Thêm 2 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam có 1009 bệnh nhân
Bản tin lúc 18h ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 1009 bệnh nhân
e35cxf6e8x13b35x1392ax110b7x1375dx10aaaxe547x153a0xX7xeaa9xf074x103c0x14b62x15889xf574xX5xf6aaxXax116e6xXcxX1xf73ax12349xX3xfa94xX3xX4xX6xX3xX16x114b6xX4xX3xX16x11946xXdxX3x12edbx15b69x13e60xXdx13389x169c8xX2xe386xX3xXex14c30xXdxX3x147f9x13460xX3xf8cbx1236bx13220x161dfx156c9xX3x152d7xXdx15d87xXexX3xX35xX6xX16xX3xX4x10ec4xX3xX2x11758xX48xX2cxX3xf0b1xX3dxX37xX1xX3xX37xX1x11915xX37xX0x12deaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1603bxX10xX6xX29xXaxX12x14c36x14dd1xX37xX3xXexXdxX37xX3xX5x13cacxX4xX3xX2x10cc5xX1xX3xX37xX38xX33x15f4fxX3xX18xX2xX56xX78xX3xX4x13a63xX6xX3xX6bxX6xX37xX3xX25xX1xeae8xX3x12fb7xX2fxX26xX3x14381x14b1axe3b9xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXbxX1x16774xX37xX38xX3xX4xX1xX97xX37xX38xX3xX29xf015xX4xX1xX3xX25x11029xX3bx13352x14ddexX2axX2xX2cxX3xX4xX1xX26xX3xX4cxXdx10f3cxXexX3xX38xX1xXdxX3xX37xX1x16a19xX37xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3x11c3fxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38x14640xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX35xX6xX16xX3xX1xXdxX3dxX37xX3xX4xX45xX3xX2xX48xX48xX2cxX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12x11df7xX97xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xXe5xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX35xX6xX16x13f5exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xXcx127cexX37xX1xX3xX91xXbexX37xX3xX2xX78xX1xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX18xX2xX56xX78xX138xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX35xX6xX16xX3xX4xX45xX3xXex10b5bxX37xX38xX3xX4x119adxX37xX38xX3x14860xX17ex1199dxX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xX29xX26xX3xX5xX53xX7exX3xX37xX1xXdx1287bxX16xX3xXex157c0xX26xX37xX38xX3xX37x11720xX22xX4xX39xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX91xX45xX3xX7xX97xX3xX5xX1a6xe697xX37xX38xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX3xX5xXdxX15xX37xX3x1519fxX96xX6xX37xX3xX91xXbexX37xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX151xX37xX1xX3xXex11d38xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX18x13fd1xX56xX180xX3xX91xXbexX37xX3xX37xX6xX7exX138xX3xX38xX1xXdxX3xX37xX1xXc7xX37xX3xX1ecxX18xX180xX3xX4xX6xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xXcxX151xX37xX1xX3xXexX1e4xX3xX17exX1xX3xX91xXbexX37xX3xX2xX78xX1xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX18xX2xX56xX78xX138xX3xX38xX1xXdxX3xX37xX1xXc7xX37xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX39xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX91xX45xX3xX4xX45xX3xX48xX3xX4xX6xX3xX37xX1xXc7xXbxX3xX4xX6cxX37xX1xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4x11749xX4xX1xX3xX5xX7exX3xX37xX38xX6xX7exXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xXcxX1x13706xX37xX38xX3xXexXdxX37xX3xX27x14a62xX3xX4xX276xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX138xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX3xf81dxX6bxX35xX2xX48xX48xX78xX2axX2xX48xX48xX2cx14978xX138xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX25x112cbxX3xX6bx12a9cxX35xX65xX3xX2xX48xX48xX78xX3xX2c1xX6bxX35xX2xX48xX48xX78xX2cdxX138xX3xX6bxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX37xf1d5xX39xX3xX180xX1ecxX3xXexX96xX175xXdxX39xX3xX4xX45xX3xX91xXabxX6xX3xX4xX1xX8fxX3xXexX2fxXdxX3x10600x14400xX3xX65xXa0xX6xX3xXcxXdxXbexX37xX39xX3xX1xX96xX7exX3dxX37xX3xX65xXa0xX6xX3xX3bxX6xX37xX38xX39xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX5xX33xX3xf1d2xX2xX3xX2c1xX16x11802xX2cdxX3xX4xX86xX6xX3xX6bxX35xX2cxX78xX78xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX25xX2f1xX3xX6bxX2f4xX35xX65xX3xX2xX48xX48xX2cxX3xX2c1xX6bxX35xX2xX48xX48xX2cxX2cdxX138xX3xX6bxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX37xX6xX16xX39xX3x100c2xX180xX3xXexX96xX175xXdxX39xX3xX4xX45xX3xX91xXabxX6xX3xX4xX1xX8fxX3xXexX2fxXdxX3xXbxX1xX1a6x12e5axX37xX38xX3xX35xX2fxXdxX3xX65xXdxX15xX37xX3xX32xX299xX37xX38xX39xX3xX1cdxX96xXc7xX37xX3xX124x10855xX37xX3xXcxX1a0xX33xX39xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX5xX33xX3xX356xX2xX3xX4xX86xX6xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX6bxX35xX180xX2cxX180xX3xX2c1xX4xX26xX37xX2cdxX39xX3xX6bxX35xX180xX78xX2xX3xX2c1xX27xX1b9xX2cdxX3xX27xX33xX3xX6bxX35xX180xX78xX48xX3xX2c1xX16xX35bxX2cdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX65xXdxX3dxX37xX3xX18xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX37xX33xX7exX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX39xX3xX91xXdxX2a2xX96xX3xXexX1a0xXabxX3xXexX2fxXdxX3xX6bxX3dxX37xX1xX3xX27xXdxX3dxX37xX3xXb3xX32exX3xX4xX1xXdxXbexX37xX3xX65xXa0xX6xX3xX3bxX6xX37xX38xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX0xXdxX16xX38xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX29xXdxX7xXbxX5xX6xX7exX138xX3xX4cxX5xX26xX4x10667xee8fxX3xX16xX6xX1a0xX38xXdxX37xX2axX5xX10x1254fxXexX138xX3xX6xX96xXexX26xX4b1xX3xX16xX6xX1a0xX38xXdxX37xX2axX1a0xXdxX38xX1xXexX138xX3xX6xX96xXexX26xX4b1xXaxX3xX7xX1a0xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXeexX4cxX6xX26xX1xX6xXexXdxX37xX1xXeexX27xX37xX56xX37xX10x125b2xX7xX56xX18xX48x12838xX4f8xX56xX2xX48xX17exX29xX1ecxX2xX78xX2xX4f8xX4f8xX3a3xXexX3a3xX18xX78xX78xX5xX2xXeex15d3bxXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xX22xXdxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX35xX6xX16xX3xX4xX45xX3xX2xX48xX48xX2cxX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX124xX97xX3xX37xX38xX1a6xX3bexXdxX3xX4xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX138xX3xXcxX175xX37xX38xX3xX7xX97xX3xX37xX38xX1a6xX3bexXdxX3xXexXdxXbexXbxX3xX32dxX74xX4xX3xX38x16a77xX37xX3xX27xX33xX3xX37xX1xXc7xXbxX3xX4xX6cxX37xX1xX3xXexX1e4xX3xX27x1088fxX37xX38xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX91xX6xX37xX38xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xXexX1xX10xX26xX3xX29x13dc2xXdxX3xX7x115fdxX4xX3xX4b0xX1xe6bexX10xX3xX2c1xX4xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX2cdxX138xX3xX2xX48xX48xXeexX1ecxX17exX2cxX39xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX91xX45xX138xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xX25xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX3xXexXc7xXbxX3xXexX1a0xX96xX37xX38xX3xXexX2fxXdxX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX27xXdxX3dxX37xX138xX3xX2xXeexX78xX2xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xX25xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX3xXexXc7xXbxX3xXexX1a0xX96xX37xX38xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX3d7xX3xX7xXe5xX3xX4b0xX1xX276xX4xX138xX3xX4f8xX2xXeexX4f8xX4f8xX4f8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xX25xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX3xXexX2fxXdxX3xX37xX1xX33xX39xX3xX37xX3d7xXdxX3xX5xX1a6xX96xX3xXexX1a0xX74xX138xX3xX17exX180xXeexX3a3xX2xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xXcx14310xX37xX1xX3xX1xX6c0xX37xX1xX3xX91xXdxX2a2xX96xX3xXexX1a0xXabxX138xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX4cxX276xX26xX3xX4xX276xX26xX3xX4xX86xX6xX3xXcxXdx14b8bxX96xX3xX4cxX6xX37xX3xX32xXdxX2a2xX96xX3xXexX1a0xXabxX3xX2axX3xX6bxX6xX37xX3xX4xX1xX8fxX3xX91xX2fxX26xX3xX95xX96xX97xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXbxX1xXa0xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX97xX37xX38xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xX138xX3xX25xX45xX3xX4f8xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX1a0xX6xX3xX27xXdxX3dxX37xX3xXexX2fxXdxX3xX6bxX3dxX37xX1xX3xX27xXdxX3dxX37xX3xX6bxX3dxX37xX1xX3xX35xX1xXdxX3dxXexX3xX91xX22xXdxX3xXexX1a0xX96xX37xX38xX3xX1a6xX3d7xX37xX38xX3xX4xX3d7xX3xX7xXe5xX3xX32xX299xX37xX38xX3xX2f1xX37xX1xX138xX3xX6bxX35xX3a3xX1ecxX2cxX39xX3xX6bxX35xX17exX180xX17exX39xX3xX6bxX35xX2cxX78xX2cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX35xX1xX1a6xX3xX27xXc7xX7exX39xX3xX91xXbexX37xX3xXexX1xX3bexXdxX3xX91xXdxX6e6xX16xX3xX37xX33xX7exX3xX4xX45xX3xX1ecxX3a3xX1ecxX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX56xX2xX48xX48xX2cxX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xXe5xX3xX37xX1a6xX22xX4xX3xXexX6xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4xX299xX37xX38xX3xX4cxX97xX3xX4b0xX1xX5d3xXdxX3xX4cxX3dxX37xX1xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xXcxX151xX37xX1xX3xX91xXbexX37xX3xX4xX1xXdxX2a2xX96xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX18xX2xX56xX78xX39xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX7xX97xX3xX4xX276xX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX37xX1xX53xX37xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xX91xX6xX37xX38xX3xX91xXdxX2a2xX96xX3xXexX1a0xXabxX39xX3xX7xX97xX3xX4xX6xX3xX53xX16xX3xXexX151xX37xX1xX3xX5xX59dxX37xX3xX2xX3xX27xX22xXdxX3xX124xX2f1x166cbxX124xX2axX25xX26xX3bxX2axX18xX138xX3xX3a3xX2xX3xX4xX6xX4b1xX3xX124xX97xX3xX4xX6xX3xX53xX16xX3xXexX151xX37xX1xX3xX5xX59dxX37xX3xX18xX3xX27xX22xXdxX3xX124xX2f1xX87exX124xX2axX25xX26xX3bxX2axX18xX138xX3xX17exX18xX3xX4xX6xX39xX3xX7xX97xX3xX4xX6xX3xX53xX16xX3xXexX151xX37xX1xX3xX5xX59dxX37xX3xX4f8xX2xX3xX5xX33xX3xX18xX180xX3xX4xX6xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX2axX3xX124xX97xX3xX4xX6xX3xXexe543xX3xX27xX26xX37xX38xX138xX3xX18xX1ecxX3xX4xX6xXeexX3xX32xX6xX3xXbxX1xX59dxX37xX3xX4xX276xX4xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xXexX8f6xX3xX27xX26xX37xX38xX3xXe5xX3xX37xX1a6xX22xX4xX3xXexX6xX3xX91xXbexX37xX3xX37xX6xX7exX3xX91xX2a2xX96xX3xX5xX33xX3xX37xX38xX1a6xX3bexXdxX3xX4xX6xX26xX3xXexX96xX175xXdxX39xX3xXexX1a0xX15xX37xX3xX37xX2a2xX37xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX5x1557dxX3xX37x13b03xX37xX38xX3xX37xX1xX1a6xX3xX7xX96xX7exX3xXexX1xXc7xX37xX3xX16xX2fxX37xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX91xX26xX2fxX37xX3xX4xX96xX97xXdxX39xX3xX96xX37xX38xX3xXexX1xX1a6xX3xX16xX276xX96xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX91xX26xX2fxX37xX3xX4xX96xX97xXdxX3xX4b0xX1xX299xX37xX38xX3xX91xX276xXbxX3xX5cexX37xX38xX3xX1xX26xX276xX3xX4xX1x137b4xXexX39xX3xX1xX17axXdxX3xX4xX1xX5cexX37xX38xX3xX16xX2fxX4xX1xX3xX27xX33xX37xX1xX39xX3xX7xX96xX7exX3xX1xX299xX3xX1xX9b3xXbxX3xX4xX9b3xXbxX39xX3xXexX1xX26xX276xXdxX3xX1xX26xX276xX3xX91xX6xX3xX4b0xX1xX22xXbxX39xX3xXex12a37xX37xX38xX3xX1xX96xX7exXbexXexX3xX276xXbxX39xX3xX7xX96xX7exX3xXexX1xX1a6xX1b9xX37xX38xX3xXexX1xXc7xX37xX3xX16xX2fxX37xX39xX3xX91xX276xXdxX3xXexX1xX276xX26xX3xX91xX1a6xX3bexX37xX38xX3xXexX96xX7exXbxX3xX18xX39xX3xX37xX1xXdxX19cxX16xX3xXexX1a0xX5b1xX37xX38xX3xX1xX96xX7exXbexXexX39xX3xX27xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX175xXdxX39xX3xX7xX96xX7exX3xX4b0xXdxX3dxXexX39xX3xX7xX96xX7exX3xX91xX6xX3xXexX2fxX37xX38xXeexXeexXeexX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32dxX6xX37xX1xX37xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX37xX38xX9xXaxX48xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX37xX38xX9xXaxX1ecxXaxX12xX0xXexX4cxX26xX29xX7exX12xX0xXexX1a0xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX6bxX276xX26xX3xX4xX276xX26xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX96xX17axX4xX3xX1x15846xXbxX3xXcxX1xX1a6xX3bexX37xX38xX3xXexX1a0x1500cxX4xX3xX25xX1xX151xX37xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX27xX2a2xX3xX4xX299xX37xX38xX3xXexX276xX4xX3xXbxX1xXa0xX37xX38xX3xX4xX1xX97xX37xX38xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xX4xX1xXdxX2a2xX96xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX18xX2xX56xX78xX39xX3x14e36xX32exX37xX1xX3xX91xX2fxX26xX3xX6bxX17axX3xf248xX3xXexXbexX3xX4xX1xX26xX3xX4cxXdxXbexXexX39xX3xXexX6c0xX37xX1xX3xX1xX6c0xX37xX1xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX95xX96xX6cxX37xX38xX3xX35xX6xX16xX3xX91xX6xX37xX38xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xXexX59dxX16xX3xX4b0xXdxX6e6xX16xX3xX7xX26xX276xXexX39xX3xX7xX97xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xX16xX1exX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX38xX1xXdxX3xX37xX1xXc7xX37xX3xX38xXdxX6cxX16xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xXexX96xX59dxX37xX3xX38xX59dxX37xX3xX91xX53xX7exXeexX3xXcxX1a0xX26xX37xX38xX3xX27xX33xXdxX3xX37xX38xX33xX7exX3xXexX22xXdxX39xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX95xX96xX6cxX37xX38xX3xX35xX6xX16xX3xX4xX45xX3xXexX1xX6e6xX3xX27xe66exX37xX3xX7xeed0xX3xX38xX1xXdxX3xX37xX1xXc7xX37xX3xX37xX1xX312xX37xX38xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xX16xX1exX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX1a0xX6cxXdxX3xX1a0xX276xX4xX3xX29xX26xX3xX37xX38xX96x124acxX37xX3xX5xX53xX7exX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX91xX32exX3xX4xX45xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX17axX37xX38xX3xX91xXc21xX37xX38xX3xXexX1a0xX1a6xX22xX4xX3xX4b0xX1xXdxX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4b0xX1xX26xX6xX37xX1xX27xX5b1xX37xX38xX39xX3xX4b0xX1xX97xX37xX38xX3xX4xX1xXbexXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xXcxX2fxXdxX3xX65xX6cxXdxX3xXb3xX1a6xX3d7xX37xX38xX39xX3xXexX6c0xX37xX1xX3xX1xX6c0xX37xX1xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX4x12fc1xX37xX38xX3xX4xX3d7xX3xX4cxX6cxX37xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4b0xXdxX6e6xX16xX3xX7xX26xX276xXexX39xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX4f8xX3xX37xX38xX33xX7exX3xX38xX59dxX37xX3xX91xX53xX7exX3xX4b0xX1xX299xX37xX38xX3xXbxX1xX276xXexX3xX1xXdxX3dxX37xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX276xX4xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xX16xX1exX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX16xX22xXdxXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xeaafxX3xX29xXabxX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX37xX1xX33xX3xX7xX97xX3xX4f8xX17exX3xXbxX1xX97xX3xX35xX38xX299xX3xX95xX96xX7exX2a2xX37xX39xX3xXexX1xX33xX37xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX65xX6cxXdxX3xXb3xX1a6xX3d7xX37xX38xX3xX27xX22xXdxX3xXexX9b3xXexX3xX4xX6cxX3xX2xX18xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xX16xX1exX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX91xX32exX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4b0xXdxX6e6xX16xX3xX7xX26xX276xXexX3xX4b0xXabxXbxX3xXexX1xX3bexXdxX39xX3xX4xX299xX37xX38xX3xXexX276xX4xX3xXexX1a0xX96xX7exX3xX27xXbexXexX39xX3xX4b0xX1xX26xX6xX37xX1xX3xX27xX5b1xX37xX38xX39xX3xX4xX276xX4xX1xX3xX5xX7exX39xX3xX32dx12830xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xX27xXbeaxX37xX3xX91xX6xX37xX38xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4b0xX1x15ea0xX37xX3xXexX1a0xX1a6xX3d7xX37xX38xX3xXexX1xXadaxX4xX3xX1xXdxX3dxX37xX3xX91xX6e6xX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX4xX1xX45xX37xX38xX3xX29xXc7xXbxX3xX29xXabxX4xX1xX3xX29xX5cexXexX3xX91xXdxX6e6xX16xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12x13adexXdxX37xX1xX3xX37xX38xX1xXdxX15xX16xX3xX91xX276xXbxX3xX5cexX37xX38xX3xXbxX1xXa0xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX97xX37xX38xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX27xX22xXdxX3xX175xX3xX29xXabxX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3xX65xX6cxXdxX3xXb3xX1a6xX3d7xX37xX38xX3xX27xX33xX3xX16xX17axXexX3xX7xX97xX3xXexX8fxX37xX1xX39xX3xXexX1xX33xX37xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX9b3xX7exX3xX4b0xX1xXdxX3xXbxX1xX276xXexX3xX1xXdxX3dxX37xX3xXexX1a0xX1a6xX3bexX37xX38xX3xX1xX1b9xXbxX3xX16xX1exX4xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX4xX17axX37xX38xX3xX91xXc21xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX151xX37xX1xX3xX1cdxX96xX7exX2a2xX37xX3xX91xXabxX6xX3xXbxX1xX1a6xX3d7xX37xX38xX3xXexX1xX97xX37xX38xX3xX37xX1xX9b3xXexX39xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1xX1b9xXbxX3xX4xX1xX95fxXexX3xX4xX1xXbeexX3xX27xX22xXdxX3xX4xX3d7xX3xX1cdxX96xX6xX37xX3xX7exX3xXexXbexX3xX91xX6e6xX3xXexX1a0xXdxX6e6xX37xX3xX4b0xX1xX6xXdxX3xX37xX1xX6xX37xX1xX39xX3xX1cdxX96xX7exXbexXexX3xX5xXdxX3dxXexX39xX3xX91xXc21xX37xX38xX3xX4cxX17axX3xX4xX276xX4xX3xX38xXdxX6cxXdxX3xXbxX1xX276xXbxX3xXbxX1xXa0xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX97xX37xX38xX3xX29xXabxX4xX1xX39xX3xXexX1xX6c0xX3xX29xXabxX4xX1xX3xX4cxX3dxX37xX1xX3xX7xXbeexX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX4xX1xX45xX37xX38xX3xX91xX1a6xX1b9xX4xX3xX4b0xX1xX97xX37xX38xX3xX4xX1xXbexX39xX3xX4b0xXdxX6e6xX16xX3xX7xX26xX276xXexX3xX4b0xX1xX299xX37xX38xX3xX91xX6e6xX3xX5xX53xX7exX3xX5xX6xX37xX3xX1a0xX17axX37xX38xX3xX1a0xX6xX3xX4xX17axX37xX38xX3xX91xXc21xX37xX38xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xXcxX151xX37xX1xX3xXexX1e4xX3xX18xX4f8xX56xX180xX56xX18xX48xX18xX48xX3xX91xXbexX37xX3xX37xX6xX7exX39xX3xX4xX6cxX3xX37xX1a6xX22xX4xX3xX91xX32exX3xXexX1xXadaxX4xX3xX1xXdxX3dxX37xX3xX3a3xX18xX2xXeexX3a3xX3a3xX3a3xX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xXexX175xX37xX38xX3xX7xX97xX3xX78xX3a3xX4f8xXeexX17exX78xX78xX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xX87exXcxX2ax13d45xX25xX87exX3xX27xX22xXdxX3xX4xX299xX37xX38xX3xX7xX96xX9b3xXexX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xX38xX9b3xXbxX3xX1ecxX2axX17exX3xX5xX59dxX37xX3xX7xX26xX3xX27xX22xXdxX3xX38xXdxX6xXdxX3xX91xX26xX2fxX37xX3xX4xX6xX26xX3xX91xXdxX6e6xX16xX3xXexX1xX276xX37xX38xX3xX4f8xX2axX3a3xX56xX18xX48xX18xX48xXeexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX26xX29xX7exXaxX12xX124xX97xX3xX5xX1a6xX1b9xX37xX38xX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX38xX59dxX37xX3xX16xX17axXexX3xXexX1xX276xX37xX38xX3xX1cdxX96xX6xX3xX4cxfb88xX37xX38xX3xXexX175xX37xX38xX3xX7xX97xX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xXexX1a0xX26xX37xX38xX3xX17exX3xXexX1xX276xX37xX38xX3xX4xX86xX6xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX91xX26xX2fxX37xX3xX91xX59dxX96xXeexX3xXcxX26xX33xX37xX3xX1cdxX96xX97xX4xX3xX4xX45xX3xX180xX2xX3xX91xX3d7xX37xX3xX27xXabxX3xXexX1xXadaxX4xX3xX1xXdxX3dxX37xX3xX32dxXdb5xXexX3xX37xX38xX1xXdxX3dxX16xX3xX4b0xX1x1133dxX37xX38xX3xX91xXabxX37xX1xX3xX25xXb0xX3bxXb2xXb3xX2axX2xX2cxX3xX2c1xX4xX299xX37xX38xX3xX7xX96xX9b3xXexX3xX4b0xX1xX26xX6cxX37xX38xX3xX4f8xX3a3xXeexX48xX48xX48xX3xX16xXbeaxX96xX56xX37xX38xX33xX7exX2cdxXeexX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX29xX12xX0xX56xXexX1a0xX12xX0xX56xXexX4cxX26xX29xX7exX12xX0xX56xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX26xX96xX1a0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXcxX1xX276xXdxX3xX6bxX6c0xX37xX1xX56xX124xXe19x160fbxX32xX124xX0xX56xXbxX12