Dân cờ bạc trả thù Mai Xuân Hợp?
Không phải tự nhiên mà có tới hơn 20 kẻ lạ mặt cùng vũ khí chuẩn bị từ trước lao vào đánh Mai Xuân Hợp cùng các đồng đội. Đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra liên quan tới chuyện xã hội đen của các cầu thủ. Liệu Mai Xuân Hợp có nằm trong số đó?
3236xb921x8bc8xd38cxd0bbxbc8ax54efxfc7fxX6xf301x6a10xX1xb9c6xba14xfabbxe0c9xda92x800cxX4x8555xX9xc78axc06dxa806xX2xebc0x67cexf18exX18xX2xX18xXcxX1ax9b07xX2xX10x9fa3xXfxX2xX6x7c56xX1axX2x66a5xX19xX1axX20xX2x8562xbf55x33cax9f7dxX0xafb1xX1xX14xX0xX18xce0dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x86c9xX27xX1axX2xX3x9612xX2xXdxX23xX3xX2xX10x4e21x3864xX2xX10xX18x55c1xX2xac6fxX5xXfxX2x6a85xXcxX27xX1axX2xX2axb885xX1x78dexX0xX34xX18xX39xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2axX12xX5xc688xX9xX14xX0xX6xX10xX56xde83xX1axX20xX14xeba0xX18x976cxX1axX20xX2xX1xX18xX57xXfxX2xX10xe004xX2xX1axX18xXfxb283xX1axX2xa32exX19xX2xX3xe4dbxX2xX10xa5abxXfxX2xX18xe31fxX1axX2x5a50x8211xX2xa7fcx5493xX2xX4xX23xX2xX9cxad47xX10xX2xX3xX5bxX1axX20xX2x71b4x9950xX2xXadxX18x572bxX2xX3xX18xXcxcb6bxX1axX2xXdxc33exX2xX10x725cxX2xX10xX56x76e9xXa3xX3xX2xX4xX5xX84xX2xXbcxX19xX84xX2xe390xb1e8xX1axX18xX2xX5dxX5xXfxX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX3xX5bxX1axX20xX2xX3xXdexX3xX2xXddxff48xX1axX20xX2xXddxc6a4xXfx5ca6xX2xX2fxef3bxX2xX3xXa0xX2xX1axX18xXfx5a96xXcxX2xXbcxX16xX2xXbcxXfxc8baxX3xX2xX10xXd1xXa7xX1axX20xX2xX10xX94xX2x3dd4xX57xX31xX2xX56xX5xX2xX4xXfxX99xX1axX2x8ff0xXcxX5xX1axX2xX10xXa3xXfxX2xX3xX18xXcxX31xX113xX1axX2xX11fxX103xX2xX18xXfexXfxX2xXddxX12xX1axX2xX3xb20exX5xX2xX3xXdexX3xX2xX3x7432xXcxX2xX10xX18xX147xX100xX2x4d61xXfxX113xXcxX2xX5dxX5xXfxX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX3xXa0xX2xX1ax100cexX9cxX2xX10xX56xX84xX1axX20xX2xX6xc55dxX2xXddxXa0xX69xX0xX34xX6xX10xX56xX84xX1axX20xX14xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x8db0xX84xX7dxX31xX9xX14xX0xX6xX10xX56xX84xX1axX20xX14xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX0xX34xX6xX10xX56xX84xX1axX20xX14x674axX20xX18xXfxX2xX1axX20xX4fxX2xX10xX56xX99xX1axX2xX3xXa0xX2xXbcxXaexX2xXadxX18xX8axX1axX20xX2xX18xX67xX1xX2xX4xa4aexX2xXdx3f0cxXfxX2xX10xX56xX84xX1axX20xX2xXddxXfexXfxae06xX2xX5dxX5xXfxX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX4xX19xX2xX3xX14fxXcxX2xX10xX18xX147xX2xX1axe30bxXfxX2xX10xXfxa958xX1axX20xX2xX18xXfxX10bxX1axX2xX4xX19xX1axX18xX2xX3xX18x83b9xX1axX20xX2xX4xX19xX9cxX2xX9cxe5fexX10xX2xX4xd58exX1axX20xX2xX5xXfxX2xXdxX5xX84xX2xX20xXfxX4fxX100xX2xXexX56xX84xX1axX20xX2xX10xX18xXfxX2xXddxX218xXcxX2xXbcxX19xX2xX6xXfxX1axX18xX2xX18xX84xX23xX10xX2xX1axX20xX84xX19xXfxX2xX6xX27xX1axX2xX3x43b2xX1dfxX2xXddxX23xX84xX2xXddx975fxX3xX2xX3xX147xX5xX2xX2axX67xX1xX2xX4xXcxX8axX1axX2xXddxXd1xX67xX3xX2xXddxXdexX1axX18xX2xX20xXfxXdexX2xX3xX5xX84xX100xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX194xX84xX7dxX31xX9xX14xXexXfxX10bxX1axX2xXddxX23xX84xX2xX2axX84xX19xX1axX20xX2xX2fxc887xX1axX18xX2xXexX5bxX1axX20xX2xX1axX18xbde8xX1axX2xX11fx6d62xX10xX2xXbcxX10bxX2xX1axX20xXd1xX4fxXfxX2xXddxXf9xX1axX20xX2xXddxXfexXfxX2xX3xX147xX5xX2xX9cxX2a1xX1axX18xX32xX0xX12xX9cxX14xX2xabbaxXexXc1xX1axX18xX2xX3xXdexX3xX18xX2xX3xX147xX5xX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX10xX18xX2a1xX2xX56xX218xX10xX2xXadxX18xXa0xX2xXddx4deaxX2xX3xX2acxXcxX2xX218xX31xX2xX3xXa0xX2xX9cxX27xXcxX2xX10xX18xXcxX30xX1axX2xX4xXa3xX1axX2xXbcxXa3xXfxX2xX5xXfxX2xXddxX2f8xX2xXddxX1ffxX1axX2xX9cxX25axX3xX2xXdxXcaxX2xXddxXdexX1axX18xX2xX18xXfexXfxX2xXddxXf9xX1axX20xX2xX1axX18xXd1xX2xXbcxX2acxX31xX100xX2xX15xXfxX113xX3xX2xX2axX67xX1xX2xXdxXcaxX2xX1axX18xXfxX10bxXcxX2xX1axX20xXd1xX4fxXfxX2xXbcxX27xX31xX2xXddxXdexX1axX18xX2xXadxX18xXfxX1ffxX1axX2xX5xXfxX2xX3xXbdxX1axX20xX2xX10xX18xX218xX31xX2xX6xX177xX3xX2xX4xX19xX2xXdxX1d3xXfxX2xXbcxX2a1xX2xXbcxX2acxX31xa88dxX0xX34xX12xX9cxX14xX100xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX194xX84xX7dxX31xX9xX14xXexX56xX84xX1axX20xX2xXadxX18xXfxX2xXddxXa0xX1dfxX2xX3xX18xX147xX2xX10xXcaxX3xX18xX2x7a13xX157xX194xX2xX157xXbxX100xXexX2axX1dfxX2xX8axX1axX20xX2xX1b1xX20xXcxX31xbc59xX1axX2xX15xa9a1xX1axX2xX2fxX113xX2xX1axX18xX2acxX1axX2xX11fxX2b0xX10xX32xX2xX0xX12xX9cxX14xX2d3xX4axX5bxX2xX3xX21cxX1axX2xX10xX56xXaexX2xX1axX18xXd1xX1axX20xX2xX2axX67xX1xX2xXddxX5xX1axX20xX2xX4xX19xX2xX10xX218xX9cxX2xX20xXd1xXa7xX1axX20xX2xX6xXdexX1axX20xX2xXbcxX10bxX2xXddxX23xX84xX2xXddxX25axX3xX100xX2xXexX8axXfxX2xX3xX5xX9cxX2xXddxX84xX5xX1axX2xX2axX67xX1xX2xXadxX18xX8axX1axX20xX2xXdxX5xX84xX2xX20xXfxX4fxX2xX7dxXc1xX1axX18xX2xX7dxXdexX1axX20xX2xX10xXa3xXfxX2xX11fxX103xX2xX18xXfexXfxX2xXddxX12xX1axX2xX1axX18xXd1xX2xX9cxXfexX10xX2xX6xX177xX2xX10xX18xX8axX1axX20xX2xX10xXfxX1axX383xX100xX0xX34xX12xX9cxX14xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX194xX84xX7dxX31xX9xX14xX15xX2acxX31xX2xX10xX18xX2a1xX2xX1axX20xXcxX31xX99xX1axX2xX1axX18xX27xX1axX2xXbcxX2a1xX2xXddxX27xXcxX2xX9cxX19xX2xX2axX67xX1xX2xXdxXcaxX2xX18xX19xX1axX18xX2xX18xXcxX1axX20xX2xX7dxX103xX2xX9cxX5xX1axX2xX1axX18xXd1xX2xXbcxX2acxX31xX100xX2xX88xX18xXfxX2xXddxX103xX2xXdxX2a1xX1axX18xX2xX10xedc2xX1axX18xX2xX10xX56xX1d3xX2xX4xX23xXfxX1dfxX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX3xXbdxX1axX20xX2xXddxX103xX2xXdx5cfaxX10xX2xXddxX14fxXcxX2xX1axX18xXa3xX2xX56xX5xX2xX56xX16dxX1axX20xX2xX9cxX2a1xX1axX18xX2xX1axX18xXfxX10bxXcxX2xX4xX14fxX1axX2xXdxXcaxX2xX1axX20xXd1xX4fxXfxX2xX4xX23xX2xX9cxXb4xX10xX2xX3xX18x96e4xXfxX2xX9cxX4edxX1axX20xX2xX9cx6f77xXfxX2xXadxX18xXfxX2xX56xX5xX2xX6xX27xX1axX2xX2axX19xX1axX20xX2xX2fxX30xX31xX100xX0xX34xX1xX14xX0xX7dxXfxXbcxX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXfxX9cxX5xX20xX12xX2xX3xX12xX1axX10xX12xX56xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX20xX8xX9xXabxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX7dxX7dxXfxX1axX20xX8xX9xXabxX9xX2xa9a8xXfxX7dxX10xX18xX8xX9x5591xXabxXabxX9xX2xX5xX4xXfxX20xX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX56xX9xX14xX0xX10xXdxX84xX7dxX31xX14xX0xX10xX56xX14xX0xX10xX7dxX14xX0xXfxX9cxX20xX2xX6xX56xX3xX8xX9xX34xX34xXfxX100xXdxX5xX84xX18xX5xX10xXfxX1axX18xX100xXbcxX1axX34xX1axX12xX586xX6xX34xX39xX39xXaaxX39xX34xffb3x523exX7dxe7e9xXabxccccxX5d8xXabxXabxXabxX10xX39xX5d8xX5d8xX5d8xX39xX4xXabxX100xe18dxX1xX20xX9xX2xX34xX14xX0xX34xX10xX7dxX14xX0xX34xX10xX56xX14xX0xX10xX56xX14xX0xX10xX7dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXfxX9cxX5xX20xX12x4c3axX7dxX12xX6xX3xX9xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3b6xX5xX1xX10xXfxX84xX1axX9xX14xXexX56xXcxX1axX20xX2xXbcxX113xX2xX5dxX5xXfxX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX0xX34xX1xX14xX0xX34xX10xX7dxX14xX0xX34xX10xX56xX14xX0xX34xX10xXdxX84xX7dxX31xX14xX0xX34xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX194xX84xX7dxX31xX9xX14xX1b1xX20xXcxX31xX99xX1axX2xX1axX18xX27xX1axX2xXddxX5xX1axX20xX2xX7dxX14fxX1axX2xXddxXd1xX67xX3xX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xX10xX94xX2xX10xX2a1xX9cxX2xX56xX5xX1dfxX2xX1axXa0xX2xX3xXa0xX2xX10xX18xX2f8xX2xXddxXd1xX67xX3xX2xXdxX4edxX10xX2xX1axX20xXcxXf9xX1axX2xX10xXcdxX2xX20xX14fxX1axX2xXaaxX2xX1axX3cdxX9cxX2xX10xX56xXd1xXa3xX3xX1dfxX2xX6xX5xXcxX2xXadxX18xXfxX2xX2axX67xX1xX2xX3xXa0xX2xX1xX18xX5xX2xXddxXdexX2xX1xX18xX57xX1axX2xX4xXd1xXa3xXfxX2xX1axX18xX19xX2xX10xX56xX84xX1axX20xX2xX10xX56xX2acxX1axX2xX3xX18xXcxX1axX20xX2xXadxX1ffxX10xX2xX10xX23xXfxX2xXbx3971xd46bxX2x7c9bxX5xX9cxX12xX6xX2xXaaxXabxXabx9f25xX2xX10xX23xXfxX2xX157xX19xX84xX100xX2xX194xX19xX1axX2xXddxXdexX2xX1xX18xX57xX1axX2xXddxXa0xX2xX56xX218xX10xX2xX3xXa0xX2xX10xX18xX2f8xX2xXadxX18xXfxX1ffxX1axX2xX7dxX27xX1axX2xXddxXfexX2xXdxXa0xX1axX20xX2xX1axX20xX18xX4cexX2xX2axX67xX1xX2xXdxXdexX1axX2xXddxXfexX100xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX2xX1b1xX18xXd1xX2xXbcxX2acxX31xX1dfxX2xX6xX94xX2xXbcxXfxX113xX3xX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xXdxXcaxX2xX18xX19xX1axX18xX2xX18xXcxX1axX20xX2xX4xX14fxX1axX2xX1axX19xX31xX2xXadxX18xXa0xX2xX3xXa0xX2xX10xX18xX2f8xX2xX3xX84xXfxX2xX4xX19xX2xX7dxXc1xX1axX18xX2xX7dxXdexX1axX20xX2xX10xXa3xXfxX2xX11fxX103xX2xX18xXfexXfxX2xXddxX12xX1axX1dfxX2xX7dxX5bxX2xX1axX18x3397xX1axX20xX2xX1axX20xXd1xX4fxXfxX2xX4xX23xX2xX9cxXb4xX10xX2xX9cxXcxX177xX1axX2xX2d3xX10xX18xX5xX1axX18xX2xX10xX84xXdexX1axX383xX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axX67xX1xX2xXddxX10bxXcxX2xX4xX19xX2xX7dxX27xX1axX2xX2d3xX5xX1axX18xX2xX3xX18xXcaxX383xX100xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX2xX2axX8axX9cxX2xX12bxXcxX5xX1dfxX2xX4xX103xX1axX18xX2xXddxX23xX84xX2xX3b6xX157xX194xX2xX157xXbxX100xXexX2axX2xXbcxX19xX2xX3xX14fxXcxX2xX10xX18xX147xX2xX61xXcxX27xX1axX2xX2axXa7xX1xX2xXddxX103xX2xX20xX521xXfxX2xX10xXd1xX4fxX1axX20xX2xX10xX56xX2a1xX1axX18xX2xXbcxX19xX2xXadxX18xXfxX1ffxXcxX2xX1axX23xXfxX2xX10xXa3xXfxX2xX194xXexX3b6xX2xX20xXfxX57xXfxX2xXddxX10bxX2xX1axX20xX18xXcaxX2xXbcxX19xX84xX2xX3xXcxXfexX3xX2xXddxX2f8xX2xXddxX12xX9cxX2xX4xX23xXfxX2xX6xX94xX2xX3xX8axX1axX20xX2xXdxX16dxX1axX20xX2xX3xX18xX84xX2xX9cxX2a1xX1axX18xX100xX2x494bxX1axX20xX2xX2fxX113xX2xX3xX18xX84xX2xXdxXfxX1ffxX10xX32xX2xX0xX12xX9cxX14xX2d3xX3b6xX18xd10bxX1axX20xX2xX10xX8axXfxX2xXddxX10bxX2xX1axX20xX18xXcaxX2xX194xXexX3b6xX2xX20xXfxX57xXfxX2xX1xX18xX57xXfxX2xX1xX18xX177xXfxX2xX18xX67xX1xX2xXbcxXa3xXfxX2xX4xX94xX3xX2xX4xXd1xX67xX1axX20xX2xX3xX8axX1axX20xX2xX5xX1axX2xXadxX18xXcxX2xXbcxX94xX3xX2xXddxX2f8xX2xX10xX2a1xX9cxX2xX56xX5xX2xX1axX18xXa0xX9cxX2xX1axX20xXd1xX4fxXfxX2xX18xX84xXb4xX3xX2xXc1xX10xX2xX1axX18xX218xX10xX2xX4xX19xX2xX4xX19xX9cxX2xX56x61d2xX2xX10xX56xXdexX3xX18xX2xX1axX18xXfxX113xX9cxX2xX3xX147xX5xX2xX194xXexX3b6xX2xX6xX27xX1axX1dfxX2xX3b6xX2fxX15xX2xX2axX1b1xX100xX706xX3b6xX194xX2xX10xX56xX84xX1axX20xX2xXbcxX16xX2xX1axX19xX31xX383xX100xX0xX34xX12xX9cxX14xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX2xXexXcxX31xX2xX1axX18xXfxX99xX1axX2xXddxX1ffxX1axX2xX3xX18xXfxX10bxXcxX2xX12bxXcxX5xX1dfxX2xXexX56xXd1xX1d3xX1axX20xX2xX194xX88xX157xX2xX15xc14bxX995xX2xX1b1xX20xXcxX31xX3c9xX1axX2xX2axX57xXfxX2xX2axXd1xX4fxX1axX20xX2xX3xX18xX84xX2xXdxXfxX1ffxX10xX1dfxX2xX18xXfxX113xX1axX2xX10xX23xXfxX2xXdxX5xX1axX2xX3xX147xX5xX2xX8axX1axX20xX2xX3xX18xXd1xX5xX2xX1axX18xX2acxX1axX2xXddxXd1xX67xX3xX2xXdxXdexX84xX2xX3xXdexX84xX2xX10xXcdxX2xX1xX18xXc1xX5xX2xX194xXexX3b6xX2xX20xXfxX57xXfxX2xXbcxX19xX2xX9cxXa3xXfxX2xX3xX18xd442xX2xX1axX4edxX9cxX2xXddxXd1xX67xX3xX2xXbcxX16xX2xXbcxXfxX113xX3xX2xX12bxXcxX5xX2xXdxXdexX84xX2xX3xX18xXc1xX100xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX194xX84xX7dxX31xX9xX14xXexX56xX84xX1axX20xX2xXadxX18xXfxX2xXddxXa0xX2xX8axX1axX20xX2xX2axX84xX19xX1axX20xX2xX3b6xX18xXcxX31xX99xX1axX2xX3b6xX14fxX1axX2xec88xX10xX56xXd1xX1d3xX1axX20xX2xX194xX5xX1axX2xX706xX1axX2xX1axXfxX1axX18xX2xX15xX995xX995x9a12xX2xX3xX18xX84xX2xXdxXfxX1ffxX10xX1dfxX2xX18x4ceaxX2xXbcxX30xX1axX2xX3xX18xXd1xX5xX2xX3xXa0xX2xXadxX1ffxX2xX18xX84xX23xX3xX18xX2xX4xX19xX9cxX2xXbcxXfxX113xX3xX2xXbcxXa3xXfxX2xX4xX94xX3xX2xX4xXd1xX67xX1axX20xX2xX3xX8axX1axX20xX2xX5xX1axX2xXdxX1d3xXfxX2xX194xXexX3b6xX2xX20xXfxX57xXfxX2xXddxX103xX2xX31xX99xXcxX2xX3xX14fxXcxX2xX10xXfxX2f8xXcxX2xXdxX5xX1axX2xX5xX1axX2xX1axXfxX1axX18xX2xX1xX18xX16xX2xX10xX56xXdexX3xX18xX2xX5xX1axX2xX1axXfxX1axX18xX2xX6xX27xX1axX2xX2axX19xX1axX20xX2xX2fxX30xX31xX2xX3xXa0xX2xXdxXdexX84xX2xX3xXdexX84xX2xX3xX18xXcxX1axX20xX2xXbcxX10bxX2xX5xX1axX2xX1axXfxX1axX18xX2xX10xX56xXd1xXa3xX3xX2xX10xX56xX84xX1axX20xX2xXbcxX19xX2xX6xX5xXcxX2xX10xX56xX2acxX1axX2xXddxX218xXcxX2xX20xXfxX7c5xX5xX2xX2axX1b1xX100xX706xX3b6xX194xX2xXbcxX19xX2xX157xXbxX100xXexX2axX100xX0xX34xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxX84xXcxX56xX3xX12xX9xX14xXa4fxXexX18xX12xX84xX2xX194xXdexX84xX2xXexX18xX2f8xX2xX10xX18xX5xX84xX2xXex42dfxX100xX2axX3b6xX5dxXa66xX0xXdxX56xX2xX34xX14xX0xX34xX1xX14xX0xX34xX7dxXfxXbcxX14
HongDuong