[PHOTO] Hàng ngàn học sinh TP. Vinh thoả thích với Đồng Nôi
(Baohatinh.vn) - Công ty Lữ hành Thành Sen Travel và Công ty du lịch Nghệ An, Công ty du lịch Phúc Group vừa phối hợp tổ chức tour du lịch dã ngoại trọn gói thu hút hàng ngàn học sinh các trường tiểu học tại TP Vinh (Nghệ An) đến tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
195ax4ceex3e6bx7ca2x7d5fx923dxa0b5x2d5dx91f1x5a6ex9b50x77b5x74eax7aa2x5057x351axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax688dx2a6dx3de6xXexX0x5a0bxXaxX17xX18xX19xXexX0xa41ax93a6xX19x7b04xXexX0xXax8526xX9x29b4xXdxX18x78c4xX2fx996fx5716x8c6axX5x6c69xXbxXdxX17xX32xXex8f7fxX7x1eb9xX3xX5xX3x1a17xX9xX3dxaa21x3fbex502axX9xX45xX46xX44xX45xX9xXaxa4cfxX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX5xX7x75cbxX9xa88cxX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24x4ca2xX9xXbxXax7b19xX2cxXaxX9x3491x4150xX35xX9x3699x9fd4xX45xX46xX9x779cx8a54xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3dxX17xX18xX19xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX74xX45xX46xX9xXbxX26xX9x4efex8c77xX9xXaxX44xX45xXaxX9xX5xXaxX44xX45xXaxX9xa0eaxX17xX45xX9xX5x4204xX18xX6axX17xXdxX9xX6axX44xX9xX4xX74xX45xX46xX9xXbxX26xX9xX19x3077xX9xXdx9f99xX2cxXaxX9xX73xX46xXaxa9fcxX9x52a6xX45x7da2xX9xX4xX74xX45xX46xX9xXbxX26xX9xX19xXbdxX9xXdxXc0xX2cxXaxX9xX7xXax66cexX2cxX9xa766xXabxX24xXbdxX33xX9xX6axa018xX18xX9xX33xXax69d5xX35xX9xXax7e53xX33xX9xXbxa8d9xX9xX2cxXax1d72xX2cxX9xXbxX24xXbdxXabxX9xX19xXbdxX9xXdxXc0xX2cxXaxX9xX19x979fxX9xX45xX46xX24x82dbxX35xX9xXbxXabxX4exX45xX9xX46x5752xX35xX9xXbxXaxXbdxX9xXaxXdfxXbxX9xXaxX44xX45xX46xX9xX45xX46xX44xX45xX9xXaxX4exX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xX2cx5565xX2cxX9xXbxXabx6003x64b3xX45xX46xX9xXbxX35x2077xXbdxX9xXaxX4exX2cxX9xXbxX110xX35xX9xX5xX7xX9xX5axX35xX45xXaxX9x4581xX73xX46xXaxXc7xX9xXc9xX45x3c94xX9x96bdx6653xX45xX9xXbxXaxX18xXcxX9x87bfxXbdxX18xX45xXcbxX9xXbxXabxX62xX35xX9xX45xX46xXaxX35xXc7xXcxX9xXbxX110xX35xX9x8163xXaxXbdxX9xX19xXbdxX9xXdxXc0xX2cxXaxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxXaxX138xX35xX9xX6exX6fxX45xX46xX9xX73xX74xX35xX9xX157xX4x2a46xXcxX9x258axXbdxX26x3b87xX45xXcbxX9xX3dxX44xX9xX5x913fxX45xXaxX15fxX58xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x275fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x54fdxX35xX19xXbxXax82b5x7b12x47dfxX1e5xX33x67a4x4a59xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3x8157xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2ax431axX1e5x5415xX1cxX2axX1e5x1fe4xX19xX2axX2ax70b7xX1f1xX21fxX1f1xa5eexXbx547exX1e4xX227xX227xXdxX1e5xX58x850axX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXbdxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX1f1xX1e5xX227xX1e4xXdxX2axX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbx7097xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX230xXbdxX2fxXbxX35x861bxX26xX1e9xX32xXexX98x3a00xX45xX9xX161xX383xXbdxX9xXbxX35xX1a7xX45xX9xX161xX162xX45xX9xX6axX6bxX35xX9xX6exX6fxX45xX46xX9xX73xX74xX35xXcbxX9xX19xXbdxX9x4e6axXaxX138xX2cxXaxX9xX45xXaxX66xX9xXbxXbdxXf6xX35xX9xXaxX4exX2cxX9xX161xX13dxX13exX45xX46xX9xX5xX7xX58xX9xX5axX35xX45xXaxX9xX161xX13dxXf2xX2cxX9xXbxXax32aexX18xX9xX2fxXfaxX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX16axXbdxX18xX45xXcbxX9xXbxXaxX13dx32efxX45xX46xX9xX45xX46xX24xX110xX45xX9xX6ax409exX9xX161x96e7xX33xX9xX2cx2d58xX18xX9xX6exX6fxX45xX46xX9xX73xX74xX35xXcbxX9xXbxXaxX35xX9xX45xXaxX18xXbdxX9xX2cxXax5747xX33xX9xX62xX45xXaxX9xXdxX13dxXbdxX9xX45xX35xXc7xXcxXcbxX9xX16axXbdxX18xX26xX9xX2cxXdxX35xX33xX9xX46xXaxX35xX9xXdxX110xX35xX9xX45xXaxX99xX45xX46xX9xX3a4xXaxX24xX62xX45xXaxX9xX3a4xXax57baxX2cxX9x8a76xX45xX9xXbxX13dxXf2xX45xX46xX58xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX2cxX17xX45xXbxX17xXabxX1e9xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX21fxX21fxX1f1xX223xXdxX21bxX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX2cxX17xX45xXbxX17xXabxX1e9xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX229xX2axX1e4xX21fxXdxX229xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX230xXbdxX2fxXbxX35xX37dxX26xX1e9xX32xXexX6ex2f6exX2cxX9xX23xX35xXc7xXbxXcbxX9xXdxXfaxX18xX9xXbxXbdxXf6xX35xX9xXaxX4exX2cxX9xX161xX13dxX13exX45xX46xX9xXabxX441xXbxX9xXaxX44xX24xX9xXaxXfaxX45xX46xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX46xX35xX18xX9xX2cxX138xX2cxX9xXbxXabxa81bxX9xX2cxXax9d29xX35xX9xX46xX35xX62xX35xX9xXbxXabxX66xX9xX19x55c0xX45xX9xX46xX35xX18xX45xX9xX45xXaxX13dxX9xX23xXc0xXbxX9xXcxX43exXbxX9xX23xX43exXbxX9xX6axXc0xXbxXcbxX9xX3a4x4ea4xX24xX9xX2cxX119xXcbxX9xX1e8xX66xX2cxXaxX9xX161xXbdxXcbxX9xX161xX35xX9xX2cxX383xXbdxX9xXbxXax8501xX45xX46xX9xX23xa932xX45xX46xXcbxX9xX2cxX383xXbdxX9xXbxXabxX13dxXf2xXbxX9xX6axX44xX9xXbxXabxX13dxXf2xXbxX9xX2cxX138xXbxa6ddxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX230xXbdxX2fxXbxX35xX37dxX26xX1e9xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX21bxX1e5xX1e4xX227xXdxX1f1xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX2axX2axX1e5xX227xXdxX21fxX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX229xX2axXdxX1e4xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX223xX2axX1e5xX21fxXdxX227xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX230xXbdxX2fxXbxX35xX37dxX26xX1e9xX32xXexX73xX46xX24xX44xX35xX9xXaxX24xX110xXbxX9xX161x75e5xX45xX46xX9xX6axXbdxX35xX9xX2cxXaxX678xX35xX9xX46xX35xX62xX35xX9xXbxXabxX66xXcbxX9xX23xX110xX45xX9xXbxXabxX3edxX9xX2cxX674xX45xX9xX161xX13dxXf2xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX46xX35xX18xX9xX2cxX138xX2cxX9xXaxX24xX110xXbxX9xX161xX9dexX45xX46xX9xXbxXabxX62xX35xX9xX45xX46xXaxX35xXc7xXcxX9xXbxXax8868xX2cxX9xXbxX162xX9xX45xXaxX13dxX9xXbx2691xX33xX9xXdxX44xXcxX9xX23xX138xX45xXaxX9xXbxXabxX74xX35xXcbxX9xX2cxX44xX26xX9xX6axX13dxX13exX45xXcbxX9xXbxXabxX6fxX45xX46xX9xXaxX24xX18xXcbxX9xXbxXabxX6fxX45xX46xX9xXabxX18xXbdxX58xX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX2axX2axX1e4xX229xXdxX219xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX21fxXdxX223xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX21bxX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX2axX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX21bxX229xX229xX219xXdxX2axX1e5xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX21bxX21fxX219xX1e4xXdxX2axX2axX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX219xX1e5xX1f1xX1e5xXdxX2axX21bxX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e8xXbxX370xX18xXdxX35xX46xX45xX1e3xX9xX230xXbdxX2fxXbxX35xX37dxX26xX1e9xX32xXexX6exX685xX26xX9xX2cx6500xX45xX46xX9xXdxX44xX9xX19xXc0xX33xX9xX6axXbdxX35xX9xXbxXaxX24xX62xX9xXbxXaxX66xX2cxXaxX9xX2cxX3f4xX18xX9xX161xX9dexX35xX9xX45xX46xXdd5xX9xX46xX35xX138xX24xX9xX6axX35xX1a7xX45xX9xX2cxX138xX2cxX9xX45xXaxX44xX9xXbxXabxX13dxX13exX45xX46xX9xX6axX44xX9xX45xXaxX35xa5bcxXbdxX9xX19xXbdxX9xX3a4xXaxX138xX2cxXaxX9xX46xX383xX45xX9xX1e8xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX223xX1f1xX219xXdxX2axX229xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX229xX227xX229xX223xXdxX2axX1f1xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX219xX1e5xX223xX1e5xXdxX2axX21fxX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dexX35xX19xXbxXaxX1e3xX1e4xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX1e9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX1e3xX1f1xX1e5xX1e5xX33xX1e8xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e3xX1cxX1cxX35xX58xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX58xX6axX45xX1cxX45xX17xX1dexX2fxX1cxX2axX219xX1e5xX21bxX1cxX2axX1e5xX21fxX19xX2axX2axX223xX1f1xX21fxX1f1xX227xXbxX2axX1e4xX223xX1e5xXdxX2axX1e4xX58xX230xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX9xXaxX18xX45xX46xX9xX45xX46xX18xX45xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX45xXaxX9xXbxX33xX9xX6axX35xX45xXaxX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX6axX24xX35xX9xX19xX24xX45xX46xX9xX45xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc9xXbdxXbxXaxX24xXabxX32xXex6384xXbdxX18xX45xX46xX9xXa6xX138xX45xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quang Sáng