World Cup 2014: 4 tấm vé đầu tiên của châu Âu sắp có chủ
Hơn 300 trận đấu diễn ra ở 53 quốc gia trên khắp châu Âu và kéo dài trong 14 tháng, cuối cùng thì hành trình đoạt tấm vé danh giá đến Brazil cũng đã sắp đến hồi kết. Ngay loạt đấu này, rất có thể Hà Lan, Italia, Đức và Thụy Sỹ sẽ là chủ nhân những chiếc vé đầu tiên của lục địa già tới World Cup 2014.
ff19x102f7x10d12x147d9x1a0acx12819x13ab6x1847bx159dex19156xX8x1726ax128f0x1747fx18cf4x15729x1655ax17951x11999xX7xX2xX6xX8xX10x13097x1041fxXbxff3exX0xXdx1b05exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx115e8x1145exX2xXcxX6x174d6xXbxX4xX8xXcx145e9xX6xX2bxXaxXbxXcxX2bxX18xXcx14a49xX7xX6xX2x13b68xX11x13bbfxX4x1490fxXexX8xXcxX2x17d27xX30xXbxX1ax1208exX17x16e43xX6xX1xX4x162fcxXexX26xX4x1799fx1024dxX1dx11ffbxX3fxX4xX57xX4xXcx112fbxXfxX4xX3x14848xX4x162f9x197a0xXexX4xXcxX2x13a2axX11xX4xX5x13f7axX7xX4xX5xXdx16e50xXexX4x1abf6xXexX4xX8x111f6xX26xX4xX5x13b0exX4xX5xXdxX6dxX0x17456xXdxX1dxX1axX0xX26xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX26x17db6xX2bxX7xX1xXbxX4xX8xXcxX30xX6xX2bxXaxXbxXcxX2bxX18xXcxX39xX7xX6xX2xX3dxX11xX3fxX4xX41xXexX8xXcxX2xX46xX30xXbxX1axX92x10219xX11xX4x1053dxX55xX55xX4xXcxX4cx1b401xX11xX4xX63xX5dxXexX4xX1xX2x102e3xX11xX4xX4cxX7xX4x11287xX4x1b2aaxXb8xX4x11fd5xXex13e2exX5xX4xX3dxX2xX7xX4xXcxX4cxX69xX11xX4x1188fxXdxX79xX26xX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX4xX3x179edxX4xXe0xX61xX17xX4xX1xXeexX2xX4xXcxX4cxX17xX11xX3dxX4xX1dxX57xX4xXcxXdx103fcxX11xX3dx109fexX4xX5xXexXd4xX2xX4xX5x142c9xX11xX3dxX4xXcxXdx1537axX4xXdxXeexX11xXdxX4xXcxX4cxX114xX11xXdxX4xX63xX17x15226xXcxX4xXcxX5dxXfxX4xX3xX61xX4xX1xX7xX11xXdxX4xX3dxX2xX103xX4xX63x13f02xX11xX4x16477xX4cxX7x135d6xX2xX6xX4xX5x19e3fxX11xX3dxX4xX63x1704axX4xX8xX79xX26xX4xX63xX137xX11xX4xXdx1b444xX2xX4xXe0xX137xXcx11d2cxX4x185c6xX3dxX7xX30xX4xX6xX17xX123xXcxX4xX63xX5dxXexX4xX11xXeexX30xX106xX4xX4cxX5dxXcxX4xX5xX7dxX4xXcxXdx1a7bexX4xX92xXeexX4x1ac27xX7xX11xX106xX4x12df5xXcxX7xX6xX2xX7xX106xX4x1429cx145c3xX5xX4xX3xXeexX4xX27xXdx18a57xX30xX4x19b44x1869cxX4xX8x17a0dxX4xX6xXeexX4xX5xXdxX6dxX4xX11xXdxX72xX11xX4xX11xXdx10f50xX11xX3dxX4xX5xXdxX2xX137xX5xX4xX3xX61xX4xX63xX64xXexX4xXcxX2xX69xX11xX4xX5xX6dxX7xX4xX6xX191xX5xX4xX63x141d4xX7xX4xX3dxX2xXeexX4xXcx1114cxX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX158xX0xX83xX26xX1axX0xXcxX7xX10xX6xX2bxX4xX10xX17xX4cxX1xX2bxX4cxXaxXbxX55xXbxX4xX5xX2bxX6xX6xX8xX26xX7xX5xX2xX11xX3dxXaxXbxX1dxXbxX4xX5xX2bxX6xX6xX26xX7xX1xX1xX2xX11xX3dxXaxXbxX1dxXbxX4x18561xX2xX1xXcxXdxXaxXbxX54xX55xX55xXbxX4xX7xX6xX2xX3dxX11xXaxXbxX5xX2bxX11xXcxX2bxX4cxXbxX1axX0xXcxX10xX17xX1xX30xX1axX0xXcxX4cxX1axX0xXcxX1xX1axX0xX2xXfxX3dxX4xX8xX4cxX5xXaxXbxX83xX83xX2xX158xX10xX7xX17xXdxX7xXcxX2xX11xXdxX158xX3xX11xX83xX11xX2bxX217xX8xX83xX1dxXb8xXb8x11775xX83xX1dxX55xX264xX1xX1dxX55xX264xXb8x1578cxX55xX55xXcxXb8xX264xX57xXb8xX54xX6xX55xX158xX41xX26xX3dxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexXfxX10xXb8xX55xXbxX4xX83xX1axX0xX83xXcxX1xX1axX0xX83xXcxX4cxX1axX0xXcxX4cxX1axX0xXcxX1xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX26xX50xX7xX26xXcxX2xX17xX11xXbxX1ax107cax125fcxX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX63xX64xX30xX4xXe0xX1c7xX5xXdxX4xXcx14fbdxX11xXdxX4xX5xX6dxX7xX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX4xX63xX147xX4xX63xX137xX11xX4xXdxX152xX2xX4xXe0xX137xXcxX0xX83xXcxX1xX1axX0xX83xXcxX4cxX1axX0xX83xXcxX10xX17xX1xX30xX1axX0xX83xXcxX7xX10xX6xX2bxX1axX0xX26xX4xX8xXcxX30xX6xX2bxXaxXbxXcxX2bxX18xXcxX39xX7xX6xX2xX3dxX11xX3fxX4xX41xXexX8xXcxX2xX46xX30xXbxX1axX17bxX17xX123xXcxX4xXcxX4cxXbexX11xX4xX63xX64xXexX4xXcxX2xX69xX11xX4xX5xX6dxX7xX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX4xXe0xXdxXexX4xX3x100a4xX5xX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX4xXe0xXdxXcdxX2xX4xXcxX4cxX7xX11xXdxX4xX3xXeexX17xX4xXcxXdxX103xX11xX3dxX4x10e12xX4xX11x13567xXfxX4xX11xX3dxX17xX103xX2xX158xX4x1814axX176xX4xXcx18f32xX4xX63xX7dxX4xX63xX137xX11xX4xX11xX7xX30xX106xX4xX1dxX4xX11xX377xXfxX4xXcxX4cx1a3c6xX2xX4xXd2xXexX7xX4xX5xX10exX11xX3dxX4xXdxXb5xX11xX4xXb8xX55xX55xX4xXcxX4cxXbexX11xX4xX63xX5dxXexX4xX63x12be5x1ab52xX5xX4xXcxX4cx12220xX2xX4xXe0xXdxX79xX26xX4xXcfxXb8xX4xXd2xXexXd4xX5xX4xX3dxX2xX7xX4xXcxX123xX2xX4xX6xX191xX5xX4xX63xX1c7xX7xX4xX3dxX2xXeexX4xX63xX176xX4xX18xX103xX5xX4xX63xX1c7xX11xXdxX4xX1dxXb8xX4xXcxX5dxXfxX4xX3xX61xX4xX63xX137xX11xX4xX13axX4cxX7xX13dxX2xX6xX4xX63xX147xX4xX1xX2xXc7xX11xX4xX4cxX7xX158xX4xX13axX5dxXcxX4xX11xX3dx14cb4xX4xX5xX142xX11xX3dxX4xX11xXdxX2x1849cxXexX106xX4xX11xXdxX3b9xX4xX3xX2x132b5xX5xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX4xXdxX10exX11xX3dxX4xXfxX123xX11xXdxX4xX6xXeexX4xXcxXdxX137xX4xX11xXdxX3b9xX11xX3dxX4xX63xX176xX4x16de6xX5xXdx1aa4bxX4xX6xX10exX11x16421xX4x16bb5xX8xXcxX17xX11xX2xX7xX4xX5xX64xXfxX4xXdxX2b5xX7xX4xX54xX39xX54xX4xXcdxX4xX6xX17xX123xXcxX4xX63xX5dxXexX4xXcxXexX64xX11xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5x19ca4xX4xX27xXdxX191xX30xX4xX194xX195xX4xX10xX1c7xX4xX180xX5xX2bxX6xX7xX11xX1xX4xX5xXdxX2xX7xX4xX63xX2xX176xXfxX4xX3xX1cfxX2xX4xXcxX4cxXbexX11xX4xXdxX2b5xX7xX4xX57xX39xX57xX4xXcxX4cxX69xX11xX4xX8xX72xX11xX4xX11xXdxXeexX4xX1xX10exX4xX1x146fcxX11xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX4xX57xX39xX1dxX481xX4xXdxX7xX30xX4xX11xXdxX3b9xX4x188ebxXdxX103xX26xX4xX5xXdxX5dxX26xX4xX11xXdxXbexX11xX4xXcxX4cxXbexX11xX4xXdxX2b5xX7xX4xX55xX39xX55xX4xX3xX1cfxX2xX4x11664xX2bxX17xX4cxX3dxX2xX7xX158xX4xX15axX7dxX4xXe0xXdx11cafxX11xX3dxX4xX63xX1c7xX11xXdxX4xXfx16632xXcxX4xX63xX2xX420xXexX3fxX4xX381xXdxX17xX3bfxX11xX3dxX4xX5xX103xX5xXdxX4xX3dxX2xX1a8xX7xX4xX5xX103xX5xX4xX188xX27xX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX4xX10xX72xX30xX4xX3dxX2xX416xX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xX5xX2b5xX11xX4xXd2xXexX103xX4xX18xX7xX4xX11xX1a8xX7xX158xX4xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX4xX50xXdxXexX30xX137xX11xX4xXcxXeexXexX4xXcxX1cfxX2xX4xX13axX4cxX7xX13dxX2xX6xX4xX63xX7xX11xX3dxX4xX8xX79xX26xX4xX63xX137xX11xX4xX8xX72xX11xX4xX3dxX7xX4xX5xXexXd4xX2xX158xX4xX50xX103xX5xX4xX5xX451xX4xX8xXd4xX5xX4xX3xX4c2xX11xX4xX5xXdxX416xX4xX63xX3baxX2xX4xXcdxX4xX26xXdxX2c8xX7xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX158xX4xX27xXexX30xX4xX11xXdxX2xX69xX11xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX4xXfxX79xXcxX106xX4xX11xXdxX1a8xX11xX3dxX4xXdxXeexX11xXdxX4xXe0xXdxX103xX5xXdxX4xX30xX137xXexX4xX10xX7dxX11xX3dxX4xX3xX2c8xX7xX4xXcxX4cxX17xX11xX3dxX4xXdxXeexX11xXdxX4xXcxX4cxX114xX11xXdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX63xX147xX4xX4cxX1cfxXcxX4xX6xX123xX2xX106xX4xX11xXdxX3b9xX416xX11xX3dxX4xX5xXdx1833cxX4xX5xXdxX17xX4xX11xXdxX1a8xX11xX3dxX4xXcxXdxX137xX4xX6xX354xX5xX4xXcxX4cxXexX30xX420xX11xX4xXcxXdxXd4xX11xX3dxX106xX4xX11xXdxX1a8xX11xX3dxX4xX3dxX147xX4xXe0xXdx1a1ebxX11xX3dxX4xX6xX152xX4xXcxXdxX176xX4xXdxX2xX42axX11xX4xX63xX3b9xX3baxX5xX4xX8xX354xX4xX649xX11xX4xX63xX1c7xX11xXdxX4xX8xXexXd4xXcxX4xXdxXeexX11xXdxX4xXcxX4cxX114xX11xXdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX106xX4xX44exX10xX17xX17xXe0xX456xX4xX3xX61xX4xXcdxX4xXcxX17xX7xX4xXdxX123xX11xX3dxX4xX15axXdxX5dxXcxX4xX63xX137xX11xX4xX13axX4cxX7xX13dxX2xX6xX158xX4xX17bxX17xX123xXcxX4xX63xX5dxXexX4xXcxX1cfxX2xX106xX4xX4cxX5dxXcxX4xX5xX7dxX4xXcxXdxX176xX4xX11xXdxX1a8xX11xX3dxX4xXcxX5dxXfxX4xX3xX61xX4xX1xX7xX11xXdxX4xX3dxX2xX103xX4xX63xX64xXexX4xXcxX2xX69xX11xX4xX63xX137xX11xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX4xX5xX6dxX7xX4xX17bxX191xX5xX4xX63xX1c7xX7xX4xX3dxX2xXeexX4xX8xX198xX4xX5xXdxX2c8xX11xXdxX4xXcxXdxX189xX5xX4xX5xX7dxX4xX5xXdxX6dxX158xX4xX50xX191xX4xXcxXdxX176xX4xXdxXb5xX11xX106xX4xX8xXexX5dxXcxX4xX2b4xX180xX4d8xX4xX63xX7xX11xX3dxX4xX3dx101e6xX2xX4xXcxX69xX11xX4xX180xXcxX7xX6xX2xX7xX106xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX106xX4xX188xX189xX5xX4xX3xXeexX4xX27xXdxX191xX30xX4xX194xX195xX158xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX83xX26xX1axX0xXcxX7xX10xX6xX2bxX4xX10xX17xX4cxX1xX2bxX4cxXaxXbxX55xXbxX4xX5xX2bxX6xX6xX8xX26xX7xX5xX2xX11xX3dxXaxXbxX1dxXbxX4xX5xX2bxX6xX6xX26xX7xX1xX1xX2xX11xX3dxXaxXbxX1dxXbxX4xX217xX2xX1xXcxXdxXaxXbxX54xX55xX55xXbxX4xX7xX6xX2xX3dxX11xXaxXbxX5xX2bxX11xXcxX2bxX4cxXbxX1axX0xXcxX10xX17xX1xX30xX1axX0xXcxX4cxX1axX0xXcxX1xX1axX0xX2xXfxX3dxX4xX8xX4cxX5xXaxXbxX83xX83xX2xX158xX10xX7xX17xXdxX7xXcxX2xX11xXdxX158xX3xX11xX83xX11xX2bxX217xX8xX83xX1dxXb8xXb8xX264xX83xX1dxX55xX264xX1xX1dxX55xX264xXb8xX26exX55xX55xXcxX374xX55xX264xXb8xX26exXb8xX374xX54xX6xX1dxX158xX41xX26xX3dxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xX180xXfxX7xX3dxX2bxXbxX4xX83xX1axX0xX83xXcxX1xX1axX0xX83xXcxX4cxX1axX0xXcxX4cxX1axX0xXcxX1xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX26xX50xX7xX26xXcxX2xX17xX11xXbxX1axX57xX4xX63xX510xX2xX4xXcxXexX30xX176xX11xX4xX5xX7dxX4xXe0xXdxX3bfxX4xX11xX377xX11xX3dxX4xX3dxX2xXeexX11xXdxX4xX3xX61xX4xX63xX64xXexX4xXcxX2xX69xX11xX4xXcdxX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX0xX83xXcxX1xX1axX0xX83xXcxX4cxX1axX0xX83xXcxX10xX17xX1xX30xX1axX0xX83xXcxX7xX10xX6xX2bxX1axX44exX50x12c8exX7xX456xX4xX5xX7dxX4xX3xX61xX4xX8xX1cfxXfxX4xX5xX6dxX7xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX4xX6xXeexX4xX8xX103xX11xX3dxX4xX11xXdxX5dxXcxX158xX4xX17bxX17xX123xXcxX4xX63xX5dxXexX4xX11xXeexX30xX106xX4xX50xXb5xX11xX4xX6xXd4xX5xX4xX5xX7xXfxX4xX63xX3b9xX3baxX5xX4xX3dx1658fxX26xX4xX63xXd4xX2xX4xXcxXdxX6dxX4xX30xX137xXexX4xX11xXdxX5dxXcxX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4x18e31xX4xX6xXeexX4x141b2xX11xX1xX17xX4cxX4cxX7xX106xX4xX63xX510xX2xX4xXcxXexX30xX176xX11xX4xX5xX10exX11xX3dxX4xX194xX7xX11xX4x14f49xX7xX4cxX2xX11xX17xX4xX6xXeexX4xXdxX7xX2xX4xX63xX510xX2xX4xXdxX2xX137xXfxX4xXdxX17xX2xX4xX3xX4c2xX11xX4xX5xXdxX3b9xX7xX4xX5xX7dxX4xX10xXeexX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX4xX11xXeexX17xX4xXcdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX158xX4xX50xXdx178c2xX4xX5xX64xX11xX4xX63xX103xX11xXdxX4xX10xX123xX2xX4xX8ebxX11xX1xX17xX4cxX4cxX7xX106xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX4xX8xX198xX4xX5xXdxX2c8xX11xXdxX4xXcxXdxX189xX5xX4xX5xX7dxX4xX3xX61xX4xX63xX137xX11xX4xX13axX4cxX7xX13dxX2xX6xX4xXfxXeexX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xX5xX64xX11xX4xXd2xXexX7xX11xX4xXcxX72xXfxX4xX63xX137xX11xX4xXe0xX137xXcxX4xXd2xXexX3bfxX4xXcxX4cxXbexX11xX4xX63xX5dxXexX4xX3dxX2xX1a8xX7xX4x1b192xX17xXfxX7xX11xX2xX7xX4xX39xX4xX27xXdxX649xX4xX15axXdx103abxX4xX381x13ba0xX158xX4xX50xX142xX11xX3dxX4xX11xX79xXfxX4xXcxX4cxX17xX11xX3dxX4xXcxX7xX30xX4xXd2xXexX30xX420xX11xX4xXcxX354xX4xXd2xXexX30xX137xXcxX4xX11xXdxX3b9xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX4xX6xXeexX4xX180xXcxX7xX6xX2xX7xX158xX4xX27xX4cxX69xX11xX4xX8xX72xX11xX4xX11xXdxXeexX106xX4xX11xX137xXexX4xX8ebxX13dxX13dxXexX4cxX4cxX2xX4xXdxX123xX4xX50xX92xX4xX50xX13dxX2bxX5xXdxX4xXcxXdxX114xX4xXdxX736xX4xX5xXdxX79xX5xX4xX5xXdxX79xX11xX4xX5xX7dxX4xX11xX3dxX39bxX2xX4xX63xX64xXexX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4xX13axX106xX4xXe0xX176xX4xX5xX3bfxX4xXe0xXdxX2xX4xX13axXexX6xX3dxX7xX4cxX2xX7xX4xX63xX103xX11xXdxX4xX10xX123xX2xX4xX907xX7xX6xXcxX7xX158xX4xX188xX27xX4xX180xXcxX7xX6xX2xX7xX4xX5xX6dxX7xX4xX92xX17bxX2b4xX4xX4d8xX4cxX7xX11xX1xX2bxX6xX6xX2xX4xXcxXdxX114xX4xXcxXdxX176xX4xXdxX2xX42axX11xX4xX3dxX3b9xXb5xX11xX3dxX4xXfxX8cdxXcxX4xXe0xXdxX79xX5xX4xXe0xXdxX649xX4xXcxX4cxX17xX11xX3dxX4xX5xXdxX2xX137xX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX4xX1dxX39xX55xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX4xX13axXexX6xX3dxX7xX4cxX2xX7xX4xX5xXexXd4xX2xX4xXcxXexX64xX11xX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX158xX4xX27xXexX30xX4xX11xXdxX2xX69xX11xX106xX4xX11xX2xX420xXfxX4xXcxX2xX11xX4xX63xX8cdxXcxX4xX3xXeexX17xX4xX8ebxX13dxX13dxXexX4cxX4cxX2xX4xX3xX4c2xX11xX4xX6xXeexX4xX4cxX5dxXcxX4xX6xX1cfxX11xX4xX11xX137xXexX4xX10xX2xX137xXcxX4xX4cx1a621xX11xX3dxX4xXdxX736xX4xX63xX147xX4xX10xX5dxXcxX4xX10xX123xX2xX4xXb8x13fcexX4xXcxX4cxXbexX11xX4xX3dxX64xX11xX4xX11xXdxX5dxXcxX4xXcdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX458x18c7axX9c8x177afxX4xX3xXeexX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX106xX4xX3dxX2xXeexX11xXdxX4xX54xX374xX4xX5xXdxX2xX137xX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX158xX4xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX4xX381xXdxX39bxX11xX3dxX4xX11xX79xXfxX4xXd2xXexX30xX420xX11xX4xXcxX354xX4xXd2xXexX30xX137xXcxX4xX11xXdxX3b9xX4xX92xXeexX4xX17bxX7xX11xX106xX4xX180xXcxX7xX6xX2xX7xX4xX11xXdxX3b9xX11xX3dxX4xX188xX189xX5xX4xX4cxX5dxXcxX4xX5xX7dxX4xXcxXdxX176xX4xX8xX198xX4xX8xX1cfxXfxX4xX6xXeexX4xX10xX123xX11xX4xX63xX152xX11xX3dxX4xXdxXeexX11xXdxX4xX5xX6dxX7xX4xXdxX7xX2xX4xX63xX510xX2xX4xXcxXexX30xX176xX11xX4xXe0xX176xX4xXcxX4cxX69xX11xX158xX4xX194xX7xXexX4xXb46xX4xXcxX4cxXbexX11xX106xX4xX188xX189xX5xX4xX3dxX2xXeexX11xXdxX4xX1dxX374xX4xX63xX2xX176xXfxX4xX3xXeexX4xX3xX1a8xX11xX3dxX4xX3xXeexX11xX3dxX4xXcdxX4xX11xX3dxX39bxX2xX4xX63xX64xXexX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4xX50xX158xX4xX2b4xX1cfxX2xX4xX54xXcfxX4xX10xXeexX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX4xX63xX3b9xX3baxX5xX4xX3dxXdxX2xX106xX4x19e6fxX2bxX4xXcxX377xX11xX3dxX4xX188xX189xX5xX4xXcxX4cxXcdxX4xXcxXdxXeexX11xXdxX4xX63xX510xX2xX4xX10xX7dxX11xX3dxX4xX5xX7dxX4xXdxXeexX11xX3dxX4xX5xX39bxX11xX3dxX4xX63xX103xX11xX3dxX4xX8xX3baxX4xX11xXdxX5dxXcxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX4xXe0xXdxXexX4xX3xX354xX5xX4xX5xXdxX72xXexX4xX75xXexX158xX4xX27xXdxX354xX5xX4xXcxX137xX106xX4xX15axX92xX907xX4xX5xXdxX506xX11xX3dxX4xX18xX7xX4xX6xX123xX4xX3dxX114xX4xX3xX1cfxX2xX4xX3xX2xX42axX5xX4xX188xX189xX5xX4xXcxXdxX176xX4xXdxX2xX42axX11xX4xX8xX189xX5xX4xXfxX123xX11xXdxX4xXcxXexX30xX42axXcxX4xX63xXd4xX2xX158xX4xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX4xX27xX4cxX17xX11xX3dxX4xX54xX55xX4xXcxX4cxXbexX11xX4xX3dxX64xX11xX4xX11xXdxX5dxXcxX4xXcdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX5xX103xX5xX4xXe0xX9dbxX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX106xX4xX188xX189xX5xX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xX10xX2xX137xXcxX4xX63xX137xX11xX4xXcxXdxX5dxXcxX4xX10xX123xX2xX106xX4xX3dxX2xXeexX11xXdxX4xX1dxXcfxX4xX5xXdxX2xX137xX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX158xX4xX17bxX64xX11xX4xX3dxX64xX11xX4xX11xXdxX5dxXcxX4xX188xX189xX5xX4xX63xX176xX4xXcxXdxXexX7xX4xXcdxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX63xX147xX4xX5xX103xX5xXdxX4xX63xX72xX30xX4xX1dxX54xX4xX11xX377xXfxX106xX4xX1dxX39xXcfxX4xXcxX4cxX3b9xX1cfxX5xX4xX8ebxX11xXdxX4xXdxX152xX2xX4xXcxXdxX103xX11xX3dxX4xX374xX83xX54xX55xX55xX1dxX158xX4xX907xX510xXcxX4xX63xX510xX2xX4xXcxXexX30xX176xX11xX4xX649xX11xX4xX63xX1c7xX11xXdxX4xXcxXexX30xX42axXcxX4xX3xX416xX2xX4xX11xXdxX3b9xX4xXcxXdxX137xX4xX18xX189xX11xX3dxX4xX63xX103xX11xX3dxX4xX8xX1cfxXfxX4xX5xX7dxX4xX3xX61xX4xX2b4xX180xX4d8xX158xX4xX188xX69xXfxX4xXcxXdxX189xX4xX13axX7xX106xX4xX188xX189xX5xX4xX8xX198xX4xX3dxX8cdxX26xX4xX188xX3bfxX17xX4x17993xX7xX4cxX17xX2bxX158xX4xXb8xX4xX63xX2xX176xXfxX4xX5xXdxX17xX4xX63xX510xX2xX4xXd2xXexX72xX11xX4xX5xX6dxX7xX4xX92xX17bxX2b4xX4xX17bxX17xX2bxX217xX4xX6xXeexX4xX63xX2xX420xXexX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xXcxXdxX176xX4xXe0xXdxX103xX5xX158xX4xX188xX189xX5xX4xX8xX198xX4xX5xXdxX2c8xX11xXdxX4xXcxXdxX189xX5xX4xX5xX7dxX4xX3xX61xX4xX11xX137xXexX4xX63xX510xX2xX4xX11xXdxX114xX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4xX27xXdxX191xX30xX4xX188xX2xX176xX11xX4x13099xX63xX7xX11xX3dxX4xXe0xX61xXfxX4xXcfxX4xX63xX2xX176xXfx14876xX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xX5xX7xX4xXe0xXdxX451xX5xX4xXe0xXdxX3bfxX2xX4xXdxX17xXeexX11xX4xXcxX4cxX69xX11xX4xX8xX72xX11xX4xX381xX7xX13dxX7xXe0xXdxX8xXcxX7xX11xX158xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX4xX50xXexXd4xX2xX4xX5xX10exX11xX3dxX4xX6xXeexX4xXcxX4cxX3b9xX416xX11xX3dxX4xXdxX3baxX26xX4xX5xX6dxX7xX4xX27xXdxX191xX30xX4xX194xX195xX158xX4x19dd0xX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4xX458xX106xX4xX27xXdxX191xX30xX4xX194xX195xX4xXdxXb5xX11xX4xX63xX510xX2xX4xX11xXdxX114xX4xX10xX3bfxX11xX3dxX4xX6xXeexX4xX15axX7xX4xXb63xX30xX4xX57xX4xX63xX2xX176xXfxX158xX4xX92xX736xX4xX8xX198xX4xX3dxX2xXeexX11xXdxX4xX3xX61xX4xX11xX3dxX7xX30xX4xX6xX17xX123xXcxX4xX63xX5dxXexX4xX11xXeexX30xX4xX11xX137xXexX4xX63xX103xX11xXdxX4xX10xX123xX2xX4xX15axX7xX4xXb63xX30xX4xXe0x156fdxXfxX4xX54xX4xX63xX2xX420xXexX4xXe0xX2xX42axX11xX3fxX4xX27xX4cxXbexX11xX4xX63xX5dxXexX4xX3dxX2xX1a8xX7xX4xX8ebxX6xX10xX7xX11xX2xX7xX4xX39xX4xX180xX5xX2bxX6xX7xX11xX1xX4xX10xX5dxXcxX4xX26xXdxX72xX11xX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX4xX10xX123xX2xX4xX3xXeexX4xX194xX6xX17xX3xX2bxX11xX2xX7xX4xXe0xXdxX39bxX11xX3dxX4xXcxXdxX79xX11xX3dxX4xX63xX3b9xX3baxX5xX4xX188xX3bfxX17xX4xX194xX2c8xX26xX158xX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX0xX10xX4cxX4xX83xX1axX4xX15axXdxX1a8xX11xX3dxX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xXd2xXexX7xX30xX4xX5xXexXd4xX2xX4xX5xX6dxX7xX4xX3xX2b5xX11xX3dxX4xX6xX17xX123xX2xX4xX4axX17xX4cxX6xX1xX4xX50xXexX26xX4xX54xX55xX1dxX57xX4xX63xX7xX11xX3dxX4xX6xX377xX11xX4xX10xX103xX11xXdxX158xX4xX2b4xXeexX2xX4xX5xXdxX2xX137xX5xX4xX3xX61xX4xX63xX137xX11xX4xX13axX4cxX7xX13dxX2xX6xX4xX63xX64xXexX4xXcxX2xX69xX11xX4xX8xX79xX26xX4xX63xX3b9xX3baxX5xX4xXcxX4cxX7xX17xX4xX5xXdxX17xX4xX11xXdxX1a8xX11xX3dxX4xX5xXdxX6dxX4xX11xXdxX72xX11xX4xX18xX189xX11xX3dxX4xX63xX103xX11xX3dxX4xX11xXdxX5dxXcxX158xX0xX26xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX26xX194xX17xXexX4cxX5xX2bxXbxX1axX27xXdxX2bxX17xX4xX13axX17xX11xX3dxX1xX7x17069xX0xX83xX26xX1axX0xX83xX1xX2xX3xX1a
haixuanbht