Triệu tập Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII
(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII vừa có thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 17 (khai mạc vào lúc 7h30, ngày 14/9/2020) để xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề.
bd43xc39axe9dcxed21xc3a5xdf53xf1dfxe0cfxbe70xX7x11b26x145e3x12b70xd5d4xfe98x14b63xX5x10f8fxXaxc25axXcx11486xXdxbf6bxef69xX3xXex11d46xXbxX3x1083bx10973xX3xX1xc5d5xXbxX3xXexX1x14fc1xX3xX2x14c45xX3x104a7xcc06xeaecxea46xX3xXex11bb9xf715xX1xX3xX2bx10d3bxX3xXcxf0d0xX32xX1xX3x13090xX1xf2a0xX6xX3xe370x13ff0xd50bxX44xX0x14648xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6x105c1xXaxX12xXcxX1xde85xc3fcxX32xff57xX3xXexX14x10deexX4xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xX3xe0bbx12fb0xX6xX3xX4xX3fxX3xXexX1xf1d8xX32xX61xX3x118fcx13b4fx14a3exX3xX84xcf62xX3xX84xXdxX16xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3x135a5xX3dxX1xX6xXdxX3x101b9xf93cxX4xX3xX84xX36xX93xX3xX5x14c6fxX4xX3xX29xX1x13106x13235x148bcxX3xX32xX61xX36x12857xX3xX2x10f99xX47xcb69xX47x11fe2xXcaxXd7xXcaxc656xX3xd3a9x11fd9xX3xe414xX10xXbbxX3xXe0xf37dxXexXcbxX3xX91xX6xX32xX3xX1xX36xX32xX1xX3xX4xX92xX4xX3xX32xX61xX1x1114dxX3xeda8xX17xXd0x108b6xXexX3xX4xX1xX17xXd0x1347fxX32xX3xXddxX96xf82fxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10abaxX93xX59xXd0xXaxX12xX0xXdxXbbxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx131a2xX10xX32xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXax13096xXdxX59xXexX1x13b06xX3xd8ebxX2xdfc4xXbxXe0x1448dxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX141xX3xXd3xX2xXcaxXbxXe0xX148xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX47xX47xXdxX10axX91xX6xX93xX1xX6xXexXdxX32xX1xX10axX84xX32xX47xX32xX10xX13cxX7xX47xXd7xXcaxXc9xX143xX47xX2xXcaxX143xX59xX145xX2xX145xX145xX2xX2xc696xXexX189xXcaxXd3xXd7xXd7xX5xXcaxX10axfefbxXbxX61x1275cxX14xX9xXc9xX189xXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXaxX3xX13cxXdxX59xXexX1xX9xXaxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX9xXaxXd3xX2xXcaxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX6xXbxXexXdxX93xX32xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe0xXex14cdcxX6xX5xXdxX61xX32xX141xX3xX193xX17xX7xXexXdx11986xXd0xX148xXaxX12xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xX3xX59xXdxffb1xX32xX3xX14xX6xX3xXexXbcxXdxX3xX1x14b19xXdxX3xXexX14xX5exX5fxX32xX61xX3xX7xc798xX3xX2xXcbxX3xXex1412fxX32xX61xX3xXd3xXcbxX3xX43x12924xX32xX3xXbxX1x12543xX32xX61xX3xX2cxX93xX36xX32xX3xX2cxX11ax13c65xX2bxX216xX2bxX2cxX2dxX2exX216x10da6xX11axX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX10axX3xX0xX10xXbbxX12xfe03xX32xX1xX141xX3xX2bxX17xXd0xX3xXcxfda7xX32xX61xX0xX47xX10xXbbxX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xXcxXbcxXdxX3xX3dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX32xX36xXd0xXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX7x14148xX3xX91xX36xX32xX3xX84xX36xX3xX91xX6xX32xX3xX1xX36xX32xX1xX3xX145xX3xX32xX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xX4xX1xX17xXd0xX105xX32xX3xXddxX96xX3xX61xe99cxXbbxX141xX3xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xXddxXf9xX32xX1xX3xX4xX1x135b0xX3xXexX14xX5ex10652xX32xX61xX3xX4xX1xX17xXd0xXdexX32xX3xXddx12809xXdxX3xXbbxe9b8xX4xX3xXddxf94cxX4xX1xX3xX7xf3c9xX3xX59xX33cxX32xX61xX3xX14xX85xX32xX61xX3xX7xX6xX32xX61xX3xXbbxX33cxX4xX3xXddxX340xX4xX1xX3xX3dxX1xX92xX4xX3xX4xX327xX6xX3xX4xX92xX4xX3xX59xX65xX3xX92xX32xX3xXexX1xX17xX257xX4xX3xXexX1x14d67xXbbxX3xXfbxX17xXd0xX96xX32xX3xX4xX327xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX148xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xXfbxX17xXd0xX3xXddxXf9xX32xX1xX3xXex1092bxX3xX5xX16xX3xXddxXdexX3xX5xXbcxXdxX3xX4xX1xX93xX3xXddxX32cxX32xX3xX84xXf9xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xX340xX3xX91xeb01xX93xX3xX84xX16xX3xXbbxX8dxXdxX3xXexX14xX5exX5fxX32xX61xX3xXddxX262xXdxX3xX84x1130cxXdxX3xX32xX5exX3f1xX4xX3xXexX1xX3dbxXdxX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX93xXbcxXexX148xX3xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xX84xX96xX3xXddxXdxX96xX17xX3xX4xX1xX31xX32xX1xXcbxX3xX91xX338xX3xX7xX17xX32xX61xX3xXfbxX17xXd0xX3xX1xX93xXbcxX4xX1xX3xX7xX345xX3xX59xX33cxX32xX61xX3xXddxf70fxXexX3xXddxXfexX32xX3xX32xX270xXbbxX3xXd7xXcaxXd7xXcaxXcbxX3xX59xX6xX32xX1xX3xXbbxX33cxX4xX3xX4xX92xX4xX3xX4xX8dxX32xX61xX3xXexX14xdce4xX32xX1xXcbxX3xX59xX65xX3xX92xX32xX3xX4xX268xX32xX3xXexX1xX17xX3xX1xX30bxXdxX3xXddxX43exXexXcbxX3xX4xX1xX17xXd0xXdexX32xX3xXbbxX33cxX4xX3xXddxX340xX4xX1xX3xX7xX345xX3xX59xX33cxX32xX61xX3xXddxX43exXexX3xXb5xX91xX338xX3xX7xX17xX32xX61xXdbxX3xX32xX270xXbbxX3xXd7xXcaxXd7xXcaxX148xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xX0xXdxXbbxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12dxX10xX32xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX59xXexX1xX141xX3xX143xX2xX145xXbxXe0xX148xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX141xX3xXd3xX2xXcaxXbxXe0xX148xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX47xX47xXdxX10axX91xX6xX93xX1xX6xXexXdxX32xX1xX10axX84xX32xX47xX32xX10xX13cxX7xX47xXd7xXcaxXc9xX143xX47xX2xXcaxX143xX59xX143xXcaxX29xXd7xX2xXc9xXc9xXexX29xXd5xX2xX189xXd5xX5xXcaxX10axX193xXbxX61xX196xX14xX9xX29xXd7xXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXaxX3xX13cxXdxX59xXexX1xX9xXaxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX9xXaxXd3xX2xXcaxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX6xXbxXexXdxX93xX32xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe0xXexX216xX6xX5xXdxX61xX32xX141xX3xX193xX17xX7xXexXdxX223xXd0xX148xXaxX12xXcxXbcxXdxX3xX3dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX32xX36xXd0xXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX7xX2e1xX3xXe0xX10xXbbxX3xXe0xXe5xXexX3xX84xX36xX3xX91xX6xX32xX3xX1xX36xX32xX1xX3xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xX84xX96xX3xX4xX1xX327xX3xXexX14xX5exX32cxX32xX61xX3xXddxX268xX17xX3xXexX5exX3xX2exX65xX3xX92xX32xX3xX3dxX1xX17xX3xXddxX8dxX3xXexX1xXf9xX3xXbbxX3f1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX91xX105xX32xX3xXddxX5exX5fxX32xX61xX3xX2dxX61xX8dxX3xX280xX17xXd0xX96xX32xXcbxX3xXe0xcab9xX3xXcxX1xXbcxX4xX1xX3xXcxX14xX17xX32xX61xXcbxX3xXexX1xX36xX32xX1xX3xXbxX1xX262xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX10axX3xX0xX10xXbbxX12xX29fxX32xX1xX141xX3xXcxX1xX36xX32xX1xX3xX12dxX1xX17xX32xX61xX0xX47xX10xXbbxX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xX84xX96xX3xX4xX1xX327xX3xXexX14xX5exX32cxX32xX61xX3xXddxX268xX17xX3xXexX5exX3xX2exX65xX3xX92xX32xX3xX3dxX1xX17xX3xXddxX8dxX3xXexX1xXf9xX3xXbbxX3f1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX91xX105xX32xX3xXddxX5exX5fxX32xX61xX3xX2dxX61xX8dxX3xX280xX17xXd0xX96xX32xXcbxX3xXe0xX64bxX3xXcxX1xXbcxX4xX1xX3xXcxX14xX17xX32xX61xXcbxX3xXexX1xX36xX32xX1xX3xXbxX1xX262xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX148xX3xX2dxX61xX1xXf9xX3xXfbxX17xXd0xXfexXexX3xXbxX1xX105xX3xX59xX17xXd0xX16xXexX3xX2cxX96xX3xX92xX32xX3xXddxX268xX17xX3xXexX5exX3xXe0xcb38xXd0xX3xX59xX65xX32xX61xX3xXddxX5exX5fxX32xX61xX3xX2bxX36xXbbxX3xX2dxX61xX1xXdxX3xX3dxXe5xX93xX3xX59xX36xXdxXcbxX3xXexX1xX17xX3xX1xX30bxXdxX3xXddxX43exXexXcbxX3xX91xX30bxXdxX3xXexX1xX5exX5fxX32xX61xX3x12062x147e8x13d41xX11axX3xXexXbcxX93xX3xXfbxX17xcacaxX3xXddxX43exXexX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXddxX43exXexX3xX1xX6xXdxX3xX91xX105xX32xX3xXddxX5exX5fxX32xX61xX3xXddxXdexX3xXddxX43exX17xX3xX61xXdxX92xX3xXddxX43exXexX3xX61x14d68xX32xX3xX84xX3f1xXdxX3xXfbxX17xXd0xX3xX1xX93xXbcxX4xX1xX3xX1dxX1xX17xX3xX4xX8dxX32xX61xX3xX32xX61xX1xXdxX16xXbxX3xXbxX1xX340xX6xX3xXcxX72fxXd0xX3xXexX1xX36xX32xX1xX3xXbxX1xX262xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX10axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xXcxXbcxXdxX3xX3dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX32xX36xXd0xXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX4xf48fxX32xX61xX3xX32xX61xX1xX10xX3xX91xX92xX93xX3xX4xX92xX93xX3xXexX463xX32xX1xX3xX1xX463xX32xX1xX3xXexX14xXdxXdexX32xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxX16xX32xX3xX3dxXfexX3xX1xX93xXbcxX4xX1xX3xXddxX268xX17xX3xXexX5exX3xX4xX8dxX32xX61xX3xX32xX270xXbbxX3xXd7xXcaxXd7xXcaxX3xX84xX36xX3xX59xX65xX3xX3dxXdxXfexX32xX3xX3dxXfexX3xX1xX93xXbcxX4xX1xX3xX32xX270xXbbxX3xXd7xXcaxXd7xX2xX10axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX93xX59xXd0xXaxX12xXcxX1xX5exX5fxX32xX61xX3xXexX14xX65xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xXexX1xX8dxX32xX61xX3xX91xX92xX93xX3xXddxXdexX3xX4xX92xX4xX3xXddxXbcxXdxX3xX91xXdxXdexX17xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xXcbxX3xX2dxX1xX72fxX32xX3xX59xX72fxX32xX3xXexX14xX93xX32xX61xX3xXexX93xX36xX32xX3xXexX31xX32xX1xX3xX91xXdxXfexXexX3xX84xX36xX3xXexX1xX10xX93xX3xX59x13e78xXdxX10axX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX14xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxX105xX32xX3xXfbxX17xX6xX32xX141xX0xX47xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX216xXexX1xX17xXbbxX91xX216xX6xX32xX59xX216xX7xX6xXbxX93xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX769xXdxX24cxX32xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX84xX33cxX3xXcxX14xX5exbe8fxX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX768xX1xX92xXbxX3xX4xX1xXfexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX3dxX1exX3xXd7xXcaxX2xX143xX3xX216xX3xXd7xXcaxXd7xX2xXaxX3xX1xX14xX10xX223xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX32xX1xX216xXexX14xXdxX47xXbbxXdxX10xX32xX216xX32xX1xXdxX10xXbbxX216xX4xX1xX17xX4xX216xX84xX17xX216xXexX14xX17xX93xX32xX61xX216xX91xX6xX32xX216xXbxX1xX6xXbxX216xX4xX1xX10xX216xX1xX59xX32xX59xX216xXexXdxX32xX1xX216xX1xX6xX216xXexXdxX32xX1xX216xX32xX1xXdxX10xXbbxX216xX3dxXd0xX216xXd7xXcaxX2xX143xX216xXd7xXcaxXd7xX2xX47xX2xXd5xX143xX29xX189xX145xX10axX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX61xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX47xXbbxX10xX59xXdxX6xX47xX2xXd7xXcaxX47xX32xX10xX13cxX7xX47xXd7xXcaxXc9xX2xX47xX2xXd7xXd5xX59xXcaxXcaxX29xX145xX189xXd3xXd5xXexX145xXc9xXd3xXc9xX143xX5xXcaxX10axX193xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX769xXdxX24cxX32xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX84xX33cxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX768xX1xX92xXbxX3xX4xX1xXfexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX3dxX1exX3xXd7xXcaxX2xX143xX3xX216xX3xXd7xXcaxXd7xX2xXaxX3xX1xX14xX10xX223xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX32xX1xX216xXexX14xXdxX47xXbbxXdxX10xX32xX216xX32xX1xXdxX10xXbbxX216xX4xX1xX17xX4xX216xX84xX17xX216xXexX14xX17xX93xX32xX61xX216xX91xX6xX32xX216xXbxX1xX6xXbxX216xX4xX1xX10xX216xX1xX59xX32xX59xX216xXexXdxX32xX1xX216xX1xX6xX216xXexXdxX32xX1xX216xX32xX1xXdxX10xXbbxX216xX3dxXd0xX216xXd7xXcaxX2xX143xX216xXd7xXcaxXd7xX2xX47xX2xXd5xX143xX29xX189xX145xX10axX1xXexXbbxXaxX12xX769xXdxX24cxX32xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX84xX33cxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX768xX1xX92xXbxX3xX4xX1xXfexX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX3dxX1exX3xXd7xXcaxX2xX143xX3xX216xX3xXd7xXcaxXd7xX2xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX143xXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXcbxX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX3dxX1exX3xXd7xXcaxX2xX143xX3xX216xX3xXd7xXcaxXd7xX2xX3xXddxX64bxX3xXbbxXdxX24cxX32xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX84xX33cxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX768xX1xX92xXbxX3xX4xX1xXfexXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xXddxX262xXdxX3xX84xX3f1xXdxX3xXddxX30bxX32xX61xX3xX4xX1xX340xX3xX2dxX61xX17xXd0xX24cxX32xX3xX2bxX17xXd0xX3xX2bxX2a9xX32xX61xX10axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX84xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX36xX3xX2cxX36xX93xX3xXcxX1xXf9xX3xdac5xX32xX1xX3xX2dxX61xX6xX3xX61xXdx12f8fxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX768xX1xX3fxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX43xX270xX32xX3xX1xX3fxX6xX3xX216xX3xX42xX64bxX3xX1xX257xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX223xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX32xX1xX216xXexX14xXdxX47xX91xX6xX216xX59xX6xX93xX216xXexX1xXdxX216xX6xX32xX1xX216xX32xX61xX6xX216xX61xXdxX17xX216xX4xX1xX17xX4xX216xXbxX1xX93xX216xXexX14xX17xX93xX32xX61xX216xX91xX6xX32xX216xX84xX6xX32xX216xX1xX93xX6xX216xXe0xX6xX216xX1xX93xXdxX216xX1xX59xX32xX59xX216xXexXdxX32xX1xX216xX1xX6xX216xXexXdxX32xX1xX47xX2xXd5xXd3xXd5xX29xX143xX10axX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX61xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX47xXbbxX10xX59xXdxX6xX47xX2xXd7xXcaxX47xX32xX10xX13cxX7xX47xXd7xXcaxXd7xX29xX47xX2xXcaxX143xX59xXc9xX2xX2xX2xXd5xX145xX145xXexX189xX145xX145xX2xX143xX5xXcaxX10axX193xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX36xX3xX2cxX36xX93xX3xXcxX1xXf9xX3xXc80xX32xX1xX3xX2dxX61xX6xX3xX61xXdxXc8axX3xX4xX1xX26xX4xX3xX768xX1xX3fxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX43xX270xX32xX3xX1xX3fxX6xX3xX216xX3xX42xX64bxX3xX1xX257xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX223xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX32xX1xX216xXexX14xXdxX47xX91xX6xX216xX59xX6xX93xX216xXexX1xXdxX216xX6xX32xX1xX216xX32xX61xX6xX216xX61xXdxX17xX216xX4xX1xX17xX4xX216xXbxX1xX93xX216xXexX14xX17xX93xX32xX61xX216xX91xX6xX32xX216xX84xX6xX32xX216xX1xX93xX6xX216xXe0xX6xX216xX1xX93xXdxX216xX1xX59xX32xX59xX216xXexXdxX32xX1xX216xX1xX6xX216xXexXdxX32xX1xX47xX2xXd5xXd3xXd5xX29xX143xX10axX1xXexXbbxXaxX12xX11axX36xX3xX2cxX36xX93xX3xXcxX1xXf9xX3xXc80xX32xX1xX3xX2dxX61xX6xX3xX61xXdxXc8axX3xX4xX1xX26xX4xX3xX768xX1xX3fxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX43xX270xX32xX3xX1xX3fxX6xX3xX216xX3xX42xX64bxX3xX1xX257xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX14xX93xX32xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX12dxX17xX262xXdxX3xX91xX17xX338xXdxX3xX5xX36xXbbxX3xX84xXdxX16xX4xX3xXddxX268xX17xX3xXexXdxX105xX32xX3xX32xX61xX36xXd0xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xXbbxXbcxX4xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX145xXcbxX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX3xX2bxX36xX3xXcxX39xX32xX1xX3xX3dxX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX44xXcbxX3xXddxXbcxXdxX3xX91xXdxXdexX17xX3xXddxX64bxX3xXexXdxXfexX32xX3xX1xX36xX32xX1xX3xXbbxXdxX24cxX32xX3xX32xX1xXdxX16xXbbxXcbxX3xX91xX268xX17xX3xX91xX338xX3xX7xX17xX32xX61xX3x10376xXd0xX3xX84xXdxX105xX32xX3xX288xX11axX2dxX2exX3xXexX31xX32xX1xX148xX3xX91xX268xX17xX3xX91xX338xX3xX7xX17xX32xX61xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX59xX6xX32xX1xX3xX768xX1xX3fxX3xXcxX14xX5exX96exX32xX61xX3xX91xX6xX32xX3xX43xX270xX32xX3xX1xX3fxX6xX3xX216xX3xX42xX64bxX3xX1xX257xXdxX10axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX84xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX17xX5xX12xX0xX59xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX84xX12xX0xX47xX59xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc80xX17xXexX1xX93xX14xXaxX12xXcxX1xX2a9xXd0xX3xX2dxX1xX5exX0xX47xXbxX12
Thùy Như