Vội vã mở cửa kinh tế, nhiều nước có thể chịu đỉnh dịch Covid-19 thứ 2
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đỉnh dịch thứ hai, nguy hiểm hơn cả làn sóng lây nhiễm thứ hai, nếu lệnh phong tỏa được dỡ bỏ quá sớm.
d6a5x13a44x14d83x14a49x1907ex1b4e5x14680x10231x1cd0dxX7x13b46x1a191xfd3bxf517x1376ex1a5e7xX5x18ec1xXax12d39x17296x1c44cxXdxX3xe327x1ce7exX3x1ca04x162f1xX3xX4xfb98xX6xX3xf42dxXdxf531xX1xX3xXex12594x12f29xX3xX23xX1xXdx11788x1599cxX3xX23x164e1x1018cxX4xX3xX4x1b373xX3xXexX1xf063xX3xX4xX1x18903xX2exX3x14d2bx1c23axX23xX1xX3x1a3d5xX3exX4xX1xX3x10213x10d4axX17xXdxX46x14c47xX2x1a3aaxX3xXexX1x13ad3xX3x14848xX0x1221fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef5xX10xX6xX46xXaxX12xXcx11ba0xX3xX4xX1xX56xX4xX3x12d54xX3xXexX27xX3xXexX1xX27xX3x193c8xXdxX32xXdxX3x1796fx1b4d9xX69x11e3bxf6eexX3xX4x14b9exX23xX1xX3x10636x139e8xX4cxX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX23xX80xX2ex13077xX3xX1xXdxX3axX1axX3xX1x14cbaxX23xX3xX4xX8cxX3xX5x121cfxX23xX3xX7xX36xX23xX80xX3xX5x148f8xXaaxX3xX23xX1xXdx134a9xX1axX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX23xX27xX2exX3xX5x1249bxX23xX1xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXex130afxX6xX3xX41xX31x133c6xX4xX3xX46x10798xX3xX90xXe4xX3xdd1cxX2exX91xX3xX7xX32xX1ax10501xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15666xX4cxX46xXaaxXaxX12x17793xX80xX2exXaaxX3xX4xXb2xX3xX5xXb9xX23xX3xX7xX36xX23xX80xX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX28xX3xXexX1xfd5axX1axX3xX4xX1x14b05xX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xXex1a9e9xX1bxX3xXexX1xXb9xX23xX1xX3xX1xXdxXd9xX23xX3xXexX1x1bb5bxX4xX3xX1bxX3xX1axX14xXexX3xX7x164e5xX3xX23xXb2xXdxX3xXexX156x1a65dxX23xX3xXexX1xX27xX3xX80xXdxX32xXdxX3xX21xX1xXdxX3xX4xX1xX13axX23xX1xX3xXf2xX2exXaaxX2dxX23xX3xX17xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX23xX32xXdxX3xX5xXe4xX23xX80xX3xX80xXdxX18xX23xX3xX4xX91xX4xX1xX3x164aaxX18xX3xX1xX14xXdxX3xX41xX3axX3xXexX91xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX23xX2dxX23xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xXf9xX3xX69xX135xX2exX3xXf2xX2exX8cxX3xX5xXb9xX3xX4xX91xX4xX3xX23xX31xX32xX4xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xXexX170xX23xX3xX156x177ccxXexX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX4x18a4bxX23xX80xX3xX7xX56xX4xX3xX41xX3axX3xX21xX1xX4cxX6xX23xX1xX3xX17x1b47axX23xX80xX28xX3xX1aexX1exX3xX5xf6c1xX3xX70xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX1axX32xXdxX28xX3xX17xXb9xX3xX21xX1xX1f8xX23xX80xX3xX5xX4cx158a9xXdxX3xXexX156x16f09xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX91xXbxX3xX46x13acfxX23xX80xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xX3xX5x174cbxX23xX3xX58xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX1axX6xX156xX80xXdxX23x1343cxX3xX58xXbxX1aexX3xX6xX2exXexX4cx1c7d0xXaxX12xX0xXexX90xX4cxX46xXaaxX12xX0xXexX156xX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX23xXexX10xX156xXaxX12xX0xXdxX1axX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX50xXbxX1xX4cxXexX4cxX3xXdxX4bxX10xX23xXexX10xX156xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xXaaxX269xX3xX90xX5xX4cxX4xX21xX273xX3xX1axX6xX156xX80xXdxX23xX50xX5xX10x16a9exXexX269xX3xX6xX2exXexX4cxX273xX3xX1axX6xX156xX80xXdxX23xX50xX156xXdxX80xX1xXexX269xX3xX6xX2exXexX4cxX273xX3x18dd2xXdxX46xXexX1xX269xX3x1bbbfxX2x11417xXbxX1aexX273xX3xX1xX10xXdxX80xX1xXexX269xX3x1a2a4xX2x18987xXbxX1aexX273xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX28xX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX23xX31xX32xX4xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xX3exX2exX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4xX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xXexX1xX56xX3xX58xX3xX1x1651exX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX156xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf9xX90xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX17xX23xX5axX23xX10xX2f2xX7xX5axX58xX30axX58xX2xX5axX2xX30axe5ecxX46xX2fbxX2xX2fbxX58xX308xX2xX2fbxXex1858axX2f9xX58x1adaexX2xX5xX30axXf9x1124axXbxX80xf906xX156xX9xX2xX2fbxX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX28xX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX23xX31xX32xX4xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xX3exX2exX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xXexX1xX56xX3xX58xXaxX3xX46xX6xXexX6xX50xXbxX1xX4cxXexX4cxX50xX4cxX156xXdxX80xXdxX23xX6xX5xX50xX7xX156xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX269xX5axX5axXdxX1axX6xX80xX10xX7xXf9xX17xX4cxX17xXf9xX17xX23xX5axX2exXbxX5xX4cxX6xX46xX10xX46xX5axX2exXdxX2exX395xX23xXexX1aexX2f2xXbxX1xX90xX2fbxX1x1448cxX46xX1axX4cxX5xX1axX1aexX6xX5axX58xX30axX58xX30ax15b88xX30axX2fbxX444xX58xX52xX5axX21xXdxX23xX1xX444xXexX10xX444xX90xXexX1axX10xXf9xX39axXbxX80xXaxX3xX46xX6xXexX6xX50xX46xX10xX7xX4xX9xXaxX10fxX80xX6xX3xX80xX1xXdxX3xX23xX1xX135xX23xX3xX7xX170xX3xXexX1exX3xX17xX4cxX23xX80xX3xX1axX32xXdxX3xX4xX6xX4cxX3xX21x19137xX3xX5xX23dxX4xX28xX3xXexX2exXaaxX3xX23xX1xXdxX178xX23xX28xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xX1axX32xXdxX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX5xX22dxXdxX3xX1bxX3xX1axX56xX4xX3xXexX1xX1eexXbxX3xX23xX1xX1eexXexX3xX21xX3axX3xXexX232xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX58xX5axX2fbxXf9xX3xX85xX10fxX80xX2ex11396xX23xX269xX3x15c6bx11d3bxX89xXf9xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX46xX12xX0xX5axXexX156xX12xX0xXexX156xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX12xX10fxX80xX6xX3xX80xX1xXdxX3xX23xX1xX135xX23xX3xX7xX170xX3xXexX1exX3xX17xX4cxX23xX80xX3xX1axX32xXdxX3xX4xX6xX4cxX3xX21xX489xX3xX5xX23dxX4xX28xX3xXexX2exXaaxX3xX23xX1xXdxX178xX23xX28xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xX1axX32xXdxX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX5xX22dxXdxX3xX1bxX3xX1axX56xX4xX3xXexX1xX1eexXbxX3xX23xX1xX1eexXexX3xX21xX3axX3xXexX232xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX58xX5axX2fbxXf9xX3xX85xX10fxX80xX2exX4dexX23xX269xX3xX4e2xX4e3xX89xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX46xX12xX0xX5axXexX156xX12xX0xX5axXexX90xX4cxX46xXaaxX12xX0xX5axXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12x16c83xXexX6xX5xXaaxX3xX5xXb9xX3xX17xX13axX3xX46xX23dxX3xX4xX1xX4cxX3xXexX35fxX23xX1xX3xXexX156xX22dxX23xX80xX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xXexf7c8xX23xX80xX3xX1axX22dxX23xX1xX3xX7xX6xX2exX3xX21xX1xXdxX3xX23xX32xXdxX3xX5xXe4xX23xX80xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xXf9xX3xfe1fxX170xX3xX4xX6xX3xX1ax180dfxX4xX3xX1xXb9xX23xX80xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX5xX2exX1f8xX23xX3xX1bxX3xX395xX3xX4xX4cxX23xX3xX7xX170xX3xX17xXb9xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xXexX1exX3xX17xX4cxX23xX80xX3xX41xX56xX23xX80xX3xXexX1xX56xX3xX395xX3xXexX1xX27xX3xX80xXdxX32xXdxX3xX85xX395xX395xXf9xX2xX308xX58xX89xX28xX3xX4xX1xX42xX3xX7xX6xX2exX3x18da8x134ddxX3xX17xXb9xX3xX4e2xX23xX1xXf9xX3xX109xXdxX3axX2exX3xX41xX4dexX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xX41xXdxX3xX1aexX2exX170xX23xX80xX3xX23xX1xX31xX23xX80xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX36xX23xX80xX3xX46xX166xX23xX80xX3xX41xX56xX23xX80xX3xX4xf62cxX23xX80xX3xX41xX18xX3xX46xXdxXc8xX23xX3xX156xX6xX3xX1bxX3xX666xX667xX3xX7xX6xX2exX3xX21xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX90xX6xX23xX80xX3xXexX91xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX23xX2dxX23xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xX69xX1f8xX1axX3xX58xX308xX5axX2fbxX28xX3xXcxX70xX23xX80xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xX666xX667xX3xX5xX22dxX4xX3xXf2xX2exX6xX23xX3xXexX2exXaaxX178xX23xX3xX90xX170xX3xXexX156xX178xX23xX3xXcxX2f2xXdxXexXexX10xX156xX28xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX17xXb9xX3xXexX1exX3xX17xX4cxX23xX80xX3xX41xX6xX23xX80xX3xX41xXdxX3xX1aexX2exX170xX23xX80xX3xXexX156xX178xX23xX3xXexX4cxXb9xX23xX3xX5xXdxX178xX23xX3xX90xX6xX23xX80xX3xXexX1xX35fxX3xX4xX1xX42xX3xX58xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX7xX6xX2exX28xX3xX90xX91xX4cxX3xX4xX1xX13axX3xX4xX135xXbxX3xX23xX1xX135xXexX3xXexX1xX1f8xX23xX80xX3xXexXdxX23xX28xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1xXb9xX23xX80xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX7xX6xX2exX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xXexX2exX24cxX23xX3xX5xXc8xX3xX80xXdxX8cxX1axX3xX41xX18xX3xX90xX1eexXexX3xX23xX80x1830fxX3xXexX5e6xX23xX80xX3xX41xX4dexX23xX80xX3xXexX1xX7cfxXdxX3xX4xX8cxX3xX1bxX3xXf2xX2exXaaxX3xX1axX1f8xX3xXexX4cxXb9xX23xX3xXf2xX2exX170xX4xX3xX17xXb9xX3xX4xX91xX4xX3xX17xX20bxX23xX80xX3xX41xX1f8xX3xXexX1xX3exX3xX90xX3exX3xX8cxX23xX1xX3xX1xX31xX1bxX23xX80xX3xX23xfd64xX23xX80xX3xX23xX2dxX3xX23xX1xX1eexXexXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xX4e3xX1xX24cxX23xX3xX5xX32xX23xX3xX4xX91xX4xX3xX21xX1xX2exX3xX17xX166xX4xX3xX4xX36xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xXexX5e6xX23xX80xX3xXexX156xX1bxX3xX5xX22dxXdxX3xX5xXb9xX3xX23xX1xef8exX23xX80xX3xX90xX6xX23xX80xX3xX41xX24cxX2exX3xXexXdxX178xX23xX3xXexX91xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX23xX2dxX23xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX3xXexX232xX3xX4xX2exX170xXdxX3xXexX1xX91xX23xX80xX3xX308xX3xX1xX4cxX817xX4xX3xX41xX24cxX2exX3xXexX1xX91xX23xX80xX3xX2fbxX3xX17xXb9xX3xX90xXe4xX3xXf2xX2exX6xX3xX2xX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX4xX91xX4xX3xXexXdxX178xX2exX3xX4xX1xX13axX3xX1xX31xX32xX23xX80xX3xX46x164bfxX23xX3xX4x1982exX6xX3xX10fxX1xXb9xX3xXexX156xX612xX23xX80xX3xX5xXb9xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX80xXdxX8cxX1axX3xX5xXdxX178xX23xX3xXexX23dxX4xX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX2xX308xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX1axX32xXdxX3xX41xX31xXe9xX4xX3xXbxX1x19147xXbxX3xXexX91xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xXf9xX3xX666xX14xXexX3xX23xX80xX1xXdxX178xX23xX3xX4xX56xX2exX3xX4xX8ddxX6xX3x120fexX22dxXdxX3xX1x16be8xX4xX3xX4bxX4cxX5xX2exX1axX90xXdxX6xX3xX4xX6a9xX23xX80xX3xX4xX1xX42xX3xX156xX6xX3xX156x10667xX23xX80xX28xX3xX23xX27xX2exX3xX4xX1xX13axX23xX1xX3xXf2xX2exXaaxX2dxX23xX3xX5xXdxX178xX23xX3xX90xX6xX23xX80xX3xX156xX6xX3xX5xXd9xX23xX1xX3xX80xXdxX18xX23xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX1aexX18xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXb9xX3xX4xX91xX4xX3xX90xXdxXd9xX23xX3xXbxX1xX91xXbxX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xX3xX4xX1xX42xX3xX7xX32xX1axX3xX1xXb2xX23xX3xX2xX3xXexX2exX24cxX23xX28xX3xXexX1xX35fxX3xX41xX18xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX4xX56xX2exX3xX41xX31xXe9xX4xX3xX395xX2f9xXf9xX30axX30axX30axX3xX23xX80xX31xX7cfxXdxXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xX4bxX91xX4xX3xX23xX1xXb9xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexXc8xX3xX1xX94axX4xX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xXexX1xX91xX23xX80xX3xXf2xX2exX6xX3xX41xX18xX3xX4xX8cxX23xX1xX3xX90xX91xX4cxX3xX23xX80xX2exXaaxX3xX4xXb2xX3xX21xX1xXdxX3xXexX91xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX8ddxX6xX3xX23xX2dxX23xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX3xXf2xX2exX91xX3xX7xX32xX1axXf9xX3xX945xX4dexX23xX80xX3xXexX35fxX23xX1xX3xXf2xX2exX6xX23xX3xX41xXdxX3axX1axX3xX23xXb9xXaaxX28xX3xXcxX70xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX77xX3xXexX27xX3xXexX1xX27xX3xX80xXdxX32xXdxX3xX4xX6a9xX23xX80xX3xX4xX8cxX23xX1xX3xX90xX91xX4cxX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX23xX80xX2exXaaxX3xX1xXdxX3axX1axX3xX1xXb2xX23xX3xX4xX8cxX3xX5xXb9xX23xX3xX7xX36xX23xX80xX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX28xX3xX23xX27xX2exX3xX5xXd9xX23xX1xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xX3xX41xX31xXe9xX4xX3xX46xXedxX3xX90xXe4xX3xXf2xX2exX91xX3xX7xX32xX1axXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12x11ec0xX23xX80xX3xX666xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xdeffxXaaxX6xX23xX28xX3xX80xXdxX91xX1axX3xX41xX170xX4xX3xX41xXdxX2dxX2exX3xX1xXb9xX23xX1xX3xX4xX1xX31xXb2xX23xX80xX3xXexX156xX35fxX23xX1xX3xX21xX1x172cbxX23xX3xX4xX1eexXbxX3xX4xX8ddxX6xX3xX86xX69xX88xX3xX21xX178xX2exX3xX80xX94axXdxX3xX4xX91xX4xX3xX23xX31xX32xX4xX3xXexX1xX135xX23xX3xXexX156xX94axX23xX80xX3xX41xX3axX3xX23xX80xX5e6xX23xX3xX41xXe9xXexX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxX269xX3x1d09axX4bxX1xd79fxX23xX80xX3xXexX6xX3xX4xX24cxX23xX3xX23xX1xX135xX23xX3xX156xX6xX3xX1axX14xXexX3xXexX1xX166xX4xX3xXexX27xX28xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX90xXd9xX23xX1xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX90xX20bxX23xX80xX3xXbxX1xX91xXexX3xX17xXb9xX4cxX3xX90xX1eexXexX3xX21xfea1xX3xXexX1xX7cfxXdxX3xX41xXdxX3axX1axX3xX23xXb9xX4cxXf9xX3xX4bxX1xXba2xX23xX80xX3xXexX6xX3xX21xX1xX1f8xX23xX80xX3xXexX1xX3axX3xX41xXdxX23xX1xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX156xX963xX23xX80xX28xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX90xXd9xX23xX1xX3xX41xX6xX23xX80xX3xX1bxX3xX41xXb9xX3xX41xXdxX3xX1aexX2exX170xX23xX80xX3xX1axXb9xX3xX5xXb2xX3xX5xXb9xX3xX41xX3axX3xX156xX4dexXdxX3xX7xX6xX2exX3xX41xX36xX3xX41xX170xXdxX3xX1axX817xXexX3xX5xXb9xX23xX3xX7xX36xX23xX80xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxXf9xX3xX4bxX1xXba2xX23xX80xX3xXexX6xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX4xX36xX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdxXf9xX3x15466xX4cxX3xX17xX135xXaaxX28xX3xXexX1f8xXdxX3xX23xX80xX1x105fcxX3xX4xX91xX4xX3xX23xX31xX32xX4xX3xX1bxX3xX4xX1xXc2xX2exX3x10696xX2exX28xX3xX109xX612xX4xX3xX666xX667xX28xX3xX1bxX3xX945xX1f8xX23xX80xX3xX10fxX6xX1axX3x17604xX3xX17xXb9xX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX23xXb2xXdxX3xX21xX1xX91xX4xX3xX4xX24cxX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX23dxX4xX3xX91xXbxX3xX46xX23dxX23xX80xX3xX4xX91xX4xX3xX80xXdxX18xX23xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX1aexX18xX3xX1xX14xXdxX3xX17xXb9xX3xXaaxX3xXexX27xX3xX4xX14xX23xX80xX3xX41xX4dexX23xX80xX3xX4xX20bxX23xX80xX3xX4xX91xX4xX3xX90xXdxXd9xX23xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX80xXdxX91xX1axX3xX7xX91xXexX28xX3xX1aexX923xXexX3xX23xX80xX1xXdxXd9xX1axX3xX17xXb9xX3xX4xX36xX3xX4xX1xXdxX27xX23xX3xX5xX31xXe9xX4xX3xXexX4cxXb9xX23xX3xX46xXdxXd9xX23xX3xX41xX3axX3xX41xX8cxX1axX3xX90xX8cxX4cxX3xX21xX1xX1f8xX23xX80xX3xX4xX36xX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexX1xX56xX3xX1xX6xXdx19c67xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xXb29xXba2xXexX3xX21xXdxX23xX1xX3xX23xX80xX1xXdxXd9xX1axX3xX21xX1xX1f8xX23xX80xX3xX23xX32xXdxX3xX5xXe4xX23xX80xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX17xXb9xX3xX46xX20bxX3xX4xX36xX3xXexX1xX7cfxXdxX3xX80xXdxX6xX23xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xX3xX46xXb9xXdxX3xX1xXb2xX23xX3xX4xX8cxX3xX13xX6a9xX3xX69xX91xX23xX3xX85xX23xXb2xXdxX3xX21xX1xX1bxXdxX3xXbxX1xX91xXexX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX89xX3xX4xX8ddxX6xX3xXcxX156xX2exX23xX80xX3x13857xX2exX170xX4xX28xX3xXexX1xX8ddxX3xX41xX1f8xX3xX666xX6xX23xXdxX5xX6xX3xX4xX8ddxX6xX3xX4e3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX1xX1f8xX1axX3xXf2xX2exX6xX3xX85xX58xX388xX5axX2fbxX89xX3xX17xX8d9xX23xX3xX80xX1xXdxX3xX23xX1xX135xX23xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1axX32xXdxX3xX4xX6xX4cxX3xX23xX1xX1eexXexX3xXexX156xX4cxX23xX80xX3xX23xX80xXb9xXaaxX28xX3xX17xX32xXdxX3xX2fbxX395xX52xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1axX32xXdxXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xXcxX2exXaaxX3xX23xX1xXdxX178xX23xX28xX3xXcxX70xX23xX80xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xX4e3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xXc93xX2exXexX10xX156xXexX10xX3xX17xX8d9xX23xX3xXf2xX2exXaaxX27xXexX3xX41xX3exX23xX1xX3xX23xX32xXdxX3xX5xXe4xX23xX80xX3xXbxX1xX4cxX23xX80xX3xXexXe4xX6xX3xX1bxX3xX666xX6xX23xXdxX5xX6xX3xXexX232xX3xX23xX80xXb9xXaaxX3xX2xX5axX2f9xX3xX46xX166xX6xX3xXexX156xX178xX23xX3xX5xX135xXbxX3xX5xX2exX135xX23xX3xXexX489xX3xX5xXd9xX3xXexX1exX3xX17xX4cxX23xX80xX3xX1bxX3xX23xX31xX32xX4xX3xX23xXb9xXaaxX3xX21xX1xX91xX3xXexX1xX1eexXbxX28xX3xX52xX30axe6daxX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX5xXb9xX3xXexX1xX3axX3xX23xX1x1137cxX28xX3xX4xX1xX42xX3xX46xX31xX32xXdxX3xX58xXf39xX3xX5xXb9xX3xX23xX817xX23xX80xX3xX17xXb9xX3xX23xX80xX2exXaaxX3xX21xX3exX4xX1xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xX10fxX1xXdxX2dxX2exX3xX23xX31xX32xX4xX3xX1axXb9xX3xX23xX80xXb9xX23xX1xX3xX46xX2exX3xX5xX3exX4xX1xX3xX41xX31xXe9xX4xX3xX4xX4cxXdxX3xX5xXb9xX3xXb9fxX1aexX31xXb2xX23xX80xX3xX7xX170xX23xX80xXd83xX3xX4xX8ddxX6xX3xX23xX2dxX23xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX3xX23xX1xX31xX3xXcxXc2xXaaxX3xX109xX6xX23xX3xX10fxX1xX6xX3xX41xX18xX3xXf2xX2exXaaxX27xXexX3xX91xXbxX3xX46xX23dxX23xX80xX3xX17xXdxXd9xX4xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xXexX232xX3xXexX232xX28xX3xX4xX1xX42xX3xX41xX36xX23xX3xX46xX2exX3xX21xX1xX91xX4xX1xX3xXexX232xX3xX4xX91xX4xX3xX23xX31xX32xX4xX3xX17xXb9xX3xX17xX20bxX23xX80xX3xX5xX18xX23xX1xX3xXexX1xX70xX3xX41xX31xXe9xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX5xXb9xX3xX6xX23xX3xXexX4cxXb9xX23xX3xX46xX31xX32xXdxX3xX80xX36xX4xX3xX41xX14xX3xX46xX3exX4xX1xX3xXexXc8xX3xX1xX94axX4xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xXcxX232xX3xXexX1xX166xX4xX3xXexX27xX3xX1bxX3xX69xXb9xX23xX3xXe16xX2exX170xX4xX3xX21xX1xXdxX3xX4xX1xX4cxX3xXbxX1xX923xXbxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xXexX156xX1bxX3xX5xX22dxXdxX3xX4xX91xX4xX3xXf2xX2exX91xX23xX3xX90xX6xX156xX28xX3xX1xX14xXbxX3xX41xX178xX1axX3xX5xXb9xX1axX3xX90xX20bxX23xX80xX3xXbxX1xX91xXexX3xX4xX91xX4xX3xX4xX1xX2ex1c84exXdxX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX28xX3xX90xXb9xX3x1cae3xX6xXexXdxX10xX3xX60bxX1axX6xX5xX5xX2f2xX4cxX4cxX46xX28xX3xXf2xX2exX6xX23xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX4xX8ddxX6xX3xX86xX69xX88xX3xX5xX31xX2exX3xX214xX28xX3xX17xXdxXd9xX4xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX23xX1xX869xX23xX80xX3xX41xX3exX6xX3xX41xXdxX3axX1axX3xXexX135xXbxX3xXexX156xX2exX23xX80xX3xX41xX1f8xX23xX80xX3xX23xX80xX31xX7cfxXdxX28xX3xX21xX1xX4cxX8cxX23xX80xX3xX4xX91xX4xX1xX3xX80xX24cxX23xX3xX23xX1xX6xX2exX3xX23xX1xX31xX3xXf2xX2exX91xX23xX3xX90xX6xX156xX28xX3xX7xXb9xX23xX3xX23xX1xX8cxXaaxX3xX17xXb9xX3xX4xX91xX4xX3xXexX156xX2exX23xX80xX3xXexXc2xX1axX3xX1aexX18xX3xX1xX14xXdxX3xX21xX1xX91xX4xX3xXexX1xX35fxX3xX4xX24cxX23xX3xX4xX36xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xXbxX1xX91xXexX3xX1xXdxXd9xX23xX28xX3xX1aexX923xXexX3xX23xX80xX1xXdxXd9xX1axX3xX17xXb9xX3xXexX156xX2exXaaxX3xX17xX27xXexX3xXexX170xXexX3xX23xX1xX963xX1axX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX36xX23xX80xX3xX21xX1xX4cxX6xX23xX1xX3xX17xX20bxX23xX80xX3xX70xX3xX46xX3exX4xX1xXf9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4cxX46xXaaxXaxX12xXb9fxX10ddxX1xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX4xX91xX4xX3xX4xXb2xX3xX7xX1bxX3xX21xXdxX23xX1xX3xX46xX4cxX6xX23xX1xX3xX23xX1xX31xX3xXf2xX2exX91xX23xX3xX90xX6xX156xX28xX3xX1xX14xXbxX3xX41xX178xX1axX3xXexX1xX35fxX3xX4xX24cxX23xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX4xX36xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xXaaxX3xXexX27xX3xX41xX8ddxX3xX23xX5e6xX23xX80xX3xX5xX166xX4xX3xX41xX3axX3xXbxX1xX91xXexX3xX1xXdxXd9xX23xX3xX17xXdxX156xXba2xXexX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xX23xX1xX31xX3xXexX1xX27xX3xX23xXb9xX4cxX28xX3xXexX232xX3xX41xXc2xX2exXf9xX3xXe16xX2exX6xX23xX3xXexX156xX94axX23xX80xX3xX1xXb2xX23xX3xX4xX8cxX3xX5xXb9xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xXaaxX3xXexX27xX28xX3xX1xXd9xX3xXexX1xX170xX23xX80xX3xX21xXdxX3axX1axX3xX7xX4cxX91xXexX3xX46xX3exX4xX1xX3xX90xXd9xX23xX1xX3xX4xX24cxX23xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX36xX23xX80xX3xX23xX612xX1axX3xX156x14406xX3xX4xX91xX4xX3xX4xX6xX3xX90xXd9xX23xX1xX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axX3xXexX232xX3xX41xXc2xX2exX28xX3xXexX35fxX1axX3xX156xX6xX3xX23xX80xX6xXaaxX3xX23xX80xX31xX7cfxXdxX3xXexXdxX27xXbxX3xX1aexXba2xX4xX3xX17xXb9xX3xX41xX8cxX1axX3xX90xX8cxX4cxX3xX4xX36xX3xXbxX1xX31xXb2xX23xX80xX3xX91xX23xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxXd9xXbxX3xXaaxX3xXexX27xX3xX23xX1xX963xX1axX3xX4xX1xX817xXexX3xX41xX56xXexX3xX4xX1xX2exX10ccxXdxX3xX5xXc2xXaaxX3xX23xX1xXdxXc8xX1axXd83xX28xX3xX90xXb9xX3xX10ddxX6xXexXdxX10xX3xX60bxX1axX6xX5xX5xX2f2xX4cxX4cxX46xX3xX23xX36xXdxXf9xX0xX5axXbxX12xX0xX46xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xX156xX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX7xXexX156xX4cxX23xX80xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX178xX23xX3xXf2xX2exX6xX23xX269xX0xX5axX7xXexX156xX4cxX23xX80xX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX50xXexX1xX2exX1axX90xX50xX6xX23xX46xX50xX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xXb9xX23xX3xXe16xX2exX170xX4xX3xX5xXdxX178xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xX80xXdxX6xX3xXexX5e6xX23xX80xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1bxX3xX70xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xX1axX32xXdxXaxX3xX1xX156xX10xX2d4xX9xXaxX5axX46xXdxX10xX1axX50xX23xX4cxX23xX80xX5axX1xX6xX23xX50xXf2xX2exX4cxX4xX50xX5xXdxX10xX23xX50xXexXdxX10xXbxX50xX80xXdxX6xX50xXexX6xX23xX80xX50xX7xX4cxX50xX4xX6xX50xX1axX6xX4xX50xX4cxX50xX4cxX50xX46xXdxX4xX1xX50xX4xX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX50xX1axX4cxXdxX5axX2xX52xX58xX52xX308xX2fbxXf9xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX80xX3xX7xX156xX4xX9xXaxX5axX1axX10xX46xXdxX6xX5axX2xX58xX30axX5axX23xX10xX2f2xX7xX5axX58xX30axX58xX2xX5axX2xX30axX388xX46xX2fbxX2xX30axX2fbxX2f9xX2fbxX52xXexX388xX388xX2xX2f9xX5xX2f9xX50xX1xX6xX23xX50xXf2xX2exX4cxX4xX50xX58xX50xX2xX2fbxX52xX30axX2f9xX395xX388xX2fbxX388xXf9xX39axXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX6xX3xX21xXdxX23xX1xX3xXexX27xX28xX3xX23xX1xXdxX2dxX2exX3xX23xX31xX32xX4xX3xX4xX36xX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xX3exX2exX3xX41xX42xX23xX1xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xXexX1xX56xX3xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX46xXdxX17xX12xX0xX7xXexX156xX4cxX23xX80xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xXb9xX23xX3xXe16xX2exX170xX4xX3xX5xXdxX178xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xX80xXdxX6xX3xXexX5e6xX23xX80xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1bxX3xX70xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xX1axX32xXdxXaxX3xX1xX156xX10xX2d4xX9xXaxX5axX46xXdxX10xX1axX50xX23xX4cxX23xX80xX5axX1xX6xX23xX50xXf2xX2exX4cxX4xX50xX5xXdxX10xX23xX50xXexXdxX10xXbxX50xX80xXdxX6xX50xXexX6xX23xX80xX50xX7xX4cxX50xX4xX6xX50xX1axX6xX4xX50xX4cxX50xX4cxX50xX46xXdxX4xX1xX50xX4xX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX50xX1axX4cxXdxX5axX2xX52xX58xX52xX308xX2fbxXf9xX1xXexX1axXaxX12xX69xXb9xX23xX3xXe16xX2exX170xX4xX3xX5xXdxX178xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xX80xXdxX6xX3xXexX5e6xX23xX80xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX1bxX3xX70xX3xX46xX3exX4xX1xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xX1axX32xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX156xX4cxX23xX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX69xXb9xX23xX3xXe16xX2exX170xX4xX3xX1xX1f8xX1axX3xX23xX6xXaaxX3xX85xX58xX52xX5axX2fbxX89xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX23dxX4xX3xX80xX1xXdxX3xX23xX1xX135xX23xX3xXexX1xX178xX1axX3xX80xX24cxX23xX3xX2f9xX30axX3xX4xX6xX3xX1axX612xX4xX3xX4bxX4cxX17xXdxX46xX50xX2xX52xX3xX1axX32xXdxX28xX3xX23xXc2xX23xX80xX3xXexX70xX23xX80xX3xX7xX170xX3xX4xX6xX3xX41xX27xX23xX3xX23xX6xXaaxX3xX17xX31xXe9xXexX3xX1axX56xX4xX3xX2xX2xXf9xX308xX30axX30axXf9xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX46xXdxX17xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX2exX5xX12xX0xX46xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX156xXaxX12xX0xX5axX46xXdxX17xX12xX0xX5axX46xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60bxX4cxX2exX156xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX13xX88xX13xX0xX5axXbxX12