BIDV Kỳ Anh hỗ trợ 100 triệu đồng, 5 bộ máy tính phục vụ phòng, chống dịch
(Baohatinh.vn) - Chia sẻ với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Anh (BIDV Kỳ Anh) trao tặng 100 triệu đồng cho 5 đơn vị ở Hà Tĩnh, riêng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh nhận thêm 5 bộ máy tính.
ad06x1585axf2f7x110e4x15f81x16586x123e4xd82exb436xX7x163bexfba0x12c80xed58x16d7cxb87fxX5xf23bxXaxX3xX7xXex1529exX5xX10xX9xXaxXexX10x12549xXexb979xX6xX5xXdxf3d5x13994x145a2xX3x106d2x14e7bxX7xXexXdx10e38xX15x169dcxXax1321cx10041x1593bx14b1ex16f59xX3x14dbcxbe52xX3x15f03xX23xX1xX3xX1x120ebxX3xXex150b1x15d5axX3xX2xcff2xX44xX3xXexX40xXdx1636dxX27xX3x1446cx104d3xX23xX22xdbc3xX3x1232bxX3x16ad9x15585xX3xe332x15409xX15xX3xXex15b0bxX23xX1xX3xXbxX1x15953xX4xX3x13117xX63xX3xXbxX1x12b47xX23xX22xX51xX3xX4xX1xecadxX23xX22xX3x15bd8x12b5fxX4xX1xX0xb85exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfecfxX10xX6xX76xXaxX2fxd837xX1xXdxX6xX3xX7xec4bxX3xX66xd2c0xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX5xc2ddxX4xX3xX5xbee6xX41xX23xX22xX3xXexX40xf7a9xX23xX3xXexX27xX15x17593xX23xX3xX4dx140dbxX27xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX51xX3xe468xX22x11948xX23xX3xX1xefb9xX23xX22xX3xXcx14a37xX90x11dedxX3x16e24xXb6xX27xX3xXexXa5xX3xX66xXcbxX3xXd2xX1xX59xXexX3xXexX40xXdx1317cxX23xX3xX33xXdxX4axXexX3xXc5xX6xX58xX3xX1exX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xf454xX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1x13763xX3xXexX40xX6x118b1xX3xXexb783xX23xX22xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xX53xX3xX4dx117c3xX23xX3xX66xX77xX3x11a99xX3xX8axXcbxX3xXcx1486fxX23xX1xX51xX3xX40xXdxXacxX23xX22xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3x13989xX3xXexXb2xX3xX1xX27xX15xX4axX23xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX23xX1xbc7cxX23xX3xXexX1xXacxX58xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xc3aaxX0xX7bxXbxX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6xX22xX10xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd2xX6xX22xX10xX3xX2xXaxX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX15xX116xX27xXexX38xX40xX10xX6xXaxX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX116xX5xX27xX58xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10578xXdxX76xXexX1xX24xX3x171dfxX2xX53xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16eb1xX2xX44xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX17dxX55xX6xX116xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17dxX66xX23xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxbf53xX2xX235xX212xX7bxfca6xX44xX76xcba7xX2xX212xX2xX203xX23dxX23dxXexX2xX23dxX44xX23axX203xX5xX44xX17dxX26xXbxX22xc328xX40xX9xX212xX23dxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX1fcxXdxX76xXexX1xX9xXaxX203xX2xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX212xX2xX44xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX116xX23xXaxX2fx17908xX59xX23xX22xX3xX2xX203xX7bxX203xX51xX3xX5x12822xX23xX1xX3xX4dx16e41xX116xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX4dxX2e8xX3xX4dxXb2xX23xX3xX4dxX56xX23xX22xX3xX66xXdxXacxX23xX51xX3xXexX40xX6xX116xX3xXexX119xX23xX22xX3xX235xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xXexX1xX77xX3xX1cxX2e8xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX17dxX17dxX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX76xXexX1xX24xX3xX203xX2xX53xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX212xX2xX44xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX17dxX55xX6xX116xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17dxX66xX23xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX212xX203xX76xX23dxX2xX235xX235xX23axX44xX23axXexX2xX203xX44xX2x13091xX5xX44xX17dxX26xXbxX22xX250xX40xX9xX203xX2xX23axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX1fcxXdxX76xXexX1xX9xXaxX203xX2xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX212xX2xX44xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX116xX23xXaxX2fxX17dxX17dxX17dxX3xX30xX4axX23xX1xX3xX66xXdxX4axX23xX3xX4dxX6xX3xfd0exX1xX116xX6xX3xXcx116f1xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX17dxX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX40xX3xX76xXexX1xX27xX58xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX76xXexX1xX24xX3xX203xX2xX53xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX212xX2xX44xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX17dxX55xX6xX116xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17dxX66xX23xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX212xX203xX76xX23dxX2xX23dxX44xX23axX53xX212xXexX3c8xX212xX23axX235xX23axX5xX44xX17dxX26xXbxX22xX250xX40xX9xX23dxX23dxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX1fcxXdxX76xXexX1xX9xXaxX203xX2xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX212xX2xX44xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX116xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXc5xX22xX116xXcbxXdxX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX235xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xXexXdx169adxX23xX3xX58xX119xXexX3xX4xX1xX116xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xX1xX27xX15xX4axX23xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX51xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX4xX6bxX23xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xXexX1xXacxX58xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xX66xXdxX3xXexX5dxX23xX1xX3xXexX40xX77xX3xX22xXdxX59xX3xX203xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX76xXexX1xX24xX3xX203xX2xX53xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX212xX2xX44xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX17dxX55xX6xX116xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17dxX66xX23xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX212xX203xX76xX23dxX2xX235xX235xX23axX235xX23dxXexX203xX44x178baxX23axX203xX5xX44xX17dxX26xXbxX22xX250xX40xX9xX235xX203xX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX1fcxXdxX76xXexX1xX9xXaxX203xX2xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX212xX2xX44xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX116xX23xXaxX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX4xec51xX23xX22xX3xX4dxX2e8xX3xXexX40xX6xX116xX3xX235xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xX30xX4axX23xX1xX3xX66xXdxX4axX23xX3xX4dxX6xX3xX46cxX1xX116xX6xX3xX1xX27xX15xX4axX23xX3xX90x146a7xX58xX3xX472xX27xX15xXacxX23xX17dxX17dxX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX76xXexX1xX24xX3xX203xX2xX53xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX212xX2xX44xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX17dxX55xX6xX116xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17dxX66xX23xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX212xX203xX76xX23dxX2xX235xX235xX23axX23dxX23dxXexX3c8xX6b7xX23dxX235xX23axX5xX44xX17dxX26xXbxX22xX250xX40xX9xX212xX23dxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX1fcxXdxX76xXexX1xX9xXaxX203xX2xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX212xX2xX44xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX116xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2dxXaxX2fxX17dxX17dxX17dxX3xX66xXcbxX3xX90x14cfbxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xX4axX23xX3xX90xX790xX58xX3xX472xX27xX15xXacxX23xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX44xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX76xX76xXdxX23xX22xX9xXaxX53xXaxX2fxX0xXexX55xX116xX76xX15xX2fxX0xXexX40xX2fxX0xXexX76xX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6xX22xX10xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd2xX6xX22xX10xX3xX2xXaxX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX15xX116xX27xXexX38xX40xX10xX6xXaxX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX116xX5xX27xX58xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX116xX76xX15xXaxX2fxXcxX2edxXdxX3xX4xX59xX4xX3xX4dxXdxXe6xX58xX3xXexX119xX23xX22xX3xf12axX27xXcbxX51xX3xX5xX2e8xX23xX1xX3xX4dxX2edxX116xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX55xXcbxX15xX3xXexf071xX3xX7xXa1xX3xX4x13f7axX58xX3xX46cxX5dxX4xX1xX3xX4dxX72xXdxX3xX66xX99xXdxX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX15xX3xXexXb2xX51xX3xX4xX8d1xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX40xX116xX23xX22xX3xX4xX8d1xX23xX22xX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX55xX4axX23xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX3xX66xXcbxX3xX4xX1xd0acxX4xX3xX4dxX56xXdxX3xX23xX22xX759xX3xX15xX51xX3xX55xX59xX4xX3xX7x13a26xX3xX4xccf4xX23xX22xX3xX4xX59xX4xX3xX4xX59xX23xX3xX55xX56xX3xX4xX1xXdxXb2xX23xX3xX7xX13fxX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX66xX759xX3xXexX40xX6xX23xX22xX3xXexXdxXb2xXbxX3xXexX63xX4xX3xX23xX3dxX3xX5xXa1xX4xX3xX66xXa5xX41xXexX3xX46cxX1xeea4xX51xX3xX1xX116xXcbxX23xX3xXexX1xXcbxX23xX1xX3xXexX72xXexX3xX23xX1xXdxX4axX58xX3xX66xX63xX51xX3xX4xXa43xX23xX22xX3xX4xX56xX23xX22xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX7xX99xX58xX3xX4dxX790xX15xX3xX5xXa43xXdxX3xX76xX77xX4xX1xX3xX55xX4axX23xX1xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxXexX76xX2fxX0xX7bxXexX40xX2fxX0xX7bxXexX55xX116xX76xX15xX2fxX0xX7bxXexX6xX55xX5xX10xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX40xX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX2fxX0xX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXacxX23xX3xX9a3xX27xX6xX23xX24xX0xX7bxX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX58xX55xX1exX6xX23xX76xX1exX7xX6xXbxX116xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX203xX44xX3xX4dxX133xX23xX3xX66xX77xX3xfe42xX23xX22xX3xX1xX56xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xX22xXb6xX23xX3xX23dxX23dxX3xXex1789dxX3xX4dxX4exX23xX22xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX55xX4axX23xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX55xX6xX23xX1exX76xX116xX4xX7bxX235xX203xX44xX1exX76xX116xX23xX1exX66xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX1xX116xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX23dxX23dxX1exXexX15xX1exX76xX116xX23xX22xX1exXbxX1xX116xX23xX22xX1exX4xX1xX116xX23xX22xX1exX76xXdxX4xX1xX1exX55xX10xX23xX1xX1exX4xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX7bxX235xX2xX23dxX3c8xX6b7xX23dxX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX58xX10xX76xXdxX6xX7bxX2xX235xX44xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX23dxX3c8xX76xX235xX2xX23axX2xX2xX235xX3c8xXexX23dxX44xX3c8xX23dxX23dxX5xX44xX17dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX76xXdxX66xX2fxX0xX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX203xX44xX3xX4dxX133xX23xX3xX66xX77xX3xXb77xX23xX22xX3xX1xX56xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xX22xXb6xX23xX3xX23dxX23dxX3xXexXb8exX3xX4dxX4exX23xX22xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX55xX4axX23xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX55xX6xX23xX1exX76xX116xX4xX7bxX235xX203xX44xX1exX76xX116xX23xX1exX66xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX1xX116xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX23dxX23dxX1exXexX15xX1exX76xX116xX23xX22xX1exXbxX1xX116xX23xX22xX1exX4xX1xX116xX23xX22xX1exX76xXdxX4xX1xX1exX55xX10xX23xX1xX1exX4xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX7bxX235xX2xX23dxX3c8xX6b7xX23dxX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX235xX203xX44xX3xX4dxX133xX23xX3xX66xX77xX3xXb77xX23xX22xX3xX1xX56xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xX22xXb6xX23xX3xX23dxX23dxX3xXexXb8exX3xX4dxX4exX23xX22xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX55xX4axX23xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX2fxX8axXa5xX139xX23xX22xX3x14c8fxX23xX22xX3xX5x14520xXdxX3xX46cxXacxX27xX3xX22x14388xXdxX3xX4xXb77xX6xX3x14410xX15xX3xX55xX6xX23xX3xXd0xXcxXcx14b1dxX3xXexccdcxX23xX1xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX51xX3xX4dxXb2xX23xX3xX23xX6xX15xX51xX3xX4dxX2e8xX3xX4xXa85xX3xX235xX203xX44xX3xX4xX133xX3xX9a3xX27xX6xX23xX51xX3xX76xX116xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4axXbxX51xX3xX4xX59xX3xX23xX1xXc7xX23xX3xXb77xX23xX22xX3xX1xX56xX3xX23dxX235xX51xX3c8xX3xXexXb8exX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xXdf5xX27xXa40xX3xXd2xX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX3xX4xXb77xX6xX3xXexXdf8xX23xX1xX3xX105xX22xX4exX58xX3xX23dxX44xX51xX212xX3xXexXb8exX3xX4dxX4exX23xX22xX3xXexXdxX5cfxX23xX3xX58xX119xXexX3xX66xXcbxX3xX235xX51xX212xX3xXexXb8exX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX1xXcbxX23xX22xX3xX1xXa85xX6xX3xX9a3xX27xX15xX3xX4dx1613exXdxX111xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXcxX1xXcbxX23xX1xX3xX2dcxX10xX23xX3xXexX119xX23xX22xX3xX203xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4dxX56xX23xX22xX3xX66xXdxXacxX23xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX15xX3xXexXb2xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX116xX23xX22xX7bxX6xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX1exX4xX1xXdxX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX7xX10xX23xX1exXexX6xX23xX22xX1exX203xX44xX1exXexX40xXdxX10xX27xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX66xXdxX10xX23xX1exX5xX27xX4xX1exX5xX27xX116xX23xX22xX1exX15xX1exXexX10xX7bxX235xX2xX23dxX23axX6b7xX203xX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX58xX10xX76xXdxX6xX7bxX2xX235xX44xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX212xX7bxX2xX212xX44xX76xX2xX2xX2xX2xX235xX53xX203xXexX212xX3c8xX44xX53xX6b7xX5xX44xX17dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX76xXdxX66xX2fxX0xX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXcxX1xXcbxX23xX1xX3xX2dcxX10xX23xX3xXexX119xX23xX22xX3xX203xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4dxX56xX23xX22xX3xX66xXdxXacxX23xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX15xX3xXexXb2xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX116xX23xX22xX7bxX6xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX1exX4xX1xXdxX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX7xX10xX23xX1exXexX6xX23xX22xX1exX203xX44xX1exXexX40xXdxX10xX27xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX66xXdxX10xX23xX1exX5xX27xX4xX1exX5xX27xX116xX23xX22xX1exX15xX1exXexX10xX7bxX235xX2xX23dxX23axX6b7xX203xX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXcxX1xXcbxX23xX1xX3xX2dcxX10xX23xX3xXexX119xX23xX22xX3xX203xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4dxX56xX23xX22xX3xX66xXdxXacxX23xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX15xX3xXexXb2xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX2fxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXcxX1xXcbxX23xX1xX3xX2dcxX10xX23xX3xX105xX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX90xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXexXdf8xX23xX1xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX111xX3xXexX40xX6xX116xX3xXexX119xX23xX22xX3xX203xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4dxXe6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX4xXa43xX23xX22xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xXa5xX41xX23xX22xX3xX15xX3xXexXb2xX3xXexX40xXacxX23xX3xXexX27xX15xXb2xX23xX3xX4dxXb6xX27xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xXexX119xX23xX22xX3xX53xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xXcxXd2xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX116xX23xX22xX7bxX6xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX53xX44xX1exXexX40xXdxX10xX27xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX4xX1xX116xX1exXexX40xX27xX23xX22xX1exXexX6xX58xX1exX15xX1exXexX10xX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX235xX2xX23dxX53xX23axX3c8xX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7bxX58xX10xX76xXdxX6xX7bxX2xX235xX44xX7bxX23xX10xX1fcxX7xX7bxX235xX2xX235xX23dxX7bxX2xX212xX44xX76xX53xX2xX203xX53xX6b7xX235xX203xXexX53xX23axX212xX3c8xX23dxX5xX44xX17dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX23xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xX2xX44xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX15xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX76xXdxX66xX2fxX0xX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xXexX119xX23xX22xX3xX53xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xXcxXd2xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7bxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX116xX23xX22xX7bxX6xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX53xX44xX1exXexX40xXdxX10xX27xX1exX76xX116xX23xX22xX1exX4xX1xX116xX1exXexX40xX27xX23xX22xX1exXexX6xX58xX1exX15xX1exXexX10xX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX235xX2xX23dxX53xX23axX3c8xX17dxX1xXexX58xXaxX2fxX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xXexX119xX23xX22xX3xX53xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX116xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xXcxXd2xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX40xX116xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX2fxX90xX1xXdxX5cfxX27xX3xXexX72xXdxX3xX2xX2xX7bxX203xX51xX3xX5xX2e8xX23xX1xX3xX4dxX2edxX116xX3xXc5xX22xXc7xX23xX3xX1xXcbxX23xX22xX3xX38xX22xX40xXdxX55xX6xX23xX46cxX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX1xX3xXexXdf8xX23xX1xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xX4dxX2e8xX3xX4dxXb2xX23xX3xX4dxX56xX23xX22xX3xX66xXdxXacxX23xX3xX66xXcbxX3xXexX40xX6xX116xX3xXexX119xX23xX22xX3xX53xX44xX3xXexX40xXdxX4axX27xX3xX4dxX4exX23xX22xX3xX1xX3dxX3xXexX40xX41xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXexXc7xX58xX3xX154xX3xXexXb2xX3xXcxXd2xX3xX8axXcbxX3xXcxX13fxX23xX1xX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xX4xX8d1xX23xX22xX3xXexX59xX4xX3xXbxX1xX6bxX23xX22xX51xX3xX4xX1xX72xX23xX22xX3xX76xX77xX4xX1xX3xX90xX116xX66xXdxX76xX1exX2xX6b7xX17dxX3xXdebxX15xX3xX66xXdxXacxX23xX3xX30xXcxX33xX3xXcxXdf8xX23xX1xX3xXb77xX15xX51xX3xX30xX5dxX3xXexX1xXa5xX3xXd4xX9d2xX23xX22xX3xXb77xX15xX3xX35xX1xX72xXdxX3xX90xX90xXdf5x12c97xX32xXc5xX3xXexXdf8xX23xX1xX3xXc5xX22xX27xX15xed07xX23xX3xXd4x144f1xX23xX1xX3xX8axX9d2xXdxX3xX4xXa43xX23xX22xX3xX76xXa1xX17dxX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX7bxX27xX5xX2fxX0xX76xXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xX7bxX76xXdxX66xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX27xXexX1xX116xX40xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX40xX6xX23xX22xX0xX7bxXbxX2f
Thu Trang