2axX15xX16xX924xX76xX6xX924xX4xX6xXbxX924xX4xX2axX2axX924xX4axXdxX10xX15xX924xXbxX1xXdxX924xX4xX1xX19xX924xX15xX6xX15xX924xX15xX1xX6xX15xX924xX63xX19xX924xX6xX15xX1xX924xX1xX2axX19xX15xX16xX924xX4axX2axX6xX924xX5xX2axX51xX169xX143xX143xX16fxX17bxX2xXf9xX1xXexX4axXaxX12xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX130xX3xX7xXa04xX15xX3xX7xX1axX15xX16xX3xXexX1xX2axX3xX63xX2axX15xX16xX3xX76xX1axX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX21dxX2axX3xX4axXdxXe1xX15xX3xXbxX1xXe6xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX84xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX63xX19xX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX940xX20xX15xX3xX15xX6xX48xX224xX3xX4xX88xX4xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX76xXdxX36xX15xX3xXexX26xX97xX15xX3xX18xX9bxX6xX3xX35xX1axX15xX3xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX15xX23xX3xX5xX7eexX4xX3xX63xX2axX48xX3xX35xdc6cxX15xX1xX3xXexX1xX4bxX7cxX15xX16xX3xX4xX88xX4xX3xX1xX19xX84xXexX3xX18xX39axX15xX16xX3xXexX1xX2exX4axX3xX537xX1xX88xX4axX224xX3xX18xXdxX69xX2axX3xXexX26xX9bxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX88xX4xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX76xX1axX3xX7xXa04xX15xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX4xX88xX4xX3xX18xXdxX69xX2axX3xX537xXdxX36xX15xX3xX18xX3afxX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX21dxX2axX3xX4xX1xX19xX3xX4xX88xX4xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX76xX1axX19xX3xX76xXdxX36xX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xXexXcacxX15xX1xX3xX1xXcacxX15xX1xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXf9xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbd70xXaexX15xX1xX3xX18xX84xX19xX3xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX3xXexX1xX2exX4axX3xX76xXdxX20xX15xX16xX224xX3xXexX26xX6xX19xX3xX3a5xX2axX1axX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX18xX218xX15xX16xX3xX35xX1axX19xX3xX4axXdxX69xX15xX3xXcxX26xX2axX15xX16xX3xX35xX9bxX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX5xX4fxX3xX5xX214xXexXaxX3xX1xX26xX10xXa4exX9xXaxX51xX136xX6xX48xX924xX63xX2axX15xX16xX924xX63xX6xX15xX16xX51xX5xX6xX15xX1xX924xX63xX6xX19xX924xX1xX6xX924xXexXdxX15xX1xX924xXexX1xX6xX4axX924xX76xXdxX10xX15xX16xX924xXexX26xX6xX19xX924xX3a5xX2axX6xX924xX1xX19xX924xXexX26xX19xX924xX63xX19xX15xX16xX924xX35xX6xX19xX924xX4axXdxX10xX15xX924xXexX26xX2axX15xX16xX924xX35xXdxX924xX6xX15xX1xX924xX1xX2axX19xX15xX16xX924xX5xX2axX924xX5xX2axXexX51xX169xX143xX143xX16fxX143xX189xXf9xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX51xX4axX10xX63xXdxX6xX51xX2xX169xX143xX51xX15xX10xX12bxX7xX51xX169xX143xX141xX2xX51xX2xX143xX134xX63xX143xX2xX141xX141xX134xX134xX141xXexX2xX141xX132xX17bxX5xX141xX924xX2xX169xX17bxX63xX143xX2xX16fxX143xX132xX134xX189xXexX2xX143xX17bxX16fxX17bxX5xX143xXf9xX182xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX7xX2axX2bxXexX3xX2exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX36xX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXexX26xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX48xX3xX4axX4bxX6xX3xX5xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX76xX12xX0xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5fxXaexX15xX1xX3xX18xX84xX19xX3xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX3xXexX1xX2exX4axX3xX76xXdxX20xX15xX16xX224xX3xXexX26xX6xX19xX3xX3a5xX2axX1axX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX18xX218xX15xX16xX3xX35xX1axX19xX3xX4axXdxX69xX15xX3xXcxX26xX2axX15xX16xX3xX35xX9bxX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX5xX4fxX3xX5xX214xXexXaxX3xX1xX26xX10xXa4exX9xXaxX51xX136xX6xX48xX924xX63xX2axX15xX16xX924xX63xX6xX15xX16xX51xX5xX6xX15xX1xX924xX63xX6xX19xX924xX1xX6xX924xXexXdxX15xX1xX924xXexX1xX6xX4axX924xX76xXdxX10xX15xX16xX924xXexX26xX6xX19xX924xX3a5xX2axX6xX924xX1xX19xX924xXexX26xX19xX924xX63xX19xX15xX16xX924xX35xX6xX19xX924xX4axXdxX10xX15xX924xXexX26xX2axX15xX16xX924xX35xXdxX924xX6xX15xX1xX924xX1xX2axX19xX15xX16xX924xX5xX2axX924xX5xX2axXexX51xX169xX143xX143xX16fxX143xX189xXf9xX1xXexX4axXaxX12xXd5fxXaexX15xX1xX3xX18xX84xX19xX3xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX3xXexX1xX2exX4axX3xX76xXdxX20xX15xX16xX224xX3xXexX26xX6xX19xX3xX3a5xX2axX1axX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX18xX218xX15xX16xX3xX35xX1axX19xX3xX4axXdxX69xX15xX3xXcxX26xX2axX15xX16xX3xX35xX9bxX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX5xX4fxX3xX5xX214xXexX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX26xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX940xX19xX1axX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX88xX4xX3xXex102a0xX15xX1xX3xX60xX1axX3xXcxXa9xX15xX1xX3xX63xX19xX3xX109xXe6xX3xXexX1xX4bxX3xXcxX1021xX15xX1xX3xX7c1xX48xX3xX60xX19xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX2axX15xX16xX3xX949xX4fxX15xX16xX3xX63xf686xX15xX3xX18xX686xX2axX3xX18xXaexX3xX18xX20xX15xX3xXexX1xX8f1xXbxX3xX1xX4bxXc0xX15xX16xX224xX3xX76xXdxX20xX15xX16xX3xX2xX16fxX3xX4xX88xX15xX3xX35xX39axX224xX3xX4xX1xXdxX20xX15xX3xX7xX658xX3xX1xX48xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc3xX3xXexX1021xX15xX1xX3xXcxX1xX65fxX6xX3xXcxX1xXdxX97xX15xX3xX60xX2axX20xX3xX76xX1axX3xX18xX39axX15xX16xX3xX76xXdxX97xX15xX224xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xda34xX224xX3xXexX26xX6xX19xX3xX3a5xX2axX1axX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX18xX218xX15xX16xX3xX35xX1axX19xX3xX35xX9bxX3xXa39xX15xX1xX3xX1xX4bxXc3xX15xX16xX3xX5xX4fxX3xX5xX214xXexX3xX4xX88xX4xX3xXexX1021xX15xX1xX3xXcxX1xX65fxX6xX3xXcxX1xXdxX97xX15xX3xX60xX2axX20xX224xX3xa5d7xX2axXa39xX15xX16xX3xXcxX26xX9bxX224xX3xX1100xX2axXa39xX15xX16xX3xX109xXcacxX15xX1xXf9xXf9xXf9xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2axX5xX12xX0xX63xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xX51xX63xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1185bxX2axXexX1xX19xX26xXaxX12x10e3axXf9xX833xX0xX51xXbxX12
K.M