Gãy răng vì ăn bánh vợ làm
Tèo đi đến gặp nha sĩ với một cái răng bị gãy. Nha sĩ hỏi: - Sao răng anh gãy thế?
4a90x88cbxa531xf164x7ae5xe860xX0xc462x60c7xf63ax4af1x6e62x9ae1xf373xXcx94f0x8099xcd63x58ddxX2xf6d7xXaxc9e2xXfxX4x7b1exdbfcxdb6bxX8xea82x6f72x59bdxc597xX8xX3xc2a8xX8xX1dxX1exX8x72e6xd9f4xX1exX6xX8xX3x8749xX8xXax965axa81bxX0x88ecxX6xX7xX4xX0xX33xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xcca9xX15xXbxX1xXfxX4xX11x11036x4fa1xX8x5f2bxX2xX8xX52xf59exX1exX8xX1fx7a25xX10xX8xX1exX6xXbxX8xXcx10ec6xX8xX3xb3dfxX2xX8xX31x7212xX13xX8xX9xX28xX2xX8xX1cxX1dxX1exX1fxX8xX27x989exX8xX1fxX19xX1axed0bxX8x708cxX6xXbxX8xXcxX62xX8xX6x63b9xX2x7be3xX8x8d0axX8xfffexXbxX50xX8xX1cxX1dxX1exX1fxX8xXbxX1exX6xX8xX1fxX19xX1axX8xX13xX6xX56xe482xX0xX33xX10xX4xX0xX13xXbxX27xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1exX1fxXexXfxb8e9xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1exX1fxXexXfxf8d3xXfxX8xX27xX50xX1cxX1xX15xX1cxXexXfxXb8xXfxX4xX0xX13xX27xX50xX1xX1axX4xX0xX13xX1cxX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xa5d3xX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8x8933xe92fxXcxX13xX2xb2d7xX1axbbaexXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x5398xX50xX1xX1axXfxX4xX0xX2xX31xX1fxX8xXcxX1cxX9xXexXfxX33xX33xX2xX7bxX27xXbxX50xX6xXbxX13xX2xX1exX6xX7bxX3xX1exX33xX1exX15x65b3xXcxX33xX7xa6dexXb8xd761xX33xX7xXb8xb792xX1xX7xX7xX133xX7x99ffxXb8xXb8xX13xX13dxX13dxXc8xX13dxX7xXaxXb8xX7bxXf8xX10xX1fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX50x796cxX31xXbxX1fxX15xXfxX8xX12dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX137xXb8xXb8xX10xXeexXfxX8xX12dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX137xXb8xXb8xX10xXeexXfxX8xX33xX4xX0xX33xX13xX1xX4xX0xX33xX13xX1cxX4xX0xX33xX13xX27xX50xX1xX1axX4xX0xX33xX13xXbxX27xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX11xX4fxX50xX8xX52xX2xX8xX52xX56xX1exX8xX1fxX5axX10xX8xX1exX6xXbxX8xXcxX62xX8xX3xX65xX2xX8xX31xX69xX13xX8xX9xX28xX2xX8xX1cxX1dxX1exX1fxX8xX27xX76xX8xX1fxX19xX1axX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX7dxX6xXbxX8xXcxX62xX8xX6xX85xX2xX87xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX8bxXbxX50xX8xX1cxX1dxX1exX1fxX8xXbxX1exX6xX8xX1fxX19xX1axX8xX13xX6xX56xX9fxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX11xX4fxX50xX8xX1exX6xX1dxX1exX8xX1exX6x6c63xX8xX52xX28xX10xX87xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX11x102a9xX2xX8xX3xX2dxX8xX13xf01cxX2xX8xX52x4c27xX1axX7bxX8xX10axX30xX8xX2faxX1axX8xX31xX65xX2xX8xX6x8f91xX9xX8xXaxX30xX31xX8xX27xX28xX1exX6xd048xX8xX1ex5cb0xX1exX8xX27xcc0exX13xX8xX13xX2f6xX2xX8xX10xX6x106e7xX2xX8xX13xX6x50d2xX7bxX8xde5cxX28xX2xX8xX27xX28xX1exX6xX8xX9xd0d1xX1exX1fxX8x10e31xXf9xX28xX8xX1exX317xX1exX8xX31xX65xX2xX8xX1cxXbxX8xX1exX2f6xX1exX1fxX8xX1ex10a21xX2xX8xX1exX30xX1axX8xX52x10056xX1axX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX7dxX56xXf9xX8xX13xX6xX2faxX1axX8x8362xX6xX2f6xX1exX1fxX8xX1dxX1exX8xX52x5d3axX2dxX9xX314xX8xXbxX1exX6xX8xX9xX2b4xX8xX33axXf9xX1ax10faaxX1exX8xX13x10e0exX8xX9xX6xfe5fxX2xX8xX31xX30xX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX11xX4fxX50xX8xX397xX6xX34fxX8xXcx8a6bxX8xX1exX2b4xX2xX87xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX7dxX56xXf9xX8xX13xX6xX56xX8xX13xX6xX22xX8xX1fxX19xX1axX8xX6xX56xX13xX8xX9xX324xX8xXc8xX133xX8xX9xX28xX2xX8xX1cxX1dxX1exX1fxX8xX9xX6xX336xX8xX397xX6xX2f6xX1exX1fxX8xX10xX6xX324xX2xX8xX9xX6xa938xX8xX31xX69xX13xX8xX9xX28xX2xX8xX13xX6xX2f6xX2xX8xX52xX357xXf9xX8xX27xX28xX9xX8xXcxX62xX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8x841fxX4b5xX4b5xX0xX33xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX0xXcxX13xX1cxX50xX1exX1fxX4xbeffxd980xX2xX8xX397xX6xXf9xX1axX317xX1exX8xX9x744bxXbxX8xX27xX28xX9xX8xXcxX62xX8xX397xX6xX2xX8xX9xX6x7faexX1exX1fxX8xXf9xX3b8xX1exX1fxX8xX1exX6x990cxX31xX8xX13xX6xXf9xX3b8xX9xX0xX33xXcxX13xX1cxX50xX1exX1fxX4xX0xX33xX10xX4xX0xX33xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX27xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1exX1fxXexXfxXb8xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1exX1fxXexXfxXc8xXfxX8xX27xX50xX1cxX1xX15xX1cxXexXfxXb8xXfxX4xX0xX13xX27xX50xX1xX1axX4xX0xX13xX1cxX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX0xX2xX31xX1fxX8xXcxX1cxX9xXexXfxX33xX33xX2xX7bxX27xXbxX50xX6xXbxX13xX2xX1exX6xX7bxX3xX1exX33xX1exX15xX12dxXcxX33xX7xX131xXb8xX133xX33xX7xXb8xX137xX1xX7xX7xX133xX7xX13dxXb8xXb8xX13xX7xX7xX7xX133xXc8xX137xXb8xX137xX133xXaxX7xX7bxXf8xX10xX1fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX50xX156xX31xXbxX1fxX15xXfxX8xX12dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX137xXb8xXb8xX10xXeexXfxX8xX12dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX137xXb8xXb8xX10xXeexXfxX8xX33xX4xX0xX33xX13xX1xX4xX0xX33xX13xX1cxX4xX0xX33xX13xX27xX50xX1xX1axX4xX0xX33xX13xXbxX27xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4x71cfxX69xX13xX8xX1exX1fxX3a1xX4f8xX2xX8xX10xX6x99b3xX8xX1ex54aexX8xX1fxX309xX2xX8xX52xX2x9156xX1exX8xX52xX56xX1exX8xX6xX85xX2xX8xX27xX28xX9xX8xXcxX62xX87xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX10axX28xX9xX8xXcxX62xX8x8fc4xX2xX314xX8xX9xX6xX513xX1exX1fxX8xX13xX2f6xX2xX8xX31xX65xX2xX8xXf9xX3b8xX1exX1fxX8xX1exX6xX51exX31xX8xX31xX69xX13xX8xX3xX2xX317xX1exX8xX13xX6xXf9xX3b8xX9xX8xX1exX6xX336xX9xX8xX52xX51exXf9xX7bxX8xX11xX6xX56xX8xX9xX2b4xX8xX27xX76xX8xXaxX30xX31xX8xXcxXbxX50xX8xX397xX6xX2f6xX1exX1fxX8xX2efxX9fxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xb234xX76xX8xX27xX28xX9xX8xXcxX62xX8xX13xX3b4xX8xX13xX3b8xX1exX8xX13xX1cxX324xX8xXaxX4f8xX2xX87xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX32cxX2b4xX8xX52xX2faxX1axX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX741xf188xX1axX8xX1fxX2xX4f8xX8xX13xX2f6xX2xX8xX10xX6xX324xX2xX8xXaxX30xX31xX8xXcxXbxX50xX9fxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX10axX30xX8xX1exX317xX1exX8xXaxX30xX31xX8xX9xX6xX50xX8xX2f6xX1exX1fxX8xX2faxX1axX8xX1exX6xX336xX9xX8xX52xX51exXf9xX8xX52xX2xX314xX8xX397xX6xX2f6xX1exX1fxX8xXaxX2efxX2xX8xXaxX19xX1exX1fxX8xX10xX6x88e9xX8xX31xX2faxX13xX8xX31xX69xX13xX8xX3xX2xX317xX1exX8xX13xX6xXf9xX3b8xX9xX7bxX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xXeexX13xX89xXbxXaxX2xX1fxX1exX87xX8xXf8xXf9xXcxX13xX2xXfdxX1axXffxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX10axX50xX1xX1axXfxX4xX89xX8xX4b5xX4b5xX4b5xX0xX33xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX8bxX50xXf9xX1cxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX50xX8xX741xX1ex9ec8xXeexX10xX1cxX15xXcxXcxX0xX33xX10xX4
congthanh