Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên chuẩn bị về Việt Nam
Mẫu xe siêu sang Anh quốc sẽ về Việt Nam trong tháng tới qua đường hàng không.
f6a0x12de3x18211x11eeex17c47x16418x11f0fx147c0x12f6fx18614x12af3x10d24x14315x18256x168d8x15af2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax111c5x147d0x17874xXexX0x12b67xXaxX17xX18xX19xXexX0x15daex13fa3xX19x10bc9xXexX0xXax1229exX9x15436xXdxX18x10712xX2fx17d1bx17259x18bbexX5x120e3xXbxXdxX17xX32xXex124b1xX24xXdxXdxX2fx11b7cxX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18x1307cxXbxX24xXcxX9x18c27x17744xX2ax1983fxX9x188abx12d97x11d09xX9xXbxX35x16f8axX4axX9xX2cxXaxX56x17c58xX4axX9xX23x194d2xX9x1104fxfb37xX9x12763xX35x17981xXbxX9x11228xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1595dxX17xX18xX19xX32xXex1804ex114b3xX56xX9x19417xX17xX9xX2fxX35xX5axX56xX9xX2fxX18xX4ax18234xX9x14b84xX4axXaxX9x151b9xX56x19c7fxX2cxX9xX2fxfcdaxX9xX66xX67xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxX9xXbx1490bxX24xX4axX96xX9xXbxXax16a24xX4axX96xX9xXbx188e0xX35xX9xX9cxX56xX18xX9xX54x149c0x118adxX4axX96xX9xXax12f40xX4axX96xX9x11e06xXax13e18xX4axX96x12ed5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x186adxX24xX19xX26xX32xXexX87x19658xXbxX9xX4axXaxXcbxX9xX4axXax1546cxX33xX9xXcfxXaxX60xX56xX9xX8bxX17xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cx12583xX33xX9xX66x119d6xX18xX9xX54x171bfxX4axX96xX9xXbxXaxXd1xX4axX96xX9xXbxX35xX4axX9xX66xX67xX9xX2cxXaxX35x19121xX2cxX9xX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX54xX55xX56xX9xXbxX35xX5axX4axX9xX2cxXaxX56xX60xX4axX9xX23xX64xX9xXdxX5axX4axX9xX54xXc5xXc6xX4axX96xX9xX66xX67xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxXd4xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX54x13611x18271xX9xXcxX88xX56xX9xX8bxX17xX9xX2fxX35xX5axX56xX9xX2fxX18xX4axX96xX9xX98xX4axXaxX9xX9cxX56xX9exX2cxX9xX2fxXa2xX9xX66xX67xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxX9xXbxXb1xX24xX4axX96xX9xXbxXaxXb8xX4axX96xX9xX2fxX18xX56xX9xX23x11861xX4axX96xX9xX54xXc5xXc6xX4axX96xX9xXaxXcbxX4axX96xX9xXcfxXaxXd1xX4axX96xXd4xX9xX81xX35xX6bxX4axX9xX2cxXaxX35xX120xX2cxX9xX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX4axXcbxX26xX9xX2cxXaxXc5xX18xX9xX2cxX16bxX9xX18xX35xX9xX54x13cdbxXbxX9xXaxXcbxX4axX96xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXb1xX96xX35xX4ax152a2xX9xX4fxX33xX8bxX9xX18xX56xXbxX24x14bdexX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXb1xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX96xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX212xX1cxX1cxX35xXd4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxXd4xX66xX4axX1cxX4axX17x18ad8xX2fxX1cxX2axX52xX2axX4fxX1cxX2axX50xX4fxX19x19298xX50x176ccxX4fxX52xX2ax13016xXbxX52xX52x109f4xX262xXdxX50xXd4x15044xX33xX96xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX24xXdxXdxX2fxX9xXb1xX24xX26xX2cxX17xX9xX33xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX19xX18xX56xX9xXbxX35xX17xX4axX9xX2cxXaxX56xX18xX4axX9xX23xX35xX9xX66xX17xX9xX66xX35xX17xXbxX9xX4axX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb1xXexX0xXbxXb1xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xXexX4xXaxX35xX120xX2cxX9xX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX2cxXaxX56xX60xX4axX9xX23xX64xX9xX66xX67xX9xX69xX35xX6bxXbxX9xX6exX18xXcxXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb1xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xXbxXaxX120xX9xXaxX6bxX9xXbxXax15ca6xX9xX52xX9xXb1xX18xX9xXcx16870xXbxX9xX66xXcbxX24xX9xXbxXaxXb8xX4axX96xX9x12a44xX1cxX4fxX50xX2axX36axXd4xX9xX7xXaxX35xX5axX4axX9xX23x155c2xX4axX9xX4fxX50xX2axX52xX9xXcfxXaxXb8xX2cxX9xX66xXbdxX35xX9xXe4xX87x1032dxX9xX36axX40x14d1bxX17xXb1xX35xX17xX2fxX16cxX9xX2fx183e7xX9xX19x144e4xX4axX96xX9xXcfxXaxX56xX4axX96xX9xX96xX55xXcxX9xX23xX1a8xX4axX96xX9xX4axXaxXd1xXcxX9xXaxX24xXcbxX4axX9xXbxX24xXcbxX4axX9xXcxXbdxX35xX9xXcxXcbxX9xXax10107xX4axX96xX9xX96x15860xX35xX9xXdxXcbxX9xX32xX98xXb1xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX56xXb1xX17xX9xX24x16184xX9x107c1xX56xX8bxX56xXb1xX26xX32xX16cxX9xXbxX10cxX4axX96xX9xX25cxX50x1004exX9xX54xXebxX9xX2cxX355xX4axX96xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX35xX120xXbxX9xXcfxX120xX9xX4axX96xX24x17fafxX35xX9xXax1329dxX4axXaxX9xXbxXaxX108xX18xX9xXaxXc5x18d97xX4axX96xX9xXbxX108xX9xXcxX88xX56xX9xX2cxX24xX4axX2cxX17xX33xXbxX9xX2axX50xX25cxX8x10b75xXd4xX9xX3e2xXc5xXbdxX35xX9xXbxX379xX4axX9xX4axXaxX35xX6bxXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX66xXcbxX9xXb1xXebxX4axX96xX9xXax1244fxX4axXd4xX9xXe4xX35x114c4xX56xX9xXbxXc5x179e8xX4axX96xX9xXbxXaxX35xX120xX56xX9xX33xXaxX39cxX9xX23xX18xX26xX9xX32xX390xX33xX35xXb1xX35xXbxX9xX24xX3e0xX9xX8xX2cxX2fxXbxX18xX2fxX26xX32xX9xX54xX355xX4axX96xX9xX42cxX9xXcx10a66xX35xX9xX8bxX17xX9xX4axXaxXc5xX9xXbxXaxXc5xXc6xX4axX96xX9xXdxX6bxXd4xX9xX81xX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xX2cxXaxX35xX120xX56xX9xX2fxXb8xX4axX96xX9xXcxXbdxX35xX16cxX9xX54x18fd9xX4axX9xX33xXaxX18xX9xX19x19b01xX4axX96xX9xX2cxXd1xX4axX96xX9xX4axX96xXaxX6bxX9xXdxX18xX2fxX17xXb1xX16cxX9xX2cx17ab8xX4axX9xXdxX41dxX35xX9xX54xX67xX56xX9xXbxXb1xX18xX4axX96xX9xX23xX64xX9xX3e2xX8xX2xXd4xX9x192f3xXaxX24xX379xX4axX96xX9xX2cxXb8xX2cxXaxX9xX2cxXaxX35xX120xX56xX9xX2fxXb8xX4axX96xX9xXcxXcbxX9xX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX2cxXd1xX4axX96xX9xX23xX9exX9xXdxXcbxX9xX262xX50xX50xX9xXcxXd4xX9xXe4xXb8xX4axXaxX9xX8bxX17xX9xXcfx19bc3xX2cxXaxX9xXbxXaxXc5xXbdxX2cxX9xX4fxX4fxX9xX35xX4axX2cxXaxXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX81xX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xXbxXb1xX17xX24xX9xXcfxXaxX542xX9xX4ax17e87xX4axX9xXcxXbdxX35xX9xXbxXax129d2xX2cxX9xXaxX35xX6bxX4axX9xXaxXcbxX4axX96xX9xXbxXb1xX35xX6bxX56xX9xX33xXaxX57cxX33xX9xXbxX542xX4axXaxX9xXcx15d25xX35xX9xX96xX35x166b6xX26xX9xX54xX468xX9xX54xX35xX67xX56xX9xX2cxXax181b5xX4axXaxX9xX96xX35xX379xXcxX9xX2cxXaxX104xX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX108xX4axX96xX9xXbxXb1xXc5xXc6xX4axX96xX9xXaxX46dxX33xXd4xX9xX2x11c9exX9xXdxX35xX6bxX56xX9xX33xXaxX5a8xX4axX9xXbxX542xX2cxXaxX9xX54xXc5xX46dxX2cxX9xXdxX104xX26xX9xXbxX108xX9xXbxX9exX2cxX9xX54xXebxX16cxX9xX66xXd1xX40xXdxX10cxX4axX96xX9xX66xXcbxX9xX2cxX18xXcxX17xXb1xX18xX9xX96xX35dxX4axX9xXbxXb1xX5axX4axX9xXcfxX542xX4axXaxX9xX2cxXaxX35dxX4axX9xX96xX35xX16bxXd4xX9xX4xX18xXcxX17xXb1xX18xX9xX2cxX16bxX9xX4axXaxX35xX6bxXcxX9xX66xX39cxX9xX9cxX56xX18xX4axX9xX2fxXb8xXbxX9xX54xXc5xXc6xX4axX96xX9xX33xXaxX542xX18xX9xXbxXb1xXc5xXbdxX2cxX16cxX9xXaxX24xX41dxXbxX9xX54xXebxX4axX96xX9xX42cxX9xXbxX9exX2cxX9xX54xXebxX9xXdxX5axX4axX9xX54xX120xX4axX9xX2axX50xX50xX9xXcfxXcxX1cxXaxXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX96xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX212xX1cxX1cxX35xXd4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxXd4xX66xX4axX1cxX4axX17xX250xX2fxX1cxX2axX52xX2axX4fxX1cxX2axX50xX4fxX19xX25cxX50xX25exX4fxX52xX2axX262xXbxX25cxX25exX262x19413xXdxX2axXd4xX26bxX33xX96xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX250xX35xX19xXbxXaxX212xX262xX6c9xX50xX33xX8bxX21cxXaxX17xX35xX96xXaxXbxX212xX25cxX52xX50xX33xX8bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX24xXdxXdxX2fxX9xXb1xX24xX26xX2cxX17xX9xX33xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX19xX18xX56xX9xXbxX35xX17xX4axX9xX2cxXaxX56xX18xX4axX9xX23xX35xX9xX66xX17xX9xX66xX35xX17xXbxX9xX4axX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX96xX3cbxX35xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xXbxXaxX120xX9xXaxX6bxX9xXcxXbdxX35xX9xXdxXcbxX9xX32xX2cxXaxX35xX120xX2cxX9xX8bxX17xX9xX35xXcxX9xXdxX1f2xX4axX96xX9xX4axXaxX104xXbxX9xXbxXaxX120xX9xX96xX35xXbdxX35xX32xX16cxX9xX66xXbdxX35xX9xXbx132a8xX4axX96xX9xX2axX25cxX50xX9xXcfxX96xX9xX66xXf4xXbxX9xXdxX35xX6bxX56xX9xX2cxXb8xX2cxXaxX9xX5a8xXcxX9xX54xXc5xX46dxX2cxX9xX2fxX399xX9xX19xX39cxX4axX96xX16cxX9xX23xX9exX9xXbxXb1xX542xX9xXcfxXaxX35dxX33xX9xXcfxXaxX24xX18xX4axX96xX9xX54xXebxX4axX96xX9xX2cxX462xX9xX66xXcbxX9xX8bxX56xX4axX96xX9xX9cxX56xX18xX4axXaxX9xX8bxX17xXd4xX9xX4xX399xX18xX9xXcfxX542xX4axXaxX9xX19xX41dxX4axX96xX9xX4fxX9xXdxXbdxX33xXd4xX9xX3e2xX9exX33xX9xX8bxX17xX9xXdxXcbxX9xXdxX24xX41dxX35xX9xX390xX35xXdxX17xX4axXbxX9xX390xX17xX18xXdxX16cxX9xX23xX5axX4axX9xXbxXb1xX24xX4axX96xX9xX2cxX16bxX9xXcxXebxXbxX9xXdxXbdxX33xX9xX23xX3cbxXbxX9xX54xX1f2xX2cxX9xX23xX35xX6bxXbxX9xX54xX468xX9xX96xX35xX379xXcxX9xXbxX35xX120xX4axX96xX9x154afxX4axX9xXdxX9exX33xX9xXcfxXaxX35xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX56xX26xX468xX4axXd4xX9xX5xX35xX120xX4axX96xX9xX84cxX4axX9xXbxXb1xX5axX4axX9xXbxXaxX120xX9xXaxX6bxX9xXcxXbdxX35xX9xX96xX35xX379xXcxX9xX2axX50xX3f2xX9xX42cxX9xXbxX9exX2cxX9xX54xXebxX9xX2axX50xX50xX9xXcfxXcxX1cxXaxX9xX2fxX24xX9xX66xXbdxX35xX9xX54xXc6xX35xX9xX2cxX49bxXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX6exXebxX35xX9xXbxXaxX104xXbxX9xX23xX5axX4axX9xXbxXb1xX24xX4axX96xX9xX66xX88xX4axX9xX96xX35xX5daxX9xX4axX57cxXbxX9xX8bxX18xX9xXaxX24xX18xX9xX66xX9exX4axX9xX19x1101axX9xX2cx14b0axX18xX9xXbxXaxXc5xX462xX4axX96xX9xXaxX35xX6bxX56xX9xX2fxX35xX5axX56xX9xX2fxX18xX4axX96xX9xX98xX4axXaxX9xX9cxX56xX9exX2cxXd4xX9xX5xXb1xX56xX4axX96xX9xXbxX5a8xXcxX9xX23xX379xX4axX96xX9xX54xX35xX67xX56xX9xXcfxXaxX35xX468xX4axX9xXdxXcbxX9xXcxXcbxX4axX9xXaxX421xX4axXaxX9xX2axX4fxX16cxX25cxX9xX35xX4axX2cxXaxXd4xX9x1158dxX35xX468xXcxX9xX4axXaxX104xX4axX9xX2cxX8e7xX18xX9xX4axXebxX35xX9xXbxXaxX104xXbxX9xXdxXcbxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX120xXbxX9xXbxXb1xX18xX4axX96xX9xXbxXb1xX542xX9xX2cxX16bxX9xXbxX5axX4axX9xX32xX5xXaxX17xX9x14ae5xX18xXdxXdxX17xXb1xX26xX32xX16cxX9xXcfxX57cxX24xX9xX19xXcbxX35xX9xX54xX120xX4axX9xXaxX120xXbxX9xX2cxXaxX35xX67xX56xX9xXb1xXebxX4axX96xX9xX2cxX8e7xX18xX9xX23xX379xX4axX96xX9xXbxXb8xX33xX40xXdxXd1xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX974xXaxX120xX9xXbxXb1xXc5xXbdxX2cxX9xX2cxX8e7xX18xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX54xXc5xX46dxX2cxX9xXbxXb1xX18xX4axX96xX9xX23xX64xX9xXcxXbdxX35xX9xX66xXbdxX35xX9xXbxXaxX35xX120xXbxX9xXcfxX120xX9xXbxXaxX24xX379xX35xX9xXcxXb8xX35xX9xXaxX462xX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX96xXc5xXc6xX35xX9xX4axX96xX84cxX35xXd4xX9xX93bxX1f2xX2cxX9xX23xX35xX6bxXbxX16cxX9xX33xXaxX542xX18xX9xX2fxX18xX56xX9xX96xXaxX120xX9xXbxXb1xXc5xXbdxX2cxX9xX54xXc5xX46dxX2cxX9xX23xX794xX9xX2fxX56xX4axX96xX9xXcxXebxXbxX9xXbxX104xXcxX9xX96xX5a3xX9xXdxXcbxXcxX9xXbxX10cxX4axX96xX9xXbxX542xX4axXaxX9xXbxXaxX60xXcxX9xXcxX8e4xX16cxX9xX54xX84cxX4axX96xX9xXbxXaxXc6xX35xX9xX96xX35xX104xX56xX9xXcfxX542xX4axX9xX23xXcbxX4axX9xX33xX35xX2cxX4axX35xX2cxX9xX2cxX4d2xX4axX96xX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xX96xX35xX379xX35xX9xXbxXb1xX542xX9xX54xXc5xX46dxX2cxX9xXbxX542xX2cxXaxX9xXaxX46dxX33xX9xX33xXaxX39cxX2cxX9xX66xX39cxX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX96xXc5xXc6xX35xX9xX4axX96xX84cxX35xX9xXaxXcbxX4axX96xX9xX96xXaxX120xX9xX2fxX18xX56xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX96xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX212xX1cxX1cxX35xXd4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxXd4xX66xX4axX1cxX4axX17xX250xX2fxX1cxX2axX52xX2axX4fxX1cxX2axX50xX4fxX19xX25cxX50xX25exX4fxX52xX2axX262xXbxX262xX52xX36axX262xXdxX4fxXd4xX26bxX33xX96xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX250xX35xX19xXbxXaxX212xX262xX262xX50xX33xX8bxX21cxXaxX17xX35xX96xXaxXbxX212xX6c9xX266xX25exX33xX8bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX24xXdxXdxX2fxX9xXb1xX24xX26xX2cxX17xX9xX33xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xX4fxX50xX2axX52xX9xX19xX18xX56xX9xXbxX35xX17xX4axX9xX2cxXaxX56xX18xX4axX9xX23xX35xX9xX66xX17xX9xX66xX35xX17xXbxX9xX4axX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX24xXdxXdxX2fxX40xX3bxX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX4axXbxX24xXcxX9xXbxXaxX120xX9xXaxX6bxX9xXcxXbdxX35xX9xX2fxX399xX9xX19xX39cxX4axX96xX9xX54xXebxX4axX96xX9xX2cxX462xX9xX69xX2axX4fxX9xX262xXd4xX36axX25exX3e2xX9xXbxX10cxX4axX96xX9xXb8xX33xX9xXcfxX57cxX33xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX24xX41dxX35xX9xXax17c5dxXbxX9xXcfxXaxX542xX9xXbxX585xX9xX4axXaxX35xX5axX4axX9xX4axXaxXc5xX9xX54xXc6xX35xX9xXbxXb1xXc5xXbdxX2cxX16cxX9xXcxX18xX4axX96xX9xX54xX120xX4axX9xX2cxXd1xX4axX96xX9xX2fxX56xX104xXbxX9xX25exX262xX25cxX9xXcxX3c6xX9xXdxX585xX2cxX9xX66xXcbxX9xXcxXd1xX40xXcxX17xX4axX9xX8bxX24xX35dxX4axX9xX266xX50xX50xX9xX6exXcxXd4xX9xX81xX6bxX9xX19xX88xX4axX9xX19xXebxX4axX96xX9xX6c9xX9xX23xXb8xX4axXaxX9xXbxX35xX5axX56xX9xX2cxXaxX56xX60xX4axX9xX66xXcbxX9xXaxXebxX33xX9xX2fxX9exX9x187d4x15ecfxX9xXbxX585xX9xX54xXebxX4axX96xX9xX52xX9xX2cxX104xX33xX9xXbxX542xX2cxXaxX9xXaxX46dxX33xX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xXaxX5a3xX9xXbxXb1xX46dxX9xX66xX6bxX9xXbxX35xX4axXaxX9xX390xX98xX5xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX69xX67xX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xX18xX4axX9xXbxX24xXcbxX4axX16cxX9xX8bxX17xX9xX23xX18xX24xX9xX96xX84cxXcxX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xX96xX35xX5daxX9xXbxX5b5xX4axXaxX9xXbxXb8xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX96xXc5xXc6xX35xX9xXdxXb8xX35xX16cxX9xX6c9xX9xX2cxX18xXcxX17xXb1xX18xX9xX9cxX56xX18xX4axX9xX2fxXb8xXbxX9xX25cxX262xX50xX9xX54xXebxX16cxX9xXcfxX35xX468xXcxX9xX2fxX24xXb8xXbxX9xXaxXcbxX4axXaxX9xXbxXb1xX421xX4axXaxX9xX2cxXaxX8e7xX9xX54xXebxX4axX96xX16cxX9xX2cxX379xX4axXaxX9xX23xXb8xX24xX9xX66xX18xX9xX2cxXaxX41dxXcxX16cxX9xX2cxX379xX4axXaxX9xX23xXb8xX24xX9xX4axX96xXc5xXc6xX35xX9xX54xX35xX9xX23xXebxX16cxX9xX2cxX379xX4axXaxX9xX23xXb8xX24xX9xX96xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXd1xX4axX96xX16cxX9xXaxX5a3xX9xXbxXb1xX46dxX9xX96xX35xX5daxX9xXdxXcbxX4axX9xX54xXc5xXc6xX4axX96xXd4xX9xXe4xX5axX4axX9xXbxXb1xX24xX4axX96xX9xX2cxX18xX23xX35xX4axX9xX2cxX16bxX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xXaxX35xX468xX4axX9xXbxXaxX64xX9xXbxXaxXd1xX4axX96xX9xXbxX35xX4axX9xXdxX5axX4axX9xXcfxX542xX4axXaxX9xXdxXb8xX35xX9xX81xf980xX2xX16cxX9xXbxXb1xX56xX26xX9xX2cxXf4xX33xX9xX38cxX35xX40xXc66xX35xX9xX66xXcbxX9xXaxX6bxX9xXbxXaxX9exX4axX96xX9xX19xX88xX4axX9xX54xXc5xXc6xX4axX96xX9xX66xXcbxX9xX96xX35xX379xX35xX9xXbxXb1xX542xX9xXcxXbdxX35xX9xX4axXaxX104xXbxXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX390xX24xX56xXb1xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4axX17xX250xX2fxXd4x1493dxX35xX4axX96xXd4xX66xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe