Can Lộc chung kết Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 15/8, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức chung kết Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện lần thứ nhất năm 2018.
5ecbx74cbx664dxd16cxa996x6eb9x7761xa914x9e9cxX7xc838x9286x724ex6f1exafc9x8c7cxX5xc758xXaxb721x6cf6xX6x8a9axX3xdc0bx9bdbxX4xX3xX4xX1xc8fdxX15xcae8xX3x74f5x6ac7xXexX3xX17xXdx6c87xX15xX3xX1x607bxX6xX15xX3x9c92x6063xX15xX3xX4xX6xX3xaec5x8493x8c4exX3xX1fxXdx6c3dxd23cxX3x7f44xX1fxX1x6299xX3xXcxd0fcxX15xX1xX0xbf6dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx685exX10xX6xX2fxXaxX12xX3fxX1fx7e22x7008xX3xX2x741cxX49x80d8xX38xX3xX1xX1dxX61xX42xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x9a2fxX58xX60xX3xXcxX45xX15xX1x9e44xX3xXex9eb5xX3xX4xX1x7188xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXexX2bxX60xX15xX3xX1xX1dxX61xX42xX15xX3xX5x7026xX15xX3xXexX1xX86xX3xX15xX1xaed8xXexX3xX15x6059xX3dxX3x919cx8c08xX2xX66xdad4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab6fxX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xa8dexXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxc1a2xXdxX2fxXexX1xbfb5xX3xde2exX2xX64xXbx9472x7e3bxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3x9867xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7x949axX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xad77xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX127xX64x9627xXd3xX151xXexX15bxX2xX151xX2xX5x6847x89d6xXexX1dxX15xX1fxX5xX2bxX4xXd7x9845xXbxX1fxa646xXf2xX9xX164xX64xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXcxXdxX22xXexX3xX3dx5f91xX4xX3xXaxXcxXf2xX6xXdxX3xXbxX1xdb8ax7e3exX15xX1fxX3xX4xX1xX60xXdxX38xX3xX1fx9a14xXdxX3xXbxX1xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX36x8c89xXdxXaxX3xX4x7fdaxX6xX3xX13xX17xXe7xX3xX11cx8355xX3xXcxb8bcxX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xXaxX12xXcxX1xX6xX3dxX3xX2fxb11cxX3xX5xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX4xcf80xX3xX118xX3xX13xX17xXe7xX3xa778xX22xX15xX3xXex8b29xX3xX4xX1ecxX4xX3xX11cxX204xX116xX3xXcxXf2xX1dxX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xXcxX207xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xXcxX1xX1e0xac3bxX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xcc61xX1xX1ecxX15xX1xX3xX17xX18xX4xX3xX36xX60xX3xXexX1x9c94xX3xXexXf2xXccxX15xX3xX3fxX1fxX1xb9fbxX15xX38xX3xX36xb70dxXdxX3xX1fxXc3xX15xX3xXd3xXd4xXd4xX3xX15xX1fxX1xX42xX3xX15xX1xX30xX15xX38xX3xX2fxXdxd945xX15xX3xX36xXdxX27xX15xX3xX21xX1x7aa6xX15xX1fxX3xX4xX1xX1dxX61xX27xX15xXd7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX64xXd4xXd4xX151xX151xXexX151xX164xX127xXd3xX5xX2xX165xXexXf2xX1dxX2bxX15xX1fxX165xX5xX2bxX4xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX164xX151xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXcxXdxX22xXexX3xX3dxX1d5xX4xX3xXaxXe7xd6bfxXdxX3xX4xX1f7xX15xX1xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX1e0xX1dxXaxX3xX4xX1fcxX6xX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xX3xX2fxXexX1xX1dxX3dxX13dxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX2xXd3xX66xX2fxX151xX2xX64xX151xX164xX127xX64xXexX118xX64xX66xX127xX5xX66xX165xXdxX3dxX1fxX165xX2xXd3xX15bxX118xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX127xX2xXd3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXcxXdxX22xXexX3xX3dxX1d5xX4xX3xX2fxXdxX2b0xX15xX3xX11cxX1e0xX298xX15xX1fxX3xXaxd685xX1ecxXdxX3xXbxX1xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX36xX1f7xXdxX38xX3xXexXf2xX6xXdxX3xXbxX1xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xXf2xX293xX15xXaxX3xX4xX1fcxX6xX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX64xX2xX2xXd4xX164xXexXd3xX127xXd4xX2xX5xX127xX165xXexX1xX1dxX2bxX15xX1fxX165xX5xX2bxX4xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX164xX127xX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXcxXdxX22xXexX3xX3dxX1d5xX4xX3xXaxX17xX1e1xXdxX3xX3dx6438xX3xX1xX1ecxXexXaxX3xX4xX1fcxX6xX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxX1xX1e0xX271xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xXaxX12xXcxXf2xX2bxX15xX1fxX3xXexX1xX1e1xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xXexX243xX3xX2xX64xX3xX165xX3xX151xXd4xX3xXbxX1xc80dxXexX38xX3xX3dx8006xXdxX3xX23exb437xX15xX3xX36xX289xX3xXexX1xcb45xX3xX1xXdxX42xX15xX3xX21xX1xX1f7xX3xX15xXd0xX15xX1fxX3xX4xX1fcxX6xX3xX3dxa383xX15xX1xX3x9facxX1dxX6xX3xX151xX3xXexXdxX22xXexX3xX3dxX1d5xX4xX3xX2fxXdxX2b0xX15xX3xX11cxX1e0xX298xX15xX1fxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX5xX1e1xXdxX3xX4xX82xX38xX3xX4xX6xX3xX15xX1fxX271xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXc3xX15xX3xX5xX6xX2bxX3xX23exX18xX15xX1fxX38xX3xXexX6bbxX15xX1xX3xX61xX27xX1dxX3xX4xX1dxX18xX4xX3xX7xX3caxX15xX1fxX38xX3xX61xX27xX1dxX3xX6bfxX1dxX27xX3xX1xX1e0xX69exX15xX1fxX38xX3xX23exXccxXexX3xX15xX1e0xX298xX4xX38xX3xX4xX2bxX15xX3xX15xX1fxX1e0xX1e1xXdxX11dxX3xX4xX6xX3xX15xX1fxX271xXdxX3xba35xX1f7xX15xX1fxX3xX6bfxX1dxX6xX15xX1fxX3xX36xXdxX15xX1xX38xX3xXe7xX1ecxX4xX3xX58x7f9axX3xX21xX37xX15xX1xX3xX61xX27xX1dxX11dxX3xXbxX1xX1f7xX15xX3xX1ecxX15xX1xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX4xX1dxX18xX4xX3xX11cxX30xX61xX3xX2fxX229xX15xX1fxX3xX15xX2baxX15xX1fxX3xXexX1xX2baxX15xX3xX3dxX298xXdxX38xX3xX15xX1x7b5fxX15xX1fxX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xXexX229xX1dxX3xX4xX1fcxX6xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX4xX1dxX18xX4xX3xX23exX82xXdxX3xX3dxX298xXdxX38xX3xX13dxX1f7xX15xX3xX7xdccexX4xX3xX36xXd0xX15xX3xX1xX2bxX1ecxX3xXexX243xX15xX1fxX3xX23exX289xX6xX3xXbxX1xX1e0xX69exX15xX1fxXd7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX64xX2xX2xX64xX127xXexX64xX118xX164xX15bxX5xX2xX165xX1fxX2xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX151xX15bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXe7xX6xX15xX3xXcxX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexXf2xX6xX2bxX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX15xX1xXccxXexX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX11cxX204xX3xXcxX207xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX64xX2xXd3xX64xX64xXexXd3xX66xX127xX66xX5xX151xX165xX1fxXd3xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX2xX127xXd3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX508xXdxX1f7xXdxX3xX15xX1xX6bbxX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX2fxXexX1xX116xX3xX118xX2xX64xXbxX11cxX11dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX116xX3xX127xX2xXd4xXbxX11cxX11dxXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX49xX49xXdxXd7xX13dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX36xX15xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX151xX49xX118xX66xX2fxX151xX2xX64xX2xX151xX127xX2xXexX66xX64xX64xXd4xX5xXd4xX165xX1fxX151xXd7xX16exXbxX1fxX171xXf2xX9xX64xX2xX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX13dxX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxX1xX1e0xX271xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2bxX2fxX61xXaxX12xX27axX22xXexX3xXexX1xX695xX4xX3xX5xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX38xX3xXe7xX6xX15xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX23exX204xX3xXexXf2xX6xX2bxX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX15xX1xXccxXexX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxX207xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX15xX1xX6bbxX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxXf2xX1e0xX1e1xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX38xX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX13dxX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX13xX17xXe7xX3xX11cxX204xX3xXcxX1xX1e0xX271xX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX3xX36xX60xX3xX151xX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX27axX1xX1dxX61xX22xX15xX3xX21xX1xX37xX4xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1ecxX4xX3xX11cxX204xX3xX27axX1xX1ecxX15xX1xX3xX17xX18xX4xX38xX3xXcxXf2xX1dxX15xX1fxX3xX17xX18xX4xX3xX36xX60xX3xXexX1xX289xX3xXexXf2xXccxX15xX3xX3fxX1fxX1xX293xX15xX38xX3xX4xX207xX15xX1fxX3xX1fxXdxX1f7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1ecxX4xX3xXexXdxX22xXexX3xX3dxX1d5xX4xX3xX11cxX1dxXccxXexX3xX7xX7d0xX4xX3xX6bfxX1dxX6xX3xX3dxX69axXdxX3xXbxX1xXc3xX15xX3xXexX1xXdxXd7xX0xX49xXbxX12xX0xX2fxXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxXf2xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX165xXexX1xX1dxX3dxX13dxX165xX6xX15xX2fxX165xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX58xX60xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3x6d4fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX15xXd0xX3dxX3xXd3xXd4xX2xX66xXaxX3xX1xXf2xX10xc279xX9xXaxX49xX15xX1dxXdxX165xX1xX2bxX15xX1fxX165xX7xX2bxX15xX1fxX165xX5xX6xX49xX5xX2bxX4xX165xX1xX6xX165xXexX2bxX165xX4xX1xX1dxX4xX165xXexX1xX6xX15xX1xX165xX4xX2bxX15xX1fxX165xX5xXdxX10xX15xX165xX1xX2bxX6xX15xX165xX2fxX6xX15xX165xX4xX6xX165xX36xXdxX165xX1fxXdxX6xX3dxX165xX15xX1fxX1xX10xX165xXexXdxX15xX1xX165xX15xX6xX3dxX165xXd3xXd4xX2xX66xX49xX2xX64xX66xX15bxX15bxX2xXd7xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX49xX3dxX10xX2fxXdxX6xX49xX2xXd3xXd4xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xX2xX49xX2xXd3xX66xX2fxX64xX2xX164xX2xX151xX64xX2xXexX127xX151xX127xX2xX5xX64xX165xXexX2bxX165xX21xX1xX1dxX4xX165xXexX1xXdxX15xX1xX165xX5xX2bxX4xXd7xX16exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX2fxXdxX36xX12xX0xX7xXexXf2xX2bxX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX4xX3xX58xX60xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xXcc0xX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX15xXd0xX3dxX3xXd3xXd4xX2xX66xXaxX3xX1xXf2xX10xXce7xX9xXaxX49xX15xX1dxXdxX165xX1xX2bxX15xX1fxX165xX7xX2bxX15xX1fxX165xX5xX6xX49xX5xX2bxX4xX165xX1xX6xX165xXexX2bxX165xX4xX1xX1dxX4xX165xXexX1xX6xX15xX1xX165xX4xX2bxX15xX1fxX165xX5xXdxX10xX15xX165xX1xX2bxX6xX15xX165xX2fxX6xX15xX165xX4xX6xX165xX36xXdxX165xX1fxXdxX6xX3dxX165xX15xX1fxX1xX10xX165xXexXdxX15xX1xX165xX15xX6xX3dxX165xXd3xXd4xX2xX66xX49xX2xX64xX66xX15bxX15bxX2xXd7xX1xXexX3dxXaxX12xX17xX18xX4xX3xX58xX60xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xXcc0xX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX15xXd0xX3dxX3xXd3xXd4xX2xX66xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXf2xX2bxX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX3fxX1fxX60xX61xX3xX151xX49xX66xX38xX3xX1xX1dxX61xX42xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX58xX60xX3xX77xX58xX60xX3xXcxX45xX15xX1xX7fxX3xX23exX204xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xX4xX2baxX15xX1fxX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xXcc0xX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXexX2bxX60xX15xX3xX1xX1dxX61xX42xX15xX3xX15xXd0xX3dxX3xXd3xXd4xX2xX66xX3xX36xX298xXdxX3xX7xX229xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1fcxX6xX3xXd3xX64xXd4xX3xX2fxXdxX2b0xX15xX3xX36xXdxX27xX15xX3xX6bfxX1dxXc3xX15xX3xX4xX1xX695xX15xX1fxX3xX23exX22xX15xX3xXexX243xX3xX4xX1ecxX4xX3xX13xX17xXe7xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xabebxX3xX2xXd3xX3xX11cxX204xX3xXexXf2xX27xX15xX3xX23exX289xX6xX3xX13dxX60xX15xXd7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2fxXdxX36xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX1e0xX69exX15xX1fxX3xa6e4xX69exX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX3dxd968xX4xX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX5xXc3xX15xX3xXexX1xX86xX3xa58exXaxX3xX1xXf2xX10xXce7xX9xXaxX49xX36xX10xX165xX1xX6xX165xXexXdxX15xX1xX49xX1xX1dxX2bxX15xX1fxX165xX7xX2bxX15xX165xX21xX1xX6xXdxX165xX3dxX6xX4xX165xX5xXdxX10xX15xX165xX1xX2bxX6xX15xX165xX2fxX6xX15xX165xX4xX6xX165xX36xXdxX165xX1fxXdxX6xX3dxX165xX15xX1fxX1xX10xX165xXexXdxX15xX1xX165xX5xX6xX15xX165xXexX1xX1dxX165xXdxX49xX2xX64xX66xX164xX127xXd3xXd7xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX49xX3dxX10xX2fxXdxX6xX49xX2xXd3xXd4xX49xX15xX10xX111xX7xX49xX2xX66xX151xXd4xX49xX15bxX118xX2fxX118xX2xX2xXd4xXd3xXd4xX15bxXexX164xX15bxX151xX118xX5xX64xX165xX2xX151xXd7xX16exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xXexX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX38xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX2fxXdxX36xX12xX0xX7xXexXf2xX2bxX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX1e0xX69exX15xX1fxX3xXff8xX69exX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX3dxX1002xX4xX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX5xXc3xX15xX3xXexX1xX86xX3xX1030xXaxX3xX1xXf2xX10xXce7xX9xXaxX49xX36xX10xX165xX1xX6xX165xXexXdxX15xX1xX49xX1xX1dxX2bxX15xX1fxX165xX7xX2bxX15xX165xX21xX1xX6xXdxX165xX3dxX6xX4xX165xX5xXdxX10xX15xX165xX1xX2bxX6xX15xX165xX2fxX6xX15xX165xX4xX6xX165xX36xXdxX165xX1fxXdxX6xX3dxX165xX15xX1fxX1xX10xX165xXexXdxX15xX1xX165xX5xX6xX15xX165xXexX1xX1dxX165xXdxX49xX2xX64xX66xX164xX127xXd3xXd7xX1xXexX3dxXaxX12xX58xX1e0xX69exX15xX1fxX3xXff8xX69exX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX3dxX1002xX4xX3xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX3xX36xX37xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX5xXc3xX15xX3xXexX1xX86xX3xX1030xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXf2xX2bxX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xXff8xX1ecxX15xX1fxX3xX15xX6xX61xX3xX77xXd3xX66xX49xX164xX7fxX38xX3xX1xX1dxX61xX42xX15xX3xX58xX1e0xX69exX15xX1fxX3xXff8xX69exX15xX38xX3xX58xX60xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX3dxX1002xX4xX3x7494xX17xXdxX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX6xX38xX3xX36xX37xX3xX1fxXdxX3cxX3dxX3xX3fxX1fxX1xX42xX3xXcxX45xX15xX1xb91cxX3xX5xXc3xX15xX3xXexX1xX86xX3xX1030xXd7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2fxXdxX36xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX1dxX5xX12xX0xX2fxXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf2xXaxX12xX0xX49xX2fxXdxX36xX12xX0xX49xX2fxXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7fcxX1dxXexX1xX2bxXf2xXaxX12xX12c5xX15xX1xX3xXcxX1xX1e0xX165xX3x9677x62b8xX3xX757xX1002xXexX0xX49xXbxX12
Anh Thư- Võ Đạt