Gần 6.000 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020
Môn Giáo dục Công dân có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.163 bài thi. Tiếp đó là môn Hóa học với 399 bài thi đạt 10 điểm.
7b06xbd84x9487x7d39xc570xddcbx8b82xc6b2xbebcxX7xc991xfba8xb6b1xb291xbaaexc7c6xX5xbbabxXaxdaa3xd5a7xc0d4xe1daxX3xf5b6xb26bxdc97xX19xX19xX3xe1cex1016bxXdxX3xXexX1xXdxX3x7c17xe3f1xXexX3xX25xXdxc8f8x938bxX3xX2xX19xX3xXexd8d5xa39dxX15x8476xX3x7f75xf756xX3xXexX1xXdxX3xXcx92d0xXexX3xX15xX35xX1xXdx97cbxXbxX3xXcxfbcexfdd8xXcxX3x7f3cxX19xX4exX19xX0xe59fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6x7b6axXaxX12xc29ax7ffexX15xX3xX13xXdx1036exX33xX3xX65x99ebxX4xX3x7d4bxX69xX15xX35xX3xX65xa410xX15xX3xX4xf06dxX3xX7xX3fxX3xX5xb9f3x1004fxX15xX35xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3xX15xX1xXdxe512x9595xX3xX15xX1xe2f4xXexX3xc5c6xb900xXdxX3xebaaxX18xX2xX17xd795xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX18xX3xXcxXdxf924xXbxX3xX25xX7fxX3xX5xX1exX3xX2cxX69xX15xX3xX4axX7fxX6xX3xX1xd50exX4xX3xXa9xXaaxXdxX3xXb1x8246xXd8xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX2xX19xX3xX25xXdxX2bxX2cxX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa77xX33xX65x9296xXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7xc37bxXbxX1xX33xXexX33xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX18xX1dxX6xX33xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXa9xX15xX53xX15xX10x10304xX7xX53xX4exX19xXb1xXadxX53xX2xX4ex9356xX65xXadxX19xXd8xX2xX19xX4exX19xXexXadx101c3xX13dxX13dxX5xX2xX18xefe4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3xXexX32xX33xX15xX35xX3xX37xX38xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX4exX19xX4exX19xXaxX3xX65xX6xXexX6xX113xXbxX1xX33xXexX33xX113xX33xX32xXdxX35xXdxX15xX6xX5xX113xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf0b5xX53xX53xX4xX65xX15xXdxX2cxX35xX18xXa9xXdxX10xXexX15xX6xX2cxXbxX5xXa2xX7xX18xXa9xX15xX53x9474xXbxX5xX33xX6xX65xX10xX65xX53xXexX1xXbxX133xX33xX1xXexX53xX4exX19xX4exX19xd1bbxX19xX13dxX1e5xX4exX148xX53xb98dxX68xX13xX1e5xX4exX19xX4exX19xX19xX13dxX19xX13dxX1e5xX2xXadxXb1xXb1xX19xcd8dxX18xX14exXbxX35xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX65xX101xXaxX12xXcxX1xX3fxX15xX35xX3xX37xc73bxX3xX4xf447xX6xX3xXfex97ddxX3xX13xXdxX6exX33xX3xX65xX72xX4xX3xXa9xX1exX3x9a34xX1exX33xX3xXexX26xX33xX3xX4xX7fxX3xXexd112xX15xX35xX3xX7xX3fxX3xX1fexX18xX13dxX2xX4exX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3xXexX32xX33xX15xX35xX3xX37xX38xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX32xXa2xX15xX35xX3xX1xXd0xX4xX3xXbxX1xX244xX3xXexX1xX69xX15xX35xX3xX4exX19xX4exX19xX3xX25xX86xXexX3xX2cxX22axXexX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX65xX101xXaxX12xXcxX32xX33xX15xX35xX3xX25xX7fxe79exX3xX2cxX69xX15xX3xX13xXdxX6exX33xX3xX65xX72xX4xX3xX75xX69xX15xX35xX3xX65xX7bxX15xX3xX4xX7fxX3xX7xX3fxX3xX5xX85xX86xX15xX35xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3xX15xX1xXdxXa1xXa2xX3xX15xX1xXa6xXexX3xXa9xXaaxXdxX3xXadxX18xX2xX17xXb1xX3xX1dxX1exXdxX18xX3xXcxXdxXbexXbxX3xX25xX7fxX3xX5xX1exX3xX2cxX69xX15xX3xX4axX7fxX6xX3xX1xXd0xX4xX3xXa9xXaaxXdxX3xXb1xXd8xXd8xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX2xX19xX3xX25xXdxX2bxX2cxX18xX3x8a68xX3fxX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3x85d1xX3xX2cxX69xX15xX3xb68dx8bc3xX4xX1xX3xX7xaa03xX3xX5xX1exX3xXb1xX148xX2xX3xX1dxX1exXdxX2bbxX3xXcxX33xX6exX15xX3xX4exX148xXb1xX3xX1dxX1exXdxX2bbxX3xX238xX35fxX6xX3xX5xc84fxX3xX4exXadxX13dxX3xX1dxX1exXdxX2bbxX3xX341xXdxX15xX1xX3xX1xXd0xX4xX3xX2xX4exX2xX3xX1dxX1exXdxX2bbxX3xXcxXdxXbexX15xX35xX3x8450xX15xX1xX3xX4exX4exX1fexX3xX1dxX1exXdxX2bbxX3xa889x7c96xXexX3xX5xX385xX3xX4xX7fxX3xX2xX19xX3xX1dxX1exXdxX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX65xX101xXaxX12xX68xX69xX15xX3x9f78xX35x1005bxX3xXa9x901dxX15xX3xX4x101f4xX15xX35xX3xX4xX7fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1x7bf3xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexXa2xX101xX46xXexX3xX25xX3fxXdxX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX65xX101xXaxX12xa57bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX32xXa2xX15xX35xX3xX1xXd0xX4xX3xXbxX1xX244xX3xXexX1xX69xX15xX35xX3xX15xX3e4xX2cxX3xX4exX19xX4exX19xX3xX25xX86xXexX3xX2cxX22axXexX3xX65xXdx8ec0xX15xX3xX32xX6xX3xXex84dcxX3xX15xX35xX1exX101xX3xX13dxX3xX25xXbexX15xX3xX15xX35xX1exX101xX3xX2xX19xX53xX13dxX3xXa9xXaaxXdxX3xX7xd532xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX35xXdxX6xX3xX65xX480xX3xXexX1xXdxX3xX4xX226xX6xX3xX35xX14xX15xX3xX13dxX148xX17xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX3f5xX3xX7xXdxX15xX1xX18xX3xX238xX86xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX226xX6xX3xX37xX38xX3xXexX1xXdxX3xX7xdc05xX3xX65xXdxX45dxX15xX3xX32xX6xX3xXexX464xX3xX15xX35xX1exX101xX3xX4exX3xX25xXbexX15xX3xX15xX35xX1exX101xX3xXadxX53xXd8xX3xX65xX1exX15xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX1x9ec9xX15xX3xX4exX17xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX3f5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX85xX6xX3xXexX1xX2bxX3xX65xX480xX3xXexX1xXdxX3xX25xX86xXexX3xX2cxX22axXexX3xXa9xde54xX3xX65xX35fxX4xX1xX3xX75x8f69xX3b5xX1ecxf9c8xX113xX2xXd8xX3xX18xX53xX18xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX32xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX32xX33xX15xX35xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX223xX15xX3xdad6xXa2xX6xX15xX1b7xX0xX53xX7xXexX32xX33xX15xX35xX12xX0xX53xX65xXdxXa9xX12xX0xX65xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX32xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX113xXexX1xXa2xX2cxX1dxX113xX6xX15xX65xX113xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX244xX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexX32xXa2xX15xX35xX3xX1dxX517xX15xX1xX3xX4xX6exX4xX3xX2cxX69xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX25xXa1xXa2xX3xX4xX6xX33xX3xX1xX4ebxX15xX3xX15xX3e4xX2cxX3xX4exX19xX2xXd8xXaxX3xX1xX32xX10xd5c6xX9xXaxX53xX35xXdxX6xX33xX113xX65xXa2xX4xX53xXbxX1xX33xX113xX65xXdxX10xX2cxX113xXexX32xXa2xX15xX35xX113xX1dxXdxX15xX1xX113xX4xX6xX4xX113xX2cxX33xX15xX113xXexX1xXdxX113xXexX33xXexX113xX15xX35xX1xXdxX10xXbxX113xXexX1xXbxXexX113xX65xX10xXa2xX113xX4xX6xX33xX113xX1xX33xX15xX113xX15xX6xX2cxX113xX4exX19xX2xXd8xX53xX2xXd8xX148xX17xX17xX17xX18xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX53xX2cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX4exX19xX53xX15xX10xX133xX7xX53xX4exX19xXb1xX4exX53xX17xXd8xX65xX2xX2xX17xXb1xX13dxX1fexXd8xXexXb1xX17xXd8xX4exX2xX5xX19xX18xX14exXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xXexX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xX2xX19xX3xXexX32xX33xX15xX35xX3xX37xX38xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX4exX19xX4exX19xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX32xX33xX15xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX244xX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexX32xXa2xX15xX35xX3xX1dxX517xX15xX1xX3xX4xX6exX4xX3xX2cxX69xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX25xXa1xXa2xX3xX4xX6xX33xX3xX1xX4ebxX15xX3xX15xX3e4xX2cxX3xX4exX19xX2xXd8xXaxX3xX1xX32xX10xX5f7xX9xXaxX53xX35xXdxX6xX33xX113xX65xXa2xX4xX53xXbxX1xX33xX113xX65xXdxX10xX2cxX113xXexX32xXa2xX15xX35xX113xX1dxXdxX15xX1xX113xX4xX6xX4xX113xX2cxX33xX15xX113xXexX1xXdxX113xXexX33xXexX113xX15xX35xX1xXdxX10xXbxX113xXexX1xXbxXexX113xX65xX10xXa2xX113xX4xX6xX33xX113xX1xX33xX15xX113xX15xX6xX2cxX113xX4exX19xX2xXd8xX53xX2xXd8xX148xX17xX17xX17xX18xX1xXexX2cxXaxX12xX4bxX1xX244xX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexX32xXa2xX15xX35xX3xX1dxX517xX15xX1xX3xX4xX6exX4xX3xX2cxX69xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX25xXa1xXa2xX3xX4xX6xX33xX3xX1xX4ebxX15xX3xX15xX3e4xX2cxX3xX4exX19xX2xXd8xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX32xX33xX15xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX19xX1xX3xX15xX35xX1exX101xX3xX4exX148xX53xX13dxX2bbxX3xXfexX22axX3xX13xX522xX113xX238xXcxX3xX25x9b08xX3xX4xX1xX3f5xX15xX1xX3xXexX1xb308xX4xX3xX4xX69xX15xX35xX3xX1dxX3fxX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxXexX3xX15xX35xX1xXdxX46xXbxX3xXcxX4axX4bxXcxX3xX4exX19xX4exX19xX18xX3xXcxX1xX10xX33xX3xX25xX6exX15xX1xX3xX35xXdxX6exX3xX4xX226xX6xX3xX4xX1xXa2xX101xX223xX15xX3xX35xXdxX6xX2bbxX3xX25xXdxX2bxX2cxX3xXexX32xXa2xX15xX35xX3xX1dxX517xX15xX1xX3xX4xX6exX4xX3xX2cxX69xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX33xX3xX1xX4ebxX15xX3xX15xX3e4xX2cxX3xXexX32xX85xXaaxX4xX18xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa9xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xXa2xX5xX12xX0xX65xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX53xX65xXdxXa9xX12xX0xX53xX65xXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX65xX101xXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxXexX10xc2c5xXexX113xX6xX5xXdxX35xX15xX1b7xX3xX32xXdxX35xX1xXexe0a6xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX4bxX1xX26xX2cxX3xX68xX6xXdxX3xb96cxX3b5xXdxX10xXexX15xX6xX2cx8f45x7b2fxX0xX53xXbxX12