Tổng bí thư nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII
Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng sáng 21-1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.
a992xe0d5xc016xd590xdde5x10728x11bcaxfac2xba04xX7x1300dx1254bx13eb0xd201xd3d5xf607xX5xc4b7xXax10de4xXcxe59axe36ex13526xX3x110a0x14eb5xX3xXexX1xfcb2xX3xX15x1227cxcffbxX3xe308xX3xX15xX1xXdx12c73x13548xX3xc341xf7d6xX3xXexfbfdx10b52xX15xX16xX3xXex119a8xX29xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xd0f8xa9fexX3xc87fx132a1xXdxX3xX1x1494axXdxX3xbe67x13f38xX4axX0xde59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c4fxX10xX6x12b66xXaxX12xXcxX2fxe58fxX15xX1xX3xX18xe232xbebbxX3xX18x11d16xf295xX3xX4xX6dxX6exX3xX4xfdfcxX6xX3x1399fxX6xX15xX3xX4xX1xd875xXbxX3xX1xX69xX15xX1xX3xXcxX2fxX21xX15xX16xX3xX1dxd741xX15xX16xX3xX3exX1xe903xX6xX3xX49xX4axX3xX2bxae29xX3xX4xX6dxX4xX3xX2bx124b1xX15xX3xX3exXdxX28xX15xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX4axX4axX3xX4xX75xX6xX3xX41x108b4xX15xX16xX3xX7xX6dxX15xX16xX3x13f19xX2xce6exX2x13563xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xc51axX16xX21xX6ax10715xX15xX3xe261xX1x12f4fxX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xX15xX1xX7exX15xX3xX29xX42xX15xX1xX3xX7xX6dxX21xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX15xX16xX3xXexX35xX29xX3xXexX2fxX6exX15xX16xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX4axX4axe1c7xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXax12a36xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5fxX5fxXdxX15xX16xX9xXaxX13axXaxX3xX18xX6exX2fxX5fxX10xX2fxX9xXaxX13axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX15xX20xX21xX3xX23xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX15xX16xX3xXexX35xX29xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX4axX4axX3xXaxX3xX5fxX6xXexX6xXc5x11476xX6xX15xX4xX6axX18xX6ex14709xXc5xX16xX2fxX6exX21xXbxX9xXaxX16xX6xX5xX5xX10xX2fxX6axXaxX3xX5fxX6xXexX6xXc5xX5xX6exX6xX5fxXdxX15xX16xXc5xXexX10xX1a7xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX78xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXd5xX16xX21xX6axXd9xX15xX3xXdcxX1xXdexX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xXc5xX3xcc83xX15xX1x10594xX3xXcxXcxX49xda55xXd5xXaxX3xX1xX2fxX10xX1a0xX9xXaxX1xXexXexXbxX1eexX4dxX4dxX7xXexX6xXexXdxX4xX121xX15xX10x13dcaxX121xXexX21xX6exXdxXexX2fxX10xX121xX2bxX15xX4dxXexXexX6exX4dxX2fxX4dxXc3xX13axX2xX23xX4dxX13axX2xX4dxXc3xX2xX4dxXexX6exX15xX16xXc5xX18xXdxXc5xXexX1xX21xXc5xX15xX16xX21xX6axX10xX15xXc5xXbxX1xX21xXc5xXexX2fxX6exX15xX16xXc5xXexXexX1a7xX2bxX15xXc5xX2x14705x129bex1458axX251xX24fxX250xX23xX13axX24fxX121x10336xXbxX16xXaxX12xX0xXexX18xX6exX5fxX6axX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX5fxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axfed0xXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX18xX6xX6exX1xX6xXexXdxX15xX1xX121xX2bxX15xX4dxX15xX10xX20dxX7xX4dxX2xX23xX13axX251xX4dxX2xX13axX250xX5fxX24fxX2xX251xX251x14b31xX13axX13axXexX2xX13axX13axXc3xX251xX250xX5xX13axX121xX259xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX4axX29xX6xX16xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX5fxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1170axX6xXbxXexXdxX6exX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX78xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXd5xX16xX21xX6axXd9xX15xX3xXdcxX1xXdexX3xXcxX2fxX30xX15xX16xX3xXc5xX3xX1ebxX15xX1xX1eexX3xXcxXcxX49xX1f3xXd5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2fxX12xX0xX4dxXexX18xX6exX5fxX6axX12xX0xX4dxXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xX2xX121xX3xXcxXa1xX15xX16xX3xX4xX1dxcb9fxX15xX16xX3xX1a7xX35xX6axX3xX5fxdcc4xX15xX16xXc7xX3xX4xX1x134a7xX15xX1xX3x13b9dx14f71xX15xX3xX41xXbaxX15xX16xXc7xX3xX15xX16xXa1xX15xX3xX4xX1xefcdxX15xX3xX3b0x12f4axX6axX3xX5x14df3xXdxX3xX7xX21xX6axX3xXexX1xX6exX6dxXdxX3xX2bxX9axX3xXexX1dxX3xXexX1dx14089xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX2fx147c4xXc7xX3xX3b0xX42xX6exX3xX3b0x10f98xX4xXc7xX3xX5xX3b1xXdxX3xX7xX3b1xX15xX16xXc7xX3xX18xXdxc7b6xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xeb13xXexX3a5xX3xX5fxXdxXd9xX15xX3xX18xXdx14413xX15x14818xXc7xX3xX40axXexX3a5xX3xX4xX1xX21xX6axX402xX15xX3xX1xX93xX6xX417xX3xXexX2fxX6exX15xX16xX3xX15xX46xXdxX3xX18xX46xX121xX3xXcx1075exXbxX3xXexX2fxX21xX15xX16xX3xX1a7xX35xX6axX3xX5fxX3a5xX15xX16xX3xX3b0xX46xXdxX3xX15xX16xbd58xX3xX4xX6dxX15xX3xX18xX46xXc7xX3xX15xX1xX7exXexX3xX5xX69xX3xX3b0xX46xXdxX3xX15xX16xX451xX3xX4xX6dxX15xX3xX18xX46xX3xX4xX7exXbxX3xX4xX1xXdxX415xX15xX3xX5xX1dx12cdaxX4xXc7xX3xX3b0xX75xX3xX15xXa1xX15xX16xX3xX5xX3a5xX4xXc7xX3xXbxX1xX3c5xX29xX3xX4xX1xX7exXexX3xX2bxX69xX3xX21xX6axX3xXexX19xX15xXc7xX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xXexe089xX29xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xXc3xX121xX3xX49xX35xX6axX3xX5fxX3a5xX15xX16xX3xXexX14xX3xX4xX1xX3f2xX4xX3xX18xX46xX3xX29xX6dxX6axX3xX4xX75xX6xX3xX4xXbaxX3xX1xX28xX3xXexX1xX3b1xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX2fxX3eaxX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xX30xX15xXc7xX3xX1xX6exX42xXexX3xX3b0xX46xX15xX16xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX5xX3a5xX4xXc7xX3xX1xXdxX28xX21xX3x104abxX21xXbaxX287xX3xX3b0xX3c5xX6axX3xX29xX42xX15xX1xX3xX3b0xX7exX21xX3xXexX2fxX6xX15xX1xX3xXbxX1x12daaxX15xX16xX3xX4xX1xX3b1xX15xX16xX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX1xX451xX15xX16xXc7xX3xX5xb3f9xX15xX16xX3xXbxX1xX19xXc7xX3xX541xX21xX6xX15xX3xX5xXdxX20xX21xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xX251xX121xX3xXcxX439xXbxX3xXexX2fxX21xX15xX16xX3xXexX1xX3a5xX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX4xX6dxX4xX3xX16xXdxXbaxXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX15xX35xX15xX16xX3xX4xX6xX6exX3xX4xX1xX7exXexX3xX5xX1dxX47exX15xX16xX3xXexXa1xX15xX16xX3xXexX2fxX1dxX3dexX15xX16xXc7xX3xX15xXa1xX15xX16xX3xX7xX21xX7exXexX3xX5xX6xX6exX3xX3b0xX46xX15xX16xX3xX2bxX69xX3xX7xX3f2xX4xX3xX4xX42xX15xX1xX3xXexX2fxX6xX15xX1xX3xX4xX75xX6xX3xX15xX9axX15xX3xX3exXdxX15xX1xX3xXexX415xX121xX3xXcxXdxX415xXbxX3xXexX2cxX4xX3xXexX1xX3a5xX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX4xX93xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX541xX21xXbaxX3xX18xX6xX3xX3b0xX46xXexX3xXbxX1xX6dxX3xX4xX1xXdxX415xX15xX3xX5xX1dxX47exX4xX287xX3xX4xX8dxX3xX4xX7exX21xX3xX5xX42xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX402xX3xX2bxX69xX3xX3b0x107a1xX15xX16xX3xX18xX46xX3xX15xX9axX15xX3xX3exXdxX15xX1xX3xXexX415xX3xX16x11b62xX15xX3xX2bx13bd2xXdxX3xX3b0xX14xXdxX3xX29xX699xXdxX3xX29xf10axX3xX1xX64xX15xX1xX3xXexXa1xX15xX16xX3xXexX2fxX1dxX3dexX15xX16xX287xX3xX3b0xX3c5xX6axX3xX29xX42xX15xX1xX3xX4xX6a5xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxX3xX1xX93xX6xXc7xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX3b0xX42xXdxX3xX1xX93xX6xX3xX3b0xX7exXexX3xX15xX1dxX699xX4xXc7xX3xX4xX1xXdexX3xXexX2fxX30xX15xX16xX3xX4xX6a5xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxX3xX1xX93xX6xXc7xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX3b0xX42xXdxX3xX1xX93xX6xX3xX15xX6a5xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxXc7xX3xX15xX6a5xX15xX16xX3xXexX1xX6a5xX15xX3xX16xX695xX15xX3xX2bxX699xXdxX3xX1a7xX35xX6axX3xX5fxX3a5xX15xX16xX3xX15xX6a5xX15xX16xX3xXexX1xX6a5xX15xX3xX29xX699xXdxX121xX3xX314xX1xXdexX3xXexX2fxX30xX15xX16xX3xX16xXdxXbaxXdxX3xX541xX21xX6axX415xXexX3xXexX3b1xXexX3xX2bxX7exX15xX3xX3b0xX9axX3xX4xX8dxX3xX4xX7exX21xX3xX5xX42xXdxX3xX5fxX6exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxX3xX15xX1xX69xX3xX15xX1dxX699xX4xXc7xX3xX4xX8dxX3xX4xX7exX21xX3xX5xX42xXdxX3xX15xX16xX35xX15xX3xX7xX6dxX4xX1xX3xX15xX1xX69xX3xX15xX1dxX699xX4xXc7xX3xX1a7x136d9xX3xX5x113dcxX3xX15xX47exX3xX1a7xX7exX21xX3xX2bxX69xX3xX18xXbaxX6exX3xX3b0xXbaxX29xX3xX6xX15xX3xXexX6exX69xX15xX3xX15xX47exX3xX4xX6a5xX15xX16xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xX24fxX121xX3x145e5xXdxX20xX15xX3xX541xX21xX6axX415xXexXc7xX3xX3exXdxX20xX15xX3xXexX2fxX64xX3xX18xXbaxX6exX3xX2bxX28xX3xX2bxcf90xX15xX16xX3xX4xX1xX695xX4xX3xX3b0xX46xX4xX3xX5xX439xXbxXc7xX3xX4xX1xX75xX3xX541xX21xX6axX9axX15xXc7xX3xXexX1xX3b1xX15xX16xX3xX15xX1xX7exXexX3xX2bxX69xX3xXexX6exX69xX15xX3xX2bx13d2bxX15xX3xX5xX572xX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xX4xX75xX6xX3xXcxX14xX3xX541xX21xX3b1xX4xX287xX3xX16xXdxX824xX3xX2bxX824xX15xX16xX3xX29xX6a5xXdxX3xXexX2fxX1dxX39cxX15xX16xX3xX1xX55bxX6xX3xX18xX64xX15xX1xXc7xX3xX14xX15xX3xX3b0xX3eaxX15xX1xX3xX3b0xX402xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX2fxXdxX402xX15xX3xX3b0xX7exXexX3xX15xX1dxX699xX4xX121xX3x13340xX3dexX3xX2fxX46xX15xX16xX3xX2bxX69xX3xX3b0xX1dxX6xX3xX2bxX69xX6exX3xX4xX1xXdxX9axX21xX3xX7xX35xX21xX3xX4xX6dxX4xX3xX541xX21xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX3b0xX3b1xXdxX3xX15xX16xX6exX42xXdxX287xX3xXexX439xX15xX3xX5fxX2cxX15xX16xX3xXexX1xX39cxXdxX3xX4xX8dxXc7xX3xX2bxX1dxX47exXexX3xX541xX21xX6xX3xXexX1xX6dxX4xX1xX3xXexX1xX3f2xX4xXc7xX3xXexX1xX3a5xX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX541xX21xXbaxX3xX1xX46xXdxX3xX15xX1xX439xXbxX3xX541xX21xX3b1xX4xX3xXexX415xX3xXexX2fxX6exX15xX16xX3xX3b0xXdxX9axX21xX3xX3exXdxX28xX15xX3xX29xX699xXdxXc7xX3xXexXdxX415xXbxX3xXexX2cxX4xX3xX15xX35xX15xX16xX3xX4xX6xX6exX3xX2bxX3eaxX3xXexX1xX415xX3xX2bxX69xX3xX21xX6axX3xXexX19xX15xX3xX4xX75xX6xX3xX3b0xX7exXexX3xX15xX1dxX699xX4xX3xXexX2fxX20xX15xX3xXexX2fxX1dxX39cxX15xX16xX3xX541xX21xX3b1xX4xX3xXexX415xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xX250xX121xX3xXcxX1xX21xX3xX1xXdexXexXc7xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX21xX6axX3xX29xX42xX15xX1xX3xX29xafccxX3xX29xX30xXdxX3xX15xX16xX21xX681xX15xX3xX5xX3a5xX4xX3xX2bxX69xX3xX7xX3f2xX4xX3xX7xX6dxX15xX16xX3xXexX42xX6exX3xX4xX75xX6xX3xXexX6exX69xX15xX3xX5fxX35xX15xX121xX3xX314xX1xXa1xX29xX3xX5xX6exX3xX15xX35xX15xX16xX3xX4xX6xX6exX3xX3b0xX39cxXdxX3xX7xX3b1xX15xX16xX3xX2bxX439xXexX3xX4xX1xX7exXexXc7xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX4abxX15xX3xX4xX75xX6xX3xXd5xX1xX35xX15xX3xX5fxX35xX15xX287xX3xX16xXdxXbaxXdxX3xX541xX21xX6axX415xXexX3xXexX3b1xXexX3xX15xX1xX824xX15xX16xX3xX2bxX7exX15xX3xX3b0xX9axX3xX18xX3f2xX4xX3xXexX1xXdxX415xXexX287xX3xXexXa1xX15xX16xX3xX4xX1dxX39cxX15xX16xX3xX541xX21xXbaxX15xX3xX5xX7aexX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX2fxXdxX402xX15xX3xX1a7xX572xX3xX1xX46xXdxXc7xX3xX18xXbaxX6exX3xX3b0xXbaxX29xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1a7xX572xX3xX1xX46xXdxXc7xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX6exX15xX3xX15xX16xX1dxX39cxXdxX287xX3xX18xXbaxX6exX3xX3b0xXbaxX29xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1a7xX572xX3xX1xX46xXdxX287xX3xX15xX35xX15xX16xX3xX4xX6xX6exX3xXbxX1xXdexX4xX3xX5xX47exXdxX3xX1a7xX572xX3xX1xX46xXdxX3xX2bxX69xX3xX16xXdxXbaxX29xX3xX15xX16xX1x142cbxX6exX3xX18xX9axX15xX3xX2bxX824xX15xX16xX121xX3xXdcxX1xX6dxXexX3xX1xX21xX6axX3xX541xX21xX6axX9axX15xX3xX5xX69xX29xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX75xX6xX3xXd5xX1xX35xX15xX3xX5fxX35xX15xX3xX2bxX69xX3xX7xX3f2xX4xX3xX29xX42xX15xX1xX3xX3b0xX42xXdxX3xX3b0xX6exX69xX15xX3xX3exX415xXexX3xXexX6exX69xX15xX3xX5fxX35xX15xX3xXexX46xX4xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a7xXexXc5xX6xX5xXdxX16xX15xX1eexX3xX259xX21xX7xXexXdxX1a0xX6axX287xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6exX5fxX6axXaxX12xX23xX121xX3xXdcxX1xX6dxXexX3xX1xX21xX6axX3xX15xX1xX35xX15xX3xXexX3b1xX3xX4xX6exX15xX3xX15xX16xX1dxX39cxXdxX3xXexX2fxX6exX15xX16xX3xX29xX30xXdxX3xX5xc30cxX15xX1xX3xX2bxX3a5xX4xX3xX4xX75xX6xX3xX3b0xX39cxXdxX3xX7xX3b1xX15xX16xX3xX1a7xX572xX3xX1xX46xXdxX121xX3xXcxX439xXbxX3xXexX2fxX21xX15xX16xX3xX1a7xX35xX6axX3xX5fxX3a5xX15xX16xX3xX4xX6exX15xX3xX15xX16xX1dxX39cxXdxX3xX2bxX9axX3xX3b0xX42xX6exX3xX3b0xX3f2xX4xXc7xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX4xX6dxX4xX1xXc7xX3xX5xX3b1xXdxX3xX7xX3b1xX15xX16xXc7xX3xXexX2fxX19xX3xXexX21xX28xX3xX2bxX69xX3xX15xXa1xX15xX16xX3xX5xX3a5xX4xX3xX5xX69xX29xX3xX2bxXdxX28xX4xX287xX3xX1a7xX35xX6axX3xX5fxX3a5xX15xX16xX3xX29xX6a5xXdxX3xXexX2fxX1dxX39cxX15xX16xX3xX2bxXa1xX15xX3xX1xX93xX6xX3xX5xX69xX15xX1xX3xX29xX42xX15xX1xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1000dxX6exX21xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xXcxX21xX14xXdxX3xXexX2fxfb99xX0xX4dxXbxX12
sydong